Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2016. IV. 30.
Personal data
Attila Türk
name Attila Türk
year of birth 1973
name of institution
doctoral school
PPKE Doctoral School of History (Supervisor)
accreditation statement submitted to: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Contact details
E-mail address turk.attilabtk.ppke.hu
phone number +36 30 417-3868
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2011
discipline to which degree belongs history
institution granting the degree University of Szeged
Employment
2013 - Pázmány Péter Catholic University, Budapest
university professor or researcher
2013 - MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport (research institute, not university)
other (not specified) (tudományos főmunkatárs)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now
number of students who fulfilled course requirements
students who obtained their degrees:
present PhD students:
Ágnes Füredi (PhD) (2020/08)  DSH-PPKE
Frigyes Szücsi (PhD) (2017/08)  DSH-PPKE
  Thesis topic proposals
Research
research area FIELD OF RESEARCH: • Archaeology of the Hungarian Prehistory • Archaeology of the Hungarian Conquest and Early Arpad Periods in the Carpathian basin • Archaeology of the Eurasian medieval nomads
research field in which current research is conducted history
Publications
2013

Türk A: Archäologische Daten zu einigen Details der Taschen- und Feuergerätefunde des 10. Jahrhunderts im Karpatenbecken im Spiegel ihren osteuropäischen Analogien, SLOVENSKA ARCHAEOLOGIA 61: (1) pp. 177-198.
type of document: Journal paper/Article
language: German
2013

Türk A, Bende L, Lőrinczy G: Újabb 10. századi sírok a Maros-torkolat Duna-Tisza közi oldaláról. Régészeti adatok egy szaltovói párhuzamú tárgytípus értelmezéséhez és a honfoglalás kori temetkezési szokásokhoz, In: Révész László, Wolf Mária (szerk.) A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei: Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szeged: Martin Opitz Kiadó, 2013. pp. 26-68.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

Türk A: Zu den osteuropäischen und byzantinischen Beziehungen der Funde des 10.-11. Jahrhunderts im Karpatenbecken., In: Tobias, B (szerk.) Die Archäologie der frühen Ungarn: Chronologie, Technologie, und Methodik. Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 2012. pp. 3-28.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: German
2011

Türk A, Langó P: Régészeti adatok a Kárpát-medence 10-11. századi hagyatékának bulgáriai kapcsolatrendszeréhez I., MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 12: pp. 517-528.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2011

Lőrinczy G, Türk A: 10. századi temető Szeged-Kiskundorozsma, Hosszúhátról. Újabb adatok a Maros-torkolat Duna–Tisza közi oldalának 10. századi településtörténetéhez. — Gräberfeld des 10. Jh. in Szeged-Kiskundorozsma, Hosszúhát. Neue Ergebnisse zur Siedlungsgeschichte des 10. Jh. der Region zwischen Donau und Theiß gegenüber der Maros-Mündung., MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 12: pp. 419-479.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 8
language: Hungarian
2010

Türk A: A szaltovói kultúrkör és a magyar őstörténet régészeti kutatása, In: G Tóth Péter, Szabó Pál (szerk.) Középkortörténeti tanulmányok 6.: A VI. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2010. pp. 261-306.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
number of independent citations: 13
language: Hungarian
2010

Türk A, Langó P, Bíró Á, Bollók Á, E. Nagy K, Költő L: Bizánci selyemruha töredéke egy fonyódi 10. századi sírból : újabb adatok a Kárpát- medence 10. századi viselettörténetéhez., In:Szegzárdy-Csengery K, Szilágyi A., E. Nagy K. (szerk.) Studia et Experientia Docent. Tanulmányok László Emőke tiszteletére.Budapest, Magyarország, 2010.01.19-2010.01.21. Budapest: Iparművészeti Múzeum, pp. 11-26. Kiadvány: Budapest: Iparművészeti Múzeum, 2010.
type of document: Conference paper/Előadás vagy poszter cikke
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2009

Langó P, Türk A: The 11th-century pectoral cross with filigree (spiral-beaded wire) decoration from Szentes-Nagytőke and its circle, In: Grigorov V, Daskalov M, Komatarova-Balinova E (szerk.) Eurika: in honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. Sofia: BAN, 2009. pp. 387-415.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
2005

Türk A: Árpád-kori templom körüli temető feltárása Szentes-Kaján, Temetőhalmon, In: Ritoók Á, Simonyi E (szerk.) A halál árnyékának völgyében járok: a középkori templom körüli temetők kutatása : a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2003. május 13-16. között megtartott konferencia előadásai. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. pp. 213-219. (Opuscula Hungarica; 6.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 11
language: Hungarian
2002

Bende L, Lőrinczy G, Türk A: Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúhát-halomról. — Eine landnahmezeitliche Bestattung von Kiskundorozsma-Hosszúhát-Hügel., MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 8: pp. 351-402.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 37
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:71 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
45
number of scientific publications:
85
monographs and professional books:
0
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
12 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
261

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2290 ( 2016. X. 03. )