Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Farkas ÉvaA felnőttképzés társadalmi és gazdasági összefüggései2017-03-15NT
Barabás KatalinAz egészségtudatos magatartás értékelésének kérdései2017-08-31NI
Barabás KatalinAz iskolai egészségnevelés hatékonyságának vizsgálata2017-08-31NI
Barabás KatalinAz egészségvédő protektív tényezők vizsgálata2017-08-31NI
Barabás KatalinAz egészségfejlesztés hatékonyságának mérése2017-08-31NI
Barabás KatalinA kultúra és az egészségtudatos magatartás kapcsolata2017-08-31NI
Barabás KatalinA kompetencia / kimenet alapú/ graduális és posztgraduális orvosképzés oktatásfejlesztése2017-08-31NI
Barabás KatalinAz orvosi hivatásra nevelés komplex pszichológiai módszertani fejlesztése2017-08-31NI
Barabás KatalinAz iskola, mint az egészségfejlesztés színtere: programok kidolgozása, hatásvizsgálata2017-08-31NI
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2017-08-31NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2017-08-31NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2017-08-31NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2017-08-31NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2017-08-31NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2017-08-31NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2017-08-31NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2017-08-31NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2017-08-31NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2017-08-31NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2017-08-31NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2017-08-31NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2017-08-31NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2017-08-31NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2017-08-31NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás elemeinek értékelése és fejlesztése2017-08-31NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2017-08-31NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2017-08-31NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2017-08-31NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2017-08-31NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2017-08-31NI
Farkas ÉvaA nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények elismerése2017-03-15NI
Farkas ÉvaA felnőttoktatói professzió vizsgálata2017-03-15NI
Farkas ÉvaA tanulási eredmény alapú képzéstervezés és –fejlesztés lehetőségei a szakképzésben/felnőttképzésben/felsőoktatásban2017-03-15NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés finanszírozási technikái2017-03-15NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2017-08-31NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2017-08-31NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2017-08-31NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2017-08-31NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2017-08-31NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2017-08-31NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2017-08-31NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2017-08-31NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2017-08-31NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2017-08-31NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2017-08-31NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2017-08-31NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2017-08-31NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2017-08-31NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2017-08-31NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2017-08-31NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2017-08-31NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2017-08-31NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2017-08-31NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2017-08-31NI
Molnár GyöngyvérOnline adaptív tesztelés2017-08-31NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2017-08-31NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2017-08-31NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2017-08-31NI
Molnár GyöngyvérIKT eszközök hatékonysága az oktatásban2017-08-31NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2017-08-31NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2017-08-31NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2017-08-31NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2017-08-31NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2017-08-31NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2017-08-31NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2017-08-31NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2017-08-31NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2017-08-31NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2017-08-31NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2017-08-31NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2017-08-31NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2017-08-31NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2017-08-31NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2017-08-31NI
Pikó BettinaA családi életre nevelés kérdéseinek elemzése az értékek és a pszichoszociális egészség tükrében2017-08-31NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségének és problémaviselkedésének vizsgálata2017-08-31NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatás egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2017-08-31NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2017-08-31NI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2017-08-31NI
Pukánszky BélaA tanárképzés és a pedagógia-pszichológia oktatásának története a kolozsvári-szegedi egyetemen2017-08-31NI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2017-08-31NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2017-08-31NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2017-08-31NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2017-08-31NI
Steklács JánosAz olvasási, szövegértési képesség fejlődése, fejlesztése2017-03-15NI
Steklács JánosTanulási képességek és kognitív folyamatok szemmozgáskövetéses vizsgálata2017-03-15NI
Szokolszky ÁgnesAz otthon és az iskola környezetpszichológiai kutatása2017-08-31NI
Szokolszky ÁgnesSzituált tanulás, mester melletti tanulás2017-08-31NI
Vajda ZsuzsannaAz erkölcsi döntés fejlődése2017-08-31NI
Vajda ZsuzsannaGyermekkor és gyermeknevelés a XXI. században.2017-08-31NI
Vajda ZsuzsannaA gyermekkor a kultúra kontextusában2017-08-31NI
Vidákovich TiborRendszerszintű vizsgálatok: a nemzetközi és hazai mérések és az oktatás fejlesztése2017-08-31NI
Vidákovich TiborA hozzáadott érték értelmezése és meghatározásának lehetőségei az oktatásban2017-08-31NI
Vidákovich TiborModern tesztelméleti modellek és pedagógiai alkalmazásaik2017-08-31NI
Vidákovich TiborA kompetenciák mérése, a kompetencia-alapú oktatás eredményességének értékelése2017-08-31NI
Vidákovich TiborAz értékelés alternatív módszerei (a formatív és a diagnosztikus értékelés) és az iskolai munka innovációja2017-08-31NI
Vidákovich TiborA vizsgák, a vizsgáztatás elmélete és gyakorlata, vizsgafeladatok, vizsgatesztek kidolgozása2017-08-31NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2017-08-31NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2017-08-31NI
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2017-08-31NI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2334 ( 2017. I. 15. )