Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Oross DánielIlonszki GabriellaSzabó Andrea2015-09-28 17:30:00„Ifjúsági részvétel a pártpolitikán túl”
Kovács ÉvaMolnár Dénes2015-10-07 14:00:00„Compliance with clustered lifestyle intervention targets and their contribution to obesity in the IDEFICS study”
Varga ÁdámSzakály Péter2015-09-30 15:00:00„A hatásos trombocita aggregáció gátlás jelentősége szervátültetést követően”
NAH KYEONGAHRöst Gergely2015-09-17 12:30:00“MALARIA DYNAMICS WITH LONG LATENT PERIOD IN HOSTS”
Csima GyörgyVozáry Eszter2015-09-22 13:00:00Zselatin alapú édesipari termék reológiájának jellemzése
Földesi RitaBozsik András2015-10-26 11:30:00Zengőlégy együttesek felvételezése és pollenfogyasztásának elemzése közép-európai agroökoszisztémákban és erdősávokban
Hegedüs PéterCzigány SzabolcsPirkhoffer Ervin2015-09-24 12:00:00Villámárvizek peremfeltételeinek numerikus modellezése a Mecsek kisvízgyűjtőinek példáján
Király AnettRonkay Ferenc2015-10-05 10:00:00Vezetőképes polimer kompozitok elektromos, mechanikai és morfológiai tulajdonságai
Nagy Zita ÉvaBartus Tamás2015-10-01 10:15:00Van-e út a munkába? A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei
Gerhard PéterKövér György2015-09-16 14:00:00Választói magatartás a Tisza Kálmán-korszakban Pesten
Csordás Helga2015-10-13 13:00:00Ütemezési és költségtervezési modellek általánosításai a projektmenedzsment területén
Mezey GézaBognár László2015-09-23 13:00:00Új utak keresése a neuro-onkológiai kórképek kezelésében
Poros-Tarcali EszterCsörgeiné Kurin Krisztina2015-10-14 13:30:00Új oszcilláló kémiai rendszerek előállítása és vizsgálata
Csihon ÁdámGonda István2015-10-14 11:30:00Új almafajták növekedési, terméshozási és gyümölcsminőségi tulajdonságainak vizsgálata
Rákóczy AnitaKállay Géza2015-09-11 14:00:00Towards the Creation of Endgame
Nagy AndreaGáspár Attila2015-10-02 13:00:00Többcsatornás mikrofluidikai rendszerek fejlesztése kromatográfiás alkalmazásokhoz
Farkas István GergőVisy Zsolt2015-10-13 12:00:00The Roman Army in Raetia
Pák KrisztiánGesztelyi Rudolf2015-10-28 13:00:00The receptorial responsiveness method (RRM), a tool to allow a new insight into the A 1 adenosinergic and M 2 muscarinergic regulatory mechanisms in eu- and hyperthyroid guine a pig atria
Csetényi KorinnaKérchy AnnaSzőnyi György Endre2015-08-25 11:00:00The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King’s Horror Fiction
Radojicic MiroslavNagy Imre Zoltán2015-10-13 13:00:00The interrelations between banking and insurance systems in the prevention of international financial abuse
Juhász AndreaCsizér Kata2015-09-24 16:00:00The Conceptualization of Communicative Competence in Secondary EFL Classrooms in Hungary
Soós Gábor2015-09-23 13:00:00Szintézis és Újszerűség (A hegedű, mint kifejezőeszköz Richard Strauss szimfonikus költeményeiben)
Meggyesházi NóraKrenács Tibor2015-09-17 14:00:00STUDIES ON MODULATED ELECTROHYPERTHERMIA INDUCED TUMOR CELL DEATH IN A COLORECTAL CARCINOMA MODEL
Fekete ImreFaragó István2015-10-02 14:00:00Stability concepts and their applications
Albert Ágnes-JúliaTörök Péter2015-09-29 10:00:00Spontán szukcesszió és növényi kölcsönhatások vizsgálata gyepek vegetációdinamikai folyamataiban
Riczu PéterTamás János2015-09-18 10:30:00Spektrális információk alkalmazása a precíziós gyümölcstermesztésben
Gergev GyurgyinkaSztriha László2015-09-28 14:00:00Spectrum of neurodevelopmental disabilities in a cohort of children in Hungary
Sajgál Mónika IzabellaIványi Zsuzsanna2015-10-02 10:00:00Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren. Eine Einzelfallstudie
Harangi BalázsHajdu András2015-09-29 11:30:00Single/Multiple Object Detection Problems in Medical Image Analyses
Benkő ZsoltKiss Levente2015-10-20 15:30:00Sejtalapú terápiák hatékonyságának vizsgálata szívinfarktus modellben
Styevkó GabriellaHoschke ÁgostonNguyen Duc Quang2015-09-15 11:00:00Reverz hidrolízis és transzglikoziláció tanulmányozása oligoszacharidok szintézisére
Meyer Dóra ZsófiaTarnai Géza2015-09-23 14:00:00Repülésbiztonsági szint alapú eljárás-befolyásolás a polgári célú légiközlekedésben
Andó BálintJanka ZoltánÁlmos Péter2015-10-21 11:00:00Psychometric tests and a complex assessment of the course of alcohol dependence
Lindner GyulaNémeth György2015-09-21 10:00:00Plutarchos Dr superstitione - A deisidaimonia a görög vallásban
Steiber ZitaCsutak Adrienne2015-10-21 13:00:00Plazminogén aktivátor inhibitorok szerepe a corneális sebgyógyulási folyamatokban
Terebessy AndrásBalázs Péter2015-10-12 14:00:00Orvostanhallgatók önértékelt egészségi állapota és egészségmagatartása
Szimandl BarnaNémeth Huba2015-10-28 10:00:00Observer based feedforward feedback control of electro-pneumatic clutch systems
István AnnaKiss Szemán Róbert2015-09-01 13:00:00Nemzeti önértelmezés Jozef Ignác Bajza regényében
Endrédi CsabaPüski Levente2015-09-08 14:00:00Nehézségek és konfliktusok a Hajdúdorogi Egyházmegye alapításának időszakában
Zsellér AnnaKurdi Imre2015-09-21 14:00:00Naturwahrnehmung und Poetologie in der Dichtung von Rainer Maria Rilke und Raoul Schrott
Fam Shenouda ShandaBeke Dezső2015-10-07 11:00:00Nanoscale investigation of diffusion and solid state reactions of Ni/Si and Ag/Au thin film systems
Patkó DánielHorváth Róbert2015-10-22 11:00:00Nagyérzékenységű jelölésmentes bioszenzorika: optikai, mikrofluidikai fejlesztések a fehérjék, baktériumok és extracelluláris vezikulák felületi kitapadásainak detektálásához
Kitzinger Arianna IlonaReményi Andrea2015-10-15 09:30:00Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten
Lepsényi ImreSzegedy-Maszák Zoltán2015-10-14 15:00:00MODERN AJÁNLAT Nemzetiszocialista újornamentika
Ádám ZoltánBenczes István2015-09-21 15:00:00Miért éppen Magyarország? A magyarországi poszt-szocialista átmenet politikai-gazdaságtani értékelése
Rácz NorbertKristóf Gergely2015-10-01 09:00:00Micro- and mesoscale modeling of thermal convection, internal waves and cloud formation in the atmosphere (Mikro- és mezoskálájú áramlások, termikus konvekció, gravitációs hullámok és felhőképződés mo
Zoboki TamásSurján Péter2015-10-16 14:00:00Methodological developments in the theory of geminals
Malina TamásVasas Gábor2015-10-19 13:00:00Méregvariációk és klinikai jelentőségük egy izolált kelet-magyarországi Keresztes vipera (Vipera berus) állománynál
Pap LászlóBarta Róbert2015-10-14 11:30:00Magyarország és a második angol-búr háború
Bandi AttilaTóth Magdolna2015-09-14 10:00:00Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszos betegséggel szembeni ellenállóságának összehasonlító értékelése a fenolos vegyületekkel összefüggésben
Jordanidisz ÁgnesGósy Mária2015-09-28 14:00:00Magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése 4 és 10 éves kor között
Lőrincz HajnalkaSeres Ildikó2015-10-06 13:00:00Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben
Tóth AnnaSzilasi József2015-10-09 11:00:00Lie derivatives and geometric vector fields in spray and Finsler geometry
Bauernhuber AndorMarkovits Tamás2015-11-06 14:00:00Lézersugaras fém- polimer kötés kialakításának és tulajdonságainak vizsgálata
Nédli Bernadett JuditForró László2015-09-18 10:30:00Kriptikus ágascsápú rák (Cladocera, Crustacea) fajkomplexek és a kisrák közösséget befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata időszakos kisvizekben
Vági BalázsTörök János2015-09-15 11:00:00Környezeti tényezők és fiziológiai kényszerek szerepe kétéltűek szaporodásában
Marinecz Kornélia FlorinaIványi Zsuzsanna2015-09-30 10:00:00Kommunikative Bürgerschaft – Soziale Positionierung und ihre Dynamik im Diskurs um die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Ungarn
Nagy GáborGáll József2015-09-22 13:00:00Kockázati mérések és mértékek instabilitása
Darázs ZoltánKiss Tamás2015-10-13 14:00:00Kevés szabadsági fokú kvantumrendszerek dinamikai tulajdonságai
Fazekas FerencVisy Zsolt2015-10-12 12:00:00Késő antik transzformáció(k) a Valeriai Limes mentén (Kr. u. IV-V. század)
Nyerki EmilKovács Zoltán2015-10-13 11:00:00Karcsú-e a magyar lean?
Farkas RolandKollár László2015-09-25 13:00:00Jódalkének szintézise és alkalmazása palládium-katalizált karbonilezési reakciókban
Nótin ÁgnesPáskuné Kiss Judit2015-09-24 11:00:00Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál
Pallagi ÉvaHegyi PéterMolnár Tamás2015-09-14 14:00:00Investigation of the pathomechanism of diarrhea-related diseases
Chatterjee ArunimaRajnavölgyi Éva2015-11-17 11:00:00Intestinal Epithelial Cells Instruct Myeloid Cell-mediated T-cell Responses
Haase ZsófiaDobi Edit2015-09-03 14:00:00Indirekte Anaphern als Kohärenzerscheinungen mit besonderer Rücksicht auf die indirekten pronominalen Anaphern
Pál IldikóHéja László2015-11-06 14:00:00Idegi aktivitás térbeli követésére alkalmazott optikai jelek molekuláris komponenseinek azonosítása
Patyi MártaHajdú Edit2015-09-28 14:00:00Hospital hygienic surveillance studies and their application
Vereczkei AndreaBarta Csaba2015-10-01 14:00:00Heroinfüggőség és metadon terápia: a dopaminerg polimorfizmusok lehetséges szerepe Fibroblaszt modell alkalmazása a metabolikus stressz-kezelés expressziós hatásainak vizsgálatára
Gébert JuditFarkas BeátaMálovics György2015-10-01 11:00:00Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján
Paár Ádám FerencGyáni Gábor2015-09-22 11:00:00Győr-Moson megye és Győr törvényhatósági jogú város 1922 és 1947 közötti országgyűlési képviselőválasztásainak társadalomtörténeti háttere
Kovácsné Igazvölgyi ZsuzsannaFi István2015-10-12 09:00:00Gyalogosok forgalombiztonságának javítása közlekedéstervezési paraméterekkel
Bagyinszky MariannaKósa László2015-10-28 10:00:00Gútai magyarok Medgyesegyházán
Halász VeronikaTuza Zsolt2015-09-16 11:00:00Gráfcímkézések korlátozó feltételekkel (Graph labelings with restrictive conditions)
Bácsmegi GáborSümegi Pál2015-09-30 10:00:00Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-alsó-rétek lelőhelyén
