Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
József ÁdámA MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata, valamint a giroteodolitos és az inerciális irányátvitel összehasonlítása2016-05-31BMEAF
Gyula TóthA fizikai geodéziában alkalmazott integrál transzformációk számítása során fellépő nemlineáris jelenségek elméleti és numerikus vizsgálata2016-05-31BMEAF
Lajos VölgyesiA nehézségi erőtér időbeli változásának vizsgálata2016-05-31BMEAF
Lajos VölgyesiA nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata2016-05-31BMEAF
Sándor ÁdánySzelvénykettőzés hatása vékonyfalú hidegen hajlított elemek viselkedésére2016-05-31BMETM
Katalin BagiTöbbnyílású ívhidak mechanikai viselkedésének diszkrételemes vizsgálata2016-05-31BMETM
Katalin BagiRegolit mechanikai viselkedésének vizsgálata2016-05-31BMETM
Imre BojtárA mikroszerkezet hatása az anyag makroszintű viselkedésére2016-05-31BMETM
Imre BojtárAz emberi koponya vizsgálata dinamikus hatásokra2016-05-31BMETM
Zsolt GáspárSzerkezetek tökéletlenségérzékenysége kettőscsúcs-katasztrófa esetén2016-05-31BMETM
Krisztián HinczFeszített kötél- és ponyvaszerkezetek optimális tervezése2016-05-31BMETM
Zsolt HortobágyiUltra nagy szilárdságú, acélszálerősítésű vasbetonszerkezetek teherbírásának és duktilitásának elemzése2016-05-31BMETM
György KárolyiSzálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése2016-05-31BMETM
György KárolyiDNS alakváltozások diszkrét modellezése2016-05-31BMETM
Flórián KovácsMagasabb rendben szimmetrikus objektumok szerkezeti analízise2016-05-31BMETM
Flórián KovácsHajtogatott és rácsos szerkezetek összehasonlító vizsgálata2016-05-31BMETM
András LengyelA futball-labda mechanikai vizsgálata és optimálása2016-05-31BMETM
János LógóSzerkezetoptimálás a megbízhatósági elmélet alapján2016-05-31BMETM
Róbert Károly NémethTérbeli rudak diszkrét és folytonos modellezésének vizsgálata2016-05-31BMETM
Tibor TarnaiSíkbeli rácsos tartók és gerendarácsok valamint térrácsok és lapszerkezetek közötti dualitás2016-05-31BMETM
Rita NemesÚjrahasznosított anyagú és könnyű adalékanyagos betonok tartóssága2016-05-31BMEM
Dániel RohácsAugmented reality alkalmazása alégiforlgami irányító toronyban / virtuális toronyban2016-05-10VJRHT
Géza HajnalBudai Várbarlangok hidrogeológiája2016-05-31BMEVV
János JózsaSzél keltette sekély tavi áramlások térbeli vizsgálata2016-05-31BMEVV
János JózsaFolyami áramlások térbeli turbulencia-viszonyainak és morfodinamikájának vizsgálata hazai Duna-szakaszokon2016-05-31BMEVV
Tamás KrámerÖsszetett mellékágrendszeres hullámterek áramlástani és morfológiai folyamatai2016-05-31BMEVV
József SzilágyiRegionális párolgás becslése2016-05-31BMEVV
Tamás CsoknyaiTörökországi lakóépület állomány energetikai elemzése2016-10-19GT3
Tibor GodaAlternáló tömítések kenési állapotának numerikus modellezése2016-05-05GT3
Péter HorákSíkkerekes hullámhajtómű alapelemeinek és működési paramétereinek optimálása2016-05-05GT3
György KerényiKukorica növény modellezése diszkrét elem módszerrel a növény feldolgozásának szimulációjához2016-05-05GT3
István Attila PirosHumán tényezők kezelése a gépészeti tervezési projektekben2016-05-05GT3
István Attila PirosForgácsolt felületek mikrostruktúrájának tribológiai szempontú elemzése és modellezése2016-10-19GT3
István Attila PirosElektromágneses sugárzás teljesítményének mérésére szolgáló eszköz továbbfejlesztése2016-05-05GT3
Károly VáradiFelületi hibák hatása gömbgrafitos vasöntvények kifáradási élettartamára2016-05-05GT3
Péter BihariAz energiaellátás rendszerének strukturális optimálása2016-10-19EGR
Edit CséfalvayNehézfémekkel szennyezett hulladékvizek ártalmatlanítása fiziko-kémiai és biológiai eljárásokkal2016-10-19EGR
Edit CséfalvayAlternatív energiatermelési eljárások fenntarthatósága2016-10-19EGR
Tamás FülöpSzilárd testek rugalmas, reológiai, hőtágulási és képlékeny folyamatainak termodinamikája2016-10-19EGR
Gyula GrófHőtranszport hatékonyságnövelése napkollektorokban2016-10-19EGR
Gyula GrófAlacsony szén-dioxid kibocsátású villamosenergia-termelés2016-10-19EGR
Attila ImreMetastabil és szuperkritikus fluidumok termodinamikai vizsgálata2016-10-19EGR
Ferenc LezsovitsBiomasszák és hulladékok termikus konverziós átalakítási lehetőségeinek vizsgálata2016-05-05EGR
Pál SzentannaiSzinergikus hatások a fluidágyas konverzióban2016-05-05EGR
Péter VánGyengén nemlokális kontinuumok stabilitása2016-05-05EGR
Péter VánHővezetés túl a Fourier-egyenleten2016-10-19EGR
Adrienne ClementBelterületi, csapadékvízzel közvetített diffúz terhelés meghatározása2016-05-31BMEVK
László KoncsosAz ökológiai vízpótlás meghatározása a Tisza-völgyben2016-05-31BMEVK
László KoncsosKapcsolt vízminőségi-hidrodinamikai modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni vizekre2016-05-31BMEVK
László SomlyódyAlternatív eutrofizálódási modellek összehasonlítása2016-05-31BMEVK
Anna BabarczyNyelvi fejlődés és a pragmatikai tudás kialakulása2016-05-31BME
Anna BabarczyKísérleti pragmatika2016-05-31BME
Péter BaranyiKognitív infokommunikáció szerepe a jövő internet tervezésében2016-05-31BME
András BenedekAz IKT eszközökre épülő tanulási környezet pszichológiai tényezői különös tekintettel az atipikus tanulásra2016-05-31BME
Melinda BenkőKözép- és Kelet-Európa paneles lakótelepei2016-05-30BME
Marianna BollaGrafikus modellek2016-05-31BME
Marianna BollaSpektrális klaszterezés minimális diszkrepanciával2016-05-31BME
Sándor BordácsMultiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz2016-05-31BME
Valéria CsépeVégrehajtó funkciók szerepe a terület-specifikus (kétnyelvűség, olvasás) funkciókban2016-05-31BME
Valéria CsépeJelnyelvi kétnyelvűség2016-05-31BME
Valéria CsépeTipikus és atipikus nyelvi fejlődés2016-05-31BME
Szabolcs CsonkaKétdimenziós heterostruktúrákból felépülő nanoáramkörök vizsgálata2016-05-31BME
Rita DócziNehezen mérhető izotópok radiokémiai méréstechnikájának fejlesztése automatizált HPLC-rendszer révén2016-05-31BME
Gábor DomokosKonvex testek morfológiája2016-05-31BME
Tamás FülöpSzilárd testek rugalmas, reológiai, hőtágulási és képlékeny folyamatainak termodinamikája2016-05-31BME
Ákos G. HorváthGeometriai problémák Minkowski terekben2016-05-31BME
Ádám GaliParamágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval2016-05-31BME
Balázs GátiJelentősen deformálodó csupaszárny repülőgépek mozgásának vizsgálata2016-05-10BME
Balázs GátiNem lineáris anyagtulajdonságok hatása az aeroelasztikus jelenségekre2016-05-10BME
András HalbritterAtomi méretű memóriák vizsgálata2016-05-31BME
Károly HercegfiPszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában2016-05-31BME
Károly HercegfiEmberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban2016-05-31BME
Tibor IllésLineáris optimalizálás belsőpontos algoritmusai és általánosításaik2016-05-31BME
Zoltán JakabA beszédészlelés vizsgálata szintetizált (szinuszhullámú illetve amplitúdó modulált) beszéd segítségével2016-05-31BME
Zoltán JakabA gyermeki tudatelmélet fejlődése2016-05-31BME
György KárolyiSzálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése2016-05-31BME
Szabolcs KériAsszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben2016-05-31BME
Szabolcs KériA percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal2016-05-31BME
István KézsmárkiSkyrmionok vizsgálata mágneses félvezetőkben2016-05-31BME
Gábor KissTranszporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével2016-05-31BME
Pál KoppaMikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata2016-05-31BME
Márton KormosNemegyensúlyi dinamika alacsony dimenziós kvantumrendszerekben2016-05-31BME
András KornaiNyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, szemantika2016-05-31BME
Gyula KovácsArc és tárgy reprezentáció az emberi agyban; komputácio, elektrofiziologia, pszichofizika es fMRI2016-05-31BME
János KrählingProtestáns templomépítészeti kutatások2016-05-30BME
János LevendovszkySztochasztikus modellek és statisztikai becslések algoritmikus kereskedéshez2016-06-14BME
Ágnes LukácsMondatfeldolgozás, végrehajtófunkciók és emlékezet2016-05-31BME
Ágnes LukácsA nyelvi fejlődés zavarai2016-05-31BME
Pál MaákAnyagok optikai jellemzőinek kontrollált változtatása lézeres megmunkálással2016-05-31BME
Pál MaákAkusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése2016-05-31BME
András MicsikÉpületinformációs modell a jelen és a jövő építészeti gyakorlatában (adatkapcsolt BIM rendszerek kutatása)2016-05-30BME
Attila NagyA félcsoportok algebrai vizsgálata2016-05-31BME
Dezső NémethNyelvi megértés és emlékezeti folyamatok2016-05-31BME
Dezső NémethAz implicit tanulás neurokognitív háttere2016-05-31BME
Dezső NémethImplicit tanulás és fejlődése2016-05-31BME
Péter Pál PachMultiplikatív számelméleti problémák2016-05-31BME
András PályiKvantumbitek szilárdtestekben2016-05-31BME
András PályiSzupravezetés nanoszerkezetekben2016-05-31BME
Mónika PergerInterperszonális kapcsolatok a munkahelyen2016-05-31BME
Gábor PeteCsoportok és gráfok geometriai és sztochasztikus tulajdonságai2016-05-31BME


2016. IV. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2016. június 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2153 ( 2016. IV. 26. )