Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
NEMZETI VAGYON, TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS, VAGYONKEZELÉS, KÖZMONOPÓLIUMOK, KONCESSZIÓ, PPP, KÖZBESZERZÉS, KÖZVÁLLALATOK

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Gábor Bende-Szabó
Location of studies (in Hungarian): SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: ÁJDI


Description of the research topic:

A kutatási téma leírása:
a) Az Alaptörvény 38. cikkével, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel kialakított újtípusú nemzeti vagyonstruktúra és az ennek működtetéséhez kapcsolódó vagyongazdálkodási szabályok elméleti és gyakorlati nézőpontú vizsgálata; különös tekintettel a tulajdonosi joggyakorlás, ill. a vagyonkezelés jogintézményére.
b) Az állami vagyongazdálkodás rendszere, szervezeti és működési megoldásai.
c) A helyi önkormányzati vagyongazdálkodás rendszere, szervezeti és működési megoldásai.
d) A nemzeti vagyon sajátos szegmensét képező közmonopóliumok (kizárólagos állami/helyi önkormányzati gazdasági tevékenységek) helye és szerepe, a koncesszió jogintézménye.
e) A közbeszerzési szabályozás helye és szerepe a nemzeti vagyon gyarapodásában, különös tekintettel az építési és a szolgáltatási koncessziókra.
f) Public-Private Partnership (PPP) - egy "látens" jogintézmény múltja, jelene és jövője a nemzeti vagyon gyarapodásának aspektusából.
g) Az állami/helyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok; az állam/helyi önkormányzat, mint közszolgáltató, illetőleg, mint gazdasági szereplő.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-02-01


2017. III. 21.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. május 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2343 ( 2017. II. 28. )