Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Zoltán BánócziPeptid-konjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése kalpain enzim intracelluláris aktiválása/gátlása céljából2014-11-27Kém.
Zoltán BánócziTumorellenes hatóanyagot tartalmazó peptid-konjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2014-11-27Kém.
András BaranyaiBiokémiailag fontos kis molekulák klasszikus modelljeinek előállítása vizes oldatban történő molekuladinamikai számításokhoz2014-11-27Kém.
László BencsAtmoszférikus kisülési-plazma kifejlesztése és tanulmányozása légköri aeroszolok csapdázására és fémösszetételének meghatározására2014-11-27Kém.
László BencsStudy on high resolution atomic absorption spectrometric methods for the direct, solid sampling analysis of environmental and advanced nano-materials2014-11-27Kém.
László BencsDevelopment and study of an atmospheric glow discharge for the trapping and quantitation of the metal content of ambient aerosols2014-11-27Kém.
László BencsNagyfelbontású atomabszorpciós módszerek tanulmányozása környezeti és kifejlesztett nano-anyagok összetételének közvetlen meghatározására2014-11-27Kém.
Andrea BodorHidrofób hélixek, membránmimetikumokkal való kölcsönhatás2014-11-27Kém.
Andrea BodorDimer fehérjék jellemzése: feltekeredés, dinamika izotróp és rendezett közegben2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiNovel ferrocene derivatives with the elements of planar- and central chirality: synthesis, modelling and evaluation of their catalytic activity2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiKirális hatóanyagjelöltek ferrocén analógjainak szintézise összehasonlító in vitro vizsgálatok céljából2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiPlanáris és centrális kiralitással rendelkező új ferrocénszármazékok: szintézis, modellezés és katalitikus aktivitásuk tanulmányozása2014-11-27Kém.
Antal CsámpaiSynthesis of ferrocene analogues of chiral drug candidates for comparative in vitro studies2014-11-27Kém.
Attila CsászárQuantum molecular dynamics2014-11-27Kém.
Attila CsászárExotic chemical phenomena: tunneling and resonances2014-11-27Kém.
Attila CsászárThe fourth age of quantum chemistry: molecules in motion2014-11-27Kém.
Attila CsászárSmall molecules as complex systems2014-11-27Kém.
Viktor FarkasPeptidek, peptidszármazékok és fehérjék szintézise és szerkezetvizsgálata2014-11-27Kém.
Géza FogarasiQuantum Chemical Investigation of the Hydration of Nucleotide Bases2014-11-27Kém.
Veronika HarmatFehérjék önszerveződésének és kölcsönhatásainak vizsgálata krisztallográfiai és molekulamodellező módszerekkel2014-11-27Kém.
Veronika HarmatMolekuláris felismerés a fehérjék sejtmagi importjában: a kölcsönhatások szerkezeti hátterének felderítése röntgenkrisztallográfiával2014-11-27Kém.
Ferenc HudeczHerpes simplex vírus sejtbejutási mechanizmusának felhasználása tumorellenes szerek célbajuttatásában2014-11-27Kém.
Ferenc HudeczBiokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése2014-11-27Kém.
György InzeltVezető polimerek és kompozitok előállítása és jellemzése2014-11-27Kém.
Béla IvánPolimerek és műanyagok környezetileg előnyös kémiai átalakításai és lebontása2014-11-27Kém.
Béla IvánÚj típusú polimerizációs folyamatok és polimer rendszerek2014-11-27Kém.
Béla IvánMultifunkciós makromolekuláris nanorészecskék2014-11-27Kém.
Béla Iván„Zöld” polimer kémia2014-11-27Kém.
Péter KeleSynthesis of bioorthogonally applicable fluorogenic TBET labels2014-11-27Kém.
Péter KeleSynthesis of bioorthogonalized phospholipids2014-11-27Kém.
Péter KeleDesign and development of genetically modified virus-like nanoparticles for targeted drug-delivery2014-11-27Kém.
Péter KeleBioortogonálisan alkalmazható fluorogén TBET jelzővegyületek szintézise2014-11-27Kém.
Péter KeleBioortogonalizált foszfolipidek szintézise és alkalmazása2014-11-27Kém.
Péter KeleGenetikailag módosított vírusszerű nanorészecskék tervezése és szintézise hatóanyagok célzott bevitele céljából2014-11-27Kém.
Ernő KeszeiUltragyors lézerkinetikai mechanizmusok azonosítása2014-11-27Kém.
Éva KissSzilárd/folyadék kölcsönhatás szerepe polimerfelületek biokompatibilitásában2014-11-27Kém.
Éva KissRendezett, molekuláris nanorétegek, modell membránok előállítása és kölcsönhatása bioaktív anyagokkal2014-11-27Kém.
Éva KissBiokompatibilis, nanoszerkezetű gyógyszerhordozók fejlesztése2014-11-27Kém.
Győző LángVezető polimer filmek és vékony fémrétegek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata2014-11-27Kém.
Győző LángKémiai folyamatok termékeinek és köztitermékeinek vizsgálata kettős voltammetriát alkalmazó mérőrendszerekkel2014-11-27Kém.
Gábor MagyarfalviMolekulák mágneses tulajdonságainak számítása2014-11-27Kém.
Róbert MészárosEllentétes töltésű tenzidek és makromolekulák önszerveződése2014-11-27Kém.
Gábor MezőIrányított tumorterápiában alkalmazható hatóanyag-peptid konjugátumok szintézise és vizsgálata2014-11-27Kém.
Zoltán NovákÁtmenetifém-katalizált reakciók vizsgálata2014-11-27Kém.
Zoltán NovákÁtmenetifém-katalizált oxidatív kapcsolások vizsgálata2014-11-27Kém.
Imre PápaiOrganokatalizátorok tervezése2014-11-27Kém.
Imre PápaiFrusztrált Lewis párok kémiája2014-11-27Kém.
András PerczelFehérjék bakteriális expressziója es biomolekulák térszerkezetvizsgálata NMR, CD, IR spektroszkópiával2014-11-27Kém.
András PerczelFehérjék szerkezetvizsgálata in vitro, in vivo NMR és in silico módszerekkel2014-11-27Kém.
András PerczelVízoldható és receptor fehérjék, fehérje modulok expressziója, térszerkezetvizsgálata2014-11-27Kém.
András PerczelPeptidek és cukor-aminosavak kémiai szintézise es szerkezetvizsgálata2014-11-27Kém.
József RábaiSynthesis of Organofluorine Compounds and Study of Their Molecular and Macroscopic Properties2014-11-27Kém.
Imre SalmaA másodlagos szerves aeroszol keletkezése és főbb környezeti tulajdonságai2014-11-27Kém.
Imre SalmaA légköri aeroszol és a vízgőz kölcsönhatásának vizsgálata városi környezetben2014-11-27Kém.
Imre SalmaA másodlagos szerves aeroszol keletkezése és főbb környezeti tulajdonságai2014-11-27Kém.
Gitta SchlosserAminosav- és peptidkomplexek tömegspektrometriás vizsgálata2014-11-27Kém.
Gitta SchlosserFehérjék poszttranszlációs módosításainak tömegspektrometriás vizsgálata új diagnosztikai módszerek kidolgozása céljából2014-11-27Kém.
Péter SurjánElectronic structure therory2014-11-27Kém.
Péter SurjánElméleti elektronszerkezetkutatás2014-11-27Kém.
Ágnes SzabadosKözelítő módszerek a kvantum soktest problémában2014-11-27Kém.
István SzalaiNemlineáris reakció-diffúzió rendszerek vizsgálata2014-11-27Kém.
Péter SzalayAdiabatikus és nem-adiabatikus kölcsönhatások az ózon molekulában: spektroszkópiai célú elektronszerkezet-számítások2014-11-27Kém.
Péter SzalayDNS molekula épitőköveinek spektroszkópiája2014-11-27Kém.
Péter SzalayKvantumkémiai számítások grides és paralel környezetben: eljárások és programok fejlesztése2014-11-27Kém.
Laura SzirákiFémötvözet és kompozit fém/fémoxid bevonatok elektrokémiai előállítása különböző kémiai környezetben2014-11-27Kém.
György TarczayAsztrokémiai jelentőséggel bíró molekulák fotokémiájának vizsgálata alacsony hőmérsékletű inert és asztrofizikai mátrixokban2014-11-27Kém.
György TarczayAminosavak és vízzel alkotott komplexeinek vizsgálata NIR lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs spektroszkópiával2014-11-27Kém.
Gergely TóthSzámítógépes kémiai vizsgálatok2014-11-27Kém.
Gergely TóthComputational chemistry investigations2014-11-27Kém.
Gergely TóthKemometriai módszerek fejlesztése és alkalmazása2014-11-27Kém.
Gergely TóthDevelopment and application of chemometric methods2014-11-27Kém.
László TúriKvantum molekuladinamikai szimulációk: elmélet és alkalmazások kondenzált fázisbeli problémák vizsgálatára2014-11-27Kém.
László TúriÚj kevert kvantumos-klasszikus kvantumdinamikai szimulációs módszer kidolgozása2014-11-27Kém.
Imre VargaIntelligens nanokapszulák előállítása és vizsgálata2014-11-27Kém.
Imre VargaHierarchikus lágy nanorészecskék előállítása és vizsgálata2014-11-27Kém.
Károly VékeyProteomika vizsgálata tömegspektrometriával2014-11-27Kém.
Gyula ZárayBiológiailag tisztított szennyvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítására alkalmas oxidációs eljárások kidolgozása2014-11-27Kém.
Gábor MolnárFöldtani, vízföldtani és geofizikai adatok együttes értelmezése és módszertana környezetdiagnosztikai alkalmazások céljára2014-11-27MFGI
Gábor TimárGeoelektromos kutatómódszer a kármentesítésben - szerves eredetű talajszennyezés lehatárolásának módszertani lehetőségei2014-11-27MFGI
József CsertiGrafén molekulaérzéklő2014-11-27Fiz.
József CsertiNanostruktúrák vizsgálata2014-11-27Fiz.
Zoltán FodorFluktuaciok QCD termodinamikaban2014-11-27Fiz.
Zoltán FodorA topologikus szuszceptibilitas homersekletfuggese2014-11-27Fiz.
Ákos HorváthNapenergiás hűtési rendszerek fejlesztése és vizsgálata2014-11-27Fiz.
Ákos HorváthTermészetes radioaktivitási szintek monitorozása és ezek komplex környezeti okainak vizsgálata2014-11-27Fiz.
Imre JánosiSztratoszféra-troposzféra csatolások tanulmányozása ERA-Interim reanalízis adatbankok segítségével2014-11-27Fiz.
Imre JánosiA globális klímaváltozás lehetséges társadalmi hatásai2014-11-27Fiz.
Zoltán RáczCsapadékmintázatok kontrollált előállítása2014-11-27Fiz.
Tamás VicsekKollektíven viselkedő robot-repülőgép rajok és állatcsoportok hierarchikus kapcsolatrendszeren keresztüli irányítása2014-11-27Fiz.
Zoltán KenyeresA Nyugat alkotói2015-02-18MUK
Jenő KissSzociolingvisztika2015-01-18MUK
Éva ÁcsKözép Európa legnagyobb sekély tava, a Balaton ökológiai állapotértékelési módszerének továbbfejlesztése recens és szub-fosszilis kovaalgák elemzésével2014-11-27MTA
Ágota ApátiKalcium indikátor fehérjék vizsgálata őssejteken2014-11-27MTA
Ervin BalázsA csírázás mechanizmusának molekuláris biológiai feltárása, genomikai és proteomikai megközelítések2014-11-27MTA
István BányászOptikai elemek tervezése és készítése ionimplantálással2014-11-27MTA
László BudayTirozin kinázokkal működő jelpályák2014-11-27MTA
Ágnes BukaNem lineáris folyamatok, mintázatképző instabilitások kísérleti vizsgálata anizotróp, komplex rendszerekben.2014-11-27MTA
Attila DeményExtraterresztrikus anyagok szerves- és stabilizotóp-geokémiai vizsgálata2014-11-27MTA
Attila DeményGeokémiai módszerek alkalmazása a paleoklimatológiai kutatásban2014-11-27MTA
Sándor DóbéBioüzemanyagok és megújuló vegyipari alapanyagok környezeti kémiája: reakciókinetikai, fotokémiai és lézerspektroszkópiai kutatások2014-11-27MTA

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1546 ( 2014. XI. 25. )