Login
 Forum
 
 
Hallgatói adatlap
 Print preview
Personal data
name Zoltán Rónay
year of birth 1976
name of institution University of Szeged
doctoral school SzTE Graduate School of Law and State Sciences
Supervision
thesis supervisor József Hajdú
one supervisor or with co-supervisor individual
degree PhD
starting of doctoral studies 2015/09
date of final certificate (year,month) 2016/08
Employment
1999 - Eötvös Loránd University, Budapest
other (not specified) (nem nevesített)
Publications
2016

Rónay Zoltán: A hallgatók fegyelmi felelősségének problematikája, kitekintéssel a hallgatói önkormányzati tisztségviselők felelősségre vonására, KODIFIKÁCIÓ 2016/1: (1) pp. 55-71.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2016

Rónay Zoltán: A hallgatói jogviszony természetéről, PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA : (1) pp. 24-35.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2016

Rónay Zoltán: Vezetői felelősség alakulása a felsőoktatási autonómia és a munkajogi szabályok változása tükrében, JURA 2016: (1) pp. 298-315.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2016

Rónay Zoltán: Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről, JOGELMÉLETI SZEMLE : (2016/2) pp. 147-161.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2016

Rónay Zoltán: Az egyetemi tanács és a rektor felelősségének alapjai a vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelkezések tükrében (1867-1945), JOGTÖRTÉNETI SZEMLE : (2015/4) pp. 53-62.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2016

Rónay Zoltán: Egyes, hallgatókat érintő vezetői döntések eljárási keretei, avagy a közigazgatási eljárási törvényi szabályok felsőoktatási intézményekben történő alkalmazhatóságáról, KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2016/1: pp. 24-34.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2014

Kiss Daisy, Rónay Zoltán: A perbeli képviselet fogalma, a törvényes és az ügygondnoki képviselet, In: Kiss Daisy Szerk.: Szabó Péter, Szerk.: Sántha Ágnes A polgári per titkai: Kérdések és válaszok a polgári perrendtartás általános részéből. Budapest: HVG-ORAC, 2014. pp. 283-291.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2006

Rónay Zoltán: I., IV., V., VII. fejezet, In: Kiss Daisy, Rónay Zoltán, Sántha Ágnes, Szabó Péter Szerk.: Szabó P Különleges perek: Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részéből. Budapest: HVG-ORAC, 2006. pp. 23-95.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2004

Rónay Zoltán: A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása, In: Szerk.: Németh J, Szerk.: Kiss D A polgári nemperes eljárások magyarázata 2. kötet: A cégekkel kapcsolatos nemperes eljárások magyarázata. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004. pp. 515-658. (Kommentár, ISSN 1589-0058)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2004

Rónay Zoltán: A hivatalból törlési eljárás és vagyonrendezési eljárás, In: Szerk.: Németh J, Szerk.: Kiss D A polgári nemperes eljárások magyarázata 2. kötet: A cégekkel kapcsolatos nemperes eljárások magyarázata. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004. pp. 659-712. (Kommentár, ISSN 1589-0058)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
40
number of scientific publications:
41
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
5 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
2
Research
research area The law of higher education; the liability of university members and students; labour law, administrative law and civil procedure in higher education; history of the law of higher education.
research field in which current research is conducted law

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )