Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of Physics

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
László ZimányiThe role of the protein matrix in the biological electron transfer processes2015-02-01SZBK
Károly OsvaySemleges gázok és levegő lineáris és nemlineáris diszperziójának mérése2015-02-01SZTE
László Gyula FehérIntegrálható rendszerek geometriai és térelméleti aspektusai2015-02-01SZTE
Sándor SzatmáriNagy specifikus intenzitású KrF excimer lézerek kontrasztjának növelése2015-02-01SZTE
András DérBioelektronika2015-02-01SZBK
József VinkóSzuperfényes szupernóvák2015-02-01SZTE
István FöldesMagas harmonikusok keltése plazmában és gázokban2015-02-01SZTE
Zsolt TóthEllipszometriai módszerek fejlesztése és alkalmazása lézerfizikai kutatásokban2015-02-01SZTE
László Gyula FehérYang-Mills mezők modulusterei és integrálható rendszerek2015-02-01SZTE
Sándor Szatmári„Back-to-back” excimer erősítő2015-02-01SZTE
Győző GarabDifferenciál-polarizációs lézersugárpásztázó mikroszkópia2015-02-01SZBK
Árpád László Gergely
Zoltán Keresztes
Gravitációs hullámok2015-02-01SZTE
István FöldesExtrém gyorsulás lézerplazmában2015-02-01SZTE
Zsolt TóthFélvezető szeletek és vékonyrétegek felületi megmunkálása lézeres technikákkal és jellemzése korszerű optikai és mikroszkópiai módszerekkel2015-02-01SZTE
László Gyula FehérKevert állapoti anholonómiák vizsgálata2015-02-01SZTE
Mihály BenedictÖsszefonódott kvantumállapotok tulajdonságai és hasznosításuk2015-02-01SZTE
Péter FöldiKvantumos transzportfolyamatok2015-02-01SZTE
Árpád László GergelyFekete lyukak és gravitációs lencsézés2015-02-01SZTE
István FöldesLézerplazma diagnosztika spektroszkópiai módszerekkel2015-02-01SZTE
Béla HoppÉlő sejtek kontrollált lézeres mozgatása, átvitele2015-02-01SZTE
Ferenc IglóiNemegyensúlyi relaxácios vizsgálatok2015-02-01SZTE
Mihály BenedictAtomláncok kölcsönhatása elektromágneses mezõvel: mikroszkopikus leírás2015-02-01SZTE
Zoltán Horváth
Attila Kovács
Fókuszált ultrarövid fényimpulzusok vivő-burkoló fázisának vizsgálata2015-02-01SZTE
Árpád László Gergely
Zoltán Keresztes
Kozmológia és sötét energia modellek2015-02-01SZTE
Béla HoppÁtlátszó anyagok lézer indukált hátsóoldali száraz maratásának vizsgálata2015-02-01SZTE
Csaba Vass
Károly Osvay
Optikai elemek lézeres roncsolásának vizsgálata2015-02-01SZTE
Ferenc IglóiKiterjedt kvantumrendszerek összefonódása2015-02-01SZTE
Mihály Benedict
Attila Czirják
Atomi rendszerek erős lézertérben2015-02-01SZTE
Attila CzirjákNemlineáris viszkoelasztikus folyadékok modellezése2015-02-01SZTE
Árpád László Gergely
Zoltán Keresztes
Általános relativitáselmélet és a gravitáció kanonikus kvantálása2015-02-01SZTE
Béla HoppBiológiai vékonyrétegek lézeres leválasztása2015-02-01SZTE
Csaba VassÁtlátszó anyagok közvetett lézeres megmunkálása: rácskészítés optikai, spektroszkópiai alkalmazásokhoz2015-02-01SZTE
Pál OrmosFénnyel vezérelt mikrofluidikai eszközök fejlesztése2015-02-01SZBK
Károly SzatmáryKis égitestek a Naprendszerben és exobolygó rendszerekben2015-02-01SZTE
Tibor PáliMembránfizikai spektroszkópiai adatok mérése és szimulációja2015-02-01SZBK
Zsolt GeretovszkyNagy fajlagos felületű fém oxid vékonyrétegek előállítása és szenzorikai alkalmazása2015-02-01SZTE
Zoltán BozókiLégszennyező források fotoakusztikus méréseken alapuló lokalizálása és a szennyeződés-terjedés előrejelzése2015-02-01SZTE
Róbert SzipőcsNemlineáris mikroszkópiai módszerek és alkalmazásuk az élettudományok területén2015-02-01MTA
Ferenc BogárFehérjék feltekeredésének és aggregációjának számítógépes szimulációja2015-02-01SZTE
László PávicsNukleáris medicina sugárvédelmi vonatkozásai2015-02-01SZTE
Tibor PáliKombinált spektroszkópiai módszerek fejlesztése membránok lamelláris - > inverz hexagonális fázisátmenetének mérésére2015-02-01SZBK
Zsolt GeretovszkyElektromos szikrák plazmadiagnosztikai vizsgálata2015-02-01SZTE
Zoltán Bozóki
Gábor Szabó
Aeroszolok optikai tulajdonságainak vizsgálata fotoakusztikus spektroszkópián alapuló mérések és elméleti modellezés segítségével2015-02-01FTK
Ferenc BariArrhythmiák analízise és modellezése2015-02-01SZTE
Mária CsetePlazmonikus fényforrások és detektorok tervezése2015-02-01SZTE
András PalkóA máj metastasisok intervenciós kezelésének rövid távú követése szövetspecifikus kontrasztanyagos, illetve diffúzió-súlyozott MR-vizsgálattal 3T MR berendezésen2015-02-01SZTE
Tibor PáliMembránfehérjék gombolyodásának vizsgálata fizikai- és molekula- modellezéssel2015-02-01SZBK
Zsolt GeretovszkyCuInxGa(1-x)Se2 aktív közegű napelemek lézeres megmunkálása2015-02-01SZTE
Zoltán BozókiSpeciális gázdiffúziós folyamatok fotoakusztikus elvű mérése és modellezése2015-02-01FTK
Gábor Szabó
Zoltán Bozóki
Repülőgépre telepíthető fotoakusztikus vízgőzmérő rendszer fejlesztése2015-02-01FTK
Mária CseteBio-szenzorizáció felületi plazmon spektroszkópia és atomi-erő mikroszkópia kombinálásával2015-02-01SZTE
András PalkóAz MR-spektroszkópia klinikai értékének meghatározása daganatos betegek stádium-meghatározásában 3T MR-berendezésen2015-02-01SZTE
Tomi Smausz KolumbánLézeres szórási interferencián alapuló véráramlás-mérés2015-02-01SZTE
Károly OsvayAnyagmegmunkálás frekvenciakonvertált lézerimpulzusokkal2015-02-01SZTE
László Nánaifs-os lézerimpulzussal indukált ultragyors folyamatok2015-02-01SZTE
Péter MarótiKésleltetett fluoreszcencia a fehérjék relaxációjának vizsgálatára2015-02-01SZTE
Attila KovácsUltrarövid lézerimpulzusok torzulásainak kimérése2015-02-01SZTE
András PalkóSzívizom perfúzió vizsgálata koszorúér angiográfiákon2015-02-01SZTE
Árpád MohácsiFotoakusztikus spektroszkópia elvén működő speciális mérőműszerek fejlesztése ipari és környezetvédelmi alkalmazásokra.2015-02-01SZTE
Károly OsvayA bakteriorodopszin lineáris és nemlineáris optikai paramétereinek mérése2015-02-01SZTE
Zoltán GinglVéletlenszerű fluktuációk hasznosítása2015-02-01SZTE
Péter MarótiFotoszintetizáló baktériumok, mint biomonitoring rendszerek2015-02-01SZTE
Miklós ErdélyiNagyfeloldású optikai mikroszkópia2015-02-01SZTE
József VinkóSzupernóva spektrumok modellezése2015-02-01SZTE

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1618 ( 2015. I. 20. )