Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám CsihonIstván Gonda2015-10-14 11:30:00Új almafajták növekedési, terméshozási és gyümölcsminőségi tulajdonságainak vizsgálata
Ádám Ferenc PaárGábor Gyáni2015-09-22 11:00:00Győr-Moson megye és Győr törvényhatósági jogú város 1922 és 1947 közötti országgyűlési képviselőválasztásainak társadalomtörténeti háttere
Ádám VargaPéter Szakály2015-09-30 15:00:00„A hatásos trombocita aggregáció gátlás jelentősége szervátültetést követően”
Ágnes JordanidiszMária Gósy2015-09-28 14:00:00Magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése 4 és 10 éves kor között
Ágnes Judit GrenácsImre Sóvágó2015-10-09 13:00:00Az amiloid-β peptid származékainak komplexképződési folyamatai a réz(II)-, nikkel (II)- és cink(II)ionokkal
Ágnes NótinJudit Páskuné Kiss2015-09-24 11:00:00Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál
Ágnes-Júlia AlbertPéter Török2015-09-29 10:00:00Spontán szukcesszió és növényi kölcsönhatások vizsgálata gyepek vegetációdinamikai folyamataiban
Alexandra FullárIlona Kovalszky2015-09-16 14:00:00A mikrokörnyezet szerepe a hám eredetű daganatok progressziójában
Andor Ferenc LénárMargit Balogh2015-09-11 15:00:00A váci egyházmegye Hanauer Á. István püspöksége (1919-1942) alatt
András JancsóLászló Varga2015-10-13 10:30:00A termelői nyers tehéntej közvetlen értékesítésének gyakorlata és a minőség értékelése
András TerebessyPéter Balázs2015-10-12 14:00:00Orvostanhallgatók önértékelt egészségi állapota és egészségmagatartása
András TóthZoltán Rajnai2015-10-13 14:00:00A hálózat nyújtotta képesség megvalósításának lehetőségei a Magyar Honvédség kommunikációs rendszerében
Andrea JuhászKata Csizér2015-09-24 16:00:00The Conceptualization of Communicative Competence in Secondary EFL Classrooms in Hungary
Andrea NagyAttila Gáspár2015-10-02 13:00:00Többcsatornás mikrofluidikai rendszerek fejlesztése kromatográfiás alkalmazásokhoz
Andrea Sass-GyarmatiTamás PócsSándor Orbán2015-11-09 11:00:00A LOPHOLEJEUNEA (SPRUCE) SCHIFFN. (LEJEUNEACEAE, HEPATICAE) NEMZETSÉG AFRIKAI FAJAINAK TAXONÓMIAI REVIZIÓJA
Andrea SzakDénes Harai2015-10-15 10:00:00A koszovói válság magyarországi sajtóvisszhangja
Andrea VereczkeiCsaba Barta2015-10-01 14:00:00Heroinfüggőség és metadon terápia: a dopaminerg polimorfizmusok lehetséges szerepe Fibroblaszt modell alkalmazása a metabolikus stressz-kezelés expressziós hatásainak vizsgálatára
Anett KirályFerenc Ronkay2015-10-05 10:00:00Vezetőképes polimer kompozitok elektromos, mechanikai és morfológiai tulajdonságai
Anita MaczóÉva Gelencsér2015-11-03 14:00:00Bab eredetű alfa-amiláz enzim inhibitorok, mint biológiailag aktív fehérjék vizsgálata
Anita RákóczyGéza Kállay2015-09-11 14:00:00Towards the Creation of Endgame
Anna IstvánRóbert Kiss Szemán2015-09-01 13:00:00Nemzeti önértelmezés Jozef Ignác Bajza regényében
Anna TóthJózsef Szilasi2015-10-09 11:00:00Lie derivatives and geometric vector fields in spray and Finsler geometry
Anna ZsellérImre Kurdi2015-09-21 14:00:00Naturwahrnehmung und Poetologie in der Dichtung von Rainer Maria Rilke und Raoul Schrott
Arianna Ilona KitzingerAndrea Reményi2015-10-15 09:30:00Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten
Arunima ChatterjeeÉva Rajnavölgyi2015-11-17 11:00:00INTESTINAL EPITHELIAL CELLS INSTRUCT MYELOID CELL - MEDIATED T - CELL RESPONSES
Attila BandiMagdolna Tóth2015-09-14 10:00:00Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszos betegséggel szembeni ellenállóságának összehasonlító értékelése a fenolos vegyületekkel összefüggésben
Attila BarthaMiklós Szanyi2015-09-21 13:00:00Az intézmények és a humán tőke szerepe az Európai Unió országainak felzárkózásában
Attila CzompaÁrpád Tósaki2015-10-16 13:00:00A hemoxigenáz - 1 enzimrendszer szerepe a szíviszkémiában
Attila KovácsBéla Merkely2015-10-20 11:00:00A bal kamra mechanikájának vizsgálata speckle tracking echokardiográfiával fiziológiás és patológiás hipertrófiában
Balázs BodzásiMárta Görög2015-10-08 11:00:00A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira
Balázs ChioviniBalázs Rózsa2015-09-18 14:00:00Dendritikus Ca2+ Spike-ok és Interneuronális Ripple Oszcillációk Gyorstüzelő, Parvalbumin Tartalmú Interneuronokon Hippokampális Sharp Wave- Ripple Aktivitás alatt
Balázs HarangiAndrás Hajdu2015-09-29 11:30:00Single/Multiple Object Detection Problems in Medical Image Analyses
Balázs KrámosJúlianna Oláh2015-09-15 15:00:00Enzimkatalízis számítógépes modellezése P450 enzimekben
Balázs LenkeiJózsef Scherer2015-09-25 10:00:00Stella Orientis. Nagysebességű távolsági vasúti személykocsik a MÁV részére
Balázs VágiJános Török2015-09-15 11:00:00Környezeti tényezők és fiziológiai kényszerek szerepe kétéltűek szaporodásában
Bálint BolcsóAndrea Szigetvári2015-09-24 10:00:00Akusztikus hangkeltésű interaktív zenei rendszer tervezése”
Barna SzimandlHuba Németh2015-10-28 10:00:00Observer based feedforward feedback control of electro-pneumatic clutch systems
Beáta Klára Rosdy2015-09-18 14:00:00A gyermekkori sinusthrombosis neurológiai vonatkozásai
Bernadett Judit NédliLászló Forró2015-09-18 10:30:00Kriptikus ágascsápú rák (Cladocera, Crustacea) fajkomplexek és a kisrák közösséget befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata időszakos kisvizekben
Botond Literáti-NagyLászló Korányi2015-09-02 14:00:00AZ INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLATA ÉS BEFOLYÁSOLÁSA ÚJ HATÁSMECHANIZMUSÚ MOLEKULÁVAL
Csaba EndrédiLevente Püski2015-09-08 14:00:00Nehézségek és konfliktusok a Hajdúdorogi Egyházmegye alapításának időszakában
Csaba PigniczkiZsolt Végvári2015-09-24 14:00:00A magyar gyűrűs kanalasgémek (Platalea leucorodia) diszperziója és vonulása
Csilla Zita TurányiIstván Mucsi2015-09-16 14:00:00Alvászavarokkal kapcsolatot mutató környezeti és biológiai tényezők vizsgálata
Dániel KondorGábor Vattay2015-09-21 16:00:00Empirical analysis of complex social and financial networks
Dániel OrossGabriella IlonszkiAndrea Szabó2015-09-28 17:30:00„Ifjúsági részvétel a pártpolitikán túl”
Dániel PatkóRóbert Horváth2015-10-22 11:00:00Nagyérzékenységű jelölésmentes bioszenzorika: optikai, mikrofluidikai fejlesztések a fehérjék, baktériumok és extracelluláris vezikulák felületi kitapadásainak detektálásához
Dávid GarbaiszAttila Szijártó2015-09-03 14:00:00Akut alsó végtagi artériás keringészavarok szövődményeinek megelőzése farmakológiai és sebésztechnikai kondicionálási eljárásokkal
Dávid RáczSándor Kéki2015-10-09 11:00:00Fényemittáló vegyületek előállítása és vizsgálata
Dóra Zsófia MeyerGéza Tarnai2015-09-23 14:00:00Repülésbiztonsági szint alapú eljárás-befolyásolás a polgári célú légiközlekedésben
Edina Szandra NagyGábor Péter2015-09-23 10:00:00Élelmiszerromlást okozó Yarrowia-csoport biodiverzitása különböző élelmiszerekben
Edit RózsavölgyiTibor Szűcs2015-10-01 12:00:00A téri viszonyok kódolása a magyarban és az olaszban. Kontrasztív tipológiai elemzés
Edit Zsuzsanna SzabóLóránt Lakatos2015-10-02 09:30:00Characterization of AGO-binding silencing suppressors and creating the first artificial RNA silencing suppressor
Emil NyerkiZoltán Kovács2015-10-13 11:00:00Karcsú-e a magyar lean?
