Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bajmócy PéterMagyarország népességföldrajza2017-04-17SZTE
Bajmócy PéterKvantitatív, kvalitatív és behaviourista módszerek a társadalomföldrajzban2017-04-17SZTE
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2017-04-17SZTE
Barta KárolyTalajerózió2017-04-17SZTE
Barta KárolyAntropogén tevékenységek hidrológiai és talajtani hatásai2017-04-17SZTE
Boros Lajos
Győri Ferenc
A tehetségföldrajz aktuális kérdései2017-04-17SZTE
Boros LajosA városok átalakulásának térbeli kérdései2017-04-17SZTE
Boros LajosA társadalmi konfliktusok térbeli jellegzetességei2017-04-17SZTE
Boros Lajos
Timár Judit
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale2017-04-17SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2017-04-17SZTE
Csatári BálintAz elmaradottság geográfiája külöböző vidéki terekben és a felzárkózási esélyek2017-04-17SZTE
Csatári BálintA város - vidék kapcsolatok jellege, minősége, változásai és szerepük a vidéki térségek felzárkóztatásában2017-04-17SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2017-04-17SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2017-04-17SZTE
Demény AttilaStabilizotóp-geokémia2017-04-17SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2017-04-17SZTE
Farsang AndreaTalajaink környezeti érzékenysége2017-04-17SZTE
Fintor KrisztiánUtómagmás és posztmagmás érrendszerek és hozzájuk kapcsolódó metaszomatikus átalakulások vizsgálata a Tisza-Dáciai egység kőzeteiben2017-04-17SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2017-04-17SZTE
Gál Tamás MátyásEvaluation of the effect of climate change on urban areas2017-04-17SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2017-04-17SZTE
Gál Tamás MátyásModeling of hydrological effects of extreme precipitation events in urban areas2017-04-17SZTE
Geiger JánosSztochasztikus szimulációk a geológiában2017-04-17SZTE
Geiger JánosAlkalmazott geomatematikai modellalkotás2017-04-17SZTE
Geiger JánosA geológiai léptékprobléma2017-04-17SZTE
Gulyás SándorKörnyezettörténeti vizsgálatok népvándorláskori csontmintákon2017-04-17SZTE
Gulyás Ágnes
Kántor Noémi
A városi zöld infrastruktúra szerepe a kedvezőtlen klimatikus hatások mérséklésében2017-04-17SZTE
Gulyás SándorGeometriai morfometria, alakelemzés és kvantitatív módszerek alkalmazása a paleoökológiában, környezettörténetben és az üldéktanban2017-04-17SZTE
Gulyás ÁgnesHumán bioklimatológia2017-04-17SZTE
Győri FerencA tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz2017-04-17SZTE
Hegedűs GáborTransznacionális migrációs folyamatok a Kárpát-medencében2017-04-17SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2017-04-17SZTE
Horváth JaninaMélyvízi üledékes rendszerek genetikai alapú vizsgálata alsó-pannon üledékekben2017-04-17SZTE
Kántor NoémiVárosi mikrokörnyezetek termikus viszonyai2017-04-17SZTE
Karancsi ZoltánAntropogén eredetű környezetváltozás vizsgálata egy hazai mintaterületen2017-04-17SZTE
Karancsi ZoltánKörnyezetesztétikai vizsgálatok egy hazai mintaterületen2017-04-17SZTE
Karancsi ZoltánGeoturizmus (ökoturizmus)2017-04-17SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2017-04-17SZTE
Kiss TímeaAccelerated geomorphological processes by human impact2017-04-17SZTE
Kiss TímeaMeder és ártér kapcsolatának vizsgálata2017-04-17SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2017-04-17SZTE
Kiss Tímea
Sipos György
Human impacts on rivers2017-04-17SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló fluviális folyamatok vizsgálata kisvízgyűjtőn2017-04-17SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2017-04-17SZTE
Kovács Ferenc
Tobak Zalán
Geographic applications of remote sensing and GIS techniques in the urban environment2017-04-17SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2017-04-17SZTE
Kovács ZoltánChallenges of sustainable urban development2017-04-17SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2017-04-17SZTE
Kovács Zoltán
Nagy Erika
Production of core-periphery relations through the social nexuses of economic agents settled in backward regions2017-04-17SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2017-04-17SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2017-04-17SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2017-04-17SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2017-04-17SZTE
Makra László
Magyar Donát
Parlagfű pollen felismerő rendszer fejlesztése2017-04-17SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2017-04-17SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2017-04-17SZTE
Mezősi GáborTájmetria2017-04-17SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2017-04-17SZTE
Molnár DávidLösz-paleotalaj sorozatok paleoökológiai elemzése2017-04-17SZTE
Molnár DávidKvartermalakológia2017-04-17SZTE
Mucsi László
Van Leeuwen Boudewijn
Geological mapping of inaccessible areas using GIS and Remote Sensing2017-04-17SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2017-04-17SZTE
Náfrádi KatalinNegyedidőszaki vegetáció fejlődés, környezettörténeti, régészeti geológiai növényzet- és klíma rekonstrukció2017-04-17SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben2017-04-17SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2017-04-17SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató szektor terei2017-04-17SZTE
Nagy ErikaA fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe2017-04-17SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2017-04-17SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2017-04-17SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2017-04-17SZTE
Pál ViktorA magyarországi egészségturizmus területi folyamatai2017-04-17SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2017-04-17SZTE
Pál ViktorDigitális multimédiás tananyagok a társadalomföldrajzban2017-04-17SZTE
Pál Molnár ElemérA Tiszai egység granitoid kőzetei2017-04-17SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2017-04-17SZTE
Pál Molnár Elemér
Fintor Krisztián
Magmás és posztmagmás tevékenységekhez kapcsolódó ásványképződési folyamatok.2017-04-17SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2017-04-17SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás kőzettani folyamatok2017-04-17SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2017-04-17SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2017-04-17SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2017-04-17SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2017-04-17SZTE
Raucsik BélaHazai mezozoikumi rétegsorok komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata2017-04-17SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2017-04-17SZTE
Raucsik BélaRétegtani korrelációs kutatás a Tisia területén2017-04-17SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2017-04-17SZTE
Raucsikné Varga AndreaA Tiszai-egység paleozoos képződményei2017-04-17SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2017-04-17SZTE
Sipos GyörgyArcheometria, geoarcheológia2017-04-17SZTE
Sipos GyörgyMederdinamika2017-04-17SZTE
Sipos GyörgyHordalékkúpok fejlődésének vizsgálata2017-04-17SZTE
Sümegi PálKörnyezetföldtani kutatások2017-04-17SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2017-04-17SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2017-04-17SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2017-04-17SZTE
Szanyi JánosGeotermikus energia kinyerés hőtranszport szimulációja2017-04-17SZTE
Szanyi JánosExamination of Battonya High's deep structures and petrophysical properties by using geophysical methods2017-04-17SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2017-04-17SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2017-04-17SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2017-04-17SZTE


2017. III. 21.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. május 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2343 ( 2017. II. 28. )