Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám RákGyörgy Cserey2014-09-22 10:30:00RACER data stream based array processor and algorithm implementation methods as well as their applications for parallel, heterogeneous computing architectures
Ágnes HalászIstván Benczes2014-09-22 10:30:00Politikai költségvetési ciklusok - Fiskális ciklushatások az állami kiadásokban, új demokráciákban - Magyarország és Lengyelország komparatív elemzése
Ágnes OroszMiklós Szanyi2014-09-19 11:00:00Generosity Trends of Welfare State Regimes Before and After the Crisis
Albin SzalaiVladimír Székely2014-10-01 13:15:00Lineáris elosztott RC hálózatok analízise
András KovácsZsolt Frei2014-09-30 15:00:00Statistical Probes of Secondary CMB Anisotropies and Non-Gaussianities
Andrea Aranyossyné SzegediMária Majdánné Mohos2014-09-16 13:00:00"Az orosz exklávé, Kalinyingrád oblaszty helyzete a környező országok EU és NATO csatlakozását követően – a turizmus mint kitörési lehetőség"
Andrea KádárCsaba Fekete2014-09-16 15:00:00A hipofiziotróf thyrotropin-releasing hormont (TRH) termelő idegsejtek vizsgálata a rágcsáló hipotalamuszban
Andreja NemetJiri Klemes2014-09-25 14:00:00Optimisation and Integration of Renewable Energy Generation and Management Options
Anita JakabJános Kátai2014-09-26 11:30:00Műtrágyák és biokészítmények hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására és termékenységére
Anita KernMárta Vargha2014-09-30 10:00:00Kórokozó vírusok előfordulása magyarországi felszíni- és fürdővizekben
Anita SoósLászló Somogyi2014-09-05 11:00:00Növényi eredetű zsiradékok hatása az állati eredetű zsírok fizikai tulajdonságaira
Anna Vargáné KissMárta Gácsi2014-09-24 11:00:00Comparative social cognition: behavioural, genetic and neurohormonal components
ANNAMÁRIA HORVÁTHNÉ KÖKÉNYZsuzsanna Széles2014-09-02 11:00:00AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS HATÁSA A LAKOSSÁG HOSSZÚ TÁVÚ MEGTAKARÍTÁSAIRA
Arnold TóthGéza Székely2014-09-29 14:00:00A marketungkommunikáció és pénzügyi eredményességének mérése magyar borászatok körében
Áron BorosJózsef Varga2014-09-25 11:00:00Víziközmű beruházások gazdasági értékelésének dilemmái - A 2007-2013 közötti magyarországi szennyvízgazdálkodási projektek tapasztalatai
Áron LászkaLevente Buttyán2014-07-28 13:15:00Robustness Against Strategic Attacks
Árpád LábadiPéter Balogh2014-10-13 13:00:00„Developmental reprogramming of splenic vasculature and homeostasis of B-1a cells in Nkx2.3 homeodomain transcription factor deficient mouse model”
Attila Gábor NagyZoltán Hózer2014-07-29 14:00:00Modellek és számítások a paksi atomerőmű környezetébe kerülő esetleges üzemzavari radionuklid kibocsátás meghatározására
Attila GéczyZsolt Illyefalvi-Vitéz2014-08-27 10:15:00A gőzfázisú forrasztási technológia folyamatának vizsgálata
Balázs Almási2014-09-06 11:30:00Nagytétény – tiszta lappal
Balázs VargaÁrpád Tósaki2014-10-28 13:00:00Retinakárosodások farmakológiai kivédése
Balázs VenkovitsTibor Glant2014-09-19 14:30:00"We Are Clearly Deceived at Home:" Inter-American Images and the Depiction of Mexico in Hungarian Travel Writing During the Second Half of the Nineteenth Century
Bálint Károly MedgyesGábor Harsányi2014-09-03 10:30:00Az elektrokémiai migráció mikroelektronikai alkalmazásokban
Benjámin Sándor GyarmatiAndrás Szilágyi2014-09-02 13:00:00Redox- and pH-sensitive poly(aspartic acid) hydrogels: from chemistry to adjustable response
Blanka SzilvássyLászló Abrankó2014-09-09 11:00:00Élelmi növények polifenol készletének vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel
Dávid StöckertMargit Földesi2014-09-25 10:00:00A Harmadik Birodalom németségpolitikája Magyarországon; magyarnémetek Németország árnyékában (1938-1945)
Dávid TurbuczIgnác Romsics2014-10-02 10:00:00A Horthy-kultusz 1919-1944
Dávid VigKlára Kerezsi2014-10-13 16:00:00Korlátlan fájdalom? A bebörtönzés kirekesztő hatásai a semlegesítésben és azon túl
DIÁNA KNIPLGergely Röst2014-09-19 11:00:00„Transmission dynamics of infectious diseases on transportation networks”
Dóra Papp-VidKatalin Sárváry2014-09-19 14:00:00AURA RUHA - A XXI. századi káros környezeti hatások enyhítése a textilipari fejlesztések alkalmazásával, szubjektív védelem tradicionális és mai öltözékek segítségével
Edit Tóthné LauferImre RudasMárta Takács2014-09-09 11:30:00Mamdani-típusú következtetési rendszeren alapuló kockázatkiértékelő módszerek optimalizálása
Emese GulyásAndrás Székely2014-09-24 15:00:00W.A.Mozart: ESZ-DÚR SINFONOA CONCERTANTE HEGEDŰRE, BRÁCSÁRA ÉS ZENEKARRA (K364)
Emese ÚjváriIstván Mihály StiptaBéla Szabó2014-09-01 13:30:00A kezes megtérítési igényei a római jogban
Erzsébet BaloghAnna Fenyvesi2014-09-30 11:30:00Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes
Eszter DraskóczyJózsef Pál2014-09-18 15:00:00Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Comediában
Eszter Márta BánkiDóra ReglődiAndrea Tamás2014-10-07 14:00:00„A PACAP és a PACAP receptorok szerepének vizsgálata diabeteses nephropathia és neurogén gyulladás állatmodelljében”
Éva JebelovszkiTamás Forster2014-09-26 13:00:00Mechanisms of vascular adaptation to obesity
Fanni GelleyBalázs NemesAndrás Kiss2014-09-02 15:00:00Rekurrens betegségek májátültatés után
Ferenc RuzsnavszkyJános Magyar2014-09-30 13:00:00Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra
Gábor János PáliTamás KozsikF. Horia Pop2014-09-23 13:00:00Functional Modelling of Operating Systems
Gábor János TornaiGyörgy CsereyTamás Roska2014-08-28 10:30:00Implementation of Medical Imaging Algorithms on Kiloprocessor Architectures
Gábor Pál SzijjártóAndrás Tompos2014-09-08 13:00:00Multicomponent catalysts for steam reformation of ethanol
Gabriella HaászLajos Sipos2014-09-12 11:00:00Babits Mihály és a San Remo-díj
Gergely BertaGyörgy ifj. Sétáló2014-09-15 10:44:00„Kémiailag előidézett TrkA-expresszió változás hatásai PC12 sejtekben”
Gergely KarácsonyIstván Kukorelli2014-09-03 15:00:00Állami szerepek a felsőoktatásban
György DupkaMiklós Horváth2014-09-19 13:00:00A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946
Györgyi Szabó2014-09-04 11:00:00A hasüregi adhéziók kialakulását befolyásoló tényezők, következményeik és a prevenció lehetőségei
Hajnalka HorváthGyörgy DévaiMátyás Présing2014-09-25 11:00:00A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken
Hella Baráthné SimkóZsuzsanna Pluhár2014-10-10 11:00:00Őshonos Thymus (Kakkukfű) taxonok kémiai diverzitásának, valamint termesztési lehetőségeinek értékelése
Ildikó HudákMagdolna Tóth2014-09-24 14:00:00Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro burgonya- és almanövényeken
Ildikó UngváriCsaba Szalai2014-08-27 10:30:00A gyermekkori asthma patomechanizmusát befolyásoló genetikai variációk és gén-környezet interakciók vizsgálata
Imre GaraiAndrás Németh2014-07-24 10:00:00Az Eötvös Collegium, mint a tanári elitképzés intézménye
Jácint FerenczÉva Göndör2014-09-05 14:00:00Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése
János PánovicsGábor Fazekas2014-09-26 11:00:00A multiparadigmás programozási nyelvek megjelenése a mesterséges intelligencia oktatásában
János SamuJolán Orbán2014-09-26 15:00:00Határpoétikák. Redukció mint intenzív nyelvhasználat Domonkos István és Ladik Katalin költészetében
Johanna KeresnyeiZoltán Bachman2014-09-06 11:00:00spacemakerBOOK_ NNNalllee_ design
Jorn Johannes Marinus van RijÁgoston Csanád MohayErzsébet Szalayné Sándor2014-09-12 11:00:00The trafficking and sexual exploitation of native Hungarian speaking women in the Netherlands
József PántyaJudit Molnárné Kovács2014-09-29 11:00:00Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata
Judit Tóth-LiptákLászló Krenács2014-09-11 15:00:00Immunophenotypic marker analysis of hairy cell leukemia in paraffin-embedded bone marrow trephine biopsies
Kálmán TornaiJános LevendovszkyAndrás Oláh2014-08-26 16:30:00HATÉKONY MONITOROZÁS ÉS ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS ÉRZÉKELŐ HÁLÓZATOKKAL
Kálmán Zsombor SzabóL. György Balázs2014-09-04 14:00:00Bond characteristics of NSM reinforcements based on advanced test methods
Katalin ÁbrahámBéla BaranyiJudit Csoba2014-09-24 10:30:00A felnőttképzés integrációs szerepe az alacsony képzettségűek körében az Észak-alföldi régióban
Katalin Andrea CsanakyDóra ReglődiAndrea Tamás2014-09-23 14:00:00„A PACAP és receptorának vizsgálata az anyatejben, különböző tejalapú készítményekben, az emlő szövetében és sejttenyészeteiben”
Katalin Anikó BokánJános Taller2014-09-25 11:00:00Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai
Katalin WolffPéter Sótonyi2014-09-17 14:00:00Antropológiai életkorbecslő módszerek kontrollvizsgálata és a koponyavarratok záródásának genetikai vizsgálata
Kinga M.Szilágyi2014-09-06 15:00:00TÉR és IDŐ a kertépítészeti örökségvédelemben
Kornél Tibor TóthAndrás Kozma2014-09-29 11:00:00A pénzügyi kimutatások hasznossága és a számviteli elvek átalakulása az értékpapírok és a származékos ügyletek banki kockázatokra gyakorolt hatásának vizsgálatán keresztül
Krisztina BohácsKatalin Radványi2014-09-18 14:00:00A Feuerstein-i közvetített tanulási tapasztalat és az „Instrumental Enrichment“ klinikai alkalmazása
Kun TianCsaba Dobó Nagy2014-09-04 10:00:00Atomistic Origins of Fracture Toughness of Bioactive Glass Cement During Setting
Lajos SomogyváriJános Géczi2014-09-24 14:00:00A tudásátadás, nevelés intézményi és intézményen kívüli terei (Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960-1970)
László Bihari-HorváthAntal Lovas Kiss2014-09-18 08:00:00Legelőpuszták – szőlőskertek – tanyavilágok
László ElekZsolt Kovács2014-09-01 14:00:00Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása
László NagySándor M. KissAttila Horváth2014-10-07 10:00:00Az „ifjabb” Andrássy Ifj. gr. Andrássy Gyula politikai, tudományos és kulturális tevékenységének fő irányelvei
László PéterGyula Kóródi2014-09-18 15:00:00A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek összefüggései a védelmi szektorban
László PolgárPéter Fodor2014-09-09 15:00:00Növényvédő szerek és azok bomlástermékeinek vizsgálata élelmiszerekben HPLC-(ESI+)MS technikákkal
LEVENTE KOVÁCSJános TőzsérViktor Jurkovich2014-09-18 10:00:00AKUT ÉS KRÓNIKUS STRESSZ VIZSGÁLATA TEJELŐ TEHENEKEN A SZÍVRITMUS-VÁLTOZÉKONYSÁG MEGHATÁROZÁSÁVAL
Lóránd KissPiroska RévészMária Deli2014-10-01 14:00:00EFFECTS OF ABSORPTION ENHANCER SURFACTANTS ON CULTURE MODELS OF INTESTINAL AND VASCULAR BARRIERS
Magdolna DaniÁgnes Farkas2014-08-28 11:15:00Széleslevelű csenkesz (Festuca L.) taxonok levélanatómiai diverzitása
MÁRIA MEGYERILászló LángIstván Molnár2014-09-19 09:30:00GÉNBANKI TRITICUM MONOCOCCUM TÉTELEK MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI ELEMZÉSE ÉS KIAKNÁZÁSA A BÚZANEMESÍTÉS SZÁMÁRA
Mariann Füzesiné HudákIlona Kovács2014-09-08 14:00:00UNDERSTANDING BASIC VISUAL MECHANISMS THROUGH VISUAL ILLUSIONS
Mariann KremlitzkaAnna Erdei2014-09-05 10:00:00Expression and function of complement -and Toll-like receptors in human B cells under physiological and autoimmune conditions - linking innate and adaptive immunity
Márton Levente HorváthAndrás Soós2014-09-26 14:00:00Egy műfaj illegalitásban -Misekompoziciók Magyarországon 1949 és 1969 között
Miklós KollerGyörgy Cserey2014-09-16 10:30:00Spatial–Temporal Event Recognition and Metastable Oscillations in CNN Wave Computer
Milán MagdicsLászló Szirmay-Kalos2014-09-17 15:15:00GPU-based Particle Transport for PET Reconstruction
Nóra MikeMiklós PestiZoltán Gazdag2014-09-26 13:00:00A patulin és a zearalenon mikotoxinok oxidatív stressz folyamatainak és szabályzásának vizsgálata
Norbert PásztorAttila PálGábor Németh2014-09-09 12:00:00Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion
Ottó BenczenleitnerJózsef Bognár2014-08-19 11:00:00A sportágspecifikus motoros tesztek szerepe az elit kalapácsvetők eredményességében
Péter KontraIstván ifj. Kistelegdi2014-09-06 11:30:00Gyakorlati tapasztalataim a membrán építészetben
Petra SánthaMagdolna PákáskiJános Kálmán2014-09-29 16:00:00Stress – induced changes in gene transcriptions and translations related to Alzheimer's disease
Richárd RespergerAnnamária Artner2014-09-23 14:00:00A magyar gyermekvédelem a változások tükrében, kiemelten a gyermekvédelmi szakellátás a 21. század elején
Richárd TüdőZoltán Bácsalmásy2014-09-06 10:00:00Multifunkcionális szinház és konferencia központ
Rita AndorkóÁrpád Szentesi2014-09-03 10:00:00Studies on carabid assemblages and life-history characteristics of two Carabus (Coleoptera, Carabidae) species
Rita Bajor-LampertAttila Csemez2014-08-29 10:00:00A tanösvények szerepe és kialakítási szempontrendszere "Zöld tantermek" Budapest helyi jelentőségű védett területein
Roland PsáderÁgnes Sterczer2014-10-08 14:00:00Az endoszkópia szerepe és lehetőségei a gasztroenterológiai diagnosztika és terápia néhány területén kutyában
Sándor SáfárJózsef Tihanyi2014-08-25 11:00:00A bilaterális erőkifejtés jellemzőinek mechanikai és idegélettani okai
Sarolta KomlósiPál Czobor2014-09-15 11:15:00Az érzelmi arcfelismerés elektrofiziológiaikorrelátumai szkizofréniában félelmet kifejező arcoknál
Szabolcs HelfrichAntal Lázár2014-09-23 14:00:00Felhagyott ipari épületek újrahasznosítása
Szilvia KollárBéla MárkusZoltán Vekerdy2014-09-12 11:00:00Spatio-Temporal Analysis of Vegetation Habitats in Riparian Wetlands
Szilvia Szekeresné SzabóMária FiglerMónika Kerényi2014-09-24 14:30:00EGYES NÖVÉNYI CSÍRÁK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS MIKROBIOLÓGIAI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉS TÁPLÁLKOZÁSI JELENTŐSÉGÜK
Szimonetta LohnerTamás Decsi2014-09-23 14:00:00„Evidence-based research in pediatric mutrition focus on the supplementation of polyunsaturated fatty acids and prebiotics”


2014. VII. 28.
The Hungarian Doctoral Council and the Hungarian Doctoral Data Base
Overview

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1462 ( 2014. IX. 12. )