Login
 Forum
 
 
Hallgatói adatlap
 Print preview
Personal data
Monika Gönczy
name Monika Gönczy
year of birth 1971
name of institution University of Debrecen
doctoral school DE Doctoral School of Literature
Contact details
E-mail address gonczy.monikaarts.unideb.hu
own web page
Supervision
thesis supervisor Pál S. Varga
one supervisor or with co-supervisor individual
degree PhD
starting of doctoral studies 1995
date of final certificate (year,month) 1998/08
deadline to accomplish doctoral procedure(year,month) 2017/05
Employment
1998 - University of Debrecen
other (not specified) (tudományszervező)
Publications
2014

Gönczy Monika: A Quijote-elv és a fiktív lény halhatatlansága a 19. századi irodalmunkban, In: Szerk.: Bényei Péter, Szerk.: Gönczy Monika, Szerk.: S. Varga Pál "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 367-377.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Gönczy Monika: Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról, In: Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Szerk.: Dobás Kata, Szerk.: Pintér Borbála A sors kísértései: Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára. Budapest: Ráció Kiadó, 2014. pp. 360-379.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2014

Monika Gönczy: A boccacciói novella különös transzformációja, avagy Mikszáth Kálmán architextuális huncutkodása, ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS 20: pp. 151-163.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2014

Gönczy Monika: Drámai szerkezetű regények Kemény Zsigmond írásművészetében, STUDIA LITTERARIA 53: (3-4) pp. 119-136.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2013

Gönczy Monika: Az elveszett eposz nyomában, In: Szerk.: Bednanics Gábor, Szerk.: Hansági Ágnes, Szerk.: Vaderna Gábor Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Budapest: Ráció Kiadó, 2013. pp. 216-223.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2010

Gönczy Monika: „A Don Quijoté-t olvasni fogják mindaddig, míg az emberek egyáltalán olvasni fognak valamit.”, In: Szerk.: Tóth Orsolya Színház, dráma, irodalom: Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére. Pécs: Pro Pannonia Kiadó, 2010. pp. 274-285. (Pannónia könyvek)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2009

Gönczy Monika: Őrült beszéd - de van benne rendszer (?), In: Szerk.: Ambrus Judit, Szerk.: Bárány Tibor, Szerk.: Csörsz Rumen István, Szerk.: Hegedüs Béla, Szerk.: Vaderna Gábor Margonauták: írások Margócsy István 60. születésnapjára. Budapest: rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, 2009. pp. 288-297.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 2
language: Hungarian
Full text 
2006

Gönczy Monika: "[...] tán nem lesz minden érdek és érdem nélkül, ha tudniillik méltónak találtatik a' hazafiúsításra.", FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 52: (3-4) pp. 233-246.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2005

Gönczy Monika: Variációk egy témára: Erdélyi János: Népdalok és mondák I., In: Szerk.: Debreczeni Attila, Szerk.: Gönczy Monika Et in Arcadia ego: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005. pp. 471-483. (Csokonai Könyvtár; 36.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 5
language: Hungarian
2000

Gönczy Monika: Az Özvegy és leánya szövegvilágai, In: Szerk.: Imre László, Szerk.: Gönczy Monika Értékek kontextusa, kontextusok értéke: Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmáról. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2000. pp. 84-113.
38, Studia litteraria (A Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének Kiadványa)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 16
language: Hungarian
Full text 
Number of independent citations to these publications:28 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
21
number of scientific publications:
47
monographs and professional books:
7
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
10 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
115
Research
research area A 19. század második felének magyar irodalma, intertextualitás-elméletek. (to be translated)
research field in which current research is conducted literature


2017. III. 21.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. május 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2343 ( 2017. II. 28. )