Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Tibold AntalKiss István2016-07-05 14:00:00„Vörösiszap expozíció egészségre gyakorolt hatásainak becslési lehetőségei”
Sághy ÉvaSzőke Éva2016-06-30 14:00:00„Tranziens receptor potenciál és hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid receptorok aktivációs és gátló mechanizmusainak vizsgálata in vitro rendszerekben”
Darnai GergelyJanszky JózsefSzolcsányi Tibor2016-06-29 14:00:00„The role of multisensory integration and psychological factors in body ownership: experimental approaches”
Turcsi ErikaDeli József2016-07-06 11:00:00„Természetes és félszintetikus karotinoidok folyadékkromatográfiás minőségi analízise”
Török KatalinMolnár Dénes2016-06-17 14:00:00„Physical fitness and autonomic dysfunctions in childhood obesity”
Avar Péter ÁgostonPirger ZsoltMárk László2016-06-30 10:00:00„Mass spectrometric analysis of steroid hormones and other apolar molecules”
Németh ZoltánKoller ÁkosCziráki Attila2016-06-02 12:00:00„Investigation of biochemical composition and vasomotor effect of human pericardial fluid”
Bakó PéterGerlinger Imre2016-06-30 14:00:00„Halláscsökkenést okozó belső fül elváltozások vizsgálata és rehabilitációja humán beteganyagon és állatkísérletes modellen”
Gombos KatalinKiss István2016-07-06 15:00:00„Fej-nyak daganatok genomikai analízise”
Légner András2016-06-23 15:00:00„Endoluminal therapies for gastroesophageal reflux disease, obesity and barrettʼs esophagus”
Mintál TiborWiegand NorbertLőrinczy Dénes2016-06-16 13:00:00„Elülső keresztszalag plasztikában használt graftok és a műtéti eredmény összefüggésének klinikai és kísérletes vizsgálata”
Ollmann TamásLénárd László2016-06-28 11:00:00„A ventralis pallidum neurotenzinreceptorainak szerepe a magatartás szabályozásában”
Simon HiginFischer Emil2016-06-13 14:00:00„A Crohn-betegség néhány klinikai, farmakológiai és immunológiai aspektusa”
Szalai ZsuzsannaMolnár F. TamásLőrinczy Dénes2016-06-16 12:00:00„A COPD, mint krónikus tüdősérülés: súlyossági indikátor keresés és szűrés optimalizálás”
Balázs PéterSzilasi László2016-05-24 12:00:00Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga)
Fekete BalázsSzekeres András2016-07-01 10:30:00VVER-440 reaktor szerkezeti anyagok kisciklusú termomechanikai fáradása
Horváth AdriennBidló András2016-07-07 13:00:00Városi és város környéki talajok vizsgálata Sopron és Szombathely területén
Czeglédi IstvánNagy Sándor AlexErős Tibor2016-06-22 13:00:00Vándorlási folyamatok jelentősége vízfolyások halegyütteseinek szerveződésében
Bartakovics GáborBáger Gusztáv2016-06-07 10:00:00Válságok a globalizált nemzetközi pénzügyi rendszerben
Gyulavári Hajnalka AnnaStoks RobbyDévai György2016-06-23 10:30:00Többváltozós szexuális szelekció érvényesülése tülekedő versengési és territoriális viselkedést folytató kisszitakötők repülési sajátosságainál
ifj. Rekettye GáborJózsa László2016-06-13 13:00:00The effects of global trends on the future of marketing communications — an international perspective
Kiss ZoltánVass Vilmos2016-06-16 10:00:00Testnevelés tantárgy iránti attitűdök és a tanításban megjelenő interakciók sajátossága tanító szakos hallgatók körében
Süle JuditVarga László2016-07-06 11:00:00Tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok élősejt-számának szelektív meghatározására szolgáló módszerek összehasonlító értékelése és alkalmazása savanyú tejtermékek mikrobiológiai minőségének ellenőrzésé
Kádár HunorHerke Csongor2016-06-01 13:00:00TANÚ- ÉS SÉRTETTVÉDELEM A MAGYAR ÉS A ROMÁN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN AZ EMBERI JOGOK TÜKRÉBEN
Zakariás IldikóFeischmidt Margit2016-06-20 17:00:00Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban
Boros IldikóRadák Eszter2016-07-13 10:00:00SZOBRÁSZ RESTAURÁTORI KUTATÁSOK ÉS ELVÉGZETT RESTAURÁLÁSOK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN. VERROCCHIO FÁJDALMAS KRISZTUSÁNAK ÉS MÁS ITÁLIAI RENESZÁNSZ SZOBROK RESTAURÁLÁSA KÖZBEN FELMERÜLŐ
Titrik ÁdámLakatos István2016-06-15 14:00:00Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása
Szanyi-F EleonóraLengyel György2016-06-30 13:00:00Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei
Román ZsoltLukács László2016-05-31 14:00:00SVBIED támadások elemzése, és a valószínűségi módszerek alkalmazása a védekezéssel kapcsolatos méretezési eljárásokban
Krüger-Szabó Andrea2016-05-25 13:00:00STRUCTURAL ELUCIDATION OF SODIUM HYALURONATE GEL FOR INTRA- ARTICULAR APPLICATION
Horváth MiklósBíró Tamás Sándor2016-07-14 13:15:00Statistical and Thermodynamical Studies of the Strongly Interacting Matter
Németh NóraRónai Zsolt2016-06-16 14:00:00SNAP-25 GÉN IZOFORMÁINAK ÉS GENETIKAI VARIÁNSAINAK VIZSGÁLATA
Bijelovic AleksaBachmann Erzsébet2016-05-24 11:00:00Site so specific
Kenny PaulVass Imre2016-06-06 11:00:00Screening and characterization of plant physiological traits using photosynthetic and phenotyping tools
Bräger ZsuzsannaHorváth Győző2016-06-09 11:00:00Scale analyses of Mediterranean Teleosts
Povedák KingaBarna Gábor2016-06-22 11:00:00Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata
Fodor GergelyPeták Ferenc2016-06-30 12:00:00Respiratory consequences of perioperative complications related to anaesthesia
Farkas PetraVeres Gábor2016-05-24 13:00:00REGENERÁCIÓ - A Pécsi Sörfőzde és környékének fejlesztése
Tóth ZsófiaPál Tibor2016-06-16 10:30:00Reformra várva - mikroszintű hatásvizsgálat a vállalati jövedelemadó európai elszámolásának alternatív modelljéről
Szikora PéterKóczy Á. László2016-06-28 15:00:00Párosítás elméleti problémák megoldási lehetőségei egyetemi környezetben
Dömötör PiroskaBenedict Mihály2016-05-24 11:00:00Összefonódás, koherens állapotok; kvantumos rotor áthaladása apertúrán
Ladányi-Tóth MiklósValkó LászlóAknai Tamás2016-06-27 10:00:00Ornamentika
Esztergár-Kiss DomokosCsiszár Csaba2016-06-14 13:00:00Optimization of multimodal travel chains (Multimodális helyváltoztatási láncok optimalizálása)
Nagy Ákos AndrásOrosdy Béla2016-06-09 11:00:00Online vásárlók véleményvezér magatartás alapú ügyfélértékelése
Endrédy István GergelyPrószéky Gábor2016-06-14 16:30:00Nyelvtechnológiai algoritmusok korpuszok automatikus építéséhez és pontosabb feldolgozásukhoz
Fricska-Nagy ZsanettBencsik Krisztina2016-06-15 14:00:00New data in the epidemiology of multiple sclerosis in Hungary
Zahorán CsabaBorsi-Kálmán Béla2016-07-01 11:00:00Nemzetépítési diskurzusok a Székelyföldön 1989 után
Wacha András FerencBóta Attila2016-06-13 14:00:00Nanostructure Research by Small-Angle X-Ray Scattering: From Instrument Design to New Insights in Materials Sciences
Sztrik AttilaProkisch József2016-06-23 14:30:00Nanoméretű elemiszelén-részecskék előállítása és vizsgálata a talaj-növény-állat rendszerben
Tóth TímeaSepp Róbert2016-06-30 13:00:00Myosin binding protein C-gene (MYBPC3) mutations in hypertrophic cardiomyopathy
Marton ImeldaBorbényi ZitaNemes Attila2016-06-07 13:00:00Multidisciplinary approach in the diagnosis and management of Philadelphia chromosome-negative myeloproliferative neoplasms
Derka IstvánLencse GáborMuka László2016-06-06 15:00:00Multicast routing protokollok vizsgálatának egyes kérdései
Horváth AndrásPapp Ilona2016-06-17 10:00:00Mikro-, kis- és középvállalkozások kvalitatív megközelítésű életpálya ciklus modelljei
Pénzes Csanád BotondKiss Éva2016-06-10 10:00:00Membránalkotók, gyógyszerhatóanyagok, biopolimerek összetett struktúráinak vizsgálata felületjellemzési módszerekkel
Téglási IlonaCzeglédy István2016-06-29 13:00:00Matematikai kompetenciák vizsgálata, értékelése, fejlesztése a középiskolai matematikaoktatásban
Farkas OszkárVasas Gábor2016-05-30 13:00:00Magyarország víztereiben megjelenő algavirágzások domináns cianobaktérium fajainak toxintermelés és toxinvariabilitás vizsgálata
Izmindi RichárdBihari Mihály2016-06-01 14:00:00Magyarország kormányzati rendszerei. kormányzatok fejlődéstörténete és szerkezeti tipologizálása 1848-tól 2010-ig
Sólyomváry AnnaBoldizsár Imre2016-07-28 15:00:00Lignánok vizsgálata a fészekvirágzatúak családjából kiválasztott fajok kaszatterméseiben
Adorján MáriaKároly Krisztina2016-06-16 14:00:00Lexical Repetiton in Academic Discourse. The Design of a Computer-Aided Analytical Model for the Study of the Text Organizing Role of Repetition
Barna ZsófiaVargha Márta2016-07-12 09:00:00Legionella kolonizáció terjedése és diverzitása épített vízrendszerekben
Fejős IdaBéni Szabolcs2016-06-23 15:00:00Kromatográfiás és elektroforetikus gyógyszeranalitikai módszerek fejlesztése
Hidegh Anna LauraGelei AndrásRadácsi László2016-06-30 15:30:00Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony kolonizációjának esetén keresztül
Balatonyi JuditPócs Éva2016-05-27 13:00:00Közös kultúra és különböző identitások? A gyimesi (magyar, román) lakodalmi kultúra vizsgálata
Szandi-Varga PéterKovátsné Németh Mária2016-06-08 13:30:00Környezetattitűdök formálása az élethosszig tartó tanulásban
Tóth ZsuzsannaBacsi Zsuzsanna2016-06-01 11:00:00Konvergencia vizsgálatok az Európai Unióban- A visegrádi négyek felzárkózásának értékelése kiterjesztett konvergencia-index alkalmazásával
Körmendy ZsoltTrencsényi László2016-06-30 14:00:00Koncertpedagógia: a befogadóvá nevelés alternatív útja
Nász SzilárdEke Zsuzsanna2016-06-03 10:00:00Kokcidiosztatikumok vizsgálata tejben és tejtermékekben folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás technikával
Dobos LászlóAbonyi János2016-06-09 13:00:00Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására
Porrogi PálmaMonostory Katalin2016-09-09 14:00:00Izoenzim specifikus citokróm P450 aktivitás és indukció gátlás vizsgálatok
Feyér BálintCsizér KataIllés Éva2016-07-15 10:00:00Investigating Hungarian EFL Learners’ Comprehension and Attitudes Pertaining to English Speech Varieties
Szabó LillaKeményfi Róbert2016-07-04 10:00:00Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken
Engelhardt TeklaMohácsiné Farkas CsillaKiskó Gabriella2016-07-07 10:00:00Interactions between Listeria spp. and lactic acid bacteria producing antilisterial bacteriocins
Vágner Anikó SzilviaIspány Márton2016-06-24 12:00:00Intelligent Data Processing and Its Applications
Ráthonyi Gergely GáborVárallyai László2016-05-25 10:30:00Innovatív információtechnológiák alkalmazása a turizmus menedzsmentben
Csótó MihályHerdon Miklós2016-06-09 10:30:00Informatikai innovációk terjedése a kisgazdaságokban
Czékmann ZsoltTorma AndrásCsáki-Hatalovics Gyula2016-07-01 11:00:00Információs társadalom és elektronikus kormányzat Magyarországon
Bereczky LeonardoNáhlik András2016-06-13 14:00:00Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations?
Ujma Przemyslaw PéterBódizs Róbert2016-06-21 14:00:00Individual Characteristics of the Sleep Electroencephalogram as Markers of Intelligence - Effects in a Broad Age and Intelligence Range
Gulyás K. LászlóFerwagner Péter Ákos2016-06-29 14:00:00II. Szaúd uralkodásának első szakasza.
Hermann TamásTóth Gergely2016-05-31 14:00:00Humusz- és foszfortartalom szerepe a mezőségi talajok és barna erdőtalajok termőhelyeinek minőségében
Kanizsai SzilviaNagy Károly2016-06-06 14:00:00Humán immundeficiencia vírus korai replikációs ciklusának molekuláris elemzése
Gyenge ÁdámNémethi András2016-07-28 14:00:00Hilbert schemes of points on some classes of surface singularities
Tresó BálintTakács Mária2016-06-21 11:00:00Hepatitisz vírusok veszélyeztetett populációkban
Podlovics Éva LíviaSchwendtner Tibor2016-09-09 13:30:00Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája
Katz Sándor LászlóL. Kiss Anna2016-06-30 14:00:00Gyulladás indukálta hám-mesenchyma/mesothel-makrofág átalakulás vizsgálata a hashártya mesothel sejtjeiben
Ujszászi ÁkosMolnár Miklós Zsolt2016-05-24 09:00:00Gyulladás és malnutríció krónikus vesebetegek körében: Fókuszban az életminőség / A vörösvértestméret változékonyságának összefüggései és lehetséges szerepe vesetranszplantált betegekben
Tóthné Kardos KrisztinaRechnitzer János2016-06-09 14:00:00Győr turizmusának szinergiákon keresztül történő vizsgálata
Werner JanBachmann BálintMolnár Tamás2016-05-24 10:00:00Generische Raumkonfiguration als Bewertungsinstrument für die Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit von Bauwerken
Arsić Petar2016-05-24 12:00:00GENERAL THESES ON SPACE SOME CONTRIBUTIONS FOR THE FUTURE SCIENCE OF SPACE
Szanyi IldikóPabis Eszter2016-06-07 13:00:00Gegenwärtige Tendenzen des Mundartgebrauchs und der Mundartliteratur in der Deutschschweiz, insbesondere im Oberwallis
Gerencsér AnikóTörök Tamara2016-07-05 11:00:00Garlo Gozzi riformatore della commedia dell'arte: novita drammaturgiche e scenografiche nelle Fiabe teatrali
Strádi AndreaDibó GáborMika László Tamás2016-06-20 14:00:00Gamma-valerolakton-alapú ionos folyadékok és alkalmazásuk katalitikus hidrogénezési reakciókban
Nagy RóbertPeternák Miklós2016-07-25 13:00:00Galeta kertje. Ivan Ladislav Galeta művészi szerepváltozásának bemutatása. az 1990-es évek közepétől 2013-ig, munkásságának kronologikus elemzésével
Szalai BenceHunyady László2016-06-27 15:30:00G-fehérjéhez kapcsolt receptorok dimerizációjának vizsgálata eukarióta sejtekben
Szabó LászlóTóth Tünde2016-09-08 11:00:00Free radical chemistry of penicillin derivatives
Homoki ErikaTeperics Károly2016-07-06 12:00:00Földrajzi ismeretek és készségek kapcsolata a hétköznapi élettel különböző társadalmi csoportok vizsgálata alapján
Varga NóraPintér Ákos2016-06-27 11:00:00Figurális számok és diofantikus egyenletek
Sárosi GáborLévay Péter2016-07-14 10:00:00
elmarad(t)
Fermionic Entanglement Theory and the Black Hole/Qubit Correspondence
Sárosi GáborLévay Péter2016-08-02 10:00:00Fermionic Entanglement Theory and the Black Hole/Qubit Correspondence
Burai PetraHack Péter2016-06-28 11:00:00Facing and overcoming the limitations of anti-corruption legislation

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2244 ( 2016. VII. 21. )