Login
 Forum
 
 
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics
Current thesis topic proposals of The Budapest University of Technology and Economics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
György ÁbrahámAz emberi színtévesztés méréstechnikája2014-05-26MOGI
Rita KissTárolási és sterilizációs mód hatása a humán és állati szövetek szilárdsági jellemzőire2014-08-28MOGI
Krisztián SamuTrikromatikus színmérő módszerek alkalmazása digitális kamerára2014-05-26MOGI
Péter TamásOrtopédiai diagnózis optikai módszerekkel végzett mérések alapján2014-05-26MOGI
István WinklerMagasabb-szintű hallási és emlékezeti folyamatok újszülöttekben2014-05-31MTA
Miklós AntalovitsNagy kockázatú szociotechnikai rendszerek biztonsági kultúrájának növelése szervezeti tanulással2014-05-31BME
Miklós Antalovits
Lajos Izsó
A felhasználó központú termékinnováció pszichológiai megalapozása / Founding a psychologically well-established user centered product innovation methodology2014-05-31BME
Péter BálintParaméterektől függő és térben kiterjedt kaotikus dinamikai rendszerek2014-05-31BME
Péter BaranyiKognitív infokommunikáció szerepe a jövő internet infrastruktúrájának tervezésében2014-05-31BME
Melinda BenkőÚjraértelmezett határ: város és épület változó viszonya2014-05-30BME
Melinda BenkőFenntarthatóság és városforma2014-05-30BME
Róbert BódizsInnovatív jelfeldolgozási eljárások az alvás-EEG elemzésében / Innovative methods of signal analysis of sleep state-specific EEG patterns2014-05-31BME
Marianna BollaSpektrális klaszterezés és kétszempontú klaszterezés2014-05-31BME
Gábor DomokosKavicsok morfológiája2014-05-30BME
Gábor DomokosKonvex testek morfológiája2014-05-31BME
Miklós FerencziVizsgálatok az algebrai logikában2014-05-31BME
Tamás FleinerStabil párosítások és alkalmazásaik2014-05-31BME
Ákos G. HorváthGeometriai problémák Minkowski terekben2014-05-31BME
Boglárka Gazdag-TóthVállalatelhelyezési feladatok megoldása globális optimalizálási módszerekkel2014-05-31BME
Boglárka Gazdag-TóthMegbízható globális optimalizálási algoritmusok fejlesztése és alkalmazása2014-05-31BME
Miklós GyőriEvidencia-alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus info-kommunikációs eszközök autizmussal vagy más kognitív eltéréssel élő személyek számára2014-05-31BME
Dezső HegyiMűszaki textíliák tönkremeneteli feltételének vizsgálata2014-05-30BME
Károly HercegfiPszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában / Psychophysiology-based methods in Human-Computer Interaction2014-05-31BME
Károly HercegfiEmberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban / Human differences in Human-Computer Interaction2014-05-31BME
Gábor IvanyosAlgebrai módszerek a kvantum-informatikában2014-05-31BME
Márta JuhászA team munka kommunikációs jellemzői / Communication features of the team work2014-05-31BME
János KarátsonA konjugált gradiens-módszer szuperlineáris konvergenciája nemlineáris operátoregyenletekre2014-05-31BME
György KárolyiSzálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése2014-05-30BME
Gyula KatonaGráfok kövezési és murvázási számainak vizsgálata2014-05-31BME
Szabolcs KériAsszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben / Associative learning in neuropsychiatric disorders2014-05-31BME
Szabolcs KériA percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal2014-05-31BME
László KollárKompozitok mechanikája2014-05-30BME
Jenő KontraMűemlék épületek energetikai rekonstrukciója2014-05-30BME
András KornaiMatematikai nyelvészet2014-05-31BME
Ilona KovácsAlvás és tanulás / Sleep and Learning2014-05-31BME
Gyula KovácsArc és tárgy reprezentáció az emberi agyban; komputácio, elektrofiziologia, pszichofizika és fMRI2014-05-31BME
János KrählingMagyar újkori építészettörténeti kutatások2014-05-30BME
Alex KüronyaGörbék algebrai felületeken2014-05-31BME
Alex KüronyaNewton-Okounkov testek és alkalmazásaik2014-05-31BME
Katalin MarótzyÉpítészeti pályázatok a historizmusban2014-05-30BME
Dániel MarxParaméteres algoritmusok és árnyultságelmélet2014-05-31BME
Attila NagyA félcsoportok algebrai vizsgálata2014-05-31BME
Gábor PeteCsoportok és gráfok geometriai és sztochasztikus tulajdonságai2014-05-31BME
Gábor PeteSíkbeli véletlen folyamatok kritikus viselkedése2014-05-31BME
Miklós RásonyiOptimális befektetés hosszú memóriájú folyamatok esetén2014-05-31BME
Lajos RónyaiAlgebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása2014-05-31BME
Lajos RónyaiAlgebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása2014-05-31BME
István SajtosFalazott boltozatok, mint húzószilárdság nélküli héjszerkezetek, statikája2014-05-30BME
Mariann SimonKötődés és kísérletezés: A hatvanas évek hazai építészete2014-05-30BME
Mariann SimonFolyamatos jelen. A hazai modern építészet historiográfiája.2014-05-30BME
Tamás Szirányi
Zoltán Vidnyánszky
Az ember-gép kapcsolat szemmozgás-követő méréseken alapuló bioinspirált modellezése / Bioinspired modelling human-machine interface based on eye-movement measurements2014-05-31BME
Jenő SzirmaiGömbkitöltések és Dirichlet-Voronoi cellák Thurston geometriákban2014-05-31BME
András TelcsA fogyasztói viselkedés és a piaci ciklusok kapcsolata, Ramsey, Fama es Schiller elméletei alapján2014-05-31BME
András TelcsAz agykérgi jelek analízise2014-05-31BME
András TelcsSzubdiffuziv jelenségek Dirichlet terekben2014-05-31BME
Géza TóthGráfok metszési számai2014-05-31BME
Péter VárkonyiÜtközéseknek kitett merev testek stabilitási kérdései2014-05-30BME
Zoltán VidnyánszkyAz aktív látás agyi folyamatai / Neural basis of active natural viewing2014-05-31BME
Zoltán VidnyánszkyA vizuális plaszticitás vizsgálata amblyopiában / Visual plasticity in amblyopia2014-05-31BME
Zorán VukoszávlyevAz épített örökség védelmének kortárs építészeti eszközei - tendenciák a Kárpát-medencében2014-05-30BME
Krisztián BónaIntelligens gyártáskiszolgáló logisztikai rendszerek tervezési eljárásai2014-05-16KJK
Krisztián BónaEllátási- elosztási hálózatok stratégiai tervezésének korszerű módszerei2014-05-16KJK
Krisztián BónaNem konvencionális optimalizációs eljárások a szolgáltatás- jellegű folyamatok logisztikájának hatékonyság növelésében2014-05-16KJK
Csaba CsiszárUtazói döntéseket befolyásoló módszerek fejlesztése, az alkalmazás hatásainak értékelése2014-05-16KJK
Péter GáspárKözúti járművek integrált irányításának tervezése2014-05-16KJK
Péter GáspárKözúti jármű beavatkozóinak elemzése az integrált irányításban2014-05-16KJK
Péter GáspárKözúti jármű beavatkozóinak elemzése az integrált irányításban2014-05-16KJK
Péter GáspárKözúti járművek kooperatív irányítása2014-05-16KJK
Péter GáspárHálózatba kapcsolt közúti járművek alkalmazása2014-05-16KJK
