Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest
Current thesis topic proposals of The Eötvös Loránd University, Budapest

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Hajnal AndrékaMatematikai logika, algebrai logika, cilindrikus és relációalgebrák, reziduált hálók, téridőgeometria relativitáselmélet2014-11-27Mat.
Zoltán BuczolichDinamika, Ergodelmélet és Geometriai Mértékelmélet2014-11-27Mat.
Piroska CsörgőMoufang loopok2014-11-27Mat.
Márton ElekesGeometriai mértékelmélet, halmazelmélet, valós függvénytan, leíró halmazelmélet2014-11-27Mat.
István FaragóNumerikus analízis, fizikai folyamatok numerikus modellezése, légszennyeződési modellek vizsgálata, üzemanyagcellák matematikai és numerikus modellezése2014-11-27Mat.
András FrankProblémák az értékelt matroidok és diszkrét konvex optimalizálás témaköreiből2014-11-27Mat.
Katalin Gyarmati
András Sárközy
Fejezetek a számelméletből2014-11-27Mat.
Károly ifj. BöröczkyProblémák a konvex és diszkrét geometria köréből2014-11-27Mat.
Tibor IllésLineáris és nemlineáris optimalizálás elmélete, módszerei és alkalmazásai. Lineáris komplementaritási feladatok belsőpontos- és pivot algoritmusai. Operációkutatás.2014-11-27Mat.
Tibor JordánProblémák a kombinatorikus optimalizálás, gráfelmélet, algoritmusok köréből2014-11-27Mat.
János KarátsonErősen nemlineáris elliptikus feladatok numerikus megoldása2014-11-27Mat.
Tamás KeletiProblémák a geometriai mértékelmélet köréből2014-11-27Mat.
Tamás KirályPoliéderes módszerek a kombinatorikus optimalizálásban2014-11-27Mat.
András KornaiMatematikai nyelveszet2014-11-27Mat.
Miklós LaczkovichMértékelméleti és valós függvénytani problémák2014-11-27Mat.
László LovászGráfok limeszelmélete és alkalmazásai2014-11-27Mat.
György MichaletzkyTöbbdimenziós lineáris rendszerek struktúrális vizsgálata. Racionális mátrixértékű transzferfüggvények zérusstruktúrája és interpolációs kérdései2014-11-27Mat.
Tamás MóriValószínűségszámítás, véletlen struktúrák vizsgálata martingálelméleti eszközökkel2014-11-27Mat.
András NémethiAlgebrai geometria, algebrai topológia, szingularitás elmélet, 3 és 4-dimenziós sokaságok2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyCsoportábrázolások külső szorzatai2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyElliptikus függvények és p-csoportok2014-11-27Mat.
Péter Pál PálfyVéges algebrák kongruenciahálói2014-11-27Mat.
András PrékopaOperációkutatás, sztochasztika, matematikai analízis, geometria, számítástechnika, alkalmazás mérnöki és gazdasági problémákra2014-11-27Mat.
Miklós RásonyiOptimális befektetések hosszú memóriájú folyamatok esetén2014-11-27Mat.
Péter SimonHálózatokon történő járványterjedés modellezése2014-11-27Mat.
Csaba SzabóBonyolultsági lérdések az algebrában, Homogén struktúrák véges részstruktúrái2014-11-27Mat.
Péter SziklaiBiztonságos szavazórendszerek2014-11-27Mat.
Tamás SzőnyiVéges geometria2014-11-27Mat.
András SzűcsProblémák a differenciáltopológia köréből2014-11-27Mat.
Béla VizváriEgészértékű programozás, gazdasági matematika, agrárfolyamatok matematikai elemzése2014-11-27Mat.
Zoltán BajnokHolography and the gauge gravity duality2014-11-27Wigne
Imre BakonyiNanohuzalok előállítása, mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata2014-11-27Wigne
Ágnes EnyediCa2+ transzporterek szerepe a differenciálódás, apoptózis és oxidatív stressz folyamataiban2014-11-27OVSZ
Balázs SarkadiA biológiai membránok felépítése és működése2014-11-27OVSZ
Zoltán BarczaA gyepek szénmérlegének modellezése Európában2014-11-27FFI
Judit BartholyRegionális éghajlatszimulációk és azok környezeti alkalmazásai ENSEMBLE típusú klímamodell-együttesekkel2014-11-27FFI
Gyula GábrisPosztglaciális hidrográfiai és hidrológiai folyamatok az Alföldön a klímaváltozások függvényében2014-11-27FFI
András GaláczA mezozoikum és kainozoikum tengeri és szárazföldi környezeteiben lezajlott környezetváltozások kimutatása és részletes elemzése paleobiológiai vizsgálatok alapján2014-11-27FFI
József KovácsSztochasztikus modellezés sekély felszínalatti vízszint idősorokra, egy tiszántúli területen2014-11-27FFI
Judit Mádlné SzőnyiKiáramlási területek megcsapolódási zónáihoz köthető karszt-korrozív biofilmek kísérleti tanulmányozása2014-11-27FFI
Róbert MészárosLevegőminőség előrejelző eljárások pontosítása és fejlesztése gépi tanulási és statisztikai módszerekkel2014-11-27FFI
Rita PongráczA globális és regionális éghajlatváltozás szerepe a városi skálán2014-11-27FFI
Csaba SzabóFöldköpeny geokémiája2014-11-27FFI
Csaba SzabóKörnyezetgeokémia2014-11-27FFI
Mária Ottilia SzabóAntropogén tájelemek környezet- és természetvédelmi szempontú vizsgálata2014-11-27FFI
Zoltán SzalaiPotenciálisan toxikus elemek (PTE) és az oldott szervesanyag (DOM) komplexeinek vizsgálata a talaj természetes állapotán2014-11-27FFI
Szabina TörökA decentralizált villamosenergia-termelés környezeti externáliái2014-11-27FFI
Tamás WeidingerA felszíni energiamérleg komponensek becslése és alkalmazása szél-és napenergia termelési becslésekben2014-11-27FFI
Tamás WeiszburgA mangán ásványainak szabályozó és jelző szerepe eltérő oxidációs állapotú recens és fosszilis tengeri környezetekben2014-11-27FFI
Éva ÁcsKözép Európa legnagyobb sekély tava, a Balaton ökológiai állapotértékelési módszerének továbbfejlesztése recens és szub-fosszilis kovaalgák elemzésével2014-11-27MTA
Ágota ApátiKalcium indikátor fehérjék vizsgálata őssejteken2014-11-27MTA
Ervin BalázsA csírázás mechanizmusának molekuláris biológiai feltárása, genomikai és proteomikai megközelítések2014-11-27MTA
István BányászOptikai elemek tervezése és készítése ionimplantálással2014-11-27MTA
László BudayTirozin kinázokkal működő jelpályák2014-11-27MTA
Ágnes BukaNem lineáris folyamatok, mintázatképző instabilitások kísérleti vizsgálata anizotróp, komplex rendszerekben.2014-11-27MTA
Attila DeményGeokémiai módszerek alkalmazása a paleoklimatológiai kutatásban2014-11-27MTA
Attila DeményExtraterresztrikus anyagok szerves- és stabilizotóp-geokémiai vizsgálata2014-11-27MTA
Sándor DóbéBioüzemanyagok és megújuló vegyipari alapanyagok környezeti kémiája: reakciókinetikai, fotokémiai és lézerspektroszkópiai kutatások2014-11-27MTA
Zoltán DonkóErősen csatolt plazmák válaszfüggvényei és kollektív gerjesztései2014-11-27MTA
Zsuzsanna DosztányiRendezetlen fehérjék és kölcsönhatásaik vizsgálata2014-11-27MTA
Zsuzsanna DosztányiRendezetlen fehérjék tanulmányozása egyszerűsített fizikai modellekkel2014-11-27MTA
László DrahosTömegspektrometria alapú proteomikai és bioinformatikai módszerek fejlesztése2014-11-27MTA
István FöldesAbszorpció és ionizáció ultrarövid lézerimpulzusokkal és magas harmonikusokkal2014-11-27MTA
Péter GálSzerin proteázok az immunrendszerben: a komplementrendszer aktiválódása és szabályzása2014-11-27MTA
György HajósNukleofil karbének kondenzált piridin-származékok körében2014-11-27MTA
József HallerAz agresszivitás idegrendszeri szabályozásának vizsgálata optogenetikai eljárásokkal2014-11-27MTA
Attila HettyeyKétéltűek bőrhöz kötött immunválaszának evolúciós ökológiája2014-11-27MTA
László HomolyaABC transzporterek sejten belüli vándorlása polarizált sejtekben2014-11-27MTA
Katalin JägerA szárazság és hőstressz együttes hatása a búza pollen-bibe kölcsönhatására és megtermékenyülésére2014-11-27MTA
Angéla JuhászAllergiát és cöliákiát kiváltó fehérjék vizsgálata gabonafélékben2014-11-27MTA
Gyula KatonaHalmazrendszerekre vonatkozó extremális problémák2014-11-27MTA
Gyula KatonaTérlefedő kódok egyéb kombinatorikai vonatkozásai2014-11-27MTA
Zoltán KernKörnyezetváltozás évszakosan rétegzett geológiai/biológiai képződmények alapján2014-11-27MTA
Levente Kiss
M. Gábor Kovács
Specificitás és kölcsönhatás multitrofikus rendszerekben2014-11-27MTA
Gábor KocsyA stresszválasz és a fejlődés redox szabályozása gabonafélékben2014-11-27MTA
Jenő KontschánA Veigaiaidae és a Macrochelidae családok taxónomiai vizsgálata és szerepük az agrár ökoszisztémákban2014-11-27MTA
Géza Kovácsszamitastechnikai ismeretek, programozasi keszseg (pl. C, Fortran), csillagaszati irodalom kovetese, jo tanulmanyi eredmenyek2014-11-27MTA
György Kriska
Gábor Horváth
Légköroptikai jelenségek és a poláros fényszennyezés vizsgálata2014-11-27MTA
Csilla LaczkaAz OATP (organikus anion transzporter polipeptid) családba tartozó membránfehérjék vizsgálata2014-11-27MTA
Örs LegezaErősen korrelált rendszerek vizsgálata renormálási módszerekkel és magas dimenziós terek közelítése tenzorfaktorizációs eljárással.2014-11-27MTA
Péter LévaiNehézion ütközések fizikája az FCC gyorsítónál2014-11-27MTA
Katalin MonostoryA máj gyógyszer-metabolizáló képességének változása patológiás körülmények között2014-11-27MTA
Péter ÓdorFaállomány és termőhelyi viszonyok hatása különböző korú cseres-tölgyes erdők aljnövényzetére és cserjeszintjére2014-11-27MTA
Géza ÓdorA rendezetlenség hatásának vizsgálata hálózati modellekben2014-11-27MTA
János OsánRöntgenabszorpciós spektrometria a környezeti analitikában2014-11-27MTA
Judit OvádiA moonlighting fehérjék kettős élete; A rendezetlen agy-specifikus TPPP/p25 fiziológiás és patológiás folyamatokban.2014-11-27MTA
László PéterElektrokémiai fémleválasztás nemvizes oldószerek felhasználásával2014-11-27MTA
László PyberAszimptotikus csoportelmélet2014-11-27MTA
György Zoltán RadnócziFázisátalakulások vizsgálata transzmissziós elektronmikroszkóppal2014-11-27MTA
Marianna RakszegiEgyes bioaktív komponensek mennyiségének növelése és hatásainak vizsgálata gabonafélékben2014-11-27MTA
Attila ReményiFehérje szerkezet alapú hatóanyag tervezés2014-11-27MTA
Attila ReményiJelátviteli fehérje komplexek szerkezete és vizsgálatuk sejten belül2014-11-27MTA
Gábor RennerSzámítógépes felületrekonstrukció mérési adatokból2014-12-14MTA
Tamás RozgonyiFotodisszociáció vizsgálata kvantumkémiai és dinamikai számításokkal2014-11-27MTA
István SimonRendezetlen fehérjék elméleti vizsgálata2014-11-27MTA
Jenő SólyomSpinfolyadékok elméleti vizsgálata erősen frusztrált rácsokon2014-11-27MTA
Imelda Réka SomodiAktuális és potenciális vegetáció összehasonlító mintázatelemzése2014-11-27MTA
András StirlingKémiai reakciók, ritka események mechanizmusának kutatása elméleti módszerekkel2014-11-27MTA
András SzilágyiA fehérjék funkcionális szabadenergia-hiperfelszíne2014-11-27MTA
Tibor Szili-Kovács
Andrea Kériné Borsodi
Só- és víz stressz hatása a mikrobaközösségek aktivitására szikes talajok ismételt kiszáradás-nedvesedés ciklusaiban2014-11-27MTA


2014. X. 22.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2014. november 14-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1517 ( 2014. X. 22. )