Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2016-10-04SZTE
Bajmócy PéterKvantitatív, kvalitatív és behaviourista módszerek a társadalomföldrajzban2016-10-04SZTE
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2016-10-04SZTE
Bajmócy PéterMagyarország népességföldrajza2016-10-04SZTE
Barta KárolyTalajerózió2016-10-04SZTE
Barta KárolyAntropogén tevékenységek hidrológiai és talajtani hatásai2016-10-04SZTE
Boros Lajos
Timár Judit
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale2016-10-04SZTE
Boros Lajos
Győri Ferenc
A tehetségföldrajz aktuális kérdései2016-10-04SZTE
Boros LajosA városok átalakulásának térbeli kérdései2016-10-04SZTE
Boros LajosA városok átalakulásának térbeli kérdései2016-10-04SZTE
Boros Lajos
Timár Judit
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale2016-10-04SZTE
Boros LajosA társadalmi konfliktusok térbeli jellegzetességei2016-10-04SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2016-10-04SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2016-10-04SZTE
Csatári BálintA város - vidék kapcsolatok jellege, minősége, változásai és szerepük a vidéki térségek felzárkóztatásában2016-10-04SZTE
Csatári BálintAz elmaradottság geográfiája külöböző vidéki terekben és a felzárkózási esélyek2016-10-04SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2016-10-04SZTE
Demény AttilaStabilizotóp-geokémia2016-10-04SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2016-10-04SZTE
Farsang AndreaTalajaink környezeti érzékenysége2016-10-04SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2016-10-04SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2016-10-04SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2016-10-04SZTE
Gulyás SándorGeometriai morfometria, alakelemzés és kvantitatív módszerek alkalmazása a paleoökológiában, környezettörténetben és az üldéktanban2016-10-04SZTE
Gulyás SándorGeometriai morfometria, alakelemzés és kvantitatív módszerek alkalmazása a paleoökológiában, környezettörténetben és az üldéktanban2016-10-04SZTE
Gulyás SándorKörnyezettörténeti vizsgálatok népvándorláskori csontmintákon2016-10-04SZTE
Gulyás ÁgnesHumán bioklimatológia2016-10-04SZTE
Győri FerencA tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz2016-10-04SZTE
Hegedűs GáborTransznacionális migrációs folyamatok a Kárpát-medencében2016-10-04SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2016-10-04SZTE
Horváth JaninaMélyvízi üledékes rendszerek genetikai alapú vizsgálata alsó-pannon üledékekben2016-10-04SZTE
Kántor NoémiVárosi mikrokörnyezetek termikus viszonyai2016-10-04SZTE
Karancsi ZoltánKörnyezetesztétikai vizsgálatok egy hazai mintaterületen2016-10-04SZTE
Karancsi ZoltánAntropogén eredetű környezetváltozás vizsgálata egy hazai mintaterületen2016-10-04SZTE
Karancsi ZoltánGeoturizmus (ökoturizmus)2016-10-04SZTE
Kevei FerencnéKarsztmorfológia és karsztökológia2016-10-04SZTE
Kevei FerencnéTájökológiai elemzések2016-10-04SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2016-10-04SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2016-10-04SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló vízjárás éd fluviális folyamatok2016-10-04SZTE
Kovács Zoltán
Nagy Erika
Production of core-periphery relations through the social nexuses of economic agents settled in backward regions2016-10-04SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2016-10-04SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2016-10-04SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2016-10-04SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2016-10-04SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2016-10-04SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2016-10-04SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2016-10-04SZTE
Makra László
Magyar Donát
Parlagfű pollen felismerő rendszer fejlesztése2016-10-04SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2016-10-04SZTE
Mezősi GáborTájmetria2016-10-04SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2016-10-04SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2016-10-04SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2016-10-04SZTE
Náfrádi KatalinNegyedidőszaki vegetáció fejlődés, környezettörténeti, régészeti geológiai növényzet- és klíma rekonstrukció2016-10-04SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2016-10-04SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2016-10-04SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2016-10-04SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2016-10-04SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2016-10-04SZTE
Pál ViktorDigitális multimédiás tananyagok a társadalomföldrajzban2016-10-04SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2016-10-04SZTE
Pál ViktorA magyarországi egészségturizmus területi folyamatai2016-10-04SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2016-10-04SZTE
Pál Molnár ElemérA Tiszai egység granitoid kőzetei2016-10-04SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2016-10-04SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás kőzettani folyamatok2016-10-04SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2016-10-04SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2016-10-04SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2016-10-04SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2016-10-04SZTE
Raucsik BélaHazai mezozoikumi rétegsorok komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata2016-10-04SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2016-10-04SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2016-10-04SZTE
Raucsikné Varga AndreaA Tiszai-egység paleozoos képződményei2016-10-04SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2016-10-04SZTE
Sipos GyörgyHordalékkúpok fejlődésének vizsgálata2016-10-04SZTE
Sipos GyörgyMederdinamika2016-10-04SZTE
Sipos GyörgyArcheometria, geoarcheológia2016-10-04SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2016-10-04SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2016-10-04SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2016-10-04SZTE
Sümegi PálKörnyezetföldtani kutatások2016-10-04SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2016-10-04SZTE
Szanyi JánosGeotermikus energia kinyerés hőtranszport szimulációja2016-10-04SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2016-10-04SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2016-10-04SZTE
Szilassi PéterFenntartható mezőgazdasági területhasználat tervezését megalapozó tájföldrajzi kutatások2016-10-04SZTE
Tanács EszterErdőszerkezeti mintázatok, kialakulásuk okai, tér- és időbeli változásai2016-10-04SZTE
Tanács EszterErdők ökoszisztéma szolgáltatásai, ezek térképezése, szén-megkötés2016-10-04SZTE
Tanács EszterAz erdőszerkezet objektum-alapú térképezése távérzékelt adatok alapján2016-10-04SZTE
Timár JuditA szuburbanizáció és a dzsentrifikáció társadalmi viszonyai2016-10-04SZTE
Timár JuditHátrányos helyzetű társadalmi csoportok földrajza2016-10-04SZTE
Timár JuditA társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban2016-10-04SZTE
Tobak ZalánTávérzékelési és térinformatikai módszerek földrajzi alkalmazásai városi környezetben2016-10-04SZTE
Unger JánosVárosklimatológia2016-10-04SZTE
Unger JánosTurizmus klimatológia2016-10-04SZTE
Unger JánosVárosi mikrokörnyezetek klimatikus hatása2016-10-04SZTE
Van Leeuwen BoudewijnHeti belvíz monitoring aktív és passzív távérzékelési adatok alapján2016-10-04SZTE
Zöld András
Unger János
Lokális és mikro léptékű energetikai-termikus kölcsönhatások a városban2016-10-04SZTE


2016. IV. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2016. június 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2206 ( 2016. V. 24. )