Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Tibold AntalKiss István2016-07-05 14:00:00„Vörösiszap expozíció egészségre gyakorolt hatásainak becslési lehetőségei”
Szabó TamásÁgh Attila2016-05-12 10:00:00„Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben”
Sághy ÉvaSzőke Éva2016-06-30 14:00:00„Tranziens receptor potenciál és hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid receptorok aktivációs és gátló mechanizmusainak vizsgálata in vitro rendszerekben”
Darnai GergelyJanszky JózsefSzolcsányi Tibor2016-06-29 14:00:00„The role of multisensory integration and psychological factors in body ownership: experimental approaches”
Turcsi ErikaDeli József2016-07-06 11:00:00„Természetes és félszintetikus karotinoidok folyadékkromatográfiás minőségi analízise”
Török KatalinMolnár Dénes2016-06-17 14:00:00„Physical fitness and autonomic dysfunctions in childhood obesity”
Avar Péter ÁgostonPirger ZsoltMárk László2016-06-30 10:00:00„Mass spectrometric analysis of steroid hormones and other apolar molecules”
Németh ZoltánKoller ÁkosCziráki Attila2016-06-02 12:00:00„Investigation of biochemical composition and vasomotor effect of human pericardial fluid”
Bakó PéterGerlinger Imre2016-06-30 14:00:00„Halláscsökkenést okozó belső fül elváltozások vizsgálata és rehabilitációja humán beteganyagon és állatkísérletes modellen”
Gombos KatalinKiss István2016-07-06 15:00:00„Fej-nyak daganatok genomikai analízise”
Légner András2016-06-23 15:00:00„Endoluminal therapies for gastroesophageal reflux disease, obesity and barrettʼs esophagus”
Mintál TiborWiegand NorbertLőrinczy Dénes2016-06-16 13:00:00„Elülső keresztszalag plasztikában használt graftok és a műtéti eredmény összefüggésének klinikai és kísérletes vizsgálata”
Vértesy DánielBlahó András2016-05-02 14:30:00„Cycles of Economic and Technological Change in Latecomer Aerospace Industries”
Ollmann TamásLénárd László2016-06-28 11:00:00„A ventralis pallidum neurotenzinreceptorainak szerepe a magatartás szabályozásában”
Simon HiginFischer Emil2016-06-13 14:00:00„A Crohn-betegség néhány klinikai, farmakológiai és immunológiai aspektusa”
Szalai ZsuzsannaMolnár F. TamásLőrinczy Dénes2016-06-16 12:00:00„A COPD, mint krónikus tüdősérülés: súlyossági indikátor keresés és szűrés optimalizálás”
Balázs PéterSzilasi László2016-05-24 12:00:00Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga)
Fekete BalázsSzekeres András2016-07-01 10:30:00VVER-440 reaktor szerkezeti anyagok kisciklusú termomechanikai fáradása
Nagy GeorginaDomokos Endre2016-05-12 10:00:00Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával
Czeglédi IstvánNagy Sándor AlexErős Tibor2016-06-22 13:00:00Vándorlási folyamatok jelentősége vízfolyások halegyütteseinek szerveződésében
Bartakovics GáborBáger Gusztáv2016-06-07 10:00:00Válságok a globalizált nemzetközi pénzügyi rendszerben
Molnár JuditKrizbai IstvánWilhelm Imola2016-05-17 14:00:00Transmigration of breast cancer and melanoma cells through the blood-brain barrier: similarities and differences
Kovács PéterFridli Sándor2016-05-17 14:00:00Transformation methods in signal processing
Végh VeronikaPéter Ágnes2016-06-10 14:00:00Töredékes formák az európai romantikában: Az angol és a magyar fragmentumvers
Gyulavári Hajnalka AnnaStoks RobbyDévai György2016-06-23 10:30:00Többváltozós szexuális szelekció érvényesülése tülekedő versengési és territoriális viselkedést folytató kisszitakötők repülési sajátosságainál
Hubai GergelyHirsch Tibor2016-05-06 14:00:00
elmarad(t)
The Treatment of Artistic Integrity in the American Film Industry
Ótott-Kovács EszterKincses-Nagy ÉvaRóna-Tas András2016-05-18 14:00:00The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh
Gömöri MártonE.Szabó László2016-06-13 15:00:00The principle of relativity - an empiricist analysis
Vér MártonZimonyi István2016-05-05 11:00:00The Postal System of the Mongor Empire in Northeastern Turkestan
ifj. Rekettye GáborJózsa László2016-06-13 13:00:00The effects of global trends on the future of marketing communications — an international perspective
Kiss ZoltánVass Vilmos2016-06-16 10:00:00Testnevelés tantárgy iránti attitűdök és a tanításban megjelenő interakciók sajátossága tanító szakos hallgatók körében
Süle JuditVarga László2016-07-06 11:00:00Tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok élősejt-számának szelektív meghatározására szolgáló módszerek összehasonlító értékelése és alkalmazása savanyú tejtermékek mikrobiológiai minőségének ellenőrzésé
Kádár HunorHerke Csongor2016-06-01 13:00:00TANÚ- ÉS SÉRTETTVÉDELEM A MAGYAR ÉS A ROMÁN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN AZ EMBERI JOGOK TÜKRÉBEN
Nagy Lajos IstvánPuskás László2016-05-04 14:00:00Talidomid analógok hatásának vizsgálata jelölésmentes szűrőrendszeren és a hepatocelluláris karcinóma egér modelljén
Zakariás IldikóFeischmidt Margit2016-06-20 17:00:00Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban
Maszárovics ÁgnesSzilágyi Zsófia2016-06-22 14:00:00Szilágyi István "Kő hull apadó kútba" című regényének textológiai vizsgálata
Titrik ÁdámLakatos István2016-06-15 14:00:00Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása
Szanyi-F EleonóraLengyel György2016-06-30 13:00:00Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei
Rákos AttilaBirtalan Ágnes2016-06-16 14:00:00Synchronic and Diachronic Comparative Analysis of the Oirad Dialects
Barta ZsoltDéri BalázsLincoln Andrew T2016-06-03 10:00:00Symphony of Scriptures:An Intertextual Study of Acts 10:1–15:35
Román ZsoltLukács László2016-05-31 14:00:00SVBIED támadások elemzése, és a valószínűségi módszerek alkalmazása a védekezéssel kapcsolatos méretezési eljárásokban
Németh KárolyKóbori László2016-05-19 14:00:00Surgical anatomy of the extra- and intrahepatic arteries of the human liver on corrosion casts
Kiss-Pataki BernadethHorváth Zsolt Endre2016-05-23 10:00:00Study of carbon nanotube filler dispersion in polymer composites by various microscopic methods
Krüger-Szabó Andrea2016-05-25 13:00:00STRUCTURAL ELUCIDATION OF SODIUM HYALURONATE GEL FOR INTRA- ARTICULAR APPLICATION
Horváth ZsoltTihanyi László2016-05-31 10:00:00Stravinsky 1913 és 1920 között írott műveinek harmóniai és tonális vonatkozásai
Kálecz-Simon AndrásBerde Éva2016-05-02 11:30:00Stratégia és viselkedés oligopol piacokon
Horváth MiklósBíró Tamás Sándor2016-07-14 13:15:00Statistical and Thermodynamical Studies of the Strongly Interacting Matter
Zomboriné Nagy BettinaHorváth Gábor2016-06-13 10:00:00STABIL GENETIKAI TRANSZFORMÁCIÓVAL ELŐÁLLÍTOTT ÁRPA VONALAK ABIOTIKUS STRESSZTŰRÉSÉT ÉS SZEMMÉRETÉT BEFOLYÁSOLÓ GÉNJELÖLTEK VIZSGÁLATA
Schnell ZsuzsannaKiss Szabolcs2016-05-18 13:00:00Social-cognitive and pragmatic aspects of language acquisition from a developmental perspective
Németh NóraRónai Zsolt2016-06-16 14:00:00SNAP-25 GÉN IZOFORMÁINAK ÉS GENETIKAI VARIÁNSAINAK VIZSGÁLATA
Bijelovic AleksaBachmann Erzsébet2016-05-24 11:00:00Site so specific
Bársony MártonKállay Géza2016-06-24 16:00:00Shakespeare's clown - The decarnivalization of the world in three of his dramas
Simon JózsefVigh L. Gergely2016-06-17 15:00:00Seismic Performance and Damage Assessment of Hungarian Road Bridges
Kenny PaulVass Imre2016-06-06 11:00:00Screening and characterization of plant physiological traits using photosynthetic and phenotyping tools
Bräger ZsuzsannaHorváth Győző2016-06-09 11:00:00Scale analyses of Mediterranean Teleosts
Kovács GergőPirity Melinda2016-05-20 10:00:00Rybp is required for neural differentiation of mouse embryonic stem cells
Elekes Györgyi MargitHadas Miklós2016-05-03 10:00:00Roma fiatalok sikeres és sikertelen iskolai karrierjének társadalmi meghatározói egy kvalitatív kutatás alapján
Povedák KingaBarna Gábor2016-06-22 11:00:00Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata
Berényi MárkKelemen János2016-06-24 11:00:00Riflessioni etiche sull'uomo, lo stato e la scienza in Dante
Farkas PetraVeres Gábor2016-05-24 13:00:00REGENERÁCIÓ - A Pécsi Sörfőzde és környékének fejlesztése
Tóth ZsófiaPál Tibor2016-06-16 10:30:00Reformra várva - mikroszintű hatásvizsgálat a vállalati jövedelemadó európai elszámolásának alternatív modelljéről
Virosztek DánielPetz Dénes2016-06-16 14:00:00QUANTUM ENTROPIES, RELATIVE ENTROPIES, AND RELATED PRESERVER PROBLEMS
Bihari Péter2016-05-19 10:30:00Prothrombotic Effects of Manufactured Nanoparticles
Ben Naser Tareg S.Krállics György2016-05-30 14:00:00Producing of ultra-fine grained sheet material with combination of multiple forging and cold rolling (Lemezszerű ultra-finomszemcsés anyag gyártása többirányú kovácsolással és hideg hengerléssel)
Menyhárt LászlóAnda Angéla2016-05-17 10:30:00Piranométer hibás szintezésének hatása a globálsugárzás mért értékére és a hiba detektálásának lehetőségei
Kisné Szalárdy OrsolyaWinkler István2016-06-15 14:00:00Percept-inducing and percept-stabilizing cues of auditory stream segregation
Szikora PéterKóczy Á. László2016-06-28 15:00:00Párosítás elméleti problémák megoldási lehetőségei egyetemi környezetben
Skrapits MelindaScholz László2016-05-26 15:00:00Palabra, escritura y silencio – Posibilidades de la expresión auténtica en la narrativa breve hispanoamericana del siglo XX
Siklósné Kosztricz AnnaSipos Péter2016-06-22 15:00:00Ösztöndíjasok a Szovjetunióban 1945-1960
Dömötör PiroskaBenedict Mihály2016-05-24 11:00:00Összefonódás, koherens állapotok; kvantumos rotor áthaladása apertúrán
Ladányi-Tóth MiklósValkó LászlóAknai Tamás2016-06-27 10:00:00Ornamentika
Esztergár-Kiss DomokosCsiszár Csaba2016-06-14 13:00:00Optimization of multimodal travel chains (Multimodális helyváltoztatási láncok optimalizálása)
Nagy Ákos AndrásOrosdy Béla2016-06-09 11:00:00Online vásárlók véleményvezér magatartás alapú ügyfélértékelése
Endrédy István GergelyPrószéky Gábor2016-06-14 16:30:00Nyelvtechnológiai algoritmusok korpuszok automatikus építéséhez és pontosabb feldolgozásukhoz
Gyulai AttilaSzabó Márton2016-05-17 15:00:00Nyelv és retorika Carl Schmitt politikaelméletében
Fricska-Nagy ZsanettBencsik Krisztina2016-06-15 14:00:00New data in the epidemiology of multiple sclerosis in Hungary
Zahorán CsabaBorsi-Kálmán Béla2016-07-01 11:00:00Nemzetépítési diskurzusok a Székelyföldön 1989 után
Wacha András FerencBóta Attila2016-06-13 14:00:00Nanostructure Research by Small-Angle X-Ray Scattering: From Instrument Design to New Insights in Materials Sciences
Sztrik AttilaProkisch József2016-06-23 14:30:00Nanoméretű elemiszelén-részecskék előállítása és vizsgálata a talaj-növény-állat rendszerben
Tóth TímeaSepp Róbert2016-06-30 13:00:00Myosin binding protein C-gene (MYBPC3) mutations in hypertrophic cardiomyopathy
Marton ImeldaBorbényi ZitaNemes Attila2016-06-07 13:00:00Multidisciplinary approach in the diagnosis and management of Philadelphia chromosome-negative myeloproliferative neoplasms
Derka IstvánLencse GáborMuka László2016-06-06 15:00:00Multicast routing protokollok vizsgálatának egyes kérdései
Szijj MáriaPál Ferenc2016-05-31 10:00:00Műfordítás nem anyanyelvre. Magyarok a magyar irodalom spanyol fordításában
Szabó MelindaGulya Károly2016-05-10 14:00:00Morphological, immunocytochemical and functional characterization of the microglial phenotype in culture
Bernáth LászlóTőzsér János2016-06-28 10:00:00Morális felelősség, érdem és kontroll - A morális felelősség metafizikája
Torma PéterKrámer Tamás2016-06-16 10:30:00Modelling wind-driven shallow lake hydrodynamics and thermal structure
Horváth AndrásPapp Ilona2016-06-17 10:00:00Mikro-, kis- és középvállalkozások kvalitatív megközelítésű életpálya ciklus modelljei
Baranyi NikolettVarga János2016-05-03 13:00:00Mezőgazdasági és klinikai szempontból jelentős aflatoxin-termelő Aspergillus izolátumok jellemzése és genetikai variabilitásának vizsgálata
Pénzes Csanád BotondKiss Éva2016-06-10 10:00:00Membránalkotók, gyógyszerhatóanyagok, biopolimerek összetett struktúráinak vizsgálata felületjellemzési módszerekkel
Téglási IlonaCzeglédy István2016-06-29 13:00:00Matematikai kompetenciák vizsgálata, értékelése, fejlesztése a középiskolai matematikaoktatásban
Farkas OszkárVasas Gábor2016-05-30 13:00:00Magyarország víztereiben megjelenő algavirágzások domináns cianobaktérium fajainak toxintermelés és toxinvariabilitás vizsgálata
Izmindi RichárdBihari Mihály2016-06-01 14:00:00Magyarország kormányzati rendszerei. kormányzatok fejlődéstörténete és szerkezeti tipologizálása 1848-tól 2010-ig
Kövér CsillaKorponai JánosBuczkó Krisztina2016-05-23 10:00:00Magashegyi tavak paleökológiai vizsgálata a Dél-Kárpátokban
Végvári DóraSzőke György2016-07-04 15:30:00Long - term results after single event multilevel surgery for the correction of gait disorders in spastic diplegic cerebral palsy"
Adorján MáriaKároly Krisztina2016-06-16 14:00:00Lexical Repetiton in Academic Discourse. The Design of a Computer-Aided Analytical Model for the Study of the Text Organizing Role of Repetition
Sótér Szabolcs2016-05-26 15:00:00Légúti biomarkerek vizsgálata tüdőbetegségek diagnosztikájában és kezelésében
Barna ZsófiaVargha Márta2016-07-12 09:00:00Legionella kolonizáció terjedése és diverzitása épített vízrendszerekben
Schleicher VeronikaSzilágyi Miklós2016-06-27 11:00:00Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822-1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)
Fejős IdaBéni Szabolcs2016-06-23 15:00:00Kromatográfiás és elektroforetikus gyógyszeranalitikai módszerek fejlesztése
Hidegh Anna LauraGelei AndrásRadácsi László2016-06-30 15:30:00Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony kolonizációjának esetén keresztül

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2206 ( 2016. V. 24. )