Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám CzibolyGyörgy Bárdos2014-06-05 15:00:00A placebo alkalmazásának elmélete és gyakorlata.
Ádám EgriGábor Horváth2014-06-19 14:00:00Experimental study of tabanid polarotaxis, host-tabanid interaction and polarization tabanid traps
Adél MándlPéter Erhardt2014-06-04 11:00:00„Puma Deletion Delays Cardiac Dysfunction in Mouse Heart Failure Models Through Attenuation of Apoptosis”
Ágnes Alberti-DérÁgnes Kéry2014-06-27 11:00:00LC - ESI - MS/MS módszerek tradícionális gyógynövények: Sempervivum tector um L. és Corylus avellana L. flavonoid - glikozid és fenolkarbonsav profiljának vizsgálatában
Ágnes Saxné AndorJános Lukács2014-06-26 09:00:00Az immateriális javak számviteli elmélete és alkalmazása a magyar szabályozási rendszerben
Ágnes Tímea Cserkész-NagyOrsolya Sztanó2014-06-25 14:00:00Egy Tisza-völgyi pleisztocén folyó rekonstrukciója ultranagy felbontású szeizmikus szelvények alapján
Alexandra CsongorVilmos Warta2014-06-18 14:00:00Rhetorical Moves and Hedging in Medical Research Articles and their Online Popularizations
Amália SzankaBéla Iván2014-06-12 14:00:00Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása
Andor LőkkösElőd Kondorosy2014-06-25 11:00:00Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára
Andrea NagyKatalin Halácsy2014-07-07 17:00:00Women, Words an Violence in Old English Poetry
Andrea Olsovszkyné NémediZoltán SzakályViktória Szente2014-07-01 11:00:00Hallgatói és munkaerőpiaci elégedettségi vizsgálatok a felsőoktatási marketingben
Andrea Rostáné RiezPéter Schmidt2014-06-03 13:00:00A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására
Andrea RózsavölgyiHilda Horváth2014-06-02 15:00:00Delmár Emil gyűjteménye "Exegi monomentum aere perennius"
Andrea Ujvarosi2014-06-04 13:00:00
defense cancelled
A magyar és az orosz énekhangzás összehasonlító vizsgálata
Anikó Hambuchné KőhalmiGábor Rébék-Nagy2014-06-26 13:00:00Szubjetív betegség-elképzelések nyelvészeti elemzése hipertóniás beteg-háziorvos konzultációkban
Anikó Petákné BaloghErzsébet Noszkay2014-06-16 10:00:00AZ E-LEARNING SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN
Anita SoósLászló Somogyi2014-09-05 11:00:00Növényi eredetű zsiradékok hatása az állati eredetű zsírok fizikai tulajdonságaira
Anita TóthTamás Adamik2014-07-10 12:00:00Apuleius Metamorphosese. A rétor regénye
Anna Ágnes RauscherAndrás Málnási Csizmadia2014-06-13 13:00:00Internal friction in enzyme reactions
Áron LászkaLevente Buttyán2014-07-28 13:15:00Robustness Against Strategic Attacks
Árpád CzéhGyörgy Lustyik2014-07-11 14:00:00„Multiplexed Solid Phase Immunoassay Platform for Poly-Mycotoxing: Beyond 20th Century Applications”
ÁRPÁD KENÉZFerenc Gyulai2014-06-18 10:00:00KESZTHELY-FENÉKPUSZTA RÓMAI KORI RÉGÉSZETI-NÖVÉNYTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYKORI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JELLEMZÉSÉRE
Árpád KönczölGyörgy Tibor Balogh2014-07-07 12:00:00Növényi kivonatok hatóanyagainak azonosítása HPLC-vel kapcsolt tesztrendszerekkel: újszerű megközelítések a természetes anyagokból kiinduló gyógyszerkutatásban
Attila BánfiSándor Kerekes2014-06-17 15:00:00"Ethical Finances? - A Special View of Ethical Banking and Socially responsible Investments"
Attila DoboviczkiLászló Beke2014-06-02 11:30:00Lokalitás-olvasatok, médiahasználat a Pécsi Műhely munkásságában
Attila Gábor NagyZoltán Hózer2014-07-29 14:00:00Modellek és számítások a paksi atomerőmű környezetébe kerülő esetleges üzemzavari radionuklid kibocsátás meghatározására
Attila GéczyZsolt Illyefalvi-Vitéz2014-08-27 10:15:00A gőzfázisú forrasztási technológia folyamatának vizsgálata
Balázs KissJózsef Péter PolgárSzabolcs Bene2014-06-30 11:00:00Kettős hasznosítású magyar tarka növendék bikák teljesítményvizsgálata, hústermelő képessége és húsminőségi tulajdonságai
Balázs SütőZsuzsanna Helyes2014-07-10 11:00:00„A szomatosztatin plazmaszint – változásai és szerepe műtétek, valamint szisztémás gyulladásos reakciók során: klinikai és állatkísérletes vizsgálatok”
Balázs TőkeyLajos Vékás2014-06-30 15:00:00Az egészségbiztosítási szerződés
Balázs Zoltán LandiAttila Harmathy2014-06-25 15:00:00Felelősségben gondolkodva. A jogellenesség, mint magatartás-mérték eszemetörténeti áttekintése
Bálint ForgácsCsaba Pléh2014-06-30 11:00:00FIGURES OF LANGUAGE IN COGNITIVE SCIENCE IN THE LIGHT OF FIGURATIVE LANGUAGE PROCESSING IN THE BRAIN
Bálint Károly MedgyesGábor Harsányi2014-09-03 10:30:00Az elektrokémiai migráció mikroelektronikai alkalmazásokban
Béla Pazár2014-06-17 15:00:00Klasszikus és modern
Benjámin Sándor GyarmatiAndrás Szilágyi2014-09-02 13:00:00Redox- and pH-sensitive poly(aspartic acid) hydrogels: from chemistry to adjustable response
Bernadett TukaJános Tajti2014-06-27 15:00:00Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results
Bob StruijkRóbert Szabolcsi2014-07-15 10:00:00Influence of the new trends in the economics on the military and industrial robot system design philosophy
Boglárka KernÉva Bodzsár2014-06-16 10:00:00A testi, lelki változók és a megküzdési stratégiák közti összefüggések
Burçin GüngörIbolya Horváth2014-06-30 11:00:00The role of small GTPase Rac1 in stress signaling
Csaba Ferenc VadÉva Ács2014-06-23 11:00:00Kisrák együttesek napszakos és évszakos mintázatai, valamint ezek környezeti tényezőkkel való összefüggései az ócsai Turjánvidék vizes élőhelyein
Csaba HegedűsZsolt Tibor Kosztyán2014-06-06 14:00:00Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésében a mérési bizonytalanságok figyelembevételével
Csaba NemesZoltán NagyPéter Szolgay2014-07-02 16:30:00Efficient implementation of computationally intensive algorithms on parallel computing platforms
Csaba RáczGábor Szász2014-07-23 10:30:00Kukoricaállományok energetikai és párolgási viszonyainak vizsgálata
Csilla RaffaiLajos Szabó2014-06-19 12:00:00Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének vizsgálata
Csilla Tünde FazakasIstván Krizbai2014-06-18 14:00:00Endothelial-melanoma cell interactions in the formation of brain metastases
Dániel GyöreKatalin Takácsné György2014-06-18 10:00:00A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE AZ EGRI BORVIDÉKEN
Diána NagyGyula Molnár2014-06-23 11:00:00Inspirációim: Japán. Kultúra és hagyomány tükröződése a japán gyerekkönyvekben és játékokban
Dóra Virág DudásZoltán Fleck2014-07-01 16:15:00A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalataira
Dorottya PapGabriella JuhászGyörgy Bagdy2014-07-08 11:00:00A COMT gén hatása az impulzivitás és rumináció kialakulására és ezek szerepe a depresszióban
Edit ZekeMagdolna Jákfalvi2014-07-10 10:00:00Színdramaturgia
Emese Beatrix HorváthNikoletta NagyLászló Sztriha2014-06-19 14:00:00Genetic investigation and counselling on neurogenetic disorders
Emese CzintosIstván Bitskey2014-06-05 13:00:00„Az olvasóknak mulatságul adtam...” Szempontok a 16. századi magyar verses epika irodalomtörténeti szerepének újragondolásához
