Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2014-09-23SZTE
Bajmócy PéterKvantitatív, kvalitatív és behaviourista módszerek a társadalomföldrajzban2014-09-23SZTE
Barta KárolyTalajerózió2014-09-23SZTE
Boros LajosA társadalmi konfliktusok térbeli jellegzetességei2014-09-23SZTE
Boros Lajos
Győri Ferenc
A tehetségföldrajz aktuális kérdései2014-09-23SZTE
Boros LajosA városok átalakulásának térbeli kérdései2014-09-23SZTE
Boros Lajos
Timár Judit
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale2014-09-23SZTE
Boros LajosA globalizáció hatása a térbeli-társadalmi folyamatokra2014-09-23SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2014-09-23SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2014-09-23SZTE
Csatári BálintAz elmaradottság geográfiája külöböző vidéki terekben és a felzárkózási esélyek2014-09-23SZTE
Csatári BálintAz elmaradottság geográfiája külöböző vidéki terekben és a felzárkózási esélyek2014-09-23SZTE
Csordás LászlóA második otthonok kialakulása és hatásai Európában és Magyarországon2014-09-23SZTE
Csordás LászlóA második otthonok kialakulása és hatásai Európában és Magyarországon2014-09-23SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2014-09-23SZTE
Demény AttilaStabilizotóp-geokémia2014-09-23SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2014-09-23SZTE
Farsang AndreaÁltalános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei2014-09-23SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2014-09-23SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2014-12-31SZTE
Geiger JánosA geológiai léptékprobléma2014-09-23SZTE
Geiger JánosA bizonytalanság elemzése a geológiában2014-09-23SZTE
Geiger JánosAlkalmazott geomatematikai modellalkotás2014-09-23SZTE
Geiger JánosSztochasztikus szimulációk a geológiában2014-09-23SZTE
Gulyás ÁgnesHumán bioklimatológia2014-12-31SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2014-09-23SZTE
Kántor NoémiVárosi mikrokörnyezetek termikus viszonyai2014-09-23SZTE
Karancsi ZoltánKörnyezetesztétikai vizsgálatok egy hazai mintaterületen2014-09-23SZTE
Karancsi ZoltánGeoturizmus (ökoturizmus)2014-09-23SZTE
Karancsi ZoltánAntropogén eredetű környezetváltozás vizsgálata egy hazai mintaterületen2014-09-23SZTE
Kevei FerencnéKarsztmorfológia és karsztökológia2014-09-23SZTE
Kevei FerencnéTájökológiai elemzések2014-09-23SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2014-12-31SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló vízjárás éd fluviális folyamatok2014-12-31SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2014-12-31SZTE
Kóbor BalázsKörnyezetgeológia2014-09-23SZTE
Kóbor BalázsGeotermikus energiakinyerés és -használat2014-09-23SZTE
Kovács BalázsNumerikus hidrogeológia2014-09-23SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2014-09-23SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2014-09-23SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2014-09-23SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2014-09-23SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2014-09-23SZTE
Kovács Zoltán
Nagy Erika
Production of core-periphery relations through the social nexuses of economic agents settled in backward regions2014-09-23SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2014-09-23SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2014-09-23SZTE
Makra LászlóA légszennyezettség modellezése2014-12-31SZTE
Makra LászlóKözlekedés és környezetterhelés2014-12-31SZTE
Makra László
Magyar Donát
Parlagfű pollen felismerő rendszer fejlesztése2014-09-23SZTE
Mészáros RezsőA globalizáció térbeli működési mechanizmusa2014-09-23SZTE
Mészáros RezsőInterregionális kapcsolatok kialakulás és fejlődése nemzetgazdaságunkban2014-09-23SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2014-09-23SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2014-09-23SZTE
Mezősi GáborTájmetria2014-09-23SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2014-09-23SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2014-09-23SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2014-09-23SZTE
Nagy ErikaA fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe2014-09-23SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben2014-09-23SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2014-09-23SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató szektor terei2014-09-23SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2014-09-23SZTE
Pál ViktorDigitális multimédiás tananyagok a társadalomföldrajzban2014-09-23SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2014-09-23SZTE
Pál ViktorA magyarországi egészségturizmus területi folyamatai2014-09-23SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2014-09-23SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2014-09-23SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2014-09-23SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás kőzettani folyamatok2014-09-23SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2014-09-23SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2014-09-23SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2014-09-23SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2014-09-23SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2014-09-23SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2014-09-23SZTE
Raucsik BélaHazai mezozoikumi rétegsorok komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata2014-09-23SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2014-09-23SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2014-09-23SZTE
Sipos GyörgyArcheometria, geoarcheológia2014-09-23SZTE
Sipos GyörgyMederdinamika2014-09-23SZTE
Sipos GyörgyHordalékkúpok fejlődésének vizsgálata2014-09-23SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2014-09-23SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2014-09-23SZTE
Sümegi PálKörnyezetföldtani kutatások2014-09-23SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2014-09-23SZTE
Szanyi JánosGeotermikus energia kinyerés hőtranszport szimulációja2014-09-23SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2014-09-23SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2014-09-23SZTE
Szilassi PéterFenntartható mezőgazdasági területhasználat tervezését megalapozó tájföldrajzi kutatások2014-09-23SZTE
Timár JuditA szuburbanizáció és a dzsentrifikáció társadalmi viszonyai2014-09-23SZTE
Timár JuditA társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban2014-09-23SZTE
Timár JuditHátrányos helyzetű társadalmi csoportok földrajza2014-09-23SZTE
Unger JánosVárosklimatológia2014-12-31SZTE
Unger JánosTurizmus klimatológia2014-09-23SZTE
Unger JánosVárosi mikroklimatológia2014-12-31SZTE
Zöld András
Unger János
Lokális és mikro léptékű energetikai-termikus kölcsönhatások a városban2014-09-23SZTE


2014. VII. 28.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1462 ( 2014. IX. 12. )