Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2016. VIII. 19.
Personal data
name István Szabadi
year of birth 1964
name of institution
doctoral school
DE Doctoral School of History and Ethnology (Announcer of research topic)
DRHE Doctoral School of Reformed Theology (Academic staff member)
EKF Doctoral School of History (Announcer of research topic)
the share of work in the different doctoral schools. DE Doctoral School of History and Ethnology 60%
DRHE Doctoral School of Reformed Theology 30%
EKF Doctoral School of History 10%
Contact details
E-mail address iszabadidrk.hu
phone number +36 52 614-340
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1997
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree ___ (to be translated)
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2015
discipline to which degree belongs history
institution granting the degree University of Debrecen
Employment
2007 - University of Debrecen
university professor or researcher
1996 - Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (research institute, not university)
other (not specified) (igazgató)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 0.5
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
present PhD students:
(50%) Krisztina Fodor (PhD) (2017/08)  
  Thesis topic proposals
Research
research area Church and Cultural History (16-18. century) in Hungary
research field in which current research is conducted history
religious studies
Publications
2014

Szabadi István: „Batavia urbs, quam incolo…” Jacobus Canter Visscher lelkipásztor levele ifj. Csécsi Jánoshoz, In: Bozzay Réka (szerk.) Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban.. Debrecen: Printart-Press Kft., 2014. pp. 498-523.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Szabadi István: „In casu necessitatis…”, In: Hermann István (szerk.) Padányi Bíró Márton emlékezete. Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 2014. pp. 159-164.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
Full text 
2013

Szabadi István: Reformátusok és románok (református románok?) Bethlen Gábor fejedelemsége alatt, In: Papp Klára, Balogh Judit (szerk.) Bethlen Gábor képmása: Speculum Historiae Debreceniense 15. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai). Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2013. pp. 241-250.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Szabadi István: A szilágyi (krasznai) egyházmegye és az erdélyi egyházkerület kapcsolata a 18. században, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 14: (4) pp. 31-37.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2011

Szabadi István: Stöckel és a lutheri-kálvini hitviták, In: Peter Kónya (szerk.) Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Presov: University of Presov, 2011. pp. 95-101. (Acta Collegii Evangelici Prešoviensis; 11.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Szabadi István: Johannes Michael Brutus és Marcello Squarcialupi, In: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely, Száraz Orsolya (szerk.) Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 634-640.
2
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2009

Baráth Béla Levente, Szabadi István: Irányvonalak a 16–17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában (1989–2009), In: Fazakas Gergely Tamás, Csorba Dávid, Baráth Béla Levente (szerk.) Egyház és kegyesség a kora újkorban. Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2009. pp. 9-35. (D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 13.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 3
language: Hungarian
2009

Szabadi István: Das Erbe der Heiligen Elisabeth aus dem Árpáden-Haus, In: Havas L, Takács L, Tegyey I (szerk.) Acta conventus de "Schola Europaea" a die vicesimo usque ad diem vicesimum quartum mensis novembris anno MMVII Budapestini, in civitate "Piliscsaba" et Debrecini habiti: Schola Europaea : les valeurs de l'Europe - l'Europe des valeurs. Debrecen; Budapest: Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis - Collegium de Iosepho Eötvös Nominatum, 2009. pp. 273-279. (Classica mediaevalia, neolatina; 3.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2006

Szabadi István: Melanchton und seine Freunde in Ungarn, In: Havas L, Tegyey I (szerk.) Hercules Latinus: acta colloquiorum minorum anno MMIV Aquis Sextiis, sequenti autem anno Debrecini causa praeparandi grandis eius XIII conventus habitorum, quem Societatas[!] Internationalis Studiis Neolatinis Provehendis diebus 6-13 m. Aug. a. MMVI in Hungariae finibus instituet. Debrecen: Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 2006. pp. 201-208.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
1994

Georg Reicherstorffer : Chorographia Transylvaniae Chorographia Moldaviae/Erdély és Moldva leírása, 1550 [Szabadi István (ford.)]; Szabadi István (sajtó alá rend.)]; , Debrecen: KLTE, 139 p. (Series fontinum Latinorum Debreceniensis; 1.)
type of document: Book/Edition of primary source
number of independent citations: 3
language: Magyar és latin
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
84
number of scientific publications:
105
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
39 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
12
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
6
number of independent citations to scientific publications and creative works:
51

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2318 ( 2016. XI. 26. )