Endre ifj. VargaJózsef PiffkóEndre Varga2014-06-19 16:00:00Computerized Treatment Planning and its Realization in Maxillofacial Surgery and in Dental Implantology
Enikő ÖvegesMarianne NikolovRéka Lugossy2014-06-13 10:00:00INNOVATION IN A COMPLEX SYSTEM FRAMEWORK: SCHOOL PRINCIPALS’ PERSPECTIVES ON THE YEAR OF INTENSIVE LANGUAGE LEARNING
Erika JókaiJános Ollé2014-06-04 10:30:00Elektronikus tanulási/oktatási környezetek hatékonyságvizsgálata
Erzsébet Mária FülöpJudit Szépe2014-06-06 14:30:00Az időskorúak nyelvhasználatát és idegennyelv-tanulását befolyásoló tényezők
Eszter BogdányTibor Csizmadia2014-07-03 10:00:00Átadni tudni kell! Vezető szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban
Eszter DraskóczyJózsef PálGino Ruozzi2014-09-18 15:00:00Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Comediában
Eszter van der Schaft – BartisGyörgy Drótos2014-06-25 11:00:00"Az interpretatív rugalmasság eszközei: az információs rendszeren kívüli felhasználói rutinok"
Eszter Virág VérAndrás Gerő2014-07-10 10:00:00Erzsébet királyné magyarországi kultusza 1914-ig
Éva Karolina PetróIldikó Csóka2014-07-03 11:00:00REGULATORY EVALUATION OF DRUG RELEASE FROM DERMAL SEMISOLID DOSAGE FORMS
Ferenc DömötörJános Takács2014-07-14 11:00:00Összetett szerkezetű járműanyagok (hibridek, kompozitok) határfelületei megmunkálási folyamatainak korszerű technológiai diagnosztikája
Ferenc FacskóLászló Jáger2014-06-10 11:00:00Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege
Gábor BallóKatalin Hangos2014-07-15 14:00:00Parameter estimation and robustness analysis of quantum information systems
Gábor János TornaiGyörgy CsereyTamás Roska2014-08-28 10:30:00Implementation of Medical Imaging Algorithms on Kiloprocessor Architectures
Gábor Pál SzijjártóAndrás Tompos2014-09-08 13:00:00Multicomponent catalysts for steam reformation of ethanol
Gábor SáriSándor Báthy2014-06-17 09:00:00A logisztikai szakkiképzés/felkészítés helye, szerepe és sajátosságai a Magyar Honvédség kiképzési/felkészítési rendszerében
Gábor SzafnerOttó Dóka2014-06-10 11:30:00Élelmiszerek effuzivitásának meghatározása fotopiroelektromos módszerrel
Gábor TörleyPéter Szlávi2014-06-17 14:00:00Vizualizáció a Programozástanításban
Gábor ViczeÁdám Török2014-07-03 12:00:00Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban - az üzleti tanácsadás esete
Gabriella DembitzTamás Bács2014-07-10 10:00:00Recreating Imperial Thebes Monumental Inscriptions, Buildings and Political Activity of the High Priests of Amun at Karnak from Herihor to Menkheperre
Gabriella ImreTamás Hardi2014-06-16 15:00:00A Kárpátalján eszközölt magyar tőkebefektetések sajátosságai a magyar-ukrán határtérség társadalmi-gazdasági folyamatainak tükrében
Gabriella SomogyiMária Höhn2014-06-05 13:00:00A Dianthus sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn. közép-európai fajainak komplex molekuláris taxonómiai értékelése
Gabriella SzabóBalázs Kiss2014-06-19 14:00:00Kommunikáció és integráció. Új utak az európai nyilvánosság vizsgálatában a magyar médiatörvények európai vitájának tükrében
Gabriella Ürmösné SimonJudit Navracsics2014-07-10 14:00:00Egynyelvűek és görög-magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlítása a nemek tükrében
Gellért GerencsérCsaba Varga2014-06-30 13:00:00Experimentális balneológia: Kárpát-medencei gyógyvíz- és gyógyiszapminták biológiai hatásai
Georgina KisFrigyes NagyKároly ifj. Kacz2014-06-13 11:00:00Az Észak-alföldi Régió mezőgazdasági vállalkozásainak stratégia típusai
Gergely TeschnerAntal TenkRózsa Csatai2014-06-02 10:00:00Tejtermelő vállalkozások menedzsment-információs rendszereinek jelenlegi és továbbfejlesztési lehetőségei
Gergő GyulaiÉva Kiss2014-06-17 12:30:00Polimer tartalmú felületi nanostruktúrák előállítása és jellemzése, valamint a gyógyszerhordozóként való alkalmazás lehetősége
Gizella Baloghné NagyMark Newson2014-07-10 14:00:00Left Dislocation in Optimality Theory
György KardosTibor Soós2014-06-24 10:00:00Bifunkcionális organokatalizátorok szintézise és immobilizálása, organokatalitikus reakciók mechanizmusának vizsgálata
Györgyi GelybóJudit BartholyZoltán Barcza2014-06-26 10:00:00Mezőgazdasági területek produktivitásának becslése műholdas és felszíni mérések alapján
Herta CzédliSándor Alex Nagy2014-06-30 11:30:00„Halak nehézfémtartalmának elemzése különböző elemanalitikai módszerek alkalmazásával
Ildikó Fáriné TuriImre Sóvágó2014-06-16 13:00:00„A prion fehérje peptidfragmenseinek fémion-szelektivitása
Ildikó Neumanné VirágAndrea Elekes2014-06-18 12:00:00Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel
Imola PlangárPéter Klivényi2014-06-19 15:00:00Research on experimental models of neurodegenerative disorders and radiation-induced brain injury
Imre GaraiAndrás Németh2014-07-24 10:00:00Az Eötvös Collegium, mint a tanári elitképzés intézménye
Imre HagymásiJenő Sólyom2014-06-10 14:00:00Nehézfermionos és vegyes valenciájú viselkedés kiterjesztett periodikus Anderson-modellekben
Imre JójártKlára Hódi2014-07-18 11:00:00THE IMPORTANCE OF MAGNESIUM STEARATE IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND IN THE PREFORMULATION STUDIES OF MEDICATED CHEWING GUMS
István LengyelGábor Prószéky2014-06-06 10:00:00A fordítási hiba fogalma funkcionális megközelítésben
István Péter FarkasBéla Drahos2014-06-11 11:00:00A rézfúvós hangszerek története Magyarországon
István SzalkaiFerenc HartungZsolt Tuza2014-07-21 10:30:00Reakciómechanizmusok algoritmikus és matematikai vizsgálata
István VassTivadar M. TóthJános Szanyi2014-06-10 11:00:00Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése
István Zoltán RegulyZoltán NagyAndrás Oláh2014-07-18 11:00:00ABSTRACTION AND IMPLEMENTATION OF UNSTRUCTURED GRID ALGORITHMS ON MASSIVELY PARALLEL HETEROGENEOUS ARCHITECTURES
Izabella BattonyaiKároly Elekes2014-07-02 11:00:00A szaglóközpont szerveződésének ultrastruktúrális, funkcionális és molekuláris jellemzői egyes gastropoda fajokban (Helix pomatia, Limax valentianus)
Jakab FerkovDénes Sokcsevits2014-06-11 14:00:00A baranyai horvátok közművelődés-története a dualizmus korában (1867-1918)
János KeményCsaba Békés2014-06-19 10:00:00A felkelésellenes hadviselés lakosságközpontú elméletének fejlődése a XX-XXI. században
János Kristóf BodnárIstván Kelemen2014-06-05 14:00:00A hallgatás radikalitása - Közelítések a wittgensteini gondolatrendszer terapikus olvasatához
János Mátyás BaloghBalázs Sipos2014-07-10 12:00:00Üzleti szellemű fővárosi napi sajtó a Dualizmus korában
János RudanGábor SzederkényiKatalin Hangos2014-07-03 14:00:00Optimization-based analysis and control of complex networks with nonlinear dynamics


2014. VII. 28.
The Hungarian Doctoral Council and the Hungarian Doctoral Data Base
Overview

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1333 ( 2014. VII. 17. )