Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bajmócy PéterKvantitatív, kvalitatív és behaviourista módszerek a társadalomföldrajzban2015-03-30SZTE
Bajmócy PéterMagyarország népességföldrajza2015-03-30SZTE
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2015-03-30SZTE
Barta KárolyTalajerózió2015-03-30SZTE
Boros LajosA globalizáció hatása a térbeli-társadalmi folyamatokra2015-03-30SZTE
Boros LajosA társadalmi konfliktusok térbeli jellegzetességei2015-03-30SZTE
Boros Lajos
Timár Judit
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale2015-03-30SZTE
Boros LajosA városok átalakulásának térbeli kérdései2015-03-30SZTE
Boros Lajos
Győri Ferenc
A tehetségföldrajz aktuális kérdései2015-03-30SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2015-03-30SZTE
Csatári BálintA vidéki társadalom boldogulásának sikertényezői (behaviorista geográfiai megközelítésben)2015-03-30SZTE
Csatári BálintAz elmaradottság geográfiája külöböző vidéki terekben és a felzárkózási esélyek2015-03-30SZTE
Csatári BálintA város - vidék kapcsolatok jellege, minősége, változásai és szerepük a vidéki térségek felzárkóztatásában2015-03-30SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2015-03-30SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2015-03-30SZTE
Demény AttilaStabilizotóp-geokémia2015-03-30SZTE
Farsang AndreaÁltalános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei2015-03-30SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2015-03-30SZTE
Farsang AndreaTalajaink környezeti érzékenysége2015-03-30SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2015-03-30SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2015-03-30SZTE
Geiger JánosAlkalmazott geomatematikai modellalkotás2015-03-30SZTE
Geiger JánosSztochasztikus szimulációk a geológiában2015-03-30SZTE
Geiger JánosA geológiai léptékprobléma2015-03-30SZTE
Gulyás ÁgnesHumán bioklimatológia2015-03-30SZTE
Győri FerencA tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz2015-03-30SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2015-03-30SZTE
Kántor NoémiVárosi mikrokörnyezetek termikus viszonyai2015-03-30SZTE
Karancsi ZoltánKörnyezetesztétikai vizsgálatok egy hazai mintaterületen2015-03-30SZTE
Karancsi ZoltánAntropogén eredetű környezetváltozás vizsgálata egy hazai mintaterületen2015-03-30SZTE
Karancsi ZoltánGeoturizmus (ökoturizmus)2015-03-30SZTE
Kevei FerencnéKarsztmorfológia és karsztökológia2015-03-30SZTE
Kevei FerencnéTájökológiai elemzések2015-03-30SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló vízjárás éd fluviális folyamatok2015-03-30SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2015-03-30SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2015-03-30SZTE
Kóbor BalázsGeotermikus energiakinyerés és -használat2015-03-30SZTE
Kóbor BalázsKörnyezetgeológia2015-03-30SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2015-03-30SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2015-03-30SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2015-03-30SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2015-03-30SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2015-03-30SZTE
Kovács Zoltán
Nagy Erika
Production of core-periphery relations through the social nexuses of economic agents settled in backward regions2015-03-30SZTE
Kovács BalázsNumerikus hidrogeológia2015-03-30SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2015-03-30SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2015-03-30SZTE
Makra LászlóKözlekedés és környezetterhelés2015-03-30SZTE
Makra László
Magyar Donát
Parlagfű pollen felismerő rendszer fejlesztése2015-03-30SZTE
Makra LászlóA légszennyezettség modellezése2015-03-30SZTE
Mészáros RezsőInterregionális kapcsolatok kialakulás és fejlődése nemzetgazdaságunkban2015-03-30SZTE
Mészáros RezsőA globalizáció térbeli működési mechanizmusa2015-03-30SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2015-03-30SZTE
Mezősi GáborTájmetria2015-03-30SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2015-03-30SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2015-03-30SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2015-03-30SZTE
Náfrádi KatalinNegyedidőszaki vegetáció fejlődés, környezettörténeti, régészeti geológiai növényzet- és klíma rekonstrukció2015-03-30SZTE
Nagy ErikaA fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe2015-03-30SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató szektor terei2015-03-30SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2015-03-30SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben2015-03-30SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2015-03-30SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2015-03-30SZTE
Pál ViktorA magyarországi egészségturizmus területi folyamatai2015-03-30SZTE
Pál ViktorDigitális multimédiás tananyagok a társadalomföldrajzban2015-03-30SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2015-03-30SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2015-03-30SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2015-03-30SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2015-03-30SZTE
Pál Molnár ElemérA Tiszai egység granitoid kőzetei2015-03-30SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás kőzettani folyamatok2015-03-30SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2015-03-30SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2015-03-30SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2015-03-30SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2015-03-30SZTE
Raucsik BélaHazai mezozoikumi rétegsorok komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata2015-03-30SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2015-03-30SZTE
Raucsikné Varga AndreaA Tiszai-egység paleozoos képződményei2015-03-30SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2015-03-30SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2015-03-30SZTE
Sipos GyörgyHordalékkúpok fejlődésének vizsgálata2015-03-30SZTE
Sipos GyörgyArcheometria, geoarcheológia2015-03-30SZTE
Sipos GyörgyMederdinamika2015-03-30SZTE
Sümegi PálKörnyezetföldtani kutatások2015-03-30SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2015-03-30SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2015-03-30SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2015-03-30SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2015-03-30SZTE
Szanyi JánosGeotermikus energia kinyerés hőtranszport szimulációja2015-03-30SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2015-03-30SZTE
Szilassi PéterFenntartható mezőgazdasági területhasználat tervezését megalapozó tájföldrajzi kutatások2015-03-30SZTE
Tanács EszterErdők ökoszisztéma szolgáltatásai, ezek térképezése, szén-megkötés2015-03-30SZTE
Tanács EszterErdőszerkezeti mintázatok, kialakulásuk okai, tér- és időbeli változásai2015-03-30SZTE
Tanács EszterAz erdőszerkezet objektum-alapú térképezése távérzékelt adatok alapján2015-03-30SZTE
Timár JuditHátrányos helyzetű társadalmi csoportok földrajza2015-03-30SZTE
Timár JuditA társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban2015-03-30SZTE
Timár JuditA szuburbanizáció és a dzsentrifikáció társadalmi viszonyai2015-03-30SZTE
Unger JánosVárosklimatológia2015-03-30SZTE
Unger JánosTurizmus klimatológia2015-03-30SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1663 ( 2015. II. 23. )