Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Vagyoni típusú helyi adók szabályozása és igazgatása a Visegrádi csoport (V4) országaiban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Gábor Hulkó
Location of studies (in Hungarian): SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: ÁJDI


Description of the research topic:

A doktori téma keretében a helyi adók témaköre, ezen belül is a vagyoni típusú adók szabályozási és igazgatási kérdései kerülhetnek feldolgozásra, különös tekintettel a V4 országaira. A témakiírás általános jellegéből adódóan szűkíthető az összehasonlítással érintett visegrádi országok köre, azonban a témakiírás elsődleges célja a témakör tudományos feldolgozása a jogösszehasonlítás módszerével - azaz ez jelölhető meg elsődleges kutatási módszerként. Természetesen a téma nem zárja ki a szokásos jogtudományi kutatási módszerek alkalmazását, csak a módszertan súlypontját a komparatisztikára helyezi. Ezen a feltételen túl értelemszerű az is, hogy az összehasonlított szabályozások egyikének a hatályos hazai szabályozásnak kell lennie - végső soron a kutatási téma célja az, hogy a tárgykörben létező hazai tudásanyagot gyarapítsa.
A témába kapcsán alapvetően tény, hogy hazánk kivételével a V4 államaiban a vagyoni típusú helyi adók önkormányzati költségvetésekben betöltött szerepe jóval nagyobb, mint hazánkban - ebből adódóan a törvényi keretszabályozás is jóval alaposabb és részletesebb a hazainál, illetve a külföldi szerzők több olyan kérdéskört is feldolgoznak, amely érdekes itthon is, pl. piaci érték alkalmazása adóalapként; földhivatali nyilvántartások általános, korlátozás nélküli, elektronikus és (sok esetben) ingyenes hozzáférése; nyílt és zárt listás adórendszerek elvi szabályozásának kérdései a helyi adók kapcsán; az önkormányzati rendeletalkotás és felülvizsgálata, ennek szempontjai; stb.

A témakör feldolgozása (hazai jelentőségén túl) a visegrádi országok vonatkozásában is fontos, ugyanis ezek az országok (épp fordítva) a helyi adók magyarországi szabályozása iránt érdeklődnek kiemelten - egyszerűbben tehát a téma "nemzetközileg" is érdekes, jól prezentálható és visegrádi kutatási és tudományos együttműködésekbe is bevonható, akár intézményi vagy egyéni partnerségek alapján.


Deadline for application: 2017-03-01


2017. III. 21.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. május 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2343 ( 2017. II. 28. )