Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Barabás KatalinA kompetencia / kimenet alapú/ graduális és posztgraduális orvosképzés oktatásfejlesztése2016-09-01NI
Barabás KatalinAz orvosi hivatásra nevelés komplex pszichológiai módszertani fejlesztése2016-09-01NI
Barabás KatalinAz iskola, mint az egészségfejlesztés színtere: programok kidolgozása, hatásvizsgálata2016-09-01NI
Barabás KatalinAz egészségtudatos magatartás értékelésének kérdései2016-09-01NI
Barabás KatalinAz iskolai egészségnevelés hatékonyságának vizsgálata2016-09-01NI
Barabás KatalinA kultúra és az egészségtudatos magatartás kapcsolata2016-09-01NI
Barabás KatalinAz egészségvédő protektív tényezők vizsgálata2016-09-01NI
Barabás KatalinAz egészségfejlesztés hatékonyságának mérése2016-09-01NI
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2016-09-01NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2016-09-01NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2016-09-01NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2016-09-01NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2016-09-01NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2016-09-01NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2016-09-01NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2016-09-01NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2016-09-01NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2016-09-01NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2016-09-01NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2016-09-01NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2016-09-01NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2016-09-01NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás elemeinek értékelése és fejlesztése2016-09-01NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2016-09-01NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2016-09-01NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2016-09-01NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2016-09-01NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2016-09-01NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2016-09-01NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2016-09-01NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2016-09-01NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2016-09-01NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2016-09-01NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2016-09-01NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2016-09-01NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2016-09-01NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2016-09-01NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2016-09-01NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2016-09-01NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2016-09-01NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2016-09-01NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2016-09-01NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2016-09-01NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2016-09-01NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2016-09-01NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2016-09-01NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2016-09-01NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2016-09-01NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2016-09-01NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérOnline adaptív tesztelés2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2016-09-01NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérIKT eszközök hatékonysága az oktatásban2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2016-09-01NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2016-09-01NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2016-09-01NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2016-09-01NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2016-09-01NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2016-09-01NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2016-09-01NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2016-09-01NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2016-09-01NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2016-09-01NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2016-09-01NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2016-09-01NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2016-09-01NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2016-09-01NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2016-09-01NI
Pikó BettinaA családi életre nevelés kérdéseinek elemzése az értékek és a pszichoszociális egészség tükrében2016-09-01NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségének és problémaviselkedésének vizsgálata2016-09-01NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatás egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2016-09-01NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2016-09-01NI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2016-09-01NI
Pukánszky BélaA tanárképzés és a pedagógia-pszichológia oktatásának története a kolozsvári-szegedi egyetemen2016-09-01NI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2016-09-01NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2016-09-01NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2016-09-01NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2016-09-01NI
Steklács JánosInfrakamerás szemmozgásvizsgálat alkalmazása a tanulás, a feladatmegoldási stratégiák, a szövegértő olvasás képességének kutatása terén2016-09-01NI
Steklács JánosAz olvasási képesség fejlesztése2016-09-01NI
Szokolszky ÁgnesAz otthon és az iskola környezetpszichológiai kutatása2016-09-01NI
Szokolszky ÁgnesSzituált tanulás, mester melletti tanulás2016-09-01NI
Vajda ZsuzsannaAz erkölcsi döntés fejlődése2016-09-01NI
Vajda ZsuzsannaGyermekkor és gyermeknevelés a XXI. században.2016-09-01NI
Vajda ZsuzsannaA gyermekkor a kultúra kontextusában2016-09-01NI
Vidákovich TiborRendszerszintű vizsgálatok: a nemzetközi és hazai mérések és az oktatás fejlesztése2016-09-01NI
Vidákovich TiborA hozzáadott érték értelmezése és meghatározásának lehetőségei az oktatásban2016-09-01NI
Vidákovich TiborModern tesztelméleti modellek és pedagógiai alkalmazásaik2016-09-01NI
Vidákovich TiborA kompetenciák mérése, a kompetencia-alapú oktatás eredményességének értékelése2016-09-01NI
Vidákovich TiborAz értékelés alternatív módszerei (a formatív és a diagnosztikus értékelés) és az iskolai munka innovációja2016-09-01NI
Vidákovich TiborA vizsgák, a vizsgáztatás elmélete és gyakorlata, vizsgafeladatok, vizsgatesztek kidolgozása2016-09-01NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2016-09-01NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2016-09-01NI
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2016-09-01NI
Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2016-09-01NI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2260 ( 2016. VIII. 12. )