Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Barabás KatalinAz egészségfejlesztés hatékonyságának mérése2014-07-31NI
Barabás KatalinAz iskola, mint az egészségfejlesztés színtere: programok kidolgozása, hatásvizsgálata2014-07-31NI
Barabás KatalinA kultúra és az egészségtudatos magatartás kapcsolata2014-07-31NI
Barabás KatalinAz iskolai egészségnevelés hatékonyságának vizsgálata2014-07-31NI
Barabás KatalinAz egészségvédő protektív tényezők vizsgálata2014-07-31NI
Barabás KatalinAz orvosi hivatásra nevelés komplex pszichológiai módszertani fejlesztése2014-07-31NI
Barabás KatalinAz egészségtudatos magatartás értékelésének kérdései2014-07-31NI
Barabás KatalinA kompetencia / kimenet alapú/ graduális és posztgraduális orvosképzés oktatásfejlesztése2014-07-31NI
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2014-07-31NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2014-07-31NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2014-07-31NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2014-07-31NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2014-07-31NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2014-07-31NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2014-07-31NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2014-07-31NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2014-07-31NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2014-07-31NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2014-07-31NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2014-07-31NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2014-07-31NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2014-07-31NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás elemeinek értékelése és fejlesztése2014-07-31NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2014-07-31NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2014-07-31NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2014-07-31NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2014-07-31NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2014-07-31NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2014-07-31NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2014-07-31NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2014-07-31NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2014-07-31NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2014-07-31NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2014-07-31NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2014-07-31NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2014-07-31NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2014-07-31NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2014-07-31NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2014-07-31NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2014-07-31NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2014-07-31NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2014-07-31NI
Máté-Tóth AndrásVallási pluralizmus a hitoktatásban Európában és Magyarországon2014-07-31NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2014-07-31NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2014-07-31NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérOnline adaptív tesztelés2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2014-07-31NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérIKT eszközök hatékonysága az oktatásban2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2014-07-31NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2014-07-31NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2014-07-31NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2014-07-31NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2014-07-31NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2014-07-31NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2014-07-31NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2014-07-31NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2014-07-31NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2014-07-31NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2014-07-31NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2014-07-31NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2014-07-31NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2014-07-31NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2014-07-31NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségének és problémaviselkedésének vizsgálata2014-07-31NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatás egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2014-07-31NI
Pikó BettinaA családi életre nevelés kérdéseinek elemzése az értékek és a pszichoszociális egészség tükrében2014-07-31NI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2014-07-31NI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2014-07-31NI
Pukánszky BélaA tanárképzés és a pedagógia-pszichológia oktatásának története a kolozsvári-szegedi egyetemen2014-07-31NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2014-07-31NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2014-07-31NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2014-07-31NI
Steklács JánosInfrakamerás szemmozgásvizsgálat alkalmazása a tanulás, a feladatmegoldási stratégiák, a szövegértő olvasás képességének kutatása terén2014-07-31NI
Steklács JánosAz olvasási képesség fejlesztése2014-07-31NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2014-07-31NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2014-07-31NI
Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2014-07-31NI
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2014-07-31NI


2014. VII. 28.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1333 ( 2014. VII. 17. )