Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
A. ALKAHTANI YASER MUEETHZoltán Zéman2016-06-28 10:30:00EMPLOYMENT CONDITIONS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH AND INTERNATIONAL RELATIONSHIP /Sub-Title: Experiences from Saudi Arabia/
Ábris NagyCsaba Vincze2016-06-10 12:00:00Általánosított kúpszeletek és alkalmazásaik
Ádám GyengeAndrás Némethi2016-07-28 14:00:00Hilbert schemes of points on some classes of surface singularities
Ádám TitrikIstván Lakatos2016-06-15 14:00:00Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása
Adrienn HorváthAndrás Bidló2016-07-07 13:00:00Városi és város környéki talajok vizsgálata Sopron és Szombathely területén
Adrienn SzabóAndrás ifj. Benczúr2016-05-30 11:00:00Approaches to Efficient Multiple Sequence Alignment and Protein Search
Ágnes Hőgye-NagyÁkos Münnich2016-09-02 11:00:00A biztonságos közúti viselkedést befolyásoló tényezők és a közlekedés biztonsági kultúrájának vizsgálata, módszertani megfontolásai
Ágnes Mosolygó-LukácsGyula Surányi2016-06-03 11:00:00A Crocus vernus (Iridaceae) fajcsoport Kárpát-medencei fajainak molekuláris taxonómiája
Ákos András NagyBéla Orosdy2016-06-09 11:00:00Online vásárlók véleményvezér magatartás alapú ügyfélértékelése
Alexandra Katalin ThanCsongor Herke2016-06-01 11:00:00Elektronikus mozgáskövető eszköz alkalmazása a büntető igazságszolgáltatás során Magyarországon és Európában
András Ferenc WachaAttila Bóta2016-06-13 14:00:00Nanostructure Research by Small-Angle X-Ray Scattering: From Instrument Design to New Insights in Materials Sciences
András HorváthIlona Papp2016-06-17 10:00:00Mikro-, kis- és középvállalkozások kvalitatív megközelítésű életpálya ciklus modelljei
András Légner2016-06-23 15:00:00„Endoluminal therapies for gastroesophageal reflux disease, obesity and barrettʼs esophagus”
Andrea StrádiGábor DibóLászló Tamás Mika2016-06-20 14:00:00Gamma-valerolakton-alapú ionos folyadékok és alkalmazásuk katalitikus hidrogénezési reakciókban
Anikó GálBéla PukánszkyBarbara Di Blasio2016-06-15 11:30:00EGY KÍSÉRLET MAGYARORSZÁGON AZ 1940-1950- ES ÉVEKBEN AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK PEDAGÓGIÁJÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA A Bárczi-Féle „egységes tanterv” kialakulása, használata, kritikája
Anikó GerencsérTamara Török2016-07-05 11:00:00Garlo Gozzi riformatore della commedia dell'arte: novita drammaturgiche e scenografiche nelle Fiabe teatrali
Anikó Szilvia VágnerMárton Ispány2016-06-24 12:00:00Intelligent Data Processing and Its Applications
Anna Baráné GiliczeSára Tóth2016-06-28 14:00:00A hízósejtek és a bazofil granulociták génexpressziós tulajdonságainak vizsgálata
Anna Laura HideghAndrás GeleiLászló Radácsi2016-06-30 15:30:00Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony kolonizációjának esetén keresztül
Anna SólyomváryImre Boldizsár2016-07-28 15:00:00Lignánok vizsgálata a fészekvirágzatúak családjából kiválasztott fajok kaszatterméseiben
Antal TiboldIstván Kiss2016-07-05 14:00:00„Vörösiszap expozíció egészségre gyakorolt hatásainak becslési lehetőségei”
Áron SzepesiKatalin Német2016-06-23 10:00:00A szövetregenerációs felhasználás céljára alkalmas humán mesenchymalis őssejtek azonosítása, kiválogatása és in vitro vizsgálata
Árpád Szörény RabLászló Z. Karvalics2016-06-16 15:01:00A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján keresztül
Ateeq Ur RehmanImre Vass2016-06-22 10:30:00Detection of singlet oxygen production and its relation to photosystem II photodamage in intact cyanobacteria and microalgae
