Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Pap DánielHalász JúliaWalker M. Andrew2017-03-27 13:00:00IDENTIFICATION OF TWO NOVEL POWDERY MILDEW RESISTANCE LOCI, FROM THE WILD CHINESE GRAPE SPECIES VITIS PIASEZKII
Petschner PéterBagdy GyörgyTóthfalusi László2017-03-22 14:00:00Gene expression studies for the evaluation of molecular interactions between ecstasy and antidepressants
Dineva AdriennVárkonyiné Kóczy AnnamáriaTar József2017-03-21 15:00:00Non-Conventional Data Representation and Control
Ivic IvanKoller ÁkosReglődi Dóra2017-03-03 14:00:00„Vascular smooth muscle contractile capacity as a function of age. From newborn to senescence morphological and functional remodelling leads to increased contractile capacity of arteries”
Bauer MártonM. Tóth TivadarRaucsik Béla2017-02-15 13:00:00Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs
Laczi KrisztiánRákhely GáborPerei Katalin2017-03-07 15:00:00Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása
Sipos TiborBokor ZoltánMészáros Ferenc2017-03-07 13:30:00A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági fejlesztését megalapozó modell kidolgozása
Tóth-Lencsés Andrea KittiKiss ErzsébetKozma Pál2017-03-20 13:00:00SZŐLŐFAJTÁK, VÁLTOZATOK, NEMESÍTÉSI ALAPANYAGOK JELLEMZÉSE ÉS SZÁRMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS MARKEREKKEL
Darnay LíviaFriedrich LászlóKoncz Kálmánné2017-02-17 11:00:00Mikrobiális transzglutamináz alkalmazhatósága tej- és húsipari termékeknél
Banai ÁdámCsóka PéterKirály Júlia2017-03-30 10:00:00Banki viselkedés a válság előtt és a válságban
Marosi Attila CsabaKacsuk PéterJuhász Sándor2017-03-22 13:15:00Challenges and Formal Aspects of Volunteer Computing
Hermann VeronikaMohay Ágoston CsanádHorváth Zsuzsanna2017-02-28 14:00:00Az egészséges környezethez való jog átfogó védelme az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
Bóna PéterGaál ZoltánHorváth Csaba2017-03-30 11:00:00Jól elrejtették - A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások sikeréről
Tóth Barbara ÉvaVasas AndreaHohmann Judit2017-04-04 14:00:00Bioactive secondary metabolites from Juncaceae species
Spiczéné Bukovszki EditBárdos JenőHeltai Pál2017-03-31 11:00:00Az önálló nyelvtanulóvá nevelés lehetőségei: felsőoktatási szaknyelvtanárok nézetei a nyelvtanulói autonómiáról
Budai LászlóHoffmann MiklósGuncaga Jan2017-03-27 10:30:00Téri képességek mérése és fejlesztése GeoGebrával a középiskolában
Horváth Márton GergelySalvi GiampaoloGécseg Zsuzsanna2017-03-09 10:00:00Stratégies de topicalisation dans le francais parlé informel
Szűcs MátéKrállics GyörgyGácsi Zoltán2017-02-22 11:00:00Többszintű modellezés alkalmazása a szimmetrikus és az aszimmetrikus hengerlési folyamatok vizsgálatára
Dobos VeraNagy ImreForgácsné Dajka Emese2017-03-31 11:30:00Habitability of exoplanetary systems
Csordás BarbaraPerczel AndrásFarkas Viktor2017-03-27 10:00:00Cukoraminosav foldamerek szintézise és szerkezetvizsgálata
Trajtler Dóra ÁgnesSzabó ElődEtényi Nóra2017-04-10 13:00:00A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései
Csire GáborÚjfalussy BalázsCserti József2017-02-01 15:00:00Quasiparticle spectrum of superconducting heterostructures
Marton AnnamáriaVizler CsabaBuzás Krisztina2017-02-15 14:00:00A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata
Smid RóbertKulcsár Szabó ErnőBónus Tibor2017-03-03 13:00:00Jaques Lacan papírgépei: a tropológiától a topológiáig, a mitikus időtől a kibernetikai tempor(e)alitásig a lacani elméletben
Hajna Zsófia RékaPintér ErikaBiro Zsolt2017-03-30 14:00:00„Szenzoros-immun interakciók vizsgálata vaszkuláris, respiratorikus és metabolikus mechanizmusokban”
Werling DóraReglődi DóraBiro Zsolt2017-03-24 14:30:00„Neuropeptidek retinoprotektív hatásának vizsgálata”
László EmőkeSzűcs FerencBékési Sándor2017-04-10 15:00:00Kiválasztás a Krisztusban. Krisztus munkájának szerepe és helye Arminius műveiben és a dordrechti kánonok teológiai érvelésében
Néray BálintTakács KárolyBartus Tamás2017-04-06 13:00:00Relational Integration. The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity among Adolescents
Oláh LászlóVarga DezsőBarnaföldi Gergely Gábor2017-02-21 14:00:00Research and development of particle detectors for muon tomography and the CERN ALICE experiment
Baginé Hunyadi ÁgnesKusza SzilviaBalogh Péter2017-03-07 11:30:00Magyar nagyfehér, duroc, pietrain kocák genetikai értékelése és egyes termelési paramétereinek statisztikai vizsgálata
Török RékaKiss István2017-02-20 14:30:00A pályadöntési énhatékonyság sajátosságai és változási mintázatai sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű középiskolások körében
DANKA TIVADARTotik Vilmos2017-02-03 11:00:00Orthogonal polynomials with respect to generalized Jacobi measures
Virág ÁgnesRitter Krisztián2017-04-03 10:00:00A TURISZTIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZEREPE A TOKAJI BORVIDÉKEN
Nagymáté NóraCsapó Zsolt2017-03-13 11:00:00A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának vizsgálata az Észak-Alföld Régióban működő akkreditált szervezetek körében
Endreffy KatalinLuft Ulrich2017-04-20 14:00:00Letters to gods: contexts of an Egyptian tradition
Tölgyesi CsabaKörmöczi László2017-02-27 13:00:00Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett
Daróczy Bálint ZoltánBenczúr András ifj.2017-02-20 14:00:00Machine Learning Methods for Multimedia Information Retrieval
Zsoldi KatalinReyes Nunez José Jesus2017-04-13 14:00:003D-s térképészeti alkalmazások
Rajna AndrásRaczky Pál2017-02-08 10:00:00A rézkor kulturális kapcsolatrendszerének változásai a Duna-Tisza közén feltárt leletanyag tükrében
Székely JánosPribula László2017-04-06 13:00:00Perintézmények metamorfózisa – A magyarországi és romániai polgári perjog intézményeinek fejlődési sajátosságai a XX. század negyedik évtizedétől napjainkig
Úri KatalinLizanecz Erzsébet2017-03-28 13:00:00A keringő angiotenzin-konvertáló enzim 2 szerepe kardiovaszkuláris kórképekben
Szécsy OrsolyaHeltai György2017-03-09 14:00:00ÖSSZEFÜGGÉSEK A MŰTRÁGYÁZÁS, A POTENCIÁLISAN TOXIKUS ELEMTARTALOM ÉS AZ ENZIMAKTIVITÁS KÖZÖTT MAGYARORSZÁGI TALAJOKON
Szelesné Árokszállási AndreaMurányi István2017-03-22 12:00:00Rekrutáció és pályaszocializáció regionális összehasonlításban. Mentőtiszt szakirányon tanuló hallgatók érték- és pályaorientációja
Kiss GyöngyvérJárai Antal2017-03-03 13:00:00An Implementation and Analysis of the ECPP Algorithm
Kozmáné Csirmaz ÉvaPető Károly2017-04-11 10:00:00A magyarországi rekreációs turizmus egyes szegmenseinek elemzése a fogyasztói elégedettség szempontjából
Farkas CsabaDán András2017-04-12 10:30:00Villamos autók töltésére szolgáló akkumulátortöltők egyes kérdései a villamosenergia-rendszerben
Németh János IstvánStriker Sándor2017-03-21 14:00:00Az egész életen át tartó tanulás a kultúra, a kultúrafogalom és a kultúraközvetítés rendszerében
