Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes HalászIstván Benczes2014-09-22 10:30:00Politikai költségvetési ciklusok - Fiskális ciklushatások az állami kiadásokban, új demokráciákban - Magyarország és Lengyelország komparatív elemzése
Ágnes OroszMiklós Szanyi2014-09-19 11:00:00Generosity Trends of Welfare State Regimes Before and After the Crisis
Albin SzalaiVladimír Székely2014-10-01 13:15:00Lineáris elosztott RC hálózatok analízise
Alexandra KissZoltán Csanádi2014-10-03 13:00:00Egyszerűsített pitvarfibrilláció ablációs technikák értékelése a klinikai siker és a biztonságosság alapján
András KovácsZsolt Frei2014-09-30 15:00:00Statistical Probes of Secondary CMB Anisotropies and Non-Gaussianities
Andrea Aranyossyné SzegediMária Majdánné Mohos2014-09-16 13:00:00"Az orosz exklávé, Kalinyingrád oblaszty helyzete a környező országok EU és NATO csatlakozását követően – a turizmus mint kitörési lehetőség"
Andrea Szabó-BenedekKatalin Takácsné György2014-10-21 14:00:00A CSR-GYAKORLAT VIZSGÁLATA A VÁLLALATVEZETŐI ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK TÜKRÉBEN
Andreja NemetJiri Klemes2014-09-25 14:00:00Optimisation and Integration of Renewable Energy Generation and Management Options
Anett HodosiDóra GyőrffyAttila Gilányi2014-10-08 14:30:00Social Trust and the Legal System Through the Lens of the Puzzle of Great Britain
Anita JakabJános Kátai2014-09-26 11:30:00Műtrágyák és biokészítmények hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására és termékenységére
Anita KernMárta Vargha2014-09-30 10:00:00Kórokozó vírusok előfordulása magyarországi felszíni- és fürdővizekben
Anita SoósLászló Somogyi2014-09-05 11:00:00Növényi eredetű zsiradékok hatása az állati eredetű zsírok fizikai tulajdonságaira
Anna Vargáné KissMárta Gácsi2014-09-24 11:00:00Comparative social cognition: behavioural, genetic and neurohormonal components
Arnold TóthGéza Székely2014-09-29 14:00:00A marketungkommunikáció és pénzügyi eredményességének mérése magyar borászatok körében
Áron BorosJózsef Varga2014-09-25 11:00:00Víziközmű beruházások gazdasági értékelésének dilemmái - A 2007-2013 közötti magyarországi szennyvízgazdálkodási projektek tapasztalatai
Árpád LábadiPéter Balogh2014-10-13 13:00:00„Developmental reprogramming of splenic vasculature and homeostasis of B-1a cells in Nkx2.3 homeodomain transcription factor deficient mouse model”
Attila GéczyZsolt Illyefalvi-Vitéz2014-08-27 10:15:00A gőzfázisú forrasztási technológia folyamatának vizsgálata
Attila PéterfalviIstván BukovicsJózsef Solymosi2014-09-29 10:00:00Átláthatóság a védelmi igazgatásban
Balázs Almási2014-09-06 11:30:00Nagytétény – tiszta lappal
Balázs GönciBálint Szabó2014-10-20 15:30:002D sejtmozgás és vírusterjedés in vitro valamint 3D kollektív mozgás in silico statisztikus fizikája
Balázs VargaÁrpád Tósaki2014-10-28 13:00:00Retinakárosodások farmakológiai kivédése
Bálint BécsiFerenc Erdődi2014-10-16 13:00:00Protein foszfatázokat szabályozó kölcsönhatások meghatározása felületi plazmonrezonancián alapuló kötődési vizsgálatokkal
Bálint Károly MedgyesGábor Harsányi2014-09-03 10:30:00Az elektrokémiai migráció mikroelektronikai alkalmazásokban
Barnabás HorváthIstván Szalai2014-10-08 10:00:00Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata
Beáta MészárosEszter Csoma2014-10-06 13:00:00Feltörekvő , új humán polyomavírusok és humán herpeszvírus 6A prevalenciájának vizsgálata
Benjámin Sándor GyarmatiAndrás Szilágyi2014-09-02 13:00:00Redox- and pH-sensitive poly(aspartic acid) hydrogels: from chemistry to adjustable response
Bernadett Modriánné HorváthAttila Péteri2014-09-30 14:00:00Topik und Thema. Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten
Blanka SzilvássyLászló Abrankó2014-09-09 11:00:00Élelmi növények polifenol készletének vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel
Cecília GondaAttila Bai2014-10-06 10:00:00Szőlővenyige szerepe és felhasználási módja a helyi biomassza-hasznosításban
Csilla BaloghTivadar Vida2014-10-03 14:00:00A Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének problémái
Dániel LőkösKornél Sipos2014-08-21 14:00:00A csoportos gyógyúszás hatása a tartáshibás fiatalok szorongására, testi énképére és mozgásos ügyességére
Dávid StöckertMargit Földesi2014-09-25 10:00:00A Harmadik Birodalom németségpolitikája Magyarországon; magyarnémetek Németország árnyékában (1938-1945)
Dávid TurbuczIgnác Romsics2014-10-02 10:00:00A Horthy-kultusz 1919-1944
Dávid VigKlára Kerezsi2014-10-13 16:00:00Korlátlan fájdalom? A bebörtönzés kirekesztő hatásai a semlegesítésben és azon túl
Dénes KarasszonAndrás Batta2014-10-02 09:00:00Richard Strauss, az operaszerző
DIÁNA KNIPLGergely Röst2014-09-19 11:00:00„Transmission dynamics of infectious diseases on transportation networks”
Edit Tóthné LauferImre RudasMárta Takács2014-09-09 11:30:00Mamdani-típusú következtetési rendszeren alapuló kockázatkiértékelő módszerek optimalizálása
Emese GulyásAndrás Székely2014-09-24 15:00:00W.A.Mozart: ESZ-DÚR SINFONOA CONCERTANTE HEGEDŰRE, BRÁCSÁRA ÉS ZENEKARRA (K364)
Erzsébet BaloghAnna Fenyvesi2014-09-30 11:30:00Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes
Eszter DraskóczyJózsef Pál2014-09-18 15:00:00Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Comediában
Eszter Márta BánkiDóra ReglődiAndrea Tamás2014-10-07 14:00:00„A PACAP és a PACAP receptorok szerepének vizsgálata diabeteses nephropathia és neurogén gyulladás állatmodelljében”
Éva JebelovszkiTamás Forster2014-09-26 13:00:00Mechanisms of vascular adaptation to obesity
Éva JózsaKatalin Ősz2014-10-14 12:00:001,4-BENZOKINON-SZÁRMAZÉKOK FOTOKÉMIAI ÉS REDOXISAJÁTSÁGAI
Éva Margit KovácsGyörgy HajnalMiklós Imre2014-09-30 16:00:00Koordinációs mechanizmusok és fejlődésük a magyar államigazgatásban (1990-2014)
Fanni GelleyBalázs NemesAndrás Kiss2014-09-02 15:00:00Rekurrens betegségek májátültatés után
Fanni MandákÁkos Cserny2014-10-02 15:00:00A politika prezidencializációja-Magyarország, Ol
Ferenc RuzsnavszkyJános Magyar2014-09-30 13:00:00Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra
Gábor ErdeiKecskeméthy Klára Siposné2014-10-14 15:00:00A bűnözésföldrajz elméleti és gyakorlati összefüggései
Gábor János PáliTamás KozsikF. Horia Pop2014-09-23 13:00:00
defense cancelled
Functional Modelling of Operating Systems
Gábor Pál SzijjártóAndrás Tompos2014-09-08 13:00:00Multicomponent catalysts for steam reformation of ethanol
Gabriella GulyásAndrás Jávor2014-10-29 11:00:00Gazdasági állatfajok vizsgálata proteomikai módszerek alkalmazásával
Gabriella HaászLajos Sipos2014-09-12 11:00:00Babits Mihály és a San Remo-díj
Gergely BertaGyörgy ifj. Sétáló2014-09-15 10:44:00„Kémiailag előidézett TrkA-expresszió változás hatásai PC12 sejtekben”
György DupkaMiklós Horváth2014-09-19 13:00:00A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946
Györgyi Szabó2014-09-04 11:00:00A hasüregi adhéziók kialakulását befolyásoló tényezők, következményeik és a prevenció lehetőségei
Hajnalka HorváthGyörgy DévaiMátyás Présing2014-09-25 11:00:00A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken
Hella Baráthné SimkóZsuzsanna Pluhár2014-10-10 11:00:00Őshonos Thymus (Kakkukfű) taxonok kémiai diverzitásának, valamint termesztési lehetőségének értékelése
Ildikó FejesFerenc Gereben2014-11-13 16:00:00A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban
Ildikó HudákMagdolna Tóth2014-09-24 14:00:00Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro burgonya- és almanövényeken
Ildikó UngváriCsaba Szalai2014-08-27 10:30:00A gyermekkori asthma patomechanizmusát befolyásoló genetikai variációk és gén-környezet interakciók vizsgálata
István Dániel MosonyiAndrea Tillyné Mándy2014-10-22 14:00:00In vitro regeneráció és szaporodás különleges útja Spathiphyllum hibridek esetén
István KollaiAndrás Blahó2014-09-29 14:00:00Emlékezetpolitika Szlovákiában és a szlovák társadalom magyarságképe
István Lajkó IstvánMárta Papp2014-09-25 04:00:00Vlagyimir Szofronyickij
János PánovicsGábor Fazekas2014-09-26 11:00:00A multiparadigmás programozási nyelvek megjelenése a mesterséges intelligencia oktatásában
János SamuJolán Orbán2014-09-26 15:00:00Határpoétikák. Redukció mint intenzív nyelvhasználat Domonkos István és Ladik Katalin költészetében
Johanna KeresnyeiZoltán Bachman2014-09-06 11:00:00spacemakerBOOK_ NNNalllee_ design
Jorn Johannes Marinus van RijÁgoston Csanád MohayErzsébet Szalayné Sándor2014-09-12 11:00:00The trafficking and sexual exploitation of native Hungarian speaking women in the Netherlands
József PántyaJudit Molnárné Kovács2014-09-29 11:00:00Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata
Judit Tóth-LiptákLászló Krenács2014-09-11 15:00:00Immunophenotypic marker analysis of hairy cell leukemia in paraffin-embedded bone marrow trephine biopsies
Kálmán Zsombor SzabóL. György Balázs2014-09-04 14:00:00Bond characteristics of NSM reinforcements based on advanced test methods
Károly BelényesyIstván Feld2014-09-22 14:00:0015-16. századi ágyúöntő műhely Budán – Az ágyúöntés mesterei, technikája és a haditechnika átalakulása a reneszánsztól az újkorig
Katalin Andrea CsanakyDóra ReglődiAndrea Tamás2014-09-23 14:00:00„A PACAP és receptorának vizsgálata az anyatejben, különböző tejalapú készítményekben, az emlő szövetében és sejttenyészeteiben”
Katalin Anikó BokánJános Taller2014-09-25 11:00:00Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai
Katalin SzalókiGábor Kutasi2014-09-29 16:00:00„A Nemzeti Parlamentek Lehetőségei Az Európai Uniós Döntéshozatal Befolyásolására
Katalin SzenesGyula Hermann2014-10-08 10:00:00Supporting Enterprise Governance on IT Security Bases
Katalin WolffPéter Sótonyi2014-09-17 14:00:00Antropológiai életkorbecslő módszerek kontrollvizsgálata és a koponyavarratok záródásának genetikai vizsgálata
Kinga M.Szilágyi2014-09-06 15:00:00TÉR és IDŐ a kertépítészeti örökségvédelemben
Kornél Tibor TóthAndrás Kozma2014-09-29 11:00:00A pénzügyi kimutatások hasznossága és a számviteli elvek átalakulása az értékpapírok és a származékos ügyletek banki kockázatokra gyakorolt hatásának vizsgálatán keresztül
Krisztina BohácsKatalin Radványi2014-09-18 14:00:00A Feuerstein-i közvetített tanulási tapasztalat és az „Instrumental Enrichment“ klinikai alkalmazása
Krisztina NikowitzGéza Regdon2014-10-14 11:00:00MANUFACTURING AND INVESTIGATION OF COATED PELLETS CONTAINING WATER-SOLUBLE ACTIVE INGREDIENTS
Kun TianCsaba Dobó Nagy2014-09-04 10:00:00Atomistic Origins of Fracture Toughness of Bioactive Glass Cement During Setting
Lajos SomogyváriJános Géczi2014-09-24 14:00:00A tudásátadás, nevelés intézményi és intézményen kívüli terei (Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960-1970)
László ElekZsolt Kovács2014-09-01 14:00:00Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása
László NagySándor M. KissAttila Horváth2014-10-07 10:00:00Az „ifjabb” Andrássy Ifj. gr. Andrássy Gyula politikai, tudományos és kulturális tevékenységének fő irányelvei
László PálSándor Szűcs2014-10-14 13:00:00Az illegális forrásokból származó tömény szeszesitalokban előforduló alifás alkoholok hatása granulociták és monociták funkcionális állapotára
László PéterGyula Kóródi2014-09-18 15:00:00A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek összefüggései a védelmi szektorban
László PolgárPéter Fodor2014-09-09 15:00:00Növényvédő szerek és azok bomlástermékeinek vizsgálata élelmiszerekben HPLC-(ESI+)MS technikákkal
Lidia HateganMiklós Szekeres2014-10-20 14:00:00Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana
Lilla BauerGyörgy JeneiGyörgy Gajduschek2014-10-01 16:00:00Közpolitikai kényszerek és mozgásterek
Lóránd KissPiroska RévészMária Deli2014-10-01 14:00:00EFFECTS OF ABSORPTION ENHANCER SURFACTANTS ON CULTURE MODELS OF INTESTINAL AND VASCULAR BARRIERS
Magdolna DaniÁgnes Farkas2014-08-28 11:15:00Széleslevelű csenkesz (Festuca L.) taxonok levélanatómiai diverzitása
Mariann Füzesiné HudákIlona Kovács2014-09-08 14:00:00UNDERSTANDING BASIC VISUAL MECHANISMS THROUGH VISUAL ILLUSIONS
Márton Levente HorváthAndrás Soós2014-09-26 14:00:00Egy műfaj illegalitásban -Misekompoziciók Magyarországon 1949 és 1969 között
Máté Csaba SzabóFerenc Szabó A.2014-10-07 15:00:00A brit és amerikai külbirtokok státusza és biztonsági problémái
Miklós Emil MincsovicsIstván Faragó2014-10-08 16:00:00Maximum principles in the theory of numerical methods
Milán MagdicsLászló Szirmay-Kalos2014-09-17 15:15:00GPU-based Particle Transport for PET Reconstruction
Nóra LehotaiZsuzsanna KolbertLászló Erdei2014-10-09 14:00:00Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége
Nóra MikeMiklós PestiZoltán Gazdag2014-09-26 13:00:00A patulin és a zearalenon mikotoxinok oxidatív stressz folyamatainak és szabályzásának vizsgálata
Norbert PásztorAttila PálGábor Németh2014-09-09 12:00:00Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion
Norbert Zsolt AgárdiMátyás Márton2014-10-10 09:00:00Automatizálási lehetőségek a tematikus kartográfiában


2014. VII. 28.
The Hungarian Doctoral Council and the Hungarian Doctoral Data Base
Overview

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1458 ( 2014. IX. 11. )