Szakál ImrePallai László2015-10-28 11:00:00Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938)
Nagy Gergely NándorVértessy G. Beáta2015-09-30 13:00:00Fertőző kórokozók létfontosságú, nukleotid átalakítást végző enzimei katalitikus mechanizmusának vizsgálata
Rácz DávidKéki Sándor2015-10-09 11:00:00Fényemittáló vegyületek előállítása és vizsgálata
Földváry-Bándy EnikőKerecsenné Rencz Márta2015-10-30 14:15:00Félig átlátszó egykristályos szilícium alapú napelem cella technológiája és vizsgálata
Török GáborHorváth Miklós2015-09-07 14:00:00Fejezetek a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok történetéből (1979-1984)
Kajáry Kornélia2015-10-01 15:00:00FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban
Nagy Gabriella MáriaHéjj Botond2015-09-08 10:30:00Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása
Reusz Géza2015-09-02 14:00:00Ér-kanülálások biztonságának fokozása ultrahang segítségével
Krámos BalázsOláh Júlianna2015-09-15 15:00:00Enzimkatalízis számítógépes modellezése P450 enzimekben
Kondor DánielVattay Gábor2015-09-21 16:00:00Empirical analysis of complex social and financial networks
Konok VeronikaMiklósi Ádám2015-10-05 15:00:00Emotional communication between dogs and humans
Nagy Edina SzandraPéter Gábor2015-09-23 10:00:00Élelmiszerromlást okozó Yarrowia-csoport biodiverzitása különböző élelmiszerekben
Zombor GáborKarácsony Tamás2015-10-27 16:00:00Elegendő építészet - A tervezettség határai az építészeti formaalkotás során. Műhelydilemmák.
Nemes Frigyes JánosCsörgő Tamás2015-10-15 10:00:00Elastic scattering of protons at the TOTEM experiment at the LHC
Seyed Farzad Hashemi DolatabadiTekes Kornélia2015-10-19 14:30:00Effect of oxytocin hormonal imprinting and K203 acetylcholineesterase reactivator on biogenic amines in the rat central nervous system
Simonovics IldikóGyarmati GyörgyValuch Tibor2015-09-24 11:30:00Divat és szocializmus. Magyarország divattörténete 1945–1968
Fónyad László2015-10-06 15:00:00Digitális patológiai eszközök alkalmazása oktatásban, rutin diagnosztikában és kutatásban
Szalai GáborThan Nándor Gábor2015-10-12 16:00:00Development of novel surgical, imaging and molecular methods for the in vivo modeling of preeclampsia
Chiovini BalázsRózsa Balázs2015-09-18 14:00:00Dendritikus Ca2+ Spike-ok és Interneuronális Ripple Oszcillációk Gyorstüzelő, Parvalbumin Tartalmú Interneuronokon Hippokampális Sharp Wave- Ripple Aktivitás alatt
Vincze Boglárka NóraSzenci Ottó2015-11-03 15:00:00Csikómagzatok egészségi állapotának vizsgálata lipicai kancákban
Szigeti KatalinNusser Zoltán2015-09-22 15:00:00Complex Cell Surface Distribution of Voltage- and Ligand-Gated Ion Channels on Cortical Pyramidal Cells
Bánsághi GyörgyKózelné Székely Edit2015-10-21 13:00:00Chiral resolution in supercritical carbon dioxide based on diastereomeric salt formation
Szabó Edit ZsuzsannaLakatos Lóránt2015-10-02 09:30:00Characterization of AGO-binding silencing suppressors and creating the first artificial RNA silencing suppressor
Vaszilkó MihályLakatos Péter2015-09-24 14:00:00Biszfoszfonát okozta állcsontnekrózis prognózisát befolyásoló tényezők
Zsinkó-Szabó ZoltánLázár Imre2015-10-01 13:00:00Beavatási jelenségek az orvossá válás során

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )