Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
András MicsikLinked Data és Open Data előállítás és vizualizáció2014-05-30MTA
Bálint MolnárAz információrendszerek dokumentum alapú modellezésének formális, félig formális modellezési lehetőségeinek vizsgálata2014-05-30MTA
Máté TejfelMagas absztrakciós szintű programozási nyelven írt forráskódból hatékony futtatható állomány előállításának lehetőségei2014-05-30MTA
László ZsakóInformatikai tehetséggondozás2014-05-30MTA
László ZsakóInformatikai tehetséggondozás2014-05-30MTA
Zsolt György BaloghJogi informatika jogi módszerek2014-05-01ELTE
Zsolt György BaloghAz információs társadalom jogi kérdései2014-05-01ELTE
Gyula BándiA hazai környezetvédelmi jogszabályok harmonizációjának problémái, különös tekintettel a környezetvédelmi intézményrendszerre2014-05-01ELTE
Károly BárdA véleménynyilvánítás büntetőjogi korlátai2014-05-01ELTE
Ervin BelovicsA büntetendőséget kizáró okok2014-05-01ELTE
Ervin BelovicsA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények.2014-05-01ELTE
Ervin BelovicsAz élet elleni bűncselekmények.2014-05-01ELTE
Ervin BelovicsA büntetéskiszabási rendszer elmélete és gyakorlata.2014-05-01ELTE
Ervin BelovicsA köznyugalom elleni bűncselekmények.2014-05-01ELTE
Ervin BelovicsA bűncselekmény megvalósulási szakaszai (stádiumok).2014-05-01ELTE
Ervin BelovicsA vagyon elleni bűncselekmények.2014-05-01ELTE
Ervin BelovicsElkövetői alakzatok.2014-05-01ELTE
Mihály BihariDemokrácia és választások.Választási rendszerek. A magyar választási rendszer2014-05-01ELTE
Mihály BihariA rendszerváltás után kialakult politikai intézmények, állami szervezetek, ideológiák, pártok és politikai törésvonalak.2014-05-01ELTE
Mihály BihariAz információs jogok nemzetközi és hazai fejlődése2014-05-01ELTE
Mihály BihariA média és politika hatása és kapcsolata a rendszerváltástól napjainkig2014-05-01ELTE
Mihály BihariA parlamentarizmus. A parlamenti demokrácia és a parlamenti jog.2014-05-01ELTE
Mihály BihariA pártok gazdálkodása és állami támogatása.2014-05-01ELTE
Mihály BihariA magyar politikai rendszer valamelyik szakasza, jellemzői 1944 és 2004 között2014-05-01ELTE
Mihály BihariA pártok és pártrendszerek. A magyarországi többpártrendszer kialakulása és jellemzői.2014-05-01ELTE
Mihály BihariA magyarországi rendszerváltás, események, szereplők, pártok és programok.2014-05-01ELTE
Mihály BihariA modern demokráciák. A demokrácia fogalma és típusai2014-05-01ELTE
Mihály BihariDemokrácia deficit az Európai Unióban2014-05-01ELTE
Mihály BihariA magyarországi rendszerváltás. Az alkotmányos rendszerváltás (1987-1990)2014-05-01ELTE
Mihály BihariAz államformák elmélete. Az államszervezet, a kormányzati rendszer.2014-05-01ELTE
Miklós BíróFolyamatok javításának integrált megközelítései2014-05-30ELTE
Andrea BorbíróA fiatalkori bűnözés megelőzése2014-05-01ELTE
Andrea BorbíróA bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata2014-05-01ELTE
Andrea BorbíróKéső-modern kriminálpolitika2014-05-01ELTE
Andrea BorbíróBűnelkövetők reintegrációja, harmadlagos megelőzés2014-05-01ELTE
Andrea BorbíróVárosi biztonság és bűnözéskontroll2014-05-01ELTE
Péter BurcsiCímkézett sztringek, fák, gráfok indexelése és mintaillesztési algoritmusai2014-05-30ELTE
Péter BurcsiMatematikai sejtések számítógépes verifikációja, bizonyítása2014-05-30ELTE
Péter BurcsiIndexelés és mintaillesztés tömörített sztringekben és fákban2014-05-30ELTE
László BuriánFejlődési tendenciák az európai nemzetközi magánjog egyéb területein2014-05-01ELTE
László BuriánA szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra irányadó jog, különös tekintettel a Róma II. rendeletre2014-05-01ELTE
László BuriánA szerződésekre alkalmazandó jog, különös tekintettel a Róma I. rendeletre2014-05-01ELTE
Lajos Cs. KissNehéz esetek a jog, a politika és filozófia metszéspontján: a 'geniuszok' koncepciós perei2014-05-01ELTE
Lajos Cs. KissPolitikafilozófia és államelmélet a 20. században2014-05-01ELTE
Lajos Cs. KissSzinoptikus államelmélet2014-05-01ELTE
István Csabai
László Dobos
Bioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a molekuláris genetikában2014-05-30ELTE
Zoltán CsehiAz adásvétel és különös nemei2014-05-01ELTE
Dmitrij CsetverikovValószerű 4D modellek mozgó alakzatokról2014-05-30ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúOsztott- és biológiai indíttatású formális konstrukciók a természetes nyelvek matematikai modellezésében2014-05-30ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúHagyományos és újelvű számítási modellek bonyolultsági kérdései2014-05-30ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúKutatások a membránszámítások elméletében2014-05-30ELTE
Lénárd DarázsMagyar és európai fogyasztóvédelmi magánjog2014-05-01ELTE
Lénárd DarázsKötelmi jog (általános rész, egyes szerződések, disztribúciós rendszerek szerződései)2014-05-01ELTE
Lénárd DarázsVersenyjogi eljárások Európában és az Egyesült Államokban2014-05-01ELTE
Lénárd DarázsMagyar és európai verseny- és kartelljog, beleértve az állami támogatások jogát2014-05-01ELTE
Lénárd DarázsNemzetközi jogegységesítés, jogösszehasonlítás2014-05-01ELTE
Lénárd DarázsTársasági jog, beleértve a konszernjogot és az átalakulást2014-05-01ELTE
Lénárd DarázsA Fiduciárius szerződési biztosíték2014-05-01ELTE
Márta DezsőMagyar alkotmányosság és az európai integráció2014-05-01ELTE
Márta DezsőA parlamenti bizottságok szerepe Európában2014-05-01ELTE
Márta DezsőAz állampolgárság nemzetközi vonatkozásai: a többes állampolgárság Európában, az uniós állampolgárság intézménye2014-05-01ELTE
Márta DezsőRészvételi jogok, választójog, népszavazás2014-05-01ELTE
Márta DezsőAlkotmányos berendezkedés, alkotmányos intézmények2014-05-01ELTE
Márta DezsőAz Európai Unió jogának hatása a magyar közjog rendszerére2014-05-01ELTE
Márta DezsőVálasztási rendszer - képviseleti demokrácia2014-05-01ELTE
István ElekAz intelligencia spontán megjelenésének modellezése nem élő környezetben2014-05-30ELTE
István ElekNagyméretű térinformatikai adatbázisok elméleti és technológiai kérdései2014-05-30ELTE
István ElekVektoros, topologikus adatmodellek módszertani problémáinak2014-05-30ELTE
Árpád ErdeiA korszerű büntetőeljárás felépítésének elemei2014-05-01ELTE
Árpád ErdeiÖsszehasonlító büntetőeljárásjog2014-05-01ELTE
Marianna FazekasKözjogi jogalanyok;köztestületek, közintézetek; a közfeladatok megszervezésének intézményes formái2014-05-01ELTE
Marianna FazekasAz oktatás jogi szabályozása, különös tekintettel a felsőoktatás szabályozására2014-05-01ELTE
Marianna FazekasKözigazgatási szervezetrendszer2014-05-01ELTE
Marianna FazekasKözszerződések2014-05-01ELTE
Marianna FazekasAz ország területének közigazgatási tagozódása- a jelenlegi állapot és a lehetséges alternatívák vizsgálata2014-05-01ELTE
Marianna FazekasA magyar helyi-területi közigazgatás kérdései2014-05-01ELTE
Marianna FazekasKözigazgatási szakjogok, különös tekintettel az egészségügyi jogra, szociális jogra2014-05-01ELTE
Marianna FazekasKözigazgatási eljárási jog2014-05-01ELTE
Marianna FazekasA PPP konstrukciók jogi elemzése, különösen az állami támogatási és közbeszerzési szabályokra, valamint a közszolgáltatási feladatellátásra tekintettel2014-05-01ELTE
István FeketeTérinformatikai és statisztikai módszerek a távérzékelt felvételek kiértékelésében és a környezet-egészségügyben2014-05-30ELTE
Mihály FilóA sértett beleegyezése és az áldozat nélküli büncselekmények dogmatikája2014-05-01ELTE
Mihály FilóA jogi tárgy a büntetőjogban2014-05-01ELTE
Mihály FilóEgészségügyi büntetőjog, különös tekintettel az eutanázia problémájára2014-05-01ELTE
Géza FinszterA rendészeti igazgatás közjogi alapjai2014-05-01ELTE
Géza FinszterSzakértelem és szakértői tevékenység a büntető igazságszolgáltatásban2014-05-01ELTE
Géza FinszterBevezetés a rendészettudományba2014-05-01ELTE
Géza FinszterA titkos információgyűjtés kriminalisztikája2014-05-01ELTE
Géza FinszterA gyanú szerepe a nyomozás megindításában2014-05-01ELTE
Zoltán FleckAz európai jog és a nemzetközi jog hatékonysága2014-05-01ELTE
Zoltán FleckA jogalkalmazás jogszociológiai vizsgálata2014-05-01ELTE
Zoltán FleckA jogállami intézmények szociológiai vizsgálata2014-05-01ELTE
Zoltán FleckA posztkoloniális elmélet és a közép- kelet európai átalakulása2014-05-01ELTE
András FöldiA nemlétező, érvénytelen és a hatálytalan szerződések egyes dogmatikai kérdései a római jogban2014-05-01ELTE
Ádám FuglinszkyÖsszehasonlító kártérítési jog2014-05-01ELTE
Ádám FuglinszkyKözösségi jogi elemek a magánjogban2014-05-01ELTE
Ádám FuglinszkyA felelősségi jog aktuális kérdései2014-05-01ELTE
Ádám FuglinszkyA szerződési jog aktuális kérdései2014-05-01ELTE
Ádám FuglinszkyDeliktuális felelősség2014-05-01ELTE
Ádám FuglinszkySzerződésszegés2014-05-01ELTE
Ádám FuglinszkyÖsszehasonlító szerződési jog2014-05-01ELTE


2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )