Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Gábor RennerSzámítógépes felületrekonstrukció mérési adatokból2015-05-29MTA
Judit BalázsGyermek- és serdülőkori pszichés zavarok vizsgálata2015-04-20PDI
Katalin FelvincziSzakpolitikai programok tervezése és értékelése, különös tekintettel a morális térben értelmezhető társadalmi problémákra.2015-04-20PDI
Katalin FelvincziProgram értékelés: eredményesség és /vagy akkreditáció2015-04-20PDI
Paszkál KissBüszkeség és nemzeti identitás2015-04-20PDI
Paszkál KissFelsőoktatás-kutatás: motiváció, teljesítmény, szervezetpolgárság2015-04-20PDI
Paszkál KissPártokhoz kötődés, politikai függetlenség explicit és implicit folyamatai2015-04-20PDI
Katalin N KollárTanárképzés – elvárások és a képzés hatékonyságának vizsgálata2015-04-20PDI
Katalin N KollárTanári pálya jellemzői, tanárkutatás2015-04-20PDI
Katalin N KollárIskolai társas kapcsolatok2015-04-20PDI
Katalin N KollárTanárképzés Pedagógusképzés – elvárások és a képzés hatékonyságának vizsgálata2015-04-20PDI
Ágoston SchmelowszkyA pszichózis jelenségvilágának pszichodinamikus és neurokognitív megközelítési lehetőségei2015-04-20PDI
Ágoston SchmelowszkyPsychodynamic Approach to Personality and Psychotic Disorders2015-04-20PDI
Ágoston SchmelowszkyA klinikai pszichoanalízis fogalmainak változása2015-04-20PDI
Ágoston SchmelowszkyPsychoanalytic Understanding of Social Phenomena2015-04-20PDI
Ágoston SchmelowszkyKulturális és társadalmi jelenségek pszichoanalitikus vizsgálata2015-04-20PDI
Ágoston SchmelowszkyA vallási tapasztalat pszichoanalitikus vizsgálata.2015-04-20PDI
Ágoston SchmelowszkyPsychodynamic Interpretation of Religious Phenomena2015-04-20PDI
Éva SzabóA pedagógus kiégés komplex vizsgálata2015-04-20PDI
Zoltán VassVizuális művészetterápia: elméletkonstrukció, hatásvizsgálatok és új módszerek2015-04-20PDI
Zoltán VassPszichológiai hálózatelemzés2015-04-20PDI
Zoltán VassA képi kifejezéspszichológia elmélete és gyakorlata2015-04-20PDI
Zoltán VassKognitív torzítások: elméletkonstrukció és alkalmazások2015-04-20PDI
Zoltán VassProjektív pszichodiagnosztika2015-04-20PDI
György CsepeliÚj kommunikációs technológiák hatása a társadalomra2015-01-31SzDI
György CsepeliÚj tekintélyelvűség2015-01-31SzDI
Zoltán KenyeresA Nyugat alkotói2015-02-18MUK
Géza OrlovszkyMagyar nyelvű dráma és színjátszás a 17. században2015-04-17MÚK
Béla AdamikA latin magánhangzó-kvantitási rendszer átépülése a császárkori metrikus feliratok tükrében2015-04-17ELTE
Béla AdamikA latin nyelv a Római Birodalom Alpok—Duna—Adria régiójában2015-04-17ELTE
Hajnal AndrékaLogika és relativitáselmélet2015-04-17ELTE
Hajnal AndrékaLogic and relativity theory2015-04-17ELTE
Ágnes Antalné SzabóThe writing process and writing strategies2015-04-17ELTE
Ágnes Antalné SzabóAz írás folyamata és stratégiái2015-04-17ELTE
Ágnes Antalné SzabóAnalyses of teachers’ communication2015-04-17ELTE
Ágnes Antalné SzabóTanári kommunikációs vizsgálatok2015-04-17ELTE
Ágnes Antalné SzabóApplied linguistical aspects of first language development2015-04-17ELTE
Ágnes Antalné SzabóAz anyanyelvfejlesztés alkalmazott nyelvészeti vonatkozásai2015-04-17ELTE
Mária ArapovicsA felnőttképzés és a szakképzés elméletének és gyakorlatának kérdései2015-04-20ELTE
Mária ArapovicsA közösségfejlesztés és a civil kutatások andragógiai aspektusai2015-04-20ELTE
Béla BacsóJelenkori esztétika és annak alapkérdései2015-04-17ELTE
Béla BacsóEsztétika történeti kutatások2015-04-17ELTE
Janusz BanczerowskiMetainformational Operators in the Text2015-04-17ELTE
Janusz BanczerowskiMetainformációs operátorok a szövegben2015-04-17ELTE
Janusz BanczerowskiLinguistic Image in the World in different Languages2015-04-17ELTE
Janusz BanczerowskiA világ nyelvi képe a különböző nyelvekben2015-04-17ELTE
Janusz BanczerowskiPolish-Hungarian Contrastive Studies2015-04-17ELTE
Janusz BanczerowskiLengyel-magyar kontrasztiv vizsgálatok2015-04-17ELTE
Zoltán BánrétiNeurolingvisztikai kutatások: elméletek, modellek és empirikus leírások ép és sérült személyek vizsgálatai alapján2015-04-17ELTE
István BárányAz ókor modern recepciótörténete2015-04-17ELTE
István BárányEsztétika, művészetelmélet és poétika az ókorban2015-04-17ELTE
István BárányFilozófia és a filozófia határterületei az archaikus és klasszikus korban2015-04-17ELTE
Erzsébet Bárányné KomáriThe past and the present of the Hungarian-Ukrainian relations2015-04-17ELTE
Erzsébet Bárányné KomáriA magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jelene2015-04-17ELTE
Erzsébet Bárányné KomáriEastern Slavic – Hungarian language interference in the language used by the Transcarpathian Roma population2015-04-17ELTE
Erzsébet Bárányné KomáriKeleti szláv–magyar nyelvi interferencia a kárpátaljai roma lakosság nyelvhasználatában2015-04-17ELTE
Vilmos BárdosiLexicologie et lexicographie françaises et contrastives2015-04-17ELTE
Vilmos BárdosiFrancia és kontrasztív frazeológia és frazeográfia2015-04-17ELTE
Vilmos BárdosiFrancia és kontrasztív lexikológia és lexikográfia2015-04-17ELTE
Vilmos BárdosiPhraséologie et phraséographie françaises et contrastives2015-04-17ELTE
András BekeTöbb résztvevős társalgások beszédfordulóinak modellezése főként akusztikai-fonetikai szempontból2015-04-17ELTE
András BekeModeling of speech turns in multi-participant spontaneous discourse mainly based on acoustics-phonetics features2015-04-17ELTE
András BekeBeszélőfelismerés akusztikai-fonetikai eszközökkel2015-04-17ELTE
András BekeForensic voice comparisons based on acoustis-phonetic features2015-04-17ELTE
Réka BenczesLanguage play and linguistic creativity2015-04-17ELTE
Réka BenczesÚj trendek a szóalkotásban2015-04-17ELTE
Réka BenczesNyelvi humor és kreativitás2015-04-17ELTE
Réka BenczesColour terms on the border of language and culture2015-04-17ELTE
Réka BenczesSzínnevek a nyelv és a kultúra határán2015-04-17ELTE
Réka BenczesNew trends in word-formation2015-04-17ELTE
András BenczúrTranzakció-kezelés dokumentum-adatbázisokban (XML tranzakciók)2015-05-29ELTE
András BenczúrInformációegyesítési módszerek kutatása OWL és leíró logikai alapon2015-05-29ELTE
László BeneAntik metafizika2015-04-17ELTE
László BeneAntik lélekfilozófia2015-04-17ELTE
László BeneAntik etika2015-04-17ELTE
Miklós BíróFolyamatok javításának integrált megközelítései2015-05-29ELTE
Ágnes BirtalanA hagyományos mongol nomád műveltség aspektusai2015-04-17ELTE
Ágnes BirtalanModern mongol irodalom2015-04-17ELTE
Ágnes BirtalanAspects of Mongolian nomadic culture2015-04-17ELTE
István Bodnár M.Antik természetfilozófia és kozmológia2015-04-17ELTE
István Bodnár M.Antik metafizika és teológia2015-04-17ELTE
István Bodnár M.Antik tudománytörténet és tudományelmélet2015-04-17ELTE
Edit BodonyiIskolakutatások2015-04-20ELTE
Edit BodonyiAlternatív iskolák2015-04-20ELTE
Gábor BolonyaiGörög filológia2015-04-17ELTE
Judit BónaKülönböző beszédtípusok fonetikai és/vagy pszicholingvisztika elemzése2015-04-17ELTE
Judit BónaTemporal characteristics of speech2015-04-17ELTE
Judit BónaTemporális sajátosságok a beszédben2015-04-17ELTE
Judit BónaAge characteristics in speech2015-04-17ELTE
Judit BónaAnalysis of different speech styles with phonetic and/or psycholinguistic methods2015-04-17ELTE
Judit BónaÉletkori sajátosságok a beszédben2015-04-17ELTE
Katalin Boóczné BarnaOsztálytermi interakciók elemzése a német mint idegen nyelvi órán2015-04-17ELTE
Katalin Boóczné BarnaClassroom-research – Interactionanalysis in the L3-German-Teaching2015-04-17ELTE
Katalin Boóczné BarnaAz első és második idegen nyelv elsajátítása intézményi keretek között2015-04-17ELTE
Katalin Boóczné BarnaSecond and Third Language Teaching2015-04-17ELTE
Gabriella Dóra BorbásKommunikációs zavarok lehetséges okai, eredményes kommunikáció2015-04-17ELTE
Gabriella Dóra BorbásIssues in linguistic discrimination, ethics of language use2015-04-17ELTE
Gabriella Dóra BorbásNyelvi diszkriminációs jelenségek, nyelvi etika2015-04-17ELTE
Gabriella Dóra BorbásLanguage policies and language rights in the European Union/Hungary2015-04-17ELTE
Gabriella Dóra BorbásPossible reasons for failures in communication, successful communication2015-04-17ELTE


2015. I. 14.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. február 20-án kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1618 ( 2015. I. 20. )