Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Gábor CsernákKaotikus mozgások elméleti és kísérleti vizsgálata szakaszosan sima modellek esetén2015-05-13MM
Tamás InspergerDigitálisan szabályozott dinamikai rendszerek vizsgálata2015-05-13MM
Tamás InspergerForgácsolási folyamatok regeneratív rezgéseinek vizsgálata2015-05-13MM
László KoncsosKapcsolt vízminőségi-hidrodinamikai modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni vizekre2014-12-20BMEVK
László KoncsosAz ökológiai vízpótlás meghatározása a Tisza-völgyben2014-12-20BMEVK
Attila KossaViszkózus-rugalmas-képlékeny mechanikai anyagmodellek fejlesztése véges alakváltozások esetén2015-05-13MM
Dóra LakyArzén és ammónium ion egyidejű eltávolítása ivóvízkezelés során2014-12-20BMEVK
László SomlyódyAlternatív eutrofizálódási modellek összehasonlítása2014-12-20BMEVK
Gábor StépánForgácsolás dinamikája2015-05-13MM
András SzekeresDinamikus hőterhelésű gépészeti szerkezetek méretezése2015-01-31MM
András SzekrényesRepedések kompozit alkatrészek tulajdonságaira gyakorolt hatásának vizsgálata2015-01-31MM
András SzekrényesVékonyfalú rétegelt szerkezetek nemlineáris rezgései és dinamikus stabilitása2015-05-13MM
Dénes TakácsAnholonom rendszerek dinamikája2015-01-31MM
Eszter BognárFém és kerámia alapanyagú implantátumok fejlesztése2015-05-13ATT
Eszter BognárEmberi szervezetből eltávolított implantátumok tulajdonságainak szinopszisa2015-05-13ATT
János GinsztlerVáltakozó hő- és mechanikai igénybevételnek kitett erőművi acélok élettartamnövelése2015-05-13ATT
György KrállicsUltrafinomszemcsés fémes anyagok statikus és ciklikus károsodása2015-05-13ATT
Kornél MájlingerFémmátrixú kompozitok mikroszerkezeti és kopási tulajdonságai2015-05-13ATT
István MészárosMágneses anyagvizsgálati eljárások fejlesztése2015-05-13ATT
István MészárosRoncsolásmentes mágneses anyagvizsgálati eljárások fejlesztése2015-05-13ATT
Imre Norbert OrbulovFémmátrixú kompozitok gyártása és tulajdonságai2015-05-13ATT
Imre Norbert OrbulovGömbhéjakkal erősített fémmátrixú kompozit rendszerek előállítása, optimálása, vizsgálata és modellezése2015-01-31ATT
Péter János SzabóSztentek fémmel fedett felülete2015-01-31ATT
Péter János SzabóA fémek újrakristályosodási folyamatának vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása és összehasonlítása2015-01-31ATT
Péter János SzabóA termomechanikusan kezelt fémek textúrájának változása, és ennek hatása egyes fémtani folyamatokra2015-05-13ATT
József BíróProcessor Sharing Models for Elastic Traffic Dimensioning2015-01-05TMIT
Tibor CinklerNew optical signal processing techniques for Tbit/s transmission over all-optical networks2015-01-05TMIT
László Kóczy T.Fuzzy és softcomputing rendszerek, modellek és algoritmusok kutatása2015-01-05TMIT
Zsuzsanna KósaHazai és nemzetközi gazdálkodási rendszerek gépi illesztése és adat-integrációja2015-01-05TMIT
Gábor MagyarKooperatív szerveződésű ajánlórendszerek2015-01-05TMIT
Markosz MalioszCommunity based forecasting for effective video content caching in mobile networks2015-01-05TMIT
Sándor MolnárHatékony kódolások a jövő Internetjében2015-01-05TMIT
Géza NémethGépi tanuláson alapuló számítógépes beszédkeltés2015-01-05TMIT
Gábor RétváriNetwork Routing in Modern Telecommunications2015-01-05TMIT
Gyula SallaiKomplex rendszerek tervezése és optimalizálása szimulációval2015-01-05TMIT
Gyula SallaiKomplex rendszerek tervezése és optimalizálása szimulációval2015-01-05TMIT
Gábor SzűcsAdat- és multimédiabányászati módszerek kutatása2015-01-05TMIT
Gábor SzűcsGépi tanulás multimédia rendszerek intelligens felhasználói felületeihez2015-01-05TMIT
Anh Tuan TrinhEconomics of Future Internet2015-01-05TMIT
Attila VidácsSurvivable optical access networks2015-01-05TMIT
Annamária DudásTalajjal érintkező épületszerkezetek utólagos vízszigeteléssel történő rekonstrukciójának épületfizikai alapú vizsgálata2014-12-20BMEME
Dénes PatonaiA speciális rendeltetés kihatásai az épület építészeti és épületszerkezeti kialakítására2014-12-20BMEME
György StockerTranszparens, üvegszerkezetből készülő elsődleges tartószerkezeti elem építészeti és tartószerkezeti alkalmazási lehetőségének vizsgálata2014-12-20BMEME
Balázs BenyóModell alapú orvosi diagnosztikai és terápiás módszerek kutatása2015-01-05IIT
Balázs BenyóÚj módszerek mobil és érintés nélküli technológiára alapuló szolgáltatások megvalósításához2015-01-05IIT
Bálint KissNemlineáris mechatronikai rendszerek modellalapú irányításának kutatása2015-01-05IIT
Béla LantosEmbernélküli földi, légi és vízi járművek irányításának és formációban haladásának korszerű tervezési módszerei2015-01-05IIT
Béla LantosEmber nélküli légi és földi járművek korszerű identifikációs, navigációs és irányítási módszerei2015-01-05IIT
László SzécsiStíluskövető képalkotás képtérbeli végeselemekkel2015-01-05IIT
László Szirmay-KalosFotorealisztikus, valósidejű grafikus algoritmusok2015-01-05IIT
Tamás Várady3D-s geometriai modellezés formatervezői vázlatok alapján2015-01-05IIT
Tamás Várady3D-s digitális alakzatrekonstrukció2015-01-05IIT
Tamás CsoknyaiEnergiahatékony épületek és az épülethasználati szokások közötti kölcsönhatások vizsgálata2015-05-13EPGET
Tamás CsoknyaiAdott felületre érkező globális sugárzás felbontása direkt és diffúz sugárzási komponensekre2015-01-31EPGET
Tamás CsoknyaiEnergiahatékony épületek szellőzési veszteségeinek vizsgálata2015-05-13EPGET
László GarbaiA közel zéró és/vagy aktív, energiahatékony épületekben a komfort paraméterek alakulása. Az optimális komfortparaméterek beállítása. Mérési és szimulációs eljárások kifej2015-05-13EPGET
László GarbaiÉpületek fűtési és használati melegvíz hőszükségletének kockázati elvű méretezési módszerei a valószínűség elmélet és a sztochasztikus folyamatok elmélete alapulvételével2015-05-13EPGET
László KajtárIrodaházak levegőminősége2015-05-13EPGET
László KajtárNapenergia hasznosító rendszer elemzése2015-01-31EPGET
László KajtárBiomassza tüzelésű kazánok és rendszerek energetikai vizsgálata2015-05-13EPGET
László KajtárIrodaházak hőkomfortja2015-05-13EPGET
Péter LángEgyenletes befúvásra optimalizált légcsatorna keresztmetszetének meghatározása2015-05-13EPGET
Péter LángSzétválasztó műveletek modellezése és optimalizálása2015-05-13EPGET
Péter LángSzéndioxid kibocsájtás csökkentése abszorpcióval.2015-05-13EPGET
Mária ÖrvösEgyidejű hő- és anyagátadás vizsgálata szárítási folyamatoknál2015-05-13EPGET
Sándor ÁdánySzelvénykettőzés hatása vékonyfalú hidegen hajlított elemek viselkedésére2014-12-20BMETM
Katalin BagiRegolit mechanikai viselkedésének vizsgálata2014-12-20BMETM
Imre BojtárA mikroszerkezet hatása az anyag makroszintű viselkedésére2014-12-20BMETM
Imre BojtárAz emberi koponya vizsgálata dinamikus hatásokra2014-12-20BMETM
Zsolt GáspárSzerkezetek tökéletlenségérzékenysége kettőscsúcs-katasztrófa esetén2014-12-20BMETM
József GyörgyiSzerkezet nagy elmozdulásának dinamikai számítása szél hatására2014-12-20BMETM
Zsolt HortobágyiUltra nagy szilárdságú, acélszálerősítésű vasbetonszerkezetek teherbírásának és duktilitásának elemzése2014-12-20BMETM
György KárolyiDNS alakváltozások diszkrét modellezése2014-12-20BMETM
György KárolyiSzálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése2014-12-20BMETM
János LógóAcél-vasbeton öszvértartók kapcsolatainak numerikus vizsgálata és optimális tervezése2014-12-20BMETM
János LógóSzerkezetoptimálás a megbízhatósági elmélet alapján2014-12-20BMETM
Tibor TarnaiSíkbeli rácsos tartók és gerendarácsok valamint térrácsok és lapszerkezetek közötti dualitás2014-12-20BMETM
István VargaVegyes mérőrendszerekre támaszkodó, közúti, forgalmi adatgyűjtés módszertan fejlesztése2014-12-01KJIT
György ÁbrahámAz emberi színtévesztés méréstechnikája2015-05-13MOGI
Rita KissErő érzékelése kognitív telemanipulációs módszerekkel2015-05-13MOGI
Rita KissTárolási és sterilizációs mód hatása a humán és állati szövetek szilárdsági jellemzőire2015-01-31MOGI
Péter KorondiA kutatási téma megnevezése: Etológiailag inspirált robotviselkedés2015-01-31MOGI
Krisztián SamuTrikromatikus színmérő módszerek alkalmazása digitális kamerára2015-01-31MOGI
Krisztián SamuLED-es közvilágítási rendszerek optikai teljesítményét leíró metrikák vizsgálata és fejlesztése2015-05-13MOGI
Péter TamásOrtopédiai diagnózis optikai módszerekkel végzett mérések alapján2015-01-31MOGI
János BitóMűholdas és földi pont-pont közötti mikrohullámú összeköttetések hullámterjedési vizsgálata2015-01-05SZHVT
Szabolcs GyimóthyN-dimenziós, adaptív, anizotróp szimplex-hálók2015-01-05SZHVT
József PávóBizonytalanságterjedés örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgálatban2015-01-05SZHVT
József PávóElektromágneses térszámítási módszer kidolgozása összetett mikrohullámú eszköz analíziséhez2015-01-05SZHVT
Zsolt SzabóMetaanyag alapú elektromágneses elrejtő eszközök tervezésére2015-01-05SZHVT
Zsolt SzabóDiffrakciós határ alatti képalkotás metaanyagok segítségével2015-01-05SZHVT
Zsolt SzabóTranszformációs optikával tervezett, plazmonikus metaanyag alapú eszközök2015-01-05SZHVT
István FiCsomóponti ellenállásfüggvények meghatározása forgalom szimulációs módszerrel2014-12-20BMEUV
István FiAz úthálózat teljesítőképességi és forgalombiztonsági szempontból lényeges elemeinek kapacitáselemzése2014-12-20BMEUV
István FiA magyar forgalmi méretezési gyakorlatban alkalmazott egységjármű szorzók értékeinek felülvizsgálata, indokolt javaslat új szorzók bevezetésére2014-12-20BMEUV
Attila VörösGyorsforgalmi és főutak ütemezett, illetve egyidejű keresztmetszeti kiépítésének összehasonlítása a megvalósítás valamint a komplex közl. és környezeti költségek alapján2014-12-20BMEUV
Árpád BarsiNeurális hálózatok alkalmazása a távérzékelt felvételek feldolgozásában2014-12-20BMEFT
Árpád BarsiTérbeli objektumrekonstrukció teljes hullámalakos lézerszkenner adatokból2014-12-20BMEFT
Árpád BarsiÉrzékelőhálózatok építőmérnöki szerkezetek állapotának monitorozására2014-12-20BMEFT
Árpád BarsiNavigációs rendszerek és adatbázisok kialakítása2014-12-20BMEFT

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1535 ( 2014. XI. 15. )