Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Miklós Hadas
A férfiuralom átalakulása a nyugati világban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Corvinus University of Budapest
media and communctions
Doctoral School of Social Communication

Thesis supervisor: Miklós Hadas
Location of studies (in Hungarian): Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: TKDI


Description of the research topic:

Kiindulópontom: a társadalomtudományok nem tulajdonítanak kellő súlyt a férfiuralom strukturális jelentőségének. Egyes szerzők ugyan utalnak arra, hogy ez az intézmény az uralmi viszonylatok modelljeként fogható föl, szerintem azonban erősebb állítást is megfogalmazhatunk: nevezetesen, hogy a férfiuralom minden uralmi viszony esszenciális összetevője. Amennyiben a nyugati társadalmak dzsenderviszonylatainak elemzését beillesztjük a komplex társadalmi függőségek történelmi összefüggésrendszerébe, arra a következtetésre juthatunk, hogy a középkortól kezdődően alapvetően átalakulnak a dzsender rend elemei és ezen belül a mindenkori hegemón maszkulinitásformákat kialakító társadalmi és diszpozicionális struktúrák. E folyamat részeként a férfi kontrollálni köteles erőszakos impulzusait, vagyis olyan diszpozicionális elemeket kénytelen inkorporálni, amelyek a korábbi évezredek során a nőkhöz kötődtek. A kutatást három elméleti hagyomány (Connell hegemónmaszkulinitás-felfogása, Bourdieu Férfiuralom című könyve, valamint Elias civilizációelmélete) kritikai újraértelmezése révén kívánom fölépíteni. Amennyiben egy doktorjelölt színvonalas és érdekes tervet készít, abban az esetben is elvállalom a témavezetését, ha kutatásának problematikája csak lazán kötődik a fönt leírtakhoz. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a készülő PhD-dolgozat (1) történeti-kvalitatív irányultságú legyen, (2) valamilyen formában tekintse tárgyának a nyugati dzsender rend konstrukcióját és / vagy reprezentációját, továbbá (3) a férfilét, illetve férfibeállítódások változásának jelenségkörét.

Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2017-06-30


2017. I. 31.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. március 10-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2334 ( 2017. I. 15. )