Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése
Argyelán János2003-01-01 00:00:00Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában
Nagy Lajos2005-01-01 00:00:00Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
Bíró Anett2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Várnagy Péter ("kifutó" neveléstudományi program, témavezető: Kiss László)2007-06-14 10:00:00A magyar felnőttképzés az Európai integráció folyamatában2007-07-03
Zalay Szabolcs ("kifutó" neveléstudományi program)2008-10-09 14:00:00A konstruktív drámapedagógia alternatív áramlata
Solymosné Majzik Etelka2006-01-01 00:00:00Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból
Németh Sándor2006-01-01 00:00:00Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai modelljei
Bodor Beáta2002-01-01 00:00:00Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata
Újváriné Handó Melinda (szervezett képzés, témavezető: Szekszárdi Júlia)2010-06-30 10:30:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Szikszai Szabolcs2011-05-11 16:00:00A magyar inflációs célkövetés rendszere hitelességének és vonatkozó jellemzőinek értékelése2011-06-02
Ziskáné Kiczenko KatalinAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-19 13:30:00A regionális gazdaságtan terminológiája. Vizsgálat angol, francia, magyar és olasz nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Terestyényi EnikőAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-12 13:30:00A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Nyakas JuditAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-07 14:00:00A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata2011-12-21
Dósa IldikóAblonczyné Mihályka Lívia2011-01-20 10:30:00A számviteli nyelvhasználat lexiko-szemantikai és terminológiai vizsgálata2011-02-17
Jerkus Tibor IstvánnéAblonczyné Mihályka Lívia2011-12-02 13:30:00Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben2011-12-21
Pach Ferenc PéterAbonyi János2008-04-16 00:00:00Folyamatadatok szabálykeresésen alapuló elemzése2008-04-25
Moldoványi NóraAbonyi János2008-06-21 00:00:00Kristályosítók modell predektív szabályozása2008-07-07
Király AndrásAbonyi János2013-09-09 13:00:00Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok2013-09-23
Feil BalázsAbonyi János2006-01-01 00:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében
Madár JánosAbonyi János2005-01-01 00:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben
Balaskó BalázsAbonyi JánosNémeth Sándor2009-10-22 14:00:00Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása a folyamatanalízisben és -optimalizálásban2009-10-26
Varga TamásAbonyi János2010-02-12 11:00:00Folyamatmodellek és adatbányászati eszközök alkalmazása technológiai rendszerek biztonságos üzemeltetési tartományainak feltárására és jellemzésére2010-02-22
Kocsis TímeaAnda Angéla2008-04-01 11:00:00Az éghajlatváltozás detektálása és hatásainak modellezése Keszthelyen2008-04-25
Busznyák JánosAnda Angéla2009-09-21 14:00:00Térképszerver és más vizuális technológiák alkalmazása az agrár-felsőoktatásban, kutatásban2009-10-26
Decsi Éva KincsőAnda Angéla2005-01-01 00:00:00Különböző abiotikus stresszhatások vizsgálata kukorica állományban
Kozma-Bognár VeronikaAnda Angéla2012-10-15 11:00:00Hiperspektrális felvételek feldolgozásának és mezőgazdasági alkalmazásának vizsgálata2012-12-12
Elek HenriettAnda AngélaWerner Peter2013-10-07 11:00:00APHID RESISTANCE IN WHEAT VARIETIES2013-10-28
Varga BalázsAnda Angéla2010-04-19 14:00:00A Balaton vízháztartásának elemzése különös tekintettel a párolgásszámítás és mérés módszertani és területi kérdéseire2010-05-10
Dióssy LászlóAnda Angéla2011-04-13 13:00:00Az éghajlatváltozás hatásának szimulációja kukoricán2011-06-02
Lőke Zsuzsanna KatalinAnda Angéla2005-01-01 00:00:00A kukorica néhány élettani folyamatának eltérő vizsgálati eljárásokkal történő elemzése
Gál GáborArgyelán János2011-05-19 10:00:00Enantioszelektiv szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia gyógyszeripari alkalmazásának vizsgálata2011-06-02
Weisz MiklósBacsi Zsuzsanna2010-06-03 11:00:00Üzleti várakozások és konjuktúra vizsgálata az agrárgazdaságban2010-07-05
Nagyné Csák ÉvaBakonyi István2010-09-24 11:00:00Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben (német-magyar, német-orosz egybevetés)2010-11-04
Farkas GergelyBakos József2013-12-06 11:30:00Foszfin-foszfit típusú királis ligandumok előállítása és alkalmazása enantioszelektív katalitikus szintézisekben2014-01-08
Szűcsné Cserépi StefániaBakos József2014-03-04 11:30:00Királis foszfortartalmú ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása aszimmetrikus hidroformilezési reakciókban
Balogh SzabolcsBakos József2013-09-12 14:30:00Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal2013-09-24
Cseke Zoltán LászlóBánhegyi Gabriella2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
G. Havril ÁgnesBárdos Jenő2010-05-21 10:30:00A szaknyelv térhódítása a felsőoktatásban. Az angol szaknyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének, mérésének és értékelésének vizsgálata [...]2010-11-04
Katona LászlóBárdos Jenő2010-12-14 11:00:00Az alkalmazott színházi tevékenység szerepe a modern nyelvtanárképzésben2010-12-23
Bíró SzabolcsBartha László2005-01-01 00:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Varga CsillaBartha László2011-02-18 11:00:00Műanyag kompozitokhoz alkalmazható kompatibilizáló adalékok előállítása és vizsgálata2011-04-12
Kis GáborBartha László2006-01-01 00:00:00Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata
Sági RichárdBartha László2009-10-21 10:00:00POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐ SAVANHIDRID ALAPÚ, TÖBBFUNKCIÓS MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA2009-10-26
Miskolczi NorbertBartha László2005-01-01 00:00:00Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata
Angyal AndrásBartha László2011-04-19 10:00:00Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata2011-06-02
Geiger AndrásBartha László2009-12-16 09:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek vizsgálata2010-02-22
Cserjési PetraBélafiné Bakó Katalin2011-06-16 10:00:00Gázszeparáció ionos folyadékkal készített támasztóréteges folyadékmembránnal2011-07-04
Búcsú DénesBélafiné Bakó Katalin2008-10-10 13:00:00Membrános gázszeparáció alkalmazása biohidrogén2008-10-21
Szentgyörgyi EszterBélafiné Bakó Katalin2011-05-17 11:00:00Membránok alkalmazási lehetőségei a biogáz előállításnál2011-06-02
Németh DóraBélafiné Bakó Katalin2013-03-13 10:00:00Bioszorbensek előállítása mezőgazdasági hulladékokból származó, módosított cellulózrostok felhasználásával2013-04-05
Molnár EszterBélafiné Bakó Katalin2014-02-06 10:00:00Galakturonsav szeparációja elektrodialízissel2014-02-11
Kiss KatalinBélafiné Bakó Katalin2009-11-18 14:00:00Pektinek kinyerése és enzimes hidrolízise2010-02-22
Fehér JuditBencsik Andrea2008-12-03 11:00:00HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgálgató vállalatoknál2009-01-08
Perjés ZoltánBencsik Andrea2008-05-30 00:00:00Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés2008-07-07
Kurdi RóbertBencze Lajos2008-10-15 10:00:00Királis információk terjedési mechanizmusa alkil-kobalt-trikarbonil-foszfán komplexekben2008-10-21
Cserveni-Szücs RékaBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-01-07 11:00:00A ponty (Cyprinus carpio L.) pikkelymintázat öröklődési modelljének revíziója2014-01-08
Havasi MátéBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-02-24 10:00:00A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben
Kucska BalázsBercsényi Miklós2008-02-22 11:00:00A csuka (Esox lucius L.) intenzív nevelése2008-02-26
Németh SzabolcsBercsényi Miklós2009-11-23 11:00:00A kis sziklahal (Scorpaena porcus L., 1758) ivari jellemzői, és a faj első mesterséges szaporítása2010-02-22
Bódis MárkBercsényi MiklósSzékely Csaba2009-02-26 09:30:00Az intenzív süllőtermelés technológiai elemeinek vizsgálata2009-03-24
Gyenes ViktorBéres Imre2010-12-15 11:00:00A PONGYOLA PITYPANG (TARAXACUM OFFICINALE G. H. WEBER EX WIGGERS) JELENTŐSÉGE, BIOLÓGIÁJA ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA2010-12-23
Malasics AttilaBoda Dezső2010-11-08 12:00:00Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák2010-12-23
Tarczali TündeBodrogi Péter2007-11-29 14:00:00A színmemória vizsgálata2008-02-26
Bíró AnettBudai LászlóTóth József2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Molnár ErzsébetBudai László2008-07-15 10:00:00Brassai Sámuel általános pedagógiai és nyelvpedagógiai nézetei2008-11-06
Tavaszi JuditBudai Péter2012-09-27 14:30:00Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív hatásainak in vitro toxikológiai vizsgálata2012-10-01
Egedy AttilaChován TiborVarga Tamás2014-01-28 10:00:00Kevert berendezések modellezési eszköztárának bővítése2014-02-11
Baradits GyörgyChován Tibor2010-07-01 10:00:00Műszeres biztonsági rendszerek menedzsmentje2010-07-05
Uzinger NikolettaCsitári GáborAnton Attila2010-10-21 11:00:00Nehézfém immobilizációs modellkísérletek lignittel2010-10-27
Babinszky Gergely CsabaCsitári Gábor2011-10-14 11:30:00Madár-botulizmus vizsgálata a Kis-Balaton területén2011-11-02
Kis Jenő Kálmánné Kenesei Éva ("kifutó" neveléstudományi program)Czakó Kálmán2010-12-03 09:00:00Változások a tanító szakos hallgatók zenei tanulmányaiban és műveltségében2010-12-23
Jancskárné Anweiler IldikóCzúni LászlóIványi Amália2009-09-17 14:00:00Nonlinear Extension of Heat Equation and Infrared Imagery2009-10-26
Utasi ÁkosCzúni László2012-01-12 13:00:00Novel probabilistic methods for visual surveillance applications2012-02-15
Járvás GáborDallos András2012-05-09 14:30:00Evaporation models for multicomponent mixtures2012-07-04
Böcskei ElvíraDimény Erzsébet2008-10-01 12:00:00A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében2008-10-21
Somogyi Csizmaziáné Kováts ErszébetDimény Erzsébet2008-10-01 10:00:00A pénzügyi beszámolás jövője az IFRS-ek tükrében. (A kockázatok megjelenítése a számvitelben.)2008-10-21
Fekete HajnalkaDimény Erzsébet2012-05-14 11:00:00"Merre tart a hajó?" A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre.2012-07-04
Kiezer TamásDominich Sándor2010-10-12 13:00:00Információ-visszakereső módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai2010-10-27
Góth Júlia KrisztinaDominich Sándor2006-01-01 00:00:00Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában
Skrop AdriennDominich Sándor2007-01-01 00:00:00Új módszerek a web-es információ-visszakeresés hatékonyságának a területén
Bartos ÁdámDublecz Károly2003-12-11 11:00:00A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel2004-02-25
Pál LászlóDublecz Károly2003-12-18 11:00:00Az étkezési tojás zsírsavösszetételének és oxidatív stabilitásának befolyásolása takarmányozással2004-02-25
Kun JánosElekes Andrea2010-12-15 14:00:00Seigniorage saját pénz nélkül2010-12-23
Bencze Sándorné ("kifutó" neveléstudományi program)Falus Iván2009-07-15 14:00:00Korszerűsítési törekvések a pedagógiai gyakorlatban megoldható prevenciós, korrekciós mozgásanyag alkalmazására2009-10-26
Károlyiné Cséplő MónikaFischl GézaVida Gyula2013-04-25 11:00:00Búza genotípusok Pyrenophora tritici-repentisszel és Phaeosphaeria nodorummal szembeni ellenállósága és a rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata2013-06-17
Jandrasits LászlóFischl Géza2011-03-30 11:00:00VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÉS A FEHÉR FAGYÖNGY (VISCUM ALBUM L.) GOMBABETEGSÉGEI AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARKBAN2011-04-12
Varga ZsoltFischl Géza2008-03-28 11:00:00Fontosabb termesztett fűfajok és fajták gombabetegségei és szerepük a fűmagtermesztésben2008-04-25
Kővári AttilaFodor Dénes2014-03-14 10:00:00Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon
Nagy Ágota KingaFöldes Csaba2011-12-16 12:00:00Deutsch-jiddischer Sprachenkontakt am Beispiel der Czernowitzer deutsch-jüdischen Presse der 1930-er Jahre2011-12-21
Fekete Lilla SáraFöldes Csaba2008-04-16 12:00:00Adalékok az osztrák kulturális identitáshoz – összetevők és nyelvi manifesztációk2008-07-05
Burka BiankaFöldes Csaba2011-12-13 13:00:00Manifestationen der Mehrsprachigkeit und Ausdrucksformen des 'Fremden' in deutschsprachigen literarischen Texten. Exemplifiziert am Beispiel von Terézia Moras Werken2011-12-21
Murányiné Zagyvai MártaFöldes Csaba2011-12-09 11:00:00Deutsche und ungarische multisegmentale Kurzwörter: kontrastive lexikologisch-lexikographische Untersuchungen anhand eines analytisch-chemischen Fachsprachenkorpus2011-12-21
Huszka BalázsFöldes Csaba2011-12-16 10:00:00Heuristischer Zugriff auf die Schalldynamik unter besonderer Berücksichtigung der Pseudosegmentalia des Deutschen. Probleme, Methode und Daten2011-12-21
Czékmán OrsolyaFóris Ágota2010-06-28 11:00:00Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében2010-07-05
Bertók BotondFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise
Adonyi RóbertFriedler Ferenc2008-09-22 11:00:00Szakaszos folyamatok ütemezése az S-gráf módszertan kiterjesztéseivel2008-10-21
Varga JózsefFriedler Ferenc2002-01-01 00:00:00A folyamat-hálószintézis feladat kiterjesztései
Heckl IstvánFriedler Ferenc2007-06-14 15:00:00Szétválasztási hálózatok szintézise: Különböző tulajdonságokon alapuló szétválasztó módszerek egyidejű alkalmazása2007-07-03
Nagy ÁdámFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására
Holczinger TiborFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére


2014. IV. 07.
Meghívó az ODHT megalakulásának 20. évfordulójára rendezett ünnepi ülésre2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )