Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Péter KalóA szimbiotikus nitrogénkötés késői lépéseinek genetikai vizsgálata2015-05-29NAIK
Imre KacskovicsMonoklonális ellenanyag fejlesztés G-protein kapcsolt receptorok ellen2015-05-29IMG
István BábosikIskolakutatások/Iskolaideológiák2015-04-20PPK
György KönczeiFejezetek a kritikai fogyatekosságtudományból: Fogyatékosságtörténet és a fogyatékos test, mint a vágy és az elutasítás tárgya2015-04-20PPK
György SzirákiA magyarországi Psocoptera (fürgetetű) fajok elterjedése, élőhely- és szubsztrát preferenciája2015-05-29MTM
László BencsDevelopment and study of an atmospheric glow discharge for the trapping and quantitation of the metal content of ambient aerosols2015-05-29Kém.
László BencsNagyfelbontású atomabszorpciós módszerek tanulmányozása környezeti és kifejlesztett nano-anyagok összetételének közvetlen meghatározására2015-05-29Kém.
László BencsAtmoszférikus kisülési-plazma kifejlesztése és tanulmányozása légköri aeroszolok csapdázására és fémösszetételének meghatározására2015-05-29Kém.
László BencsStudy on high resolution atomic absorption spectrometric methods for the direct, solid sampling analysis of environmental and advanced nano-materials2015-05-29Kém.
Viktor FarkasPeptidek, peptidszármazékok és fehérjék szintézise és szerkezetvizsgálata2015-05-29Kém.
Ferenc HudeczHerpes simplex vírus sejtbejutási mechanizmusának felhasználása tumorellenes szerek célbajuttatásában2015-05-29Kém.
Ferenc HudeczBiokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2015-05-29Kém.
György InzeltVezető polimerek és kompozitok előállítása és jellemzése2015-05-29Kém.
Béla Iván„Zöld” polimer kémia2015-05-29Kém.
Béla IvánPolimerek és műanyagok környezetileg előnyös kémiai átalakításai és lebontása2015-05-29Kém.
Béla IvánÚj típusú polimerizációs folyamatok és polimer rendszerek2015-05-29Kém.
Béla IvánMultifunkciós makromolekuláris nanorészecskék2015-05-29Kém.
Győző LángKémiai folyamatok termékeinek és köztitermékeinek vizsgálata kettős voltammetriát alkalmazó mérőrendszerekkel2015-05-29Kém.
Győző LángVezető polimer filmek és vékony fémrétegek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata2015-05-29Kém.
Gábor MagyarfalviMolekulák mágneses tulajdonságainak számítása2015-05-29Kém.
Imre PápaiOrganokatalizátorok tervezése2015-05-29Kém.
Imre PápaiFrusztrált Lewis párok kémiája2015-05-29Kém.
Péter SzalayAdiabatikus és nem-adiabatikus kölcsönhatások az ózon molekulában: spektroszkópiai célú elektronszerkezet-számítások2015-05-29Kém.
Péter SzalayDNS molekula épitőköveinek spektroszkópiája2015-05-29Kém.
Péter SzalayKvantumkémiai számítások grides és paralel környezetben: eljárások és programok fejlesztése2015-05-29Kém.
Laura SzirákiFémötvözet és kompozit fém/fémoxid bevonatok elektrokémiai előállítása különböző kémiai környezetben2015-05-29Kém.
Gergely TóthKemometriai módszerek fejlesztése és alkalmazása2015-05-29Kém.
Gergely TóthDevelopment and application of chemometric methods2015-05-29Kém.
Gergely TóthSzámítógépes kémiai vizsgálatok2015-05-29Kém.
Gergely TóthComputational chemistry investigations2015-05-29Kém.
Zoltán BajnokHolography and the gauge gravity duality2015-05-29Wigne
András HorányiA városi éghajlatváltozás becslése a SURFEX/TEB dinamikus felszíni modell segítségével2015-05-29OMSZ
Ervin BalázsNövényvirusok és gazdanövény kapcsolat molekuláris jellemzése2015-05-29MTA
János Balog"Ablak a nempereturbativ kvantumtérelméletekhez: nagy N sorfejtés szigma modellekben"2015-05-29MTA
István BányászOptikai elemek tervezése és készítése ionimplantálással2015-05-29MTA
Sándor BarthaMikroléptékű regenerációs dinamikák növénytársulásokban2015-05-29MTA
András BenczúrBig Data2015-05-29MTA
Tamás Sándor BíróSugárzási terek hidrodinamikai viselkedése2015-05-29MTA
Gábor BoricsA fitoplankton összetételének és diverzitásának kapcsolata a térbeli skálákkal2015-05-29MTA
Zoltán Botta-DukátNövényközösségek biotikus homogenizációja a Pannon Biogeográfiai Régióban2015-05-29MTA
Ágnes BukaNem lineáris folyamatok, mintázatképző instabilitások kísérleti vizsgálata anizotróp, komplex rendszerekben.2015-05-29MTA
Andrea DeákSzupramolekuláris fémkomplexek előállítása és szerkezetvizsgálata2015-05-29MTA
Attila DeményGeokémiai módszerek alkalmazása a paleoklimatológiai kutatásban2015-05-29MTA
Attila DeményExtraterresztrikus anyagok szerves- és stabilizotóp-geokémiai vizsgálata2015-05-29MTA
József Dobó
Péter Gál
A komplementrendszer lektin és alternatív útvonalának kapcsolata2015-05-29MTA
László DrahosTömegspektrometria alapú proteomikai és bioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása az idegtudományban2015-05-29MTA
Péter GálSzerin proteázok az immunrendszerben: a komplementrendszer aktiválódása és szabályzása2015-05-29MTA
Ádám GaliSzilícium-karbid nanokristályok előállítása2015-05-29MTA
Ádám GaliFélvezető nanoszerkezetek vizsgálata atomi szintű számítógépes szimulációval2015-05-29MTA
Éva GráczerSzerkezet és funkció összefüggéseinek vizsgálata Aurora A kináz fehérje esetén2015-05-29MTA
Angéla JuhászTriticum monococcum genotípusok allergén tulajdonságainak jellemzése immunanalitikai és bioinformatikai módszerekkel2015-05-29MTA
Katalin KamarásKözeli terű infravörös spektroszkópia grafénen adszorbeált molekulákon2015-05-29MTA
Zsolt KárpátiA rovarok kémiai kommunikációjának neuroetológiai vizsgálata2015-05-29MTA
Zoltán KernKörnyezetváltozás évszakosan rétegzett geológiai/biológiai képződmények alapján2015-05-29MTA
Zoltán KernKörnyezetváltozás évszakosan rétegzett geológiai/biológiai képződmények alapján2015-05-29MTA
Zsolt Kis
Tamás Geszti
Csapdázott ionok kvantumoptikája2015-05-29MTA
Levente Kiss
M. Gábor Kovács
Specificitás és kölcsönhatás multitrofikus rendszerekben2015-05-29MTA
Gábor KocsyA redox rendszer és a mikroRNS-ek szerepe a fejlődés szabályozásában2015-05-29MTA
Jenő KontschánA talajatkák egyes családjainak előfordulása és szerepe a természetes és a mesterséges ökoszisztémákban2015-05-29MTA
Márta Lángné MolnárA tarackbúza betegségellenállóságának bevitele a búzába és az utódok molekuláris citogenetikai elelmzése2015-05-29MTA
Péter LévaiNehézion ütközések fizikája a CERN FCC gyorsítónál2015-05-29MTA
Géza MárkMultidomén hullámcsomag dinamikai számítások réteges anyagokra2015-05-29MTA
László NégyessyMotoros parancsok szenzoros modulációja az agykéregben2015-05-29MTA
László NégyessyA tapintás szenzorimotoros kérgi szabályozása főemlősökben2015-05-29MTA
Zoltán NémethNapszél eredetű hatások egy üstökös körül – vizsgálatok a Rosetta űrszonda mérései alapján2015-05-29MTA
Zoltán NémethPeriodikus jelenségek a Szaturnusz magnetoszférájában – vizsgálatok a Cassini űrszonda mérései alapján2015-05-29MTA
Géza ÓdorA rendezetlenség hatásának vizsgálata hálózati modellekben2015-05-29MTA
Judit OvádiIdegrendszeri betegségek patomechanizmusának kutatása, potenciális gyógyszercélpontok validálása.2015-05-29MTA
Péter PetrikBioszenzorikai határfelületek nagy-érzékenységű optikai monitorozása folyadékokban2015-05-29MTA
László PyberAszimptotikus csoportelmelet2015-05-29MTA
Attila ReményiFehérje szerkezet alapú hatóanyag tervezés2015-05-29MTA
Attila ReményiJelátviteli fehérje komplexek szerkezete és vizsgálatuk sejten belül2015-05-29MTA
Gábor RennerSzámítógépes felületrekonstrukció mérési adatokból2015-05-29MTA
Ferenc SamuPréda-predátor interakciók szerepe a növényi vírus terjedésében2015-05-29MTA
István SimonRendezetlen fehérje szakaszok kölcsönhatásának elméleti vizsgálata2015-05-29MTA
István SimonRendezetlen fehérje szakaszok kölcsönhatásának elméleti vizsgálata2015-05-29MTA
András StirlingKémiai reakciók, ritka események mechanizmusának kutatása elméleti módszerekkel2015-05-29MTA
András SzilágyiModeling proteins and their interactions in an ensemble view2015-05-29MTA
András SzilágyiFehérjék és kölcsönhatásaik modellezése sokaságszemlélet alapján2015-05-29MTA
Tibor Szili-Kovács
Andrea Kériné Borsodi
Só- és víz stressz hatása a mikrobaközösségek aktivitására szikes talajok ismételt kiszáradás-nedvesedés ciklusaiban2015-05-29MTA
Gergely SzirmaiCsapdázott Fermi-gázok elméleti vizsgálata2015-05-29MTA
Dávid SzütsA tumorsejtek genomiális instabilitásának modellezése sejtvonalakon2015-05-29MTA
Miklós TóthKártevő rovarok kémiai kommunikációja2015-05-29MTA
István TóthEnterális baktériumok fágjainak patogenetikai, evolúciós és diagnosztikai jelentősége2015-05-29MTA
Zoltán (MTA ATK) Tóth
Jenő Kontschán
A fenotípusos plaszticitás szerepe jelentős gazdasági kártételt okozó takácsatkák ökológiájában2015-05-29MTA
Gábor TusnádyTranszmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata2015-05-29MTA
Gábor TusnádyÚj generációs szekvenálási adatok feldolgozása2015-05-29MTA
Gábor TusnádyÚj generációs szekvenálási adatok feldolgozása2015-05-29MTA
Gábor TusnádyTranszmembrán fehérjék bioinformatikája2015-05-29MTA
Gábor TusnádyTranszmembrán fehérjék bioinformatikája2015-05-29MTA
Gábor TusnádyTranszmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata2015-05-29MTA
Nóra VajdaGyors módszerek fejlesztése α -bomló radioizotópok meghatározására környezeti mintákban2015-05-29MTA
Gábor Várbíró
Éva Ács
Neurális hálózatok alkalmazása vízi élőlényközösségek tér és időbeli szerveződésének elemzésében2015-05-29MTA
Lajos Károly Varga
Chinh Nguyen Quang
Nagyentrópiás ötvözetek előállítása, vizsgálata és alkalmazása2015-05-29MTA
Lajos Károly Varga
Chinh Nguyen Quang
Nagyentrópiás ötvözetek tulajdonságainak tanulmányozása ab initio számolásokkal2015-05-29MTA
Viktor Markó
János Farkas
Pók együttesek kártevő szabályozó szerepe peszticid terhelési gradiens mentén gyümölcsültetvényekben2015-05-29BCE
Judit BalázsGyermek- és serdülőkori pszichés zavarok vizsgálata2015-04-20PDI
Éva BányaiA hipnózis-interakció élményének vizsgálata2015-04-20PDI
György BárdosÉletmód és egészség: a szabadidő-mérleg egyensúlya2015-04-20PDI
György BárdosSpeciális felkészítő és tréning módszerek, illetve mérési eljárások a labdarúgásban.2015-04-20PDI


2015. III. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. május 8-án kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1688 ( 2015. III. 26. )