Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Biológia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Ádám ÉvaA fitokróm jelátvitel vizsgálata2014-12-31SZBK
Bagyinka CsabaRedox fehérjék tulajdonságainak vizsgálata2014-12-31SZBK
Cséplő ÁgnesAz Arabidopsis CRK protein kináz család szerepének vizsgálata a növények abiotikus stresszválaszának és gravitációs válaszának szabályozásában2014-12-31SZBK
Csűrös MiklósExon-intron szerveződés evolúciójának bioinformatikai analízise2014-12-31SZBK
Czibula ÁgnesGenetikai és epigenetikai faktorok vizsgálata autoimmun betegségekben2014-12-31SZBK
Deli MáriaA vér-agy gát permeabilitásának és transzport folyamatainak vizsgálata2014-12-31SZBK
Dudits Dénes
Ferenc Györgyi
Új, átmeneti géncsendesítésen alapuló módszer kidolgozása poliploid fás szárú növények előállítása céljából2014-12-31SZBK
Dudits Dénes
Ferenc Györgyi
Oligonukleotid írányított mutagenézis hatékonyságának növelése oligonukleotidok szerkezetének optimalizálásával2014-12-31SZBK
Erdélyi MiklósIvarsejtfejlődés genetikai vizsgálata Drosophila melanogasterben2014-12-31SZBK
Fehér AttilaA Rho GTP-ázokhoz kapcsolt növényi jelátviteli hálózatok feltárása2014-12-31SZBK
Fehér Attila
Gémes Katalin
A kromatin-mediált génszabályozás szerepe növényi testi sejtek totipotensé válásában2014-12-31SZBK
Garab Győző
Lambrev Petar
Natív és rekonstituált fénybegyűjtő komplexek molekuláris szerkezete2014-12-31SZBK
Garab Győző
Lambrev Petar
A fotoszintetikus fényenergiahasznosítás kezdeti lépéseinek szabályozása: molekuláris mechanizmusok és élettani jelentőségük2014-12-31SZBK
Haracska LajosA DNS hibatolerancia útvonal génjeinek azonosítása és molekuláris karakterizálása2014-12-31SzBK
Haracska LajosA károsított DNS replikációjában szerepet játszó fehérjék funkcionális jellemzése2014-12-31SzBK
Haracska LajosA karcinogenezis molekuláris markereinek elemzése2014-12-31SzBK
Haracska LajosMolekuláris diagnosztikai fejlesztések tumormarkerek vizsgálatához2014-12-31SzBK
Haracska LajosA karcinogenezis és mutagenezis molekuláris vizsgálata2014-12-31SZBK
Jankovics FerencA sebgyógyulásban szerepet játszó gének azonosítása ecetmuslicában2014-12-31SZBK
Kereszt AttilaA nitrogénkötő szimbiózis finomhangolásának tanulmányozása természetes variánsok segítségével2014-12-31SzBK
Kereszt AttilaNövényi peptidek szerepe a szimbiotikus baktériumok differenciálódásában2014-12-31SzBK
Kiss AntalIrányított DNS-metilációra alkalmas módszerek kidolgozása2014-12-31SZBK
Kós PéterCianobaktériumok génexpressziójának szabályzása2014-12-31SZBK
Kós PéterBakteriális bioriporterek előállítása környezeti sztressz-faktorok kimutatására2014-12-31SZBK
Kovács LászlóAz LHCII szerepe a tilakoid membránok makro-organizációjában2014-12-31SZBK
Kozma-Bognár LászlóNövényi cirkadián óra-fehérjék SUMO-módosításának funkcionális vizsgálata2014-12-31SZBK
Krizbai IstvánRole of the blood-brain barrier in brain metastasis formation2014-12-31SZBK
Krizbai IstvánMolecular basis of the blood-brain barrier function under physiological and pathological conditions2014-12-31SZBK
Leitgeb BalázsBioaktív peptidek térszerkezetének és folding folyamatainak tanulmányozása2014-12-31SZBK
Leitgeb BalázsPeptaibolok térszerkezeti tulajdonságainak és micellákkal való kölcsönhatásának tanulmányozása2014-12-31SZBK
Leitgeb BalázsAntimikrobiális peptidek szerkezet-aktivitás összefüggéseinek és hatásmechanizmusának vizsgálata2014-12-31SZBK
Magyar ZoltánHogyan szabályozza az Arabidopsis energia szenzor SnRK1 a sejtosztódás szabályozásában szerepet játszó E2F-RBR molekuláris mechanizmust?2014-12-31SZBK
Medzihradszky KatalinPoszt-transzlációs módosítások vizsgálata tömegspektrometriával2014-12-31SZBK
Mihály JózsefSejtváz szabályozás az axon növekedés során2014-12-31SZBK
