Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Imre JánosiNemkonvencionális anyagok elektronspin-rezonanciája2014-11-27BME
Tamás Várady3D-s digitális alakzat-rekonstrukció2014-12-14BME
Tamás Várady3D-s geometriai modellezés formatervezői vázlatok alapján2014-12-14BME
Gáspár AlbertStress-field reconstruction based on mapped structural patterns2014-11-27ELTE
Zsolt BagolyGamma kitörések és kozmikus környezetük2014-11-27ELTE
Péter BántayMagasabb spinű gerjesztések vizsgálata a húrelméletben2014-11-27ELTE
Péter BántayModuláris formák fizikai alkalmazásai2014-11-27ELTE
Zoltán BarczaA gyepek szénmérlegének modellezése Európában2014-11-27ELTE
Judit Bartholy
Rita Pongrácz
Az új, sugárzási kényszer-alapú szcenáriókra vonatkozó regionális klímaszimulációk előállítása a Kárpát-medence térségére2014-11-27ELTE
Judit BartholyA klímaváltozás lehetséges hidroökológiai hatásai a Fertőn, különös tekintettel a tó sekélységére és térbeli diverzítására2014-11-27ELTE
András BenczúrInformációegyesítési módszerek kutatása OWL és leíró logikai alapon2014-12-14ELTE
András BenczúrTranzakció-kezelés dokumentum-adatbázisokban (XML tranzakciók)2014-12-14ELTE
Miklós BíróFolyamatok javításának integrált megközelítései2014-12-14ELTE
Zsolt BottlikEtnikai földrajzi kutatások a Kárpát-Balkán régióban2014-11-27ELTE
Zsolt BottlikRegionális különbségek Köztes-Európa országaiban az új évezred elején2014-11-27ELTE
István CsabaiA genom mint komplex rendszer2014-11-27ELTE
Máté CsanádKísérleti magfizikai kutatások2014-11-27ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúHagyományos és újelvű számítási modellek bonyolultsági kérdései2014-12-14ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúOsztott- és biológiai indíttatású formális konstrukciók a természetes nyelvek matematikai modellezésében2014-12-14ELTE
Erzsébet Csuhaj VarjúKutatások a membránszámítások elméletében2014-12-14ELTE
István DódonyÁsványok és szervetlen kristályok, szerkezeti és kristálykémiai kutatása2014-11-27ELTE
István ElekAz intelligencia spontán megjelenésének modellezése nem élő környezetben2014-12-14ELTE
István ElekVektoros, topologikus adatmodellek módszertani problémáinak vizsgálata2014-11-27ELTE
István ElekVektoros, topologikus adatmodellek módszertani problémáinak2014-12-14ELTE
László FodorA deformációtörténet meghatározása szerkezetföldtani, geokronológiai, szedimentológiai és geofizikai adatok alapján a Pannon-medence pre-kainozoos aljzatában2014-11-27ELTE
Emese Forgácsné DajkaTöbbes rendszerek dinamikája2014-11-27ELTE
Balázs FormanMagyarország az Európai Unióban. Az Európai Unió és a világgazdasági versenytársai: USA, Kína, Japán.2014-11-27ELTE
Ágnes FülöpNagy hatékonyságú számítások párhuzamos algoritmussal2014-12-14ELTE
Ágnes FülöpNemlineáris jelenségek vizsgálata rácson2014-12-14ELTE
Mátyás GedeInternetes fotómegosztó oldalak adatainak térképes megjelenítése és elemzése2014-11-27ELTE
Mátyás GedeAutomatikus glóbuszdigitalizáló módszer kidolgozása2014-11-27ELTE
Gábor GercsákIdegen földrajzi nevek átírásának és térképi megjelenítésének elve és gyakorlata2014-11-27ELTE
Ágnes Görög
János Haas
Hazai felső-triász képződmények conodonta vizsgálata: taxonómia, sztratigráfia, paleobiogeográfia és ökológia2014-11-27ELTE
Vince GrolmuszFehérjehálózatok matematikai elemzése2014-12-14ELTE
Vince GrolmuszAgygráf építése és analízise MRI felvételekből2014-12-14ELTE
Vince GrolmuszFilogenetikai fák építése metagenomikai adatokból2014-12-14ELTE
Jenő GubiczaKorszerű ötvözetek mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai2014-11-27ELTE
Jenő GubiczaNanoszemcsés anyagok rácshibaszerkezetének vizsgálata2014-11-27ELTE
Róbert GyőriMagyarország történeti földrajza – a magyar földrajz tudománytörténete2014-11-27ELTE
János HaasA Budai-hegység pre-neogén magmatitjainak földtani vizsgálata2014-11-27ELTE
Szabolcs HarangiA Dél-Hargita-Csomád térség késő pliocén-kvarter vulkáni képződményeinek petrogenetikai fejlődése2014-11-27ELTE
Szabolcs HarangiA Dél-Hargita-Csomád térség kvarter vulkáni képződményeinek geokronológiai vizsgálata2014-11-27ELTE
Kinga HipsKardosréti Mészkő szedimentológiai elemzése2014-11-27ELTE
Ferenc HorváthA Pannon-medence dinamikus topográfiája2014-11-27ELTE
Ákos HorváthRadionuklidok környezeti mozgásának hatása a természetes gamma-dózis napi változására2014-11-27ELTE
Ákos HorváthNagyenergiás neutronok folyamatainak vizsgálata nagy detektorrendszerekben2014-11-27ELTE
Éva IzsákA városfejlődés jelenkori folyamatai Budapesten2014-11-27ELTE
Éva IzsákA városi tér átalakulásának természeti és társadalmi tényezői2014-11-27ELTE
Éva IzsákTérbeli identitások differenciált módszertana. A városi tér és városlakók földrajzi és településszociológiai vizsgálata2014-11-27ELTE
Ákos JakobiTársadalmi területi egyenlőtlenségek térinformatikai elemzése2014-11-27ELTE
Antal JakovácTérelméleti módszerek alkalmazása asztrofizikai jelenségekben2014-11-27ELTE
Antal JakovácKlasszikus térelméletek numerikus szimulációi2014-11-27ELTE
Imre JánosiMűholdas szárazságindexek idősorainak elemzése, trendek analízise2014-11-27ELTE
Imre JánosiSztratoszféra-troposzféra csatolási folyamatok tanulmányozása globális reanalízis adatok feldolgozásával2014-11-27ELTE
Dávid KarátsonA Bükkalja tágabb térségének miocén robbanásos vulkánossága: terepi vulkanológiai, vulkanoszedimentológiai, morfometriai és paleomágneses megközelítés2014-11-27ELTE
Sándor KatzAz előjel probléma vizsgálata rács szimulációkban2014-11-27ELTE
Miklós KázmérKörnyezettörténet éves felbontással2014-11-27ELTE
István KlinghammerA tematikus kartográfia kifejezési formáinak rendszere2014-11-27ELTE
András KornaiMatematikai nyelvészet2014-12-14ELTE
József KovácsSztochasztikus modellezés sekély felszínalatti vízszint idősorokra, egy tiszántúli területen2014-11-27ELTE
Sándor KovácsStabilitás biológiai rendszerekben2014-12-14ELTE
János LendvaiVakancia-oldott atom kölcsönhatás alumíniumban2014-11-27ELTE
János LichtenbergerŰridőjárási folyamatok vizsgálata ULF-VLF elektromágneses hullámokkal2014-11-27ELTE
Tamás LukovszkiPeer-to-Peer tartalom elosztás2014-12-14ELTE
Tamás LukovszkiPeer-to-Peer streaming2014-12-14ELTE
Tamás LukovszkiNetwork coding alapú elosztott tárak2014-12-14ELTE
Tamás LukovszkiÖnelrendező szenzor hálózatok2014-12-14ELTE
Judit Mádlné SzőnyiKiáramlási területek megcsapolódási zónáihoz köthető karszt-korrozív biofilmek kísérleti tanulmányozása2014-11-27ELTE
Mátyás Márton"Tematikus ábrázolásmódok napjaink kartográfiájában (különös tekintettel a webes alkalmazásokra)"2014-11-27ELTE
Róbert MészárosLevegőminőség előrejelző eljárások pontosítása és fejlesztése gépi tanulási és statisztikai módszerekkel2014-11-27ELTE
Andrea Mindszenty"Microfacies and reservoir studies on Pleistocene travertines of the Gerecse Hills, Hungary (Gerecsei pleisztocén travertinók mikorfáciesének és rezervoár-tulajdonságain2014-11-27ELTE
Bálint MolnárInformációs rendszerek tervezésének és modellezésének félig-formális és formális módszereinek kutatása szervezeti architektúra alapú megközelítések figyelembe vételével2014-12-14ELTE
Miklós MonostoriŐsmaradványlelőhely faunájának és/vagy flórájának őskörnyezeti (paleoökológiai) értékelése2014-11-27ELTE
Béla MunkácsyA energetikai célú biomasszatermelés problematikája a komplex energiatervezés tükrében2014-11-27ELTE
Balázs NagyA negyedidőszak végi glaciális környezet rekonstrukciója kárpát-balkáni mintaterületeken2014-11-27ELTE
József Nemes-NagyRegionális egyenlőtlenségek2014-11-27ELTE
József Nemes-NagyTársadalmi térelmélet2014-11-27ELTE
József Nemes-NagyKvantitatív regionális modellek2014-11-27ELTE
Tibor NémethAgyagásványok hidrotermás képződményekben és rendszerekben2014-11-27ELTE
Chinh Nguyen QuangÖtvöző atomok hatása az Al-Mg és Al-Zn ötvözetek plasztikus tulajdonságaira2014-11-27ELTE
József PálfyKihalási és kapcsolódó környezetváltozási események a mezozoikumban2014-11-27ELTE
József PálfyKvantitatív biosztratigráfiai vizsgálatok a mezozoikumban2014-11-27ELTE
László PallaDualitás és végesméret effektusok nyilt húrelméletben2014-11-27ELTE
Norbert PatakiKonkurencia magasszintű támogatása programozási nyelvekben2014-12-14ELTE
Kristóf PetrovaySzoláris és asztrofizikai magnetohidrodinamika2014-11-27ELTE
Zoltán PorkolábÚj nyelvi elemek multiparadigmás programozási nyelvekben2014-12-14ELTE
Zoltán PorkolábInformáció visszanyerése és a kódmegértés támogatása nagy szoftverrendszerek esetén2014-12-14ELTE
José Jesus Reyes NunezA hang alkalmazási lehetőségei a kartográfiában2014-11-27ELTE
José Jesus Reyes Nunez3D geovizualizáció alkalmazása az alap- és középfokú oktatásban2014-11-27ELTE
José Jesus Reyes NunezMobil alapú kutatások az iskolai kartográfiában2014-11-27ELTE
Zsuzsanna Soósné DezsőA futóáramlás (jet stream) szinoptikus-klimatológiai vizsgálata és a jövőben várható tendenciák becslése az észak-atlanti térségben2014-11-27ELTE
Pál SzabóRegionális különbségek2014-11-27ELTE
Mária Ottilia SzabóVizes élőhelyek tájökológiai szempontú vizsgálata a Kárpát-medencében2014-11-27ELTE
György SzakmányCsiszolt kőeszközök és szerszámkövek archeometriai vizsgálata2014-11-27ELTE
Zoltán SzalaiTáji folyamatok hatása a talajok szilárd fázisára2014-11-27ELTE
Zoltán SzalaiApró égitestek szerepe a Föld fejlődésében2014-11-27ELTE
Gábor SzalkaiA közlekedés fejlődésének hatása a tér-idő kapcsolatra2014-11-27ELTE
Balázs SzékelyA Pannon-medence szinrift térmodelljének kialakítása interdiszciplináris módszerekkel alkalmazásával2014-11-27ELTE
Orsolya Sztanó
Sándor Józsa
A mecseki alsó-miocén durvatörmelékes sorozat őskörnyezetének és lehordási területének jellemzése2014-11-27ELTE
Tamás TelbiszLiDAR adatok felhasználása természetföldrajzi kutatásokban2014-11-27ELTE

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1535 ( 2014. XI. 15. )