Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Csaba HősNagyméretű hidraulikus csőhálózatok érzékenységvizsgálata2015-10-31HDR
Annamária DudásTalajjal érintkező épületszerkezetek utólagos vízszigeteléssel történő rekonstrukciójának épületfizikai alapú vizsgálata2015-12-20BMEME
Péter MedgyasszayTermészetes anyagokból készülő, előregyártott építési rendszer kidolgozása2015-12-20BMEME
Péter MedgyasszayÉpületek rekonstrukciós feladatai során a prognosztizált klímaváltozás hatásainak figyelembe vétele, a műszaki alternatívák LCA és LCCA vizsgálatával2015-12-20BMEME
Dénes PatonaiA speciális rendeltetés kihatásai az épület építészeti és épületszerkezeti kialakítására2015-12-20BMEME
György StockerTranszparens, üvegszerkezetből készülő elsődleges tartószerkezeti elem építészeti és tartószerkezeti alkalmazási lehetőségének vizsgálata2015-12-20BMEME
Zsuzsa SzalayAz épületek nyári túlmelegedése elleni védekezés eszközei2015-12-20BMEME
Dániel RohácsLégiforgalmi irányítók fizikális és mentális állapotának mérése MEMS alapú berendezésekkel2015-10-31VRHT
József FarkasHazai felszínmozgások okai2015-12-20BMEGT
András MahlerPórusvíznyomás-viszonyok hirtelen változásának hatása a talaj vázszerkezetére2015-12-20BMEGT
András MahlerModelling the volumetric behaviour of compacted unsaturated soils subjected to shear loading2015-12-20BMEGT
Balázs MóczárInvestigation of Hungarian expansive soils2015-12-20BMEGT
László NagyVasúti alépítmény geotechnikai kockázatának elemzése2015-12-20BMEGT
Gabriella VargaHulladéklerakók hosszútávú viselkedésének vizsgálata geotechnikai módszerekkel2015-12-20BMEGT
L. György BalázsCement a betonban2015-12-20BMEEM
L. György BalázsRepedések és tapadás a betonban2015-12-20BMEEM
L. György BalázsBetonszerkezetek tartóssága2015-12-20BMEEM
Adorján BorosnyóiHidraulikus kiegészítő anyag tartalmú betonok teljesítőképessége2015-12-20BMEEM
Adorján BorosnyóiSzálerősítésű polimer (FRP) betétek tartóssága betonban2015-12-20BMEEM
Annamária DudásKörnyezetkímélő épületszerkezeti rekonstrukciós megoldások2015-12-20BMEEM
Péter GörögPincevágatok állékonyságának mérnökgeológiai értékelése numerikus módszerek segítségével2015-12-20BMEEM
Zsuzsanna JózsaGeohabok anyagjellemzői és viselkedése egyéb geoműanyagokkal alkotott kompozitszerkezetekben2015-12-20BMEEM
Zsuzsanna JózsaTégla- és kő boltozatú vasúti hidak várható élettartama2015-12-20BMEEM
Katalin KopecskóLégtisztító és öntisztuló látszóbeton vizsgálata2015-12-20BMEEM
Katalin KopecskóA kohósalak tartalom hatása a kloridmigrációra betonokban2015-12-20BMEEM
Éva Eszter Majorosné LublóyFaanyagok korszerű tűzvédelme2015-12-20BMEEM
Salem Georges NehmePontmegfogású üvegek teherbírásának elemzése2015-12-20BMEEM
Salem Georges NehmeNagyszilárdságú öntömörödő betonok tervezés2015-12-20BMEEM
Salem Georges NehmeÖntömörödő betonok porozitása2015-12-20BMEEM
Ákos TörökMűemléki kőanyagok komplex vizsgálata2015-12-20BMEEM
Ákos TörökKőzetek tulajdonságainak roncsolásmentes meghatározása2015-12-20BMEEM
Ákos TörökÉpítőkövek felületi kezelése2015-12-20BMEEM
Ákos TörökGranitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése2015-12-20BMEEM
Ákos TörökKőzetkörnyezetben kialakított üregek mérnökgeológiája2015-12-20BMEEM
Zoltán BokorMűszaki-gazdasági döntéstámogató módszer adaptív fejlesztése a közlekedésben2015-10-31KJK
Krisztián BónaIntelligens gyártáskiszolgáló logisztikai rendszerek tervezési eljárásai2015-10-31KJK
Krisztián BónaEllátási-elosztási hálózatok stratégiai tervezésének korszerű módszerei2015-10-31KJK
Krisztián BónaRaktári tárolóterek topológiai tervezésének korszerű módszerei, eljárásai2015-10-31KJK
Csaba CsiszárUtazói döntéseket és forgalmi áramlatokat befolyásoló módszerek fejlesztése, a hatások értékelése (különös tekintettel az integrált infokommunikációs technológiának a hel2015-10-31KJK
Péter GáspárKÖZÚTI JÁRMŰVEK ENERGIAOPTIMÁLIS ADAPTÍV SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSÁNAK TERVEZÉSE2015-10-31KJK
Péter GáspárKÖZÚTI JÁRMŰVEK KOOPERATÍV IRÁNYÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE2015-10-31KJK
Péter GáspárJÁRMŰIRÁNYÍTÁS TERVEZÉSE JÁRMŰVEZETŐI MODELL ALAPJÁN2015-10-31KJK
Péter GáspárKÖZÚTI JÁRMŰ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE2015-10-31KJK
Tamás MarkovitsLézersugaras megmunkálások vizsgálata, továbbfejlesztése2015-10-31KJK
Tamás SzirányiÖnjáró járművek látórendszeréhez: 3D alakfelismerés LIDAR és fuzionált mélységi kamera felvételeken2015-10-31KJK
Tamás SzirányiAdatgyűjtő szenzorhálózatok (pl. járművek mobil hálózatai) adatfúziójának modellezése2015-10-31KJK
Tamás SzirányiHelyszín és esemény detektálása mozgó videokamerák képein2015-10-31KJK
János TakácsJárműgyártási technológiák kutatása korszerű diagnosztikai eszközökkel2015-10-31KJK
István VargaVárosi közúti közlekedési rendszerek modellezése és irányítása, városi és gyorsforgalmi forgalomirányítási stratégiák összehangolása2015-10-31KJK
István ZoboryVasúti súrlódásos fékberendezéshez csatlakozó csúszásgátló berendezés dinamikai folyamatának optimalizálása sztochasztikus működési viszonyok között2015-10-31KJK
István ZoboryA vasúti kerék csúszva gördülő mozgásakor a kerék futófelületén kialakuló termikus viszonyok vizsgálata, a hőmérsékleti folyamat hatása az erőkapcsolati tényezőre2015-10-31KJK
István ZoboryA vasúti forgóváz sztochasztikus szimuláción alapuló diagnosztikája2015-10-31KJK
István BódiPillérszerkezetek helyszíni betonozással történő utólagos megerősítése2015-12-20BMEHS
György FarkasVegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése2015-12-20BMEHS
László HorváthRozsdamentes acél tartószerkezeti csomópontok méretezése2015-12-20BMEHS
Attila László JoóDevelopment of external bracing system to strengthen existing multi-story buildings in earthquake areas2015-12-20BMEHS
Attila László JoóHidak dinamikus tényezőinek pontosítása2015-12-20BMEHS
Tamás KovácsKönnyű adalékanyagos betonok tartószerkezeti alkalmazásának erőtani kérdései2015-12-20BMEHS
Gergely Vigh L.Alumínium szerkezetek tartóssága2015-12-20BMEHS
Tamás FleinerStabil párosítások és alkalmazásaik2015-12-31BME
Balázs GátiNem lineáris anyagtulajdonságok hatása az aeroelasztikus jelenségekre2015-10-31BME
Balázs GátiJelentősen deformálodó csupaszárny repülőgépek mozgásának vizsgálata2015-10-31BME
Pál KoppaFélvezető, fém és dielektrikum nanoszerkezetek nem-konvencionális optikai tulajdonságainak vizsgálata2015-12-31BME
János KrählingMagyar újkori építészettörténeti kutatások2015-12-30BME
Gábor MeleghSzámítógéppel támogatott korszerű balesetelemzés2015-10-31BME
András RecskiKombinatorikus optimalizálás és műszaki alkalmazásai2015-12-31BME
Adrienne ClementBelterületi, csapadékvízzel közvetített diffúz terhelés meghatározása2015-12-20BMEVK
László KoncsosKapcsolt vízminőségi-hidrodinamikai modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni vizekre2015-12-20BMEVK
László KoncsosAz ökológiai vízpótlás meghatározása a Tisza-völgyben2015-12-20BMEVK
István LicskóAlumínium- és vas(III)-sók hidrolízis-termékeinek kialakulása, az átalakulás optimális körülményeinek meghatározása, alkalmazási lehetőségek a víz- és szennyvíztisztításb2015-12-20BMEVK
László SomlyódyAlternatív eutrofizálódási modellek összehasonlítása2015-12-20BMEVK
Tamás CsoknyaiEnergiahatékony épületek és az épülethasználati szokások közötti kölcsönhatások vizsgálata2015-10-31EPGET
László GarbaiA közel zéró és/vagy aktív, energiahatékony épületekben a komfort paraméterek alakulása. Az optimális komfortparaméterek beállítása. Mérési és szimulációs eljárások kifej2015-10-31EPGET
László GarbaiÉpületek fűtési és használati melegvíz hőszükségletének kockázati elvű méretezési módszerei a valószínűség elmélet és a sztochasztikus folyamatok elmélete alapulvételével2015-10-31EPGET
Péter LángSzéndioxid kibocsájtás csökkentése abszorpcióval.2015-10-31EPGET
Péter LángSzétválasztó műveletek modellezése és optimalizálása2015-10-31EPGET
Péter LángEgyenletes befúvásra optimalizált légcsatorna keresztmetszetének meghatározása2015-10-31EPGET
György ÁbrahámAz emberi színtévesztés méréstechnikája2015-10-31MOGI
Rita KissMozgásvizsgálatok kidolgozása és használata ergonómiai tervezéshez2015-10-31MOGI
Krisztián SamuLED-es közvilágítási rendszerek optikai teljesítményét leíró metrikák vizsgálata és fejlesztése2015-10-31MOGI
Krisztián SamuLED-es közvilágítási rendszerek optikai teljesítményét leíró metrikák vizsgálata és megalapozása2015-10-31MOGI
Péter TamásOrtopédiai diagnózis optikai módszerekkel végzett mérések alapján2015-10-31MOGI
Péter TamásAz emberi test és az alakformáló öltözetek kölcsönhatásának modellezése, szimulációja2015-10-31MOGI
Balázs GátiRobotrepülőgépek fel- és leszállását segítő instacioner aerodinamikai jelenségek azonosítása és vizsgálata2015-10-31KSK
Balázs GátiLégijárművek mozgásjellemzőinek rekonstrukciója elsődleges és másodlagos radarok naplói alapján2015-10-31KSK
Rita NemesÚjrahasznosított anyagú és könnyű adalékanyagos betonok tartóssága2015-12-20BMEM
Ferenc MészárosMobilitás alapú közlekedési árképzési rendszer kialakításának feltételrendszere2015-10-31KUKG
Ádám TörökVédtelen közlekedők magatartására ható tényezők vizsgálata2015-10-31KUKG
Edit CséfalvayAlternatív energiatermelési eljárások fenntarthatósága2015-10-31EGR
Edit CséfalvayNehézfémekkel szennyezett hulladékvizek ártalmatlanítása fiziko-kémiai és biológiai eljárásokkal2015-10-31EGR
Tamás FülöpSzilárd testek rugalmas, reológiai, hőtágulási és képlékeny folyamatainak termodinamikája2015-11-03EGR
Gyula GrófHőtranszport hatékonyságnövelése napkollektorokban2015-10-31EGR
Attila ImreMetastabil és szuperkritikus fluidumok termodinamikai vizsgálata2015-10-31EGR
Ferenc LezsovitsMegújuló alapon termelt magas hidrogén tartalmú éghető gázok optimális felhasználása2015-10-31EGR
Ferenc LezsovitsBiomasszák és hulladékok termikus konverziós átalakítási lehetőségeinek vizsgálata2015-10-31EGR
Pál SzentannaiSzinergikus hatások a fluidágyas konverzióban2015-10-31EGR
Péter VánGyengén nemlokális kontinuumok stabilitása2015-11-03EGR
Péter VánHővezetés túl a Fourier-egyenleten2015-11-03EGR
József ÁdámA MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata, valamint a giroteodolitos és az inerciális irányátvitel összehasonlítása2015-12-20BMEAF
Gyula TóthA fizikai geodéziában alkalmazott integrál transzformációk számítása során fellépő nemlineáris jelenségek elméleti és numerikus vizsgálata2015-12-20BMEAF


2015. VIII. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. október 9-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )