Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Biológia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bagi IstvánTaxonómiai kutatások a magyar flóra kritikus taxonjain2014-08-31SzTE
Bagyánszki MáriaA mikrobiom változásának lehetséges szerepe a diabétesszel összefüggő bélszakasz-specifikus nitrerg myenterikus neuropátia kialakulásában streptozotocin-indukált diabétes2014-08-31SzTE
Boros Imre MiklósEpigenetika hatások szerepe a memória kialakulásában és fenntartásában2014-08-31SzTE
Deák PéterDezubikvitiláló enzimek funkcionális analízise ecetmuslicában2014-08-31SzTE
Deák PéterAz ubikvitin – proteaszóma rendszer genetikai analízise ecetmuslicában2014-08-31SzTE
Farkas TamásA neuroprotekció lehetőségeinek tanulmányozása az agy pathológiás folyamataiban2014-08-31SzTE
Farkas TamásÚj lehetőségek stroke kezelésében: a posztkondícionálás és glutamát elvonás (glutamate scavenging)2014-08-31SzTE
Gácser AttilaGazda patogén interakciók vizsgálata, opportunista Candida fertőzések során2014-08-31SzTE
Gácser AttilaGéndeléciós és -„overexpressziós” mutáns könyvtárak létrehozása és virulencia jellemzőinek vizsgálata2014-08-31SzTE
Gácser AttilaA lipidek szerepe gombafertőzésekben2014-08-31SzTE
Gallé ÁgnesA szervfejlődés és sejtosztódás összehangolása egy egyszikű modellnövény, a szálkaperje gyökerében2014-08-31SzTE
Gulya KárolyMikroglia sejtek geno- és fenotipizálása élettani, kórélettani és kísérletes körülmények között in vitro és in vivo és rendszerekben2014-08-31SzTE
Hamari ZsuzsannaAz első eukarióta nikotinsav degradációs útvonal tanulmányozása fonalas gombákban2014-08-31SzTE
Hamari ZsuzsannaKromatinkapcsolt fehérjék szerepének tanulmányozása gomba modell szervezetekben2014-08-31SzTE
Kis ZsoltA neurodegeneráció, neuroprotekció nyomonkövetése immunhisztokémiai eljárásokkal2014-08-31SzTE
Kovács KornélÖsszetett mikrobiális közösségek vizsgálata2014-08-31SzTE
Kredics LászlóBiológiai védekezés mikroorganizmusokkal2014-08-31SzTE
Kredics László
Kocsubé Sándor
Klinikai fonalasgomba-fertőzések molekuláris epidemiológiája2014-08-31SzTE
Krisch JuditTermészetes eredetű hatóanyagok jellemzése és felhasználásuk lehetséges módjai2014-08-31SzTE
Mainé Csiszár JolánRedox homeosztázis vizsgálata eltérő stresszrezisztenciájú növényekben2014-08-31SzTE
Molnár Zsolt
Bozsóné Margóczi Katalin
Hagyományos ökológiai tudás és ökoszisztémaszolgáltatás-gazdálkodás Kászonban (Székelyföld)2014-08-31SzTE
Molnár Zsolt
Torma Attila Gyula
Vadon élő állatfajokhoz kötődő hagyományos ökológiai tudás vizsgálata a Kárpát-medencében2014-08-31SzTE
Nyilasi Ildikó
Papp Tamás
Többszörösen telítetlen zsírsavak termelésének genetikai módosítása járomspórás Mortierella fajokban2014-08-31SzTE
Nyilasi Ildikó
Papp Tamás
Többszörösen telítetlen zsírsavak termelésének és bioszintézisének vizsgálata járomspórás Mortierella fajokban2014-08-31SzTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
Élelmiszeripari jelentőségű fonalas gombák funkcionális genomikai vizsgálata (Functional genomic studies on filamentous fungi with food industrial importance)2014-08-31SzTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
Gombák fajképződési mintázatai (Diversification patterns in fungi)2014-08-31SzTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
A terpén bioszintézis genetikai háttere fonalas gombákban (Genetic background of the terpene biosynthesis in filamentous fungi)2014-08-31SzTE
Papp Tamás
Vágvölgyi Csaba
