Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Péter CsermelySejtes fehérjehálózatok2014-11-27SE
Éva Ács
Béla Darvas
Hazánkban gyakori elforduló mezőgazdasági eredetű vízszennyezők hatása az algákra és biofilmek kialakulására2014-11-27NAIK
Béla DarvasZebradánió-embrióból kifejlesztett comet assay használata környezeti mutagének kimutatására2014-11-27NAIK
Péter KalóA szimbiotikus nitrogénkötés késői lépéseinek genetikai vizsgálata2014-11-27NAIK
Imre JánosiNemkonvencionális anyagok elektronspin-rezonanciája2014-11-27BME
Tamás Várady3D-s digitális alakzat-rekonstrukció2014-12-14BME
Tamás Várady3D-s geometriai modellezés formatervezői vázlatok alapján2014-12-14BME
József CsertiGrafén molekulaérzéklő2014-11-27Fiz.
József CsertiNanostruktúrák vizsgálata2014-11-27Fiz.
Zoltán FodorFluktuaciok QCD termodinamikaban2014-11-27Fiz.
Zoltán FodorA topologikus szuszceptibilitas homersekletfuggese2014-11-27Fiz.
Ákos HorváthNapenergiás hűtési rendszerek fejlesztése és vizsgálata2014-11-27Fiz.
Ákos HorváthTermészetes radioaktivitási szintek monitorozása és ezek komplex környezeti okainak vizsgálata2014-11-27Fiz.
Imre JánosiA globális klímaváltozás lehetséges társadalmi hatásai2014-11-27Fiz.
Imre JánosiSztratoszféra-troposzféra csatolások tanulmányozása ERA-Interim reanalízis adatbankok segítségével2014-11-27Fiz.
Zoltán RáczCsapadékmintázatok kontrollált előállítása2014-11-27Fiz.
Tamás VicsekKollektíven viselkedő robot-repülőgép rajok és állatcsoportok hierarchikus kapcsolatrendszeren keresztüli irányítása2014-11-27Fiz.
György SzabóGlobális oszcillálás evolúciós játékokban2014-11-27MFA
György SzabóStratégia társulások evolúciós versengése2014-11-27MFA
Ágnes EnyediCa2+ transzporterek szerepe a differenciálódás, apoptózis és oxidatív stressz folyamataiban2014-11-27OVSZ
Balázs SarkadiA biológiai membránok felépítése és működése2014-11-27OVSZ
Hajnal AndrékaMatematikai logika, algebrai logika, cilindrikus és relációalgebrák, reziduált hálók, téridőgeometria relativitáselmélet2014-11-27Mat.
Zoltán BuczolichDinamika, Ergodelmélet és Geometriai Mértékelmélet2014-11-27Mat.
Piroska CsörgőMoufang loopok2014-11-27Mat.
Márton ElekesGeometriai mértékelmélet, halmazelmélet, valós függvénytan, leíró halmazelmélet2014-11-27Mat.
István FaragóNumerikus analízis, fizikai folyamatok numerikus modellezése, légszennyeződési modellek vizsgálata, üzemanyagcellák matematikai és numerikus modellezése2014-11-27Mat.
András FrankProblémák az értékelt matroidok és diszkrét konvex optimalizálás témaköreiből2014-11-27Mat.
Katalin Gyarmati
András Sárközy
Fejezetek a számelméletből2014-11-27Mat.
Károly ifj. BöröczkyProblémák a konvex és diszkrét geometria köréből2014-11-27Mat.
Tibor IllésLineáris és nemlineáris optimalizálás elmélete, módszerei és alkalmazásai. Lineáris komplementaritási feladatok belsőpontos- és pivot algoritmusai. Operációkutatás.2014-11-27Mat.
Tibor JordánProblémák a kombinatorikus optimalizálás, gráfelmélet, algoritmusok köréből2014-11-27Mat.
János KarátsonErősen nemlineáris elliptikus feladatok numerikus megoldása2014-11-27Mat.
Tamás KeletiProblémák a geometriai mértékelmélet köréből2014-11-27Mat.
Tamás KirályPoliéderes módszerek a kombinatorikus optimalizálásban2014-11-27Mat.
András KornaiMatematikai nyelveszet2014-11-27Mat.
Miklós LaczkovichMértékelméleti és valós függvénytani problémák2014-11-27Mat.
László LovászGráfok limeszelmélete és alkalmazásai2014-11-27Mat.
György MichaletzkyTöbbdimenziós lineáris rendszerek struktúrális vizsgálata. Racionális mátrixértékű transzferfüggvények zérusstruktúrája és interpolációs kérdései2014-11-27Mat.
Tamás MóriValószínűségszámítás, véletlen struktúrák vizsgálata martingálelméleti eszközökkel2014-11-27Mat.
András NémethiAlgebrai geometria, algebrai topológia, szingularitás elmélet, 3 és 4-dimenziós sokaságok2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyElliptikus függvények és p-csoportok2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyVéges algebrák kongruenciahálói2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyCsoportábrázolások külső szorzatai2014-11-27Mat.
András PrékopaOperációkutatás, sztochasztika, matematikai analízis, geometria, számítástechnika, alkalmazás mérnöki és gazdasági problémákra2014-11-27Mat.
Miklós RásonyiOptimális befektetések hosszú memóriájú folyamatok esetén2014-11-27Mat.
Péter SimonHálózatokon történő járványterjedés modellezése2014-11-27Mat.
Csaba SzabóBonyolultsági lérdések az algebrában, Homogén struktúrák véges részstruktúrái2014-11-27Mat.
Péter SziklaiBiztonságos szavazórendszerek2014-11-27Mat.
Tamás SzőnyiVéges geometria2014-11-27Mat.
András SzűcsProblémák a differenciáltopológia köréből2014-11-27Mat.
Béla VizváriEgészértékű programozás, gazdasági matematika, agrárfolyamatok matematikai elemzése2014-11-27Mat.
Imre JánosiMeteorológiai modellek hibájának reprezentációja nem-hidrosztatikus ensemble rendszerekben2014-11-27OMSZ
György SzirákiA magyarországi Psocoptera (fürgetetű) fajok elterjedése, élőhely- és szubsztrát preferenciája2014-11-27MTM
Gábor MolnárFöldtani, vízföldtani és geofizikai adatok együttes értelmezése és módszertana környezetdiagnosztikai alkalmazások céljára2014-11-27MFGI
Gábor TimárGeoelektromos kutatómódszer a kármentesítésben - szerves eredetű talajszennyezés lehatárolásának módszertani lehetőségei2014-11-27MFGI
Zoltán BarczaA gyepek szénmérlegének modellezése Európában2014-11-27FFI
Judit BartholyRegionális éghajlatszimulációk és azok környezeti alkalmazásai ENSEMBLE típusú klímamodell-együttesekkel2014-11-27FFI
Gyula GábrisPosztglaciális hidrográfiai és hidrológiai folyamatok az Alföldön a klímaváltozások függvényében2014-11-27FFI
András GaláczA mezozoikum és kainozoikum tengeri és szárazföldi környezeteiben lezajlott környezetváltozások kimutatása és részletes elemzése paleobiológiai vizsgálatok alapján2014-11-27FFI
József KovácsSztochasztikus modellezés sekély felszínalatti vízszint idősorokra, egy tiszántúli területen2014-11-27FFI
Judit Mádlné SzőnyiKiáramlási területek megcsapolódási zónáihoz köthető karszt-korrozív biofilmek kísérleti tanulmányozása2014-11-27FFI
Róbert MészárosLevegőminőség előrejelző eljárások pontosítása és fejlesztése gépi tanulási és statisztikai módszerekkel2014-11-27FFI
Rita PongráczA globális és regionális éghajlatváltozás szerepe a városi skálán2014-11-27FFI
Mária Ottilia SzabóAntropogén tájelemek környezet- és természetvédelmi szempontú vizsgálata2014-11-27FFI
Csaba SzabóFöldköpeny geokémiája2014-11-27FFI
Csaba SzabóKörnyezetgeokémia2014-11-27FFI
Zoltán SzalaiPotenciálisan toxikus elemek (PTE) és az oldott szervesanyag (DOM) komplexeinek vizsgálata a talaj természetes állapotán2014-11-27FFI
Szabina TörökA decentralizált villamosenergia-termelés környezeti externáliái2014-11-27FFI
Tamás WeidingerA felszíni energiamérleg komponensek becslése és alkalmazása szél-és napenergia termelési becslésekben2014-11-27FFI
Tamás WeiszburgA mangán ásványainak szabályozó és jelző szerepe eltérő oxidációs állapotú recens és fosszilis tengeri környezetekben2014-11-27FFI
Zoltán BánócziTumorellenes hatóanyagot tartalmazó peptid-konjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2014-11-27Kém.
Zoltán BánócziPeptid-konjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése kalpain enzim intracelluláris aktiválása/gátlása céljából2014-11-27Kém.
András BaranyaiBiokémiailag fontos kis molekulák klasszikus modelljeinek előállítása vizes oldatban történő molekuladinamikai számításokhoz2014-11-27Kém.
László BencsNagyfelbontású atomabszorpciós módszerek tanulmányozása környezeti és kifejlesztett nano-anyagok összetételének közvetlen meghatározására2014-11-27Kém.
László BencsAtmoszférikus kisülési-plazma kifejlesztése és tanulmányozása légköri aeroszolok csapdázására és fémösszetételének meghatározására2014-11-27Kém.
László BencsStudy on high resolution atomic absorption spectrometric methods for the direct, solid sampling analysis of environmental and advanced nano-materials2014-11-27Kém.
László BencsDevelopment and study of an atmospheric glow discharge for the trapping and quantitation of the metal content of ambient aerosols2014-11-27Kém.
Andrea BodorHidrofób hélixek, membránmimetikumokkal való kölcsönhatás2014-11-27Kém.
Andrea BodorDimer fehérjék jellemzése: feltekeredés, dinamika izotróp és rendezett közegben2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiSynthesis of ferrocene analogues of chiral drug candidates for comparative in vitro studies2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiNovel ferrocene derivatives with the elements of planar- and central chirality: synthesis, modelling and evaluation of their catalytic activity2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiKirális hatóanyagjelöltek ferrocén analógjainak szintézise összehasonlító in vitro vizsgálatok céljából2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiPlanáris és centrális kiralitással rendelkező új ferrocénszármazékok: szintézis, modellezés és katalitikus aktivitásuk tanulmányozása2014-11-27Kém.
Attila CsászárSmall molecules as complex systems2014-11-27Kém.
Attila CsászárQuantum molecular dynamics2014-11-27Kém.
Attila CsászárExotic chemical phenomena: tunneling and resonances2014-11-27Kém.
Attila CsászárThe fourth age of quantum chemistry: molecules in motion2014-11-27Kém.
Viktor FarkasPeptidek, peptidszármazékok és fehérjék szintézise és szerkezetvizsgálata2014-11-27Kém.
Géza FogarasiQuantum Chemical Investigation of the Hydration of Nucleotide Bases2014-11-27Kém.
Veronika HarmatMolekuláris felismerés a fehérjék sejtmagi importjában: a kölcsönhatások szerkezeti hátterének felderítése röntgenkrisztallográfiával2014-11-27Kém.
Veronika HarmatFehérjék önszerveződésének és kölcsönhatásainak vizsgálata krisztallográfiai és molekulamodellező módszerekkel2014-11-27Kém.
Ferenc HudeczHerpes simplex vírus sejtbejutási mechanizmusának felhasználása tumorellenes szerek célbajuttatásában2014-11-27Kém.
Ferenc HudeczBiokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2014-11-27Kém.
György InzeltVezető polimerek és kompozitok előállítása és jellemzése2014-11-27Kém.
Béla Iván„Zöld” polimer kémia2014-11-27Kém.
Béla IvánPolimerek és műanyagok környezetileg előnyös kémiai átalakításai és lebontása2014-11-27Kém.
Béla IvánÚj típusú polimerizációs folyamatok és polimer rendszerek2014-11-27Kém.
Béla IvánMultifunkciós makromolekuláris nanorészecskék2014-11-27Kém.
Péter KeleBioortogonalizált foszfolipidek szintézise és alkalmazása2014-11-27Kém.
Péter KeleGenetikailag módosított vírusszerű nanorészecskék tervezése és szintézise hatóanyagok célzott bevitele céljából2014-11-27Kém.


2014. X. 22.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2014. november 14-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1517 ( 2014. X. 22. )