Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Imre JánosiMeteorológiai modellek hibájának reprezentációja nem-hidrosztatikus ensemble rendszerekben2014-11-27OMSZ
Ágnes EnyediCa2+ transzporterek szerepe a differenciálódás, apoptózis és oxidatív stressz folyamataiban2014-11-27OVSZ
Balázs SarkadiA biológiai membránok felépítése és működése2014-11-27OVSZ
György SzabóGlobális oszcillálás evolúciós játékokban2014-11-27MFA
György SzabóStratégia társulások evolúciós versengése2014-11-27MFA
Péter CsermelySejtes fehérjehálózatok2014-11-27SE
Zoltán BajnokHolography and the gauge gravity duality2014-11-27Wigne
Imre BakonyiNanohuzalok előállítása, mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata2014-11-27Wigne
György SzirákiA magyarországi Psocoptera (fürgetetű) fajok elterjedése, élőhely- és szubsztrát preferenciája2014-11-27MTM
Béla BöddiTermészetes és mesterséges fényviszonyok hatása a növények fotoszintetikus apparátusának differenciálódására; az aeroponikus növénynevelés lehetőségeinek vizsgálata2014-11-27Biol.
Katalin BorbélyMultimodális képalkotás fejlődése és lehetőségei2014-11-27Biol.
Péter CsontosA talajmagbank ökológiai szerepének kutatása2014-11-27Biol.
Péter CsontosIdegenhonos fásszárú növények hazai állományainak ökológiai kutatása2014-11-27Biol.
Attila EnglonerVízi ökoszisztémák makrofiton-adaptációinak és strukturális különbségeinek vizsgálata2014-11-27Biol.
Anna ErdeiKomplementreceptorok megjelenésének és funkciójának vizsgálata emberi B limfocitákon egészséges donorok és krónikus limfoid leukémiás (CLL) betegek esetében; Rituximabbal2014-11-27Biol.
Tamás FelföldiVizes élőhelyek mikrobiális ökológiája2014-11-27Biol.
Ferenc FodorA kloroplasztisz vasfelvétel mechanizmusának molekuláris vizsgálata2014-11-27Biol.
Ferenc FodorTransport mechanisms enabling the biofortification of Fe2014-11-27Biol.
László Zsolt GaramszegiA madárének kulturális evolúciója2014-11-27Biol.
László Zsolt GaramszegiCultural evolution of bird song2014-11-27Biol.
László Zsolt GaramszegiAz állati személyiség evolúciós ökológiája2014-11-27Biol.
László Zsolt GaramszegiThe evolutionary ecology of animal personality2014-11-27Biol.
Tamás HajduA Kelet-Dunántúl avar kori népességváltozásainak történeti embertani vizsgálata2014-11-27Biol.
Tamás HajduPhysical anthropological analysis of the Avar age population changes in Eastern Transdanubia2014-11-27Biol.
Csaba HetényiGyógyszertervezésben alkalmazható szerkezeti bioinformatikai módszerek fejlesztése és tesztelése2014-11-27Biol.
Mihály Krisztián JózsiA H-faktor molekulacsalád szerepe a komplementrendszer szabályozásában2014-11-27Biol.
Angéla Juhász
László Tamás
Transzkripciós szabályozás az egyszikű magfehérjék expressziójában2014-11-27Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászA Drosophila Atg (autofágia) gének vizsgálata2014-11-27Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászAz autofagoszóma-lizoszóma fúzió mechanizmusa Drosophila-ban2014-11-27Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászAz autofágia szerepe a Drosophila bél őssejtekben2014-11-27Biol.
Imre KacskovicsAz FcRn szerepe a vér-agy gát IgG transzportjában2014-11-27Biol.
Tibor KalaposNövényi válaszok a vegetáció égésekor felszabaduló füstre2014-11-27Biol.
Tibor KalaposPázsitfüvek válasza környezeti változásokra2014-11-27Biol.
József KardosA fehérjeaggregátumok szerkezete és (pato)fiziológiás hatása közötti összefüggések vizsgálata2014-11-27Biol.
József KardosFoszfolipidek hatása az amiloidogén fehérjék natív szerkezetére és aggregációjára2014-11-27Biol.
József KardosFehérjék aggregációjának és amiloidképzésének termodinamikai vizsgálata2014-11-27Biol.
József KardosÚj módszer fejlesztése a fehérjék másodlagos szerkezetének cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával történő meghatározására2014-11-27Biol.
József KardosAz ionos kölcsönhatások szerepe a béta-2-mikroglobulin stabilitásában és amiloidképzésében2014-11-27Biol.
Andrea Kériné BorsodiMagyarországi mélyfúrású kutak termálvizének mikrobiális diverzitása2014-11-27Biol.
Andrea Kériné BorsodiKiskunsági szikes talajok baktériumközösségeinek diverzitása a vegetáció és a talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak függvényében2014-11-27Biol.
Andrea Kériné Borsodi
Judit Makk
Mikrobiális biofilmek hipogén karsztosodási folyamatokra gyakorolt hatásának elemzése a Budai Termálkarszt rendszerben2014-11-27Biol.
Mihály KovácsDNS helikáz enzimek működése és biológiai szerepei2014-11-27Biol.
Enikő KubinyiÉrzelemfelismerés és érzelmi szinkronizáció vizsgálata kutyán2014-11-27Biol.
Enikő KubinyiKandidáns gén és viselkedés asszociáció elemzés kutyán2014-11-27Biol.
András Málnási CsizmadiaIn vitro neuronhálózatok optofarmakológiai modulációja2014-11-27Biol.
András Málnási CsizmadiaOptofarmakológiai hatóanyagok karakterizálása2014-11-27Biol.
János MatkóAz anyai-magzati immunszabályozás sejtes és molekuláris összetevői2014-11-27Biol.
Ádám MiklósiA szándékosság értelmezésének képessége kutyák esetében2014-11-27Biol.
Ádám MiklósiAz egyedfelismerés agyi mechanizmusai kutyában és emberben: összehasonlító fMRI vizsgálatok2014-11-27Biol.
Ádám MiklósiHarmadik felek közötti szociális interakció értelmezése kutyánál2014-11-27Biol.
Ádám MiklósiElemi szociális viselkedési interakciók szerveződésének vizsgálata ember-robot interakcióban2014-11-27Biol.
Csaba MoskátKoevolúciós adaptációk kakukk-gazda kapcsolatban2014-11-27Biol.
Viktor MüllerModellezés és adatelemzés a HIV-kutatásban2014-11-27Biol.
Viktor MüllerAz adaptív immunrendszer evolúciójának modellezése2014-11-27Biol.
Viktor MüllerDarwini medicina2014-11-27Biol.
Beáta ObornyTérbeli dinamikus modellek az ökológia és evolúcióbiológia területén2014-11-27Biol.
Ákos PogányA nemi szerepek szociális tanulása2014-11-27Biol.
Ákos PogányÉnekesmadarak nemi szerepeivel összefüggő agyi változások vizsgálata2014-11-27Biol.
Péter PongráczKutyafélék vokalizációinak elemzése neurális hálózatra alapuló tanuló algoritmussal2014-11-27Biol.
Péter PongráczA szociális rangsorban elfoglalt hely és a tanulási, valamint problémamegoldó képesség összefüggésének vizsgálata kutyán2014-11-27Biol.
József PrechlFehérvérsejtek és immunkomplexek kölcsönhatásainak jellemzése mikromátrixokon és mikrofluidikai chipeken2014-11-27Biol.
Ilona RáczAz S-metil-metionin szerepe a növények abiotikus és biotikus stressztényezőkre adott válaszreakciókban2014-11-27Biol.
Ilona RáczBiológiailag aktív vegyület, az S-metilmetionin-szalicilát fiziológiai és stresszvédő hatásának vizsgálata2014-11-27Biol.
Gabriella SármayAz immunszabályozás hibái rheumatoid arthritis-ben, különös tekintettel a perifériás B sejt tolerancia áttörésére2014-11-27Biol.
Gábor SramkóMolekuláris filogenetikai és filogeográfiai vizsgálatok veszélyeztetett növény- és állatfajok körében2014-11-27Biol.
Tibor StandovárTáji léptékű erdőállapot-értékelés erdőtermészetességi kritériumok, tájtörténeti információk és erdőspecialista fajok elterjedési adatainak együttes elemzésével2014-11-27Biol.
Zoltán Szigeti
Ilona Rácz
Transzporterek szerepe a betyárkóró (Conyza canadensis) paraquat-rezisztenciájában2014-11-27Biol.
László TamásM-sejtekhez specifikusan kötődő hatékony adjuváns fejlesztése növényi ehető vakcina termeléshez2014-11-27Biol.
László TamásA növényi UV-B fotoreceptor biotikus és abiotikus stressz folyamatokban betöltött szerepének vizsgálata árpában2014-11-27Biol.
János TörökMadárvonulási mintázatok (hurokvonulás, bakugró vonulás, reverz vonulás) énekesmadaraknál: egy komparatív megközelítés hazai biometriai adatok felhasználásával2014-11-27Biol.
János TörökA rátermettség ökofiziológiai háttere énekesmadaraknál2014-11-27Biol.
Erika TóthBudapesti fürdővizek mikrobiológiai vizsgálata2014-11-27Biol.
Tibor VellaiA stressz-indukált autofágia szabályozása2014-11-27Biol.
Ildikó Világi
Katalin Schlett
Idegi jelátviteli folyamatok módosulásának agykérgi hálózatok elektrofiziológiai működésére gyakorolt hatása, különös tekintettel a protein kináz D által irányított útvon2014-11-27Biol.
Zoltán BánócziPeptid-konjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése kalpain enzim intracelluláris aktiválása/gátlása céljából2014-11-27Kém.
Zoltán BánócziTumorellenes hatóanyagot tartalmazó peptid-konjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2014-11-27Kém.
András BaranyaiBiokémiailag fontos kis molekulák klasszikus modelljeinek előállítása vizes oldatban történő molekuladinamikai számításokhoz2014-11-27Kém.
László BencsNagyfelbontású atomabszorpciós módszerek tanulmányozása környezeti és kifejlesztett nano-anyagok összetételének közvetlen meghatározására2014-11-27Kém.
László BencsAtmoszférikus kisülési-plazma kifejlesztése és tanulmányozása légköri aeroszolok csapdázására és fémösszetételének meghatározására2014-11-27Kém.
László BencsStudy on high resolution atomic absorption spectrometric methods for the direct, solid sampling analysis of environmental and advanced nano-materials2014-11-27Kém.
László BencsDevelopment and study of an atmospheric glow discharge for the trapping and quantitation of the metal content of ambient aerosols2014-11-27Kém.
Andrea BodorHidrofób hélixek, membránmimetikumokkal való kölcsönhatás2014-11-27Kém.
Andrea BodorDimer fehérjék jellemzése: feltekeredés, dinamika izotróp és rendezett közegben2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiNovel ferrocene derivatives with the elements of planar- and central chirality: synthesis, modelling and evaluation of their catalytic activity2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiKirális hatóanyagjelöltek ferrocén analógjainak szintézise összehasonlító in vitro vizsgálatok céljából2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiPlanáris és centrális kiralitással rendelkező új ferrocénszármazékok: szintézis, modellezés és katalitikus aktivitásuk tanulmányozása2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiSynthesis of ferrocene analogues of chiral drug candidates for comparative in vitro studies2014-11-27Kém.
Attila CsászárQuantum molecular dynamics2014-11-27Kém.
Attila CsászárExotic chemical phenomena: tunneling and resonances2014-11-27Kém.
Attila CsászárThe fourth age of quantum chemistry: molecules in motion2014-11-27Kém.
Attila CsászárSmall molecules as complex systems2014-11-27Kém.
Viktor FarkasPeptidek, peptidszármazékok és fehérjék szintézise és szerkezetvizsgálata2014-11-27Kém.
Ferenc HudeczBiokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2014-11-27Kém.
Ferenc HudeczHerpes simplex vírus sejtbejutási mechanizmusának felhasználása tumorellenes szerek célbajuttatásában2014-11-27Kém.
György InzeltVezető polimerek és kompozitok előállítása és jellemzése2014-11-27Kém.
Béla IvánÚj típusú polimerizációs folyamatok és polimer rendszerek2014-11-27Kém.
Béla IvánMultifunkciós makromolekuláris nanorészecskék2014-11-27Kém.
Béla Iván„Zöld” polimer kémia2014-11-27Kém.
Béla IvánPolimerek és műanyagok környezetileg előnyös kémiai átalakításai és lebontása2014-11-27Kém.
Péter KeleSynthesis of bioorthogonally applicable fluorogenic TBET labels2014-11-27Kém.


2014. VII. 28.
The Hungarian Doctoral Council and the Hungarian Doctoral Data Base
Overview

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1333 ( 2014. VII. 17. )