Opportunista humán patogén fonalas gombák vizsgálata (Studies on opportunistic pathogen filamentous fungi)2014-08-31SzTE
Pfeiffer IlonaBorélesztők biokémiai, fiziológiai és molekuláris biológiai jellemzése2014-08-31SzTE
Poór PéterSzalicilsav által indukált programozott sejthalál vizsgálata paradicsom növényekben: van-e különbség a fényben és sötétben indukálódó folyamatok között2014-08-31SzTE
Pósa AnikóA magas triglicerid tartalmú diéta, a mozgás, valamint a kalóriamegvonás kardiovaszkuláris hatása2014-08-31SzTE
Pósa AnikóAz ösztrogénhiány következtében kialakuló metabolikus változások2014-08-31SzTE
Szekeres AndrásÚj módszerek kidolgozása mikrobiális metabolitok elválasztástechnikai vizsgálatára2014-08-31SzTE
Szekeres AndrásÚj mikrobiális szekunder metabolitok kutatása2014-08-31SzTE
Takó Miklós
Vágvölgyi Csaba
Az enzimatikus szintézis tanulmányozása járomspórás gomba hidrolázoknál2014-08-31SzTE
Takó Miklós
Vágvölgyi Csaba
Új mikrobiális exoenzimek azonosítása és jellemzése2014-08-31SzTE
Takó Miklós
Vágvölgyi Csaba
Antioxidáns hatású fenolok fermentációs és enzimatikus úton történő feldúsítása2014-08-31SzTE
Tamás GáborAzonosított idegsejt típusok szerepének jellemzése humán neuronhálózatokban2014-08-31SzTE
Tamás GáborFestést nem igénylő mikroszkópos módszerek kifejlesztése idegi folyamatok leképezésére2014-08-31SzTE
Tamás GáborAgykérgi neuronhálózatok populációdinamikájának térképezése gyors és nagy kiterjedésű 3D multifonton mikroszkópiával2014-08-31SzTE
Tamás GáborAgykérgi interneuron típusok molekuláris és funkcionális markerei: kombinált elektrofiziológia, képalkotás és egysejt digitális PCR in vitro és in vivo2014-08-31SzTE
Tamás GáborHárom dimenziós szuperrezolúciós mikroszkópia fejlesztése és alkalmazása agykérgi neuronhálózatok vizsgálatára2014-08-31SzTE
Tamás GáborEgy egyedülálló emberi idegsejt gyűjtemény neuroinformatikai és adatbányászati feldolgozása2014-08-31SzTE
Tamás GáborAzonosított agykérgi idegsejtek szerepe szabadon viselkedő állatok neuronhálózataiban2014-08-31SzTE
Tari IrmaParadicsom növények sóstressz akklimatizációjának vizsgálata: az abszcizinsav és az etilén szerepe a sótolerancia kialakításában2014-08-31SzTE
Toldi JózsefNeuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata triptofán metabolitokkal2014-08-31SzTE
Varga CsabaA fizikai mozgás szerepe a bélgyulladások patológiájának hatásmechanizmusára2014-08-31SzTE
Varga CsabaA víz- és táplálékfelvételben szerep játszó hormonok kölcsönhatásának vizsgálata (vazopresszin, oxitocin galanin, orexin, ghrelin, leptin, inzulin)2014-08-31SzTE
Varga JánosAspergillus fajok előfordulása és mikotoxin termelő képessége mezőgazdasági termékeken2014-08-31SzTE
Varga Csaba„Sport mint gyógyszer” -a fizikai mozgás által megváltoztatott fittségi, élettani, genetikai és pszichológiai paraméterek kölcsönhatásának vizsgálata2014-08-31SzTE
Varga CsabaAz antioxidáns molekulák terápiás szerepe a gyulladásos bélfertőzésekben2014-08-31SzTE
Varga JánosAspergillus fajok molekuláris filogenetikai vizsgálata2014-08-31SzTE
Ádám ÉvaA fitokróm jelátvitel vizsgálata2014-08-31SZBK
Cséplő ÁgnesAz Arabidopsis CRK protein kináz család szerepének vizsgálata a növények abiotikus stresszválaszának és gravitációs válaszának szabályozásában2014-08-31SZBK
Czibula ÁgnesGenetikai és epigenetikai faktorok vizsgálata autoimmun betegségekben2014-08-31SZBK
Deli MáriaA vér-agy gát permeabilitásának és transzport folyamatainak vizsgálata2014-08-31SZBK
Dudits Dénes
Ferenc Györgyi
Oligonukleotid írányított mutagenézis hatékonyságának növelése oligonukleotidok szerkezetének optimalizálásával2014-08-31SZBK
Dudits Dénes
Ferenc Györgyi
Új, átmeneti géncsendesítésen alapuló módszer kidolgozása poliploid fás szárú növények előállítása céljából2014-08-31SZBK
Erdélyi MiklósIvarsejtfejlődés genetikai vizsgálata Drosophila melanogasterben2014-08-31SZBK
Fehér Attila
Gémes Katalin
A kromatin-mediált génszabályozás szerepe növényi testi sejtek totipotensé válásában2014-08-31SZBK
Fehér AttilaA Rho GTP-ázokhoz kapcsolt növényi jelátviteli hálózatok feltárása2014-08-31SZBK
Garab Győző
Lambrev Petar
Natív és rekonstituált fénybegyűjtő komplexek molekuláris szerkezete2014-08-31SZBK
Garab Győző
Lambrev Petar
A fotoszintetikus fényenergiahasznosítás kezdeti lépéseinek szabályozása: molekuláris mechanizmusok és élettani jelentőségük2014-08-31SZBK
Jankovics FerencA sebgyógyulásban szerepet játszó gének azonosítása ecetmuslicában2014-08-31SZBK
Kiss AntalIrányított DNS-metilációra alkalmas módszerek kidolgozása2014-08-31SZBK
Kós PéterBakteriális bioriporterek előállítása környezeti sztressz-faktorok kimutatására2014-08-31SZBK
Kós PéterCianobaktériumok génexpressziójának szabályzása2014-08-31SZBK
Kovács LászlóAz LHCII szerepe a tilakoid membránok makro-organizációjában2014-08-31SZBK
Kozma-Bognár LászlóNövényi cirkadián óra-fehérjék SUMO-módosításának funkcionális vizsgálata2014-08-31SZBK
Krizbai IstvánRole of the blood-brain barrier in brain metastasis formation2014-08-31SZBK
Krizbai IstvánMolecular basis of the blood-brain barrier function under physiological and pathological conditions2014-08-31SZBK
Leitgeb BalázsBioaktív peptidek térszerkezetének és folding folyamatainak tanulmányozása2014-08-31SZBK
Leitgeb BalázsPeptaibolok térszerkezeti tulajdonságainak és micellákkal való kölcsönhatásának tanulmányozása2014-08-31SZBK
Leitgeb BalázsAntimikrobiális peptidek szerkezet-aktivitás összefüggéseinek és hatásmechanizmusának vizsgálata2014-08-31SZBK
Magyar ZoltánHogyan szabályozza az Arabidopsis energia szenzor SnRK1 a sejtosztódás szabályozásában szerepet játszó E2F-RBR molekuláris mechanizmust?2014-08-31SZBK
Medzihradszky KatalinPoszt-transzlációs módosítások vizsgálata tömegspektrometriával2014-08-31SZBK
Mihály JózsefA vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata a miofibrillogenezis során2014-08-31SZBK
Mihály JózsefSejtváz szabályozás az axon növekedés során2014-08-31SZBK
Pirity MelindaEgy polikomb fehérje szív irányú fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata őssejtes modellrendszerben2014-08-31SZBK
Pósfai GyörgyA baktériális genomarchitektúra vizsgálata szintetikus biológiai módszerekkel2014-08-31SZBK
Pósfai GyörgyRedukált genomú baktérium gazda optimalizálása biotechnológiai célokra2014-08-31SZBK
Siklós LászlóNem idegi sejtek szerepe a neuronális degenerációban2014-08-31SZBK
Tóth Szilvia ZitaAz aszkorbát-bioszintézis és a fotoszintézis kapcsolata2014-08-31SZBK
Unk IldikóRegulation of DNA damage bypass mechanisms in Saccharomyces cerevisiae2014-08-31SZBK
Vass ImreReaktív oxigénformák kimutatása és a fotoszintetikus apparátusra gyakorolt hatásaik vizsgálata cianobaktériumokban2014-08-31SZBK
Wilhelm ImolaAz idegrendszeri környezet szerepe a melanómasejtek vér-agy gáton való átvándorlásában2014-08-31SZBK
Zimányi LászlóTranszmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2014-08-31SZBK
Zimányi LászlóCitokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2014-08-31SZBK


2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )