Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Szabó TamásÁgh Attila2016-05-12 10:00:00„Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben”
Kiss TamásSümegi Balázs2016-04-05 12:00:00„Új molekuláris mechanizmusok és gyógyszer célpontok a pulmonális hipertónia kezelésében”
Horváth RékaJanszky József2016-03-18 14:00:00„Temporális lebeny epilepszia műtét előtti kivizsgálása: új lateralizációs jelek és prognosztikai faktorok meghatározása”
Antus Csenge PetraVeres Balázs2016-03-18 09:00:00„Rezveratrol analógok antiinflammatorikus és antiproliferációs hatásának vizsgálata”
Diós PéterDévay Attila2016-03-16 15:00:00„Preformulation studies and optimization of floating drug delivery systems based on pharmaceutical technological and biopharmaceutical parameters”
Kuzma MónikaPerjési PálMózsik Gyula2016-05-18 13:30:00„Kapszaicinoidok és szalicilátok metabolikus átalakulásainak in vitro és in vivo vizsgálata”
Vértesy DánielBlahó András2016-05-02 14:30:00„Cycles of Economic and Technological Change in Latecomer Aerospace Industries”
Fábián EmíliaGálik Zoltán2016-04-29 09:00:00„Az átalakuló normák hatása a japán biztonságpolitikára. Yoshidától az Abe-doktrínáig- az antimilitarista normától a proaktív pacifizmusig”
Farkas SándorHelyes Zsuzsanna2016-05-10 14:00:00„Analysis of pharmacodynamics of tolperisone-type centrally acting muscle relaxants in non-clinical studies and research into preclinical modelling of migraine”
Szalai RenátaMelegh Béla2016-04-15 13:00:00„A citokróm P450 enzimrendszer farmakogenetikailag jelentős polimorfizmusainak vizsgálata magyar és roma populációban”
Schmidtmayer RichárdDraskóczy István2016-04-27 14:30:00Vitány, Gesztes, Tata, Gerencsér várai és uradalmai a késő középkorban
Nagypál TamásNagy Attila2016-04-25 14:00:00Visual response characteristics of neuronal clusters in the caudate nucleus of behaving cats
Valánszki IstvánSallay Ágnes2016-03-09 15:00:00Vidéki térségek fejlesztését szolgáló indikátorrendszer kidolgozása
Horváth AndrásDarázs Lénárd2016-04-07 10:00:00Versenyjogi kártérítési igények egyes kérdéseiről, kitekintéssel az iratokhoz való hozzáférésre
Rentka AnikóKemény-Beke Ádám2016-04-29 13:30:00Vaszkuláris endotheliális növekedési faktor és citokinek vizsgálata szisztémás sclerosisban szenvedő betegek könnymintáiban
Nagy GeorginaDomokos Endre2016-05-12 10:00:00Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával
Speiser FerencDomokos Endre2016-04-14 11:00:00Városi környezetmonitoring rendszer fejlesztése
Henn TamásPál Róbert2016-04-07 14:00:00Vályogtéglák archeobotanikai vizsgálata és a szinantróp flóra másfél évszázados változása a Dél-Dunántúlon.
Vadász Bence2016-04-07 14:05:00Úton a moderntől a minimalizmus felé
Barna AngélaFöldes IstvánGingl Zoltán2016-03-23 11:00:00Ultrarövid, ultraibolya lézerimpulzusok és magas harmonikusok diagnosztikája
Csizmásné Tóth JuditHollósy Zsolt2016-05-06 11:00:00Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében.
Kovács PéterFridli Sándor2016-05-17 14:00:00Transformation methods in signal processing
Hubai GergelyHirsch Tibor2016-05-06 14:00:00The Treatment of Artistic Integrity in the American Film Industry
Ótott-Kovács EszterKincses-Nagy ÉvaRóna-Tas András2016-05-18 14:00:00The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh
Vér MártonZimonyi István2016-05-05 11:00:00The Postal System of the Mongor Empire in Northeastern Turkestan
Asztalos RékaMajor ÉvaCsizér Kata2016-04-28 15:00:00The Pedagogical Purposes of the Use of Virtual Learning Environments and Web 2.0 Tools in Tertiary Language Teaching in a Blended Learning Environment
Halm TamásÉ. Kiss Katalin2016-05-05 10:30:00The Grammar of Free-Choice Items in Hungarian
Dóla MónikaAndor József2016-05-12 11:00:00Tettek, szavak, szabályok. Formulaszerűség és interakciós rutinok küszöbszintű magyar mint idegen nyelv tanulók beszélt nyelvi szövegeiben
Ménes AndrásNemes FerencPoór József2016-05-26 10:00:00TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE
Antal Otilia TamaraPuskás László2016-04-13 11:00:00Telítetlen zsírsavak és sugárzás hatása humán glióma sejtekre: morfológiai, biokémiai és génexpresszió elemzés
Kádár HunorHerke Csongor2016-06-01 13:00:00TANÚ- ÉS SÉRTETTVÉDELEM A MAGYAR ÉS A ROMÁN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN AZ EMBERI JOGOK TÜKRÉBEN
Nagy Lajos IstvánPuskás László2016-05-04 14:00:00Talidomid analógok hatásának vizsgálata jelölésmentes szűrőrendszeren és a hepatocelluláris karcinóma egér modelljén
Szász Máté SándorSzabó Dóra2016-03-31 12:30:00Szabályozott antibiotikum felszabadítású rendszer in vitro mikrobiológiai vizsgálata
Kiss-Pataki BernadethHorváth Zsolt Endre2016-05-23 10:00:00Study of carbon nanotube filler dispersion in polymer composites by various microscopic methods
Horváth ZsoltTihanyi László2016-05-31 10:00:00Stravinsky 1913 és 1920 között írott műveinek harmóniai és tonális vonatkozásai
Karmacsi ZoltánKiss Jenő2016-03-23 11:00:00Stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján
Pál JuditTakács KárolyBartus Tamás2016-04-14 15:45:00Status and Negative Ties: A Longitudinal Network Study among Adolescents
Dittrich ErnőSzilágyi Ferenc2016-04-19 12:30:00Statisztikai módszerek fejlesztése a gyökérzónás szennyvíztisztítók méretezésére és modellezésének támogatására
Ág NorbertKaraffa Levente2016-05-04 10:00:00Spliceoszómális iker-intronok (stwintronok) detektálása és vizsgálata fonalas gomba genomokban
Bodonyi JózsefVidovszky LászlóSzegedy-Maszák Zoltán2016-04-25 10:00:00Sodródó képzelet - A műalkotás az emlékezet és a képzelet határán
Schnell ZsuzsannaKiss Szabolcs2016-05-18 13:00:00Social-cognitive and pragmatic aspects of language acquisition from a developmental perspective
Sas JuditSzatmári IstvánFülöp Ferenc2016-04-13 14:00:00Selective N-alkylation/alpha-arylation of N-heterocycles
Elekes Györgyi MargitHadas Miklós2016-05-03 10:00:00Roma fiatalok sikeres és sikertelen iskolai karrierjének társadalmi meghatározói egy kvalitatív kutatás alapján
Földessy EdinaOrmos István2016-05-10 15:00:00Rítus és nyelv: egy dzserbai közösség házassági szokásai
Erdei RóbertFalus Iván2016-04-01 10:00:00Reziliencia és iskolakezdés
Csorba ZsófiaBabik Barna2016-04-21 14:00:00Relationships between capnogram parameters and respiratory mechanics in ventilated patients
Hantos NorbertBalázs Péter2016-03-11 11:30:00Reconstruction, Enumeration, and Examination of Binary Images with Prior Information
Buró BotondLóki József2016-04-20 11:00:00Recens és szubrecens felszínformáló folyamatok vizsgálata nyírségi mintaterületeken
Sipos István RóbertLevendovszky János2016-04-25 16:15:00Real-Time Stochastic Portfoilo Optimization
Leschák SándorPapp Márta2016-04-26 14:00:00Rahmanyinov világi kórusművei
Janovics RóbertMolnár MihálySvingor Éva2016-03-31 13:00:00Radiokarbon alapú módszerek fejlesztése és alkalmazásaik nukleáris környezetellenőrzéshez
Nagy KatalinHársing László2016-04-01 14:00:00Pszichózis és antipszichotikumok vizsgálata neurokémia és viselkedés farmakológiai módszerekkel
Bodóné Rafael BeatrixBalog Piroska2016-03-31 10:15:00Psziché s tényezők szerepe az iszkémiás szívbetegségekben
Nagy TamásFülöp MártaBárdos György2016-03-22 14:00:00Psychophysiological Responses to Distress and Eustress
Bihari Péter2016-05-19 10:30:00Prothrombotic Effects of Manufactured Nanoparticles
Szokol Patrícia ÁgnesMolnár LajosBessenyei Mihály2016-04-22 12:00:00Preserver problems and separation theorems
Tőkés TímeaDank Magdolna2016-03-08 12:30:00Prediktív és prognosztikus faktorok szolid tumorokban - a molekuláris képalkotás és a patológiai ismeretek szerepe a terápiás válasz mérésében és annak előrejelzése során
Láng Péter AndrásAigner Zoltán2016-05-13 10:00:00Polymorph screening of a former drug candidate
Szente Virág2016-03-11 15:00:00Polimer mátrixok hatóanyag-leadásának stabilitása
Tóth CsillaMekis D JánosMilbacher Róbert2016-03-18 11:30:00Polgár és kontextusa: identitás és narratív technika Márai Sándor pályáján, 1930-1935 Kontextuális-kulturális narratológiai közelítés
Szabó GáborMertinger Valéria2016-04-19 11:00:00Plattírozott alumíniumlemezek komplex gyártástechnológiai optimalizációja
Szendi DóraBenedek József2016-06-01 13:00:00Perifériák felzárkózásának esélyei, különös tekintettel Kelet-Közép-Európa két térségére
László EndreSzolgay Péter2016-04-27 12:30:00Parallelization of Numerical Methods on Parallel Processor Architectures
Nánási-Molnár AnitaKiss Jenő2016-04-20 09:00:00Óvodai tannyelvválasztás Kárpátalján
Horváth CsabaJolánkai Márton2016-05-24 10:00:00ÖT ŐSZI BÚZAFAJTA (Triticum aestivum L.) MINŐSÉGÉNEK ÉS FEHÉRJE ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA NITROGÉN- FEJTRÁGYÁZÁSI KÍSÉRLETBEN
Szépe Tamás2016-03-10 11:30:00Optimizing robotic actuator, trajectory tracking and fuzzy control
Botka BeaKamarás Katalin2016-05-13 10:00:00Optical and Raman spectroscopy of carbon nanotube-based hybrid materials
Darabos AnitaP. Szűcs Júlianna2016-04-07 15:05:00Növényi építészet, állati építészet, természeti építmények Üveg az építészetben, építészeti üveg
Valasek GáborVida János2016-04-14 12:00:00Nonlinear Geometric Models
Horváthné Bugovits ValériaDukkon Ágnes2016-04-25 11:00:00Női karakterek és szerepek Lev Tolsztoj regénypoétikájában
Kapás IstvánKovács Gábor2016-04-06 14:30:00Neurodegeneratív proteinopátiák klinikopatológiai elemzése
Nagy Andrea MagdaTörök Ádám2016-05-09 15:00:00Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről.
Bárd EditNémeth András2016-04-20 15:00:00Múzeum – az élményszerű tanulás helyszíne – A múzeumpedagógia jelene és lehetőségei
Marschal AdriennM. Kiss Sándor2016-05-09 13:00:00Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében (Csolnok, Oroszlány, Tatabánya)
Seeman LászlóKovács Sándor2016-05-04 11:00:00Mozart és a kürt
Bocsik AlexandraDeli Mária AnnaRévész Piroska2016-04-01 10:00:00MODULATION OF TIGHT JUNCTIONS BY PEPTIDES TO INCREASE DRUG PENETRATION ACROSS BIOLOGICAL BARRIERS
Gere AttilaSipos László2016-04-15 10:00:00Módszerfejlesztés a preferencia-térképezésben
Szamosi ZoltánSiménfalvi Zoltán2016-05-19 11:00:00Mezőgazdasági hulladékok energiasűrűség-növelésének vizsgálata
Baranyi NikolettVarga János2016-05-03 13:00:00Mezőgazdasági és klinikai szempontból jelentős aflatoxin-termelő Aspergillus izolátumok jellemzése és genetikai variabilitásának vizsgálata
Zsigmond Anna JuliaSiklér FerencVeres Gábor2016-05-05 14:00:00Measurement of Z boson production in heavy-ion collisions with the CMS detector at the LHC
Krisztián ÁgotaRévész GyörgyVereczkei Lajos2016-04-28 10:00:00Matematikai nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztő módszerének kidolgozása és hatásvizsgálata
Remeczkiné Toma KornéliaAdamikné Jászó Anna2016-03-30 11:00:00Mai fiatalok argumentációs kultúrája
Fekete AnikóHubert Gabriella2016-05-18 14:00:00Luther-kortársak énekei az 1982-es Evangélikus Énekeskönyvben”
KOMÁROMI JUDITVida GyulaVirányi Ferenc2016-05-06 10:00:00LISZTHARMAT-REZISZTENCIATÍPUSOK ÉS A GAZDANÖVÉNY-KÓROKOZÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA BÚZÁBAN
Tóth ÁkosKukolya JózsefKriszt Balázs2016-05-27 10:00:00LIGNOCELLULÓZ BONTÓ MIKROBÁK IZOLÁLÁSA ÉS ENZIMEK BIOTECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSA
Sótér Szabolcs2016-05-26 15:00:00Légúti biomarkerek vizsgálata tüdőbetegségek diagnosztikájában és kezelésében
Ménesi GergelyMohay Miklós2016-04-27 11:00:00Lajtha László egyházzenei művei
Bende BalázsNémeth Tibor2016-04-27 15:00:00Kutyák és macskák húgykövességének epidemiológiai vizsgálata Magyarországon
Reinitz László ZoltánSótonyi Péter2016-05-09 14:30:00Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése
Varga ZsoltLóki József2016-04-21 11:00:00Különböző felbontású légi- és űrfelvételek pontosságvizsgálata geodéziai referencia mérések alapján
Hegedűs CsabaPeitl Barna2016-04-28 13:00:00Krónikus atípusos antipszichotikum kezelés hatásának vizsgálata a szervezet metabolikus háztartására
Bankó ZoltánAbonyi János2016-03-08 13:00:00Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához
KRIZSÁN LÍVIAMóricz Ferenc2016-05-13 11:00:00Kettős trigonometrikus sorok összegfüggvényének simasága, Rieman szummálhatósága és integrálok Lebesgue szummálhatósága
Kelényi BorbálaDraskóczy István2016-04-19 14:30:00Késő középkori magyar fő- és köznemesi női végrendeletek
Szabó ÁgnesHász-Fehér Katalin2016-04-19 11:00:00Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete
Pintér Zoltán ÁrpádBarta Róbert2016-04-27 11:00:00Karcag a világháborúk idején. Közélet, politika, intézmények és hadtörténet
Nagy ÁdámAbrankó László2016-05-19 11:00:00Kajszigyümölcsök (Prunus armeniaca L.) polifenol készletének átfogó tömegspektrometriás feltérképezése
Vigh Péter LeventeTarjányi Eszter2016-05-06 18:00:00Irodalom és történelem közöt; A kritikai életrajz mint interdiszciplináris műfaj: a ködlovag és gentleman Lovik Károly
Szűcs JúliaGyurcsányi Ervin Róbert2016-03-22 09:00:00Ion-selective electrodes and potentiometric sensing schemes for protein assays
Papp TamásFelszeghy Szabolcs2016-04-19 13:00:00Investigations of new members of the signaling pathways during tooth development: the effects of Toll-like receptor 4 and Heat-shock protein 60


2016. IV. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2016. június 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2153 ( 2016. IV. 26. )