Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bagdy EmőkePárkapcsolatok dinamikája2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeKultúra, értékek, személyiség és pszichológiai jóllét2015-04-30KRE
Bagdy EmőkePszichoszomatika és pszichoterápia, az elmélet és gyakorlat fejlődése2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeIdentitásszerveződés a személyiségfejlődés tükrében2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeKapcsolatvizsgálatok – a családi rendszer, a párkapcsolatok, valamint a baráti kapcsolatok vizsgálata2015-04-30KRE
Bagdy EmőkePár és családmodellek, kapcsolati kultúra, generációs jellegzetességek napjainkban2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeA pozitív pszichés működés intra- és interpszichés vonatkozásai az élettartamon át2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeTranszperszonális (spirituális) pszichológia2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeInteraktív tanítási, tanulási módszerek2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeA természeti környezet bio-pszicho-szocio-spirituális hatásai2015-04-30KRE
Fabiny TiborA 16. századi angol reformáció egy képviselőjének (pl. Tyndale, Frith, Barnes, Cranmer, Hooker) monografikus feldolgozása2015-04-30KRE
Fabiny TiborJonathan Edwards életművének kérdései2015-04-30KRE
Fabiny TiborFiguralizmus (tipológiai szimbolizmus) a Bibliában és az irodalomban2015-04-30KRE
Fabiny TiborAnglikán lelkiség és irodalom kérdései a 16-tól a 21. századig (Prof. Dr. habil.2015-04-30KRE
Fabiny TiborAz olvasás „teológiája” és a bibliaolvasás középkori és újkori módjai és hagyományai (lectio divina, Lector in fabula, etc.)2015-04-30KRE
Fabiny TiborMilton és a Biblia kapcsolata2015-04-30KRE
Fabiny TiborA Biblia és az irodalom2015-04-30KRE
Fabiny TiborEgy angolszász irodalmár-teológus életművének bemutatása és kritikai értékelése2015-04-30KRE
Fabiny TiborAz angol biblafordítás vitairodalma (Morus, Tyndale, Matthews Bible, King James Bible kialakulásának háttere)2015-04-30KRE
Fabiny TiborOlvasó-központú bibliai hermeneutika2015-04-30KRE
Fabiny TiborVallási fordulat a Shakespeare-kutatásban2015-04-30KRE
Fóris ÁgotaLexikográfia a XXI. század változó világában2015-04-30KRE
Fóris ÁgotaA magyar terminológiai rendszer aktuális kérdéseinek vizsgálata2015-04-30KRE
Fóris ÁgotaA magyar és idegen nyelvek terminológiai rendszereinek összehasonlító vizsgálata2015-04-30KRE
Hansági ÁgnesA regény a 19. század második felében2015-04-30KRE
Hansági ÁgnesKanonizációs folyamatok a 19-20. századi magyar irodalomban2015-04-30KRE
Honti LászlóA magyar nyelvi identitás kialakulása2015-04-30KRE
Kontra MiklósNyelvpedagógiai kérdések2015-04-30KRE
Kontra MiklósNyelvpolitikai vizsgálatok2015-04-30KRE
Stekauer PavelExocentric compounds2015-04-30KRE
Stekauer PavelSociolinguistic research into word-formation2015-04-30KRE
Stekauer PavelDerivational paradigms2015-04-30KRE
Szabó AndrásÖnéletrajz, napló, én-irodalom2015-04-30KRE
Szabó AndrásMagyar diákok németországi peregrinációja a 16–18. században2015-04-30KRE
Szabó AndrásSzenci Molnár Albert munkássága2015-04-30KRE
Szabó AndrásProtestáns neolatin irodalom a késő humanizmus korában2015-04-30KRE
Vajda ZsuzsannaFelnőttkor és öregedés a 21. században2015-04-30KRE
Vajda ZsuzsannaAz intelligencia fogalma, mérése, az IQ viták2015-04-30KRE
Vajda ZsuzsannaÉlet a hálóvilágban ‒ a médiumok szerepe az emberi kapcsolatokban és a mindennapi életben2015-04-30KRE
Vajda ZsuzsannaA gyermekkép kulturális változásai és mai jellegzetességei2015-04-30KRE
Vajda ZsuzsannaDigitális bennszülöttek ‒ a médiumok hatása a szocializációra2015-04-30KRE
Vargha AndrásA Rorschach-teszt validitásának vizsgálata2015-04-30KRE
Vargha AndrásKultúrközi vizsgálatok személy-orientált megközelítésben2015-04-30KRE
Balla PéterPál apostol korinthusi levelezése2015-03-25HTK
Balla PéterÚjszövetségi kánontörténet2015-03-25HTK
Balla PéterPál "új megközelítése" a Római levélben és a Galata levélben2015-03-25HTK
Balla PéterAz Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége2015-03-25HTK
Balla PéterCsaládetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban2015-03-25HTK
Balla PéterA jézusi és a páli teológia kapcsolata2015-03-25HTK
Békési SándorKutatások a teológiai antropológia területén2015-03-25HTK
Békési SándorInterdiszciplináris területek apologetikai értelmezése2015-03-25HTK
Békési SándorTeológiai esztétika rendszeres vagy történeti megközelítése2015-03-25HTK
Egeresi László SándorEgyéni panaszénekek a Zsoltárok könyvében2015-03-25HTK
Hanula GergelyA vallásos nyelv teológiai vizsgálata2015-03-25HTK
Hanula GergelyA görög egyházatyák Szentírás-magyarázatának recepciója2015-03-25HTK
Hanula GergelyAz Újszövetség görög nyelve2015-03-25HTK
Horváth Erzsébet16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggései2015-03-25HTK
Horváth ErzsébetKálvin és a Reformáció hatása a társadalomra2015-03-25HTK
Horváth ErzsébetKülföldi hatások a magyar reformációra, reformátorokra2015-03-25HTK
Karasszon IstvánSzemantikai változások a sémi nyelvek fejlődésében2015-03-25HTK
Karasszon IstvánTemplomrenoválás Izráelben2015-03-25HTK
Karasszon IstvánIzraeli történelem és Biblián kívüli történetírás2015-03-25HTK
Karasszon IstvánPrófétai könyv és prófétai egyéniség2015-03-25HTK
Kendeffy GáborTeológia és aszkézis az ókeresztény korban2015-03-25HTK
Kendeffy GáborAugustinus misztikája2015-03-25HTK
Kendeffy GáborAugustinus kegyelemtana és akaratfelfogása2015-03-25HTK
Kendeffy GáborÓkeresztény szerzők recepciója az újkori gondolkodásban2015-03-25HTK
Kendeffy GáborAz antik filozófia hatása a második századi görög egyházatyákra2015-03-25HTK
Kendeffy GáborTeodicea az egyházatyáknál2015-03-25HTK
Kendeffy GáborTeremtésfelfogások a Krisztus utáni 2-3. században2015-03-25HTK
Kocsev MiklósGyülekezetépítés és menedzsment mai megközelítései2015-03-25HTK
Kocsev MiklósLelkigondozás mai gyülekezeti kontextusba2015-03-25HTK
Kocsev MiklósReformátus liturgia lehetőségei2015-03-25HTK
Kodácsy TamásVallás és természettudomány kapcsolata2015-03-25HTK
Kodácsy TamásKorai dogmatörténet2015-03-25HTK
Kodácsy TamásVallás és kozmológia2015-03-25HTK
Kodácsy TamásÖkoteológia2015-03-25HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés formájának jelentősége2015-03-25HTK
Literáty Zoltán19. és 20. századi gyakorlati teológusok munkásságának értékelése2015-03-25HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés helyzete a teológiai társtudományok között2015-03-25HTK
Literáty ZoltánPerformativ igehirdetés2015-03-25HTK
Literáty ZoltánAmerikai homiletika az ezredfordulón2015-03-25HTK
Literáty ZoltánA magyar diakónika történeti, teológiai és gyakorlati rendszerezése2015-03-25HTK
Nagy IstvánNagy hazai igehirdetők homiletikája2015-03-25HTK
Nagy IstvánA református igehirdetés története2015-03-25HTK
Németh DávidA vallásosság és a spiritualitás élettörténeti változásainak valláspedagógiai szempontjai2015-03-25HTK
Németh DávidA lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései2015-03-25HTK
Németh DávidA lelkigondozás életértelmező funkciója2015-03-25HTK
Noble Timothy20 th Century theodicies2015-03-25HTK
Pap FerencAz Újszövetség és a korai keresztyén kultusz kapcsolata2015-03-25HTK
Pap FerencProtestáns liturgiatörténet2015-03-25HTK
Pap FerencInterdiszciplináris kultusztörténeti kutatások2015-03-25HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi kortörténet2015-03-25HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi bibliai teológia2015-03-25HTK
Pecsuk OttóPál apostol teológiájának kérdései (pl. megigazulástan)2015-03-25HTK
Pecsuk OttóBibliafordítás elmélete2015-03-25HTK
Pethő SándorA sacrum és a politikum kapcsolata új és legújabb kori filozófiában2015-03-25HTK
Pethő SándorModernitás és posztmodern a filozófiában és a teológiában2015-03-25HTK
Pethő SándorA filozófiai és teológiai gondolkodás kapcsolatának történeti és elméleti modelljei2015-03-25HTK
Siba BalázsMisszió és gyülekezetépítés a XXI. században2015-03-25HTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1663 ( 2015. II. 23. )