Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2016. VII. 25.
Personal data
name Etelka Tóth
year of birth 1956
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Linguistics (Academic staff member)
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address oktagmt-online.hu
phone number +36 1 379-3090
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2003
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree Eötvös Loránd Tudományegyetem (to be translated)
Employment
1986 - Eötvös Loránd University, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now
number of students who fulfilled course requirements
students who obtained their degrees:
Research
research area computational linguistics, lexicology, lexicography - corpus linguistics, morphology, orthography, computer assisted language learning
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2014

Tóth Etelka: A pénzügyi világ nyelvi labirintusában, In: Szerk.: Veszelszki Ágnes, Szerk.: Lengyel Klára Tudomány, technolektus, terminológia : a tudományok, szakmák nyelve: "Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása". Budapest: Éghajlat Könyvkiadó, 2014. pp. 311-319.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Tóth Etelka, Horváth Krisztina: Azonos terminusok különböző korpuszokban, In: Szerk.: Lőrincz Julianna, Szerk.: Simon Szabolcs, Szerk.: Török Tamás Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről: A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport konferenciáinak anyagai. Stúdie o úlohách a metódach vyskumu ucebníc: Zborník z konferencií vyskumnej skupiny Variológia pri Katedre mad'arského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyehoi v Komárne. Bratislava: Terra vydavateľstvo, s.r.o., 2014. pp. 169-180.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Tóth Etelka: Nyelvi változások a szóhosszúság egy mikrometszetében, In: Szerk.: Havas Ferenc, Szerk.: Horváth Katalin, Szerk.: Kugler Nóra, Szerk.: Vladár Zsuzsa Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014. pp. 312-318.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Tóth Etelka: Korpusznyelvészet és a tankönyvek, ERUDITIO - EDUCATIO 2011/2: pp. 80-93.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2011

Tóth Etelka: Marketingnyelvészet, In: Szerk.: Balázs Géza Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter Nonprofit Kft, 2011. pp. 185-188.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Tóth Etelka: Muzsikálnak-e még -a végű szavaink?, In: Szerk.: Csiszár Gábor, Szerk.: Darvas Anikó Klárisok: Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete - Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2011. pp. 354-362.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Tóth Etelka: Nyelvi változások a szóvégmutató szótár tükrében, In: Szerk.: Boda István Károly, Szerk.: Mónos Katalin Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció : MANYE XX.: a XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest; Debrecen: MANYE - Debreceni Egyetem, 2011. pp. 93-101. (A MANYE kongresszusok előadásai; 7.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2003

Tóth Etelka : Magyar helyesírás, Budapest: Akadémiai Kiadó, 668 p.
type of document: Book/Handbook
language: Hungarian
1998

Jászay L, Toth E: Условные конструкции в венгерском языке (Глава 12), In: Szerk.: В С Храковский Типология условных конструкций. St. Petersburg: Nauka, 1998. pp. 371-378.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Russian
1986

Tóth Etelka: Simulation in Language Programs, In: Szerk.: I Kecskés, Szerk.: F Papp Linguistics and Methodology in Computer Assisted Language Learning. Budapest: SZÁMALK Kiadó, 1986. pp. 85-93.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
15
number of scientific publications:
20
monographs and professional books:
2
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
3 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
5
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
1
number of independent citations to scientific publications and creative works:
0
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
1996-tól folyamatosan jelennek meg pedagógia tárgyú írásaim a Felnőttképzés, Szakképzési Szemle, Szakoktatás c. lapokban. (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2318 ( 2016. XI. 26. )