Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókorban. 2. A büntetőjog fejlődése az ókorban.2014-12-31ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2014-12-31ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2014-12-31ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2014-12-31ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2014-12-31ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2014-12-31ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2014-12-31ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2014-12-31ÁJK
Paulovics AnitaA közigazatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2014-12-31ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2014-12-31ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2014-12-31ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2014-12-31ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2014-12-31ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2014-12-31ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2014-12-31ÁJK
Kirs EszterA nemzetközi büntetőjog és az átmeneti igazságszolgáltatás fejlődési tendenciái2014-12-31ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2014-12-31ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2014-12-31ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban2014-12-31ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2014-12-31ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2014-12-31ÁJK
Majtényi LászlóAdatvédelem, információszabadság és ombudsman-intézmények2014-12-31ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2014-12-31ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2014-12-31ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2014-12-31ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2014-12-31ÁJK
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2014-12-31ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2014-12-31ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2014-12-31ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2014-12-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintézményeinek dogmatikai...2014-12-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2014-12-31ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2014-12-31ÁJK
Turkovics IstvánKözigazgatási jogalkotás és jogalkalmazás Magyarországon2014-12-31ÁJK
Bíró GyörgyPolgári jogi rekodifikáció, nemzetközi és jogági harmonizáció2014-12-31ÁJK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1582 ( 2014. XII. 17. )