Ervin KovácsFerenc Faigl2015-09-02 16:00:00Királis négy- és öttagú heterociklusok sztereoszelektív szintézise és reakcióinak vizsgálata
Eszter Poros-TarcaliKrisztina Csörgeiné Kurin2015-10-14 13:30:00Új oszcilláló kémiai rendszerek előállítása és vizsgálata
Éva KovácsDénes Molnár2015-10-07 14:00:00„Compliance with clustered lifestyle intervention targets and their contribution to obesity in the IDEFICS study”
Éva PallagiPéter HegyiTamás Molnár2015-09-14 14:00:00Investigation of the pathomechanism of diarrhea-related diseases
Ferenc FazekasZsolt Visy2015-10-12 12:00:00Késő antik transzformáció(k) a Valeriai Limes mentén (Kr. u. IV-V. század)
Frigyes János NemesTamás Csörgő2015-10-15 10:00:00Elastic scattering of protons at the TOTEM experiment at the LHC
Gábor BácsmegiPál Sümegi2015-09-30 10:00:00Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-alsó-rétek lelőhelyén
Gábor NagyJózsef Gáll2015-09-22 13:00:00Kockázati mérések és mértékek instabilitása
Gábor Soós2015-09-23 13:00:00Szintézis és Újszerűség (A hegedű, mint kifejezőeszköz Richard Strauss szimfonikus költeményeiben)
Gábor SzalaiNándor Gábor Than2015-10-12 16:00:00Development of novel surgical, imaging and molecular methods for the in vivo modeling of preeclampsia
Gábor TörökMiklós Horváth2015-09-07 14:00:00Fejezetek a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok történetéből (1979-1984)
Gábor TúryÁgnes Bernek2015-09-09 12:00:00A transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulása a Volkswagen példáján
Gábor ZomborTamás Karácsony2015-10-27 16:00:00Elegendő építészet - A tervezettség határai az építészeti formaalkotás során. Műhelydilemmák.
