Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2016. IX. 01.
Personal data
Tamás Lábady
name Tamás Lábady
year of birth 1944
name of institution
doctoral school
PPKE Doctoral School of Law and Political Sciences (Supervisor)
Contact details
E-mail address labady.tamasjak.ppke.hu
phone number +36 72 533-402
own web page
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1989
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
Employment
2003 - Pécsi Ítélőtábla (research institute, not university)
1996 - Pázmány Péter Catholic University, Budapest
professor emeritus
1990 - Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága (research institute, not university)
1976 - Pécsi Megyei Bíróság (research institute, not university)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 3
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Klára Bodonovich (PhD) 2014/08  DSLPS-PPKE
present PhD students:
(50%) Anett Maléth (PhD) (2020/08)  DSLPS-PPKE
  Thesis topic proposals
Research
research area Liability and tort law, insurance law
research field in which current research is conducted law
Publications
2013

Lábady Tamás: Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért, In: Vékás Lajos, Gárdos Péter (szerk.) A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 941-961.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Lábady Tamás: Előszó, In: Juhász László (szerk.) Kúria elvi határozatok. Miskolc: Novotni Kiadó, 2013. pp. 17-19.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2012

Lábady Tamás: Két alkotmánybírósági határozat az alkotmányos rendszerváltás „hőskorából”.,, In: Csehi Zoltán, Schanda, Sonnevend (szerk.) Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából.. Budapest: Szent István Társulat, 2012. pp. 499-508.
Viva Vox Iuris Civilis
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2012

Lábady Tamás: Fésületlen gondolatok az új Polgári Törvénykönyv Családjog c. Könyvéhez és A családok védelméről szóló törvényhez., In: Tattay Levente, Pogácsás Anett, Molnár Sarolta (szerk.) Pro Vita et Scientia: Ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából. Budapest: PPKE, Szent István Társulat, 2012. pp. 155-163. (Xenia. Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2011

Lábady Tamás: Schwarz Gusztáv, A „magyar Jhering”, mint magánjogász, In: Frivaldszky János, Pokol Béla (szerk.) Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. Budapest: PPKE Jog- és Államtudományi Kar, 2011. pp. 221-225. (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok; 2.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2010

Lábady Tamás: A bírói jogalkotás és annak alkotmánybírósági kontrollja, ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 1: pp. 127-130.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2010

Lábady Tamás: A közhatalmi jogkörben okozott kárfelelősség dogmatikai alapjai, különös tekintettel az új magyar Ptk. rendelkezéseire.,, ÜGYÉSZEK LAPJA 17.: pp. 35-41.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2009

Lábady Tamás: Az elévülés és az új kártérítési igény keletkezésének kérdése a felelősségi jogban.,, BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK TÁRA : POLGÁRI ÉS GAZDASÁGI JOG 7-8: pp. 87-92.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2008

Lábady Tamás: Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért., In: Vékás L Vékás Lajos (szerk.) Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. Budapest: Complex Kiadó, 2008. pp. 1113-1144.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2004

Lábady Tamás: Szerződésen kívüli kárfelelősség az új Ptk-ban, JOGI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 1: pp. 93-101.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
87
number of scientific publications:
98
monographs and professional books:
7
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
0 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
4
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
9
number of independent citations to scientific publications and creative works:
3

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2334 ( 2017. I. 15. )