Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
védések időpontja szerint
 
Földtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Makádi Mariann2012-12-06 10:00:00A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában2013-03-21
Drucza MiklósÁcs Ferenc2009-03-20 11:00:00A párolgás és a talaj vízháztartási tulajdonságainak modellezése: magyarországi esettanulmányok2009-06-11
Breuer HajnalkaÁcs FerencHorváth Ákos2012-12-18 10:00:00A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon2013-03-21
Kukely GyörgyBarta GyörgyiPerczel György (1941-2007)2009-03-06 14:00:00A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a delokalizációra2009-06-11
Torma Csaba ZsoltBartholy Judit2011-12-19 10:00:00Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával2012-02-16
Gelybó GyörgyiBartholy JuditBarcza Zoltán2014-06-26 10:00:00Mezőgazdasági területek produktivitásának becslése műholdas és felszíni mérések alapján2014-09-18
Kern AnikóBartholy Judit2012-05-04 10:00:00NDVI vegetációs index előállítása távérzékelt AVHRR és MODIS adatok alapján2012-07-17
Soósné Dezső ZsuzsannaBartholy Judit2009-12-16 10:00:00A magyarországi és közép-európai nagyvárosokban kialakuló városi hősziget vizsgálata finom felbontású műholdképek alapján2010-02-18
Pieczka IldikóBartholy Judit2012-12-17 10:00:00A Kárpát-medence térségére vonatkozó éghajlati szcenáriók elemzése a PRECIS finom felbontású regionális klímamodell felhasználásával2013-03-21
Csiki AnitaBernek Ágnes2011-06-01 14:30:00Az amerikai transznacionális vállalatok terjeszkedési és lokalizációs stratégiái az értékesítési adatok tükrében 1983-tól 2007-ig2011-09-15
Schottner KrisztinaBernek Ágnes2010-06-08 11:00:00Az Amerikai Egyesült Államok külföldi mőködőtőke-exportjának területi szerveződése 1966-tól 2007-ig2010-09-30
Gyapay BorbálaBottlik Zsolt2015-02-25 10:00:00Etnikai kisebbségek társadalom-földrajzi vizsgálata Berlinben
Kőszegi MargitBottlik Zsolt2011-11-07 14:00:00A rendszerváltás utáni évtized társadalmi folyamatainak etnikai földrajzi vizsgálata Bulgáriában2011-12-08
Palotai MártonCsontos LászlóSztanó Orsolya2013-09-04 15:00:00Oligocene-Miocene Tectonic Evolution of the Central Part of the Mid-Hungarian Shear Zone2013-12-11
Sasvári ÁgostonCsontos László2009-12-16 14:00:00Középső-kréta rövidüléses deformáció és szerkezeti betemetődés a Gerecse területén2010-02-18
Cora IldikóDódony István2014-04-02 13:30:00Ásványok és szervetlen kristályok szerkezetvizsgálata2014-06-12
Szabó SzabolcsDövényi Zoltán2009-10-27 13:30:00A szociál-közlekedésföldrajz vizsgálati lehetőségei Magyarországon2009-11-19
Balázs LászlóDrahos Dezső2009-12-17 11:00:00Egyenáramú elektromos mérések modellezése inhomogén közegekben2010-02-18
Petrik OttóFerencz Csaba2008-02-08 14:00:00Mikrohullámú távérzékelt adatok integrálása a felszínvizsgálatokba2008-04-03
Kiss AdriennFodor László2010-02-15 10:00:00Az Északi-Bakony szerkezetalakulása2010-04-28
Deák-Kövér SzilviaFodor László2012-12-18 10:00:00Structure, metamorphism, geochronology and deformation history of Mesozoic formations in the central Rudabánya Hills2013-03-21
Poyanmehr ZahraFüst Antal2013-12-10 10:00:00
eredménytelen
A budapesti termál-karsztvizek környezeti állapotának hidrogeokémiai értékelése2014-03-20
Sik AndrásGábris GyulaMari László2011-12-13 11:30:00Távérzékelés és felszínalaktan: Keringőegység-adatok térinformatikai integrálása a Mars jeges lejtőformáinak vizsgálatához2012-02-16
Kern ZoltánGábris GyulaKázmér Miklós2010-10-26 08:30:00Éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója faévgyűrűk és barlangi jég vizsgálata alapján2010-12-09
Prondvai EdinaGalácz András2011-11-16 17:00:00A pteroszauruszok (repülő hüllők) egyes funkcionális anatómiai és egyedfejlődési aspektusainak vizsgálata2011-12-08
Bosnakoff MariannGörög Ágnes2014-01-13 14:30:00A Pannon-tó halfaunájának taxonómiai, őskörnyezeti és evolúciós vizsgálata2014-03-20
Szentesi ZoltánGörög Ágnes2013-02-27 10:00:00Az iharkúti késő-kréta kétéltű fauna vizsgálata taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai szempontból2013-03-21
Kovács BélaGyörffy JánosTimár Gábor2011-01-14 11:00:00A műholdas helymeghatározó rendszer (GPS) és a délszláv térség történeti és modern térképeinek kapcsolata2011-03-17
Juhász Péter SzabolcsGyörffy János2008-12-12 10:00:00Magyarországi topográfiai térképek vetületének torzulási vizsgálata2009-01-29
Gede MátyásGyörffy János2010-06-11 10:00:00Webkartográfia és geoinformatika a térképészeti örökség védelmében2010-09-30
Velledits FelicitaszHaas János1998-12-09 11:00:00A bükki középső és felső triász rétegtani korrelációja és fejlődéstörténeti elemzése1999-04-22
Lukács RékaHarangi Szabolcs2010-04-23 14:00:00A Bükkalja miocén szilíciumgazdag piroklasztitjainak petrogenezise: következtetések a magmatározó folyamatokra2010-09-30
Gméling KatalinHarangi Szabolcs2010-12-09 10:00:00A Kárpát-Pannon térség miocén-kvarter mészalkáli vulkáni kőzeteinek bór geokémiai összetétele és kapcsolata a szubdukciós folyamatokkal: prompt-gamma aktivációs analitikai vizsgálatok2011-03-17
Kiss BalázsHarangi Szabolcs2015-03-31 13:00:00A csomádi dácit petrogenezise: következtetések a magmatározó-rendszer felépítésére és folyamataira
Szépszó GabriellaHorányi András2014-12-05 11:00:00A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére2015-03-19
Seres András TamásHorváth Ákos2015-01-22 14:00:00Zivatarklimatológiai elemzések és a nagy csapadékhozamú, konvektív jelenségek, időszakok vizsgálata Magyarországon2015-03-19
Bradák BalázsHorváth Erzsébet2014-12-15 14:00:00Magyarországi lösztípusok mágneses szövetének összehasonlító elemzése és szerepük a pleisztocén kori környezetrekonstrukcióban2015-03-19
Timár GáborHorváth Ferenc2003-06-24 14:00:00Geológiai folyamatok hatása a Tisza alföldi szakaszának medermorfológiájára2003-10-15
Sacchi MarcoHorváth Ferenc2002-04-29 14:00:00Late miocene evolution of the western Pannonian basin, Hungary2002-10-17
Heilig BalázsHorváth Ferenc2013-12-19 10:30:00Pc3-4-es pulzációk vizsgálata a magnetoszférában2014-03-20
Tóth TamásHorváth Ferenc2003-05-12 14:00:00Folyóvízi szeizmikus mérések2003-10-15
Sacchi MarcoHorváth Ferenc2002-04-19 14:00:00Late miocene evolution of the western Pannonian basin, Hungary2002-10-17
Hirsch TamásIványi Zsuzsanna2008-04-03 14:00:00TÉLI MAGYARORSZÁGI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK VIZSGÁLATA ÉS ELŐREJELZÉSE2008-06-12
Berki MártonIzsák Éva2014-07-03 14:00:00Az egykori ipari területek funkcióváltásának példái Budapesten - A posztszocialista kontextus és a földrajzi lépték szerepe az átalakulásban2014-09-18
Váradi ZsuzsannaIzsák Éva2012-09-27 14:00:00Budapest és agglomerációjának kapcsolata - Kialakító tényezők és területi konfliktusok2012-12-13
Nagyné Pálfalvi SaroltaKázmér Miklós2008-01-14 10:00:00A Vértes eocén üledékképződési környezeteinek rekonstrukciója mikrofácies vizsgálatok alapján2008-02-07
Jakab Gergely ImreKertész Ádám2009-01-23 11:00:00Természeti tényezők hatása a talajpusztulás vonalas formáinak kialakulására2009-06-11
Madarász BalázsKertész Ádám2009-06-26 10:30:00A magyarországi erubáz talajok komplex talajtani vizsgálata, különös tekintettel agyagásvány-összetételükre2009-08-27
Nemerkényi ZsomborKlinghammer István2009-03-27 14:00:00Magyar László térképészeti munkájának összehasonlító elemzése2009-06-11
Danku GyörgyKlinghammer István2010-03-19 14:00:00Kozmográfia és kogníció2010-04-28
Tátrai PatrikKocsis Károly2009-05-28 14:00:00Etnikai mezo- és mikroterek a történeti Szatmárban2009-06-11
Kondor Attila CsabaKovács Zoltán2011-04-07 14:00:00A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabályozás lehetőségei Magyarországon2011-06-15
