Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Tibor GodaAlternáló tömítések kenési állapotának numerikus modellezése2014-05-26GT3
Károly VáradiHegesztési varratkörnyezetek feszültségi és kifáradási állapota2014-05-26GT3
Miklós AntalovitsNagy kockázatú szociotechnikai rendszerek biztonsági kultúrájának növelése szervezeti tanulással2014-05-31BME
Miklós Antalovits
Lajos Izsó
A felhasználó központú termékinnováció pszichológiai megalapozása / Founding a psychologically well-established user centered product innovation methodology2014-05-31BME
Attila AszódiGázhűtésű gyorsreaktor hőkörfolyamatainak stacionárius számítására, optimalizálására alkalmas programrendszer fejlesztése és alkalmazása2014-05-30BME
Katalin BalázsiTi/DLC nanokompozit fejlesztése nedves közegű keménybevonat céljából2014-05-30BME
Péter BálintParaméterektől függő és térben kiterjedt kaotikus dinamikai rendszerek2014-05-31BME
István BányászOptikai elemek tervezése és készítése ionimplantálással2014-05-30BME
Péter BaranyiKognitív infokommunikáció szerepe a jövő internet infrastruktúrájának tervezésében2014-05-31BME
Attila BarócsiVéletlenszerű és determinisztikus mikro- és nanostruktúrák fényszórásának alkalmazásorientált vizsgálata2014-05-30BME
Attila BarócsiSpeciális orvostechnikai célú lézeres optikai eszközök vizsgálata és integrált modellezése2014-05-30BME
Melinda BenkőFenntarthatóság és városforma2014-05-30BME
Melinda BenkőÚjraértelmezett határ: város és épület változó viszonya2014-05-30BME
Róbert BódizsInnovatív jelfeldolgozási eljárások az alvás-EEG elemzésében / Innovative methods of signal analysis of sleep state-specific EEG patterns2014-05-31BME
Marianna BollaSpektrális klaszterezés és kétszempontú klaszterezés2014-05-31BME
Sándor BordácsMultiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz2014-05-30BME
Szabolcs CzifrusDinamikai számítások az ALLEGRO kísérleti gyorsreaktor biztonsági elemzéseihez2014-05-30BME
Gábor DemeterAdiabatikus kontroll eljárások alkalmazása foton visszhang kvantum memóriákban2014-05-30BME
Gábor DomokosKonvex testek morfológiája2014-05-31BME
Gábor DomokosKavicsok morfológiája2014-05-30BME
Gábor ErdeiIntraokuláris lencsék modellezése és optimalizációja2014-05-30BME
Titusz FehérSpintronikai anyagok elektronspin-rezonanciája2014-05-30BME
Sándor FehérNegyedik generációs reaktorokat tartalmazó atomerőmű-rendszerek üzemanyagciklusának összehasonlító vizsgálata2014-05-30BME
Miklós FerencziVizsgálatok az algebrai logikában2014-05-31BME
Tamás FleinerStabil párosítások és alkalmazásaik2014-05-31BME
István FöldesAbszorpció és ionizáció ultrarövid lézerimpulzusokkal és magas harmonikusokkal2014-05-30BME
Ákos G. HorváthGeometriai problémák Minkowski terekben2014-05-31BME
Boglárka Gazdag-TóthVállalatelhelyezési feladatok megoldása globális optimalizálási módszerekkel2014-05-31BME
Boglárka Gazdag-TóthMegbízható globális optimalizálási algoritmusok fejlesztése és alkalmazása2014-05-31BME
László GránásyTöbbfázisú megszilárdulás és mintázatképződés egyensúlytól távoli rendszerekben történő vizsgálata a modern fázismező elméletek keretében2014-05-30BME
Ágnes Gyetvainé BaloghMester és tanítvány építészeti kapcsolatok a 19. században2014-05-30BME
Miklós GyőriEvidencia-alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus info-kommunikációs eszközök autizmussal vagy más kognitív eltéréssel élő személyek számára2014-05-31BME
Dezső HegyiMűszaki textíliák tönkremeneteli feltételének vizsgálata2014-05-30BME
Károly HercegfiEmberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban / Human differences in Human-Computer Interaction2014-05-31BME
Károly HercegfiPszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában / Psychophysiology-based methods in Human-Computer Interaction2014-05-31BME
Attila HirnSzilárdtest nyomdetektorokkal végzett űrdozimetriai célú mérések a Föld körüli térségben2014-05-30BME
Attila HirnSugárzási tér jellemzőinek meghatározása Föld körüli környezetben2014-05-30BME
János HorváthA cselekvés hatása az észlelésre / Action-induced changes in perception2014-05-31BME
Zsolt Endre HorváthAlacsonydimenziós szén nanoszerkezetek elektromos tulajdonságainak vizsgálata2014-05-30BME
Zoltán HózerAtomerőművi fűtőelemek burkolatának jellemző tulajdonságai normál üzemi és üzemzavari körülmények között.2014-05-30BME
Gábor IvanyosAlgebrai módszerek a kvantum-informatikában2014-05-31BME
Márta JuhászA team munka kommunikációs jellemzői / Communication features of the team work2014-05-31BME
Katalin KamarásSzétválasztott szén nanocsövek töltésének tanulmányozása spektroszkópiai módszerekkel2014-05-30BME
Katalin KamarásKözeli terű infravörös spektroszkópia grafénen adszorbeált molekulákon2014-05-30BME
János KarátsonA konjugált gradiens-módszer szuperlineáris konvergenciája nemlineáris operátoregyenletekre2014-05-31BME
György KárolyiSzálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése2014-05-30BME
György KárolyiSzálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése2014-05-30BME
Gyula KatonaGráfok kövezési és murvázási számainak vizsgálata2014-05-31BME
Szabolcs KériAsszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben / Associative learning in neuropsychiatric disorders2014-05-31BME
Szabolcs KériA percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal2014-05-31BME
Krisztián KertészBioinspirált fotonikus nanoszerkezetek előállítása és jellemzése2014-05-30BME
János KertészIdőfüggő folyamatok komplex hálózatokon2014-05-30BME
Gábor KissFelületi vékonyrétegek szerepének tanulmányozása a fémekben történő hidrogén oldódására nézve2014-05-30BME
László KollárKompozitok mechanikája2014-05-30BME
Jenő KontraMűemlék épületek energetikai rekonstrukciója2014-05-30BME
Antal Koós2D nanoanyagok és azok hibridjeinek előállítása CVD módszerrel2014-05-30BME
Pál KoppaFélvezető, fém és dielektrikum nanoszerkezetek nem-konvencionális optikai tulajdonságainak vizsgálata2014-05-30BME
András KornaiMatematikai nyelvészet2014-05-31BME
Gyula KovácsArc és tárgy reprezentáció az emberi agyban; komputácio, elektrofiziologia, pszichofizika és fMRI2014-05-31BME
Ilona KovácsAlvás és tanulás / Sleep and Learning2014-05-31BME
János KrählingMagyar újkori építészettörténeti kutatások2014-05-30BME
Alex KüronyaNewton-Okounkov testek és alkalmazásaik2014-05-31BME
Alex KüronyaGörbék algebrai felületeken2014-05-31BME
Örs LegezaErősen korrelált rendszerek vizsgálata renormálási módszerekkel és magas dimenziós terek közelítése tenzorfaktorizációs eljárással2014-05-30BME
Dávid LégrádyReaktordinamikai szimulációk GPU-n2014-05-30BME
Dávid LégrádyfMRI mérési szekvenciák optimalizálása humán szkenneren2014-05-30BME
Krisztián LengyelRitkaföldfém ionok nagyfelbontású spektroszkópiája borát és niobát egykristályokban2014-05-30BME
Pál MaákAkusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése2014-05-30BME
Ferenc MárkusBallisztikus termikus energiaterjedés hatásai nanotranszport folyamatokban2014-05-30BME
Katalin MarótzyÉpítészeti pályázatok a historizmusban2014-05-30BME
Dániel MarxParaméteres algoritmusok és árnyultságelmélet2014-05-31BME
Attila NagyA félcsoportok algebrai vizsgálata2014-05-31BME
Géza ÓdorA rendezetlenség hatásának vizsgálata hálózati modellekben2014-05-30BME
Zoltán OsváthGrafén/nanorészecske hibrid szerkezetek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata2014-05-30BME
Zoltán PásztiModellkatalizátorok előállítása és jellemzése korszerű felületspektroszkópiai eszközökkel2014-05-30BME
Tamás PázmándiBelső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése2014-05-30BME
Imre PéczeliA felületi érdesség (elsősorban fémek) optikai elven történő mérésének vizsgálata2014-05-30BME
Karlo PencMágneses anyagok optikai tulajdonságai2014-05-30BME
Gábor PeteSíkbeli véletlen folyamatok kritikus viselkedése2014-05-31BME
Gábor PeteCsoportok és gráfok geometriai és sztochasztikus tulajdonságai2014-05-31BME
Péter PetrikNanoszerkezetek optikai vizsgálata2014-05-30BME
Gergő PokolElfutó elektronok dinamikájának szimulációja2014-05-30BME
Anita PongráczLokális gyógyszeradagoló mikrorendszerek optimalizálása2014-05-30BME
Péter RabbAz európai és az oszmán-török építészet kapcsolata2014-05-30BME
Miklós RásonyiOptimális befektetés hosszú memóriájú folyamatok esetén2014-05-31BME
Ferenc RétiErősen ötvözött acélok szerkezeti változásainak követése mágneses módszerrel2014-05-30BME
Péter RichterAttoszekundumos fényvezérelt elektronika2014-05-30BME
Lajos RónyaiAlgebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása2014-05-31BME
Lajos RónyaiAlgebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása2014-05-31BME
István SajtosFalazott boltozatok, mint húzószilárdság nélküli héjszerkezetek, statikája2014-05-30BME
Ferenc SimonSpin dinamikai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata szénalapú nanoszerkezeteken2014-05-30BME
Mariann SimonKötődés és kísérletezés: A hatvanas évek hazai építészete2014-05-30BME
Ferenc SimonOptikailag detektált mágneses rezonancia és ac impedancia spektroszkópia szénalapú nanoszerkezeteken2014-05-30BME
Mariann SimonFolyamatos jelen. A hazai modern építészet historiográfiája.2014-05-30BME
András Árpád SiposVékony filmek ráncos mintázatai2014-05-30BME
György SzabóEvolúciós potenciáljátékok2014-05-30BME
Tamás Szirányi
Zoltán Vidnyánszky
Az ember-gép kapcsolat szemmozgás-követő méréseken alapuló bioinspirált modellezése / Bioinspired modelling human-machine interface based on eye-movement measurements2014-05-31BME
Jenő SzirmaiGömbkitöltések és Dirichlet-Voronoi cellák Thurston geometriákban2014-05-31BME
Gábor TakácsKorrelációs függvények és nemegyensúlyi dinamika egydimenziós kvantum rendszerekben2014-05-30BME
Levente TapasztóÚjszerű két-dimenziós anyagok vizsgálata és nanoskálájú megmunkálása2014-05-30BME


2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )