Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Ferenc Gábor ErdősPoligon geometriák és pontfelhők vizsgálata párhuzamos algoritmusokkal2015-01-31GTT
László MonostoriTermeléstervezési módszerek fejlesztése rugalmas és újrakonfigurálható gyártórendszerekhez2015-01-31GTT
László MonostoriAktív azonosítókat alkalmazó elosztott termelési struktúrák irányítása2015-01-31GTT
István NémethSorjaképződés csökkentésének lehetőségei marási műveleteknél2015-01-31GTT
Tibor SzalayZsebmarás technológiájának fejlesztése és optimalizálása2015-01-31GTT
Tibor SzalayMikrofúrás forgácsolhatóságának javítása és automatizált felügyeletének fejlesztése2015-01-31GTT
József VánczaGyártócella konfigurációjának és működésének együttes tervezése2015-01-31GTT
Zsolt János ViharosFémmátrixú kompozitok forgácsolhatósági vizsgálata marással2015-01-31GTT
Mihály Balázs„A Dunánál”2015-01-15BME
Balázs Balogh"A Dunánál"2015-01-15BME
István BódiÜreges kialakítású feszített, vasbeton födémpallók szerkezeti optimalizálása2014-12-20BMEHS
István BódiPillérszerkezetek helyszíni betonozással történő utólagos megerősítése2014-12-20BMEHS
Ferenc Cságoly"A Dunánál"2015-01-15BME
András EleődKézi kapcsolású sebességváltó szinkronszerkezetek vizsgálata2014-12-01BME
György FarkasVegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése2014-12-20BMEHS
László HorváthRozsdamentes acél tartószerkezeti csomópontok méretezése2014-12-20BMEHS
Attila László JoóHidak dinamikus tényezőinek pontosítása2014-12-20BMEHS
Attila László JoóDevelopment of external bracing system to strengthen existing multi-story buildings in earthquake areas2014-12-20BMEHS
Tamás Karácsony"A Dunánál"2015-01-15BME
József Kerényi"A Dunánál"2015-01-15BME
Tamás KovácsKönnyű adalékanyagos betonok tartószerkezeti alkalmazásának erőtani kérdései2014-12-20BMEHS
Tamás Perényi"A Dunánál"2015-01-15BME
József RohácsNem kooperáló repülőcélok kezelése2014-12-01BME
Lászlóné TánczosKözlekedésfejlesztési beruházások megalapozását támogató egyensúlyi modell kifejlesztése2014-12-01BME
Gergely Vigh L.Alumínium szerkezetek tartóssága2014-12-20BMEHS
József Bokor
István Zobory
A kutatási téma címe: Forgóváz menetdinamikai tulajdonságainak optimalizálása aktív vezérlőelemek használatával2014-12-01KJK
Zoltán BokorKomplex műszaki-gazdasági operációkutatási módszerek adaptív fejlesztése a közlekedésben és logisztikában2014-12-01KJK
Krisztián BónaEllátási- elosztási hálózatok stratégiai tervezésének korszerű módszerei2014-12-01KJK
Krisztián BónaIntelligens gyártáskiszolgáló logisztikai rendszerek tervezési eljárásai2014-12-01KJK
Krisztián BónaNem konvencionális optimalizációs eljárások a szolgáltatás- jellegű folyamatok logisztikájának hatékonyság növelésében2014-12-01KJK
Csaba CsiszárUtazói döntéseket befolyásoló módszerek fejlesztése, az alkalmazás hatásainak értékelése2014-12-01KJK
Péter GáspárKözúti jármű beavatkozóinak elemzése az integrált irányításban2014-12-01KJK
Péter GáspárKözúti járművek integrált irányításának tervezése2014-12-01KJK
Péter GáspárHálózatba kapcsolt közúti járművek alkalmazása2014-12-01KJK
Péter GáspárKözúti járművek kooperatív irányítása2014-12-01KJK
Katalin Hangos
István Varga
Közlekedési rendszerek dinamikus analízise és diagnosztikája diszkrét modellekkel2014-12-01KJK
János JuhászA kerékpáros közlekedés integrálása a városi közlekedési rendszerbe2014-12-01KJK
Ferenc KolonitsFékezési hőfeszültség monoblokk kerékben2014-12-01KJK
Ferenc KolonitsJárműszerkezet leírása és hibakezelés korszerű informatikai eszközökkel2014-12-01KJK
Éva Kövesné GiliczeSzemélyközlekedési rendszerek (helyi-helyközi) értékelésére alkalmas modellek elemzése2014-12-01KJK
Tamás PéterA minimális szektormagasságok (MSA) optimálása és a végső egyenesen való időn alapuló elkülönítés vizsgálata légiforgalmi eljárások tervezéséhez2014-12-01KJK
Dániel RohácsLégiforgalmi igényt/ forgalmat előrejelző nem- lineáris eljárás kidolgozása2014-12-01KJK
Dániel RohácsTechológiai, fejlett vállalatirányítási, szabályozási elemek közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásának modellezése2014-12-01KJK
Géza SzabóEmberi hibák és műszaki megbízhatóság modellezése és kezelése a vasúti közlekedésben2014-12-01KJK
Géza SzabóBiztonságmenedzselés és biztonsági szabályozás kockázati alapokon a légiközlekedésben2014-12-01KJK
András SzabóVasúti járművek futásstabilitásának és kerékkopás folyamatának komplex vizsgálata2014-12-01KJK
Tamás Szirányi
Gábor Kovács
Intelligens távérzékelési és modellezési módszerek alkalmazhatósága az építésgépesítésben2014-12-01KJK
János TakácsJárműgyártási technológiák kutatása korszerű diagnosztikai eszközökkel2014-12-01KJK
János TóthA városi közlekedés modellezését befolyásoló kockázati tényezők vizsgálata, különös tekintettel az egyéni közlekedési megoldáok módválasztási szokásokon alapuló integrálá2014-12-01KJK
István ZoboryA vasúti kerék csúszva gördülő mozgásakor a kerék futófelületén kialakuló termikus viszonyok vizsgálata, a hőmérsékleti folyamat hatása az erőkapcsolati tényezőre2014-12-01KJK
István ZoboryVasúti súrlódásos fékberendezéshez csatlakozó csúszásgátló berendezés dinamikai folyamatának optimalizálása sztochasztikus működési viszonyok között2014-12-01KJK
István ZoboryA vasúti forgóváz sztochasztikus szimuláción alapuló diagnosztikája2014-12-01KJK
István BertaZavarok és az EMC terrorizmus elleni védelmi rendszerek fejlesztése IT rendszerekben2015-01-05VET
István BertaEnergiatakarékos fényforrások EMC problémáinak vizsgálata2015-01-05VET
András DánSmart-grid hálózatok vizsgálata a legújabb technológiák (háztartási méretű kiserőművek, az elosztott energiatárolás, elektromos mobilitás) tekintetbe vételével2015-01-05VET
Tamás IváncsyIntelligens világítási rendszerek fejlesztése2015-01-05VET
Tamás IváncsyElektrosztatikus feltöltődések, kisülések hatásai az épületinformatikai rendszerekre2015-01-05VET
Tamás IváncsyElektrosztatikus porleválasztó berendezések korszerű táplálásának fejlesztése, modellezése2015-01-05VET
István KissInformatikai rendszerek EMC védelme2015-01-05VET
István KissKörnyezetet kímélő korszerű elektrotechnológiák2015-01-05VET
István KissElektrosztatikus kisülés okozta tűz- és robbanásveszély csökkentése2015-01-05VET
Ádám TamusRoncsolásmentes nagyfeszültségű vizsgálati eszközök és módszerek fejlesztése, az eredmények dokumentálása és értékelése2015-01-05VET
Ádám TamusKorszerű szigetelésdiagnosztikai szakértői rendszerek fejlesztése és alkalmazása2015-01-05VET
György VarjúVasúti közlekedés energiahatékonyságának növelése2015-01-05VET
Károly VeszprémiSzélgenerátorok áramirányítóinak áramvektor-szabályozása2015-01-05VET
Károly VeszprémiFeszültséginverter-kapcsolású áramirányítók közvetlen nyomaték- vagy teljesítményszabályozása2015-01-05VET
István FiAz úthálózat teljesítőképességi és forgalombiztonsági szempontból lényeges elemeinek kapacitáselemzése2014-12-20BMEUV
István FiA magyar forgalmi méretezési gyakorlatban alkalmazott egységjármű szorzók értékeinek felülvizsgálata, indokolt javaslat új szorzók bevezetésére2014-12-20BMEUV
István FiCsomóponti ellenállásfüggvények meghatározása forgalom szimulációs módszerrel2014-12-20BMEUV
Attila VörösGyorsforgalmi és főutak ütemezett, illetve egyidejű keresztmetszeti kiépítésének összehasonlítása a megvalósítás valamint a komplex közl. és környezeti költségek alapján2014-12-20BMEUV
Gábor HarsányiAz elektrokémiai migráció ólommentes összeköttetés-hálózatokban2015-01-05ETT
Balázs IllésElektronikus áramkörök forrasztási technológiáinak matematikai szimulációs kutatása2015-01-05ETT
László JakabOptikai vizsgálati módszerek fejlesztése ipari alkalmazásokhoz2015-01-05ETT
Olivér KrammerNagy alkatrész-sűrűségű áramkörök környezetbarát, energiatakarékos kötési és szerelési eljárásainak kutatása2015-01-05ETT
Péter MartinekVállalati alkalmazások integrációjának kutatása2015-01-05ETT
Béla SzikoraTermelésinformatikai és logisztikai folyamatok optimalizálása2015-01-05ETT
József ÁdámA MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata, valamint a giroteodolitos és az inerciális irányátvitel összehasonlítása2014-12-20BMEAF
Gyula TóthA fizikai geodéziában alkalmazott integrál transzformációk számítása során fellépő nemlineáris jelenségek elméleti és numerikus vizsgálata2014-12-20BMEAF
Lajos VölgyesiA nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata2014-12-20BMEAF
Lajos VölgyesiA nehézségi erőtér időbeli változásának vizsgálata2014-12-20BMEAF
György BognárTeljesítménynövelési módszerek SoP (system-on-package) rendszerekben2015-01-05EET
Tamás Sándor BíróÁltalánosított Boltzmann-egyenlet2014-11-30RMKI
János VadIpari axiális ventilátorok mikrofontömbös diagnosztikai módszerének továbbfejlesztése2015-01-31ÁT
Gábor HalászA kutatási téma megnevezése: Az artériás véráramlás és a testmozgás kapcsolata.2015-01-31HDR
Csaba HősElővezérelt nyomáshatároló szelepek öngerjesztett rezgései2015-01-31HDR
Csaba HősVolumetrikus szivattyúk numerikus áramástani vizsgálata2015-01-31HDR
Csaba HősCFD-alapú áramlástechnikai alakoptimalizálás2015-01-31HDR
Csaba HősPID szabályzóval ellátott pneumatikus munkahenger dinamikus viselkedése2015-01-31HDR
György PaálVéráramlás és az érfal deformációjának szimulációja egészséges és beteg artériákban2015-01-31HDR
György PaálGömbszimmetrikus kavitációs buborék dinamikai vizsgálata2015-01-31HDR
Péter EklerAdattárolás és streaming megoldások optimalizálása Network Coding technológiával2015-01-05AAIT
Bertalan ForstnerA tanulási képesség mobil környezetben való vizsgálatának elemzése és modellezése2015-01-05AAIT
András KornaiA természetes nyelvfeldolgozás algoritmikus módszerei.2015-01-05AAIT
László LengyelSzöveges szakterületi nyelvek2015-01-05AAIT
Gergely MezeiModellalapú rendszerfejlesztési párhuzamos és elosztott környezetben2015-01-05AAIT
Péter BaranyiTP modell transzformáció alkalmazása a nagybonyolultságú, nemlineáris rendszerek modellezése és szabályozása területén2015-01-05TMIT
József BíróProcessor Sharing Models for Elastic Traffic Dimensioning2015-01-05TMIT
Tibor CinklerNew optical signal processing techniques for Tbit/s transmission over all-optical networks2015-01-05TMIT
Zalán HeszbergerHely alapú hálózat és szolgáltatás menedzsment mobil hálózatokban2015-01-05TMIT
László Kóczy T.Fuzzy és softcomputing rendszerek, modellek és algoritmusok kutatása2015-01-05TMIT


2014. X. 22.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2014. november 14-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1517 ( 2014. X. 22. )