Gabriella Mária NagyBotond Héjj2015-09-08 10:30:00Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása
Gabriella StyevkóÁgoston HoschkeQuang Nguyen Duc2015-09-15 11:00:00Reverz hidrolízis és transzglikoziláció tanulmányozása oligoszacharidok szintézisére
Georgina MucsiMária Hoyer2015-09-28 12:00:00A halálkép jellegzetességei hospice ellátásban dolgozó szociális munkások és az önkéntes tevékenységet végzők körében
Gergely Nándor NagyBeáta Vértessy G.2015-09-30 13:00:00Fertőző kórokozók létfontosságú, nukleotid átalakítást végző enzimei katalitikus mechanizmusának vizsgálata
Géza MezeyLászló Bognár2015-09-23 13:00:00Új utak keresése a neuro-onkológiai kórképek kezelésében
Géza Reusz2015-09-02 14:00:00Ér-kanülálások biztonságának fokozása ultrahang segítségével
Gotthilf SchweickhardtÁrpád Muhoray2015-10-16 09:00:00A katasztrófavédelmi igazgatás rendszere, továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
György CsimaEszter Vozáry2015-09-22 13:00:00Zselatin alapú édesipari termék reológiájának jellemzése
Gyula LindnerGyörgy Németh2015-09-21 10:00:00Plutarchos Dr superstitione - A deisidaimonia a görög vallásban
Gyurgyinka GergevLászló Sztriha2015-09-28 14:00:00Spectrum of neurodevelopmental disabilities in a cohort of children in Hungary
Hajnalka LőrinczIldikó Seres2015-10-06 13:00:00Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben
Hashemi Dolatabadi Seyed FarzadKornélia Tekes2015-10-19 14:30:00Effect of oxytocin hormonal imprinting and K203 acetylcholineesterase reactivator on biogenic amines in the rat central nervous system
Helga Csordás2015-10-13 13:00:00Ütemezési és költségtervezési modellek általánosításai a projektmenedzsment területén
Ildikó BacskaiÉva Rajnavölgyi2015-10-29 13:00:00A monocita eredetű dendritikus sejtek migrációjának vizsgálata aktivációs jelek hatására
Ildikó SimonovicsGyörgy GyarmatiTibor Valuch2015-09-24 11:30:00Divat és szocializmus. Magyarország divattörténete 1945–1968
Imre BerkiLajos Izsák2015-10-21 10:00:00Az adyligeti Határőrezred története
Imre CsiszárIstván Orosz2015-10-16 13:00:00Agrártermelés és agrártársadalom Hajdúnánáson az 1930-as évek második felétől az 1970-es évek végéig
Imre FeketeIstván Faragó2015-10-02 14:00:00Stability concepts and their applications
Ipoly Szauder2015-09-07 14:30:00Állóképességi és erősportolók vizsgálata modern echokardiográfiás (speckle tracking) módszerekkel
István Gergő FarkasZsolt Visy2015-10-13 12:00:00The Roman Army in Raetia
János VargaDóra Zelena2015-10-07 13:00:00A stressz-tengely korfüggő szabályozása vazopresszin hiányos Brattleboro patkányokban
József Péter VenekeiÁrpád Pohl2015-10-07 13:00:00A katonai logisztikai ellátási lánc koncepció fejlesztésének és alkalmazásának lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alap- és mesterszakjainak multinacionális gyakorlati képzési programjaiban/
Judit GébertBeáta FarkasGyörgy Málovics2015-10-01 11:00:00Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján
Judit Laura JurecskaGyula Záray2015-09-17 14:00:00Az "élőgépes" szennyvíztisztítás intenzifikálása
Katalin SzigetiZoltán Nusser2015-09-22 15:00:00Complex Cell Surface Distribution of Voltage- and Ligand-Gated Ion Channels on Cortical Pyramidal Cells
Katalin TóthOrsolya Valkó2015-10-16 11:00:00A magbank szerepe a természetes gyepek diverzitásának fenntartásában és a gyepregenerációban
Korinna CsetényiAnna KérchyGyörgy Endre Szőnyi2015-08-25 11:00:00The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King’s Horror Fiction
Kornélia Florina MarineczZsuzsanna Iványi2015-09-30 10:00:00Kommunikative Bürgerschaft – Soziale Positionierung und ihre Dynamik im Diskurs um die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Ungarn
Kornélia Kajáry2015-10-01 15:00:00FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban
Krisztián PákRudolf Gesztelyi2015-10-28 13:00:00The receptorial responsiveness method (RRM), a tool to allow a new insight into the A 1 adenosinergic and M 2 muscarinergic regulatory mechanisms in eu- and hyperthyroid guine a pig atria
Krisztina MichnaDávid Németh2015-10-26 13:00:00A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi szolgálatának rendszerszemléletű vizsgálata
KYEONGAH NAHGergely Röst2015-09-17 12:30:00“MALARIA DYNAMICS WITH LONG LATENT PERIOD IN HOSTS”
Lajos KissJános Sallai2015-10-15 14:00:00A határrendészeti képzés fejlődési vonalai a schengeni térségben
László Fónyad2015-10-06 15:00:00Digitális patológiai eszközök alkalmazása oktatásban, rutin diagnosztikában és kutatásban


2015. VIII. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. október 9-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )