Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2016-02-26144
Török ErvinNarratológia a 20. században2016-02-25144
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2016-02-25133
Kürtösi KatalinRegionális problémák2016-02-25133
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2016-02-25133
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2016-02-252329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2016-02-252329
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2016-02-252329
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2016-02-253314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2016-02-253314
Bagi IbolyaAz utópikus gondolat az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalmában2016-02-252411
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2016-02-252411
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben ( A 19. és 20. századi angol-amerikai regény diszkurzusai)2016-02-253214
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2016-02-253214
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2016-02-252213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2016-02-252213
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2016-02-25PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2016-02-25PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2016-02-25PE115
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2016-02-252210
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2016-02-252210
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2016-02-252316
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2016-02-252316
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2016-02-250134
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2016-02-25PE215
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2016-02-25PE215
Szörényi LászlóA neolatin eposz2016-02-25PE215
Lázár István DávidHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2016-02-253109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2016-02-253109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2016-02-253109
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2016-02-252323
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2016-02-252323
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2016-02-252323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2016-02-252323
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2016-02-252325
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2016-02-253108
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2016-02-252220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2016-02-252220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2016-02-252220
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2016-02-253316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2016-02-253316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2016-02-253316
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2016-02-253316
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2016-02-252324
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2016-02-252324
Tar IbolyaA görög irodalmi hagyományok továbbélése az archaikus, aranykori, ezüstkori valamint a késő császárkori római irodalomban2016-02-253110
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2016-02-25104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2016-02-25104
Sághy MiklósFilm és irodalom2016-02-25104
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2016-02-25PE114
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2016-02-25PE114
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2016-02-252203
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2016-02-253213
Annus IrénGender studies2016-02-253213
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2016-02-253213
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2016-02-252020
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2016-02-252317
Sarnyai CsabaA szláv hiedelemvilág fenoménjainak transzformációi az orosz prózairodalom mitopoétikai rendszerében2016-02-251462
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2016-02-253034
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2016-02-253034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2016-02-253034
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2016-02-252211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2016-02-252211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2016-02-252211
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2016-02-25PE 31
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2016-02-250211
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2016-02-25PE220
Federmayer ÉvaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Afro-amerikai irodalom: a "feketeség" nézőpontjai)2016-02-25PE127
Federmayer ÉvaPosztkoloniális elméletek (A fajiság és etnicitás diszkurzusai az amerikai kultúrában)2016-02-25PE127
Federmayer ÉvaGender studies (Amerikai nőírók: A másképpen beszélés diszkurzusai)2016-02-25PE127
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2016-02-252205
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2016-02-252326
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2016-02-252214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2016-02-252214
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2016-02-252214
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2016-02-252216
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2016-02-252216
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2016-02-250130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2016-02-250130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2016-02-250130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2016-02-250130
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2016-02-250130
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2016-02-252209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2016-02-252209
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2016-02-252209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2016-02-252209


2015. XI. 02.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. december 4-én kerül sor a Semmelweis Egyetem "Semmelweis Szalon" termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2045 ( 2015. XI. 29. )