Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2015-10-07SZTE
Bajmócy PéterMagyarország népességföldrajza2015-10-07SZTE
Bajmócy PéterKvantitatív, kvalitatív és behaviourista módszerek a társadalomföldrajzban2015-10-07SZTE
Barta KárolyTalajerózió2015-10-07SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2015-10-07SZTE
Csatári BálintA város - vidék kapcsolatok jellege, minősége, változásai és szerepük a vidéki térségek felzárkóztatásában2015-10-07SZTE
Csatári BálintA vidéki társadalom boldogulásának sikertényezői (behaviorista geográfiai megközelítésben)2015-10-07SZTE
Csatári BálintAz elmaradottság geográfiája külöböző vidéki terekben és a felzárkózási esélyek2015-10-07SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2015-10-07SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2015-10-07SZTE
Demény AttilaStabilizotóp-geokémia2015-10-07SZTE
Farsang AndreaTalajaink környezeti érzékenysége2015-10-07SZTE
Farsang AndreaÁltalános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei2015-10-07SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2015-10-07SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2015-10-07SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2015-10-07SZTE
Geiger JánosA geológiai léptékprobléma2015-10-07SZTE
Geiger JánosSztochasztikus szimulációk a geológiában2015-10-07SZTE
Geiger JánosAlkalmazott geomatematikai modellalkotás2015-10-07SZTE
Gulyás SándorKörnyezettörténeti vizsgálatok népvándorláskori csontmintákon2015-10-07SZTE
Gulyás SándorGeometriai morfometria, alakelemzés és kvantitatív módszerek alkalmazása a paleoökológiában, környezettörténetben és az üldéktanban2015-10-07SZTE
Győri FerencA tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz2015-10-07SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2015-10-07SZTE
Hegedűs GáborTransznacionális migrációs folyamatok a Kárpát-medencében2015-10-07SZTE
Kántor NoémiVárosi mikrokörnyezetek termikus viszonyai2015-10-07SZTE
Karancsi ZoltánKörnyezetesztétikai vizsgálatok egy hazai mintaterületen2015-10-07SZTE
Karancsi ZoltánAntropogén eredetű környezetváltozás vizsgálata egy hazai mintaterületen2015-10-07SZTE
Karancsi ZoltánGeoturizmus (ökoturizmus)2015-10-07SZTE
Kevei FerencnéKarsztmorfológia és karsztökológia2015-10-07SZTE
Kevei FerencnéTájökológiai elemzések2015-10-07SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló vízjárás éd fluviális folyamatok2015-10-07SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2015-10-07SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2015-10-07SZTE
Kovács Zoltán
Nagy Erika
Production of core-periphery relations through the social nexuses of economic agents settled in backward regions2015-10-07SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2015-10-07SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2015-10-07SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2015-10-07SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2015-10-07SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2015-10-07SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2015-10-07SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2015-10-07SZTE
Makra László
Magyar Donát
Parlagfű pollen felismerő rendszer fejlesztése2015-10-07SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2015-10-07SZTE
Mezősi GáborTájmetria2015-10-07SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2015-10-07SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2015-10-07SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2015-10-07SZTE
Náfrádi KatalinNegyedidőszaki vegetáció fejlődés, környezettörténeti, régészeti geológiai növényzet- és klíma rekonstrukció2015-10-07SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben2015-10-07SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató szektor terei2015-10-07SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2015-10-07SZTE
Nagy ErikaA fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe2015-10-07SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2015-10-07SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2015-10-07SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2015-10-07SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2015-10-07SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2015-10-07SZTE
Pál ViktorDigitális multimédiás tananyagok a társadalomföldrajzban2015-10-07SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás kőzettani folyamatok2015-10-07SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2015-10-07SZTE
Pál Molnár ElemérA Tiszai egység granitoid kőzetei2015-10-07SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2015-10-07SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2015-10-07SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2015-10-07SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2015-10-07SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2015-10-07SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2015-10-07SZTE
Raucsik BélaHazai mezozoikumi rétegsorok komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata2015-10-07SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2015-10-07SZTE
Raucsikné Varga AndreaA Tiszai-egység paleozoos képződményei2015-10-07SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2015-10-07SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2015-10-07SZTE
Sümegi PálKörnyezetföldtani kutatások2015-10-07SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2015-10-07SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2015-10-07SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2015-10-07SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2015-10-07SZTE
Tanács EszterErdők ökoszisztéma szolgáltatásai, ezek térképezése, szén-megkötés2015-10-07SZTE
Tanács EszterAz erdőszerkezet objektum-alapú térképezése távérzékelt adatok alapján2015-10-07SZTE
Tanács EszterErdőszerkezeti mintázatok, kialakulásuk okai, tér- és időbeli változásai2015-10-07SZTE
Timár JuditA szuburbanizáció és a dzsentrifikáció társadalmi viszonyai2015-10-07SZTE
Timár JuditA társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban2015-10-07SZTE
Timár JuditHátrányos helyzetű társadalmi csoportok földrajza2015-10-07SZTE
Unger JánosVárosklimatológia2015-10-07SZTE
Unger JánosTurizmus klimatológia2015-10-07SZTE
Unger JánosVárosi mikroklimatológia2015-10-07SZTE
Zöld András
Unger János
Lokális és mikro léptékű energetikai-termikus kölcsönhatások a városban2015-10-07SZTE


2015. VIII. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. október 9-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1889 ( 2015. VIII. 14. )