Berényi B. EszterKovács Zoltán2010-06-29 15:00:00Történelmi városrészek átalakulásának társadalomföldrajzi vizsgálata Budapest belvárosában2010-10-20
Szabó ElemérKurtán Lajos2009-11-06 10:00:00A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei2009-11-19
Kincses ÁronL. Rédei Mária2010-12-08 16:00:00A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata magyar nézőpontból2011-03-17
Jeney LászlóL. Rédei Mária2008-06-26 11:00:00A nagyvárosi fejlődés sajátosságai az Európai Unió regionális folyamataiban az ezredfordulón2008-09-04
Herein MátyásLenkey LászlóGalsa Attila2014-04-04 15:00:00Az endoterm fázisátmenet és a geometria hatása a földköpeny-konvekció numerikus modelljeiben2014-09-18
Erőss AnitaMádlné Szőnyi Judit2010-09-29 10:00:00Characterization of fluids and evaluation of their effects on karst development at the Rózsadomb and Gellért Hill, Buda Thermal Karst, Hungary2010-10-20
Gazdagné Rózsa Enikő GizellaMádlné Szőnyi Judit2010-02-01 13:30:00Fuzzy koncepción alapuló környezeti és egészségkockázat becslés Gyöngyösoroszi környékén2010-04-28
Pethő Sándor LeventeMádlné Szőnyi Judit2009-03-02 10:00:00Parti szűrésű víztermelés hidraulikai vizsgálata a Duna mentén. Egy új kutatási megközelítés2009-06-11
Simon SzilviaMádlné Szőnyi Judit2010-10-14 10:00:00Characterization of groundwater and lake interaction in saline environment, at Kelemenszék Lake, Danube-Tisza Interfluve, Hungary2010-12-09
Czauner BrigittaMádlné Szőnyi Judit2013-01-17 11:00:00REGIONAL HYDRAULIC FUNCTION OF STRUCTURAL ELEMENTS AND LOW-PERMEABILITY FORMATIONS IN FLUID FLOW SYSTEMS AND HYDROCARBON ENTRAPMENT IN EASTERN-SOUTHEASTERN HUNGARY2013-03-21
Pajtókné Tari IlonaMari László2008-04-11 11:00:00A földrajztanítás korszerű módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei.2008-06-12
Dutkó AndrásMárton Mátyás2004-06-22 10:00:00Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza2004-10-14
Pődör AndreaMárton Mátyás2002-06-19 13:00:00Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése)2002-10-17
Galambos CsillaMárton Mátyás2006-06-06 10:00:00Digitális földtani térképek jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára2006-06-22
Agárdi Norbert ZsoltMárton Mátyás2014-10-10 09:00:00Automatizálási lehetőségek a tematikus kartográfiában2014-12-18
Babinszki EditMárton Péter2009-04-23 15:00:00Mágneses ásványok azonosítása mágneses módszerekkel a Pannon-tó finomszemcsés üledékében. A greigit széleskörű elterjedésének őskörnyezeti és magnetosztratigráfiai jelentősége2009-06-11
Hágel EditMatyasovszky István2010-01-29 14:00:00Development and operational application of a short-range ensemble prediction system based on the ALADIN limited area model2010-04-28
Bölöni GergelyMatyasovszky István2012-09-07 10:00:00Background error estimation in an atmospheric limited area model2012-12-13
Győri OrsolyaMindszenty AndreaMolnár Ferenc2015-03-12 13:00:00Paleofluidum-áramlási események nyomozása dunántúli-középhegységi mezozoos karbonátokban
Poros ZsófiaMindszenty Andrea2011-12-08 13:30:00Fluid migration and porosity evolution in the Buda Hills, Hungary - selected examples from Triassic and Paleogene carbonate rocks2012-02-16
Gál BenedekMolnár Ferenc2013-12-17 14:00:00The influence of magmatic processes and late-magmatic fluid-segregation on the Cu-Ni-PGE mineralization of the South Kawishiwi Intrusion (Duluth Complex, Minnesota)2014-03-20
Péntek AttilaMolnár Ferenc2010-04-21 14:30:00Partial melting and melt segregation within the contact aureole of the Sudbury Igneous Complex (Ontario, Canada) and their significance in hydrothermal Cu-Ni-PGE mineralization of the footwall2010-09-30
Szentpéteri KrisztiánMolnár Ferenc2009-11-11 14:00:00Geology and Mineralization of the proximal Worthington offset area in the Sudbury Igneous Complex, Canada2010-02-18
Benkó ZsoltMolnár Ferenc2008-11-21 11:00:00Reconstruction of multi-phase fluid flow history and tectonic evolution in a variscan granite intrusion (Velence mts., Hungary)2009-01-29
Tuba GyörgyiMolnár Ferenc2012-11-23 14:00:00Multiple hydrothermal systems in the footwall of the Sudbury Igneous Complex: fluid characteristics, associated alteration, and the role in footwall-type "low-sulphide" Cu-(Ni-)PGE sulphide mineraliza2013-03-21
Kiss GabriellaMolnár Ferenc2012-05-09 10:00:00A Neotethys előrehaladott riftesedéséhez kötődő bazaltos tengeralatti vulkanizmus és a kapcsolódó hidrotermás folyamatok ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői Északkelet-Magyarországon és a Din2012-07-17
Tóth EmőkeMonostori Miklós2009-06-25 10:00:00Őskörnyezeti változások a Középső-Paratethysben a szarmata folyamán a mikrofauna őslénytani és geokémiai vizsgálata alapján2009-08-27
Kecsmár ZsoltMonostori Miklós2006-10-12 10:00:00A tatabányai eocén medence földtani felépítésének és fejlődéstörténetének újabb kutatási eredményei, üledékföldtani és tektono-szedimentológiai vizsgálatok alapján2006-11-28
Báldi KatalinMonostori Miklós2001-10-24 11:00:00Quantitive paleocology, taxonomy and stable isotope composition of Badenian foraminifera (Hungary): subsidence history, ecophenoty pic variation and paleoceanography2002-02-07
Medzihradszky ZsófiaMonostori Miklós2003-12-15 10:30:00Antropogén hatások vizsgálata holocén pollendiagramokban. Kis-Balaton és a Tapolcai-medence2004-03-02
Gaparik MihályMonostori Miklós2005-05-06 10:00:00Magyarországi neogén és alsó-pleisztocén Proboscidea maradványok2005-10-20
Pazonyi PiroskaMonostori Miklós2006-06-15 10:00:00A Kárpát-medence kvarter emlősfauna közösségeinek paleoökológiai és rétegtani vizsgálata2006-07-13
Virág AttilaMonostori Miklós2014-03-18 14:30:00Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata2014-06-12
Szalkai GáborNemes-Nagy József2008-09-25 10:00:00A közúti forgalom változása Magyarországon (1869-2006)2008-11-06
Nagy AndrásNemes-Nagy József2012-11-06 10:00:00A fejlettség, elmaradottság mérése a magyar területfejlesztési politikában2012-12-13
Kullmann ÁdámNemes-Nagy József2009-09-30 14:00:00A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása2009-11-19
Tagai GergelyNemes-Nagy József2011-12-05 14:30:00Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban2012-02-16
Jakobi ÁkosNemes-Nagy József2007-10-16 12:30:00Hagyományos és új területi különbségek az információs társadalomban2007-11-15
Kiss-Csapó GergelyNemes-Nagy József2010-05-25 13:30:00Hagyomány és modernizáció: Társadalmi és földrajzi átalakulás Ladakhban2010-09-30
Lőcsei HajnalkaNemes-Nagy József2010-12-20 13:30:00Területi növekedési pályák Magyarországon 1990-20082011-03-17
Osváth LászlóNemes-Nagy József2009-10-19 11:00:00A nonprofit szektor földrajzi képe Magyarországon2009-11-19
Kulcsár GáborNemes-Nagy József2009-11-13 16:00:00Térségfejlesztési beavatkozások értékelése2010-02-18
Németh NándorNemes-Nagy József2009-04-24 14:00:00Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben. Az autópálya-hálózat szerepe regionális tagoltságban2009-06-11
Czirfusz MártonNemes-Nagy József2012-03-21 14:00:00A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban2012-05-03
Kovács PéterNováky Béla2010-01-05 11:00:00Vízjárástípusok és a vízjárás stabilitása a Duna vízgyűjtőterületén2010-02-18
Kohán BalázsPapp Sándor2014-12-19 11:00:00GIS-alapú vizsgálat a Duna-Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében2015-03-19
Gordos TamásPerczel György (1941-2007)2008-04-03 10:00:00A TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS ESZKÖZEI A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN2008-06-12
Bodnár Erika KatalinPerczel György (1941-2007)2008-04-18 10:00:00A kavicsbányászat környezeti hatásainak vizsgálata Délegyháza térségében2008-06-12


2015. III. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. május 8-án kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1688 ( 2015. III. 26. )