Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Barabás KatalinA kompetencia / kimenet alapú/ graduális és posztgraduális orvosképzés oktatásfejlesztése2016-09-01NI
Barabás KatalinAz orvosi hivatásra nevelés komplex pszichológiai módszertani fejlesztése2016-09-01NI
Barabás KatalinAz iskola, mint az egészségfejlesztés színtere: programok kidolgozása, hatásvizsgálata2016-09-01NI
Barabás KatalinAz egészségtudatos magatartás értékelésének kérdései2016-09-01NI
Barabás KatalinAz iskolai egészségnevelés hatékonyságának vizsgálata2016-09-01NI
Barabás KatalinA kultúra és az egészségtudatos magatartás kapcsolata2016-09-01NI
Barabás KatalinAz egészségvédő protektív tényezők vizsgálata2016-09-01NI
Barabás KatalinAz egészségfejlesztés hatékonyságának mérése2016-09-01NI
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2016-09-01NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2016-09-01NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2016-09-01NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2016-09-01NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2016-09-01NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2016-09-01NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2016-09-01NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2016-09-01NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2016-09-01NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2016-09-01NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2016-09-01NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2016-09-01NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2016-09-01NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2016-09-01NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás elemeinek értékelése és fejlesztése2016-09-01NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2016-09-01NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2016-09-01NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2016-09-01NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2016-09-01NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2016-09-01NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2016-09-01NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2016-09-01NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2016-09-01NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2016-09-01NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2016-09-01NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2016-09-01NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2016-09-01NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2016-09-01NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2016-09-01NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2016-09-01NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2016-09-01NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2016-09-01NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2016-09-01NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2016-09-01NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2016-09-01NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2016-09-01NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2016-09-01NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2016-09-01NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2016-09-01NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2016-09-01NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2016-09-01NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérOnline adaptív tesztelés2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2016-09-01NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérIKT eszközök hatékonysága az oktatásban2016-09-01NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2016-09-01NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2016-09-01NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2016-09-01NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2016-09-01NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2016-09-01NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2016-09-01NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2016-09-01NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2016-09-01NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2016-09-01NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2016-09-01NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2016-09-01NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2016-09-01NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2016-09-01NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2016-09-01NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2016-09-01NI
Pikó BettinaA családi életre nevelés kérdéseinek elemzése az értékek és a pszichoszociális egészség tükrében2016-09-01NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségének és problémaviselkedésének vizsgálata2016-09-01NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatás egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2016-09-01NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2016-09-01NI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2016-09-01NI
Pukánszky BélaA tanárképzés és a pedagógia-pszichológia oktatásának története a kolozsvári-szegedi egyetemen2016-09-01NI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2016-09-01NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2016-09-01NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2016-09-01NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2016-09-01NI
Steklács JánosInfrakamerás szemmozgásvizsgálat alkalmazása a tanulás, a feladatmegoldási stratégiák, a szövegértő olvasás képességének kutatása terén2016-09-01NI
Steklács JánosAz olvasási képesség fejlesztése2016-09-01NI
Szokolszky ÁgnesAz otthon és az iskola környezetpszichológiai kutatása2016-09-01NI
Szokolszky ÁgnesSzituált tanulás, mester melletti tanulás2016-09-01NI
Vajda ZsuzsannaAz erkölcsi döntés fejlődése2016-09-01NI
Vajda ZsuzsannaGyermekkor és gyermeknevelés a XXI. században.2016-09-01NI
Vajda ZsuzsannaA gyermekkor a kultúra kontextusában2016-09-01NI
Vidákovich TiborRendszerszintű vizsgálatok: a nemzetközi és hazai mérések és az oktatás fejlesztése2016-09-01NI
Vidákovich TiborA hozzáadott érték értelmezése és meghatározásának lehetőségei az oktatásban2016-09-01NI
Vidákovich TiborModern tesztelméleti modellek és pedagógiai alkalmazásaik2016-09-01NI
Vidákovich TiborA kompetenciák mérése, a kompetencia-alapú oktatás eredményességének értékelése2016-09-01NI
Vidákovich TiborAz értékelés alternatív módszerei (a formatív és a diagnosztikus értékelés) és az iskolai munka innovációja2016-09-01NI
Vidákovich TiborA vizsgák, a vizsgáztatás elmélete és gyakorlata, vizsgafeladatok, vizsgatesztek kidolgozása2016-09-01NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2016-09-01NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2016-09-01NI
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2016-09-01NI
Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2016-09-01NI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2206 ( 2016. V. 24. )