Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes Erika HódiRóbert Gáspár2016-12-08 13:00:00Antioxidants may reduce the smooth muscle-relaxing action of β2-adrenergic receptor agonists
Ágnes FreilerÁkos HorváthKálmán Török2016-12-13 14:00:00A radonkibocsátás kőzettani és tektonikai hátterének vizsgálata a Soproni-hegységben és környékén
Ágnes GubiczaGyörgy Mihály2016-12-19 10:00:00Resistive switching phenomena in Ag2S based nanojunctions
Ágoston TörökValéria Csépe2016-12-15 15:00:00Spatial Perception and Cognition, Insights from Virtual Reality Experiments
Ákos DaniIstván Benczes2016-11-28 10:00:00„Válság és alternatívakeresés: a nemzetközi monetáris rendszer a XXI. század elején”
Ákos KátaiAntal Aubert2016-11-16 14:00:00A szállodaipar térbeli és időbeli expanziójának vizsgálata Magyarországon
Ákos VéghPál RafaiLászló Ózsvári2016-11-16 10:30:00Állatokon végzett jólléti vizsgálatok és az elektromos kábítás mutatóinak összefüggései sertéseken
Andor GálZsolt Szomora2016-11-18 11:00:00A jogos védelem teleologikus megközelítésben
András FülöpLászló Harsányi2016-12-14 16:00:00A vena portae okklúzió indukálta májregenerációt jellemző morfológiai és funkcionális változások vizsgálata
András FüzesiPál Raczky2016-11-28 10:00:00Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrájának megtelepedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Mikroregionális kutatások a nyíri Mezőség területén)
András GézsiCsaba Szalai2016-10-26 14:00:00Genetikai variánskivonatoló munkafolyamatok automatikus fúziója és a bayesi relevanciaelemzés alkalmazása jelölt gén asszociációs vizsgálatokban
András OlaszTamás Veszprémi2016-11-02 15:00:00Dispersion, an important weak force: Case studies and development of an anisotropic parameter-free procedure for the evaluation of dispersion
András Sándor HajnalTamás Tényi2016-12-21 13:00:00„Szomatikus és kognitív markerek vizsgálata szkizofréniában”
András Szabó-SolticzkyPéter Simon2016-12-14 16:30:00Dynamic models of epidemic spread on adaptive networks
Andrea AmbrusMárton Jolánkai2016-11-23 10:00:00A HELY-SPECIFIKUS TÁPANYAG-ELLÁTÁS ÉS AZ ŐSZI BÚZA (TRICTICUM AESTIVUM L.) MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Andrea Erika JuhászZsuzsanna Juhász2016-11-08 11:00:00A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben
Andrea NagyJózsef Vinkó2016-11-14 11:00:00Kollapszár szupernóva-robbanások fényességváltozásának modellezése
Andrea PöstényiLászló Erdey2016-12-15 13:00:00A 6 legnagyobb latin-amerikai ország külkereskedelmének vizsgálata gravitációs modellel
Andrea RajkóZsuzsa Szvetelszky2017-01-16 14:00:00A modern kori tabu működésének kommunikációs mechanizmusai
Anett KaszaRudolf TóthTibor Kovács2016-10-11 14:00:00A fővárosi metró alkalmazási lehetőségei és korlátai a katasztró-fák elleni védekezés területén
Anett Margit HorváthMihály Bihari2016-10-25 13:00:00PÁRTPÉNZTÁRAK. A parlamenti pártok éves pénzügyi beszámolóiban közölt záró egyenlegek alakulása a bevételek és kiadások mérlegsorok vizsgálatával (1990-2014)
Anett SzabóÁrpád Mike2016-10-18 14:00:00Az affinitás és akcesszibilitás szerepe az ioncsatornákon ható gyógyszerek hatásmechanizmusában
Anikó DózsaLászló Nagy2016-12-08 13:00:00Role of PPARγ in human sebaceous gland biology and pathology
Anikó VinczeCsaba SzabóTibor Ákos Hevesi2016-12-01 13:30:00Fitness improvement of show jumpers by high intensity aqua treadmill and feeding strategy
Anita AuszmannJudit Bóna2016-11-08 13:30:00Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői
Anita BeckGábor Fábián2016-11-28 14:00:00A fogászati félelem diagnosztikájának lehetőségei, különös tekintettel a szabadkézi rajzból, a kézírásból és a nyálszekrétumból mérhető paraméterekre
Anita KalaposAttila Nemes2016-10-26 13:00:00Left ventricular rotational and strain analysis by three-dimensional speckle tracking echocardiography in cardiomyopathies
Anita MarienIstván Piskóti2016-12-13 11:00:00A LAKOSSÁG TERÜLETI IDENTITÁSTUDATÁNAK MAGATARTÁSI MEGNYILVÁNULÁSAI ÉS MARKETINGASPEKTUSAI
Anna AdameczGábor Kézdi2016-10-28 15:30:00Evaluation of Educational Policies
Anna BiróJudit Navracsics2016-12-07 11:00:00Vajdasági magyar-szerb tizenéves fiatalok nyelvi kompetenciája. A muzslyai nyolcadik osztályos tanulók performanciája szóbeli és írásos narratívák tükrében
Anna KorompayZsuzsa SchaffAndrás Kiss2016-10-06 15:00:00Tricellulin expressziója humán pancreasban és májban, illetve ezek primer daganataiban
Anna Lívia LantosMarietta Horváthné Petróczy2016-11-25 09:30:00Magyarországon előforduló Monilinia fajok biológiai diverzitása és fungicid érzékenysége
Anna MatheszAndrás Dér2016-11-15 14:00:00A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása integrált optikai alkalmazásokban
Anna Medgyes-HorváthÁkos Sveiczer2016-11-28 12:30:00A hasadó élesztő növekedésének, osztódásának és méretkontroll mechanizmusainak vizsgálata
Anna Nóra KóródyZorán Vukoszávlyev2016-12-14 15:00:00Folytonosság és újítás. Örökségvédelem és kortárs építészet határterületei Spanyolországban
Annamária BretzLászló Nagy2016-12-02 14:30:00Bod Péter historia litteraria programja
Annamária Dulainé MadarászZoltán Ujváry2016-12-19 12:00:00Szászfenesi zenei hagyaték
Antal NyesteErvin Welker2016-10-27 13:00:00Cytoprotective and toxic function of the prion protein family
Attila BagdiSándor Tömösközi2016-11-22 11:00:00Utilization of wheat aleurone-rich flour in pasta and bread production and the oxidative modification of its arabinoxylan fraction
Attila GáspárJános (1952-2015) Kormos2016-11-11 12:00:00Reál-konvergenciafolyamatok mérése és értelmezése a közgazdaságtudományban – Növekedésökonometriai és szimulációs vizsgálatok
Attila GulyásAndrás Németh2016-10-13 14:00:00Különleges műveleti erők vezetésének és irányításának támoga-tási aspektusai
Attila KerekesAttila Nagy2016-12-08 15:00:00Optikai mérési módszerek fejlesztése és alkalmazása az aeroszolok légúti kiülepedésének vizsgálatára
Attila PásztorBenő Csapó2016-11-21 15:30:00Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése
Attila RétfalviImre Szegh2016-11-10 14:30:00Moduláris készülékek számítógéppel segített tervezése szekrényszerű alkatrészekhez
Attila Zoltán RabLászló Kornya2016-12-15 13:00:00Növekedési faktorok placentaris génexpressziójának kóroki szerepe a méhen belüli növekedési visszamaradás hátterében
Azahara Oliva GonzalezAntal Berényi2016-11-08 14:00:00Investigation of the hippocampal information processing in freely moving rats
Balázs DankaAndrás Róna-Tas2016-11-16 12:00:00The Pre-Islamic Oguz-nama -- A philological and linguistic analysis
Balázs IvádyDóra Szabó2016-12-12 14:00:00Gyermekkori Gram-negatív véráramfertőzések klinikai és mikrobiológiai jellemzői
Balázs MatuszkaJózsef Gerevich2016-10-26 14:00:00Egyes internalizációs és externalizációs tünetek vizsgálata a szerhasználati problémák kialakulása szempontjából veszélyeztetett serdülők és fiatal felnőttek körében
Balázs PankászÁgnes BálintZsolt Nemeskéri2016-12-08 10:30:00Online oktatási környezet és IKT tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásban
Bálint UrbánFerenc Pál2016-12-15 14:00:00A reinterpretação e a reescrita do mito de D. Sebastião na literatura pós-25 de Abril
Barbara BekeLászló Fodor2016-12-13 14:00:00A deformációs szalagok szerepe a kainozoos porózus üledékek szerkezetfejlődésében Észak-Magyarországon
Beáta CsányiRóbert Sepp2016-10-27 14:30:00Genetic analysis of hypertrophic cardiomyopathy phenocopies
Beáta Csépe-MuladiLászló Mucsi2016-10-21 12:00:00A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken
Beáta KariJudit Éva Kurucz2016-11-22 15:00:00A veleszületett immunitás vizsgálata Drosophila melanogasterben
Beatrix Éva PéterRóbert Horváth2016-10-06 10:00:00Living cells and copolymer coatings exposed to green tea polyphenol (EGCg): dynamic investigations using label-free optical biosensors
Béla László SoltészAttila Melegh2016-11-07 11:00:00„Migration and diaspora policies for development in Latin America”
Bence ToronyiKároly Kis2016-12-12 14:30:00Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján
Bernadette BalázsRéka Benczes2016-12-16 12:00:00Creative prefixations and the prefix un-. A cognitive linguistic analysis
Bernadette GebhardtZsuzsanna Gerner2016-10-17 12:00:00Cuius regio, eius nomen? Personennamenpolitik im mehrsprachigen Ungarn am Beispiel des Matrikelgesetzes 1894
Borszéki Judit Magdolna Károsi ZoltánnéJános Varga2016-10-27 09:00:00Az angol szaknyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése megvalósításában, fejlesztésük lehetőségei
Botond BernhardtKrisztina SzabóJenő Bernáth2016-10-11 10:30:00Kerti bazsalikom (Ocimum basilicum L.) taxonok biológiailag aktív anyagainak összehasonlító értékelése
Christian Dominik Fingas2016-12-12 14:00:00General and disease-specific mechanistic therapy approaches for optimization of liver transplantation
Csaba BazsóCsaba Hős2016-11-24 14:15:00Instability phenomena of pressure relief valves (Nyomáshatároló szelepek instabilitási jelenségei)
Csaba KovácsTamás Bender2016-11-28 12:00:00Sulphur bath in the treatment of musculosceletal disorders
Csaba PintérBéla MarosvölgyiGábor Kovács2016-10-13 10:00:00A Miscatnhus sinensis ’Tatai’ „energianád” fajta termesztésének és hasznosításának ökonómiai vizsgálata
Csilla TuzaBorbála Bak2016-10-28 10:00:00Állami céhszabályozás, céhpolitika III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt
Dalma Geréné RadványiPéter FodorZsuzsanna Jókainé Szatura2016-11-17 10:30:00Gombatermesztésben előforduló kártékony penészek korai kimutatása illékony másodlagos anyagcseretermékekkel
Dániel György VériLászló Beke2016-11-09 15:00:00Major János (1934-2008). Monográfia és œuvre katalógus
Dániel VetőIstván Sajtos2016-12-02 14:00:00Analysis of quasi-isometric polygonal buckling shapes of spherical shells
Dániel ZámbóAndrás Deák2016-11-23 10:15:00Directed self-assembly of gold nanoparticles: nanoparticle clusters and 2d ordered nanorings
Dávid MolnárMihály Balázs2016-11-11 12:00:00Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében
Diána Ágnes Varró-HorváthBeatrix Lábadi2016-10-06 11:00:00A társas megismerés és a becsapás megértésének fejlődése között fennálló összefüggések 1- 3 éves korú gyermekeknél
Diána HegyesiGéza Regdon2016-11-30 14:00:00STUDY OF THE WIDELY USED ETHYLCELLULOSE POLYMER AS FILM FORMING AND MATRIX FORMER AGENT
Dolóresz Ildikó SzabóGábor Veres2016-12-05 14:00:00Az életminőség, a csont metabolizmus és a D - vitamin ellátottság vizsgálata infliximabbal kezelt Crohn - beteg gyermekekben
Dóra BakonyiLea Haader2016-11-22 14:00:00Az Érdy-kódex 220 lapjának kritikai szövegkiadása és elemzése a kézazonosítás nyelvészeti módszerével
Dóra Lippai2016-11-02 14:30:00Alcohol-Induced Inflammasome Activation in the Intestine, Liver and Brain
Dóra MészárosLászló Podmaniczky2016-12-15 14:00:00A mezőgazdaság fenntarthatóságát értékelő módszer fejlesztése
Dorottya LaczkóAndrás RosztóczyViktória Venglovecz2016-11-23 14:30:00Multimodal Evaluation of Esophageal Epithelial Response in Gastroesophageal Reflux Disease
Dusán TimotityMihály Ormos2016-12-07 10:00:00EXPECTED DOWNSIDE RISK-BASED ASSET PRICING
Edina ZsupánEdit Madas2016-12-02 10:00:00A wolfenbütteli corvinacsoport
Edina Zsuzsanna MayerKároly Gerstner2016-10-24 09:00:00A budakeszi német nyelvjárás néhány morfoszintaktikai jelensége
Edit SárköziGyörgy Dénes BisztrayJános Kátai2016-11-11 09:00:00Nehézfém terhelés hatása talaj-növény rendszerekben
Emese BátyiAnita PaulovicsAndrás Bragyova2016-11-03 11:00:00A doktori képzés és a tudományos minősítés Magyarországon
Emőke Berghauer-OlaszZoltán VassLászló Nagy2016-10-25 14:00:00A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak feltáró módszere
Emőke FülöpMárta Csabai2016-11-09 11:30:00A gyógyítók kiégése az empátia és az érzelemszabályozás tükrében
Endre Károly KristófLászló Fésüs2016-12-01 13:00:00Novel inducers of human adipocyte browning; Utilization of population scale cellular analysis
Enikő Eszter HéjaTamás Váradi2016-12-15 11:00:00The Usability of Language Technology Methods and Parallel Corpora in Bilingual Lexicography. Quantifying Translational Equivalence
Erika Kajdácsi2016-10-18 13:30:00Az endotélium és az érrendszer érintettsége herediter angioödémában
Erika MirkóÁdám Miklósi2016-12-08 14:00:00The development and validation of a Dog Personality Questionnaire and the investigation of associations between behaviour coding and subjective rating and the role of experience in making video assess
Erika SiposÁkos Levente Tóth2016-12-15 15:00:00Hatások és elérési csatornák a 16-17 évesek egészségmagatartására. A fizikai aktivitás, a szubjektív jóllét és az abortuszprevenció területén.
Erika VargaAndrás Erdőhelyi2016-11-18 11:00:00CeO2 hordozós Rh-Co katalizátorok felületi és morfológiai jellemzése
Erzsébet BoriGábor Varga2016-12-02 14:30:00A zománcképződés és a nyálszekréció epiteliális transzportfolyamatainak jellemzése
Eszter CsajágiGábor Pavlik2016-10-26 10:30:00A szív edzésadaptációja a sportágak dinamikus-statikus beosztásának függvényében, valamint az edzésciklusok hatása a kardiális adaptációra
Eszter FábiánDóra ReglődiKrisztina Kovács2016-11-25 12:00:00„A PACAP szerepének vizsgálata retina pigmenthámsejtekben”
Eszter HarsányiÉva Galambos2016-11-03 14:00:00RÓMAI KORI FALFESTMÉNYEK KÉSZÍTÉS–TECHNIKÁJA, FELTÁRÁSA, RENDSZEREZÉSE, KUTATÁSA
Eszter SoósTivadar Vida2016-10-18 14:00:00A Hernád-völgy településtörténete a Kr. u. 1-4/5. században
Éva Judit GajzágóTibor Dőry2016-12-06 14:00:00AZ INNOVÁCIÓS KÖZVETÍTŐ – INTERMEDIER – SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK HATÉKONYSÁGA azaz Hogyan javítható a hazai innovációs közvetítő szervezetek működése?
Éva KerényiEleonóra Géra2016-10-14 10:00:00Fürdőélet Gömörben a "hosszú" 19. században
Éva KovácsLászló Kupa2016-11-22 13:30:00A sikeresség mérési kísérlete – az Európai Kulturális Főváros projektek tükrében

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2318 ( 2016. XI. 26. )