Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bánki ÉvaAz udvari szerelem terminológiája a magyar műfordítás irodalomban2016-08-31KRBTK
Bánki ÉvaMagyar lovagregények (fordítások, át- és újraköltések)2016-08-31KRBTK
Bertha ZoltánFolklór, mítosz, mágikus realizmus a kisebbségi magyar irodalmakban2016-08-31KRBTK
Bertha ZoltánVallásélmények, szakrális, spirituális, „istenes” költészet a kisebbségi magyar irodalmakban.2016-08-31KRBTK
Bertha ZoltánA kollektív identitás alapformái: a kulturális identitás és a nemzeti identitás kérdései a modernizáció folyamán (19. század)2016-08-31KRBTK
Czeglédy AnitaEgyéni és kollektív identitás konstrukciók a XX. század és az ezredforduló német nyelvű irodalmában2016-08-31KRBTK
Farkas IldikóInterkulturális kapcsolatok és hatások, főként Európa és Ázsia viszonyrendszerében (szűkebben Japán és Magyarország viszonyrendszerében is)2016-08-31KRBTK
Farkas IldikóA kollektív identitás narratívái; a kialakulás, formálódás, változás diskurzusa, elsősorban a modernizáció időszakában, annak hatására2016-08-31KRBTK
Fodorné Földi RitaMozgásterápiák szerepe a mozgás és viselkedés szabályozás alakulásában2016-08-31KRBTK
Fodorné Földi RitaAz obesitas pszichés faktorai és kulturális háttere2016-08-31KRBTK
Fodorné Földi RitaAz ADHD a végrehajtó funkciók tükrében2016-08-31KRBTK
Furkó Bálint PéterA diskurzusjelölők funkcióinak nyelv- és kultúraközi elemzése2016-08-31KRBTK
Furkó Bálint PéterA kohézió és a koherencia nyelv- és kultúraközi variabilitása relevanciaelméleti megközelítésben2016-08-31KRBTK
Furkó Bálint PéterDiscourse Markers ‒ integrating theory and empiricism2016-08-31KRBTK
H.Varga MártaA funkcionális szemlélet alkalmazása, alkalmazhatósága a grammatikai jelentések és nyelvi jelölőik leírásában2016-08-31KRBTK
H.Varga MártaA névszói kategória a magyarban. A főnévi és a melléknévi csoport elhatárolásának, szétválasztásának lehetséges (morfológiai, szintaktikai és szemantikai) szempontjai2016-08-31KRBTK
Hermann ZoltánAz irodalmi mese és a meseirodalom2016-08-31KRBTK
Hermann ZoltánSzerzők, művek, műfajok a 18-19. század magyar irodalmából2016-08-31KRBTK
Hermann ZoltánA 19. század magyar drámairodalma és színháztörténete2016-08-31KRBTK
Kékesi Kun ÁrpádA magyar színház második világháború utáni korszakainak emlékezete2016-08-31KRBTK
Kékesi Kun ÁrpádKortárs színházi előadások értelmezésének stratégiái2016-08-31KRBTK
Kendeffy GáborTörténelemkép az ókeresztény teológiai irodalomban2016-08-31KRBTK
Kendeffy GáborSzenvedéstörténetek, kollektív emlékezet és kulturális emlékezet az ókeresztény korban2016-08-31KRBTK
Kiss GabriellaA színházi nevelés elméleti és gyakorlati problémái2016-08-31KRBTK
Kiss PaszkálSzociális identitás szerepe a szervezetben, vezetésben2016-08-31KRBTK
Kiss GabriellaA magyar színház története 1945-től napjainkig2016-08-31KRBTK
Kiss PaszkálBüszkeség és nemzeti identitás2016-08-31KRBTK
Kiss PaszkálSzociális identitás szerepe az interperszonális viszonyokban és a családban2016-08-31KRBTK
Kiss GabriellaA magyar színház második világháború utáni korszakainak emlékezete2016-08-31KRBTK
Kontra MiklósMagyar nyelvi változatok és változások2016-08-31KRBTK
Korpics MártaVallási közösségek hagyomány és tudásátadásának médiumai, és ezek vizsgálata2016-08-31KRBTK
Korpics MártaVallási közösségek identitásának vizsgálata közösségi narratívákon keresztül2016-08-31KRBTK
Kovács EditMagyar-német irodalmi kapcsolatok2016-08-31KRBTK
Lázár ImreA meghódított és a lázadó habitus: kultúrák és ellenkultúrák2016-08-31KRBTK
Lázár ImreIdentitás a kulturális hatások kereszttüzében2016-08-31KRBTK
Lázár ImreA kulturális megértés útjai2016-08-31KRBTK
Nádor OrsolyaNyelv és identitás alakulása a magyarországi nemzeti kisebbségeknél2016-08-31KRBTK
Nádor OrsolyaA városba szorult (szórvány-) kisebbségek identitása és két- vagy többnyelvűsége2016-08-31KRBTK
Pólya TiborAz érzelmi folyamatok narratív szerveződése2016-08-31KRBTK
Pólya TiborA személyes és a szociális identitás narratív megközelítése2016-08-31KRBTK
Pólya TiborAz érzelmi intelligencia történet alapú vizsgálata2016-08-31KRBTK
Sepsi EnikőA fordítás mint interkulturális transzfer és remediáció2016-08-31KRBTK
Sepsi EnikőA művészeti ágak "nyelvi identitása", egymás közötti kommunikációja2016-08-31KRBTK
Szummer CsabaAlternatív pszichológiatörténet: A hermeneutikai irányzatok rekonstruálása a pszichológiában2016-08-31KRBTK
Szummer CsabaA pszichedelikumok spirituális élménydimenziónak szerepe a hatvanas évek amerikai ellenkultúrájában és a modern spiritualitás kialakításában2016-08-31KRBTK
Szummer CsabaA nyugati ezoterikus-okkultista hiedelmek hatása a pszichológia fejlődésére2016-08-31KRBTK
Vass ZoltánOnline személyiségvizsgálat2016-08-31KRBTK
Vass ZoltánProjektív személyiségdiagnosztika2016-08-31KRBTK
Vihar JuditA hasítószók változásai japán haikukban a 17. századtól napjainkig2016-08-31KRBTK
Vihar JuditA haikukban és tankákban szereplő évszakszók szemantikai vizsgálata2016-08-31KRBTK
Vihar JuditA japán hangrendszer a hosszúság–rövidség szembeállítása szempontjából2016-08-31KRBTK
Bagdy EmőkeIdentitásszerveződés a személyiségfejlődés tükrében2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeInteraktív tanítási, tanulási módszerek2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeKapcsolatvizsgálatok – a családi rendszer, a párkapcsolatok, valamint a baráti kapcsolatok vizsgálata2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeTranszperszonális (spirituális) pszichológia2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeA pozitív pszichés működés intra- és interpszichés vonatkozásai az élettartamon át2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeKultúra, értékek, személyiség és pszichológiai jóllét2016-08-31KRE
Bagdy EmőkePár és családmodellek, kapcsolati kultúra, generációs jellegzetességek napjainkban2016-08-31KRE
Bagdy EmőkePszichoszomatika és pszichoterápia, az elmélet és gyakorlat fejlődése2016-08-31KRE
Bagdy EmőkePárkapcsolatok dinamikája2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeA természeti környezet bio-pszicho-szocio-spirituális hatásai2016-08-31KRE
Fabiny TiborEgy angolszász irodalmár-teológus életművének bemutatása és kritikai értékelése2016-08-31KRE
Fabiny TiborAz angol biblafordítás vitairodalma (Morus, Tyndale, Matthews Bible, King James Bible kialakulásának háttere)2016-08-31KRE
Fabiny TiborAz olvasás „teológiája” és a bibliaolvasás középkori és újkori módjai és hagyományai (lectio divina, Lector in fabula, etc.)2016-08-31KRE
Fabiny TiborVallási fordulat a Shakespeare-kutatásban2016-08-31KRE
Fabiny TiborJonathan Edwards életművének kérdései2016-08-31KRE
Fabiny TiborFiguralizmus (tipológiai szimbolizmus) a Bibliában és az irodalomban2016-08-31KRE
Fabiny TiborOlvasó-központú bibliai hermeneutika2016-08-31KRE
Fabiny TiborAnglikán lelkiség és irodalom kérdései a 16-tól a 21. századig (Prof. Dr. habil.2016-08-31KRE
Fabiny TiborA 16. századi angol reformáció egy képviselőjének (pl. Tyndale, Frith, Barnes, Cranmer, Hooker) monografikus feldolgozása2016-08-31KRE
Fabiny TiborMilton és a Biblia kapcsolata2016-08-31KRE
Fabiny TiborA Biblia és az irodalom2016-08-31KRE
Fóris ÁgotaA magyar és idegen nyelvek terminológiai rendszereinek összehasonlító vizsgálata2016-08-31KRE
Fóris ÁgotaLexikográfia a XXI. század változó világában2016-08-31KRE
Fóris ÁgotaA magyar terminológiai rendszer aktuális kérdéseinek vizsgálata2016-08-31KRE
Hansági ÁgnesA regény a 19. század második felében2016-08-31KRE
Hansági ÁgnesKanonizációs folyamatok a 19-20. századi magyar irodalomban2016-08-31KRE
Honti LászlóA magyar nyelvi identitás kialakulása2016-08-31KRE
Kontra MiklósNyelvpedagógiai kérdések2016-08-31KRE
Kontra MiklósNyelvpolitikai vizsgálatok2016-08-31KRE
Kovács EditEtikai narratívák a német nyelvű irodalmakban2016-08-31KRE
Stekauer PavelSociolinguistic research into word-formation2016-08-31KRE
Stekauer PavelDerivational paradigms2016-08-31KRE
Stekauer PavelExocentric compounds2016-08-31KRE
Szabó AndrásProtestáns neolatin irodalom a késő humanizmus korában2016-08-31KRE
Szabó AndrásÖnéletrajz, napló, én-irodalom2016-08-31KRE
Szabó AndrásMagyar diákok németországi peregrinációja a 16–18. században2016-08-31KRE
Szabó AndrásSzenci Molnár Albert munkássága2016-08-31KRE
Vajda ZsuzsannaAz intelligencia fogalma, mérése, az IQ viták2016-08-31KRE
Vajda ZsuzsannaDigitális bennszülöttek ‒ a médiumok hatása a szocializációra2016-08-31KRE
Vajda ZsuzsannaFelnőttkor és öregedés a 21. században2016-08-31KRE
Vassányi MiklósA bibliai szövegértelmezés, a biblikus hermeneutika klasszikusai, különös tekintettel a görög hagyományra (Areopagita Dénes és Hitvalló Maximos)2016-08-31KRE
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2016-12-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2016-12-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2016-12-01KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2016-12-01KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2016-12-01KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2260 ( 2016. VIII. 12. )