Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
György ÁbrahámAz emberi színtévesztés méréstechnikája2015-10-23MOGI
Rita KissMozgásvizsgálatok kidolgozása és használata ergonómiai tervezéshez2015-10-23MOGI
Krisztián SamuLED-es közvilágítási rendszerek optikai teljesítményét leíró metrikák vizsgálata és megalapozása2015-10-23MOGI
Krisztián SamuLED-es közvilágítási rendszerek optikai teljesítményét leíró metrikák vizsgálata és fejlesztése2015-10-23MOGI
Péter TamásOrtopédiai diagnózis optikai módszerekkel végzett mérések alapján2015-10-23MOGI
Péter TamásAz emberi test és az alakformáló öltözetek kölcsönhatásának modellezése, szimulációja2015-10-23MOGI
Tamás CsoknyaiEnergiahatékony épületek és az épülethasználati szokások közötti kölcsönhatások vizsgálata2015-10-23EPGET
László GarbaiÉpületek fűtési és használati melegvíz hőszükségletének kockázati elvű méretezési módszerei a valószínűség elmélet és a sztochasztikus folyamatok elmélete alapulvételével2015-10-23EPGET
László GarbaiA közel zéró és/vagy aktív, energiahatékony épületekben a komfort paraméterek alakulása. Az optimális komfortparaméterek beállítása. Mérési és szimulációs eljárások kifej2015-10-23EPGET
Péter LángSzétválasztó műveletek modellezése és optimalizálása2015-10-23EPGET
Péter LángEgyenletes befúvásra optimalizált légcsatorna keresztmetszetének meghatározása2015-10-23EPGET
Péter LángSzéndioxid kibocsájtás csökkentése abszorpcióval.2015-10-23EPGET
Anna BabarczyKísérleti pragmatika2015-05-29BME
Katalin BalázsiBiogén alapanyagból előállított hidroxiapatit nanoszálak és 3D nyomtatott bioanyagok fejlesztése2015-05-29BME
Sára Judit BalogRéteges nanostruktúrák szerkezeti és mágneses tulajdonságai2015-05-29BME
István BányászOptikai elemek tervezése és készítése ionimplantálással2015-05-29BME
Péter BaranyiKognitív infokommunikáció szerepe a jövő internet infrastruktúrájának tervezésében2015-05-29BME
István BerkesA gazdaságtan és a pénzügy nemlineáris idősorainak statisztikai elemzése. (Statistical Analysis of Nonlinear Time Series in Economy and Finance.)2015-05-31BME
Tamás Sándor BíróKoherens terek hidrodinamikai viselkedése2015-05-29BME
Róbert BódizsInnovatív jelfeldolgozási eljárások az alvás-EEG elemzésében / Innovative methods of signal analysis of sleep state-specific EEG patterns2015-05-31BME
Mónika BokorMágneses térváltozatok, pulzuskombinációk és szilárdtest-NMR spektrometriai alkalmazásuk az élőanyag-vizsgálat területén2015-05-29BME
Marianna BollaSpektrális klaszterezés minimális diszkrepanciával2015-05-29BME
Valéria CsépeJelnyelvi kétnyelvűség2015-05-29BME
Valéria CsépeTipikus és atipikus nyelvi fejlődés2015-05-29BME
Valéria CsépeVégrehajtó funkciók szerepe a terület-specifikus (kétnyelvűség, olvasás) funkciókban2015-05-29BME
Gábor CsonkaSűrűség funkcionálok alkalmazása nagyobb biomolekulákra2015-05-26BME
Gábor CsonkaÚj sűrűség funkcionálok kifejlesztése és tesztelése2015-05-26BME
Gábor DemeterKoherens kontroll eljárások alkalmazása foton visszhang kvantum memóriákban2015-05-29BME
Gagik DjotyanKoherens kontroll módszereinek alkalmazása lézer ionizációnál és magasabb rendű harmonikusok generálásánál2015-05-29BME
Rita DócziNehezen mérhető izotópok radiokémiai méréstechnikájának fejlesztése automatizált HPLC rendszer révén2015-05-29BME
Gábor DomokosKonvex testek morfológiája2015-05-29BME
Balázs DóraTopológia, kölcsönhatás, Dirac fermionok2015-05-29BME
Gábor ErdeiHumán látásélesség elméleti és kísérleti vizsgálata2015-05-29BME
Ferenc FaiglRegio- és sztereoszelektív reakciók fémorganikus vegyületekkel2015-05-26BME
Gábor Fejes TóthElhelyezések és fedések2015-05-31BME
Jenő FeketeGyors folyadékkromatográfiás módszerek kidolgozása kis és nagy molekulatömegű anyagok meghatározására2015-05-26BME
Miklós FerencziVizsgálatok az algebrai logikában2015-05-29BME
Elemér FogassyKirális foszforvegyületek előállítása2015-05-26BME
István FöldesAbszorpció és ionizáció ultrarövid lézerimpulzusokkal és magas harmonikusokkal2015-05-29BME
Tamás FülöpSzilárd testek rugalmas, reológiai, hőtágulási és képlékeny folyamatainak termodinamikája2015-05-29BME
Ákos G. HorváthGeometriai problémák Minkowski terekben2015-05-29BME
Balázs GátiNem lineáris anyagtulajdonságok hatása az aeroelasztikus jelenségekre2015-10-31BME
Balázs GátiJelentősen deformálodó csupaszárny repülőgépek mozgásának vizsgálata2015-10-31BME
László GerencsérRészvényopciók árazásának új eszközei2015-05-31BME
László GránásyKorlátozott térrészben történő megszilárdulás fázismező elméleti modellezése2015-05-29BME
Miklós GyőriEvidencia-alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus info-kommunikációs eszközök autizmussal vagy más kognitív eltéréssel élő személyek számára2015-05-31BME
Ervin Róbert Gyurcsányi: Nanoszerkezeteken és szintetikus ligandumokon alapuló kémiai és bioszenzorok fejlesztése2015-05-26BME
Ervin Róbert GyurcsányiSzintetikus receptorok fejlesztése és bioanalitikai alkalmazása2015-05-26BME
Ervin Róbert GyurcsányiNanoszerkezetű funkcionális anyagok fejlesztése, viszgálata és alkalmazása akkumulátorokban2015-05-26BME
István HargittaiSzubsztituens hatások jelentkezése a molekulaszerkezet változásaiban2015-05-26BME
László HazaiTermészetes szerves anyagok kutatása2015-05-26BME
László HegedűsKatalizátorméreg jellegű vegyületek hidrogénezése2015-05-26BME
Károly HercegfiPszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában / Psychophysiology-based methods in Human-Computer Interaction2015-05-31BME
Károly HercegfiEmberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban / Human differences in Human-Computer Interaction2015-05-31BME
György HorvaiMolekuláris lenyomatú polimerek vizsgálata2015-05-26BME
György HorvaiFolyadékok határfelületének szerkezete – számítógépes módszerekkel2015-05-26BME
Erzsébet HorváthReprezentációelmélet számítógéppel2015-05-29BME
János HorváthA cselekvés hatása az észlelésre / Action-induced changes in perception2015-05-31BME
Róbert HorváthParciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív vizsgálata2015-05-29BME
Viola HorváthMolekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek a szenzor fejlesztében2015-05-26BME
Viola HorváthTömegspektrometriás mérésen alapuló bioanalitikai módszerek fejlesztése fehérjék, illetve kismolekulák meghatározására2015-05-26BME
Zoltán HórvölgyiMezopórusos vékonyrétegek előállítása és impregnálása potenciális felhasználás szempontjából fontos adalékanyagokkal2015-05-26BME
Péter HuszthyKoronaéterek előállítása és molekuláris felismerésük tanulmányozása2015-05-26BME
Gábor IvanyosAlgebrai módszerek a kvantum-informatikában2015-05-29BME
Lajos IzsóA pozitív pszichológiai szemlélet alkalmazása a foglalkozási rehabilitációban. A koherencia érzés és a munka egyéni értelmezése2015-05-29BME
Lajos IzsóA felhasználó központú termékinnováció pszichológiai megalapozása2015-05-29BME
Lajos IzsóNagy kockázatú szociotechnikai rendszerek biztonsági kultúrájának növelése szervezeti tanulással2015-05-29BME
Pál JedlovszkyHatárfelületi rendszerek tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációval2015-05-26BME
Márta JuhászA team munka kommunikációs jellemzői / Communication features of the team work2015-05-31BME
Mihály KállayLokális korrelációs módszerek fejlesztése gerjesztett állapotokra2015-05-26BME
Alfréd Kállay-MenyhárdPolimerek kristályszerkezetének és tulajdonságainak módosítása gócképzőkkel2015-05-26BME
János KarátsonA konjugált gradiens-módszer szuperlineáris konvergenciája nemlineáris operátoregyenletekre2015-05-29BME
György KárolyiSzálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése2015-05-29BME
Tamás János KatonaÚj módszerek atomerőművek földrengés-biztonságának elemzésére2015-05-29BME
Sándor KeményMinőségügyi statisztika a kémiában és a vegyiparban2015-05-26BME
Szabolcs KériAsszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben / Associative learning in neuropsychiatric disorders2015-05-31BME
Szabolcs KériA percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal2015-05-29BME
István KézsmárkiSkyrmion kristály vizsgálata mágneses félvezetőkben2015-05-29BME
Gábor KissTranszporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével2015-05-29BME
Sándor KissÖsszeg- és különbséghalmazok vizsgálata2015-05-29BME
Emília Koczkáné CsiszárÚj lehetőségek felderítése cellulóz tartalmú alapanyagok felhasználási körének a bővítésére2015-05-26BME
András KornaiMatematikai nyelvészet2015-05-29BME
András KornaiNyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, szemantika / Language technology, computatioonal linguistics, semantics2015-05-31BME
Gyula KovácsArc és tárgy reprezentáció az emberi agyban; komputácio, elektrofiziologia, pszichofizika és fMRI2015-05-31BME
Edit Kózelné SzékelyGyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari célra alkalmas növényi hatóanyagok kinyerése és frakcionálása szuperkritikus extrakcióval2015-05-26BME
Edit Kózelné SzékelySzuperkritikus antiszolvens kristályosítás enantiomerek előállítására2015-05-26BME
Edit Kózelné SzékelyBiológiai rendszerek vizsgálata szuperkritikus szén-dioxidban2015-05-26BME
András KroóTöbbváltozós polinomok extremális tulajdonságai2015-05-29BME
Ágota KunJóllét, stressz és pozitív pszichológia a munkahelyen / Well-being, stress and positive psychology int he workplace2015-05-31BME
József KupaiHeterociklus egységet tartalmazó makrociklusok szintézise és alkalmazása2015-05-26BME
János MadarászFolyadékkristályos felületaktív adalékanyagok szerepének és kiégésének részletes tanulmányozása kémiai és termoanalitikai, továbbá fejlődőgáz-elemzési módszerekkel különb2015-05-26BME
János MadarászSzilárd-folyadék fázisegyensúlyi háromszög-diagramok analitikai és termoanalitikai vizsgálatokon alapuló felállítása, számítása. Különösképpen szilárd diasztereomer képz2015-05-26BME
János MadarászPerjodászat2015-05-26BME
György MarosiÚjszerű, környezetkímélő gyógyszer- és műanyagipari technológiák fejlesztése és analízise2015-05-26BME
Miklós MenyhárdAnomális diffúzió, felületi keveredés vizsgálata atomisztikus szimulációkkal multirétegekben2015-05-30BME
László Tamás MikaBiomassza átalakiása során keletkező komponensek elválasztási lehetőségeinek vizsgálata2015-05-26BME
Péter MizseyIntegrált folyamattervezés kutatása figyelembe véve a környezetvédelem és a szabályozhatóság szempontjait, Szén-dioxid leválasztás2015-05-26BME
Péter MizseyMembránműveletek elméleti és kísérleti tanulmányozása2015-05-26BME
Péter MizseySzennyvíztisztítás fiziko-kémiai módszerekkel2015-05-26BME
Mónika MolnárTalajjavítás bioszénnel - bioszén biológia hatásainak jellemzése és értékelése talajban2015-05-26BME

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1763 ( 2015. IV. 30. )