Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Papp Zsófia MártaJancsik András2014-04-04 15:00:00Úton a versenyképes desztináció felé2014-04-04
Galamb EszterHusvéth Ferenc2014-01-09 10:00:00Védett konjugáltlinolsav-izomerek (cis-9, trans-11; trans-10, cis-12) szerepe a nagy tejtermelésű kérődzők takarmányozásában2014-02-11
György Ágnes IrmaPadisák JuditTátrai István2014-01-30 11:00:00Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben2014-02-11
Egedy AttilaChován TiborVarga Tamás2014-01-28 10:00:00Kevert berendezések modellezési eszköztárának bővítése2014-02-11
Major BrigittaGubicza László2014-02-05 10:00:00Az etil-laktát enzimkatalitikus szintézise nem-konvencionális közegekben2014-02-11
Molnár EszterBélafiné Bakó Katalin2014-02-06 10:00:00Galakturonsav szeparációja elektrodialízissel2014-02-11
Cserveni-Szücs RékaBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-01-07 11:00:00A ponty (Cyprinus carpio L.) pikkelymintázat öröklődési modelljének revíziója2014-01-08
Werner JánosKocsis LászlóKozma Pál2013-11-14 10:00:00Az Olasz rizling P. 2 és a Kadarka szőlőfajta klónszelekciós nemesítése2014-01-08
Simon BálintSzakácsné Földényi Rita2013-11-22 10:00:00A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés2014-01-08
Bognár FerencGaál Zoltán2013-11-13 12:00:00A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban2014-01-08
Görbe PéterHangos Katalin2013-12-02 14:00:00Áram minőség optimalizálása kisfeszültségű nemlineáris torzított hálózatokban megújuló energiaforrások komplex integrációjával2014-01-08
Farkas GergelyBakos József2013-12-06 11:30:00Foszfin-foszfit típusú királis ligandumok előállítása és alkalmazása enantioszelektív katalitikus szintézisekben2014-01-08
Maha Mohamed Soliman Mohamed RefaeyKováts Nóra2013-12-03 10:00:00Szennyvízek ökotoxikológiai változása a biológiai tisztítási folyamat során2014-01-08
Hajba-Horváth EszterGelencsér AndrásHoffer András2013-12-12 11:30:00A mikroszkopikus gombák, mint a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek lehetséges forrásai2014-01-08
Németh GergelyGubicza László2013-10-24 13:00:00Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban2014-01-08
Závodi-Fodor ZsófiaKlemes JiriVarbanov Petar2013-10-31 14:00:00Integrated Energy Management Framework in Waste to Energy, Integration of Other Renewables2014-01-08
Bin Borkhanuddin Muhammad HafizSzékely Csaba2013-12-11 11:00:00Studies on fish parasitic myxozoans in freshwater and marine biotopes in Hungary and Malaysia2014-01-08
Elek HenriettAnda AngélaWerner Peter2013-10-07 11:00:00APHID RESISTANCE IN WHEAT VARIETIES2013-10-28
Varga IldikóTaller János2013-10-03 11:00:00A fehér fagyöngy (Viscum album) magyarországi elterjedése és egyik kórokozója, a Phaeobotryosphaeria visci tulajdonságainak feltárása a biológiai védekezés szempontjából2013-10-28
Somogyi ViolaRédey Ákos2013-10-04 10:00:00Lakossági szennyvíztisztító telepek számítógépes modellezőszoftveren alapuló optimalizációja2013-10-28
Beck ÁdámHancsók Jenő2013-10-10 10:00:00Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.)2013-10-28
Márton LénárdLehoczky Éva2013-10-11 10:30:00Hagyományos-és hidegtűrő kukorica hibridek gyomnövényekkel való versengésének vizsgálata2013-10-28
Ahmadvand RahimPolgár ZsoltTaller János2013-10-10 11:00:00Burgonya rezisztenciagének vizsgálata, különös tekintettel génexpressziós megközelítésekre2013-10-28
Pölczmann GyörgyHancsók Jenő2013-09-25 10:00:00Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegyből2013-10-28
Balogh SzabolcsBakos József2013-09-12 14:30:00Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal2013-09-24
Brazsil DávidPupos Tibor2013-09-12 11:00:00Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére2013-09-23
Árpád IstvánTimár Imre2013-08-29 11:30:00Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.2013-09-23
Király AndrásAbonyi János2013-09-09 13:00:00Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok2013-09-23
Essam Mohsen Abdelhameed AwwadGyőri IstvánHartung Ferenc2013-07-02 14:00:00On the boundedness of discrete and continuous Volterra equations with control applications2013-07-12
Luca De BenedettoKlemes Jiri2013-07-04 12:00:00Integrated life cycle analysis approaches to strategic decision making in waste to energy2013-07-12
Károlyiné Cséplő MónikaFischl GézaVida Gyula2013-04-25 11:00:00Búza genotípusok Pyrenophora tritici-repentisszel és Phaeosphaeria nodorummal szembeni ellenállósága és a rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata2013-06-17
Kasza TamásHancsók Jenő2013-05-07 10:30:00Bio-paraffinok izomerizációja (Titkos)2013-06-17
Vígh TímeaKazinczi Gabriella2013-05-14 10:00:00Gyomirtási technológiák hatása herbicid toleráns napraforgó hibridekre2013-06-17
Szűcs PéterSisák István2013-05-17 13:00:00Az erózió lépték függése2013-06-17
Szabóné Bárdos ErzsébetHorváth Attila2013-05-27 14:00:00Néhány X-CH2-CH(NH2)COOH típusú aminosav heterogén fotokatalitikus bomlása2013-06-17
Rádli AndrásPolgár József Péter2013-05-17 09:30:00Azonos körülmények között tartott, különböző genotípusú juhállományok néhány értékmérő tulajdonságának vizsgálata2013-06-17
Sas ZoltánSomlai János2013-06-04 13:00:00Építőanyagok radonemanációját és exhalációját befolyásoló paraméterek meghatározása2013-06-17
Slonszki EmeseSomlai JánosHózer Zoltán2013-06-10 14:00:00Radioaktív izotópok kikerülése sérült fűtőelemekből2013-06-17
Kincses ZoltánSzolgay Péter2013-06-13 10:00:00CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi2013-06-17
Balogh PéterNádasy MiklósKondorosy Előd2013-02-13 11:00:00A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) magyarországi előfordulásának klimatikus feltételei és néhány kísérletes rovarökológiai vizsgálat eredménye2013-04-05
Németh DóraBélafiné Bakó Katalin2013-03-13 10:00:00Bioszorbensek előállítása mezőgazdasági hulladékokból származó, módosított cellulózrostok felhasználásával2013-04-05
Tófalvi RenátaHajós Péter2013-03-21 13:30:00Haloecetsavak és fém-kelát komplexek analitikai elválasztása nagyhatékonyságú ionkromatográfiával2013-04-05
Wágner GáborNádasyné Ihárosi Erzsébet2013-02-25 11:00:00Kompetíciós és herbicidhatás vizsgálatok zöldborsóban2013-04-05
Baranyai EszterPadisák JuditG.-Tóth László2013-02-22 11:30:00Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére2013-04-05
Biró EmeseGyenis János2013-02-14 10:00:00Immobilization of β-D-galactosidase on nanostructured carriers and characterization of the obtained biocatalysts2013-04-05
Cseh EszterGáborjányi RichardTakács András Péter2013-01-29 12:30:00Szőlővírusok előfordulása Magyarországon, valamint a hazai Grapevine leafroll- associated virus 1 és 3 izolátumok molekuláris vizsgálata2013-02-06
Koós SándorNémeth TamásTóth Zoltán2013-01-24 11:00:00Szenzodinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában2013-02-06
Vas ZoltánSchanda János2012-12-18 14:00:00Mezopos spektrális érzékenységi modell megalkotása vizuális megfigyelések alapján, a mezopos fénysűrűségi tartomány összegezhetőségének kérdése2013-02-06
Taksonyi PéterKocsis László2012-11-26 13:30:00Az Erysiphe necator QoI-fungicidekkel szembeni rezisztenciája szőlőültetvényekben2012-12-12
Bakonyi PéterNemestóthy Nándor2012-12-04 10:00:00A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata2012-12-12
Rozgonyi SzabolcsHangos Katalin2012-10-16 14:30:00Stability Analysis and Control of Hybrid Systems2012-12-12
Vashegyi IldikóTóth Balázs2012-10-17 11:00:00Hideg által indukált, fagytűrést és vernalizációt szabályozó folyamatok molekuláris hátterének vizsgálata gabonafélékben2012-12-12
Kozma-Bognár VeronikaAnda Angéla2012-10-15 11:00:00Hiperspektrális felvételek feldolgozásának és mezőgazdasági alkalmazásának vizsgálata2012-12-12
Keller KrisztiánSzabó Ferenc2012-12-05 10:30:00A húsmarhák értékmérő tulajdonságainak ökonómiai súlyozása2012-12-12
Németh TamásNádasy MiklósMarczali Zsolt2012-10-26 11:00:00Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868) ökológiájának, valamint a lárvák elleni védekezés lehetőségének vizsgálata2012-12-12
Nagy SándorSzalai István2012-11-23 11:30:00Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata2012-12-12
Máté BorbálaKovács Tibor2012-09-11 10:00:00A mecseki uránbánya rekultivációjának ellenőrzése bioindikációs módszerrel2012-10-01
Tavaszi JuditBudai Péter2012-09-27 14:30:00Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív hatásainak in vitro toxikológiai vizsgálata2012-10-01
Szentes AdriennHorváth Géza2012-07-17 13:00:00Szén nanocsőkompozitok előállítása és vizsgálata2012-10-01
Kripli BalázsSpeier Gábor2012-09-04 10:00:00Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata2012-10-01
Jaskó SzilárdTarnay KatalinSimon Gyula2012-09-12 11:00:00Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló tervezési eljárásainak vizsgálata2012-10-01
Szeiler GáborSomlai János2012-09-07 10:00:00Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben2012-10-01
Kovács KataPadisák Judit2012-06-07 15:00:00Avarlebontási kísérletek dombvidéki kisvízfolyásokban2012-07-04
Csuka GyöngyiTörök Ádám2012-06-20 13:00:00A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei2012-07-04
Elbert NoémiKovács Zoltán2012-05-16 14:00:00Auslaufmanagement in der Logistik – Untersuchung der Pfadabhängigkeit im Produktlebenszyklus am Beispiel der Automobilindustrie”2012-07-04
Pintér GáborTóth Gergely2012-06-22 11:00:00Egyes mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetőségei Magyarországon”2012-07-04
Fekete HajnalkaDimény Erzsébet2012-05-14 11:00:00"Merre tart a hajó?" A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre.2012-07-04
Nagy ViktorNádasyné Ihárosi Erzsébet2012-06-04 11:00:00A selyemmályva (Abutilon theophrasti Medic.) csírázásbiológiájának és kompetíciós képességének tanulmányozása2012-07-04
Járvás GáborDallos András2012-05-09 14:30:00Evaporation models for multicomponent mixtures2012-07-04
Szili-Fodor DóraKocsondi József2012-05-08 10:30:00Leader program tapasztalatai a Nyugat-dunántúli Régióban2012-05-22
Csay TamásKaizer JózsefSpeier Gábor2012-02-22 13:00:00Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata2012-05-02
Farkas ValériaSzabó Ferenc2012-04-27 11:00:00Tejtermelést és húsminőséget befolyásoló DGAT1 K232A, leptin C528T, TG 5’ UTR polimorfizmusok vizsgálata hazai szarvasmarha populációkban2012-05-02
Cseke Zoltán LászlóBánhegyi Gabriella2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
Borbély GáborNagy Endre2012-02-10 10:00:00Nehézfémek kinyerése vizes oldatból komplexképzéssel segített membránszűréssel2012-02-15
Badics TamásMedvegyev Péter2012-01-16 10:00:00Arbitrázs és Martingálmérték2012-02-15
Utasi ÁkosCzúni László2012-01-12 13:00:00Novel probabilistic methods for visual surveillance applications2012-02-15
Szabó FerencSchanda János2012-01-24 14:00:00Modern fényforrások színminőségének jellemzése új fejlesztésű színilleszkedési modellek segítségével2012-02-15
Baja BernadettVarga Kálmán2012-02-03 10:00:00KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE2012-02-15
Kozma Péter DánielHorváth RóbertPetrik Péter2011-12-01 11:00:00Interferometrikus optikai hullámvezető bioszenzor jelölésmentes érzékeléshez2011-12-21
Kosztyán Zsolt TiborSchanda János2011-12-02 10:00:00Színi hiba csökkentése tristimulusos színinger-mérő berendezések és számítógépes bemeneti eszközök esetén2011-12-21
Buzsáki KamillaLehoczky ÉvaBéres Imre2011-12-09 11:00:00A mandulapalka (Cyperus esculentus L.var. leptostachyus) elterjedése, kártétele, tápanyagtartalmának vizsgálata2011-12-21
Balogh ÁgnesGaál Zoltán2011-12-12 16:00:00Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája?2011-12-21
Csepregi Anikó CsillaSzabó Lajos2011-12-12 12:30:00The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers2011-12-21
Tóth BrigittaMakó András2011-12-12 11:00:00Jellegzetes hazai talajok víztartó képességének számítása és jellemzése talajtérképi információk alapján2011-12-21
Nagy Ágota KingaFöldes Csaba2011-12-16 12:00:00Deutsch-jiddischer Sprachenkontakt am Beispiel der Czernowitzer deutsch-jüdischen Presse der 1930-er Jahre2011-12-21
Terestyényi EnikőAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-12 13:30:00A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Burka BiankaFöldes Csaba2011-12-13 13:00:00Manifestationen der Mehrsprachigkeit und Ausdrucksformen des 'Fremden' in deutschsprachigen literarischen Texten. Exemplifiziert am Beispiel von Terézia Moras Werken2011-12-21
Huszka BalázsFöldes Csaba2011-12-16 10:00:00Heuristischer Zugriff auf die Schalldynamik unter besonderer Berücksichtigung der Pseudosegmentalia des Deutschen. Probleme, Methode und Daten2011-12-21
Ziskáné Kiczenko KatalinAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-19 13:30:00A regionális gazdaságtan terminológiája. Vizsgálat angol, francia, magyar és olasz nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Baranyai TamásMihalovics Árpád2011-12-15 14:00:00A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai. (Vizsgálat angol, magyar és francia nyelvű korpusz alapján)2011-12-21
Murányiné Zagyvai MártaFöldes Csaba2011-12-09 11:00:00Deutsche und ungarische multisegmentale Kurzwörter: kontrastive lexikologisch-lexikographische Untersuchungen anhand eines analytisch-chemischen Fachsprachenkorpus2011-12-21
Balogh JózsefMihalovics Árpád2011-11-17 14:00:00Analyse linguistique des discours de politique extérieure de Jacques Chirac2011-12-21
Mihalovics PéterRóka Jolán2011-11-18 11:00:00Analyse linguistique des discours de campagne présidentielle (2007) de Nicolas Sarkozy2011-12-21
Sebestyén JózsefRévay Valéria2011-12-02 11:00:00La terminologie de l’enseignement supérieur en France et en Hongrie2011-12-21
Nyakas JuditAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-07 14:00:00A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata2011-12-21
Jerkus Tibor IstvánnéAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-02 13:30:00Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben2011-12-21
Márku AnitaLengyel Zsolt2011-12-01 10:30:00Po zákárpátszki. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák (nyelvválasztás, kódváltás) szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai a kárpátaljai magyar közösségben.2011-12-21
Bátyi SzilviaNavracsics Judit2011-12-02 10:30:00A szocializációs közeg hatása a kétnyelvű mentális lexikonra. Kárpátaljai példa.2011-12-21
Babinszky Gergely CsabaCsitári Gábor2011-10-14 11:30:00Madár-botulizmus vizsgálata a Kis-Balaton területén2011-11-02
Simonné Balázsy ÁgnesSárdi Katalin2011-09-27 10:00:00Az NPK-műtrágyázás hatásának tanulmányozása a tavaszi árpa különböző korú növényi részeiben2011-11-02


2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )