Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adalbert (Rácz Béla) RatsGyörgy Szakmány2014-04-29 14:00:00Kárpátaljai őskőkori kőeszközök és lehetséges nyersanyagok archeometriai vizsgálati eredményei
Ádám BácsiAttila Virosztek2014-05-21 10:00:00Theoretical study of gapless low-dimensional systems: graphene and the Luttinger model
Ádám ZsarnóczayGergely Vigh L.2014-04-25 14:15:00Experimental and Numerical Investigation of Buckling Restrained Braced Frames for Eurocode Conform Design Procedure Development
Adrienn Baloghné BakkMárta Lóczi2014-03-20 14:00:00Integrált óvodai nevelés helyzetének vizsgálata az óvodapedagógus – képzésben különös tekintettel a sajátos nevelésű gyermekre
Adrienn Papp-DankaJános Ollé2014-04-14 14:00:00Az online tanulási környezettel támogatott oktatási formák tanulásmódszertanának vizsgálata
Adrienn TóthSándor Alex NagyKatalin Zsuga2014-05-05 11:30:00Kerekesféreg (Rotifera) közösségek faunisztikai és ökológiai vizsgálata a Kárpát-medence időszakos szikesein
Ágnes BajzaZoltán Szilvássy2014-02-21 14:00:00A nitrogén monoxid szerepének tanulmányozása az inzulinrezisztencia kialakulásában
Ágnes BaloghZoltán Papp2014-04-29 13:00:00Fehérje karboniláció miofilamentáris hatásai és szerepe a posztinfarktusos szívizom - átépülésben
Ágnes FeketeIstván NagyIstván Zalatnay2014-04-11 13:00:00Liturgia és idő - A magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében
Ágnes Magyarné FazekasErzsébet CzacheszEndre Barkó2014-05-08 14:00:00Vizsgálatok 15-16 éves tanulók olvasási és médiahasználati szokásairól
Ágnes NagyÉva Málovics2014-03-06 12:00:00A családi napközi munkahelyteremtő szerepe, és hatása a női foglalkoztatásra
Ágnes PrókaiAttila Szabó2014-03-28 14:00:00Terápiás lehetőségek diabéteszes és allograft nefropátia megelőzésében, kezelésében
Ágnes RoseckerZoltán Bajory2014-03-11 14:00:00Vaseline injection, an inadequate method for penile augmentation
Ágnes TőrösIstván Magas2014-05-14 09:00:00„Az árfolyam-politika szerepe Kína gazdasági növekedésében”
Ágnes TöttősErzsébet Szalayné Sándor2014-05-16 15:00:00Az Európai Unió legális migrációs politikájának hangsúlyeltolódása különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra
Ágota HajasEdit Bodolay2014-02-19 14:00:00Kórlefolyás, prognózis és fenotípusok kevert kötőszöveti betegségben
Ákos BenkSándor MihókImre Mucsi2014-04-28 10:30:00A MAGYAR NEMESÍTETT KENDERMAGOS TYÚK GÉNMEGŐRZÉSÉNEK EREDMÉNYEI
Ákos MojzesPéter Földesi2014-02-25 10:00:00Környezetbarát párnázóanyagokalkalmazásához szükséges tervezési és vizsgálati eljárások továbbfejlesztése logisztikai szempontok figyelembevételével
András BikovIldikó Horváth2014-04-16 13:00:00A kilégzett levegő vizsgálatát befolyásoló metodikai és élettani tényezők
András CsákiSándor Szilvágyi2014-04-30 13:00:00Andrés Segovia művészete 21.századi szemmel
András FeketeLajos Zsiros2014-03-19 11:00:00Modern sebkezelési eljárások alkalmazása a minősített helyzetekben
András HandlerKároly Gadányi2014-03-12 11:00:00Új fogalmak, új kifejezések a magyar és a horvát nyelvben a XX. század végétől napjainkig
András HernerPéter Kele2014-05-08 14:30:00Bioortogonális jelzésre alkalmas azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek tervezése, előállítása, tesztelése
András SzalaiLászló Trócsányi2014-03-31 10:30:00A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai
András Valentin VucskitsJózsef Zsigmond SzabóIstván Hullár2014-05-16 15:00:00A fulvosav és a huminsav biológiai hatásának vizsgálata patkányokon
András ZelenaZoltán Virág2014-03-04 10:30:00Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében
Andrea CziborTamás Bereczkei2014-04-29 13:30:00Döntések társas dilemmahelyzetekben: Személyiségjellemzők és szituációs faktorok hatása
Andrea GönczölMihály Balázs2014-04-24 11:00:00A védekezés retorikája, szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán
Andrea TörőKrisztina Karsai2014-04-29 11:00:00Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben: különös tekintettel az európai nyomozási határozatra
Andrea VágvölgyiBéla MarosvölgyiGábor Kovács2014-04-22 13:00:00Fás szárú energetikai ültetvények helyzete Magyarországon napjainkig; üzemeltetésük, hasznosításuk alternatívái
Andreea DarabaIldikó Unk2014-04-29 10:00:00Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage
Anett CsátiJános Tajti2014-03-13 15:00:00Distribution of signaling neurotransmitters and interaction in the sphenopalatine ganglion
Anett Kozjek-GulyásImre Hamar2014-04-24 13:30:00A nyelvtanulási stratégiák szerepe a kínai nyelv tanulásában
Anikó DarvasKlára Korompay2014-03-17 11:00:00Forráskiadás, forráselemzés a XVI. század végi szepességi írásbeliség köréből: Máriássy András levelei
Anikó OroszlánAttila KissNatália Pikli2014-04-07 12:00:00"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" Early Modern Improvisation as Resistance
Anita HorváthRita Skodáné Földes2014-04-07 14:30:00Szteránvázas epoxidok gyűrűnyitása ionfolyadékban
Anita PomáziPiroska RévészRita Ambrus2014-04-17 11:00:00DEVELOPMENT OF CO-SPRAY-DRIED CARRIER-BASED MICROCOMPOSITES FOR LOCAL PULMONARY APPLICATION OF MELOXICAM
Anita SzabóImre Vágó2014-04-23 10:30:00Komposztkezelések hatása az almafák (Malus domestica Borkh.) vegetatív és generatív teljesítményére
Anna FarkasGyörgy DévaiSándor Alex Nagy2014-04-25 10:30:00Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) kirepülési jellemzői
Anna MedveLászló Kozma2014-05-05 10:15:00Modellvezérelt szoftverfejlesztés a gyakorlatban
Árpád BakIstván Husti2014-03-10 10:00:00A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓK INNOVÁCIÓS AKTIVITÁSA
Attila Béla KertészBéla Juhász2014-03-31 13:00:00Hiperkoleszterinémia adverz hatása a kardiális home osztázisra New Zealand nyúl modellen
Attila Endre SimayÁgnes Hofmeister Tóth2014-04-25 10:00:00A fogyasztói elégedettség, a fogyasztói bizalom és a fogyasztói lojalitás összefüggéseinek vizsgálata a magyar mobil telekommunikációs szolgáltatások piacán
Attila KőváriDénes Fodor2014-03-14 10:00:00Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon
Attila ÖrdögFerenc Horváth2014-05-08 10:00:00A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata
Attila SzabóAntal Lovas2014-05-09 13:00:00Összetétel, fázisviszonyok és feszültségállapot vizsgálata járműipari ötvözetekben termofeszültségméréssel
Attila VirágMiklós Monostori2014-03-18 14:30:00Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata
Attila VirágAndrás LáncziSándor Gallai2014-04-01 09:00:00"Elgázolt szuverenitás"
Balázs AlmássyZoltán Kenyeres2014-02-26 14:00:00"Tanűr úr kérem" A tanár szerepe és hivatásának ábrázolása a Nyugat korának magyar irodalmában
Balázs KeresztesViktor MarkóElőd Kondorosy2014-03-07 11:00:00Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban
Balázs NagyGyula Tasi2014-03-07 11:00:00LÉGKÖRKÉMIAI FONTOSSÁGÚ KISEBB GYÖKÖK ÉS MOLEKULÁK AB INITIO TERMOKÉMIÁJA”
Balázs Péter HámornikMárta Juhász2014-03-07 10:00:00Team tudás, interakció és kommunikáció vizsgálata
Bálint TomasskovicsAndrás Szarka2014-03-06 14:00:00A mitokondriális szénhidrát és aszkorbinsav anyagcsere szerepe az oxidatív és ozmotikus stresszadaptációban
Béla KocánIstván Hoffmann2014-02-21 13:30:00Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében
Béla SzőcsMarietta Vágvölgyiné Tóth2014-04-24 14:00:00C-glikozil- és glikozil-amino-heterociklusok szintézise
Béla Vilmos MihalikAntal Molnár2014-03-25 15:30:00"...Campus ad fidei catholicae inseminationem" Katolikus megújulás az egri egyházmegyében a 17. század utolsó harmadában
Bence MarosánBalázs Mezei2014-03-10 15:00:00Az apokdikticitás élete. Adalékok az igazság fenomenológiájához
Bernadett Kalmár-BiriSándor Kéki2014-05-05 14:00:00Biológiai jelentőségű vegyületek modern tömegspektrometriai vizsgálata
Bernadett SzilágyiTamás Horváth M.2014-04-11 10:00:00Az egyházak finanszírozásának kérdései
Botond Lajos BorcsaJudit Hohmann2014-02-27 11:00:00Investigations of diterpene alkaloids isolated from Aconitum anthora L. and A. moldavicum L., and of aconitine-derived lipo-alkaloids
Brigitta FintaDieter Anton Binder2014-04-28 14:00:00Mitteleuropäische erinnerte, erzählte und imaginäre Topographien. Geschichts- und Identitätskonstruktionen des Grenzgängers Gregor von Rezzori
Cecília Sitkuné GörömbeiMagda Várterész2014-02-26 12:00:00A helyi értékes számrendszerek oktatásának módszertani kérdései
Chang Chien YI-CheZoltán Sápi2014-03-13 14:00:00Prognostic impact of DNA ploidy and protein expression of enhancer of zeste homologue 2 (EZH2) in synovial sarcoma
Christopher Richard von JakoTamás DócziAttila Schwarcz2014-04-30 15:00:00„Novel Minioptical Tracking Technology in Minimally Invasive Surgery”
Csaba ErdősPéter SmukMihály Bihari2014-02-27 14:30:00AZ ORSZÁGGYŰLÉS DÖNTÉSI AUTONÓMIÁJÁNAK AKTUSTANI MEGKÖZELÍTÉSE
Csaba FarkasGyula Óvári2014-03-03 14:00:00Katonai alkalmazhatóságú könnyű repülőgépek szerkezeti tömegének, gazdaságossági, repülésbiztonsági rendezőelvek alapján történő csökkentése, virtuális diagnosztikai eszközök felhasználásával
Csaba FogarassyIstván SzűcsSándor Molnár2014-04-16 10:30:00FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK ÉRTELMEZÉSE JÁTÉKELMÉLETI MODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL
Csaba SzűcsRóbert Magda2014-05-15 14:00:00FOGLALKOZTATÁS, VERSENYKÉPESSÉG A GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉGBEN
Csilla SzabóValéria Csépe2014-04-28 14:00:00Szabó Csilla 2014.04.28. 14.00 Csépe Valéria tézisek thesis A végrehajtó funkciók működése eltérő fokú figyelmi mintázatok tükrében
Dániel BánLászló Kecskés2014-05-30 11:00:00CULPA IN CONTRAHENDO FELELŐSSÉG LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS ELVÁLLALÁSÁÉRT
Dávid NagyJózsef Posta2014-05-07 13:30:00Nagy hőmérsékleten lejátszódó termikus folyamatok spektrometriás követése
Dávid SztahóKlára Vicsi2014-04-23 15:15:00Automatikus érzelem-felismerés akusztikai paraméterek alapján
Dávid VogelZoltán Szenes2014-04-24 09:00:00Brazília biztonságpolitikája: törekvés a nagyhatalmi státusz megszerzésére
Edina Nagy-BalóZoltán Csanádi2014-04-24 13:00:00Cerebrális mikroembolizáció vizsgálata multipoláris körkörös rádiófrekvenciás katéterrel végzett pulmonális véna izoláció során
EDIT KURJÁKNÉ KOROMBalázs KovácsLászló Varga2014-05-07 10:00:00„MIKROSZATELLITEK ADAPTÁLÁSA ÉS IZOLÁLÁSA PULYKA ÉS LÚD ÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATÁHOZ”
Edit NikodémJúlia Hornyacsek2014-02-27 14:00:00A lakosság és az anyagi javak hazai védelmének újszerű értelmezése, megvalósításának követelményei, lehetséges módszerei
Elek SzaszkóGyörgy Rácz2014-04-28 10:00:00A Szeri Pósafi család. Egy alföldi előkelő család története a XIV-XV. században
Emese BruderCsilla Obádovics2014-04-07 10:00:00A DOLGOZÓ SZEGÉNYEK VIZSGÁLATA EGY ÚJ SZEGÉNYSÉGSZÁMÍTÁSI MÓDSZER ALAPJÁN AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Enikő VáriPéter Pepó2014-04-29 10:30:00Ökológiai és agrotechnikai tényezők hatásának összehasonlító vizsgálata eltérő fiziológiájú gabonanövényeknél
Enys MonesTamás Vicsek2014-04-15 12:30:00Hierarchical features of complex networks
Erika DomjánMária Farkasné Fekete2014-03-04 13:00:00TERMELŐI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VIZSGÁLATA A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATBAN
Erika GaramiZoltán Györgyi2014-02-26 12:00:00Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre
Erika Péntek-ZakarSzilvia Kusza2014-05-05 13:00:00A MAGYARORSZÁGI MÉZELŐMÉH-POPULÁCIÓKBAN (APIS MELLIFERA CARNICA PANNONICA POLL.) MEGJELENŐ HATÁR MENTI FAJTÁK KIMUTATÁSA GENETIKAI ÉS MORFOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL
Erika PusztaiÖdön Wagner2014-02-25 14:00:00Synthesys, characterization, and potential application of some organosilicon compouds
Ernő KollárVladimír Székely2014-04-17 13:15:00Termikus kérdések az elektronikában: mérés, modellezés, speciális eszközök
Erzsébet Emília GajdócsiÁgnes Bali PappZoltán Macháty2014-02-28 13:00:00Szaporodásbiológiához köthető gének elemzése különböző sertés fajtákban
Erzsébet Valéria HidvégiAttila CzirákiMiklós Illyés2014-04-25 14:00:00„Az artériás pulzushullám non-invazív oszcillometriás vizsgálata gyermekekben és serdülőkben”
Eszter Cserépné SzabaditsGábor Nyíri2014-04-30 16:00:00NMDA-receptor függő nitrogén-monoxid jelátvitel a hippokampusz GABAerg szinapszisaiban
Eszter SermannÁgota Fóris2014-03-14 14:00:00A teminológiai szabványosítás és terminológiai harmonizáció fordítási vonatkozásai
Éva Csíkné MácsaiJózsef Lehota2014-05-08 11:00:00KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZGŐAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN
Éva GulyásIrén Wickert2014-04-15 13:00:00A pénzügyi lízing számviteli kezelésének problémái a hazai és a nemzetközi szabályozás keretei között
Éva JásziSándor Balázs2014-03-06 10:00:00Az együttnevelés kihívásai a pedagógusképzésben
Éva Somogyiné KomlósiLászló Szerb2014-02-27 13:00:00A területi egyenlőtlenségek alakulása és várostérségek versenyképessége Japánban
Éva TeiszlerTibor Almási2014-03-11 11:00:00Anjou-kori oklevéltár XXXIV.
Ferenc KassaiGyörgy Bárdos2014-04-30 12:00:00Patkányok ultrahangos vokalizációján alapuló viselkedésfarmakológiai állatmodellek alkalmazhatósága, korlátai és a modellekben rejlő további lehetőségek
Francis Julian Prescott-PickupEdit Kontra2014-03-05 10:00:00Adapting to the requirements of academic discourse on entering ELTE University
Fruzsina BabosAnna Magyar2014-04-15 10:00:00Fehérje alapú módszerek a Rheumatoid arthritis kimutatására
Gábor DurkóIstván Jalsovszky2014-05-08 10:30:00Kubánvázas vegyületek átrendeződési reakcióinak vizsgálata
Gábor KovácsTamás TelbiszBalázs Székely2014-04-07 14:00:00Fiatal tektonika és felszínfejlődés kapcsolata az Alpok keleti előterében
Gábor PellényiPéter Ákos Bod2014-04-15 13:30:00Az ágazati áralakulás heterogenitásának empirikus vizsgálata


2014. IV. 07.
Meghívó az ODHT megalakulásának 20. évfordulójára rendezett ünnepi ülésre2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )