Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BanaiPéter CsókaJúlia Király2017-03-30 10:00:00Banki viselkedés a válság előtt és a válságban
Ádám CsorbaErika Csákiné Michéli2017-05-12 10:00:00REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA TALAJTULAJDONSÁGOK ÉS TALAJOSZTÁLYOZÁSI EGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁBAN
Ádám István HorváthZsuzsanna Helyes2017-06-08 11:00:00„A Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin1 és Vanilloid 1 receptorok és a szemikarbazid-szenzitív amin oxidáz szerepe és kapcsolata ízületi gyulladás és fájdalom egérmodelljeiben”
Ádám JónaÁrpád Illés2017-05-25 13:00:00Klinikai tapasztalatok Hodgkin lymphomában különös tekintettel a pulmonális szövődményekre
Adél MagyarBéla Pukánszky2017-05-08 12:00:00Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig
Ágnes MakóIstván János Tóth2017-05-10 15:30:00A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire
Ágnes MaléthSándor Csernus2017-05-19 15:00:00I. Károly és a papság kapcsolata (1301-1342)
Ágnes PolyákKrisztina Kovács2017-04-21 10:30:00The role of fractalkine – CX3CR1 signaling in the development of obesity
Ágnes SzűcsPéter Bittner2017-05-08 10:30:00A HR kontrolling szerepe a tudatos emberi erőforrás menedzsmentben
Ágnes VirágKrisztián Ritter2017-04-03 10:00:00A TURISZTIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZEREPE A TOKAJI BORVIDÉKEN
Ákos Bede-FazekasLászló GerzsonImelda Réka Somodi2017-05-29 09:00:00FÁS SZÁRÚ DÍSZNÖVÉNYEK POTENCIÁLIS TELEPÍTHETŐSÉGI TERÜLETÉNEK ELŐREJELZÉSE TERMÉSZETKÖZELI ÉLŐHELYEKRE KÉSZÍTETT MODELLEK ALAPJÁN
Ákos LehotskyGyörgy Wéber2017-06-13 14:00:00Kézfertőtlenítés minőségének vizsgálata elektronikus berendezés segítségével
Ákos MiliczLászló Lázár2017-05-26 11:00:00Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben
Ákos VargaViktor MarkóAttila Haltrich2017-04-27 10:00:00Táji környezet, peszticidterhelés és tápnövény-fitofág fenológiai szinkronitás hatása almaültetvények poloska (Heterotpera) együtteseire
Alexandra KotogánTamás PappMiklós Takó2017-04-25 13:00:00Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése
Alexandra NagyÁrpád Csathó2017-04-26 14:00:00„A fáradtság és fizikai funkcionálás többszempontú pszichológiai vizsgálata szív- és érrendszeri betegek körében”
Alexandra Velez2017-04-04 10:30:00II. Frigyes Vilmos, a csellista király és a neki ajánlott vonósnégyesek Boccherini tollából
András BakosLászló Valkó2017-04-26 11:00:00A társadalmi média szerepe az online művészetek fejlődésében
András DombiPéter Domokos2017-04-07 13:00:00Bistability Effects in the Strong Coupling Regime of Cavity and Circuit Quantum Electrodynamics
András Miklós KengyelMiklós NyitraiR. James Sellers2017-05-02 13:00:00„Foszforilációs és defoszforilációs szabályozási folyamatok vizsgálata konvencionális miozin II és nem-konvencionális miozin XVI motorfehérjék esetén”
András MikorZsolt Molnár2017-05-15 14:00:00„Kiterjedt hasi sebészeti beavatkozások hemodinamikai optimalizációja”
András MolnárBéla Pokol2017-04-25 13:00:00Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937)
András TenkLóránt Dávid2017-05-16 10:00:00A TERMÉSZETVÉDELEM REGIONÁLIS ÉS TURISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEIENK VIZSGÁLATA BUDAPEST ZÖLDFELÜLETEIN LÉVŐ MINTATERÜLETEK ALAPJÁN
Andrea BorPéter DoróGyöngyvér Soós2017-06-01 14:00:00GERIATRIC FALLS AND RISK FACTORS
Andrea Kolencsikné TóthPéter SzűcsBalázs Kovács2017-05-03 10:30:00Folyó és talajvíz kapcsolatának vizsgálata
Andrea MeláthLászló Tihanyi2017-04-24 13:00:00"A Sprechgesang" - középpontban Arnold Schönberg Pierrot Lunaire c. darabja"
Andrea Sára VáriMihály Simai2017-05-11 13:00:00„Kína fejlesztési együttműködése Afrikával”
Andrea SzentesiPéter HegyiÁron Vincze2017-04-24 15:00:00New Research Trends in Gastroenterology: Pancreatitis is in Danger
Anett Ágnes TóthSzabolcs Kiss2017-04-11 13:00:00Óvodás korú gyermekek halálfogalmának fejlődése és sajátosságai a szülői magyarázatok és halálattitűdök tükrében
Anett PogácsásLevente Tattay2017-04-28 10:00:00KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ EGYS ÉGBEN A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára
Anett Tóthné AszalaiPéter Lajos2017-06-09 11:00:00Dadogó gyermek és anyja interakciójának vizsgálata
Anikó Nikolett TóthSándor Maticsák2017-05-29 13:00:00A számi (lapp) égtájnevek
Anita FicsorJózsef BakonyiBeáta Tóth2017-05-02 09:30:00ÁRPÁT FERTŐZŐ PYRENOPHORA FAJOK INTRA- ÉS INTERSPECIFIKUS VÁLTOZÉKONYSÁGA
Anita Horváth-Rózsás2017-05-30 15:00:00Új prognosztikai markerek tüdő adenokarcinómában
Anita JóriCsilla Ilona Dér2017-03-31 11:00:00The Discourse Community of Electronic Dance Music
Anita VeresÁdám Török2017-06-26 09:00:00A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján
Anna AltbäckerJózsef Janszky2017-04-11 09:00:00„Disturbances in emotion processing and behavioral regulation: neuroanatomical and neurobiological factors”
Anna Erzsébet KöreiPéter Kempler2017-04-10 14:00:00A diabetes, a hipertónia, illetve együttes hatásuk a kardiovaszkuláris autonóm funkcióra. Szükség van-e a kézizomfeszítést kísérő vérnyomásváltozások értékelésére az autonóm neuropathia diagnosztikájá
Anna Éva TamásiElemér Balogh2017-05-10 11:00:00A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850 - 1920. A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassá
Annamária NeagKatalin Lustyik2017-05-16 10:00:00Media Literacy in the Hungarian Educational Policy Arena (1995-2012)
Annamária PósaGyörgy PálfiBalázs Gusztáv Mende2017-05-15 16:00:00A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból
Annamária Takáts-NyesteImre Derényi2017-06-02 10:00:00Behavior of liposomes near solid surfaces
Annamária TóthMarietta Horváthné PetróczyLászló Palkovics2017-05-11 10:30:00MEGGYANTRAKNÓZIS: a kórokozó jellemzése, genetikai diverzitása és a növényvédelmi technológia kidolgozása
Áprád SzépMarcel Szabó2017-06-21 16:00:00A menedékkérők területhez való hozzáférése
Arion TurcsánÉva Szabóné Erdélyi2017-05-22 14:00:00AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA EGYES KERTÉSZETI, SZÁNTÓFÖLDI ÉS ERDÉSZETI NÖVÉNYKULTÚRÁKRA
Áron TésiPéter Ács2017-06-12 14:00:00Suprasegmental sound changes in the Scandinavian Languages
Árpád VirághÁgnes Huszár2017-06-22 14:00:00A jogi tanácsadás mint beszélt nyelvi cselekvés sajátosságai
Attila BuzásiMária Szalmáné Csete2017-05-30 13:00:00Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és fenntarthatóság városi területeken (Climate adaptation and sustainability on urban scale)
Attila DunaiZoltán Tóth2017-06-06 13:00:00A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben
Attila GácsiIstván PálinkóPál Sipos2017-05-12 13:30:00Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése
Attila HorváthErzsébet Szeréna Zoltán2017-06-20 11:55:00A látványtervezés, mint építészeti térábrázolás
Attila KovácsJános UngerNoémi Kántor2017-05-22 11:30:00A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel
Attila LovassyLászló Perendy2017-05-16 14:00:00A halál utáni tisztulás kérdése Szent Ágoston De civitate Dei című művének 21. könyvében
Balázs MaricsBarna PeitlMária Dux2017-05-03 13:00:00Az elhízás és a migrén kapcsolatának hátterében álló trigeminovaszkuláris diszfunkciók, különös tekintettel a meningeális kemoszenzitív nociceptorok szerepére
Balázs OdlerVeronika Müller2017-05-17 14:45:00A D-vitamin és a klinikai jellemzők vizsgálata asztma-COPD overlap szindrómában
Balázs VedelekImre Miklós BorosAndrás Blastyák2017-05-17 14:00:00A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata
Bálint János NagyDiana MühlJános Lantos2017-05-22 12:00:00”A mátrix metalloproteinázok és szöveti inhibitoraik változása szisztémás gyulladásos és revaszkularizációs kórképekben”
Bálint MenyhértMiklós Koren2017-06-07 12:00:00History as an Agent of Growth: Natural Experiments from Central Europe
Bálint MolnárJózsef Mészáros2017-04-03 10:00:00A vállalatok és érintettjeik jellemző együttműködési formáinak kommunikációtudományi vizsgálata
Bálint NérayKároly TakácsTamás Bartus2017-04-06 13:00:00Relational Integration. The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity among Adolescents
Barbara Éva TóthAndrea VasasJudit Hohmann2017-04-04 14:00:00Bioactive secondary metabolites from Juncaceae species
Barbara Fejesné MervóZsolt DemetrovicsKatalin Felvinczi2017-05-15 10:00:00Harm Reduction Interventions Targeting Recreational Drog Use
Barbara Nikolett BorsosImre Miklós BorosTibor Pankotai2017-04-10 16:00:00A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése
Beatrix LenkovicsTibor Farkas2017-05-04 13:00:00A HELYI GASZTRONÓMIA MEGJELENÉSE NÓGRÁD MEGYE TURIZMUSÁBAN
Béla BogdándyIstván Hegedűs2017-05-05 10:30:00Átszúródásra vasalatlan vasbeton lemezek átszúródási teherbírása
Béla FiserBéla Viskolcz2017-04-25 15:00:00Theoretical Investigations of Glutathione – A Unique Antioxidant
Bence CselikPongrác ÁcsErzsébet Rétsági2017-05-30 14:00:00EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM HATÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁS DIÁKOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁRA
Bence József BorbélyPéter SzolgayJózsef Laczkó2017-04-06 16:00:00Kinematic measurement and analysis of human arm movements
Benedek SimóIstván Elek2017-05-02 14:00:00Földtani adatok kartografált, interaktív megjelenítése a weben open-source eszközök segítségével
Bernadett Kalaposné KovácsImre Klebovich2017-04-25 11:00:00INTERACTION OF BAICALIN WITH TRANSPORTERS
Bernd HeinzmannZoltán PásztoryMarius-Catalin Barbu2017-06-06 10:00:00Untersuchungen zur Volumenbestimmung von Industrieschichtholz der Holzart Fichte mithilfe elektronischer und Einzelstammweiser 3D-Vermessung
Bertalan Kristóf PolnerSzabolcs Kéri2017-05-17 10:00:00An examination of cognition and creativity in a dimensional neuropsychiatric and a psychopharmacological framework
Boglárka ZsótérAndrás Bauer2017-04-03 13:30:00Alma a fájától… A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban
Botond NagyGyörgy Kövér2017-06-09 14:00:00Székelyföld gazdasági fejlődése a 19. század második felébe: Határszéli gazdasági környezet és üzleti modellek Háromszéken
Brigitta KürtösiIstván Bóna2017-03-29 13:00:00MAGYARORSZÁGI ANTIK ÉS KÖZÉPKORI MOZAIKLELETEK ARCHEOMETRIAI VIZSGÁLATA
Cecília Ocsovainé SteinbachEmőke Lőrincz2017-04-21 14:00:00Nagyfelbontású PET detektormodulok optikai tulajdonságainak vizsgálata és optimalizálása
Chen Ji-QingMargit Zeher2017-05-08 13:00:00Investigations on the role of micrornas and gene polymorphisms in the pathogenesis of primary Sjögren’s syndrome
Christian WeberRéka Vas2017-05-22 11:00:00„Creating a Concept Importance Measure for Domain Knowledge in the Context of Learning”
Christopher MielkeJózsef LaszlovszkyAlice Choyke2017-05-31 10:00:00Every Hyacinth the Garden Wears: The Archaeology of Medieval Hungarian Queenship (1000-1395)
Csaba BudaiPéter KorondiLászló Kovács2017-06-19 14:00:00Friction Effects in Mechanical System Dynamics and Control (Súrlódási hatások a mechanikai rendszerek dinamikájában és szabályozásában)
Csaba FényesTibor Cserti Csapó2017-05-03 13:00:00Pavedwithintension. Interpretation, framing and socialconstructionin roma educationpolicies. (Szándékkal kikövezve. Interpretációk, értelmezési keretek és társadalmi konstrukciók a roma oktatáspolitik
Csaba KósaZoltán Szöllősi2017-04-28 13:00:00Összehasonlító elemzések az emlőrák HER-2 státuszának meghatározásában
Csaba RadaErzsébet N. Rózsa2017-05-10 14:00:00From introversion to regional soft power ambitions An analysis of the transformation in Turkish foreign policy
Csaba SzentgyörgyiEszter Tarjányi2017-05-17 15:00:00Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában
Csilla CelengPál Maurovich-Horvát2017-05-29 14:00:00Imaging of the Coronary Arteries and Aortic Root with Computed Tomography Angiography
Csilla KirályCsaba SzabóGyörgy Falus2017-05-26 14:30:00Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás környezetgeokémiai vizsgálata
Csilla KovácsErzsébet Mónika Karaffa2017-06-15 11:00:00A szőlő tőkeelhalásában szerepet játszó gombafajok és a betegség elleni potenciális biológiai védekezési lehetőségek vizsgálata a Tokaji borvidéken
Csilla VérLászló Csiba2017-06-02 13:00:00A mozgásképesség javítására és a mozgásmennyiség mérésére alkalmas készülékek kifejlesztése és alkalmazása post stroke betegeken
Dániel DarvasIstván Majzik2017-05-15 11:15:00Practice-Oriented Formal Methods to Support the Software Development of Industrial Control Systems
Dániel MikeczMáté Szabó2017-06-01 14:00:00A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon. Lehetőségstruktúra és mozgalmi innováció
Dávid BekeÁdám Gali2017-04-26 08:30:00Fabrication and characterization of silicon carbide nanoclusters
Dávid GöncziIstván Ecsedi2017-05-12 09:30:00Thermoelastic Problems of Functionally Graded and Composite Structural Components
Dávid KovácsMónika Csontné Kiricsi2017-05-02 10:00:00Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben
Dávid LehotzkyTamás Insperger2017-06-13 10:15:00Numerical methods for the stability and stabilizability analysis of delayed dynamical systems (Késleltetett dinamikai rendszerek stabilitásának és stabilizálhatóságának vizsgálata numerikus módszerekk
Dávid PolgáriLászló SágiKatalin Jäger2017-05-02 13:00:00A PETESEJT AKTIVÁCIÓ SEJT- ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA GABONAFÉLÉKBEN
Dénes István LegezaMária Homoki-NagyNorbert Varga2017-05-23 14:00:00„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig
Dénes SalátaKároly PenkszaÁkos Malatinszky2017-05-22 10:00:00AZ ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG FÁS LEGELŐINEK TIPOLÓGIÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAIK
Diána CsonkaErzsébet HornungKatalin Halasy2017-06-09 13:00:00Isopoda közösségek szerveződésének ökomorfológiai háttere
Dóra Beáta VajdaEnikő Csilla Kiss2017-05-10 13:00:00Aktor, partner hatások, interakciók és moderáló tényezők a párkapcsolati minőség és a személyiség közti összefüggésben
Dóra CzakóTibor Pintér2017-06-08 16:00:00A kora barokk egyházzene elvilágiasodása a Magnificat műfajának tükrében

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )