Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bajmócy PéterKvantitatív, kvalitatív és behaviourista módszerek a társadalomföldrajzban2015-10-07SZTE
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2015-10-07SZTE
Bajmócy PéterMagyarország népességföldrajza2015-10-07SZTE
Barta KárolyTalajerózió2015-10-07SZTE
Csatári BálintA vidéki társadalom boldogulásának sikertényezői (behaviorista geográfiai megközelítésben)2015-10-07SZTE
Csatári BálintAz elmaradottság geográfiája külöböző vidéki terekben és a felzárkózási esélyek2015-10-07SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2015-10-07SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2015-10-07SZTE
Csatári BálintA város - vidék kapcsolatok jellege, minősége, változásai és szerepük a vidéki térségek felzárkóztatásában2015-10-07SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2015-10-07SZTE
Demény AttilaStabilizotóp-geokémia2015-10-07SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2015-10-07SZTE
Farsang AndreaTalajaink környezeti érzékenysége2015-10-07SZTE
Farsang AndreaÁltalános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei2015-10-07SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2015-10-07SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2015-10-07SZTE
Geiger JánosAlkalmazott geomatematikai modellalkotás2015-10-07SZTE
Geiger JánosA geológiai léptékprobléma2015-10-07SZTE
Geiger JánosSztochasztikus szimulációk a geológiában2015-10-07SZTE
Gulyás SándorGeometriai morfometria, alakelemzés és kvantitatív módszerek alkalmazása a paleoökológiában, környezettörténetben és az üldéktanban2015-10-07SZTE
Gulyás SándorKörnyezettörténeti vizsgálatok népvándorláskori csontmintákon2015-10-07SZTE
Győri FerencA tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz2015-10-07SZTE
Hegedűs GáborTransznacionális migrációs folyamatok a Kárpát-medencében2015-10-07SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2015-10-07SZTE
Kántor NoémiVárosi mikrokörnyezetek termikus viszonyai2015-10-07SZTE
Karancsi ZoltánAntropogén eredetű környezetváltozás vizsgálata egy hazai mintaterületen2015-10-07SZTE
Karancsi ZoltánGeoturizmus (ökoturizmus)2015-10-07SZTE
Karancsi ZoltánKörnyezetesztétikai vizsgálatok egy hazai mintaterületen2015-10-07SZTE
Kevei FerencnéTájökológiai elemzések2015-10-07SZTE
Kevei FerencnéKarsztmorfológia és karsztökológia2015-10-07SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2015-10-07SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2015-10-07SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló vízjárás éd fluviális folyamatok2015-10-07SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2015-10-07SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2015-10-07SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2015-10-07SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2015-10-07SZTE
Kovács Zoltán
Nagy Erika
Production of core-periphery relations through the social nexuses of economic agents settled in backward regions2015-10-07SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2015-10-07SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2015-10-07SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2015-10-07SZTE
Makra László
Magyar Donát
Parlagfű pollen felismerő rendszer fejlesztése2015-10-07SZTE
Mezősi GáborTájmetria2015-10-07SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2015-10-07SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2015-10-07SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2015-10-07SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2015-10-07SZTE
Náfrádi KatalinNegyedidőszaki vegetáció fejlődés, környezettörténeti, régészeti geológiai növényzet- és klíma rekonstrukció2015-10-07SZTE
Nagy ErikaA fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe2015-10-07SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2015-10-07SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben2015-10-07SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató szektor terei2015-10-07SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2015-10-07SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2015-10-07SZTE
Pál ViktorDigitális multimédiás tananyagok a társadalomföldrajzban2015-10-07SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2015-10-07SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2015-10-07SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2015-10-07SZTE
Pál Molnár ElemérA Tiszai egység granitoid kőzetei2015-10-07SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2015-10-07SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás kőzettani folyamatok2015-10-07SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2015-10-07SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2015-10-07SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2015-10-07SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2015-10-07SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2015-10-07SZTE
Raucsik BélaHazai mezozoikumi rétegsorok komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata2015-10-07SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2015-10-07SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2015-10-07SZTE
Raucsikné Varga AndreaA Tiszai-egység paleozoos képződményei2015-10-07SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2015-10-07SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2015-10-07SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2015-10-07SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2015-10-07SZTE
Sümegi PálKörnyezetföldtani kutatások2015-10-07SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2015-10-07SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2015-10-07SZTE
Tanács EszterErdőszerkezeti mintázatok, kialakulásuk okai, tér- és időbeli változásai2015-10-07SZTE
Tanács EszterErdők ökoszisztéma szolgáltatásai, ezek térképezése, szén-megkötés2015-10-07SZTE
Tanács EszterAz erdőszerkezet objektum-alapú térképezése távérzékelt adatok alapján2015-10-07SZTE
Timár JuditA társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban2015-10-07SZTE
Timár JuditHátrányos helyzetű társadalmi csoportok földrajza2015-10-07SZTE
Timár JuditA szuburbanizáció és a dzsentrifikáció társadalmi viszonyai2015-10-07SZTE
Unger JánosTurizmus klimatológia2015-10-07SZTE
Unger JánosVárosi mikroklimatológia2015-10-07SZTE
Unger JánosVárosklimatológia2015-10-07SZTE
Zöld András
Unger János
Lokális és mikro léptékű energetikai-termikus kölcsönhatások a városban2015-10-07SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1763 ( 2015. IV. 30. )