Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Alajos Bérczi
László Zimányi
Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Graduate School of Multidisciplinar Medical Scienses

Thesis supervisor: László Zimányi
co-supervisor: Alajos Bérczi
Location of studies: MTA SZBK Biofizikai Intézet Fehérje Biofizika Kutatócsoport
Abbreviation of location of studies: SZBK


Description of the research topic:

A citokróm b561 fehérjecsalád tagjai aszkorbát-redukálható, 6 transzmembrán alfa hélixet tartalmazó integráns membránfehérjék, melyek két, az átellenes membránfelszínekhez közeli b típusú hem felhasználásával elektront transzportálnak a membrán két oldala között. A fehérjecsalád egyetlen tagját sikerült csak a mellékvesevelőből izolálni (kromaffin granula citokróm b561), a többi fehérjét heterológ expresszióval (élesztőben vagy E. coliban) állítják elő. Egyes esetekben a funkció sem ismert, de valószínűsíthető, hogy ezek a fehérjék mindig az aszkorbát és/vagy vas metabolizmusban játszanak szerepet. A doktorandusz feladata elsősorban két új citokróm b561, a Cyb561d1 és a tumor szuppresszor hatást mutató Cyb561d2 vad típusának és pontmutánsainak heterológ expressziója, tisztítása és jellemzése. Vizsgálnia kell a szubsztrátkötő helyek specificitását és erősségét, a két hem redox aktivitását, ezek kölcsönhatását, elsősorban spektroszkópiai és elektrokémiai módszerekkel. Erősen konzervált aminosavak pontmutációjával meg kell értenie ezek szerepét a citokróm b561 fehérjék működésében.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-03-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2334 ( 2017. I. 15. )