Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Márton ElekesGeometriai mértékelmélet, halmazelmélet, valós függvénytan, leíró halmazelmélet2015-05-29Mat.
Katalin Gyarmati
András Sárközy
Fejezetek a számelméletből2015-05-29Mat.
János KarátsonErősen nemlineáris elliptikus feladatok numerikus megoldása2015-05-29Mat.
Miklós LaczkovichMértékelméleti és valós függvénytani problémák2015-05-29Mat.
Miklós RásonyiOptimális befektetések hosszú memóriájú folyamatok esetén2015-05-29Mat.
Tamás SzőnyiVéges geometria2015-05-29Mat.
Imre KacskovicsMonoklonális ellenanyag fejlesztés G-protein kapcsolt receptorok ellen2015-05-29IMG
Zoltán BarczaA gyepek szénmérlegének modellezése Európában2015-05-29FFI
Mária Ottilia SzabóAntropogén tájelemek környezet- és természetvédelmi szempontú vizsgálata2015-05-29FFI
György SzirákiA magyarországi Psocoptera (fürgetetű) fajok elterjedése, élőhely- és szubsztrát preferenciája2015-05-29MTM
Géza CsászárA Villány-Bihari-zóna felső-jura és alsó-kréta platformkarbonát, szárazföldi és medencebeli rétegsorok korrelációja és az eltérések okainak feltárása.2015-05-29MOL
János KertészBioinspirált fotonikus nanoszerkezetek előállítása és jellemzése2015-05-29MFA
György SzabóGlobális oszcillálás evolúciós játékokban2015-05-29MFA
György SzabóStratégia társulások evolúciós versengése2015-05-29MFA
Attila EnglonerVízi ökoszisztémák makrofiton-adaptációinak és strukturális különbségeinek vizsgálata2015-05-29Biol.
Tamás FelföldiVizes élőhelyek mikrobiális ökológiája2015-05-29Biol.
László Zsolt GaramszegiThe evolutionary ecology of animal personality2015-05-29Biol.
László Zsolt GaramszegiCultural evolution of bird song2015-05-29Biol.
László Zsolt GaramszegiAz állati személyiség evolúciós ökológiája2015-05-29Biol.
László Zsolt GaramszegiA madárének kulturális evolúciója2015-05-29Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászAz autofagoszóma-lizoszóma fúzió mechanizmusa Drosophila-ban2015-05-29Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászA Drosophila Atg (autofágia) gének vizsgálata2015-05-29Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászAz autofágia szerepe a Drosophila bél őssejtekben2015-05-29Biol.
József KardosFehérjék aggregációjának és amiloidképzésének termodinamikai vizsgálata2015-05-29Biol.
József KardosÚj módszer fejlesztése a fehérjék másodlagos szerkezetének cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával történő meghatározására2015-05-29Biol.
József KardosAz ionos kölcsönhatások szerepe a béta-2-mikroglobulin stabilitásában és amiloidképzésében2015-05-29Biol.
József KardosA fehérjeaggregátumok szerkezete és (pato)fiziológiás hatása közötti összefüggések vizsgálata2015-05-29Biol.
József KardosFoszfolipidek hatása az amiloidogén fehérjék natív szerkezetére és aggregációjára2015-05-29Biol.
Andrea Kériné BorsodiKiskunsági szikes talajok baktériumközösségeinek diverzitása a vegetáció és a talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak függvényében2015-05-29Biol.
Mihály KovácsDNS helikáz enzimek működése és biológiai szerepei2015-05-29Biol.
János Matkó
Nándor Gábor Than
Az anyai-magzati immunszabályozás sejtes és molekuláris összetevői2015-05-29Biol.
Viktor MüllerAz adaptív immunrendszer evolúciójának modellezése2015-05-29Biol.
Viktor MüllerModellezés és adatelemzés a HIV-kutatásban2015-05-29Biol.
Ákos PogányA nemi szerepek szociális tanulása2015-05-29Biol.
Ilona RáczAz S-metil-metionin szerepe a növények abiotikus és biotikus stressztényezőkre adott válaszreakciókban2015-05-29Biol.
Tibor StandovárTáji léptékű erdőállapot-értékelés erdőtermészetességi kritériumok, tájtörténeti információk és erdőspecialista fajok elterjedési adatainak együttes elemzésével2015-05-29Biol.
Zoltán Szigeti
Ilona Rácz
Transzporterek szerepe a betyárkóró (Conyza canadensis) paraquat-rezisztenciájában2015-05-29Biol.
András HorányiA városi éghajlatváltozás becslése a SURFEX/TEB dinamikus felszíni modell segítségével2015-05-29OMSZ
Ervin BalázsNövényvirusok és gazdanövény kapcsolat molekuláris jellemzése2015-05-29MTA
János Balog"Ablak a nempereturbativ kvantumtérelméletekhez: nagy N sorfejtés szigma modellekben"2015-05-29MTA
István BányászOptikai elemek tervezése és készítése ionimplantálással2015-05-29MTA
Sándor BarthaMikroléptékű regenerációs dinamikák növénytársulásokban2015-05-29MTA
András BenczúrBig Data2015-05-29MTA
Tamás Sándor BíróSugárzási terek hidrodinamikai viselkedése2015-05-29MTA
Gábor BoricsA fitoplankton összetételének és diverzitásának kapcsolata a térbeli skálákkal2015-05-29MTA
Zoltán Botta-DukátNövényközösségek biotikus homogenizációja a Pannon Biogeográfiai Régióban2015-05-29MTA
Ágnes BukaNem lineáris folyamatok, mintázatképző instabilitások kísérleti vizsgálata anizotróp, komplex rendszerekben.2015-05-29MTA
Andrea DeákSzupramolekuláris fémkomplexek előállítása és szerkezetvizsgálata2015-05-29MTA
Attila DeményExtraterresztrikus anyagok szerves- és stabilizotóp-geokémiai vizsgálata2015-05-29MTA
Attila DeményGeokémiai módszerek alkalmazása a paleoklimatológiai kutatásban2015-05-29MTA
József Dobó
Péter Gál
A komplementrendszer lektin és alternatív útvonalának kapcsolata2015-05-29MTA
László DrahosTömegspektrometria alapú proteomikai és bioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása az idegtudományban2015-05-29MTA
Tamás EgedyA kreatív gazdaság földrajzi jellemzői Magyarországon2015-05-29MTA
Péter GálSzerin proteázok az immunrendszerben: a komplementrendszer aktiválódása és szabályzása2015-05-29MTA
Ádám GaliSzilícium-karbid nanokristályok előállítása2015-05-29MTA
Ádám GaliFélvezető nanoszerkezetek vizsgálata atomi szintű számítógépes szimulációval2015-05-29MTA
Éva GráczerSzerkezet és funkció összefüggéseinek vizsgálata Aurora A kináz fehérje esetén2015-05-29MTA
Angéla JuhászTriticum monococcum genotípusok allergén tulajdonságainak jellemzése immunanalitikai és bioinformatikai módszerekkel2015-05-29MTA
Katalin KamarásKözeli terű infravörös spektroszkópia grafénen adszorbeált molekulákon2015-05-29MTA
Zsolt KárpátiA rovarok kémiai kommunikációjának neuroetológiai vizsgálata2015-05-29MTA
Zoltán KernKörnyezetváltozás évszakosan rétegzett geológiai/biológiai képződmények alapján2015-05-29MTA
Zoltán KernKörnyezetváltozás évszakosan rétegzett geológiai/biológiai képződmények alapján2015-05-29MTA
Zsolt Kis
Tamás Geszti
Csapdázott ionok kvantumoptikája2015-05-29MTA
Levente Kiss
M. Gábor Kovács
Specificitás és kölcsönhatás multitrofikus rendszerekben2015-05-29MTA
Gábor KocsyA redox rendszer és a mikroRNS-ek szerepe a fejlődés szabályozásában2015-05-29MTA
Jenő KontschánA talajatkák egyes családjainak előfordulása és szerepe a természetes és a mesterséges ökoszisztémákban2015-05-29MTA
Márta Lángné MolnárA tarackbúza betegségellenállóságának bevitele a búzába és az utódok molekuláris citogenetikai elelmzése2015-05-29MTA
Péter LévaiNehézion ütközések fizikája a CERN FCC gyorsítónál2015-05-29MTA
Géza MárkMultidomén hullámcsomag dinamikai számítások réteges anyagokra2015-05-29MTA
László NégyessyMotoros parancsok szenzoros modulációja az agykéregben2015-05-29MTA
László NégyessyA tapintás szenzorimotoros kérgi szabályozása főemlősökben2015-05-29MTA
Zoltán NémethPeriodikus jelenségek a Szaturnusz magnetoszférájában – vizsgálatok a Cassini űrszonda mérései alapján2015-05-29MTA
Zoltán NémethNapszél eredetű hatások egy üstökös körül – vizsgálatok a Rosetta űrszonda mérései alapján2015-05-29MTA
Géza ÓdorA rendezetlenség hatásának vizsgálata hálózati modellekben2015-05-29MTA
Judit OvádiIdegrendszeri betegségek patomechanizmusának kutatása, potenciális gyógyszercélpontok validálása.2015-05-29MTA
Péter PetrikBioszenzorikai határfelületek nagy-érzékenységű optikai monitorozása folyadékokban2015-05-29MTA
László PyberAszimptotikus csoportelmelet2015-05-29MTA
Attila ReményiFehérje szerkezet alapú hatóanyag tervezés2015-05-29MTA
Attila ReményiJelátviteli fehérje komplexek szerkezete és vizsgálatuk sejten belül2015-05-29MTA
Gábor RennerSzámítógépes felületrekonstrukció mérési adatokból2015-05-29MTA
Ferenc SamuPréda-predátor interakciók szerepe a növényi vírus terjedésében2015-05-29MTA
István SimonRendezetlen fehérje szakaszok kölcsönhatásának elméleti vizsgálata2015-05-29MTA
István SimonRendezetlen fehérje szakaszok kölcsönhatásának elméleti vizsgálata2015-05-29MTA
Gábor SramkóMolekuláris filogenetikai és filogeográfiai vizsgálatok veszélyeztetett növény- és állatfajok körében2015-05-29MTA
András StirlingKémiai reakciók, ritka események mechanizmusának kutatása elméleti módszerekkel2015-05-29MTA
Péter SüleGrafén moiré szuperrácsok vizsgálata molekula dinamikai szimulációkkal és sűrűségfunkcionál első elveket használó módszerekkel2015-05-29MTA
András SzilágyiModeling proteins and their interactions in an ensemble view2015-05-29MTA
András SzilágyiFehérjék és kölcsönhatásaik modellezése sokaságszemlélet alapján2015-05-29MTA
Tibor Szili-Kovács
Andrea Kériné Borsodi
Só- és víz stressz hatása a mikrobaközösségek aktivitására szikes talajok ismételt kiszáradás-nedvesedés ciklusaiban2015-05-29MTA
Gergely SzirmaiCsapdázott Fermi-gázok elméleti vizsgálata2015-05-29MTA
Dávid SzütsA tumorsejtek genomiális instabilitásának modellezése sejtvonalakon2015-05-29MTA
Miklós TóthKártevő rovarok kémiai kommunikációja2015-05-29MTA
István TóthEnterális baktériumok fágjainak patogenetikai, evolúciós és diagnosztikai jelentősége2015-05-29MTA
Zoltán (MTA ATK) Tóth
Jenő Kontschán
A fenotípusos plaszticitás szerepe jelentős gazdasági kártételt okozó takácsatkák ökológiájában2015-05-29MTA
Gábor TusnádyTranszmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata2015-05-29MTA
Gábor TusnádyTranszmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata2015-05-29MTA
Gábor TusnádyÚj generációs szekvenálási adatok feldolgozása2015-05-29MTA
Gábor TusnádyÚj generációs szekvenálási adatok feldolgozása2015-05-29MTA
Gábor TusnádyTranszmembrán fehérjék bioinformatikája2015-05-29MTA
Gábor TusnádyTranszmembrán fehérjék bioinformatikája2015-05-29MTA


2015. III. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. május 8-án kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1709 ( 2015. IV. 19. )