Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám SuslikTibor Balla2017-01-23 10:00:00A hadműveleti területek sajátosságai Bereg és Ung vármegye példáján 1914−1916 között
Ádám Tamás HosszúAndrea Fekete2017-01-03 15:00:00SIGMA-1 RECEPTOR AGONISM: THE NOVEL TREATMENT OPTION IN RENAL DISEASE
Adrián HorváthPéter Földesi2017-02-22 11:00:00Az időadatok elosztási feladatok tervezésére és végrehajtásának hatékonyságára gyakorolt hatásának vizsgálata
Ágnes Erika HódiRóbert Gáspár2016-12-08 13:00:00Antioxidants may reduce the smooth muscle-relaxing action of β2-adrenergic receptor agonists
Ágnes FreilerÁkos HorváthKálmán Török2016-12-13 14:00:00A radonkibocsátás kőzettani és tektonikai hátterének vizsgálata a Soproni-hegységben és környékén
Ágnes GubiczaGyörgy Mihály2016-12-19 10:00:00Resistive switching phenomena in Ag2S based nanojunctions
Ágnes GyőrffyJudit Bolgár2017-01-13 09:00:00Katonanők pályaszocializációjának folyamatvizsgálata az alapkiképzéstől a missziós feladatok vállalásáig
Ágoston TörökValéria Csépe2016-12-15 15:00:00Spatial Perception and Cognition, Insights from Virtual Reality Experiments
Ákos HornungLászló ifj Kovács2017-01-26 10:00:00Human immunsuppressive protein, galectin-1 emerges as a novel regulatory factor in autoimmune disorders
Alajos Tamás TakátsZoltán Csiki2017-01-12 13:00:00Protrombotikus faktorok szerepének vizsgálata primer Raynaud-szindrómában
Ali VatankhahJózsef Tímár2016-12-16 12:30:00Immunopathology of hydatid infection in human liver
András FülöpLászló Harsányi2016-12-14 16:00:00A vena portae okklúzió indukálta májregenerációt jellemző morfológiai és funkcionális változások vizsgálata
András FüzesiPál Raczky2016-11-28 10:00:00Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrájának megtelepedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Mikroregionális kutatások a nyíri Mezőség területén)
András RajnaPál Raczky2017-02-08 10:00:00A rézkor kulturális kapcsolatrendszerének változásai a Duna-Tisza közén feltárt leletanyag tükrében
András Sándor HajnalTamás Tényi2016-12-21 13:00:00„Szomatikus és kognitív markerek vizsgálata szkizofréniában”
András Szabó-SolticzkyPéter Simon2016-12-14 16:30:00Dynamic models of epidemic spread on adaptive networks
Andrea RajkóZsuzsa Szvetelszky2017-01-16 14:00:00A modern kori tabu működésének kommunikációs mechanizmusai
Andrea ValasekCsaba FeketeIldikó Kerepesi2016-12-09 13:30:00Omik- technológiák a Saccharomonospora azurea törzsnemesítési és termékfejlesztési törekvéseinek szolgálatában
Angéla BajzáthGábor Halász2017-01-31 14:00:00A felsőoktatás és a felsőoktatásban folyó tanulás eredményessége. Innováció és a kutatás, képzés és gyakorlat kapcsolatainak összehasonlítása a pedagógusképzésben és az egészségügyi oktatásban
Anikó BózsaLászló Borhy2017-01-11 13:00:00A szépségápolás tárgyi emlékanyaga Pannonia Magyarországra eső részén
Anita BeckGábor Fábián2016-11-28 14:00:00A fogászati félelem diagnosztikájának lehetőségei, különös tekintettel a szabadkézi rajzból, a kézírásból és a nyálszekrétumból mérhető paraméterekre
Anita MarienIstván Piskóti2016-12-13 11:00:00A LAKOSSÁG TERÜLETI IDENTITÁSTUDATÁNAK MAGATARTÁSI MEGNYILVÁNULÁSAI ÉS MARKETINGASPEKTUSAI
Anita RáczKároly HébergerMarietta Fodor2017-02-10 10:00:00Kemometria és FT-NIR spektroszkópia alkalmazása az élelmiszeranalitikában
Anita SzebényiNorbert PapLászló Nagyváradi2016-12-14 10:30:00A lakóhelyi szuburbanizáció területi-strukturális jellemzői Pécs környékén
Anna BiróJudit Navracsics2016-12-07 11:00:00Vajdasági magyar-szerb tizenéves fiatalok nyelvi kompetenciája. A muzslyai nyolcadik osztályos tanulók performanciája szóbeli és írásos narratívák tükrében
Anna Mentesné TauberGabriella Bodnár2017-01-19 10:30:00Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és gazdasági integrációja közösségi módszerekkel
Anna Nóra KóródyZorán Vukoszávlyev2016-12-14 15:00:00Folytonosság és újítás. Örökségvédelem és kortárs építészet határterületei Spanyolországban
Anna PallaiZsuzsa Szondy2017-01-10 13:00:00Investigation of potential mechanisms involved in the anti-inflammatory effects of apoptotic cells
Annamária BretzLászló Nagy2016-12-02 14:30:00Bod Péter historia litteraria programja
Annamária Dulainé MadarászZoltán Ujváry2016-12-19 12:00:00Szászfenesi zenei hagyaték
Annamária FerencziGyörgy Veress2017-01-25 13:00:00A humán papillomavírus (HPV) 31 egyes genomi régióinak filogenetikai és funkcionális vizsgálata
Áron PótorBotond Gaál2017-02-02 14:00:00Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai
Attila AntalMihály Bihari2017-01-05 14:00:00Környezeti Demokrácia Magyarországon. Elmélet és intézményesülés, gyakorlat, speciális részterület
Attila Balázs PetrikLászló Fodor2017-02-06 14:00:00A Bükk déli előterének kainozoos szerkezetalakulása
Attila KerekesAttila Nagy2016-12-08 15:00:00Optikai mérési módszerek fejlesztése és alkalmazása az aeroszolok légúti kiülepedésének vizsgálatára
Attila Zoltán RabLászló Kornya2016-12-15 13:00:00Növekedési faktorok placentaris génexpressziójának kóroki szerepe a méhen belüli növekedési visszamaradás hátterében
Azodinia MohammadrezaAndrás Hajdu2016-12-21 11:00:00Improving the performance of recommender systems using a parallel CBIR method
Balázs Attila VelekeiFerenc LakatosMiklós Puky2016-12-19 13:30:00Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kár-pát-medencében
Balázs Gábor DombováriIstván Ulbert2016-12-14 10:30:00IN VIVO VALIDATION AND SOFTWARE CONTROL OF ACTIVE INTRACORTICAL MICROELECTRODES
Balázs IvádyDóra Szabó2016-12-12 14:00:00Gyermekkori Gram-negatív véráramfertőzések klinikai és mikrobiológiai jellemzői
Balázs KomjátiJózsef Nagy2017-01-12 13:00:00Elméleti kémiai számítások alkalmazása gyógyszeripari jelentőségű molekulák és reakciók vizsgálatára
Balázs PankászÁgnes BálintZsolt Nemeskéri2016-12-08 10:30:00Online oktatási környezet és IKT tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásban
Balázs SöpteiAttila Bóta2017-01-12 15:00:00Biomolekulákkal stabilizált arany kvantum klaszterek – Az előállítás aspektusai, a termékek jellemzői és viselkedése
Bálint UrbánFerenc Pál2016-12-15 14:00:00A reinterpretação e a reescrita do mito de D. Sebastião na literatura pós-25 de Abril
Barbara BekeLászló Fodor2016-12-13 14:00:00A deformációs szalagok szerepe a kainozoos porózus üledékek szerkezetfejlődésében Észak-Magyarországon
Barna DudokIstván Katona2017-01-30 14:00:00Cell type - specific molecular anatomy of the endocannabinoid system at cortical synapses
Bence ToronyiKároly Kis2016-12-12 14:30:00Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján
Bernadette BalázsRéka Benczes2016-12-16 12:00:00Creative prefixations and the prefix un-. A cognitive linguistic analysis
Borbála BlandlZoltán Papp2017-01-19 17:00:00Transzcendentális antropológia. A reflexió fogalmainak változása Kantnál
Christian Dominik Fingas2016-12-12 14:00:00General and disease-specific mechanistic therapy approaches for optimization of liver transplantation
Csaba KomlóTamás Köpeczi-Bócz2017-01-30 15:00:00A tanári mesterszakos hallgatók elektronikus portfóliójának vizsgálata az Eszterházy Károly Egyetemen
Csaba KovácsTamás Bender2016-11-28 12:00:00Sulphur bath in the treatment of musculosceletal disorders
Csaba TóthJenő Hancsók2017-01-30 14:00:00Dízel-motorok korszerű hajtóanyagának előállítása növényolajok és gázolajok együttes minőségjavításával
Dániel BakonyiGábor Becker2017-01-12 10:00:00ASPECTS OF THE IMPROVED THERMAL MODELING OF TRADITIONAL DOUBLE-SKIN BOX TYPE WINDOWS
Dániel VetőIstván Sajtos2016-12-02 14:00:00Analysis of quasi-isometric polygonal buckling shapes of spherical shells
Dolóresz Ildikó SzabóGábor Veres2016-12-05 14:00:00Az életminőség, a csont metabolizmus és a D - vitamin ellátottság vizsgálata infliximabbal kezelt Crohn - beteg gyermekekben
Dóra BakonyiLea Haader2016-11-22 14:00:00Az Érdy-kódex 220 lapjának kritikai szövegkiadása és elemzése a kézazonosítás nyelvészeti módszerével
Dóra HorváthZoltán Maruzsa2017-02-07 10:00:00Az osztrák nemzet születése. Osztrák nemzettudat a II. világháború után
Dóra MészárosLászló Podmaniczky2016-12-15 14:00:00A mezőgazdaság fenntarthatóságát értékelő módszer fejlesztése
Dragica PurgerSándor Bartha2016-12-09 11:30:00Löszgyepek fajkészlet feltárása és felhagyott területek szukcessziójának vizsgálata a Baranyai-dombságban.
Dusán TimotityMihály Ormos2016-12-07 10:00:00EXPECTED DOWNSIDE RISK-BASED ASSET PRICING
Edina ZsupánEdit Madas2016-12-02 10:00:00A wolfenbütteli corvinacsoport
Edit Vácziné TakácsMariann Slíz2017-02-06 11:00:00Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján bemutatva
Emese Hajnalka BelényiIldikó Pető2017-02-01 12:00:00Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben
Emília PozsgaiTamás BudaiKrisztina Sebe2017-01-11 14:00:00A Mecsek és a Villányi-hegység késő-triász ősföldrajzi viszonyainak elemzése
Enikő Eszter HéjaTamás Váradi2016-12-15 11:00:00The Usability of Language Technology Methods and Parallel Corpora in Bilingual Lexicography. Quantifying Translational Equivalence
Enikő Marina LázárMiklós Geiszt2017-01-16 15:00:00Az emlős peroxidazin fehérje szerkezet-funkció vizsgálata
Erika MirkóÁdám Miklósi2016-12-08 14:00:00The development and validation of a Dog Personality Questionnaire and the investigation of associations between behaviour coding and subjective rating and the role of experience in making video assess
Erika SiposÁkos Levente Tóth2016-12-15 15:00:00Hatások és elérési csatornák a 16-17 évesek egészségmagatartására. A fizikai aktivitás, a szubjektív jóllét és az abortuszprevenció területén.
Erzsébet BoriGábor Varga2016-12-02 14:30:00A zománcképződés és a nyálszekréció epiteliális transzportfolyamatainak jellemzése
Eszter FábiánDóra ReglődiKrisztina Kovács2016-11-25 12:00:00„A PACAP szerepének vizsgálata retina pigmenthámsejtekben”
Eszter HantosiPéter Tamás2017-01-11 15:00:00Centrális hemodinamikai vizsgálatok terhességben
Eszter RiethmüllerÁgnes Kéry2017-01-19 14:00:00Recovery of new diarylheptanoid sources in Betulaceae Characterisation of the phenolic profile of Corylus species by HPLC-ESI-MS methods
Éva Judit GajzágóTibor Dőry2016-12-06 14:00:00AZ INNOVÁCIÓS KÖZVETÍTŐ – INTERMEDIER – SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK HATÉKONYSÁGA azaz Hogyan javítható a hazai innovációs közvetítő szervezetek működése?
Éva KovácsLászló Kupa2016-11-22 13:30:00A sikeresség mérési kísérlete – az Európai Kulturális Főváros projektek tükrében
Éva Vépy-SchlemmerGyörgy Lengyel2016-12-12 15:30:00A deliberáció hatása: a kaposvári deliberatív közvélemény-kutatás tapasztalatai
Evelin Dénesné VárvölgyiJózsef FelföldiZoltán Kovács2016-12-14 14:00:00Módszerfejleztés a kávépörkölés nyomon követésére és a kávéban esetlegesen előforduló árpa detektálására
Fabienne GouverneurDieter Anton Binder2017-01-19 15:00:00"PERSONAL, CONFIDENTIAL" - Mike W. Fodor als Netzwerker und Kulturmittler
Ferenc BarnaTamás Gesztelyi2017-01-20 12:00:00Istenalakok a Kr. u. 3. század római éremverésében. Az olymposi istenek közé tartozó istennők ábrázolás-típusai a birodalmi éremanyagban
Ferenc EnderVladimír Székely2016-12-19 14:45:00Modeling, Realization and Characterization of Microreactors in Lab-on-a-Chip Devices
Ferenc LilikLászló Kóczy T.2017-02-20 13:00:00Intelligens informatikai modellek és eljárások alkalmazása infokommunikációs linkek előminősítésében
Flóra SebőkCsaba Dobolyi2017-01-16 13:00:00BIOMASSZA EREDETŰ KOMPOSZTOK MIKOLÓGIAI ELEMZÉSE
Francesco La RoccaGyörgy Endre Szőnyi2017-01-18 11:30:00Writers of Tales: A Study on National Literary Epic Poetry with a Comparative Analysis of the Albanian and South Slavic Cases
Gábor András SzörényiIstván Feld2016-12-09 14:00:00Sajó-völgyi huszita várak régészeti kutatása
Gábor CsireBalázs ÚjfalussyJózsef Cserti2017-02-01 15:00:00Quasiparticle spectrum of superconducting heterostructures
Gábor GöcseiIstván Berta2017-02-09 15:15:00A szakszemélyzet fokozott védelme nagyfeszültségű rendszereken végzett feszültség alatti munka során
Gábor HamvasLászló Takács2016-12-16 15:00:00EKPHRASISOK AZ EZÜSTKORI EPOSZIRODALOMBAN
Gábor RéthiBalázs HeidrichIstván Szintay2017-01-06 10:00:00A korrupció kultúrája - a kultúra és korrupció kapcsolatának vizsgálata a legelfogadottabb kultúra- összehasonlító modellek alkalmazásával
Gábor SzéchenyiJózsef CsertiAndrás Pályi2017-01-05 15:00:00Szén nanocső kvantumdotok elméleti vizsgálata
Gábor SzilágyiZoltán Maruzsa2017-01-17 14:00:00"Guruló rubelek" - A kommunista pártfinanszírozás titkos útjai a hidegháborúban
Gábor Tóth-Gayor2016-12-08 09:00:00Application of fractional flow reserve in the diagnostics of coronary artery
Gábor VizserálekKrisztina Takácsné Novák2016-12-13 15:00:00Gyógyszerek permeábilitásának vizsgálata elméleti és gyakorlati szempontból PAMPA módszerrel
Gabriella BartaErzsébet Horváth2016-12-16 14:30:00Analysis of secondary carbonates from the young loess-paleosol sequences of the Carpathian Basin – especially regarding their paleoenvironmental role
Gabriella Katona-Urbán2017-02-06 14:30:00A 2-AG jelpálya molekuláris anatómiai vizsgálata glutamáterg szinapszisokban
Gabriella PuschZsolt Illés2017-02-10 14:00:00„Terápiás döntéseket befolyásoló tényezők akut ischaemiás stroke kezelésében”
García Ojeda Juan CarlosFerenc FriedlerBotond Bertók2016-12-08 13:00:00On modeling building-evacuation-route planning and organization-based multiagent systems by resorting to the P-graph framework
Gerda SzalaiKatalin Egyed2016-12-02 14:00:00A képi reprezentációk megértésének fejlődési folyamata
Gizella Zsófia KaprinayTekla Papp2017-01-09 10:30:00Az ezerarcú egyesület. Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái
Gyöngyi GalluszValéria Sass2016-12-08 14:00:00SZEMLÉLŐDÉS TÉRBELI NÉZŐPONT-VÁLTÁS ÉS -KIJELÖLÉS A KORTÁRS MŰVÉSZETBEN Törekvések a világ megismerhetőségének vagy meg nem ismerhetőségének ábrázolására
György VassJózsef Padányi2017-01-12 09:00:00A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi aspek-tusai

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2334 ( 2017. I. 15. )