Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Útmutató szakértők részére a doktori adatbázishoz

Útmutató szakértők részére [1]

 

Figyelem! A doktori iskolák 2009-es akkreditációs értékelése a http://doktori.mab.hu címen elérhető adatbázis felületen történik, kérjük ebben készítsék el bírálataikat.

 

Mit kell tenni az adatbázisba való belépéshez?

  • Ha Önnek van hozzáférése a doktori adatbázishoz, akkor a Bejelentkezés menüpontra kattintva, a meglévő felhasználói nevével és jelszavával lépjen be.
  • Ha Önnek még nincs hozzáférése a doktori adatbázishoz, és Ön tagja egy doktori iskolának, akkor adja meg a doktori iskola adminisztrátorának azt az e-mail címét, amelyet a doktori adatbázissal kapcsolatban használni kíván. Az adminisztrátor regisztrálja Önt az adatbázisban a neve és az e-mail címe megadásával. A regisztráláskor a program automatikusan elektronikus levelet küld Önnek a felhasználónév és a jelszó megjelölésével.
  • Ha Önnek még nincs hozzáférése a doktori adatbázishoz, és nem tagja doktori iskolának, akkor adja meg a MAB referensének azt az e-mail címét , amelyet a doktori adatbázissal kapcsolatban használni kíván. Erre az e-mail címre kapja majd a felhasználónevet és a jelszót .

 

1.       BEJELENTKEZÉS [2]

A doktori adatbázis nyitó képernyőjének bal oldali sárga navigációs sávja alján kattintson a Bejelentkezés menüpontra, majd írja be a megfelelő sorokba (az elektronikus levélből átmásolt) felhasználónevet és jelszót. Ezután kattintson a „bejelentkezés” parancs­gombra.

A most hozzáférést kapott (lásd fent), az adatbázisba először belépő személyektől a jelszó azonnali megváltoztatását kéri a rendszer. Ezután ezt a megváltoztatott jelszót kell használni a belépéshez. A felhasználónév és jelszó további változtatásának módjáról lásd alább a Felhasználónév lap és a Jelszó lap alatt leírtakat.

Bejelentkezés menüpont: elfelejtett jelszó. Ha a felhasználónevét tudja, de a jelszavát nem, akkor használhatja a Bejelentkezés menüpont „elfelejtett jelszó” funkcióját. A felhasználónév és az e-mail cím beírása után kattintson az „új jelszó kiküldése” parancsgombra.

 

2.       ADATBÁZIS-KEZELÉS :

visszajelzés szalagüzenetben. Bejelentkezés, adatbevitel után az oldal felső harmadában, egy szalagüzenetben visszajelzés olvasható. Citromsárga sávban az adatrögzítés sikerességét igazolja vissza a rendszer, piros sávban a hiba-figyelmeztetés olvasható. Ilyenkor a hiányos vagy más okból nem rögzíthető adatok beviteli mezői alatt piros hibaüzenetek is vannak, amelyek a konkrét problémát vagy tennivalót írják le.

Adatbázis-kezelés: a kérdőjel-ikon. Az adatbeviteli mező előtti kis kérdőjel-ikon kezelése: ha az egérrel az ikonra mutatunk, megjelenik egy kiegészítő információkat adó, az adatbevitelt segítő szöveg, amely mindaddig ott marad, amíg az egeret el nem mozdítjuk.

Adatbázis-kezelés: adatbevitel, -módosítás rögzítése. Az adatbevitelt, -módosítást a lap alján levő „mentés” parancsgombra való kattintással rögzíthetjük az adatbázisban. Javasoljuk a gyakori (átmeneti) mentést, lásd a következő bekezdést.

Adatbázis-kezelés: inaktivitás. A szerver műveletként csak a mentést és a lapok közötti váltást (lásd: Mit kell tenni az adatfeltöltési felületek eléréséhez? ) érzékeli, az adatbevitelt, adatmódosítást, adatátvitelt nem. Ha 30 percen keresztül nem végzünk műveletet, vagyis sem nem mentünk, sem nem váltunk új lapra, a szerverrel a kapcsolat megszakad, ilyenkor az el nem mentett szöveg, adat elvész. Mindez begépelés közben nem érzékelhető, hanem csak akkor derül ki, amikor hiába próbálkozunk szöveg mentésével vagy lapváltással.

 

3. A BAL OLDALI SÁRGA NAVIGÁCIÓS SÁV „SZEMÉLY” MENÜPONTJÁBÓL ELÉRHETŐ FELÜLETEK

·          személyi adatok, ez alatt: adatlap, személyes adatok, elérhetőségek, felhasználónév, jelszó

·          tudományos adatok, ez alatt: adatlap, fokozat, cím, jelenlegi munkahelyek, témavezetés, témavezetés: hallgatók, kutatás, közlemények, tudománymetriai adatok, egyéb

  • ellenőrzés/nyilatkozat
  • összegzés (TT)
  • összegzés (DI)
  • szakértői felkérés

 

4. FELHASZNÁLÓNÉV LAP

A belépéshez szükséges felhasználónév itt változtatható meg .

Az új felhasználónév hosszának 7-15 karakter hosszúságúnak kell lennie, továbbá feltétel az is, hogy a választott felhasználónév még szabad legyen. Ha már foglalt, a program ezt jelzi, s másikat kér. Ne felejtsük el a kétszer beírt új felhasználónevet a „mentés” parancsgombra kattintva rögzíteni.

A felhasználónév tetszőlegesen változtatható , arra azonban ügyelni kell, hogy mindig a legújabb felhasználónevünket használjuk.

 

5. JELSZÓ LAP

A belépéshez szükséges jelszó itt változtatható meg . Az új jelszó hosszának 7-15 karakter közöttinek kell lennie. Ne felejtsük el a kétszer beírt új jelszót a „mentés” parancsgombra kattintva rögzíteni.

A jelszó tetszőlegesen változtatható , arra azonban ügyelni kell, hogy mindig a legújabbat használjuk, mert ha egymás után ötször mást írunk be, akkor a program biztonsági okból zárolja a felhasználónevet. Ilyenkor kérjen új jelszót a doktori iskola adminisztrátorától illetve a MAB referensétől.

 

6. A „SZAKÉRTŐI FELKÉRÉS” OLDALRÓL ELÉRHETŐ VÉLEMÉNY-FELÜLETEK KEZELÉSE ÉS A VÉLEMÉNY

A „ szakértői felkérés ” oldalon jelennek meg a MAB-tól kapott szakértői felkérések. A táblázat 3. oszlopában ( kijelölés dátuma ) láthatók a felkérés részletei: törzstag ok; iskola.

A véleményezést indítani a törzstag illetve az iskola sorában, az első oszlopban látható szerkesztési (írólap és rajta egy ceruza) ikonra kattintással lehet.

6.1 TÖRZSTAG [3]

Megjelenik egy áttekintés az adott doktori iskolához tartozó, véleményezendő törzstagokról.

A véleményezendő törzstagot a neve mellett látható szerkesztési (írólap-ceruza) ikonra való kattintással választjuk ki.

Megjelenik a vélemény lap.

A szakértő véleményének kialakításában használja fel az adatbázis minden adatát, de más adatokat is felhasználhat, azok forrásának pontos megadásával.

Két - A ) és B ) - kérdéskörben kell véleményt alkotni a törzstagjelöltről, ha a TT-jelölt egyetemi alkalmazott, három kérdéskörben - A), B) és C) -, ha a TT-jelölt kutatóintézetben dolgozik.

A) Releváns?

A TT-jelölt tudományos/művészeti tevékenysége releváns-e az adott doktori iskola kutatási területe szempontjából, és integráns része-e a DI oktatási és kutatási programjának?

A jelölt kutatási területe, témakiírásai, 5 közleménye az utóbbi öt évből és legfontosabbnak tartott további 5 közleménye legyen összhangban a doktori iskola tudományágával, kutatási területével. Ha az összhang hiányzik, vagy a kapcsolódás nincs dokumentálva, akkor nem tekinthető relevánsnak a jelölt a doktori iskola vonatkozásában. (Ettől a TT-jelölt teljesítménye akár kiemelkedő is lehet, de nem a jelen DI szempontjából.)

(Egy tudományágas doktori iskolák esetében a kutatási terület részletezése nem volt szükséges, ha az adott tudományágban csak az az egy doktori iskola működik az adott egyetemen. Ennek megfelelően az ilyen iskolák kutatási területe tágan értelmezendő a tudományág teljes spektrumában.)

 

A kutatási területe adatmező utolsó sorában linkként megjelennek a jelölt adatbázisban lévő témakiírásai. A linkre kattintva annak listája egy újabb ablakban nyílik meg, s a lista egyes soraiban a kutatási téma címére kattintva elérhető a teljes témakiírás.

 

Itt kell megítélni a tudományos/művészeti fokozat relevanciáját is. A doktori kormányrendelet szerint ugyanis a törzstagi megfelelőség kritériuma a DI tudományágában meglévő tudományos vagy művészeti fokozat. Az adatbázis programja ellenőrzi, van-e a törzstagjelöltnek tudományos/művészeti fokozata, de az új tudományágak esetén a fokozat relevanciáját értelemszerűen tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt tudományos eredményei alapján értékelje. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatot, ha mostani tudományos munkásság ezt alátámasztja.)

 

A DI egésze a releváns TT-ok révén alkot koherens programot. Ennek együttes és kölcsönös mérlegelésével döntsön a TT-jelöltek relevanciájáról, ill. majd a DI koherenciájáról.

 

Több tudományágas DI-knél a TT-jelölt a jelenlegi kutatásainak tudományága sorban megadja, hogy a DI melyik tudományágában vegyük relevánsként figyelembe. Egy törzstag csak egy tudományágban vehető figyelembe.

 

[Fölhívjuk a figyelmet a doktori követelmények megfelelő pontjára: A doktori iskolának legyen legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja. Ezen belül, egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legyen legalább 4 egyetemi tanár törzstag (a professor emeritusok ezen felül számítanak); több tudomány/ művészeti ágas doktori iskolában: legyen tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti áganként 2 egyetemi tanár. Ennek fontossága majd a DI véleményezésekor jelenik meg.]

 

A szöveges indoklás alapján az Ön összegzett véleménye: igen vagy nem .

 

B) A törzstagi megfelelőség tartalmi kritériumainak eleget tesz? [4]

A törzstagi szakmai megfelelés kritériuma: folyamatos, magas szintű tudományos, művészeti tevékenységet folytat, és ennek alapján lényegében megfelel a MAB egyetemi tanári kívánalom­rendszere tudományos, művészeti követelményeinek az adott tudományágban. Tudományos tevékenységének értéke, jelentősége és visszhangja (hatása) mind az utóbbi öt évbeni, mind eddigi összes közle­mé­nyei alapján (azok megjelenési helye, jellege, száma, szakmai súlya - aminek része a szak­ma sajátságai szerint idézettség -, továbbá ha van, az összes impakt faktor, ha ilyen nincs, úgy nemzetközi kiadványban idegen nyelven meg­jelent publikációk száma) egyrészt jelentősen meghaladja az intézmény (doktori iskola) doktori fokozat­szerzéshez előírt közlemények (m)értékét, másrészt ennek alapján a jelölt már elérte (és az utóbbi öt évben is folyamatosan teljesíti) az Ftv.-ben az egyetemi tanárra vonatkozó követelményeket: „az adott tudomány- vagy művé­szeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki ” (Ftv. 87. §), „idegen nyelven publikál” (Ftv. 87. §), vagy eddigi kutatási teljesítménye reálisan egyetemi tanárt „ígér” (megközelíti azt).

Művészeknél az életmű és ezen belül az utóbbi öt év alkotói, előadóművészi tevékenysé­gé­nek szakmai súlyát, hatását, visszhangját értékeljük.

 

A szöveges indoklás alapján az Ön összegzett véleménye: igen vagy nem .

 

C) Van-e megfelelő együttműködési megállapodás a doktori iskola anyaintézménye és a törzstagot teljes munkaidőben alkalmazó kutatóintézet között?

Ez a kérdés csak a kutatóintézeti tudományos tanácsadó és a kutatóintézeti kutatóprofesszor törzstagoknál jelenik meg. Itt a következőket kell figyelembe venni:

 

33/2007. sz. Korm.rendelet 3.§ (4) bekezdés:

„törzstag lehet… a kutatóintézetben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási törvény 31. § -ának (1) bekezdése alapján a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött.”

 

MAB-követelmények:

„A FOI és az adott kutató munkahelye között megfelelő együttműködési megállapodás van. A kutatóintézetben [5] [6] a törzstag teljes munkaidőben foglalkoztatott… Ha a doktori iskola törzstagja nem az adott FOI dolgozója, akkor a FOI-nak együttműködési megállapodást kell kötnie a kutatóintézettel. A megállapodás akkor felel meg, ha kiderül belőle az oktatási/kutatási együttműködés tárgya.” (Ezen a megállapodás érvényességét, továbbá a konkrét doktori iskola megjelenítését értjük.)

 

A szöveges indoklás alapján az Ön összegzett véleménye: igen vagy nem .

 

A törzstagi véleményezés befejezése

A véleményezési lap alján három parancsgomb található a beírt adatok rögzítésére vonatkozóan:

 

Átmeneti mentés. A beírt adatokat menti a program az adatbázisba, de biztosítja, hogy azokat a szakértő később módosíthassa. Munka közben célszerűen alkalmazható. Minden véleményt előbb-utóbb végleges mentéssel is el kell menteni. (A rendszerben nem szabad használni a böngésző bal felső sarki előre/vissza gombjait, csak a program hasonló funkciójú parancsait!)

 

Végleges mentés. A beírt adatokat ellenőrzi a program, így azt, hogy minden adat megadásra került-e, amelyek a véleményhez (a további eljárási szakaszokban) elengedhetetlenek, illetve hogy a javaslatok legalább 15 karakteres érdemi indoklást tartalmaznak-e. [A korábban olykor előfordult „javaslomxxxxxxx” változat nem megfelelő.] A végleges mentés gombra kattintva látható a Valóban végleg menti? kérdés. Miután ezt megválaszoltuk, a törzstag vélemény lapja bezárul, azt a véleményező szakértő már nem tudja sem megnézni, sem szerkeszteni.

Ez után már csak a még nem véleményezett törzstagok listája érhető el. (A rendszerben nem szabad használni a böngésző bal felső sarki előre/vissza gombjait, csak a program hasonló funkciójú parancsait!)

 

Mégsem. A vélemény lap módosítás nélküli elhagyása, visszajutás a törzstagok listájához. E parancs választásakor az adott lapra addig beírt véleményt a program nem tárolja, törli, az tehát nem hívható újra elő. (A rendszerben nem szabad használni a böngésző bal felső sarki előre/vissza gombjait, csak a program hasonló funkciójú parancsait!)

 

Tájékoztatásul: ha az A) , B) vagy C) értékelési szempont közül az értékelési eljárás végén bármelyik vélemény nemleges marad, akkor a TT-jelölt nem kap „megfelel” minősítést.

 

 

 

6.2 DOKTORI ISKOLA

Miután az összes törzstag véleményezése megtörtént, az utolsó törzstagi vélemény végleges mentés e után a vélemény lapon a program kiírja: Jelenleg nincs érvényes felkérés . Ekkor a bal oldali sárga navigációs sávon újra kiválasztjuk a szakértői felkérés fület. A megjelenő szakértői felkérés oldalon az iskolát annak sorában, az első oszlop szerkesztési ikonjára való kattintással választhatjuk ki véleményezésre.

A doktori iskola akkor látható és akkor véleményezhető, ha a rendszer a formai ellenőrzéssel „ megfele l”-nek (M) vagy „hiányos”-nak (H) minősítette. A DI akkor H, ha még nincs 4 egyetemi tanár törzstagja, és/vagy nincs megalapozó akkreditált mesterszakja, és/vagy nincs mind a 7 „megfelel” minősítésű törzstagjának fokozatot szerzett doktorandusza, de várhatóan 2009. szeptember 1-jéig e hiányosságo(ka)t kiküszöbölik.

 

A doktori iskolával kapcsolatban három kérdéskörben, összesen 7- a)-g) jelű - kérdésre válaszolva kell szakértői véleményt adni és ennek alapján mind a hétszer „ igen ” vagy „ nem ” véleményt írni .

 

A) Dokumentumok

A lapon látható:

A DI dokumentumai - a melyek itt és a DI saját honlapján is elérhetők - tartalmasak, informatívak?

 

Külön-külön kell szöveges értékelést adni és igen” vagy „ nem ” véleményt kell megfogalmazni a

a)        működési szabályzat (pl. tartalmazza-e a működési szabályzat a publikációs követelményeket?,

b)       képzési terv (pl. koherens-e a DI kutatási területével?),

c)        minőségbiztosítási terv (pl. elég konkrét, nem csak általánosság felsorolása?),

d)        honlap (pl. a honlap a doktori adatbázisból elérhető-e?) és az

e)        önértékelés, benne a C-SWOT analízis (pl. elemzi-e a fokozatszerzések eredményességének okait, hátterét?)

megfelelőségéről és tartalmáról.

A vonatkozó dokumentumokat közvetlenül itt, ezen adatbeviteli sáv előtt megtalálja linkelve, és elérhetők az iskola adatok lapról is. Az önértékelés az adatbázis nyilvános felületén nem látható, de természetesen Ön látja.

 

 

B) A doktori iskola vezetője megfelel-e az előírt feltételeknek?

f) Itt Ön, mint szakértő a MAB követelmények vonatkozó bekezdésének releváns részeit véleményezi (a többi feltételt a program már ellenőrizte):

„A doktori iskola vezetője olyan … törzstag egyetemi tanár , aki felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. (…) A doktori iskola vezetője nemzetközi elismertséggel bíró, „ megfelel ” minősítésű egyetemi tanár, aki a doktori iskola anyaintézményében foglalkoztatott, van (lehetőleg több) fokozatot szerzett doktorandusza”.

 

Az Ön itt megindokolt véleménye szerint a DI vezetője megfelel az előírt feltételeknek: „igen” vagy „nem”.

 

C) Koherencia

g) A lapon látható:

Koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témahirdetések között, továbbá - több tudományágas DI esetén - a megadott tudományágak megalapozottak és kapcsolatuk eredményes?

Az adott tudományág akkor jelenhet meg a DI nevében, és a DI akkor jogosult ebben a tudományágban PhD fokozat kiadására, ha legalább 3, ezt a tudományágat eredményesen művelő törzstag van. (Egy törzstag e tekintetben csak egy tudományághoz sorolható.) A tudományágak kapcsolata és így a DI megnevezett kutatási területe akkor valós, ha eredményekkel (ilyen értekezésekkel, közös publikációkkal és pályázatokkal stb.) dokumentált szakmai együttműködés van a DI tagjai között, és jól kimutatható az együttműködés szinergizmusa is. (A DI több tudományágon nyugvó kutatási területének elfogadásához nem elégséges a nevek és témák egyszerű felsorolása!)

 

A szakértő azt véleményezi, hogy

·        bármely doktori iskola esetében a kutatási terület(ek), közlemények valódi iskola képét mutatják-e, s nem puszta adminisztratív társulásét.

·        több tudományágas doktori iskola esetében

-         az iskola kutatási területe valóban indokolja-e a több tudományág szerepeltetését és jogosultságát PhD fokozat adására abban a tudományágban,

-         a megadott kutatási terület összhangban van-e a törzstagok kutatási területeivel,

-         a jelöltek közleményei alapján is érdemben kimutatható-e, hogy a doktori iskola valóban műveli a közös munkát megjelentetett eredményekkel is bizonyító kutatási területet.

 

Az Ön itt megindokolt véleménye szerint az egyes tudományágakon belül és ha több van, azok között megvan-e dokumentált koherencia a doktori iskolában: „igen” vagy „nem”.

 

A 7-ből bármelyik kérdésre adott nemleges válasz végül a doktori iskola „ nem felelt meg ” minősítését eredményezi, „ feltételes ” minősítés ebben az értékelési folyamatban nem lehetséges, ilyet az Ön szöveges értékelése se fogalmazzon meg.

 

A teljes véleményezés befejezése. A három parancsgomb - átmeneti mentés, végleges mentés, mégsem - a törzstagi véleményezésnél leírtakkal azonos tartalmú, azzal a különbséggel, hogy itt az indoklások a kérdések komplexebb volta miatt részletesebbek (legalább 30 karakter) legyenek, még a támogató vélemény esetén is.

 

7. KILÉPÉS

Hogyan lehet kilépni a szakértői felületekről?

A bal oldali sárga navigációs sáv alján kattintsunk a „Kijelentkezés”-re.

 

Köszönjük munkáját!

 

Budapest, 2009. április

                                                                       Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság


[1] A technikai részeket itt az útmutatóban Times New Roman, a tartalmi értékelés leírását Arial betűtípus és sárga háttér jelöli .

[2] A weblap jobb felső sarkában lévő kis nyílra kattintva a jobboldali információs oszlop eltűnik, és ezáltal sok esetben a teljes értékelési mezőfelület külön mozgatás nélkül kényelmesen olvasható a képernyőn.

[3] A 2008. évi értékelés és a jelenlegi vélemény nem szükségszerűen azonos, azaz eltérő is lehet, ha ezt a két adatsor számszerűen, illetve tartalmilag indokolja.

[4] A 2008. évi értékelés „ Folyamatos, magas szintű tudományos, művészeti tevékenységet folytat ” és „ Megfelel az egyetemi tanári kívánalomrendszer tudományos, művészeti követelményeinek ” két feltételének összevonásából származtatott egységes, új elemet nem tartalmazó kritérium. A „ megfelel ” minősítést automatikusan senki, tehát a kinevezett egyetemi tanár sem kapja meg, csak az aktuális és eddigi összteljesítményének értékelése alapján.

[5] A MAB ebbe a körbe sorolja a következő állami fenntartású országos múzeumokat is: Hadtörténeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Néprajzi Múzeum , Országos Műszaki Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum (forrás: 1997. évi CXL. törvény 2.sz. melléklete)

 

[6] A kormányrendeletben szereplő kutatóintézet kategória értelmezése: ha az intézet (honlapján is olvasható) alapító okiratában a tudományos kutatás alapfeladatként szerepel. Nem szükségszerű, hogy a neve „kutatóintézet” legyen. MTA Atommagkutató Intézet, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet vs. MTA Jogtudományi Intézet, MTA Nyelvtudományi Intézet.



2014. VII. 28.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. XII. 22. 18:00:52
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1508 ( 2014. X. 20. )