Attila SztrikJózsef Prokisch2016-06-23 14:30:00Nanoméretű elemiszelén-részecskék előállítása és vizsgálata a talaj-növény-állat rendszerben
Balázs Árpád SzűcsTamás Makara2016-06-27 14:00:00A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése
Balázs FeketeAndrás Szekeres2016-07-01 10:30:00VVER-440 reaktor szerkezeti anyagok kisciklusú termomechanikai fáradása
Balázs ZeleSándor KissMiklós Horváth2016-06-27 10:00:00Erőmű tüzelőanyag transzport rendszere a biztonságtudomány vonatkozásában
Bálint FeyérKata CsizérÉva Illés2016-07-15 10:00:00Investigating Hungarian EFL Learners’ Comprehension and Attitudes Pertaining to English Speech Varieties
Bálint TresóMária Takács2016-06-21 11:00:00Hepatitisz vírusok veszélyeztetett populációkban
Beáta VitányiBéla Böddi2016-06-15 14:00:00Etioláltsági tünetek kialakulása természetes körülmények között: A talaj és a termésfal árnyékoló hatása a fotoszintetikus apparátus kialakulására és fotobiológiai folyamataira
Bence SzalaiLászló Hunyady2016-06-27 15:30:00G-fehérjéhez kapcsolt receptorok dimerizációjának vizsgálata eukarióta sejtekben
Boglárka Schilling-TóthHargita HegyesiGéza Sáfrány2016-06-01 15:00:00Az ionizáló sugárzás indukált molekuláris változások vizsgálata normál fibroblasztokban és tumor sejtekben
Csaba ZahoránBéla Borsi-Kálmán2016-07-01 11:00:00Nemzetépítési diskurzusok a Székelyföldön 1989 után
Csanád Botond PénzesÉva Kiss2016-06-10 10:00:00Membránalkotók, gyógyszerhatóanyagok, biopolimerek összetett struktúráinak vizsgálata felületjellemzési módszerekkel
Dániel Ákos KozmaGábor Tusnády2016-06-16 10:00:00Alfa-helikális transzmembrán fehérjék szerkezetbecslése
Dávid BaloghLajos Haracska2016-06-06 10:00:00A humán HLTF fehérje HIRAN doménjének strukturális és funkcionális vizsgálata
Dávid SiklósiAndrás ifj. Benczúr2016-06-03 13:00:00Assesing the Quality of Web via Semi-Supervised Methods
Dávid ZalaiPál Hamar2016-06-28 10:30:00A motoros képességek több szempontú vizsgálata utánpótláskorú labdarúgók nyomon követéséhez
Domokos Esztergár-KissCsaba Csiszár2016-06-14 13:00:00Optimization of multimodal travel chains (Multimodális helyváltoztatási láncok optimalizálása)
Dóra HajdúPéter Mezei2016-06-10 10:00:00A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban
Edit GaraGábor Földes2016-06-15 15:00:00CHARACTERISING HUMAN PLURIPOTENT STEM CELLS - DERIVED ENDOTHELIAL CELLS
Eleonóra Szanyi-FGyörgy Lengyel2016-06-30 13:00:00Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei
Emília TóthIstván UlbertDániel Fabó2016-06-24 10:30:00Development of multimodal diagnostic tools for epilepsy patients implanted with intracranial micro- and macroelectrodes
Erika HomokiKároly Teperics2016-07-06 12:00:00Földrajzi ismeretek és készségek kapcsolata a hétköznapi élettel különböző társadalmi csoportok vizsgálata alapján
Erika TurcsiJózsef Deli2016-07-06 11:00:00„Természetes és félszintetikus karotinoidok folyadékkromatográfiás minőségi analízise”
Erzsébet SzentesÁgnes Ludányi2016-06-28 11:00:00A pályaszocializáció felsőoktatási lehetőségeinek vizsgálata
Eva DurkovicováMiklós Szabó2016-06-30 10:00:00A Kárpát-medence északnyugati részének településszerkezete a kora vaskor középső és kései szakaszában
Éva Lívia PodlovicsTibor Schwendtner2016-09-09 13:30:00Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája
Éva SághyÉva Szőke2016-06-30 14:00:00„Tranziens receptor potenciál és hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid receptorok aktivációs és gátló mechanizmusainak vizsgálata in vitro rendszerekben”
Gábor BartakovicsGusztáv Báger2016-06-07 10:00:00Válságok a globalizált nemzetközi pénzügyi rendszerben
Gábor BazsóGyörgy Tarczay2016-06-16 15:00:00Biomolekulák szerkezetvizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával és lézeres technikákkal
Gábor ifj. RekettyeLászló Józsa2016-06-13 13:00:00The effects of global trends on the future of marketing communications — an international perspective
Gábor LenkeyIstván Süli-Zakar2016-06-28 11:30:00A Sátoraljaújhelyi járás településeinek társadalmi-gazdasági és turisztikai sajátosságai a vidékfejlesztés szemszögéből
Gábor MélypatakiZoltán Rácz2016-06-27 13:00:00A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával
Gábor SárosiPéter Lévay2016-08-02 10:00:00Fermionic Entanglement Theory and the Black Hole/Qubit Correspondence
Gábor SárosiPéter Lévay2016-07-14 10:00:00
defense cancelled
Fermionic Entanglement Theory and the Black Hole/Qubit Correspondence
Gábor SzilvágyiZsuzsanna Deckerné MajerMiklós Hollósi2016-06-29 14:00:00Aminosavak diródium-komplexeinek szintézise és szerkezetfelderítése kiroptikai módszerekkel
Georgina NaszladiJózsef PetréteiPéter Tilk2016-06-17 11:00:00Alkotmányjogi panasz a magyar alapjogvédelem rendszerében
Gergely DarnaiJózsef JanszkyTibor Szolcsányi2016-06-29 14:00:00„The role of multisensory integration and psychological factors in body ownership: experimental approaches”
Gergely FodorFerenc Peták2016-06-30 12:00:00Respiratory consequences of perioperative complications related to anaesthesia
Gergely SzilágyiPéter Pepó2016-06-01 10:30:00A vetésváltás és tápanyagellátás hatása őszi búza genotípusok néhány fiziológiai, agronómiai tulajdonságára és termésére
György FialkaTibor Kovács2016-06-28 10:00:00A pénzintézeti biztonság fogalma, eredete, jelene, jövője, a paradigmaváltás feltételei és jelentősége
Hajnalka Anna GyulaváriRobby StoksGyörgy Dévai2016-06-23 10:30:00Többváltozós szexuális szelekció érvényesülése tülekedő versengési és territoriális viselkedést folytató kisszitakötők repülési sajátosságainál
Higin SimonEmil Fischer2016-06-13 14:00:00„A Crohn-betegség néhány klinikai, farmakológiai és immunológiai aspektusa”
Hunor KádárCsongor Herke2016-06-01 13:00:00TANÚ- ÉS SÉRTETTVÉDELEM A MAGYAR ÉS A ROMÁN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN AZ EMBERI JOGOK TÜKRÉBEN
Ibolya EmberGyörgy Dénes BisztrayLászló Palkovics2016-07-11 11:00:00Epidemiology of Bois noir disease and effect of disease on grapevine performance and wine quality in Hungary
Ida FejősSzabolcs Béni2016-06-23 15:00:00Kromatográfiás és elektroforetikus gyógyszeranalitikai módszerek fejlesztése
Ildikó BódiImre Oláh2016-06-14 14:30:00A madár thymus dendritik us sejtjeinek in vivo identifikálása és a thymus vel ő állományának kompartmentalizációja
Ildikó BorosEszter Radák2016-07-13 10:00:00SZOBRÁSZ RESTAURÁTORI KUTATÁSOK ÉS ELVÉGZETT RESTAURÁLÁSOK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN. VERROCCHIO FÁJDALMAS KRISZTUSÁNAK ÉS MÁS ITÁLIAI RENESZÁNSZ SZOBROK RESTAURÁLÁSA KÖZBEN FELMERÜLŐ
Ildikó Katalin NagyGergely MarótiGábor Rákhely2016-06-15 11:00:00A HupSL és Hox1 NiFe hidrogenáz enzimek összehangolt szabályozásának vizsgálata Thiocapsa roseopersicina baktériumban
Ildikó SzanyiEszter Pabis2016-06-07 13:00:00Gegenwärtige Tendenzen des Mundartgebrauchs und der Mundartliteratur in der Deutschschweiz, insbesondere im Oberwallis
Ildikó ZakariásMargit Feischmidt2016-06-20 17:00:00Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban
Ilona TéglásiIstván Czeglédy2016-06-29 13:00:00Matematikai kompetenciák vizsgálata, értékelése, fejlesztése a középiskolai matematikaoktatásban
Iman MirmazloumZsuzsanna György2016-06-30 11:00:00Analysis of the glycoside biosynthesis in Rhodiola rosea L.
Imelda MartonZita BorbényiAttila Nemes2016-06-07 13:00:00Multidisciplinary approach in the diagnosis and management of Philadelphia chromosome-negative myeloproliferative neoplasms
István CzeglédiSándor Alex NagyTibor Erős2016-06-22 13:00:00Vándorlási folyamatok jelentősége vízfolyások halegyütteseinek szerveződésében
István DerkaGábor LencseLászló Muka2016-06-06 15:00:00Multicast routing protokollok vizsgálatának egyes kérdései
István Gergely EndrédyGábor Prószéky2016-06-14 16:30:00Nyelvtechnológiai algoritmusok korpuszok automatikus építéséhez és pontosabb feldolgozásukhoz
István SzabóAttila CsászárGábor Czakó2016-07-12 13:00:00Dynamics of biomolecular nucleophilic substitution and proton-transfer reactions on global ab initio potential energy surfaces
István TasiGábor Sonkoly2016-07-08 10:00:00Az első Darwin-évforduló: 1909. Az élővilág eredetéről szóló nézetek versengése Magyarországon a 20. század elején
Iván Igaz2016-06-02 14:00:00Changes in expression of circulating microRNAs after hormone administration and their potential biological relevance
János SzabóAttila Bárány2016-06-13 11:00:00A középkori magyar könnyűlovasság történetének vitatott kérdései
Jozef BodnárAndrás Némethi2016-06-16 14:00:00Complex projective plane curves and low-dimensional topology
Judit SüleLászló Varga2016-07-06 11:00:00Tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok élősejt-számának szelektív meghatározására szolgáló módszerek összehasonlító értékelése és alkalmazása savanyú tejtermékek mikrobiológiai minőségének ellenőrzésé
Kata AsztalosBenő Csapó2016-06-28 11:00:00A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban - online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben
Katalin GombosIstván Kiss2016-07-06 15:00:00„Fej-nyak daganatok genomikai analízise”
Katalin TörökDénes Molnár2016-06-17 14:00:00„Physical fitness and autonomic dysfunctions in childhood obesity”
kinga Kránitz2016-07-18 15:00:00A femtolézer asszisztált elülső capsulotomia hatása a szürkehályog műtétek eredményeire
Kinga PovedákGábor Barna2016-06-22 11:00:00Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata
Krisztina BányaiTamás PrugbergerIstván Olajos2016-06-22 13:00:00A magyar mezőgazdasági föld tulajdoni és használati forgalmának jogi korlátai és azok kijátszása
Krisztina Tóthné KardosJános Rechnitzer2016-06-09 14:00:00Győr turizmusának szinergiákon keresztül történő vizsgálata
László DobosJános Abonyi2016-06-09 13:00:00Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására
László Gulyás K.Péter Ákos Ferwagner2016-06-29 14:00:00II. Szaúd uralkodásának első szakasza.
László PimperGyula Vass2016-06-22 14:00:00A mobil tartálytűzoltás taktikáinak és alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztése
László SzabóTünde Tóth2016-09-08 11:00:00Free radical chemistry of penicillin derivatives
Lilla SzabóRóbert Keményfi2016-07-04 10:00:00Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken
Mária KoháriLászló Sághy2016-06-24 13:00:00Atrial remodeling and subsequent atrial tachyarrhythmias
Marianna DománLászló Majoros2016-06-28 13:00:00A caspofungin dózisnövelés hatékonyságának vizsgálata Candida albicans és Candida glabrata klinikai izolátumok ellen
Mihály CsótóMiklós Herdon2016-06-09 10:30:00Informatikai innovációk terjedése a kisgazdaságokban

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2244 ( 2016. VII. 21. )