Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ernő Zádor
Jelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Graduate School of Multidisciplinar Medical Scienses

Thesis supervisor: Ernő Zádor
Location of studies: SZTE ÁOK Biokémai Intézet, Szeged, Dóm tér 9.
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

A vázizom úgy lesz transzgenikus, hogy a rostjaiba plazmid segítségével külső „idegen” gént viszünk be (transzfektáljuk), azért, hogy a bevitt gén szerepét felderítsük. A génbevitel szempontjából elsősorban a fontosabb jelátviteli folyamatok kulcsfaktorai és ezek gátlói jöhetnek számításba. A módszer segítségével megismerhettük például azt, hogy a lassú vázizom összehúzódásában alapvető miozin nehézlánc és az elernyedésben fontos szarkoplazmás retikulum Ca2+ ATP-áz külön jelátviteli utakon szabályozódik, jóllehet, az izomadaptációs folyamatokban együttes kifejeződést mutatnak (Am. J. Physiol. 285:C853-C861; FEBS Lett. 579:749-752). A transzgenikus vázizom előnye a transzgenikus állattal szemben, hogy az izom fejlődése a transzfekció pillanatáig vad tipusú genetikai háttérben történik, s így elkerülhetők a mutáns genetikai háttér izomfejlődést megelőző hatásai. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy ez a módszer felhasználható-e génterápiás alapkutatásokra.

Required language skills: angol
Recommended language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-03-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2334 ( 2017. I. 15. )