Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Sándor PálfyA Dunánál2015-01-01ÉDI
Katalin FriedlHatékony algoritmusok2015-01-05SZIT
Zoltán MannAjánló rendszerek2015-01-05SZIT
Tamás CsoknyaiEnergiahatékony épületek szellőzési veszteségeinek vizsgálata2015-05-13EPGET
Tamás CsoknyaiEnergiahatékony épületek és az épülethasználati szokások közötti kölcsönhatások vizsgálata2015-05-13EPGET
Tamás CsoknyaiAdott felületre érkező globális sugárzás felbontása direkt és diffúz sugárzási komponensekre2015-01-31EPGET
László GarbaiA közel zéró és/vagy aktív, energiahatékony épületekben a komfort paraméterek alakulása. Az optimális komfortparaméterek beállítása. Mérési és szimulációs eljárások kifej2015-05-13EPGET
László GarbaiÉpületek fűtési és használati melegvíz hőszükségletének kockázati elvű méretezési módszerei a valószínűség elmélet és a sztochasztikus folyamatok elmélete alapulvételével2015-05-13EPGET
László KajtárIrodaházak hőkomfortja2015-05-13EPGET
László KajtárIrodaházak levegőminősége2015-05-13EPGET
László KajtárNapenergia hasznosító rendszer elemzése2015-01-31EPGET
László KajtárBiomassza tüzelésű kazánok és rendszerek energetikai vizsgálata2015-05-13EPGET
Péter LángEgyenletes befúvásra optimalizált légcsatorna keresztmetszetének meghatározása2015-05-13EPGET
Péter LángSzétválasztó műveletek modellezése és optimalizálása2015-05-13EPGET
Péter LángSzéndioxid kibocsájtás csökkentése abszorpcióval.2015-05-13EPGET
Mária ÖrvösEgyidejű hő- és anyagátadás vizsgálata szárítási folyamatoknál2015-05-13EPGET
Gábor BánVillamosenergia-rendszer elektromágneses tranzienseinek kutatása: befolyásolás és szimuláció2015-01-05VET
István BertaEnergiatakarékos fényforrások EMC problémáinak vizsgálata2015-01-05VET
István BertaZavarok és az EMC terrorizmus elleni védelmi rendszerek fejlesztése IT rendszerekben2015-01-05VET
István BertaTávvezetékek erőterének vizsgálata különös tekintettel a Feszültség Alatti Munkavégzés (FAM) fejlesztésére2015-01-05VET
András DánSmart-grid hálózatok vizsgálata a legújabb technológiák (háztartási méretű kiserőművek, az elosztott energiatárolás, elektromos mobilitás) tekintetbe vételével2015-01-05VET
Tamás IváncsyElektrosztatikus porleválasztó berendezések korszerű táplálásának fejlesztése, modellezése2015-01-05VET
Tamás IváncsyIntelligens világítási rendszerek fejlesztése2015-01-05VET
Tamás IváncsyElektrosztatikus feltöltődések, kisülések hatásai az épületinformatikai rendszerekre2015-01-05VET
István KissInformatikai rendszerek EMC védelme2015-01-05VET
István KissTávvezetéksodronyok termikus terhelhetőségi modelljének fejlesztése2015-01-05VET
Péter KissKülönböző megújuló energiaforrások villamosenergia-termelésének modellezése, hálózati csatlakozásának problémái a szolgáltatott villamos energia szempontjából.2015-01-05VET
István KissElektrosztatikus kisülés okozta tűz- és robbanásveszély csökkentése2015-01-05VET
Péter KissTeljesítményelektronikával felszerelt fogyasztók hálózati visszahatásának és felharmonikus csökkentési módszereinek vizsgálata2015-01-05VET
József LadányiElosztott energiatermelők villamosenergia-rendszerbe való integrálásának kérdései2015-01-05VET
József LadányiSzorosan csatolt, különböző feszültségszintű alállomások földelő rendrendszerének elektromágneses kompatibilitási (EMC) vizsgálata2015-01-05VET
László SzámelKapcsoltreluktancia-motoros hajtások korszerű irányítási módszereinek vizsgálata2015-01-05VET
László SzámelKorszerű frekvenciaváltós hajtások szabályozásának vizsgálata2015-01-05VET
Zoltán Ádám TamusKábeldiagnosztikai módszerek fejlesztése2015-01-05VET
Zoltán Ádám TamusKorszerű szigetelésdiagnosztikai szakértői rendszerek fejlesztése és alkalmazása2015-01-05VET
Zoltán Ádám TamusRoncsolásmentes nagyfeszültségű vizsgálati eszközök és módszerek fejlesztése, az eredmények dokumentálása és értékelése2015-01-05VET
Károly VeszprémiSzélgenerátorok áramirányítóinak áramvektor-szabályozása2015-01-05VET
Károly VeszprémiFeszültséginverter-kapcsolású áramirányítók közvetlen nyomaték- vagy teljesítményszabályozása2015-01-05VET
Balázs BankKétdimenziós rezgő rendszerek hatékony modellezése zenei hangszintézis céljára2015-01-05MIT
Tamás DabócziJelrekonstrukció beágyazott rendszerekben2015-01-05MIT
Tamás DabócziSzenzorok virtualizációja2015-01-05MIT
Tadeusz DobrowieckiEmberközpontú ágens kommunikáció ambiens intelligens környezetekhez2015-01-05MIT
Béla FehérNagyteljesítményű számítási struktúrák biokémiai vizsgálatokhoz2015-01-05MIT
Béla FehérMemóriamegbízhatósági vizsgálatok beágyazott rendszerekben2015-01-05MIT
Tibor GodaAlternáló tömítések kenési állapotának numerikus modellezése2015-05-13GT3
Gábor HorváthHibrid intelligens rendszerek alkalmazása a diagnosztikában képi információ alapján2015-01-05MIT
Ákos JobbágyIdegrendszeri betegségben szenvedők állapotának objektív jellemzése mozgásuk analízise alapján2015-01-05MIT
István KollárDigitális jelfeldolgozás és alkalmazásai2015-01-05MIT
István KollárDinamikus rendszerek mérése és modellezése2015-01-05MIT
István MajzikHatékony modellellenőrzési technikák kidolgozása2015-01-05MIT
Béla PatakiIntelligens ambiens környezetben használható mérési módszerek és az eredmények feldolgozási lehetőségeinek kutatása2015-01-05MIT
Béla PatakiIntelligens ambiens környezetben használható informatikai módszerek és az algoritmusok fejlesztését támogató eszközök kutatása2015-01-05MIT
István Attila PirosFúziós erőmű diagnosztikai elemeinek fejlesztése és kapcsolt hőtani-mechanikai szimulációja2015-01-31GT3
László SujbertOn-line identifikáció aktív zajcsökkentő rendszerekben2015-01-05MIT
Károly Váradi
József Karger-Kocsis
Gumik kifáradásának vizsgálata, élettartamuk becslése végeselem módszer segítségével2015-01-31GT3
Károly VáradiHegesztési varratkörnyezetek feszültségi és kifáradási állapota2015-05-13GT3
Dániel VarróDinamikus és inkrementális tervezésitér-felderítés2015-01-05MIT
Tibor BerceliSzál-lézeres optikai hálózatok átviteli kapacitásának optimalizálása2015-01-05SZHVT
Sándor BiliczLorentz-erőn alapuló roncsolásmentes anyagvizsgálat elektromágneses modellezése és szimulációja2015-01-05SZHVT
János BitóSzoftverrádiós megoldások vezetéknélküli kommunikációs rendszerekben2015-01-05SZHVT
János BitóMűholdas és földi pont-pont közötti mikrohullámú összeköttetések hullámterjedési vizsgálata2015-01-05SZHVT
László Csurgai-HorváthA műhold-Föld rádiócsatorna hullámterjedési vizsgálata2015-01-05SZHVT
Szabolcs GyimóthyA vezeték nélküli energiaátvitel új lehetőségeinek kutatása2015-01-05SZHVT
Szabolcs GyimóthyN-dimenziós, adaptív, anizotróp szimplex-hálók2015-01-05SZHVT
József PávóElektromágneses térszámítási módszer kidolgozása összetett mikrohullámú eszköz analíziséhez2015-01-05SZHVT
József PávóBizonytalanságterjedés örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgálatban2015-01-05SZHVT
Zsolt SzabóTranszformációs optikával tervezett, plazmonikus metaanyag alapú eszközök2015-01-05SZHVT
Zsolt SzabóMetaanyag alapú elektromágneses elrejtő eszközök tervezésére2015-01-05SZHVT
Zsolt SzabóDiffrakciós határ alatti képalkotás metaanyagok segítségével2015-01-05SZHVT
József BíróScalable Resource Allocation Methods2015-01-05TMIT
József BíróProcessor Sharing Models for Elastic Traffic Dimensioning2015-01-05TMIT
Tibor CinklerNew optical signal processing techniques for Tbit/s transmission over all-optical networks2015-01-05TMIT
Gábor FehérKihelyezett kriptográfiai eljárások2015-01-05TMIT
László Kóczy T.Fuzzy és softcomputing rendszerek, modellek és algoritmusok kutatása2015-01-05TMIT
Zsuzsanna KósaHazai és nemzetközi gazdálkodási rendszerek gépi illesztése és adat-integrációja2015-01-05TMIT
Gábor MagyarTP modell transzformáció alkalmazása nemlineáris modellek irányításelméleti optimalizációs feladataiban2015-01-05TMIT
Gábor MagyarKooperatív szerveződésű ajánlórendszerek2015-01-05TMIT
Markosz MalioszCommunity based forecasting for effective video content caching in mobile networks2015-01-05TMIT
Sándor MolnárHatékony kódolások a jövő Internetjében2015-01-05TMIT
Géza NémethGépi tanuláson alapuló számítógépes beszédkeltés2015-01-05TMIT
Gábor RétváriNetwork Routing in Modern Telecommunications2015-01-05TMIT
Gyula SallaiKomplex rendszerek tervezése és optimalizálása szimulációval2015-01-05TMIT
Gyula SallaiKomplex rendszerek tervezése és optimalizálása szimulációval2015-01-05TMIT
Balázs SonkolyJoint control of compute and networking resources in future communication networks2015-01-05TMIT
Gábor SzűcsAdat- és multimédiabányászati módszerek kutatása2015-01-05TMIT
Gábor SzűcsGépi tanulás multimédia rendszerek intelligens felhasználói felületeihez2015-01-05TMIT
Anh Tuan TrinhEconomics of Future Internet2015-01-05TMIT
Klára VicsiBeszédhangok feldolgozásának agyi korrelátumai2015-01-05TMIT
Attila VidácsSurvivable optical access networks2015-01-05TMIT
Mihály Balázs„A Dunánál”2015-01-15BME
Balázs Balogh"A Dunánál"2015-01-15BME
Ferenc Cságoly"A Dunánál"2015-01-15BME
Tamás Karácsony"A Dunánál"2015-01-15BME
József Kerényi"A Dunánál"2015-01-15BME
Tamás Perényi"A Dunánál"2015-01-15BME
Attila VirosztekDirac fermionok grafénben2015-03-30BME
Fülöp AugusztinoviczTeremakusztikai mérési és modellezési módszerek korszerűsítése2015-01-05HIT
Fülöp AugusztinoviczA vasúti forgalom által keltett, szerkezeti úton terjedő zajok csökkentése2015-01-05HIT
Levente ButtyánSzoftver definiált hálózatok biztonsága2015-01-05HIT
Levente ButtyánGyakorlatban használható erős kód obfuszkáció2015-01-05HIT

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1582 ( 2014. XII. 17. )