Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Barabás KatalinA kompetencia / kimenet alapú/ graduális és posztgraduális orvosképzés oktatásfejlesztése2014-07-31NI
Barabás KatalinAz egészségfejlesztés hatékonyságának mérése2014-07-31NI
Barabás KatalinAz iskola, mint az egészségfejlesztés színtere: programok kidolgozása, hatásvizsgálata2014-07-31NI
Barabás KatalinA kultúra és az egészségtudatos magatartás kapcsolata2014-07-31NI
Barabás KatalinAz iskolai egészségnevelés hatékonyságának vizsgálata2014-07-31NI
Barabás KatalinAz egészségvédő protektív tényezők vizsgálata2014-07-31NI
Barabás KatalinAz orvosi hivatásra nevelés komplex pszichológiai módszertani fejlesztése2014-07-31NI
Barabás KatalinAz egészségtudatos magatartás értékelésének kérdései2014-07-31NI
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2014-07-31NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2014-07-31NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2014-07-31NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2014-07-31NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2014-07-31NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2014-07-31NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2014-07-31NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2014-07-31NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2014-07-31NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2014-07-31NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2014-07-31NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2014-07-31NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2014-07-31NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2014-07-31NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2014-07-31NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás elemeinek értékelése és fejlesztése2014-07-31NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2014-07-31NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2014-07-31NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2014-07-31NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2014-07-31NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2014-07-31NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2014-07-31NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2014-07-31NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2014-07-31NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2014-07-31NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2014-07-31NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2014-07-31NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2014-07-31NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2014-07-31NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2014-07-31NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2014-07-31NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2014-07-31NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2014-07-31NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2014-07-31NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2014-07-31NI
Máté-Tóth AndrásVallási pluralizmus a hitoktatásban Európában és Magyarországon2014-07-31NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérOnline adaptív tesztelés2014-07-31NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérIKT eszközök hatékonysága az oktatásban2014-07-31NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2014-07-31NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2014-07-31NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2014-07-31NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2014-07-31NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2014-07-31NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2014-07-31NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2014-07-31NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2014-07-31NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2014-07-31NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2014-07-31NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2014-07-31NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2014-07-31NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2014-07-31NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2014-07-31NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2014-07-31NI
Pikó BettinaA családi életre nevelés kérdéseinek elemzése az értékek és a pszichoszociális egészség tükrében2014-07-31NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2014-07-31NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségének és problémaviselkedésének vizsgálata2014-07-31NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatás egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2014-07-31NI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2014-07-31NI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2014-07-31NI
Pukánszky BélaA tanárképzés és a pedagógia-pszichológia oktatásának története a kolozsvári-szegedi egyetemen2014-07-31NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2014-07-31NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2014-07-31NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2014-07-31NI
Steklács JánosInfrakamerás szemmozgásvizsgálat alkalmazása a tanulás, a feladatmegoldási stratégiák, a szövegértő olvasás képességének kutatása terén2014-07-31NI
Steklács JánosAz olvasási képesség fejlesztése2014-07-31NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2014-07-31NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2014-07-31NI
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2014-07-31NI
Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2014-07-31NI


2014. VII. 28.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1333 ( 2014. VII. 17. )