Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Állam- és jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Antal TamásA magyar bírósági szervezet története a polgári korban (1848-1949)2014-07-31ÁJTK
Besenyei LajosA polgári jogi felelősség2014-07-31ÁJTK
Blutman LászlóA jogviták békés rendezése és a joghatóság, immunitas2014-07-31ÁJTK
Fantoly ZsanettA bünető eljárás egyes jogintézményei2014-07-31ÁJTK
Farkas CsabaTársasági jog2014-07-31ÁJTK
Farkas CsabaKözbeszerzési jog2014-07-31ÁJTK
Fejes ZsuzsannaEurópai állam- és jogelmélet2014-07-31ÁJTK
Fejes ZsuzsannaA kormányzás új formái, többszintű kormányzás, határon átnyúló regionális együttműködések2014-07-31ÁJTK
Gellén KláraSzerződések joga2014-07-31ÁJTK
Gellén KláraMédiajog2014-07-31ÁJTK
Gombos KatalinAz előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai2014-07-31ÁJTK
Gombos KatalinIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2014-07-31ÁJTK
Gombos KatalinAz Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának kapcsolata2014-07-31ÁJTK
Gombos KatalinIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2014-07-31ÁJTK
Gombos KatalinAz Európai Unió versenyjoga2014-07-31ÁJTK
Görög MártaKötelmi jog2014-07-31ÁJTK
Görög MártaSzemélyiségi jogok2014-07-31ÁJTK
Görög MártaSzellemi alkotások joga2014-07-31ÁJTK
Hegedűs AndreaCsaládi jog2014-07-31ÁJTK
Heka LászlóA zsidó és az iszlám jog napjainkban2014-07-31ÁJTK
Heka LászlóVallási és etnikai konfliktusok a mai Balkánon2014-07-31ÁJTK
Homoki-Nagy MáriaAz iparjogvédelem egyes területeihez tartozó jogintézmények elméletének és gyakorlatának alakulása a 19. században2014-07-31ÁJTK
Homoki-Nagy MáriaOrvosi jog, gyógyszerészeti jog kialakulása és fejlődése a magyar és az európai magán- és közjogban2014-07-31ÁJTK
Homoki-Nagy MáriaAz igazságszolgáltatási szervezet megformálása és a perjogi kodifikáció története2014-07-31ÁJTK
Jakab ÉvaA szellemi tulajdon hasznosításának szerződéses formái2014-07-31ÁJTK
Jakab ÉvaA szerzői jog története2014-07-31ÁJTK
Józsa ZoltánÖnkormányzatok szervezete és működése, az önkormányzati rendszer modernizációja2014-07-31ÁJTK
Juhász ZsuzsannaEurópai büntetés-végrehajtási jog - büntetés-végrehajtás Európában (időskorú fogvatartottak, női elítéltek, fiatalkorú fogvatartottak, külvilággal való kapcsolattartás)2014-07-31ÁJTK
Karsai KrisztinaÖsszehasonlító büntetőjog2014-07-31ÁJTK
Karsai KrisztinaGazdasági büntetőjog2014-07-31ÁJTK
Karsai KrisztinaEurópai büntető igazságszolgáltatás2014-07-31ÁJTK
Katona TamásA határon túli magyarság demográfiai jellemzői2014-07-31ÁJTK
Kovács PéterAz-e világ kihívása2014-07-31ÁJTK
Kovács PéterStatisztikai problémák és megoldási lehetőségei2014-07-31ÁJTK
Mezei PéterA szerzői jog kihívásai a XXI. században2014-07-31ÁJTK
Molnár ImreA pandektisztika és hatása a magyar magánjog tudományára2014-07-31ÁJTK
Molnár ImreA római magánjog felelősségi rendje2014-07-31ÁJTK
Molnár ImreA római büntetőjog2014-07-31ÁJTK
Nagy ZsoltA jogászképzés története Európában, és Amerikában2014-07-31ÁJTK
Nagy Csongor IstvánNemzetközi polgári eljárásjog2014-07-31ÁJTK
Nagy ZsoltJogászképzés és jogászság a különböző országokban2014-07-31ÁJTK
Nagy TamásJog és irodalom2014-07-31ÁJTK
Nagy Csongor IstvánNemzetközi magánjog2014-07-31ÁJTK
Nagy ZsoltA jogászképzés célja és funkciója, oktatásszociológiai elméletek fényében2014-07-31ÁJTK
Nagy ZsoltJogelméletek és a jogászság kapcsolata2014-07-31ÁJTK
Nagy Csongor IstvánVersenyjog és versenypolitika2014-07-31ÁJTK
Nagy ZsoltA jogrendszerek és a jogászság kapcsolata2014-07-31ÁJTK
Nagy TamásJog és populáris kultúra2014-07-31ÁJTK
Nagy Csongor IstvánNemzetközi gazdasági jog (nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga)2014-07-31ÁJTK
Nagy ZsoltA jogászképzés hatása a professzionális jogi kultúrára2014-07-31ÁJTK
Nagy TamásJog és populáris kultúra2014-07-31ÁJTK
Nagy FerencBüntetőjogi felelősségi rendszer2014-07-31ÁJTK
Nagy Csongor IstvánPiacnyitás joga (villamosenergia, földgáz, elektronikus hírközlés, posta stb.)2014-07-31ÁJTK
Papp TeklaA társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése2014-07-31ájtk
Révész BélaA titkosszolgálatok vizsgálata politológiai és/vagy történeti, jogi, nemzetközi, gazdasági, műszaki-technikai, szociológiai, társadalmi vonatkozásaikra tekintettel2014-07-31ÁJTK
Ruszoly JózsefÚjabb magyar alkotmánytörténet (1848-1949)2014-07-31ÁJTK
Rúzs Molnár KrisztinaKárfelelősség a munkajogban2014-07-31ÁJTK
Soós EditAz Európa Unió államainak közigazgatása és az Európai Közigazgatási Tér kapcsolata2015-01-15ÁJTK
Stipta István MihályPénzügyi és költségvetési jogintézmények kialakulása és összehasonlító vizsgálata2014-07-31ÁJTK
Stipta István MihályParlamentáris jogintézmények és az alapjogok megjelenése a 19-20. században európai kitekintéssel2014-07-31ÁJTK
Stipta István MihálySzakigazgatási ágak intézményrendszerének fejlődéstörténete és működésük vizsgálata Magyarországon és Európában2014-07-31ÁJTK
Stipta István MihályAz igazságszolgáltatási szervezet megformálása és a perjogi kodifikáció története2014-07-31ÁJTK
Szomora ZsoltBüntetőjog-dogmatikai alapfogalmak2014-07-31ÁJTK
Szomora ZsoltAz anyagi büntetőjog alkotmányos garanciái2014-07-31ÁJTK
Szondi IldikóOktatás és a gazdaság kapcsolatrendszere napjainkban2014-07-31ÁJTK
Szondi IldikóGyermekvállalás társadalmi-gazdasági összefüggései a mai Magyarországon2014-07-31ÁJTK
Tóth JuditA jogforrási rendszer átalakulása, a jogi nyelv sajátosságai, jogi felelősség kérdései a téves/hibás/selejtes jogalkotás miatt2014-07-31ÁJTK
Varga NorbertSzakigazgatási ágak intézményrendszerének fejlődéstörténete és működésük vizsgálata Magyarországon és Európában2014-07-31ÁJTK
Varga NorbertParlamentáris jogintézmények és az alapjogok megjelenése a 19-20. században európai kitekintéssel2014-07-31ÁJTK
Varga NorbertAz igazságszolgáltatási szervezet megformálása és a perjogi kodifikáció története2014-07-31ÁJTK
Varga NorbertAz iparjogvédelem egyes területeihez tartozó jogintézmények elméletének és gyakorlatának alakulása a 19. században2014-07-31ÁJTK
Varga NorbertPénzügyi és költségvetési jogintézmények kialakulása és összehasonlító vizsgálata2014-07-31ÁJTK
Badó AttilaÖsszehasonlító jogtan2014-07-31ÁJK
Balogh ElemérA magyar büntetőjog alapintézményeinek fejlődéstörténete2014-07-31ÁJK
Blutman LászlóIntegráció és gazdasági együttműködés2014-07-31ÁJK
Bobvos PálA földhasználati viszonyok alakulása az Unióhoz csatlakozást követően2014-07-31ÁJK
Hajdú JózsefA japán munkaügyi kapcsolatok sajátosságai2014-07-31ÁJK
Hajdú JózsefFelelősségi rendszerek a munkajog és a társadalombiztosítás területén2014-07-31ÁJK
Homoki-Nagy MáriaMagyar magánjogtörténet2014-07-31ÁJK
Jakab ÉvaSzerződéstani tanulmányok2014-07-31ÁJK
Katona TamásA demográfia, igazságügyi statisztika,2014-07-31ÁJK
Martonyi JánosGlobális szabályozások és Európa2014-07-31ÁJK
Nagy FerencNemzetközi és európai büntetőjog2014-07-31ÁJK
Nagy FerencA Btk. általános részi kodifikációjának2014-07-31ÁJK
Paczolay PéterA közösségi jog és alkotmányossági kérdések2014-07-31ÁJK
Paczolay PéterA közösségi jog és alkotmányossági kérdések2014-07-31ÁJK
Szabó ImreA polgári eljárásjog aktuális alapkérdései2014-07-31ÁJK
Trócsányi LászlóAz alkotmányfejlődés és alkotmányosság legújabb kori sajátosságai2014-07-31ÁJK
Homoki-Nagy MáriaMagánjogi jogintézmények fejlődése a 19-20. században2014-07-31SZTET


2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1333 ( 2014. VII. 17. )