Boros Miklós JánosGaál Tamás2017-02-07 11:00:00Személyes képmások
Vácziné Takács EditSlíz Mariann2017-02-06 11:00:00Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján bemutatva
Nagy GeorginaNagy László2017-02-10 13:00:00A független Algéri a első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962 – 1971
Menczel ZsuzsannaVingender István2017-01-31 11:00:00A testedzésfüggőség viselkedéstani és pszichológiai kontextusa
Kabai GergelyPálné Kovács Ilona2017-03-23 14:30:00Regionalizmus és területi politika a Balaton térségében
Csendes BálintMucsi László2017-03-17 13:00:00Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban
Rácz Tibor ÁkosLaszlovszky József2017-03-21 14:00:00Árpád-kori falusias települések Pest megye területén. Építmények, településszerkezet, települési formák
Sarka JánosCsászár Attila2017-03-03 14:00:00Study of exotic molecular phenomena via variational nuclear-motion computations
Nagy Lajos ZoltánBak Borbála2017-01-31 16:30:00A Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári-)Duna-ág történeti földrajza
Kiss BeátaSzondy Zsuzsa2017-03-29 13:00:00The role of molecules produced in an efferocytosis-dependent manner by macrophages in the regulation of the apopto-phagocytosis program
Mészáros András TamásBoros Mihály2017-02-07 14:00:00Methane bioactivity and interactions with other biological gases
Neumann Péter LajosZólomy Imre2017-03-29 14:15:00Egyedi nanoobjektumok kontaktálása és vizsgálata
Yamaji Bogdán2017-03-13 13:00:00THERMAL-HYDRAULICS OF A HOMOGENEOUS MOLTEN SALT FAST REACTOR CONCEPT – EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSES
Markó GabriellaBalázs Judit2017-02-23 10:30:00A tudásauditok során azonosított szellemi tőke létének és hiányának hatása a versenyképességre
Szíber ZsófiaSchlett Katalin2017-02-08 13:00:00A transzmembrán receptorok körforgása az idegsejtek plaszticitási folyamataiban
Pálinkás JuditPosta János2017-04-11 13:00:00Lovak hippoterápiára való kiválasztásának kidolgozása, valamint a hippoterápia hatékonyságának értékelése mozgásvizsgáló rendszer alkalmazásával
Szabó LászlóKovács Zoltán2017-04-04 10:00:00Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében
Sipos FerencMadai Sándor2017-04-07 11:00:00Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban
Péter AndrásPongrácz Péter2017-03-13 14:00:00Evaluating the potential of artificial visual stimulus presentation in object search tasks for dogs
Nyers ÁrpádGarbai László2017-04-12 11:00:00Víz-víz hőszivattyús fűtési rendszerek energetikai optimalizálása
Jóri AnitaDér Csilla Ilona2017-03-31 11:00:00The Discourse Community of Electronic Dance Music
Ács PéternéPepó Péter2017-02-03 10:00:00Szegedi tritikálé fajták technológiai minőségének alakulása műtrágyázási tartamkísérletben
Grozdics Enikő2017-03-23 14:00:00A B7 kostimuláció és az indolamin - 2,3 - dioxigenáz vizsgálata köldökzsinórvérben és várandósságban
Lenténé Puskás AndreaPerényi Szilvia2017-02-14 10:30:00A sportolói karrier és a tanulmányok összehangolásának lehetőségei és kihívásai a Debreceni Egyetemen
Vedelek ViktorSinka Rita2017-01-30 14:00:00A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata
Vári PéterJenei Ágnes2017-03-30 15:30:00A digitális földfelszíni televíziózás bevezetése és jövője
Kecskés AndrásZwickl András2017-03-14 15:00:00A tájkép genzise. A festői eszközök vizsgálata a modern magyar festészetben
Barczi-Veres KrisztinaAmbrus András2017-03-30 13:00:00Developing Mathematical Problem Solving Abilities and Skills With Cooperative Teaching Techniques
Mavrogenis SteliosÁcs Nándor2017-03-01 12:00:00A férfi nemi-szerv két gyakori congenitalis abnormalitásának (hypospadiasis és rejtettheréjűség) kóreredeti vizsgálata
Laczai NikolettaBencs László2017-02-24 14:00:00Polikristályos szcintillátor anyagok előállítása és vizsgálata
Péter GyöngyvérPintér Ákos2017-02-08 12:00:00Diophantine equations with separated variable
Péter MargitCsortos Csilla2017-04-10 13:00:00A protein foszfatáz 1-TIMAP komplex új kölcsönható partnereinek azonosítása és jellemzése endotél sejtekben
Bedécs-Hajas Veronika ÁgnesBalogh Balázs2017-02-21 14:00:00Rajz - Építészet - Tánc, avagy építészet gyermekeknek
Ország GábornéKovács Péter2017-03-23 10:00:00A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata
Zsíros NoémiHarangi Mariann2017-03-31 13:00:00A HDL minőségét befolyásoló endogén és exogén tényezők vizsgálata
Badari BettinaPapp Ferenc2017-03-01 11:00:00Új eljárás hajlított és nyomott-hajlított acélszerkezeti elemek stabilitásvizsgálatára
Szabados ErikaTungler Antal2017-02-28 10:30:00Szervesanyag-tartalmú hulladékvizek nedves oxidációja
Fehér AndrásSzakály Zoltán2017-04-11 13:00:00Az online fogyasztói magatartás vizsgálata az élelmiszeriparban
Petykó ZoltánLénárd László2017-03-31 14:00:00„A medialis prefrontalis kéreg szerepe a tanulási-jutalmazási folyamatokban”
Juhász-Molnár BoglárkaPintér Csilla2017-03-17 10:00:00Szigeti József és a modern zene
Lipienné Krémer IbolyaMészáros Judit2017-03-03 13:00:00A szülésznők egészségkultúrájának ismerete hivatásuk tükrében
Racsko RékaKis-Tóth Lajos2017-02-23 11:00:00Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról
Zalán JánosM.Tóth Géza2017-01-27 14:00:00Audio Description Láttatni a láthatatlant – az audiovizuális tartalmak audionarrációja
Nagy KristófMáthé Zoltán2017-02-22 11:00:00A tápláltsági állapot és a citokinek hatása a veseátültetés hosszú távú eredményeire
Gulyás ZoltánGercsák Gábor2017-02-03 14:00:00Reguly Antal térképészeti munkássága
Kohári AnnaMarkó Alexandra2017-03-22 15:00:00Időzítési mintázatok a magyar beszédben
Várady ZsuzsaSchulze Éva2017-04-03 16:00:00Színház - és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Improvizációs technikák alkalmazása a forgatókönyv - fejlesztésben és a forgatókönyvíró - képzésben
Talabos Dávidné Lukács NikolettSzabó Béla2017-03-02 11:00:00A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése különös tekintettel a XX. századi magyar jogfejlődésre
Sztankovics ÁgnesGombocz János2017-02-01 12:00:00Éjszakai sport a gyermekvédelem tükrében – Az éjféli pingpongbajnokság, a prevenció egyik lehetséges eszközének bemutatása és hatékonyságvizsgálata
Kis ViktorSass Miklós2017-01-27 14:00:00A lipidcseppek eloszlásának vizsgálata és speciális kérgi gliasejtek anatómiai jellemzése Drosophila melanogasterben
Szabó-Balogh VirágNémeth Dezső2017-03-24 11:00:00Kognitív funkciók autizmusban
Osteikoetxea Vélez XabierBuzás Edit2017-03-06 14:30:00Improved extracellular vesicle detection and characterization
Jajko PatrickBinder Dieter Anton2017-03-10 15:00:00Veränderung der Straßennamenlandschaft in Budapest und Wien zwischen 1918 und 1934


2017. III. 21.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. május 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2343 ( 2017. II. 28. )