Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Fizika Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Mohácsi ÁrpádFotoakusztikus spektroszkópia elvén működő speciális mérőműszerek fejlesztése ipari és környezetvédelmi alkalmazásokra.2015-08-31SZTE
Szabó Gábor
Bozóki Zoltán
Repülőgépre telepíthető fotoakusztikus vízgőzmérő rendszer fejlesztése2015-08-31FTK
Hopp BélaLézerindukált lökéshullámok anyagmegmunkálási alkalmazhatóságának vizsgálata2015-08-31OKT
Palkó AndrásAz MR-spektroszkópia klinikai értékének meghatározása daganatos betegek stádium-meghatározásában 3T MR-berendezésen2015-08-31SZTE
Iglói FerencKiterjedt kvantumrendszerek összefonódása2015-08-31SZTE
Geretovszky ZsoltElektromos szikrák plazmadiagnosztikai vizsgálata2015-08-31SZTE
Groma GézaFemtoszekundum időfelbontású fluoreszcencia kinetika mérések biológiai objektumokon2015-08-31SZBK
Zimányi LászlóThe role of the protein matrix in the biological electron transfer processes2015-08-31SZBK
Maróti PéterKésleltetett fluoreszcencia a fehérjék relaxációjának vizsgálatára2015-08-31SZTE
Hopp BélaAlacsony reflexiójú felületek, nanostruktúrák kialakítása nagyintenzitású lézeres besugárzással, a lejátszódó folyamatok modellezése2015-08-31OKT
Palkó AndrásSzívizom perfúzió vizsgálata koszorúér angiográfiákon2015-08-31SZTE
Ormos PálFénnyel vezérelt mikrofluidikai eszközök fejlesztése2015-08-31SZBK
Geretovszky ZsoltCuInxGa(1-x)Se2 aktív közegű napelemek lézeres megmunkálása2015-08-31SZTE
Groma GézaKoenzimek állapotjellemzése időfelbontásos fluoreszcencia paraméterekkel2015-08-31SZBK
Földes IstvánMagas harmonikusok keltése plazmában és gázokban2015-08-31SZTE
Maróti PéterFotoszintetizáló baktériumok, mint biomonitoring rendszerek2015-08-31SZTE
Bozóki ZoltánLégszennyező források fotoakusztikus méréseken alapuló lokalizálása és a szennyeződés-terjedés előrejelzése2015-08-31SZTE
Vinkó JózsefSzupernóva spektrumok modellezése2015-08-31SZTE
Bogár FerencFehérjék feltekeredésének és aggregációjának számítógépes szimulációja2015-08-31SZTE
Osvay KárolyAnyagmegmunkálás frekvenciakonvertált lézerimpulzusokkal2015-08-31SZTE
Garab GyőzőDifferenciál-polarizációs lézersugárpásztázó mikroszkópia2015-08-31SZBK
Földes IstvánExtrém gyorsulás lézerplazmában2015-08-31SZTE
Szatmári SándorNagy specifikus intenzitású KrF excimer lézerek kontrasztjának növelése2015-08-31SZTE
Bozóki Zoltán
Szabó Gábor
Aeroszolok optikai tulajdonságainak vizsgálata fotoakusztikus spektroszkópián alapuló mérések és elméleti modellezés segítségével2015-08-31FTK
Vinkó JózsefSzuperfényes szupernóvák2015-08-31SZTE
Csete MáriaPlazmonikus fényforrások és detektorok tervezése2015-08-31SZTE
Osvay KárolyA bakteriorodopszin lineáris és nemlineáris optikai paramétereinek mérése2015-08-31SZTE
Földi PéterKvantumos transzportfolyamatok2015-08-31SZTE
Földes IstvánLézerplazma diagnosztika spektroszkópiai módszerekkel2015-08-31SZTE
Szatmári Sándor„Back-to-back” excimer erősítő2015-08-31SZTE
Bozóki ZoltánSpeciális gázdiffúziós folyamatok fotoakusztikus elvű mérése és modellezése2015-08-31FTK
Vinkó JózsefNagyfelbontású spektroszkópia asztrofizikai alkalmazásai2015-08-31OKT
Csete MáriaBio-szenzorizáció felületi plazmon spektroszkópia és atomi-erő mikroszkópia kombinálásával2015-08-31SZTE
Osvay KárolySemleges gázok és levegő lineáris és nemlineáris diszperziójának mérése2015-08-31SZTE
Horváth Zoltán
Kovács Attila
Fókuszált ultrarövid fényimpulzusok vivő-burkoló fázisának vizsgálata2015-08-31SZTE
Koós MargitPlazmonikus gyémánt-arany nanoszerkezetek előállítása és jellemzése2015-08-31MTA
Benedict MihályÖsszefonódott kvantumállapotok tulajdonságai és hasznosításuk2015-08-31SZTE
Bozóki ZoltánFotoakusztikus jelkeltési mechanizmusok elméleti és kísérleti vizsgálata2015-08-31OKT
Gergely Árpád László
Keresztes Zoltán
Gravitációs hullámok2015-08-31SZTE
Csete MáriaPlazmonikusan erősített fény-anyag kölcsönhatás2015-08-31OKT
Tóth ZsoltEllipszometriai módszerek fejlesztése és alkalmazása lézerfizikai kutatásokban2015-08-31SZTE
Czirják AttilaNemlineáris viszkoelasztikus folyadékok modellezése2015-08-31SZTE
Koós MargitNanokristályos gyémánt struktúrák fejlesztése gyakorlati alkalmazásokra2015-08-31MTA
Benedict MihályAtomláncok kölcsönhatása elektromágneses mezõvel: mikroszkopikus leírás2015-08-31SZTE
Nánai Lászlófs-os lézerimpulzussal indukált ultragyors folyamatok2015-08-31SZTE
Gergely Árpád LászlóFekete lyukak és gravitációs lencsézés2015-08-31SZTE
Nagy LászlóA töltésszétválasztás környezeti kontrolja fotoszintetikus reakciócentrumban: pH, lipidkörnyezet, inhibítorok hatása2015-08-31SZTE
Tóth ZsoltFélvezető szeletek és vékonyrétegek felületi megmunkálása lézeres technikákkal és jellemzése korszerű optikai és mikroszkópiai módszerekkel2015-08-31SZTE
Páli TiborMembránfizikai spektroszkópiai adatok mérése és szimulációja2015-08-31SZBK
Vass Csaba
Osvay Károly
Optikai elemek lézeres roncsolásának vizsgálata2015-08-31SZTE
Benedict Mihály
Czirják Attila
Atomi rendszerek erős lézertérben2015-08-31SZTE
Fehér László GyulaIntegrálható rendszerek geometriai és térelméleti aspektusai2015-08-31SZTE
Gergely Árpád László
Keresztes Zoltán
Kozmológia és sötét energia modellek2015-08-31SZTE
Nagy LászlóNano-biokompozit anyagok szintézise, szerkezetük és működésük jellemzése2015-08-31SZTE
Hopp BélaÉlő sejtek kontrollált lézeres mozgatása, átvitele2015-08-31SZTE
Páli TiborKombinált spektroszkópiai módszerek fejlesztése membránok lamelláris - > inverz hexagonális fázisátmenetének mérésére2015-08-31SZBK
Vass CsabaÁtlátszó anyagok közvetett lézeres megmunkálása: rácskészítés optikai, spektroszkópiai alkalmazásokhoz2015-08-31SZTE
Szatmáry KárolyKis égitestek a Naprendszerben és exobolygó rendszerekben2015-08-31SZTE
Fehér László GyulaYang-Mills mezők modulusterei és integrálható rendszerek2015-08-31SZTE
Gergely Árpád László
Keresztes Zoltán
Általános relativitáselmélet és a gravitáció kanonikus kvantálása2015-08-31SZTE
Kovács AttilaUltrarövid lézerimpulzusok torzulásainak kimérése2015-08-31SZTE
Hopp BélaÁtlátszó anyagok lézer indukált hátsóoldali száraz maratásának vizsgálata2015-08-31SZTE
Páli TiborMembránfehérjék gombolyodásának vizsgálata fizikai- és molekula- modellezéssel2015-08-31SZBK
Szipőcs RóbertNemlineáris mikroszkópiai módszerek és alkalmazásuk az élettudományok területén2015-08-31MTA
Pávics LászlóNukleáris medicina sugárvédelmi vonatkozásai2015-08-31SZTE
Fehér László GyulaKevert állapoti anholonómiák vizsgálata2015-08-31SZTE
Gergely Árpád LászlóÁltalánosított skalár-tenzor gravitációs dinamika2015-08-31EFT
Erdélyi MiklósNagyfeloldású optikai mikroszkópia2015-08-31SZTE
Hopp BélaBiológiai vékonyrétegek lézeres leválasztása2015-08-31SZTE
Smausz Kolumbán TomiLézeres szórási interferencián alapuló véráramlás-mérés2015-08-31SZTE
Bari FerencArrhythmiák analízise és modellezése2015-08-31SZTE
Palkó AndrásA máj metastasisok intervenciós kezelésének rövid távú követése szövetspecifikus kontrasztanyagos, illetve diffúzió-súlyozott MR-vizsgálattal 3T MR berendezésen2015-08-31SZTE
Iglói FerencNemegyensúlyi relaxácios vizsgálatok2015-08-31SZTE
Geretovszky ZsoltNagy fajlagos felületű fém oxid vékonyrétegek előállítása és szenzorikai alkalmazása2015-08-31SZTE
Dér AndrásBioelektronika2015-08-31SZBK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1889 ( 2015. VIII. 14. )