Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Barabás KatalinAz egészségfejlesztés hatékonyságának mérése2015-02-17NI
Barabás KatalinA kultúra és az egészségtudatos magatartás kapcsolata2015-02-17NI
Barabás KatalinAz iskolai egészségnevelés hatékonyságának vizsgálata2015-02-17NI
Barabás KatalinAz orvosi hivatásra nevelés komplex pszichológiai módszertani fejlesztése2015-02-17NI
Barabás KatalinAz egészségtudatos magatartás értékelésének kérdései2015-02-17NI
Barabás KatalinAz iskola, mint az egészségfejlesztés színtere: programok kidolgozása, hatásvizsgálata2015-02-17NI
Barabás KatalinA kompetencia / kimenet alapú/ graduális és posztgraduális orvosképzés oktatásfejlesztése2015-02-17NI
Barabás KatalinAz egészségvédő protektív tényezők vizsgálata2015-02-17NI
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2015-02-17NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2015-02-17NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2015-02-17NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2015-02-17NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2015-02-17NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2015-02-17NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2015-02-17NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2015-02-17NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2015-02-17NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2015-02-17NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2015-02-17NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2015-02-17NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2015-02-17NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2015-02-17NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2015-02-17NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás elemeinek értékelése és fejlesztése2015-02-17NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2015-02-17NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2015-02-17NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2015-02-17NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2015-02-17NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2015-02-17NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2015-02-17NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2015-02-17NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2015-02-17NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2015-02-17NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2015-02-17NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2015-02-17NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2015-02-17NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2015-02-17NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2015-02-17NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2015-02-17NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2015-02-17NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2015-02-17NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2015-02-17NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2015-02-17NI
Máté-Tóth AndrásVallási pluralizmus a hitoktatásban Európában és Magyarországon2015-02-17NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2015-02-17NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2015-02-17NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2015-02-17NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2015-02-17NI
Molnár GyöngyvérOnline adaptív tesztelés2015-02-17NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2015-02-17NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2015-02-17NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2015-02-17NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2015-02-17NI
Molnár GyöngyvérIKT eszközök hatékonysága az oktatásban2015-02-17NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2015-02-17NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2015-02-17NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2015-02-17NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2015-02-17NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2015-02-17NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2015-02-17NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2015-02-17NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2015-02-17NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2015-02-17NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2015-02-17NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2015-02-17NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2015-02-17NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2015-02-17NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2015-02-17NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségének és problémaviselkedésének vizsgálata2015-02-17NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatás egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2015-02-17NI
Pikó BettinaA családi életre nevelés kérdéseinek elemzése az értékek és a pszichoszociális egészség tükrében2015-02-17NI
Pukánszky BélaA tanárképzés és a pedagógia-pszichológia oktatásának története a kolozsvári-szegedi egyetemen2015-02-17NI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2015-02-17NI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2015-02-17NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2015-02-17NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2015-02-17NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2015-02-17NI
Steklács JánosAz olvasási képesség fejlesztése2015-02-17NI
Steklács JánosInfrakamerás szemmozgásvizsgálat alkalmazása a tanulás, a feladatmegoldási stratégiák, a szövegértő olvasás képességének kutatása terén2015-02-17NI
Vajda ZsuzsannaA gyermekkor a kultúra kontextusában2015-02-17NI
Vajda ZsuzsannaGyermekkor és gyermeknevelés a XXI. században.2015-02-17NI
Vajda ZsuzsannaAz erkölcsi döntés fejlődése2015-02-17NI
Vidákovich TiborA vizsgák, a vizsgáztatás elmélete és gyakorlata, vizsgafeladatok, vizsgatesztek kidolgozása2015-02-17NI
Vidákovich TiborRendszerszintű vizsgálatok: a nemzetközi és hazai mérések és az oktatás fejlesztése2015-02-17NI
Vidákovich TiborA kompetenciák mérése, a kompetencia-alapú oktatás eredményességének értékelése2015-02-17NI
Vidákovich TiborAz értékelés alternatív módszerei (a formatív és a diagnosztikus értékelés) és az iskolai munka innovációja2015-02-17NI
Vidákovich TiborModern tesztelméleti modellek és pedagógiai alkalmazásaik2015-02-17NI
Vidákovich TiborA hozzáadott érték értelmezése és meghatározásának lehetőségei az oktatásban2015-02-17NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2015-02-17NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2015-02-17NI
Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2015-02-17NI
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2015-02-17NI


2015. I. 14.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. február 20-án kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1618 ( 2015. I. 20. )