Mihály JózsefA vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata a miofibrillogenezis során2014-12-31SZBK
Papp BalázsAntibiotikum-rezisztens baktériumok rendszerbiológiai vizsgálata2014-12-31SZBK
Pirity MelindaEgy polikomb fehérje szív irányú fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata őssejtes modellrendszerben2014-12-31SZBK
Pósfai GyörgyA baktériális genomarchitektúra vizsgálata szintetikus biológiai módszerekkel2014-12-31SZBK
Pósfai GyörgyRedukált genomú baktérium gazda optimalizálása biotechnológiai célokra2014-12-31SZBK
Siklós LászlóNem idegi sejtek szerepe a neuronális degenerációban2014-12-31SZBK
Szabados LászlóCharacterization of regulatory genes controlling abiotic stress responses in higher plants2014-12-31SzBK
Szegletes ZsoltHordozott membránok vizsgálata atomerő mikroszkóppal2014-12-31SZBK
Tóth Szilvia ZitaAz aszkorbát-bioszintézis és a fotoszintézis kapcsolata2014-12-31SZBK
Unk IldikóRegulation of DNA damage bypass mechanisms in Saccharomyces cerevisiae2014-12-31SZBK
Vass ImreReaktív oxigénformák kimutatása és a fotoszintetikus apparátusra gyakorolt hatásaik vizsgálata cianobaktériumokban2014-12-31SZBK
Végh Attila GergelyÉlő sejtek atomerő mikroszkópos vizsgálata2014-12-31SZBK
Vilmos PéterEgy citoszkeletális, aktinkötő fehérje sejtmagi transzportjáért felelős motívumainak azonosítása2014-12-31SZBK
Wilhelm ImolaAz idegrendszeri környezet szerepe a melanómasejtek vér-agy gáton való átvándorlásában2014-12-31SZBK
Zimányi LászlóCitokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2014-12-31SZBK
Zimányi LászlóTranszmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2014-12-31SZBK
Bagi ZoltánA hidrogén és metán anyagcsere kapcsolata anaerob biogáz termelő rendszerekben2014-12-31SZTE
Bagi IstvánTaxonómiai kutatások a magyar flóra kritikus taxonjain2014-12-31SzTE
Bagyánszki MáriaA mikrobiom változásának lehetséges szerepe a diabétesszel összefüggő bélszakasz-specifikus nitrerg myenterikus neuropátia kialakulásában streptozotocin-indukált diabétes2014-12-31SzTE
Bodai LászlóNeurodegeneratív megbetegedések szűrésére felhasználható miRNS biomarkerek azonosítása2014-12-31SzTE
Bodai LászlóHiszton módosítások szerepe a Huntington kór pathogenezisében2014-12-31SzTE
Boros Imre MiklósEpigenetika hatások szerepe a memória kialakulásában és fenntartásában2014-12-31SzTE
Deák PéterDezubikvitiláló enzimek funkcionális analízise ecetmuslicában2014-12-31SzTE
Deák PéterAz ubikvitin – proteaszóma rendszer genetikai analízise ecetmuslicában2014-12-31SzTE
Erdei LászlóFitoremediáció.2014-12-31SZTE
Farkas TamásÚj lehetőségek stroke kezelésében: a posztkondícionálás és glutamát elvonás (glutamate scavenging)2014-12-31SzTE
Farkas TamásA neuroprotekció lehetőségeinek tanulmányozása az agy pathológiás folyamataiban2014-12-31SzTE
Fekete ÉvaGlutamáterg neuronális rendszerek vizsgálata fejlődő humán magzati bélidegrendszerben.2014-12-31SZTE
Gácser AttilaGéndeléciós és -„overexpressziós” mutáns könyvtárak létrehozása és virulencia jellemzőinek vizsgálata2014-12-31SzTE
Gácser AttilaA lipidek szerepe gombafertőzésekben2014-12-31SzTE
Gácser AttilaGazda patogén interakciók vizsgálata, opportunista Candida fertőzések során2014-12-31SzTE
Gallé ÁgnesA szervfejlődés és sejtosztódás összehangolása egy egyszikű modellnövény, a szálkaperje gyökerében2014-12-31SzTE
Gellért LeventeA kinurenin aminotranszferáz izoformák eloszlása és neuromodulációban betöltött szerepének vizsgálata patkány és egér központi idegrendszerben2014-12-31SzTE
Gulya KárolyMikroglia sejtek geno- és fenotipizálása élettani, kórélettani és kísérletes körülmények között in vitro és in vivo és rendszerekben2014-12-31SzTE
Hamari ZsuzsannaKromatinkapcsolt fehérjék szerepének tanulmányozása gomba modell szervezetekben2014-12-31SzTE
Hamari ZsuzsannaAz első eukarióta nikotinsav degradációs útvonal tanulmányozása fonalas gombákban2014-12-31SzTE
Kis ZsoltA neurodegeneráció, neuroprotekció nyomonkövetése immunhisztokémiai eljárásokkal2014-12-31SzTE
Kocsubé Sándor
Vágvölgyi Csaba
Új eljárások kifejlesztése mikotoxin-tartalmú takarmány és élelmiszer alapanyagok dekontaminációjára2014-12-31SZTE
Kovács KornélÖsszetett mikrobiális közösségek vizsgálata2014-12-31SzTE
Kredics LászlóBiológiai védekezés mikroorganizmusokkal2014-12-31SzTE
Kredics László
Kocsubé Sándor
Klinikai fonalasgomba-fertőzések molekuláris epidemiológiája2014-12-31SzTE
Krisch JuditTermészetes eredetű hatóanyagok jellemzése és felhasználásuk lehetséges módjai2014-12-31SzTE
Kupai KrisztinaKénhidrogén, mint gasotransmitter szerepe kísérletes diabetes mellitus-ban2014-12-31SZTE
Kupai KrisztinaVazoaktív gázok (CO,NO,H2S) szerepe TNBS indukálta colitisben2014-12-31SZTE
Mainé Csiszár JolánRedox homeosztázis vizsgálata eltérő stresszrezisztenciájú növényekben2014-12-31SzTE
Manczinger LászlóBiokontroll képességű Bacillus törzsek antibiotikum-termelésének vizsgálata2014-12-31SZTE
Molnár ErikaSpecifikus fertőző megbetegedések paleopatológiája és paleoepidemiológiája2014-12-31SzTE
Molnár Zsolt
Torma Attila Gyula
Vadon élő állatfajokhoz kötődő hagyományos ökológiai tudás vizsgálata a Kárpát-medencében2014-12-31SzTE
Molnár ErikaDaganatos megbetegedések előfordulása történeti embertani szériákban2014-12-31SzTE
Molnár Zsolt
Bozsóné Margóczi Katalin
Hagyományos ökológiai tudás és ökoszisztémaszolgáltatás-gazdálkodás Kászonban (Székelyföld)2014-12-31SzTE
Nyilasi Ildikó
Papp Tamás
Többszörösen telítetlen zsírsavak termelésének és bioszintézisének vizsgálata járomspórás Mortierella fajokban2014-12-31SzTE
Nyilasi Ildikó
Papp Tamás
Többszörösen telítetlen zsírsavak termelésének genetikai módosítása járomspórás Mortierella fajokban2014-12-31SzTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
A terpén bioszintézis genetikai háttere fonalas gombákban (Genetic background of the terpene biosynthesis in filamentous fungi)2014-12-31SzTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
Opportunista humán patogén fonalas gombák vizsgálata (Studies on opportunistic pathogen filamentous fungi)2014-12-31SzTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
Élelmiszeripari jelentőségű fonalas gombák funkcionális genomikai vizsgálata (Functional genomic studies on filamentous fungi with food industrial importance)2014-12-31SzTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
Gombák fajképződési mintázatai (Diversification patterns in fungi)2014-12-31SzTE
Perei Katalin
Rákhely Gábor
Hidrofób szerves anyagok lebontásában résztvevő komponensek kimutatása, jellemzése baktérium törzsekben. A biodegradáció hatékonyságának fokozása2014-12-31SzTE
Pfeiffer IlonaBorélesztők biokémiai, fiziológiai és molekuláris biológiai jellemzése2014-12-31SzTE
Poór PéterSzalicilsav által indukált programozott sejthalál vizsgálata paradicsom növényekben: van-e különbség a fényben és sötétben indukálódó folyamatok között2014-12-31SzTE
Pósa AnikóA magas triglicerid tartalmú diéta, a mozgás, valamint a kalóriamegvonás kardiovaszkuláris hatása2014-12-31SzTE
Pósa Anikó
Varga Csaba
Rekreatív testmozgás, valamint a kalóriamegvonás hatása kísérletes menopauzában2014-12-31SzTE
Pósa AnikóAz ösztrogénhiány következtében kialakuló metabolikus változások2014-12-31SzTE
Szekeres AndrásÚj módszerek kidolgozása mikrobiális metabolitok elválasztástechnikai vizsgálatára2014-12-31SzTE
Szekeres AndrásÚj mikrobiális szekunder metabolitok kutatása2014-12-31SzTE
Takó Miklós
Vágvölgyi Csaba
Az enzimatikus szintézis tanulmányozása járomspórás gomba hidrolázoknál2014-12-31SzTE
Takó Miklós
Vágvölgyi Csaba
Új mikrobiális exoenzimek azonosítása és jellemzése2014-12-31SzTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1546 ( 2014. XI. 25. )