Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bánki ÉvaAz udvari szerelem terminológiája a magyar műfordítás irodalomban2016-08-31KRBTK
Bánki ÉvaMagyar lovagregények (fordítások, át- és újraköltések)2016-08-31KRBTK
Bertha ZoltánFolklór, mítosz, mágikus realizmus a kisebbségi magyar irodalmakban2016-08-31KRBTK
Bertha ZoltánVallásélmények, szakrális, spirituális, „istenes” költészet a kisebbségi magyar irodalmakban.2016-08-31KRBTK
Bertha ZoltánA kollektív identitás alapformái: a kulturális identitás és a nemzeti identitás kérdései a modernizáció folyamán (19. század)2016-08-31KRBTK
Czeglédy AnitaEgyéni és kollektív identitás konstrukciók a XX. század és az ezredforduló német nyelvű irodalmában2016-08-31KRBTK
Farkas IldikóInterkulturális kapcsolatok és hatások, főként Európa és Ázsia viszonyrendszerében (szűkebben Japán és Magyarország viszonyrendszerében is)2016-08-31KRBTK
Farkas IldikóA kollektív identitás narratívái; a kialakulás, formálódás, változás diskurzusa, elsősorban a modernizáció időszakában, annak hatására2016-08-31KRBTK
Fodorné Földi RitaMozgásterápiák szerepe a mozgás és viselkedés szabályozás alakulásában2016-08-31KRBTK
Fodorné Földi RitaAz obesitas pszichés faktorai és kulturális háttere2016-08-31KRBTK
Fodorné Földi RitaAz ADHD a végrehajtó funkciók tükrében2016-08-31KRBTK
Furkó Bálint PéterA diskurzusjelölők funkcióinak nyelv- és kultúraközi elemzése2016-08-31KRBTK
Furkó Bálint PéterA kohézió és a koherencia nyelv- és kultúraközi variabilitása relevanciaelméleti megközelítésben2016-08-31KRBTK
Furkó Bálint PéterDiscourse Markers ‒ integrating theory and empiricism2016-08-31KRBTK
H.Varga MártaA funkcionális szemlélet alkalmazása, alkalmazhatósága a grammatikai jelentések és nyelvi jelölőik leírásában2016-08-31KRBTK
H.Varga MártaA névszói kategória a magyarban. A főnévi és a melléknévi csoport elhatárolásának, szétválasztásának lehetséges (morfológiai, szintaktikai és szemantikai) szempontjai2016-08-31KRBTK
Hermann ZoltánAz irodalmi mese és a meseirodalom2016-08-31KRBTK
Hermann ZoltánSzerzők, művek, műfajok a 18-19. század magyar irodalmából2016-08-31KRBTK
Hermann ZoltánA 19. század magyar drámairodalma és színháztörténete2016-08-31KRBTK
Kékesi Kun ÁrpádA magyar színház második világháború utáni korszakainak emlékezete2016-08-31KRBTK
Kékesi Kun ÁrpádKortárs színházi előadások értelmezésének stratégiái2016-08-31KRBTK
Kendeffy GáborTörténelemkép az ókeresztény teológiai irodalomban2016-08-31KRBTK
Kendeffy GáborSzenvedéstörténetek, kollektív emlékezet és kulturális emlékezet az ókeresztény korban2016-08-31KRBTK
Kiss GabriellaA színházi nevelés elméleti és gyakorlati problémái2016-08-31KRBTK
Kiss PaszkálSzociális identitás szerepe a szervezetben, vezetésben2016-08-31KRBTK
Kiss GabriellaA magyar színház története 1945-től napjainkig2016-08-31KRBTK
Kiss PaszkálBüszkeség és nemzeti identitás2016-08-31KRBTK
Kiss PaszkálSzociális identitás szerepe az interperszonális viszonyokban és a családban2016-08-31KRBTK
Kiss GabriellaA magyar színház második világháború utáni korszakainak emlékezete2016-08-31KRBTK
Kontra MiklósMagyar nyelvi változatok és változások2016-08-31KRBTK
Korpics MártaVallási közösségek hagyomány és tudásátadásának médiumai, és ezek vizsgálata2016-08-31KRBTK
Korpics MártaVallási közösségek identitásának vizsgálata közösségi narratívákon keresztül2016-08-31KRBTK
Kovács EditMagyar-német irodalmi kapcsolatok2016-08-31KRBTK
Lázár ImreA meghódított és a lázadó habitus: kultúrák és ellenkultúrák2016-08-31KRBTK
Lázár ImreIdentitás a kulturális hatások kereszttüzében2016-08-31KRBTK
Lázár ImreA kulturális megértés útjai2016-08-31KRBTK
Nádor OrsolyaNyelv és identitás alakulása a magyarországi nemzeti kisebbségeknél2016-08-31KRBTK
Nádor OrsolyaA városba szorult (szórvány-) kisebbségek identitása és két- vagy többnyelvűsége2016-08-31KRBTK
Pólya TiborAz érzelmi folyamatok narratív szerveződése2016-08-31KRBTK
Pólya TiborA személyes és a szociális identitás narratív megközelítése2016-08-31KRBTK
Pólya TiborAz érzelmi intelligencia történet alapú vizsgálata2016-08-31KRBTK
Sepsi EnikőA fordítás mint interkulturális transzfer és remediáció2016-08-31KRBTK
Sepsi EnikőA művészeti ágak "nyelvi identitása", egymás közötti kommunikációja2016-08-31KRBTK
Szummer CsabaAlternatív pszichológiatörténet: A hermeneutikai irányzatok rekonstruálása a pszichológiában2016-08-31KRBTK
Szummer CsabaA pszichedelikumok spirituális élménydimenziónak szerepe a hatvanas évek amerikai ellenkultúrájában és a modern spiritualitás kialakításában2016-08-31KRBTK
Szummer CsabaA nyugati ezoterikus-okkultista hiedelmek hatása a pszichológia fejlődésére2016-08-31KRBTK
Vass ZoltánOnline személyiségvizsgálat2016-08-31KRBTK
Vass ZoltánProjektív személyiségdiagnosztika2016-08-31KRBTK
Vihar JuditA hasítószók változásai japán haikukban a 17. századtól napjainkig2016-08-31KRBTK
Vihar JuditA haikukban és tankákban szereplő évszakszók szemantikai vizsgálata2016-08-31KRBTK
Vihar JuditA japán hangrendszer a hosszúság–rövidség szembeállítása szempontjából2016-08-31KRBTK
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2016-07-01KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2016-07-01KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2016-07-01KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2016-07-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2016-07-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2016-07-01KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2016-07-01KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2016-07-01KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2016-07-01KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2016-07-01KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2016-07-01KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2016-07-01KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2016-07-01KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2016-07-01KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2016-07-01KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2016-07-01KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2016-07-01KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2016-07-01KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2016-07-01KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2016-07-01KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2016-07-01KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2016-07-01KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2016-07-01KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2016-07-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szellemi tulajdonjogi jogsértésekért való felelősség az Európai Unióban2016-07-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóFelelősség a szellemi tulajdonjogi jogsértésekért2016-07-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerzői és szomszédos jogok uniós és nemzetközi védelme, érvényesítése a digitális világban.2016-07-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerződéses felelősség egyes kérdései a felhasználási szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések esetén2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2016-07-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2016-07-01KREÁJ
Kengyel MiklósEurópai polgári eljárásjog ‒ igazságügyi együttműködés az Európai Unióban2016-07-01KREÁJ


2016. IV. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2016. június 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2206 ( 2016. V. 24. )