Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám NovákAndrás LukácsIstván Miklós2015-06-29 15:00:00Statistical sequence alignment with applications in evolutionary footprinting and protein secondary structure prdeiction
Adrienn BuruzsMiklós BullaLászló Kóczy T.2015-08-31 13:00:00Fenntartható regionális hulladékgazdálkodási rendszerek értékelése fuzzy kognitív térképpel
Ágnes AbuczkiBálint Péter Furkó2015-06-10 13:00:00A Core/Periphery Approach to the Functional Spectrum of Discourse Markers in Multimodal Context
Ágnes Vidovics-DancsJános Száz2015-06-30 10:00:00„Államcsődök nyomában”
Ágnes ZáveczBencéné Gáspár2015-06-26 11:30:00Az iparági sajátosságok és szabályozás hatásai a villamosenergia-hálózati szolgáltatás áraira és a beruházási döntésekre
Ákos ÁgyiZoltán Havelda2015-06-18 14:00:00Növényvírusok fertőzésében és a termésfejlődésben szerepet játszó mikroRNS-ek működési mechanizmusának vizsgálata
Alfréd CsikósIstván Varga2015-06-23 08:00:00Modelling and control methods for the reduction of traffic pollution and traffic stabilization
András Imre TörzsökLászló Gyuricza2015-06-11 14:00:00Keszthely turizmusának száz éve balatoni és országos kitekintéssel 1880-1980
András József LakiKristóf Iván2015-06-30 14:30:00Microfluidic Particle Separation Techniques for Biomedical Use
András Péter KovácsKraszimir Kolev2015-07-09 15:00:00Az artériás thrombusszerkezet molekuláris és klinikai determinánsai
András SzabóTamás Béres2015-06-26 10:30:00Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig: A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése
Andrea DaragóAttila Tóth2015-06-17 13:00:00Az angiotenzin konvertáz enzim (ACE) szerepe kardiovaszkuláris kórképekben
Andrea DemeAlexandra Markó2015-06-30 11:00:00Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése
Andrea Keresztélyné BartaBéla Adamik2015-06-29 10:00:00Római kori pannoniai átoktáblák és nyelvezetük (Szöveg, nyelv, funkció)
Andrea MilovánÖzséb Horányi2015-06-11 11:30:00
defense cancelled
A kommunikáció participációra alapozott elméletének alapfogalmairól (nyelvészeti megközelítés)
Anita KormosAndrás Tóth2015-06-17 14:00:00Investigation of the cardioprotective effect of selective NCX inhibition in cellular models
Anita Sárkányné LőrincGábor Rébék-Nagy2015-07-01 14:00:00A családorvos - akut beteg kommunikáció nyelvészeti vonatkozásai
Anna DévényiJózsef Vonyó2015-06-19 13:00:00Nemzetnevelés: pedagógia vagy propaganda? A fogalom értelmezésének lehetőségei a kultúrpolitikus Hóman Bálint, a pártpolitikus Gömbös Gyula, a neveléstudós Imre Sándor, és a filozófus J. G. Fichte...
Anna FodorDóra Zelena2015-07-27 11:00:00Az anyák magatartása és stressz - reaktivitása a vazopresszin hiányos Brattleboro patkányok tükrében
Anna IstvánRóbert Kiss Szemán2015-09-01 13:00:00Nemzeti önértelmezés Jozef Ignác Bajza regényében
Anna MarczisovszkyÁgnes Horváth2015-07-07 10:00:00Auschwitz "igazsága" és a látás imperatívusza. A koncentrációs univerzum Charlotte Delbo írásaiban - egy újszerű elbeszélésmód
Anna MazanikAleksei Miller2015-06-12 14:00:00Sanitation, Urban Environment and the Politics of Public Health in Late Imperial Moscow
Anna Mohácsi-GoroveBalázs Kis2015-06-29 10:00:00A minőség fogalma a fordítástudományban és a lektorálás mint minőségbiztosítási garancia
Attila FodorKatalin HangosAttila Magyar2015-07-16 14:00:00Model parameter estimation and control of a synchronous generator
Attila MadarasJózsef Varga2015-06-18 10:30:00A közoktatás finanszírozás eredményességének összefüggései
Attila OláhTamás RadovitsLászló Gellér2015-07-15 13:00:00Cardiac effects of long-term exercise training and acute exhasutive exercise in rat models
Attila PásztorSándor Katz2015-06-30 14:00:00Heavy quark systems at finite temperature from lattice QCD
Attila RáczTibor Valuch2015-06-19 14:00:00A budapesti hatalmi elit prozopográfiai vizsgálata 1956-1989
Balázs KántásBéla Bacsó2015-06-24 16:00:00"Vannak még dalok túl az emberen" - Paul Celan költészete és líraesztétikája
Balázs LiktorTamás Karosi2015-06-16 13:00:00Új megfigyelések az otosclerosisos csontátépülés molekuláris biológiai és genetikai hátterének megismeréséhez
Balázs MolnárGyula Simig2015-06-05 14:00:00Ftalidvázas szintetikus építőkövek előállítása
Balázs SzabóZoltán Kovács2015-07-14 13:00:00Lakóhelyi mobilitás a posztszocialista nagyvárosokban
Balázs SzabóTamás Börzsönyi2015-06-08 10:00:00Shear zones in dry granular materials
Bálint KádárMelinda Benkő2015-06-04 15:00:00Pedestrian Space Usage of Tourist-Historic Cities-Comparing the tourist space systems of Vienna and Prague to Budapest
Barbara NagyDóra Maurer2015-06-22 11:00:00KONKRÉT METAFIZIKA. Különböző korok műalkotásainak metafizikai vonatkozásai, avagy mi szükséges ahhoz, hogy egy puszta tárgy művészetté váljon.
Bernadett SzókaOrsolya Nádor2015-06-15 12:00:00Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban - különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére
Borbála BányaiMária NeményiÉva Izsák2015-06-25 10:00:00Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén. Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon
Botond Literáti-NagyLászló Korányi2015-09-02 14:00:00AZ INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLATA ÉS BEFOLYÁSOLÁSA ÚJ HATÁSMECHANIZMUSÚ MOLEKULÁVAL
Cecília KovaiMiklós HadasLajos Császi2015-06-05 12:00:00A cigány-magyar különbségtétel és rokonság
Csaba MárthaPiroska Révész2015-06-29 14:00:00Crystallinity changes of organic materials in pharmaceutical technology
Csilla SebőkBeáta Nagy2015-06-30 15:00:00A női munkavállalás hatása a napi időfelhasználásra
Dalma KurkoJózsef Nagy2015-06-09 14:00:00Receptorhatások összehasonlító funkcionális vizsgálata rekombináns fehérjéket expresszáló sejtvonalakon
Dániel BaloghCsaba Dezső2015-06-15 10:00:00A Textual and Intertextual Study of the Mudraraksasa
Dóra TürkGergely Szakács2015-06-04 10:00:00Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata
Dorottya Júlia UjfalussyÁdám Miklósi2015-07-21 10:00:00Mental representations and cognitive processes related to the physical world in jackdaws (Corvus monedula)
Edina VargaViktor SzegediLívia Fülöp2015-07-03 10:00:00Abeta(1-42) enhances neuronal excitability and disrupts synaptic plasticity by altering glutamate-recycling
Edit FegyverRóbert Mészáros2015-07-31 10:00:00A polielektrolit/tenzid asszociáció szabályozása nemionos tenzidek és polimerek segítségével
Edit Kissné JakubovitsKatalin Varga2015-06-08 14:00:00A kritikus orvosi helyzetekben alkalmazott szuggesztív kommunikáció hatása a betegek testi állapotára – Az emlődaganatos betegek kemoterápiája során mutatkozó mellékhatások csökkentése adjuváns hipnot
Emilné Papp Györgyi LudmányBéla Bánfalvi2015-06-09 11:00:00A vonósnégyes klasszikus modelljének megszületése
Erika Bérczi-KovácsAndrás Frank2015-06-19 16:00:00Network coding algorithms and applications
Erika TakácsÁgnes Wimmer2015-06-24 13:30:00A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők
Eszter VargaTamás TényiRóbert Herold2015-06-24 12:00:00„A nem szó szerinti nyelvhasználat vizsgálata szkizofréniában”
Eszter Zsófia RauszJudit Várkonyi2015-07-29 15:00:00Citokinekre vonatkozó génpolimorfizmus vizsgálatok jelentősége szisztémás masztocitózisban
Éva MészárosKároly Márialigeti2015-06-30 11:00:00Tetra- és triklóretén talajvíz-szennyezők lebontásában résztvevő anaerob mikrobaközösségek vizsgálata
Éva PósfaiZita Borbényi2015-06-23 14:00:00Evaluation of thrombotic complications in essential thrombocythaemia and the most important mutations
Éva SugárGyula Záray2015-06-11 14:00:00Hazai élelmiszerek és az előállításukhoz felhasznált víz arzéntartalmának vizsgálata
Éva Szekrényesné RádiZsolt Lengyel2015-06-17 10:00:00A magyar gazdasági szaksajtó (2010-2013) kognitív nyelvészeti elemzése
Evelin Gabriella HargitaiIldikó SzijjCsilla Bartha2015-06-04 10:00:00A mirandai nyelv helyzete. Két- és többnyelvűség egy észak-portugáliai kisebbségi közösségben
Evelin SzarkaZoltán Hajdú2015-07-02 11:00:00Van-e kihívója a Castro-fivéreknek? Pártok, civilek és egyházak Kubában
Gábor GlatzAttila Reményi2015-06-04 13:00:00Paralóg jelátviteli útvonalak finom szabályozásának szerkezeti alapú vizsgálata
Gábor KecsőIstván Simon2015-06-22 14:00:00A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország
Gábor KoltaiÉva Standeisky2015-06-25 14:00:00Akik a "Párt" ellen védekeztek: Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában (1948-1956)
Gábor OttóffyDénes MolnárTibor Nyári2015-06-18 11:00:00„A gyermekkori malignitások és az infekciós betegségek, mint lehetséges kockázati tényezők vizsgálata. Az influenza megelőzési lehetősége kemoterápia alatt gyermekkorban. Epidemiológiai és klinikai vi
Gábor PékLevente Buttyán2015-06-29 14:15:00New Methods for Detecting Malware Infections and New Attacks against Hardware Virtualization
Gábor VargaAnna Veres-Székely2015-06-23 10:00:00Az impulzivitás genetikai korrelátumai
Gabriella BerkiJózsef Hajdú2015-07-14 16:30:00Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patients’ perspective
Gabriella Kosztolányi-IvánCsaba KorenAttila Borsos2015-08-27 13:00:00Útkategóriák megkülönböztetésének vizsgálata a járművezetők által látott útkialakítás alapján
Gabriella VinczeLászló Beke2015-06-30 10:00:00A magyar mozdulatművészet története és néhány motívumának nemzetközi párhuzama
Gergely EszenyiDezső Beke2015-06-09 14:00:00Barkhausen-zaj vizsgálata FINEMET-típusú szalagokban
Gergely GősiGyörgy Acsády2015-07-23 14:00:00A vénák fiziológiás és kóros adaptációja hemodinamikai stresszhez
Gergely GősiGyörgy Acsády2015-06-23 14:00:00A vénák fiziológiás és kóros adaptációja hemodinamikai stresszhez
Gergely MolnárGyula Kocsis2015-06-22 11:00:00A vasút hatása a közlekedésre, árumozgatásra. Útvonal, életmód és társadalom. Kecskemét (1850-1980)
Gergely MolnárkaAttila KoppányLászló Kóczy T.2015-08-31 11:00:00Lakóépületek állapotfelmérése és felújítás tervezése strukturált fuzzy deszkriptorok segítségével
Gergely Rácz2015-06-22 15:00:00Víztisztítási reakció-melléktermékek toxikus, mutagén és karcinogén hatásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszereken
Gergely RónaBeáta Vértessy G.2015-06-11 15:30:00Mechanism and regulation of dUTPase nucleocytoplasmic transport with an outlook on cell cycle dependent nuclear proteome reconstruction
Gergely VakulyaGyula Simon2015-07-17 09:30:00Köztesréteg szolgáltatások hatékony megvalósítása szenzorhálózatokban
Géza GecseIstván Majoros2015-06-16 14:00:00Birodalmi gondolat és gyakorlat a nagyhatalmak 19. és 20. századi politikájában
Gyöngyvér DallosJudit Balázs2015-06-18 11:00:00Gyermekpszichiátriai kórképek vizsgálata: Az életminőség és az ADHD vizsgálata
György SzabóGyula Kóródi2015-07-06 14:00:00Új módszer a Magyar Honvédség alkalmasságvizsgáló rendszere számára: A szénhidrátszegény transzferrin százalékos mérésének lehetősége az alkoholfogyasztók és a tiltott teljesítményfokozót használók...
Hajnalka MajorAnna Adamikné Jászó2015-06-24 10:00:00Retorika és szövegalkotás
Ibolya Csengel-PlankLászló BekeLajos Császi2015-06-12 11:00:00A BUDAÖRSI REPÜLŐTÉR ÉS FOTÓMONTÁZSA MINT A MODERNIZMUS SZIMBÓLUMAI
Ildikó DobosGyöngyi Horváth2015-06-29 13:00:00Experimental Modelling of Spinal Anaesthesia in Rats
Ildikó HarsányiZoltán Kövecses2015-06-15 14:00:00A fordítás mint kontextus a metaforák konceptualizációs folyamatában
Ildikó KeményJudit Simon2015-07-02 10:30:00A versenytársak csak egy kattintásra vannak – Az újravásárlási és továbbajánlási szándék alakulása különböző e-kereskedelmi kategóriákban
Illés HorváthBálint Tóth2015-07-08 16:00:00Random processes with long memory
Imre CsákyFerenc Kalmár2015-06-29 13:00:00Épületek nyári hőtermelésének energetikai vizsgálata
István BotárElek Benkő2015-06-09 14:00:00A Csíki-medence középkori településtörténete
János DaruAndrás StirlingGergely Tóth2015-06-25 15:00:00Theoretical investigation of reaction mechanism - from methodological development to applications
Johann-Jakob WulfJürgen Dieringer2015-06-16 17:00:00Die Governance der Makro-Regionalen Strategien im Ostsee- und Donauraum
József BeraLászló Pokorádi2015-06-26 10:00:00Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében
Judit FarkasZsolt Demetrovics2015-06-10 14:00:00A nagyivás alkoholfogyasztási motivációinak longitudinális vizsgálata
Judit NesztGábor Orosz2015-06-17 12:00:00A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig
Judit Sárándi-KovácsFerenc LakatosIlona Szabó2015-07-20 11:00:00Vízi és talajban élő Phytophthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában
Katalin AknaiSándor Radnóti2015-06-23 16:00:00"Állandóan visszajárok a múltamba" Keresü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából
Katalin Judit SzabóLászló Oláh2015-06-15 13:00:00Vazokonstrikciót kiváltó tényezők hatása a neurovaszkuláris kapcsolatra
Katalin KissGergely Szakács2015-06-09 10:00:00A humán ABCB6 transzmembrán fehérje sejten belüli lokalizációjának és funkciójának tanulmányozása
Katalin KristóAndrás Tamás2015-07-02 14:00:00Tervek és a valóság-Pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében
Katalin RáczMárta Zsoldos2015-07-03 12:00:00Az Alapozó Terápia hatásvizsgálata iskolaéretlenség jeleit mutató óvodás gyermekek körében
Katalin SzabóJózsef Poór2015-07-09 10:00:00NEMZETKÖZI EMBERI ER ŐFORRÁS MENEDZSMENT MULTINACIONÁLIS VÁLL ALATOKNÁL
Khaled FathiAndrás Pintér2015-06-12 14:00:00„Congenital and acquired urethral and external genitalia pathologies and their surgical correction in children”

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1796 ( 2015. VII. 20. )