Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Balla PéterAz Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége2015-03-25HTK
Balla PéterCsaládetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban2015-03-25HTK
Balla PéterA jézusi és a páli teológia kapcsolata2015-03-25HTK
Balla PéterPál apostol korinthusi levelezése2015-03-25HTK
Balla PéterÚjszövetségi kánontörténet2015-03-25HTK
Balla PéterPál "új megközelítése" a Római levélben és a Galata levélben2015-03-25HTK
Békési SándorTeológiai esztétika rendszeres vagy történeti megközelítése2015-03-25HTK
Békési SándorKutatások a teológiai antropológia területén2015-03-25HTK
Békési SándorInterdiszciplináris területek apologetikai értelmezése2015-03-25HTK
Egeresi László SándorEgyéni panaszénekek a Zsoltárok könyvében2015-03-25HTK
Hanula GergelyA görög egyházatyák Szentírás-magyarázatának recepciója2015-03-25HTK
Hanula GergelyA vallásos nyelv teológiai vizsgálata2015-03-25HTK
Hanula GergelyAz Újszövetség görög nyelve2015-03-25HTK
Horváth ErzsébetKülföldi hatások a magyar reformációra, reformátorokra2015-03-25HTK
Horváth Erzsébet16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggései2015-03-25HTK
Horváth ErzsébetKálvin és a Reformáció hatása a társadalomra2015-03-25HTK
Karasszon IstvánSzemantikai változások a sémi nyelvek fejlődésében2015-03-25HTK
Karasszon IstvánTemplomrenoválás Izráelben2015-03-25HTK
Karasszon IstvánIzraeli történelem és Biblián kívüli történetírás2015-03-25HTK
Karasszon IstvánPrófétai könyv és prófétai egyéniség2015-03-25HTK
Kendeffy GáborTeológia és aszkézis az ókeresztény korban2015-03-25HTK
Kendeffy GáborAugustinus misztikája2015-03-25HTK
Kendeffy GáborAugustinus kegyelemtana és akaratfelfogása2015-03-25HTK
Kendeffy GáborÓkeresztény szerzők recepciója az újkori gondolkodásban2015-03-25HTK
Kendeffy GáborAz antik filozófia hatása a második századi görög egyházatyákra2015-03-25HTK
Kendeffy GáborTeodicea az egyházatyáknál2015-03-25HTK
Kendeffy GáborTeremtésfelfogások a Krisztus utáni 2-3. században2015-03-25HTK
Kocsev MiklósGyülekezetépítés és menedzsment mai megközelítései2015-03-25HTK
Kocsev MiklósLelkigondozás mai gyülekezeti kontextusba2015-03-25HTK
Kocsev MiklósReformátus liturgia lehetőségei2015-03-25HTK
Kodácsy TamásVallás és természettudomány kapcsolata2015-03-25HTK
Kodácsy TamásKorai dogmatörténet2015-03-25HTK
Kodácsy TamásVallás és kozmológia2015-03-25HTK
Kodácsy TamásÖkoteológia2015-03-25HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés formájának jelentősége2015-03-25HTK
Literáty ZoltánA magyar diakónika történeti, teológiai és gyakorlati rendszerezése2015-03-25HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés helyzete a teológiai társtudományok között2015-03-25HTK
Literáty ZoltánPerformativ igehirdetés2015-03-25HTK
Literáty ZoltánAmerikai homiletika az ezredfordulón2015-03-25HTK
Nagy IstvánNagy hazai igehirdetők homiletikája2015-03-25HTK
Nagy IstvánA református igehirdetés története2015-03-25HTK
Németh DávidA lelkigondozás életértelmező funkciója2015-03-25HTK
Németh DávidA vallásosság és a spiritualitás élettörténeti változásainak valláspedagógiai szempontjai2015-03-25HTK
Németh DávidA lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései2015-03-25HTK
Noble Timothy20 th Century theodicies2015-03-25HTK
Pap FerencInterdiszciplináris kultusztörténeti kutatások2015-03-25HTK
Pap FerencAz Újszövetség és a korai keresztyén kultusz kapcsolata2015-03-25HTK
Pap FerencProtestáns liturgiatörténet2015-03-25HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi bibliai teológia2015-03-25HTK
Pecsuk OttóPál apostol teológiájának kérdései (pl. megigazulástan)2015-03-25HTK
Pecsuk OttóBibliafordítás elmélete2015-03-25HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi kortörténet2015-03-25HTK
Pethő SándorA filozófiai és teológiai gondolkodás kapcsolatának történeti és elméleti modelljei2015-03-25HTK
Pethő SándorA sacrum és a politikum kapcsolata új és legújabb kori filozófiában2015-03-25HTK
Pethő SándorModernitás és posztmodern a filozófiában és a teológiában2015-03-25HTK
Siba BalázsLelkiség és vezetés az egyházban2015-03-25HTK
Siba BalázsValláspedagógia a XXI. században2015-03-25HTK
Siba BalázsMisszió és gyülekezetépítés a XXI. században2015-03-25HTK
Siba BalázsVallásos identitás és az élettörténet kapcsolata2015-03-25HTK
Szabó IstvánEgyház és társadalom2015-03-25HTK
Szabó IstvánA 20. század hazai teológiai gondolkodása2015-03-25HTK
Szabó ElődA református egyház élete a Kádár-korszakban2015-03-25HTK
Szabó IstvánIgehirdetés és teológia2015-03-25HTK
Szabó ElődA magyar protestantizmus a XVII. században2015-03-25HTK
Szűcs FerencKutatások a trinitástan nagy toposzaihoz kapcsolódva2015-03-25HTK
Szűcs FerencKutatások az ekkléziológia témakörében2015-03-25HTK
Szűcs FerencA keresztyén etika és a mai nagy társadalmi problémák összefüggése2015-03-25HTK
Vladár GáborA hit továbbadásának formái az Újszövetségben2015-03-25HTK
Vladár GáborA kánonképződés kezdetei az újszövetségi iratokban2015-03-25HTK
Vladár GáborAz ószövetségi idézetek funkciója az Újszövetségben2015-03-25HTK
Xeravits GézaA qumráni közösség története és irodalma2015-03-25HTK
Xeravits GézaDeuterokanonikus irodalom2015-03-25HTK
Zalatnay IstvánEszmetörténet és teológia2015-03-25HTK
Zalatnay IstvánA liturgika elmélete és gyakorlata2015-03-25HTK
Zalatnay IstvánA teológia nyelve és a logika2015-03-25HTK
Zsengellér JózsefZsidóság és a protestantizmus kapcsolata2015-03-25HTK
Zsengellér JózsefVallási irányzatok a korai zsidóságban2015-03-25HTK
Zsengellér JózsefSamaritánus kutatások2015-03-25HTK
Zsengellér JózsefPerzsa-hellenisztikus kori zsidóság irodalma, története2015-03-25HTK
Antalóczy PéterA modern erkölcsfilozófiák összehasonlító elemzése2014-12-31KREÁJ
Antalóczy PéterA jog és erkölcs viszonya2014-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2014-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2014-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2014-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2014-12-31KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2014-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2014-12-31KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2014-12-31KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2014-12-31KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2014-12-31KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2014-12-31KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1582 ( 2014. XII. 17. )