Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Graduate School of Multidisciplinar Medical Scienses

Thesis supervisor: Elfrieda Fodor
Location of studies: MTA SZBK Biokémiai Intézet
Abbreviation of location of studies: SZBK


Description of the research topic:

A fertőző szivacsos agysorvadás betegségei (TSE vagy prion betegségek) úgy nevezett konformációs betegségek melyek kialakulásért a natív prion fehérje harmadlagos szerkezetének (konformációjának) megváltozása és a konformációváltozás sejten/szerven belüli terjedése a felelős. A prion fehérje legfőképpen az agyban van jelen, a sejteken belül pedig a plazma membrán külső féltekébe ágyazódik egy glikozil-foszfatidilinozitol lipid horgony által. A prion betegségek jelenleg nem gyógyíthatóak. Ennek egyik oka az, hogy a sejtekben jelen lévő natív, helyes konformációjú prion fehérje pontos szerepe nem ismert eléggé.
Célunk, hogy a prion fehérje valamint a prion fehérjecsalád nemrég felfedezett további tagjainak funkcióját és egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk in vivo emlős sejtkultúrákban, a fehérje kölcsönható partnereinek azonosításán keresztül. Ehhez részben egy módszer fejlesztésén dolgozunk, ami lehetővé kívánja tenni, hogy tetszés szerint módosított rekombináns fehérjéket juttassunk be sejtek plazmamembránjába, majd ezeket kovalensen kereszt kössük a kölcsönható partnerekkel. A keresztkötést a fehérje szekvenciájába genetikai úton célzott pozíciókba beépített erre alkalmas, módosított aminosavak segítségével hozzuk létre, így a fehérje kötőhelye is feltérképezhető. A megkötött fehérjepartnereket tisztítás után azonosítani kívánjuk. Párhuzamosan, más megközelítést is alkalmazunk a kölcsönható partnereinek keresésére, ami jelpeptid-fehérje fúziós DNS konstrukciók sejtbe juttatásán alapszik majd az expresszált fehérjék kötőpartnereikkel alkotott komplexeinek tisztításán és beazonosításán.
A fenti vizsgálatokhoz főként biokémiai, molekuláris biológiai, E. coli rendszerben történő rekombináns fehérje előállítás, sejtbiológiai módszereket valamint, mikroszkópos (fluoreszcens és konfokális) technikákat alkalmazunk.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-03-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2334 ( 2017. I. 15. )