Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2008/7/IV.3. sz. MAB-határozat a doktori iskola létesítésének véleményezésére irányuló eljárásról

1. A doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet - a szenátus döntése előtt - a felsőoktatási intézmény rektora juttatja el a MAB-hoz szakértői véleményezésre. Az intézmény rektora postai levélben jelzi a MAB elnökének az új doktori iskola létesítésének szándékát. A levélben

- megjelöli a tervezett iskola tudományterületét és tudomány/művészeti ágát ,

- megadja az intézmény doktori képzési koordinátorának nevét és e-mail címét ,

- kéri a www.doktori.hu adatbázisban az új iskola adatlapjának létrehozását, s (új) azonosítószámának kiadását.

- a MAB az új iskola kódszámának megküldésével megkéri és felhatalmazza az adatbázis kezelőjét az új iskola adatlapjának létrehozására.

2. Az adatbázis kezelője létrehozza az új iskola adatlapját az adatbázisban, s e-mailben értesíti erről az intézmény doktori képzési koordinátorát és (másolatban) a MAB titkárságát. Ezzel megnyílik a doktori iskola adatai feltöltésének a lehetősége.

3. Az intézmény feltölti az új iskola adatait az adatbázisba. Javasoljuk a törzstagok adatainak és a doktori iskola dokumentumainak gondos feltöltését, mert a véleményezés az adatbázisban található adatok alapján történik.

 

A feltöltés folyamata (a doktori iskola adminisztrátorok útmutatója szerint)

3.1 Az intézményi adminisztrátor [koordinátor] megadja az intézmény alapadatait és megnevezi a doktori iskola adminisztrátorát.

3.2 A doktori iskola adminisztrátora megadja a doktori iskola alapadatait ( Útmutató 6.1., 6.4., 6.5. ) és létrehozza az adatbázisban oktatókat ( 7 .) illetve megjelöli azok státuszát ( 6.3., 6.2 .), továbbá feltölti a szükséges dokumentumokat ( 6.6., 6.7. ). Ezek párhuzamosan is történhetnek, de elsődleges a jogosultságok létrehozása ( 7.1 .), hogy ezt követően az oktatók is megkezdhessék adataik megadását.

3.3 Az oktatók megadják személyes és tudományos adataikat és elfogadják a nyilatkozatot.

3.4 A doktori iskola vezetője véglegesíti a feltöltött adatokat, és kezdeményezi az akkreditációs eljárást ( oktatók útmutatója 5.).

3.5 Az EDT elnöke és a rektor is adatbázisba belépve jelzik egyetértésüket ( oktatók útmutatója : 6.).

4. ODT tagsággal nem rendelkező felsőoktatási intézmény a fenti 1. pontban jelölt rektori levéllel egyidejűleg a doktori iskola létesítési anyagát a MAB által közzétett, Doktori iskola akkreditációs követelményei (MAB 2008/8/2. II. sz. MAB határozat) c. dokumentum 1. sz. melléklete szerint összeállítva, papíron 3 példányban és ugyanilyen tartalmú CD -n is juttassa el a MAB titkárságára.

5. Az intézményi koordinátor e-mailben értesíti a MAB titkárságát ( titkarsag@mab.hu ) arról, hogy az adatok teljesek, a véleményezés megindítható.

6. Doktori iskola létesítésének véleményezéséért a MAB által kibocsátott számla alapján eljárási díjat kell fizetni.

7. A doktori iskolák létesítésére irányuló kérelmek és a doktori szabályzatok véleményezésére a MAB Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a „doktori iskolákat véleményező bizottság” (röviden Doktori Bizottság - DB) illetékes. A DB elnöke - a DB illetékes tagjával való egyeztetés után - a kérelem által érintett tudo­mány/művészeti áganként legalább egy szakértőt kér fel a véleményezésre. Egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolát is legalább két szakértő véleményez. A véleményezés a www.doktori.hu adatbázisban történik.

8. A doktori iskola tudomány/művészeti ágának megfelelő képzési ági bizottság napirendjére tűzi és véleményezi a doktori iskola kérelmét, és javaslatot tesz a Doktori Bizottságnak.

9. A doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelemről, a Doktori Bizottság javaslata alapján, a MAB plénuma - határozat formájában - ad szakértői véleményt, amely lehet támogató vagy nem támogató. A doktori iskola létesítéséről szóló MAB szakértői vélemény tartalmazza a felsőoktatási intézmény nevét, a doktori iskola tudományterületét/területeit, tudomány/művészeti ágát/ágait, (ha van, kutatási területét), vezetőjének nevét, beosztását és tudományos minősítését, az akkreditáció időpontját. A határozat szövege „Tanúsítvány” formájában a www.doktori.hu adatbázis nyilvános felületén megjelenik. Akkreditáció esetén az intézmény szenátusa dönt a doktori iskola létesítéséről.

10. Ha az intézmény nem ért egyet a MAB nem támogató szakértői véleményében foglaltakkal, akkor az Ftv 106. §. (3) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszternél felülvizsgálati eljárást kezdeményezhet. Az oktatási és kulturális miniszter a MAB újabb szakvélemé­nyét kéri, amit a MAB Felülvizsgálati Bizottsága készít el.2015. VIII. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. október 9-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2008. XI. 14. 11:57:34
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )