Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
védések időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
ÁRPÁSI ZOLTÁNHorváth Ágnes2014-05-06 10:30:00„WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN”
Pankovics PéterReuter Gábor2014-03-25 14:00:00„Új picornavírusok azonosítása és meghatározása molekuláris biológiai módszerekkel”
von Jako Christopher RichardDóczi TamásSchwarcz Attila2014-04-30 15:00:00„Novel Minioptical Tracking Technology in Minimally Invasive Surgery”
KURJÁKNÉ KOROM EDITKovács BalázsVarga László2014-05-07 10:00:00„MIKROSZATELLITEK ADAPTÁLÁSA ÉS IZOLÁLÁSA PULYKA ÉS LÚD ÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATÁHOZ”
Tóth IldikóMolnár Zsolt2014-04-23 13:30:00„Invazív hemodinamikai monitorozás szerepe és jelentősége a szeptikus sokkban és ARDS-es betegeknél”
CSOMÓS TAMÁSKapronczai István2014-04-23 10:30:00„INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK KORLÁTAI ÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐINEK KÖRÉBEN”
Kárpáti IldikóKiss EndreUhrman Iván2014-04-10 14:00:00„Ilyenek voltunk”– A zsidó identitástudat ábrázolásának kultúraszociológiai olvasataaz amerikai játékfilmekben –
Hidvégi Erzsébet ValériaCziráki AttilaIllyés Miklós2014-04-25 14:00:00„Az artériás pulzushullám non-invazív oszcillometriás vizsgálata gyermekekben és serdülőkben”
Tőrös ÁgnesMagas István2014-05-14 09:00:00„Az árfolyam-politika szerepe Kína gazdasági növekedésében”
Fetykó Kinga GabrielaKiss József2014-05-15 10:30:00„AUTÓPÁLYÁK PALYZSTETŰ-KÖZÖSSÉGEINEK (HEMIPTERA: COCCOIDEA) BIOCÖNOLÓGIAI ÉS ÖKOLÓGIAI ELEMZÉSE”
Szabó László2014-04-15 10:00:00“Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése, különös tekintettel az energiahatékonyság korszerű eszközökkel való befolyásolására"
Pajorné Kugelbauer IdaHunyady Györgyné2014-03-10 12:00:00Vizuális nevelés a Waldorf Iskolában – A rajzi képességek fejlődése és fejlesztése, egy longitudinális vizsgálat tükrében
Magyarné Fazekas ÁgnesCzachesz ErzsébetBarkó Endre2014-05-08 14:00:00Vizsgálatok 15-16 éves tanulók olvasási és médiahasználati szokásairól
Bajor PéterFöldesi Péter2014-02-25 14:00:00Vezetékes ellátási hálózatok logisztikai rendszer-modellezése
Rosecker ÁgnesBajory Zoltán2014-03-11 14:00:00Vaseline injection, an inadequate method for penile augmentation
Silling LédaSzilágyi Miklós2014-03-27 12:00:00Vásárok és vásározók a szerbiai Vajdaságban
Schmál RózaBeke László2014-02-26 12:30:00Városmetaforák
Gábor PéterSchneller István2014-04-23 14:00:00Városi területek megújítása-különös tekintettel a szabadterekre
Dobos Botond ZsoltTomay Tamás2014-05-08 16:00:00Város a házban - A történeti városszerkezet mint a kortárs építészeti téralkotás előképe
Soós IstvánSzabad János2014-02-25 09:00:00Vapors of benzene, a parquet varnish and a synthetic thinner induce chromosome loss in cells of the Drosophila wing primordia.
Gyuris MárioTóth GáborPuskás László2014-04-24 11:00:00Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával
Handler AndrásGadányi Károly2014-03-12 11:00:00Új fogalmak, új kifejezések a magyar és a horvát nyelvben a XX. század végétől napjainkig
Vas Zsófia BoglárkaLengyel ImreBajmócy Zoltán2014-04-09 16:00:00Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban
Gátas JózsefFröhlich IdaLautner Péter2014-05-05 09:00:00Trónlátomás a színpadon. Ezekiélosz Exagogé című drámájának politikatörténeti olvasata
Mikita ViktóriaKovács Balázs2014-03-06 11:00:00Tomográfiás képdiagnosztikai vizsgálatok hidro- és mérnökgeológiai célú alkalmazási lehetőségei
Márton GyöngyvérPethő Attila2014-03-12 13:00:00Titkosítási rendszerek CCA-biztonsága
Hernádi PéterOrmos Mihály2014-03-10 09:00:00Theory and practice of capital structure in Central and Eastern Europe (A tőkeszerkezet elméleti és gyakorlati kérdései Közép- és Kelet-Európában)
Bácsi ÁdámVirosztek Attila2014-05-21 10:00:00Theoretical study of gapless low-dimensional systems: graphene and the Luttinger model
Légrády PéterÁbrahám György2014-03-26 15:00:00The role of the sympathetic nervous system in the patomechanism and the therapy of hypertension
Kupán KrisztinaMiklósi Ádám2014-03-21 13:00:00The role of human ostensive-communicative and referential cues on the social learning of human infants and dogs
Kekecs ZoltánVarga Katalin2014-02-28 11:00:00The effectiveness of suggestive techniques as adjunct to medical procedures, and particularly applied in surgical settings
Dávidné Soproni ZsuzsannaMedgyes Péter2014-02-28 14:00:00The competencies and professional development of teachers of English in Hungary
Fehér Pálma VirágCsabai Márta2014-04-15 11:00:00Testképek és testi dialógusok. Az analitikus testpszichoterápia fejlődése a német pszichoanalitikus irányzatok gyakorlatának tükrében
Szabó ZsuzsannaSzabó CsabaHorváth Ákos2014-03-17 14:00:00Terrestrial radioactivity in Hungarian adobe building material and dwellings with a focus on thoron (220RN)
Kollár ErnőSzékely Vladimír2014-04-17 13:15:00Termikus kérdések az elektronikában: mérés, modellezés, speciális eszközök
Domján ErikaFarkasné Fekete Mária2014-03-04 13:00:00TERMELŐI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VIZSGÁLATA A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATBAN
Prókai ÁgnesSzabó Attila2014-03-28 14:00:00Terápiás lehetőségek diabéteszes és allograft nefropátia megelőzésében, kezelésében
Hámornik Balázs PéterJuhász Márta2014-03-07 10:00:00Team tudás, interakció és kommunikáció vizsgálata
Berényi SándorLoch JakabPepó Péter2014-02-28 10:00:00Tápanyagforgalmi vizsgálatok a Hajdúsági Löszhát mészlepedékes csernozjom talaján, a termőhelyspecifikus tápanyag-gazdálkodás megalapozására
Nagy RichárdKerényi AttilaBálo Borbála2014-02-26 14:00:00Talajtani tényezők ’terroir’-okra gyakorolt hatásainak vizsgálata az egri borvidéken
Horváth AnitaSkodáné Földes Rita2014-04-07 14:30:00Szteránvázas epoxidok gyűrűnyitása ionfolyadékban
Molnár GergelyBojtár Imre2014-03-21 14:00:00Szerkezeti üveg többszintű modellezése
Tauber TamásTóth Erika2014-03-07 14:30:00Szennyvíziszap-rothasztó mikrobaközösségek vizsgálatának optimalizálása
Mohai KatalinCsépe Valéria2014-03-31 11:00:00Szempontok az olvasási zavarok azonosításához és differenciál-diagnosztikájához
Forgács ZoltánRózsa Péter2014-04-15 13:00:00Szekvenciasztratigráfiai és szerkezeti vizsgálatok a Máza-Dél - Váralja-Dél-i feketekőszén kutatási területen kitekintéssel a Kelet-Mecsek egyéb területeire
Sváb László DomonkosTóth István2014-04-25 13:00:00Szarvasmarha eredetű atípusos Escherichia coli O157 törzsek virulencia faktorainak genetikai háttere
Gajdócsi Erzsébet EmíliaBali Papp ÁgnesMacháty Zoltán2014-02-28 13:00:00Szaporodásbiológiához köthető gének elemzése különböző sertés fajtákban
Kopasz KatalinGingl ZoltánPapp Katalin2014-03-05 11:00:00Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához
Szabó CsillaCsépe Valéria2014-04-28 14:00:00Szabó Csilla 2014.04.28. 14.00 Csépe Valéria tézisek thesis A végrehajtó funkciók működése eltérő fokú figyelmi mintázatok tükrében
Pusztai ErikaWagner Ödön2014-02-25 14:00:00Synthesys, characterization, and potential application of some organosilicon compouds
Paukovits Tamás MirkóHüttl KálmánBérczi Viktor2014-04-07 14:00:00Supraaorticus erek minimálinvazív endovascularis terápiája
Talapka PetraFekete ÉvaBódi Nikolett2014-04-24 14:00:00Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében
Csarnovics IstvánKökényesi Sándor2014-04-11 11:00:00Stimulált térfogat változások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban
Héger TamásSzőnyi Tamás2014-04-14 16:00:00Some graph theoretic aspects of finite geometries
Hankovszki ZoltánPalkovics László2014-04-10 10:15:00Sideslip angle estimation based commercial vehicle stability control
Kuzsella Lászlóné Koncsik ZsuzsannaMarosné Berkes Mária2014-04-04 10:00:00SI3N4 Műszaki kerámiák tribológiai és mechanikai vizsgálata
Csernus OlíviaBeczner JuditBaranyi József2014-05-16 10:00:00Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében
Orsolits BarbaraKörnyei Zsuzsanna2014-04-25 16:00:00Retinoidok szerepe az idegi őssejtek differenciációjának szabályozásában
Urbán MátéSz. Jónás Ilona2014-04-10 12:00:00Remeterendi és ciszterci tájszemlélet a 11-12. századi elbeszélő források alapján
Mátyás DénesPál József2014-05-14 11:00:00Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban
Pályi Pál LászlóMolnár Sándor2014-04-22 14:15:00Rádiós hozzáférési hálózatok szállítóhálózatában alkalmazott torlódásvezérlési és dimenzionálási módszerek tervezése és vizsgálata
YI-Che Chang ChienSápi Zoltán2014-03-13 14:00:00Prognostic impact of DNA ploidy and protein expression of enhancer of zeste homologue 2 (EZH2) in synovial sarcoma
Szücsiné Laczkó EszterSághy Marianne2014-03-20 14:00:00Prédikáció és liturgia - Liturgikus szövegek Temesvári Pelbárt prédikációiban
Gertner Moryossef IrisLányi Beatrix2014-04-28 11:00:00Predictive Factors in Fashion Involvement of First Time Mothers concerning their Newborn's Clothes
Máté GáborKopek Gábor2014-05-08 10:00:00Philémón álma - az örök házasság eszménye
Zilizi ZoltánKiss Gy. Csaba2014-04-25 14:00:00Pechány Adolf és a szlovák-magyar együttélés 1880-tól 1942-ig
Rohonczy KataMohácsiné Farkas Csilla2014-05-27 10:00:00Patogén mikroorganizmusok kimutatására szolgáló gyors módszerek összehasonlító vizsgálata
Kassai FerencBárdos György2014-04-30 12:00:00Patkányok ultrahangos vokalizációján alapuló viselkedésfarmakológiai állatmodellek alkalmazhatósága, korlátai és a modellekben rejlő további lehetőségek
Jombach SándorKollányi László2014-05-09 14:00:00Passzív képalkotó távérzékelés a tájkarakter-elemzésben
CSENKI-BAKOS KATALINKovács Balázs2014-04-23 10:30:00
elmarad(t)
ÖSZTROGÉN HATÁST KIMUTATÓ BIOMARKER ZEBRADÁNIÓ VONAL LÉTREHOZÁSA
Szabó AttilaLovas Antal2014-05-09 13:00:00Összetétel, fázisviszonyok és feszültségállapot vizsgálata járműipari ötvözetekben termofeszültségméréssel
Németh TamásImreh Csanád2014-04-04 14:00:00On-line előrenéző és paraméter tanuló algoritmusok nyugtázási és ütemezési problémákra
Pintér SzilviaBeczner Judit2014-05-19 09:00:00Ökológiai és integrált gazdálkodással termesztett csonthéjas és almatermésű gyümölcsök mikrobiológiai és kémiai analízise
Vári EnikőPepó Péter2014-04-29 10:30:00Ökológiai és agrotechnikai tényezők hatásának összehasonlító vizsgálata eltérő fiziológiájú gabonanövényeknél
Keresztes BalázsMarkó ViktorKondorosy Előd2014-03-07 11:00:00Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban
Renkecz TiborHorváth Viola2014-03-10 14:00:00Novel molecularly imprinted polymers – membranes, microspheres, photoswitchable particles
Cserépné Szabadits EszterNyíri Gábor2014-04-30 16:00:00NMDA-receptor függő nitrogén-monoxid jelátvitel a hippokampusz GABAerg szinapszisaiban
Kavecsánszki MátéKeményfi Róbert2014-05-06 10:00:00Néptánc – Társastánc – Társadalmi viszonyok A társastáncok és a paraszti tánckultúra kapcsolatának vizsgálata a történeti Bihar példáján
Kótun ViktorSugár János2014-03-06 17:30:00Neoavantgárd művek rekonstruálásának gyakorlata
Schamberger AnitaSarkadi Balázs2014-05-15 10:00:00Nem kanonikus mikroRNS-ek: A humán mirtron biogenezis útvonal karakterizálása
Tempfli KárolyBali Papp Ágnes2014-02-28 15:00:00Néhány értékmérő tulajdonságot meghatározó gén szerepe őshonos, valamint keresztezett sertés és tyúk fajtáknál
Nagy DávidPosta József2014-05-07 13:30:00Nagy hőmérsékleten lejátszódó termikus folyamatok spektrometriás követése
Szigedi TamásDernovics MihályFodor Marietta2014-04-08 10:30:00Módszerfejlesztés Fourier-transzformációs közeli infravörös technika (FT-NIR) alkalmazási körének kibővítése élelmiszeripari mintákon
Medve AnnaKozma László2014-05-05 10:15:00Modellvezérelt szoftverfejlesztés a gyakorlatban
Fekete ZsuzsannaSzabó FerencBene Szabolcs2014-04-04 11:00:00Modellszámítások a különböző tulajdonságok ökonómiai súlyának meghatározására a tejhasznú szarvasmarhatenyésztésben
Finta BrigittaBinder Dieter Anton2014-04-28 14:00:00Mitteleuropäische erinnerte, erzählte und imaginäre Topographien. Geschichts- und Identitätskonstruktionen des Grenzgängers Gregor von Rezzori
Bacskai KatinkaPusztai Gabriella2014-04-09 12:00:00Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban
Huzdik KatalinTakács István2014-05-16 09:00:00MIGRÁCIÓS POTENCIÁL ALAKULÁSA, ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A XXI. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN MAGYARORSZÁGON
Szabó RékaGáspári LászlóKövecses Zoltán2014-03-13 14:00:00Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi metaforák elméletének összevetése
Reinhardt MelindaOláh Attila2014-04-09 14:00:00Mentális egészség és tünetképzés összefüggései a családi működéssel serdülőknél
Darázsdi ZitaHorváth Balázs2014-03-04 10:00:00Melódia mint belső szervezőelv Jeney Zoltán Halotti Szertartás c. művében
Király JuditPassuth Krisztina2014-03-06 15:00:00Maurer Dóra művészetpedagógiai tevékenyésge
Virág AttilaMonostori Miklós2014-03-18 14:30:00Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata
Szabó NikolettaKincses Zsigmond Tamás2014-03-06 14:00:00Macro- and microstructural alterations in migraine and cluster headache
Fekete ÁgnesNagy IstvánZalatnay István2014-04-11 13:00:00Liturgia és idő - A magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében
Zelena AndrásVirág Zoltán2014-03-04 10:30:00Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében
Rácz SándorBujalos István2014-04-09 15:00:00Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása? Erkölcsi érvelés a demokratikus politikában
Nagy BalázsTasi Gyula2014-03-07 11:00:00LÉGKÖRKÉMIAI FONTOSSÁGÚ KISEBB GYÖKÖK ÉS MOLEKULÁK AB INITIO TERMOKÉMIÁJA”
Dudás LászlóSzabó GáborErdélyi Miklós2014-03-14 10:00:00Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban
Szoboszlai ZoltánKertész ZsófiaKiss Árpád Zoltán2014-04-25 12:00:00Kül- és beltéri aeroszol jellemzése nukleáris mikroanalitikai módszerekkel


2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )