Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Hajnal AndrékaMatematikai logika, algebrai logika, cilindrikus és relációalgebrák, reziduált hálók, téridőgeometria relativitáselmélet2014-11-27Mat.
Zoltán BuczolichDinamika, Ergodelmélet és Geometriai Mértékelmélet2014-11-27Mat.
Piroska CsörgőMoufang loopok2014-11-27Mat.
Márton ElekesGeometriai mértékelmélet, halmazelmélet, valós függvénytan, leíró halmazelmélet2014-11-27Mat.
István FaragóNumerikus analízis, fizikai folyamatok numerikus modellezése, légszennyeződési modellek vizsgálata, üzemanyagcellák matematikai és numerikus modellezése2014-11-27Mat.
András FrankProblémák az értékelt matroidok és diszkrét konvex optimalizálás témaköreiből2014-11-27Mat.
Katalin Gyarmati
András Sárközy
Fejezetek a számelméletből2014-11-27Mat.
Károly ifj. BöröczkyProblémák a konvex és diszkrét geometria köréből2014-11-27Mat.
Tibor IllésLineáris és nemlineáris optimalizálás elmélete, módszerei és alkalmazásai. Lineáris komplementaritási feladatok belsőpontos- és pivot algoritmusai. Operációkutatás.2014-11-27Mat.
Tibor JordánProblémák a kombinatorikus optimalizálás, gráfelmélet, algoritmusok köréből2014-11-27Mat.
János KarátsonErősen nemlineáris elliptikus feladatok numerikus megoldása2014-11-27Mat.
Tamás KeletiProblémák a geometriai mértékelmélet köréből2014-11-27Mat.
Tamás KirályPoliéderes módszerek a kombinatorikus optimalizálásban2014-11-27Mat.
András KornaiMatematikai nyelveszet2014-11-27Mat.
Miklós LaczkovichMértékelméleti és valós függvénytani problémák2014-11-27Mat.
László LovászGráfok limeszelmélete és alkalmazásai2014-11-27Mat.
Tamás MóriValószínűségszámítás, véletlen struktúrák vizsgálata martingálelméleti eszközökkel2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyCsoportábrázolások külső szorzatai2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyElliptikus függvények és p-csoportok2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyVéges algebrák kongruenciahálói2014-11-27Mat.
András PrékopaOperációkutatás, sztochasztika, matematikai analízis, geometria, számítástechnika, alkalmazás mérnöki és gazdasági problémákra2014-11-27Mat.
Miklós RásonyiOptimális befektetések hosszú memóriájú folyamatok esetén2014-11-27Mat.
Péter SimonHálózatokon történő járványterjedés modellezése2014-11-27Mat.
Csaba SzabóBonyolultsági lérdések az algebrában, Homogén struktúrák véges részstruktúrái2014-11-27Mat.
Péter SziklaiBiztonságos szavazórendszerek2014-11-27Mat.
Tamás SzőnyiVéges geometria2014-11-27Mat.
András SzűcsProblémák a differenciáltopológia köréből2014-11-27Mat.
Péter KalóA szimbiotikus nitrogénkötés késői lépéseinek genetikai vizsgálata2014-11-27NAIK
Zoltán BajnokHolography and the gauge gravity duality2014-11-27Wigne
Imre BakonyiNanohuzalok előállítása, mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata2014-11-27Wigne
Gábor MolnárFöldtani, vízföldtani és geofizikai adatok együttes értelmezése és módszertana környezetdiagnosztikai alkalmazások céljára2014-11-27MFGI
Gábor TimárGeoelektromos kutatómódszer a kármentesítésben - szerves eredetű talajszennyezés lehatárolásának módszertani lehetőségei2014-11-27MFGI
Béla BöddiTermészetes és mesterséges fényviszonyok hatása a növények fotoszintetikus apparátusának differenciálódására; az aeroponikus növénynevelés lehetőségeinek vizsgálata2014-11-27Biol.
Katalin BorbélyMultimodális képalkotás fejlődése és lehetőségei2014-11-27Biol.
Péter CsontosA talajmagbank ökológiai szerepének kutatása2014-11-27Biol.
Péter CsontosIdegenhonos fásszárú növények hazai állományainak ökológiai kutatása2014-11-27Biol.
Attila EnglonerVízi ökoszisztémák makrofiton-adaptációinak és strukturális különbségeinek vizsgálata2014-11-27Biol.
Anna ErdeiKomplementreceptorok megjelenésének és funkciójának vizsgálata emberi B limfocitákon egészséges donorok és krónikus limfoid leukémiás (CLL) betegek esetében; Rituximabbal2014-11-27Biol.
Tamás FelföldiVizes élőhelyek mikrobiális ökológiája2014-11-27Biol.
Ferenc FodorTransport mechanisms enabling the biofortification of Fe2014-11-27Biol.
Ferenc FodorA kloroplasztisz vasfelvétel mechanizmusának molekuláris vizsgálata2014-11-27Biol.
László Zsolt GaramszegiThe evolutionary ecology of animal personality2014-11-27Biol.
László Zsolt GaramszegiA madárének kulturális evolúciója2014-11-27Biol.
László Zsolt GaramszegiCultural evolution of bird song2014-11-27Biol.
László Zsolt GaramszegiAz állati személyiség evolúciós ökológiája2014-11-27Biol.
Tamás HajduPhysical anthropological analysis of the Avar age population changes in Eastern Transdanubia2014-11-27Biol.
Tamás HajduA Kelet-Dunántúl avar kori népességváltozásainak történeti embertani vizsgálata2014-11-27Biol.
Csaba HetényiGyógyszertervezésben alkalmazható szerkezeti bioinformatikai módszerek fejlesztése és tesztelése2014-11-27Biol.
Mihály Krisztián JózsiA H-faktor molekulacsalád szerepe a komplementrendszer szabályozásában2014-11-27Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászAz autofágia szerepe a Drosophila bél őssejtekben2014-11-27Biol.
Angéla Juhász
László Tamás
Transzkripciós szabályozás az egyszikű magfehérjék expressziójában2014-11-27Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászA Drosophila Atg (autofágia) gének vizsgálata2014-11-27Biol.
Gábor (ELTE ASFT) JuhászAz autofagoszóma-lizoszóma fúzió mechanizmusa Drosophila-ban2014-11-27Biol.
Imre KacskovicsAz FcRn szerepe a vér-agy gát IgG transzportjában2014-11-27Biol.
Tibor KalaposPázsitfüvek válasza környezeti változásokra2014-11-27Biol.
Tibor KalaposNövényi válaszok a vegetáció égésekor felszabaduló füstre2014-11-27Biol.
József KardosÚj módszer fejlesztése a fehérjék másodlagos szerkezetének cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával történő meghatározására2014-11-27Biol.
József KardosAz ionos kölcsönhatások szerepe a béta-2-mikroglobulin stabilitásában és amiloidképzésében2014-11-27Biol.
József KardosA fehérjeaggregátumok szerkezete és (pato)fiziológiás hatása közötti összefüggések vizsgálata2014-11-27Biol.
József KardosFoszfolipidek hatása az amiloidogén fehérjék natív szerkezetére és aggregációjára2014-11-27Biol.
József KardosFehérjék aggregációjának és amiloidképzésének termodinamikai vizsgálata2014-11-27Biol.
Andrea Kériné Borsodi
Judit Makk
Mikrobiális biofilmek hipogén karsztosodási folyamatokra gyakorolt hatásának elemzése a Budai Termálkarszt rendszerben2014-11-27Biol.
Andrea Kériné BorsodiMagyarországi mélyfúrású kutak termálvizének mikrobiális diverzitása2014-11-27Biol.
Andrea Kériné BorsodiKiskunsági szikes talajok baktériumközösségeinek diverzitása a vegetáció és a talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak függvényében2014-11-27Biol.
Mihály KovácsDNS helikáz enzimek működése és biológiai szerepei2014-11-27Biol.
Enikő KubinyiÉrzelemfelismerés és érzelmi szinkronizáció vizsgálata kutyán2014-11-27Biol.
Enikő KubinyiKandidáns gén és viselkedés asszociáció elemzés kutyán2014-11-27Biol.
András Málnási CsizmadiaOptofarmakológiai hatóanyagok karakterizálása2014-11-27Biol.
András Málnási CsizmadiaIn vitro neuronhálózatok optofarmakológiai modulációja2014-11-27Biol.
János MatkóAz anyai-magzati immunszabályozás sejtes és molekuláris összetevői2014-11-27Biol.
Ádám MiklósiHarmadik felek közötti szociális interakció értelmezése kutyánál2014-11-27Biol.
Ádám MiklósiElemi szociális viselkedési interakciók szerveződésének vizsgálata ember-robot interakcióban2014-11-27Biol.
Ádám MiklósiA szándékosság értelmezésének képessége kutyák esetében2014-11-27Biol.
Ádám MiklósiAz egyedfelismerés agyi mechanizmusai kutyában és emberben: összehasonlító fMRI vizsgálatok2014-11-27Biol.
Csaba MoskátKoevolúciós adaptációk kakukk-gazda kapcsolatban2014-11-27Biol.
Viktor MüllerDarwini medicina2014-11-27Biol.
Viktor MüllerModellezés és adatelemzés a HIV-kutatásban2014-11-27Biol.
Viktor MüllerAz adaptív immunrendszer evolúciójának modellezése2014-11-27Biol.
Beáta ObornyTérbeli dinamikus modellek az ökológia és evolúcióbiológia területén2014-11-27Biol.
Ákos PogányA nemi szerepek szociális tanulása2014-11-27Biol.
Ákos PogányÉnekesmadarak nemi szerepeivel összefüggő agyi változások vizsgálata2014-11-27Biol.
Péter PongráczKutyafélék vokalizációinak elemzése neurális hálózatra alapuló tanuló algoritmussal2014-11-27Biol.
Péter PongráczA szociális rangsorban elfoglalt hely és a tanulási, valamint problémamegoldó képesség összefüggésének vizsgálata kutyán2014-11-27Biol.
József PrechlFehérvérsejtek és immunkomplexek kölcsönhatásainak jellemzése mikromátrixokon és mikrofluidikai chipeken2014-11-27Biol.
Ilona RáczBiológiailag aktív vegyület, az S-metilmetionin-szalicilát fiziológiai és stresszvédő hatásának vizsgálata2014-11-27Biol.
Ilona RáczAz S-metil-metionin szerepe a növények abiotikus és biotikus stressztényezőkre adott válaszreakciókban2014-11-27Biol.
Gabriella SármayAz immunszabályozás hibái rheumatoid arthritis-ben, különös tekintettel a perifériás B sejt tolerancia áttörésére2014-11-27Biol.
Gábor SramkóMolekuláris filogenetikai és filogeográfiai vizsgálatok veszélyeztetett növény- és állatfajok körében2014-11-27Biol.
Tibor StandovárTáji léptékű erdőállapot-értékelés erdőtermészetességi kritériumok, tájtörténeti információk és erdőspecialista fajok elterjedési adatainak együttes elemzésével2014-11-27Biol.
Zoltán Szigeti
Ilona Rácz
Transzporterek szerepe a betyárkóró (Conyza canadensis) paraquat-rezisztenciájában2014-11-27Biol.
László TamásM-sejtekhez specifikusan kötődő hatékony adjuváns fejlesztése növényi ehető vakcina termeléshez2014-11-27Biol.
László TamásA növényi UV-B fotoreceptor biotikus és abiotikus stressz folyamatokban betöltött szerepének vizsgálata árpában2014-11-27Biol.
János TörökA rátermettség ökofiziológiai háttere énekesmadaraknál2014-11-27Biol.
János TörökMadárvonulási mintázatok (hurokvonulás, bakugró vonulás, reverz vonulás) énekesmadaraknál: egy komparatív megközelítés hazai biometriai adatok felhasználásával2014-11-27Biol.
Erika TóthBudapesti fürdővizek mikrobiológiai vizsgálata2014-11-27Biol.
Tibor VellaiA stressz-indukált autofágia szabályozása2014-11-27Biol.
Ildikó Világi
Katalin Schlett
Idegi jelátviteli folyamatok módosulásának agykérgi hálózatok elektrofiziológiai működésére gyakorolt hatása, különös tekintettel a protein kináz D által irányított útvon2014-11-27Biol.
József CsertiNanostruktúrák vizsgálata2014-11-27Fiz.
József CsertiGrafén molekulaérzéklő2014-11-27Fiz.
Ákos HorváthTermészetes radioaktivitási szintek monitorozása és ezek komplex környezeti okainak vizsgálata2014-11-27Fiz.


2014. VIII. 28.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2014. szeptember 19-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).


2014. VII. 28.
The Hungarian Doctoral Council and the Hungarian Doctoral Data Base
Overview

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1462 ( 2014. IX. 12. )