Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Szilágyi JuditRostoványi Zsolt2015-11-24 10:00:00„Washingtoni vagy pekingi konszenzus? Világgazdasági súlyponteltolódások az Egyesült Államok és Kína között”
Feldmann ÁdámKomoly Sámuel2015-11-11 14:00:00„Voxel-alapú morfometria alkalmazása a klinikai idegtudományokban”
Vincze DalmaJuhász József2015-11-27 14:00:00„Vincze Dalma: Regionális nemzetközi szervezetek demokrácia-támogatása a Nyugat-Balkánon”
Kovács ViktóriaJancsó GáborGasz Balázs2015-11-27 14:00:00„The role of glutathione S-transferase in myocardial ischaemic-reperfusion pathways and endogenous adaptation responses”
Bóné BeátaJanszky József2015-12-09 15:00:00„Temporális lebeny epilepszia és generalizált rohamok”
László RenátaPajor László2015-12-10 11:00:00„Reziduális tumorsejtek vizsgálata gyermekkori t(12;21) pozitív acut lymphoblastos leukaemiában”
Gőcze Katalin RékaEmber IstvánKiss István2015-12-11 11:00:00„Mikro-RNS expresszió vizsgálata cervicalis dysplasiakban és humán cervixdaganatokban”
Deli GabriellaKovács Norbert2015-12-10 14:00:00„Mély agyi stimuláció szerepe a mozgászavarok kezelésében”
Csernus KatalinMolnár Dénes2016-01-06 14:00:00„Genetic determinants and health consequences of common childhood obesity”
Nagy Tibor AladárArató Endre2015-11-20 13:00:00„Effects of pharmacological and surgical interventions on ischemia reperfusion injury in bilateral acut hind limb ischemia rat model”
Wieszt AttilaLánczi András2015-11-20 13:00:00„Családterápia szervezetekben Családterápiás konzultáció családi vállalkozások számára”
Kovács ÉvaMolnár Dénes2015-10-07 14:00:00„Compliance with clustered lifestyle intervention targets and their contribution to obesity in the IDEFICS study”
Lenkey ZsófiaCziráki AttilaGaszner Balazs2015-12-08 13:00:00„Clinical investigation of arterial stiffness parameters with a novel oscillometric device”
Horváth-Kupi TündeNyitrai Miklós2015-12-10 13:00:00„Az aktin kölcsönhatása forminnal: EPR és DSC vizsgálatok”
Varga ÁdámSzakály Péter2015-09-30 15:00:00„A hatásos trombocita aggregáció gátlás jelentősége szervátültetést követően”
Duga BalázsMelegh Béla2015-12-17 14:00:00„A 4-es kromoszómán talált rekurrens és nem-rekurrens kópiaszám variációk összehasonlítása”
Vörös ZsófiaPalágyi Tivadar2015-11-09 16:00:00«SARIIEZ VOUS MON LANGAGE PARLER?» COMMUNICATION INTERETHNIQUE DANS LES CHANSONS DE GESTE DE LA CROISADE
Szabó AnnaBalázs SándorKókai Zoltán2015-11-10 11:00:00UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellemzőire
Csordás Helga2015-10-13 13:00:00Ütemezési és költségtervezési modellek általánosításai a projektmenedzsment területén
Poros-Tarcali EszterCsörgeiné Kurin Krisztina2015-10-14 13:30:00Új oszcilláló kémiai rendszerek előállítása és vizsgálata
Walter FruzsinaDeli Mária AnnaVeszelka Szilvia2015-11-18 15:30:00Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken
Balog József AndrásHajós György2015-12-01 15:00:00Új izokinolin-származékok szintézise
Schlachter KrisztinaSchaff Zsuzsa2015-12-02 13:00:00Tricellulin és epigenetikus változások vizsgálata humán epitheliális hepatoblastomában
Tóth AndreaFényes BalázsTrencsényi László2015-12-09 10:30:00Tradicionalitás és innováció – a vallástudomány és a neveléstudomány határán – a zsidó nevelésben
Vancsó PéterMárk Géza2015-11-16 13:00:00Töltésterjedés grafén nanorendszerekben
Oravecz György ZsoltKondorosi Ferencné2015-12-09 12:00:00Típusterméket gyártó vállalkozások kontrollingalapú információs rendszerének kialakítása
Veres ÁgnesDékány Imre2015-11-27 11:30:00TiO2-alapú fotokatalizátorok és fotoreaktív bevonatok víz- és levegőtisztítási célokra
Farkas István GergőVisy Zsolt2015-10-13 12:00:00The Roman Army in Raetia
Szele ÁronTrencsényi Balázs2015-11-30 11:00:00The Arrow Cross. The Ideology of Hungarian Fascism. -A conceptual approach-
Gazsi AndreaSolymosi Frigyes2015-12-01 11:00:00Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon
Lanczkor GáborFried István2015-11-04 11:00:00Templom és szentély. Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében
Július GyulaSzegedy-Maszák Zoltán2015-11-19 18:00:00tavizmus mint médiaművészeti alkotómódszer Ontológiai és episztemológiai elemzés a művészeti és a tudományos megismerés együttes alkalmazásának lehetőségeiről Médiaarcheológiai kísérletek a low-, és h
Holczbauer TamásCzugler Mátyás2015-12-01 10:00:00Szilárd fázisú molekuláris társulások létrehozása és szerkezetanalízise egykristály-röntgendiffrakcióval
Homlok RenátaTakács Erzsébet2015-10-28 10:30:00Szerves molekulák lebontása nagyenergiájú sugárzással: lebonthatóság és molekulaszerkezet kapcsolata nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokban
Lázár IstvánTar Károly2015-12-04 11:00:00Székelyföld szélklímájának statisztikai vizsgálata
Balogh AttilaNagy Zsombor Kristóf2015-11-26 11:00:00Szálképzési eljárások gyógyszertechnológiai alkalmazása
Niedermann PéterToldy Andrea2015-12-07 10:00:00Szálerősítésű polimer kompozit szerkezeti anyagok fejlesztése repüléstechnikai alkalmazásokhoz
Fekete ImreFaragó István2015-10-02 14:00:00Stability concepts and their applications
Benkő ZsoltKiss Levente2015-10-20 15:30:00Sejtalapú terápiák hatékonyságának vizsgálata szívinfarktus modellben
Rohmann DittaPéteri Lóránt2015-11-29 19:00:00Sacher-téma (12 csellómű Paul Sacher 70.születésnapjára)
Rupnik LászlóBorhy László2015-12-02 12:00:00Római kori vasszerszámok Pannóniából
Lencsés MátéTakács Gábor2015-11-20 12:00:00Renormalization methods in truncated conformal space with applications
Boros PéterLakner Zoltán2015-11-20 16:00:00Regionális élelmiszerellátó rendszerek kialakításának és működtetésének társadalmi-gazdasági környezete
Andó BálintJanka ZoltánÁlmos Péter2015-10-21 11:00:00Psychometric tests and a complex assessment of the course of alcohol dependence
Chillingworth LisaVasa László2015-11-23 09:30:00PROJECT SUCCESS AND THE FEASIBILITY FORMULA TM
Jenei Zsigmond MátéZima EndreProhászka Zoltán2015-12-04 16:30:00Prognosztikai markerek vizsgálata kardiovaszkuláris kórképekben
Yu PingHorváth Gábor2015-11-24 10:00:00Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1
Dénes JuditGóth Miklós2015-11-12 14:00:00Pituitary gland dysfunction: Clinical and experimental studies
Keresztes SzilviaMihucz ViktorTatár Enikő2015-12-15 11:00:00PET-palackokból kioldódó antimon és ftálsavészterek mennyiségének meghatározása hazai ásványvizekben
Balogh ImreBorbély Attila2015-12-09 14:30:00Pénzügyi válságkezelés, bank rehabilitáció, és a problémás hitelek rendezése: magyar és szlovén megoldások regionális és európai kontextusban
Kristóf Lilla AlidaPálfi GyörgyFornet Béla2015-11-20 13:00:00Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában
Terebessy AndrásBalázs Péter2015-10-12 14:00:00Orvostanhallgatók önértékelt egészségi állapota és egészségmagatartása
Rosonczy IldikóKun Miklós2015-11-25 12:00:00Orosz gyorssegély Bécsnek 1849 tavaszán. A Panyutyin-hadosztály elindításának körülményei és következményei
Tóth AndreaSziklai István2015-11-25 13:00:00Organikus diszfónia kísérletes és klinikai rehabilitációjának lehetőségei
Varga ViktóriaDékány Imre2015-10-09 11:00:00Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságaik
Schmuck RolandKiss Tibor2015-11-10 14:00:00Online üzleti modellek
Sziklai BalázsFleiner Tamás2015-12-08 14:00:00On the computation of the nucleolus of cooperative transferable utility games
Szimandl BarnaNémeth Huba2015-10-28 10:00:00Observer based feedforward feedback control of electro-pneumatic clutch systems
Kovács VilmosGyőri Zoltán2015-12-14 11:00:00Nyomonkövethetőség a szerbiai élelmiszer vertikumban a jogszabályok és az irányítási rendszerek tükrében
Koppányi ZoltánLovas Tamás2015-11-26 08:30:00Nyomkövető módszerek fejlesztése és pontossági vizsgálatuk
Csernák-Szuhánszky DebóraKorompay Klára2015-11-25 14:00:00Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltárfordítások köréből (15-17. század)
Ábrahám Pál2015-11-20 10:00:00Novel aspects of the non-pharmacological management of tachyarrhythmias in chronic systolic heart failure in Adults
Csikor LeventeRétvári Gábor2015-11-13 14:45:00New Network Optimization Methods for Fast Protection in IP Networks
Pongrácz AlexSzigeti Péter2016-01-14 11:00:00Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben
Baranyai KláraTél TamásNéda Zoltán2015-12-14 13:00:00Nem-hagyományos értelemben vett modern fizika a középiskolában
Réti ZsófiaTakács Miklós2015-12-21 14:00:00Nekünk nyolcvan: közelítések a nyolcvanas évek magyar kulturális emlékezetéhez (Korabeli stratégiák, populáris mítoszok és ezek továbbélései)
Feigl GáborErdei LászlóKolbert Zsuzsanna2015-11-19 14:00:00Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban
Patkó DánielHorváth Róbert2015-10-22 11:00:00Nagyérzékenységű jelölésmentes bioszenzorika: optikai, mikrofluidikai fejlesztések a fehérjék, baktériumok és extracelluláris vezikulák felületi kitapadásainak detektálásához
Kovács IstvánGeiszt MiklósPetheő Gábor2015-11-23 11:30:00NADPH-oxidáz és protoncsatorna működés vizsgálata immunsejtekben
Zabóné Varga IrénFóris Ágota2015-11-10 14:00:00Műszaki szövegek fordításának terminológiai problémái német-magyar nyelvpárban járműipari szövegek alapján
Hídvégi PéterBarabás Katalin2015-11-23 13:00:00Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján
Kitzinger Arianna IlonaReményi Andrea2015-10-15 09:30:00Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten
Halmos Csányi KatalinBenedek GyörgyJancsó Gábor2015-10-28 14:00:00Molecular and functional changes in glucokinase expression in the brainstem dorsal vagal complex in a murine model of type 1 diabetes.
Lepsényi ImreSzegedy-Maszák Zoltán2015-10-14 15:00:00MODERN AJÁNLAT Nemzetiszocialista újornamentika
Kormány RóbertFekete Jenő2015-11-24 14:00:00Modellező szoftver szerepe a Quality by Design elv folyadékkromatográfiás alkalmazásában
Kapcsándi ViktóriaNeményi MiklósLakatos Erika2015-10-27 11:00:00Mikrohullámú kezelés hatása a Saccharomyces cerevisiae élettevékenységére, a szőlőmust erjedésére és a cellulózbontás folyamatára
Szöllősi AttilaNguyen Duc Quang2015-12-01 10:00:00Mikrobiális üzemanyagcella teljesítményének növelése
Stánitz ÉvaKiss István2015-12-01 14:00:00Mikro RNS - expressziók vizsgálat a nyelőcső - és gyomordaganatokban
Zoboki TamásSurján Péter2015-10-16 14:00:00Methodological developments in the theory of geminals
Borsodi LászlóBombitz Attila2015-11-24 14:00:00Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum
Erdődi LászlóTick József2015-10-27 13:00:00Memória korrupciós szoftverhibák modern, kód újrafelhasználáson alapuló kiaknázási módszereinek vizsgálata
Maráz AnikóDemetrovics Zsolt2015-11-09 10:30:00Measurement, Prevalence and Psychological Background of Compulsive Buying
Tál BalázsVeres Gábor2015-11-03 10:00:00Measurement of transient events in hot magnetized plasmas
Zeke AndrásReményi Attila2015-12-15 10:00:00Mapping out MAPK interactors
Bába SzilviaKupa László2015-10-22 14:00:00Magyar identitás a tengeren túli diaszpórában
Jordanidisz ÁgnesGósy Mária2015-09-28 14:00:00Magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése 4 és 10 éves kor között
Tóth András JózsefMizsey Péter2015-11-30 14:00:00Liquid waste treatment with physicochemical tools for environmental protection
Bauernhuber AndorMarkovits Tamás2015-11-06 14:00:00Lézersugaras fém- polimer kötés kialakításának és tulajdonságainak vizsgálata
Nagy AnikóJávor AndrásCsiki Zoltán2015-12-09 11:00:00Lehetőségek a juhágazat helyzetének javítására humán diagnosztikai eszköz adaptálásával illetve a bárányhús minőségének befolyásolásával takarmánykiegészítésen keresztül
Balkay DiánaErdey László2015-12-08 13:00:00Latin-Amerika és a Mercosur országok kereskedelmi szerkezetének vizsgálata
Horváth Bálint GyőzőLakatos Ferenc2015-11-26 15:00:00Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata
Kónya ÉvaGyőri Zoltán2015-11-25 11:30:00Közeli infravörös spektroszkópia alkalmazása búza minták reológiai tulajdonságainak vizsgálatára
Csepeti ÁdámBauer András2015-11-13 13:30:00Környezeti alkalmazkodási magatartásminták a magyarországi lakossági gyógyszerellátásban - A Miles és Snow-féle stratégiai tipológia tesztelése szabályozott iparági környezetben
Darázs ZoltánKiss Tamás2015-10-13 14:00:00Kevés szabadsági fokú kvantumrendszerek dinamikai tulajdonságai
Hernesz PéterKiss Tímea2015-11-09 13:00:00Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén
Fazekas FerencVisy Zsolt2015-10-12 12:00:00Késő antik transzformáció(k) a Valeriai Limes mentén (Kr. u. IV-V. század)
Vörös TamásPálfy Sándor2015-12-15 14:00:00Képtől képig és vissza: Lépések egy reszponzív építészet felé
Wirthné Diera BernadettBalogh Margit2015-11-11 10:00:00Katolikus hitoktatás és elitképzés a Kádár-korszakban - Az 1961-es "Fekete Hollók" fedőnevű ügy elemzése
Nyerki EmilKovács Zoltán2015-10-13 11:00:00Karcsú-e a magyar lean?
Szalontai HelgaAdányiné Kisbocskói Nóra2015-11-26 14:00:00Jelölésmentes immunszenzorok fejlesztése probiotikus baktériumok és aflatoxin M1 kimutatására


2015. XI. 02.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. december 4-én kerül sor a Semmelweis Egyetem "Semmelweis Szalon" termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )