Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Péter KalóA szimbiotikus nitrogénkötés késői lépéseinek genetikai vizsgálata2015-05-29NAIK
Péter KalóA szimbiotikus nitrogénkötés késői lépéseinek genetikai vizsgálata2015-05-29NAIK
József KukolyaThermobifida alba endomannanázának klónozása és felhasználása oligomannán alapú prebiotikum előállításra2015-05-29NAIK
Zoltán BarczaA gyepek szénmérlegének modellezése Európában2015-05-29FFI
Mária Ottilia SzabóAntropogén tájelemek környezet- és természetvédelmi szempontú vizsgálata2015-05-29FFI
Péter CsermelySejtes fehérjehálózatok2015-05-29SE
Péter CsermelyToplogy and dynamics of cellular networks2015-05-29SE
Zsolt RónaiGenetikai polimorfizmusok vizsgálata komplex jellegek hátterében2015-05-29SE
László BencsStudy on high resolution atomic absorption spectrometric methods for the direct, solid sampling analysis of environmental and advanced nano-materials2015-05-29Kém.
László BencsDevelopment and study of an atmospheric glow discharge for the trapping and quantitation of the metal content of ambient aerosols2015-05-29Kém.
László BencsNagyfelbontású atomabszorpciós módszerek tanulmányozása környezeti és kifejlesztett nano-anyagok összetételének közvetlen meghatározására2015-05-29Kém.
László BencsAtmoszférikus kisülési-plazma kifejlesztése és tanulmányozása légköri aeroszolok csapdázására és fémösszetételének meghatározására2015-05-29Kém.
Viktor FarkasPeptidek, peptidszármazékok és fehérjék szintézise és szerkezetvizsgálata2015-05-29Kém.
Ferenc HudeczHerpes simplex vírus sejtbejutási mechanizmusának felhasználása tumorellenes szerek célbajuttatásában2015-05-29Kém.
Ferenc HudeczBiokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2015-05-29Kém.
György InzeltVezető polimerek és kompozitok előállítása és jellemzése2015-05-29Kém.
Béla IvánMultifunkciós makromolekuláris nanorészecskék2015-05-29Kém.
Béla Iván„Zöld” polimer kémia2015-05-29Kém.
Béla IvánPolimerek és műanyagok környezetileg előnyös kémiai átalakításai és lebontása2015-05-29Kém.
Béla IvánÚj típusú polimerizációs folyamatok és polimer rendszerek2015-05-29Kém.
Győző LángKémiai folyamatok termékeinek és köztitermékeinek vizsgálata kettős voltammetriát alkalmazó mérőrendszerekkel2015-05-29Kém.
Győző LángVezető polimer filmek és vékony fémrétegek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata2015-05-29Kém.
Gábor MagyarfalviMolekulák mágneses tulajdonságainak számítása2015-05-29Kém.
Imre PápaiFrusztrált Lewis párok kémiája2015-05-29Kém.
Imre PápaiOrganokatalizátorok tervezése2015-05-29Kém.
Péter SzalayKvantumkémiai számítások grides és paralel környezetben: eljárások és programok fejlesztése2015-05-29Kém.
Péter SzalayAdiabatikus és nem-adiabatikus kölcsönhatások az ózon molekulában: spektroszkópiai célú elektronszerkezet-számítások2015-05-29Kém.
Péter SzalayDNS molekula épitőköveinek spektroszkópiája2015-05-29Kém.
Laura SzirákiFémötvözet és kompozit fém/fémoxid bevonatok elektrokémiai előállítása különböző kémiai környezetben2015-05-29Kém.
Gergely TóthComputational chemistry investigations2015-05-29Kém.
Gergely TóthKemometriai módszerek fejlesztése és alkalmazása2015-05-29Kém.
Gergely TóthDevelopment and application of chemometric methods2015-05-29Kém.
Gergely TóthSzámítógépes kémiai vizsgálatok2015-05-29Kém.
Klára Abaffyné Dózsa-Farkas
Tamás Felföldi
Investigation of morphologically similar enchytraeid species (Enchytraeidae, Annelida) with molecular biological methods2015-05-29ELTE
Klára Abaffyné Dózsa-Farkas
Tamás Felföldi
Morfológiailag hasonló enchytraeida fajok (Enchytraeidae, Annelida) vizsgálata molekuláris biológiai módszerek segítségével2015-05-29ELTE
Ferenc ÁcsBiofizikai éghajlat-osztályozási módszerek alkalmazása globális skálán a XX. században2015-05-29ELTE
Ferenc ÁcsBiofizikai éghajlat-osztályozási módszerek alkalmazása globális skálán a XX. században2015-05-29ELTE
Gáspár AlbertEgyénre szabott (individualizált) térképek készítésének lehetőségei2015-05-29ELTE
Gáspár AlbertA Tokaji-hegység szerkezetfejlődésének modellezése észlelési adatok és térinformatikai módszerek kombinált alkalmazásával.2015-05-29ELTE
Gabriella B. KissNyersanyagok és indikációik geológiai és ásványtani vizsgálata, különös tekintettel a Balaton-felvidéken észlelt urán és ritkaföldfém nyomokra2015-05-29ELTE
Gabriella B. KissRézporfíros és epitermás ércesedések vizsgálata az Erdélyi-szigethegységben2015-05-29ELTE
Zsolt BagolyGamma kitörések és kozmikus környezetük2015-05-29ELTE
Zsuzsa BajtayDendritikus sejtek működésének szabályozása komplementfehérjék és receptoraik által2015-05-29ELTE
Zoltán BánócziSynthesis and functional characterization of peptide-conjugate containing antitumor drug2015-05-29ELTE
Zoltán BánócziPeptid-konjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése kalpain enzim intracelluláris aktiválása/gátlása céljából2015-05-29ELTE
Zoltán BánócziSynthesis and functional characterization of peptide-conjugate with calpain activator/inhibitor effect2015-05-29ELTE
Zoltán BánócziTumorellenes hatóanyagot tartalmazó peptid-konjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2015-05-29ELTE
Zoltán BarczaA gyepek szénmérlegének modellezése Európában2015-05-29ELTE
Judit Bartholy
Rita Pongrácz
A regionális éghajlatváltozás hatásainak megjelenése városi környezetben2015-05-29ELTE
Judit Bartholy
Rita Pongrácz
Regionális éghajlatszimulációk és azok környezeti alkalmazásai klímamodell-együttesek felhasználásával2015-05-29ELTE
András BátkaiOperátosfélcsoportok és alkalmazásaik2015-05-29ELTE
András id. BenczúrInformációegyesítési módszerek kutatása OWL és leíró logikai alapon2015-05-29ELTE
András id. BenczúrTranzakció-kezelés dokumentum-adatbázisokban (XML tranzakciók)2015-05-29ELTE
Miklós BíróFolyamatok javításának integrált megközelítései2015-05-29ELTE
Miklós BíróA legújabb technológiák elemzése és innovatív alkalmazása a szoftverfolyamatok felmérésének és javításának részleges automatizálása érdekében2015-05-29ELTE
Béla BöddiAz UV-B sugárzás hatása a plasztisz-differenciálódásra és a növények zöldülési folyamataira2015-05-29ELTE
Béla BöddiA plasztiszok belső membránrendszerének dinamikája a zöldülés során; a pigment-protein komplexek inter-konverziós lehetőségei2015-05-29ELTE
Éva Bodzsár
Annamária Zsákai
A növekedési és érési mintázat jellemzői pubertáskorú krónikus beteg gyermekeknél2015-05-29ELTE
Zsolt BottlikEtnikai földrajzi kutatások a Kárpát-Balkán régióban2015-05-29ELTE
Zsolt BottlikRegionális különbségek Köztes-Európa országaiban az új évezred elején2015-05-29ELTE
Zoltán BuczolichA mértékelmélet és valós függvénytan dinamikai és geometriai vonatkozásai2015-05-29ELTE
Zoltán BuczolichGeometric and dynamical aspects of measure and real function theory2015-05-29ELTE
Péter BurcsiMatematikai sejtések számítógépes verifikációja, bizonyítása2015-05-29ELTE
Péter BurcsiKombinatorikai problémákon alapuló kriptológia2015-05-29ELTE
István CsabaiMesterséges neuronhálózat modellek2015-05-29ELTE
István CsabaiBioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a molekuláris genetikában2015-05-29ELTE
István CsabaiMesterséges neuronhálózatok modelljeinek elemzése illetve alkalmazása adatintenzív tudományos problémákban2015-05-29ELTE
Antal CsámpaiCitosztatikus hatással rendelkező alkaloid-metallocén konjugátumok tervezése, szintézise és szerkezetvizsgálata2015-05-29ELTE
Antal CsámpaiKirális hatóanyagjelöltek ferrocén analógjainak szintézise összehasonlító in vitro vizsgálatok céljából2015-05-29ELTE
Máté CsanádFemtoszkópiai kutatások a PHENIX kísérletnél2015-05-29ELTE
Géza CsászárAlsó-kréta urgon fáciesű képződmények változékonysága az Alpok, Kárpátok és Pannon-medence rendszerében2015-05-29ELTE
Attila CsászárQuantum molecular dynamics2015-05-29ELTE
Attila CsászárExotic chemical phenomena: tunneling and resonances2015-05-29ELTE
Géza Császár
Szabolcs Harangi
A Darwin atoll és a Mecseki típusú atoll összehasonlító vizsgálata2015-05-29ELTE
Attila CsászárThe fourth age of quantum chemistry: molecules in motion2015-05-29ELTE
Géza Császár
Ágnes Görög
Az alsó-kréta képződmények tér- és időbeli fácies-kapcsolatai, azok időbeli változásai a Bakony-hegységben és a Vértes-előtérben a dél-alpi rokonság fényében2015-05-29ELTE
Géza CsászárVariability of the Lower Cretaceous Urgonian facies of the Alpine-Carpathian and Pannonian Realm2015-05-29ELTE
Attila CsászárSmall molecules as complex systems2015-05-29ELTE
József CsertiAtomi vékony nanoszerkezetek elektromos és optikai vizsgálalta2015-05-29ELTE
Balázs CsikósRiemann-geometriai problémák2015-05-29ELTE
Péter CsontosVonalas tájelemek mentén kialakult vegetáció ökológiai vizsgálata2015-05-29ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúOsztott- és biológiai indíttatású formális konstrukciók a természetes nyelvek matematikai modellezésében2015-05-29ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúHagyományos és újelvű számítási modellek bonyolultsági kérdései2015-05-29ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúKutatások a membránszámítások elméletében2015-05-29ELTE
Gábor CsüllögTájváltozás vizsgálatok történeti és tájkarakter indikátorok alapján2015-05-29ELTE
Gábor CsüllögTájterhelési vizsgálatok magyarországi mintaterületeken2015-05-29ELTE
András CzirókTumornövekedés kapcsolata ér- és nyirokhálózatok dinamikájával2015-05-29ELTE
Imre DerényiHorizontal Gene Transfers as a molecular fossils2015-05-29ELTE
Árpád DobolyiUtódgondozással összefüggő fehérjeváltozások az agyban2015-05-29ELTE
Árpád DobolyiAnyák agyában indukálódó gének viselkedési hatásai2015-05-29ELTE
László DobosElosztott tudományos adatbázisok federálása2015-05-29ELTE
László DobosKozmológiai modellek vizsgálata numerikus szimulációkkal2015-05-29ELTE
István DódonyÁsványok és szervetlen kristályok, szerkezeti és kristálykémiai kutatása2015-05-29ELTE
Zsuzsanna DosztányiA rendezetlen fehérjék szerkezeti, funkcionális és betegséggel kapcsolatos tulajdonságai2015-05-29ELTE
Zsuzsanna DosztányiFehérje lineáris motívum kölcsönhatások vizsgálata2015-05-29ELTE
Zsuzsanna DosztányiA rendezetlen fehérjék szerkezeti, funkcionális és betegséggel kapcsolatos tulajdonságai2015-05-29ELTE
Tamás EgedyDevelopment and challenges of Hungarian housing estates after the change of regime2015-05-29ELTE
Tamás EgedyA nagyvárosi lakótelepek épített és társadalmi környezetének átalakulása a rendszerváltozás után2015-05-29ELTE
Tamás EgedyGroßwohnsiedlungen in Ostmitteleuropa2015-05-29ELTE
Tamás EgedyGeographical aspects of the creative economy in Hungary and Budapest2015-05-29ELTE

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1763 ( 2015. IV. 30. )