Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2015-02-282216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2015-02-282216
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2015-02-283303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2015-02-283303
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2015-02-283303
Kürtösi KatalinRegionális problémák2015-02-28133
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2015-02-28133
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2015-02-28133
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2015-02-283108
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2015-02-282317
Federmayer ÉvaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Afro-amerikai irodalom: a "feketeség" nézőpontjai)2015-02-28PE127
Federmayer ÉvaPosztkoloniális elméletek (A fajiság és etnicitás diszkurzusai az amerikai kultúrában)2015-02-28PE127
Federmayer ÉvaGender studies (Amerikai nőírók: A másképpen beszélés diszkurzusai)2015-02-28PE127
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2015-02-28PE213
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2015-02-28PE213
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2015-02-28PE213
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2015-02-282325
Annus IrénGender studies2015-01-283213
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2015-02-283213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2015-01-283213
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2015-02-282326
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2015-02-282209
Hász-Fehér KatalinAz irodalom- és kultúraközvetítés elméletei és gyakorlata a 19. században2015-02-282210
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2015-02-282210
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2015-02-282211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2015-02-282211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2015-02-282211
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2015-02-282213
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2015-02-282213
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2015-02-282324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2015-02-282324
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2015-02-282203
Szörényi LászlóA neolatin eposz2015-02-28PE215
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2015-02-28PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2015-02-28PE215
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2015-02-28144
Török ErvinNarratológia a 20. században2015-02-28144
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2015-02-282329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2015-02-282329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2015-02-282329
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2015-02-283034
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2015-02-283034
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2015-02-283034
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2015-02-280134
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2015-02-282220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2015-02-282220
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2015-02-282220
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2015-02-28PE220
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2015-02-283316
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2015-02-283316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2015-02-283316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-02-283316
Szilasi LászlóImitatio, aemulatio, applicatio 17. századi költészetünkben2015-02-282214
Szilasi LászlóA régi magyar költészet paratextusai2015-02-282214
Szilasi LászlóKöltészetfelfogások és kombinatorika a 17. századi magyar költészetben2015-02-282214
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2015-02-282020
Sarnyai CsabaA szláv hiedelemvilág fenoménjainak transzformációi az orosz prózairodalom mitopoétikai rendszerében2015-07-151462
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2015-02-282205
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2015-02-28PE 31
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-02-283314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2015-02-283314
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2015-02-280211
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2015-02-280130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2015-02-280130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2015-02-280130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2015-02-280130
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2015-02-28PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2015-02-28PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2015-02-28PE115
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2015-02-28PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2015-02-28PE114
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2015-02-282323
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2015-02-282323
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2015-02-282323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2015-02-282323
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2015-02-283214
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben ( A 19. és 20. századi angol-amerikai regény diszkurzusai)2015-02-283214
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2015-02-282316
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2015-02-282316
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2015-02-283109
Lázár István DávidHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2015-02-283109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2015-02-283109
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2015-02-28104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2015-02-28104
Sághy MiklósFilm és irodalom2015-02-28104
Tar IbolyaA görög irodalmi hagyományok továbbélése az archaikus, aranykori, ezüstkori valamint a késő császárkori római irodalomban2015-02-283110
Tar IbolyaGörög, római historiográfia, különös tekintettel az Alexandros körüli történetírásra2015-02-283110
Tar IbolyaA görög tragédiák hatása Seneca műveire, különös tekintettel a kardalok strukturális szerepére2015-02-283110


2015. I. 14.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. február 20-án kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1618 ( 2015. I. 20. )