Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Barabás KatalinA kompetencia / kimenet alapú/ graduális és posztgraduális orvosképzés oktatásfejlesztése2015-08-15NI
Barabás KatalinAz egészségfejlesztés hatékonyságának mérése2015-08-15NI
Barabás KatalinA kultúra és az egészségtudatos magatartás kapcsolata2015-08-15NI
Barabás KatalinAz iskolai egészségnevelés hatékonyságának vizsgálata2015-08-15NI
Barabás KatalinAz egészségtudatos magatartás értékelésének kérdései2015-08-15NI
Barabás KatalinAz egészségvédő protektív tényezők vizsgálata2015-08-15NI
Barabás KatalinAz orvosi hivatásra nevelés komplex pszichológiai módszertani fejlesztése2015-08-15NI
Barabás KatalinAz iskola, mint az egészségfejlesztés színtere: programok kidolgozása, hatásvizsgálata2015-08-15NI
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2015-08-15NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2015-08-15NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2015-08-15NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2015-08-15NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2015-08-15NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2015-08-15NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2015-08-15NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2015-08-15NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2015-08-15NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2015-08-15NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2015-08-15NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2015-08-15NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2015-08-15NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2015-08-15NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás elemeinek értékelése és fejlesztése2015-08-15NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2015-08-15NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2015-08-15NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2015-08-15NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2015-08-15NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2015-08-15NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2015-08-15NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2015-08-15NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2015-08-15NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2015-08-15NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2015-08-15NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2015-08-15NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2015-08-15NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2015-08-15NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2015-08-15NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2015-08-15NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2015-08-15NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2015-08-15NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2015-08-15NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2015-08-15NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2015-08-15NI
Máté-Tóth AndrásVallási pluralizmus a hitoktatásban Európában és Magyarországon2015-08-15NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2015-08-15NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2015-08-15NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2015-08-15NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2015-08-15NI
Molnár GyöngyvérIKT eszközök hatékonysága az oktatásban2015-08-15NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2015-08-15NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2015-08-15NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2015-08-15NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2015-08-15NI
Molnár GyöngyvérOnline adaptív tesztelés2015-08-15NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2015-08-15NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2015-08-15NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2015-08-15NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2015-08-15NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2015-08-15NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2015-08-15NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2015-08-15NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2015-08-15NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2015-08-15NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2015-08-15NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2015-08-15NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2015-08-15NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2015-08-15NI
Pikó BettinaA családi életre nevelés kérdéseinek elemzése az értékek és a pszichoszociális egészség tükrében2015-08-15NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségének és problémaviselkedésének vizsgálata2015-08-15NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatás egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2015-08-15NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2015-08-15NI
Pukánszky BélaA tanárképzés és a pedagógia-pszichológia oktatásának története a kolozsvári-szegedi egyetemen2015-08-15NI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2015-08-15NI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2015-08-15NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2015-08-15NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2015-08-15NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2015-08-15NI
Steklács JánosInfrakamerás szemmozgásvizsgálat alkalmazása a tanulás, a feladatmegoldási stratégiák, a szövegértő olvasás képességének kutatása terén2015-08-15NI
Steklács JánosAz olvasási képesség fejlesztése2015-08-15NI
Szokolszky ÁgnesAz otthon és az iskola környezetpszichológiai kutatása2015-08-15NI
Szokolszky ÁgnesSzituált tanulás, mester melletti tanulás2015-08-15NI
Vajda ZsuzsannaGyermekkor és gyermeknevelés a XXI. században.2015-08-15NI
Vajda ZsuzsannaAz erkölcsi döntés fejlődése2015-08-15NI
Vajda ZsuzsannaA gyermekkor a kultúra kontextusában2015-08-15NI
Vidákovich TiborModern tesztelméleti modellek és pedagógiai alkalmazásaik2015-08-15NI
Vidákovich TiborAz értékelés alternatív módszerei (a formatív és a diagnosztikus értékelés) és az iskolai munka innovációja2015-08-15NI
Vidákovich TiborA vizsgák, a vizsgáztatás elmélete és gyakorlata, vizsgafeladatok, vizsgatesztek kidolgozása2015-08-15NI
Vidákovich TiborA kompetenciák mérése, a kompetencia-alapú oktatás eredményességének értékelése2015-08-15NI
Vidákovich TiborA hozzáadott érték értelmezése és meghatározásának lehetőségei az oktatásban2015-08-15NI
Vidákovich TiborRendszerszintű vizsgálatok: a nemzetközi és hazai mérések és az oktatás fejlesztése2015-08-15NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2015-08-15NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2015-08-15NI
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2015-08-15NI
Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2015-08-15NI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1763 ( 2015. IV. 30. )