Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
György ÁbrahámAz emberi színtévesztés méréstechnikája2015-05-13MOGI
Rita KissErő érzékelése kognitív telemanipulációs módszerekkel2015-05-13MOGI
Péter KorondiVirtuális tele-jelenlét ipari robotok távműködtetése során2015-05-13MOGI
Krisztián SamuLED-es közvilágítási rendszerek optikai teljesítményét leíró metrikák vizsgálata és fejlesztése2015-05-13MOGI
Vladimír SzékelyElosztott lineáris hálózatok elmélete2015-06-30EET
Tibor GodaAlternáló tömítések kenési állapotának numerikus modellezése2015-05-13GT3
Károly VáradiHegesztési varratkörnyezetek feszültségi és kifáradási állapota2015-05-13GT3
István FiCsomóponti ellenállásfüggvények meghatározása forgalom szimulációs módszerrel2015-05-31BMEUV
István FiAz úthálózat teljesítőképességi és forgalombiztonsági szempontból lényeges elemeinek kapacitáselemzése2015-05-31BMEUV
István FiA magyar forgalmi méretezési gyakorlatban alkalmazott egységjármű szorzók értékeinek felülvizsgálata, indokolt javaslat új szorzók bevezetésére2015-05-31BMEUV
Csaba OroszFenntartható városi közlekedési rendszerek fejlesztése2015-05-31BMEUV
Attila VörösGyorsforgalmi és főutak ütemezett, illetve egyidejű keresztmetszeti kiépítésének összehasonlítása a megvalósítás valamint a komplex közl. és környezeti költségek alapján2015-05-31BMEUV
István BerkesA gazdaságtan és a pénzügy nemlineáris idősorainak statisztikai elemzése. (Statistical Analysis of Nonlinear Time Series in Economy and Finance.)2015-05-31BME
Gábor CsernákKaotikus mozgások elméleti és kísérleti vizsgálata szakaszosan sima modellek esetén2015-05-13MM
Gábor Fejes TóthElhelyezések és fedések2015-05-31BME
László GerencsérRészvényopciók árazásának új eszközei2015-05-31BME
Tamás InspergerForgácsolási folyamatok regeneratív rezgéseinek vizsgálata2015-05-13MM
Tamás InspergerDigitálisan szabályozott dinamikai rendszerek vizsgálata2015-05-13MM
Attila KossaViszkózus-rugalmas-képlékeny mechanikai anyagmodellek fejlesztése véges alakváltozások esetén2015-05-13MM
Miklós MenyhárdAnomális diffúzió, felületi keveredés vizsgálata atomisztikus szimulációkkal multirétegekben2015-05-30BME
Gábor StépánForgácsolás dinamikája2015-05-13MM
Tamás SzántaiValószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek2015-05-31BME
András SzekrényesVékonyfalú rétegelt szerkezetek nemlineáris rezgései és dinamikus stabilitása2015-05-13MM
Bálint TóthHosszú memóriájú bolyongások aszimptotikus leírása2015-05-31BME
Attila VirosztekDirac fermionok grafénben2015-03-30BME
Tamás CsoknyaiEnergiahatékony épületek szellőzési veszteségeinek vizsgálata2015-05-13EPGET
Tamás CsoknyaiEnergiahatékony épületek és az épülethasználati szokások közötti kölcsönhatások vizsgálata2015-05-13EPGET
László GarbaiA közel zéró és/vagy aktív, energiahatékony épületekben a komfort paraméterek alakulása. Az optimális komfortparaméterek beállítása. Mérési és szimulációs eljárások kifej2015-05-13EPGET
László GarbaiÉpületek fűtési és használati melegvíz hőszükségletének kockázati elvű méretezési módszerei a valószínűség elmélet és a sztochasztikus folyamatok elmélete alapulvételével2015-05-13EPGET
László KajtárBiomassza tüzelésű kazánok és rendszerek energetikai vizsgálata2015-05-13EPGET
László KajtárIrodaházak hőkomfortja2015-05-13EPGET
László KajtárIrodaházak levegőminősége2015-05-13EPGET
Péter LángSzéndioxid kibocsájtás csökkentése abszorpcióval.2015-05-13EPGET
Péter LángEgyenletes befúvásra optimalizált légcsatorna keresztmetszetének meghatározása2015-05-13EPGET
Péter LángSzétválasztó műveletek modellezése és optimalizálása2015-05-13EPGET
Mária ÖrvösEgyidejű hő- és anyagátadás vizsgálata szárítási folyamatoknál2015-05-13EPGET
László MonostoriAktív azonosítókat alkalmazó elosztott termelési struktúrák irányítása2015-05-13GTT
László MonostoriTermeléstervezési módszerek fejlesztése rugalmas és újrakonfigurálható gyártórendszerekhez2015-05-13GTT
István NémethSorjaképződés csökkentésének lehetőségei marási műveleteknél2015-05-13GTT
Tibor SzalayMikrofúrás forgácsolhatóságának javítása és automatizált felügyeletének fejlesztése2015-05-13GTT
Tibor SzalayZsebmarás technológiájának fejlesztése és optimalizálása2015-05-13GTT
József ÁdámA MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata, valamint a giroteodolitos és az inerciális irányátvitel összehasonlítása2015-05-31BMEAF
Gyula TóthA fizikai geodéziában alkalmazott integrál transzformációk számítása során fellépő nemlineáris jelenségek elméleti és numerikus vizsgálata2015-05-31BMEAF
Lajos VölgyesiA nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata2015-05-31BMEAF
Lajos VölgyesiA nehézségi erőtér időbeli változásának vizsgálata2015-05-31BMEAF
Eszter BognárEmberi szervezetből eltávolított implantátumok tulajdonságainak szinopszisa2015-05-13ATT
Eszter BognárFém és kerámia alapanyagú implantátumok fejlesztése2015-05-13ATT
János GinsztlerVáltakozó hő- és mechanikai igénybevételnek kitett erőművi acélok élettartamnövelése2015-05-13ATT
György KrállicsUltrafinomszemcsés fémes anyagok statikus és ciklikus károsodása2015-05-13ATT
Kornél MájlingerFémmátrixú kompozitok mikroszerkezeti és kopási tulajdonságai2015-05-13ATT
István MészárosMágneses anyagvizsgálati eljárások fejlesztése2015-05-13ATT
István MészárosRoncsolásmentes mágneses anyagvizsgálati eljárások fejlesztése2015-05-13ATT
Imre Norbert OrbulovFémmátrixú kompozitok gyártása és tulajdonságai2015-05-13ATT
Péter János SzabóA termomechanikusan kezelt fémek textúrájának változása, és ennek hatása egyes fémtani folyamatokra2015-05-13ATT
László KoncsosAz ökológiai vízpótlás meghatározása a Tisza-völgyben2015-05-31BMEVK
László KoncsosKapcsolt vízminőségi-hidrodinamikai modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni vizekre2015-05-31BMEVK
Dóra LakyArzén és ammónium ion egyidejű eltávolítása ivóvízkezelés során2015-05-31BMEVK
László SomlyódyAlternatív eutrofizálódási modellek összehasonlítása2015-05-31BMEVK
Árpád BarsiTérbeli objektumrekonstrukció teljes hullámalakos lézerszkenner adatokból2015-05-31BMEFT
Árpád BarsiÉrzékelőhálózatok építőmérnöki szerkezetek állapotának monitorozására2015-05-31BMEFT
Árpád BarsiNavigációs rendszerek és adatbázisok kialakítása2015-05-31BMEFT
Árpád BarsiNeurális hálózatok alkalmazása a távérzékelt felvételek feldolgozásában2015-05-31BMEFT
Tamás LovasFöldi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása2015-05-31BMEFT
Tamás LovasLézerszkennelt adatok térinformatikai feldolgozása2015-05-31BMEFT
Béla PalánczA Pareto-optimum a geodézia EIV modelljeinek megoldásában2015-05-31BMEFT
György SzabóKépi adatnyerésre alapozott adatfeltöltési technikák a térinformációs rendszerekben2015-05-31BMEFT
Sándor ÁdánySzelvénykettőzés hatása vékonyfalú hidegen hajlított elemek viselkedésére2015-05-31BMETM
Katalin BagiRegolit mechanikai viselkedésének vizsgálata2015-05-31BMETM
Katalin BagiTöbbnyílású ívhidak mechanikai viselkedésének diszkrételemes vizsgálata2015-05-31BMETM
Imre BojtárAz emberi koponya vizsgálata dinamikus hatásokra2015-05-31BMETM
Zsolt GáspárSzerkezetek tökéletlenségérzékenysége kettőscsúcs-katasztrófa esetén2015-05-31BMETM
József GyörgyiSzerkezet nagy elmozdulásának dinamikai számítása szél hatására2015-05-31BMETM
Zsolt HortobágyiUltra nagy szilárdságú, acélszálerősítésű vasbetonszerkezetek teherbírásának és duktilitásának elemzése2015-05-31BMETM
György KárolyiDNS alakváltozások diszkrét modellezése2015-05-31BMETM
György KárolyiSzálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése2015-05-31BMETM
János LógóSzerkezetoptimálás a megbízhatósági elmélet alapján2015-05-31BMETM
János LógóAcél-vasbeton öszvértartók kapcsolatainak numerikus vizsgálata és optimális tervezése2015-05-31BMETM
Tibor TarnaiSíkbeli rácsos tartók és gerendarácsok valamint térrácsok és lapszerkezetek közötti dualitás2015-05-31BMETM
Tamás BárányAbroncs gumiőrlet értéknövelt újrahasznosítása mikrohullámú devulkanizációt követően2015-05-13PT
Tibor CzigányMultifunkcionális polimerek fejlesztése2015-05-13PT
Tibor CzigányRészben, ill. teljesen lebomló polimer kompozit anyag fejlesztése nagy mechanikai igénybevételű alkalmazásokhoz2015-05-13PT
Marianna HalászHajlékony kompozit lapok és erősítőszerkezeteik uni-, bi- és multiaxiális deformációjának elemzése és modellezése2015-05-13PT
Marianna HalászKompoziterősítő textilszerkezetek 3D-s deformációs tulajdonságainak elemzése és modellezése2015-05-13PT
József Gábor KovácsSpeciális adalék- és töltőanyag eloszlató rendszer fejlesztése fröccsöntési technológiához2015-05-13PT
Gábor RomhányAkusztikus emissziós anyagvizsgálati módszer fejlesztése2015-05-13PT
Ferenc RonkayPolimer blendek habosítása2015-05-13PT
Gábor SzebényiNövelt rétegközi teherbírású hibrid nanokompozitok fejlesztése2015-05-13PT
Tamás TábiBazaltszállal erősített, megújuló erőforrásból előállított polimer kompozitok fejlesztése hosszútávú műszaki alkalmazásokhoz2015-05-13PT
Andrea ToldySzálerősítésű polimer kompozit szerkezeti anyagok fejlesztése repüléstechnikai alkalmazásokhoz2015-05-13PT
József FarkasHazai felszínmozgások okai2015-05-31BMEGT
András MahlerPórusvíznyomás-viszonyok hirtelen változásának hatása a talaj vázszerkezetére2015-05-31BMEGT
András MahlerModelling the volumetric behaviour of compacted unsaturated soils subjected to shear loading2015-05-31BMEGT
Balázs MóczárInvestigation of Hungarian expansive soils2015-05-31BMEGT
László NagyVasúti alépítmény geotechnikai kockázatának elemzése2015-05-31BMEGT
Péter BihariAz energiaellátás rendszerének strukturális optimálása2015-05-13EGR
Tamás FülöpSzilárd testek rugalmas, reológiai, hőtágulási és képlékeny folyamatainak termodinamikája2015-05-13EGR
Gyula GrófAlacsony szén-dioxid kibocsátású villamosenergia-termelés2015-05-13EGR
Ferenc LezsovitsBiomasszák és hulladékok termikus konverziós átalakítási lehetőségeinek vizsgálata2015-05-13EGR
Ferenc LezsovitsMegújuló alapon termelt magas hidrogén tartalmú éghető gázok optimális felhasználása2015-05-13EGR
Péter VánHullámterjedés, diszperzió és csillapítás termodinamikai feltételei2015-05-13EGR

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1663 ( 2015. II. 23. )