Katalin Hangos
István Varga
Közlekedési rendszerek dinamikus analízise és diagnosztikája diszkrét modellekkel2014-05-16KJK
János JuhászA kerékpáros közlekedés integrálása a városi közlekedési rendszerbe2014-05-16KJK
Ferenc KolonitsFékezési hőfeszültség monoblokk kerékben2014-05-16KJK
Ferenc KolonitsJárműszerkezet leírása és hibakezelés korszerű informatikai eszközökkel2014-05-16KJK
Géza SzabóBiztonságmenedzselés és biztonsági szabályozás kockázati alapokon a légiközlekedésben2014-05-16KJK
Géza SzabóEmberi hibák és műszaki megbízhatóság modellezése és kezelése a vasúti közlekedésben2014-05-16KJK
András SzabóVasúti járművek futásstabilitásának és kerékkopás folyamatának komplex vizsgálata2014-05-16KJK
János TakácsJárműgyártási technológiák kutatása korszerű diagnosztikai eszközökkel2014-05-16KJK
István ZoboryA vasúti forgóváz sztochasztikus szimuláción alapuló diagnosztikája2014-05-16KJK
István ZoboryVasúti súrlódásos fékberendezéshez csatlakozó csúszásgátló berendezés dinamikai folyamatának optimalizálása sztochasztikus működési viszonyok között2014-05-16KJK
István ZoboryA vasúti kerék csúszva gördülő mozgásakor a kerék futófelületén kialakuló termikus viszonyok vizsgálata, a hőmérsékleti folyamat hatása az erőkapcsolati tényezőre2014-05-16KJK
Gábor CsernákKaotikus mozgások elméleti és kísérleti vizsgálata szakaszosan sima modellek esetén2014-05-26MM
Tamás InspergerDigitálisan szabályozott dinamikai rendszerek vizsgálata2014-05-26MM
Tamás InspergerForgácsolási folyamatok regeneratív rezgéseinek vizsgálata2014-05-26MM
András SzekeresDinamikus hőterhelésű gépészeti szerkezetek méretezése2014-05-26MM
András SzekrényesRepedések kompozit alkatrészek tulajdonságaira gyakorolt hatásának viszgálata2014-05-26MM
Dénes TakácsAnholonom rendszerek dinamikája2014-05-26MM
Tamás BárányTermoplasztikus elasztomerek fejlesztése és alkalmazása2014-05-26PT
Tibor CzigányRészben, ill. teljesen lebomló polimer kompozit anyag fejlesztése nagy mechanikai igénybevételű alkalmazásokhoz2014-05-26PT
Tibor CzigányMultifunkcionális polimerek fejlesztése2014-05-26PT
János DobránszkyDuplex acélok hegeszthetősége2014-05-26ATT
János GinsztlerVáltakozó hő- és mechanikai igénybevételnek kitett erőművi acélok élettartamnövelése2014-05-26ATT
Marianna HalászKompoziterősítő textilszerkezetek 3D-s deformációs tulajdonságainak elemzése és modellezése2014-05-26PT
József Karger-KocsisHőre lágyuló polimer nanokompozitok előállítása vizes diszperziójú adalékanyagok felhasználásával2014-05-26PT
József Gábor KovácsFröccsöntő szerszámok hűtésanalízise és optimálása2014-05-26PT
Kornél MájlingerFémmátrixú kompozitok mikroszerkezeti és kopási tulajdonságai2014-05-26ATT
István MészárosMágneses anyagvizsgálati eljárások fejlesztése2014-05-26ATT
László MészárosNanostruktúrált polimer mátrixú kompozitok fejlesztése2014-05-26PT
István MészárosRoncsolásmentes mágneses anyagvizsgálati eljárások fejlesztése2014-05-26ATT
László MészárosHibridkompozitok fejlesztése és tulajdonságainak elemzése2014-05-26PT
Imre Norbert OrbulovGömbhéjakkal erősített fémmátrixú kompozit rendszerek előállítása, optimálása, vizsgálata és modellezése2014-05-26ATT


2014. IV. 07.
Meghívó az ODHT megalakulásának 20. évfordulójára rendezett ünnepi ülésre2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )