Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Állam- és jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Zakar AndrásPályaválasztási tanácsadás: pályaválasztási elméletek, összehasonlító tanácsadás, életútfejlesztés.2016-07-30ÁJTK
Varga NorbertParlamentáris jogintézmények és az alapjogok megjelenése a 19-20. században európai kitekintéssel2016-07-30ÁJTK
Varga NorbertPénzügyi és költségvetési jogintézmények kialakulása és összehasonlító vizsgálata2016-07-30ÁJTK
Varga NorbertHistory of comparative constitutional law2016-06-30ÁJTK
Varga NorbertComparative history of citizenship and immigration law2016-06-30ÁJTK
Varga NorbertSzakigazgatási ágak intézményrendszerének fejlődéstörténete és működésük vizsgálata Magyarországon és Európában2016-07-30ÁJTK
Váradi SzilviaData Protection legislation in the European Union and the Cloud Services2016-06-30ÁJTK
Váradi SzilviaLegal aspects of the migration and its effects on the enlargement of the European Union2016-06-30ÁJTK
Trócsányi LászlóAz alkotmányfejlődés és alkotmányosság legújabb kori sajátosságai2016-07-30ÁJK
Tóth JuditA jogforrási rendszer átalakulása, a jogi nyelv sajátosságai, jogi felelősség kérdései a téves/hibás/selejtes jogalkotás miatt2016-07-30ÁJTK
Tóth JuditMinority rights and Diaspora policy in the contemporary Europe2016-06-30ÁJTK
Tóth JuditMigration law and migration policy in the contemporary Europe2016-06-30ÁJTK
Szondi IldikóOktatás és a gazdaság kapcsolatrendszere napjainkban2016-07-30ÁJTK
Szondi IldikóGyermekvállalás társadalmi-gazdasági összefüggései a mai Magyarországon2016-07-30ÁJTK
Szomora ZsoltBüntetőjog-dogmatikai alapfogalmak2016-07-30ÁJTK
Szomora ZsoltAz anyagi büntetőjog alkotmányos garanciái2016-07-30ÁJTK
Szabó ImreA polgári eljárásjog aktuális alapkérdései2016-07-30ÁJK
Stipta István MihályPénzügyi és költségvetési jogintézmények kialakulása és összehasonlító vizsgálata2016-07-30ÁJTK
Stipta István MihálySzakigazgatási ágak intézményrendszerének fejlődéstörténete és működésük vizsgálata Magyarországon és Európában2016-07-30ÁJTK
Stipta István MihályParlamentáris jogintézmények és az alapjogok megjelenése a 19-20. században európai kitekintéssel2016-07-30ÁJTK
Stipta István MihályAz igazságszolgáltatási szervezet megformálása és a perjogi kodifikáció története2016-07-30ÁJTK
Soós EditAz Európa Unió államainak közigazgatása és az Európai Közigazgatási Tér kapcsolata2016-07-30ÁJTK
Schiffner ImolaConsular protection in the European Union2016-06-30ÁJTK
Schiffner ImolaThe legal status of third country nationals in the European Union2016-06-30ÁJTK
Schiffner ImolaSovereignty and the principle of loyalty in the European Union /Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten2016-06-30ÁJTK
Schiffner ImolaThe Relationship between International Law and Domestic Law/ Das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht2016-06-30ÁJTK
Schiffner ImolaProtections of Nationals Abroad2016-06-30ÁJTK
Schiffner ImolaDiplomatic Protection/Diplomatischer Schutz2016-06-30ÁJTK
Schiffner ImolaResponsibility of International Organizations2016-06-30ÁJTK
Schiffner ImolaDual nationality in the European Union2016-06-30ÁJTK
Rúzs Molnár KrisztinaKárfelelősség a munkajogban2016-07-30ÁJTK
Ruszoly JózsefÚjabb magyar alkotmánytörténet (1848-1949)2016-07-30ÁJTK
Révész BélaA titkosszolgálatok vizsgálata politológiai és/vagy történeti, jogi, nemzetközi, gazdasági, műszaki-technikai, szociológiai, társadalmi vonatkozásaikra tekintettel2016-07-30ÁJTK
Papp TeklaA társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése2016-07-30ájtk
Paczolay PéterA közösségi jog és alkotmányossági kérdések2016-07-30ÁJK
Nagy ZsoltJogelméletek és a jogászság kapcsolata2016-07-30ÁJTK
Nagy ZsoltA jogászképzés története Európában, és Amerikában2016-07-30ÁJTK
Nagy ZsoltA jogrendszerek és a jogászság kapcsolata2016-07-30ÁJTK
Nagy ZsoltJogászképzés és jogászság a különböző országokban2016-07-30ÁJTK
Nagy ZsoltA jogászképzés hatása a professzionális jogi kultúrára2016-07-30ÁJTK
Nagy ZsoltA jogászképzés célja és funkciója, oktatásszociológiai elméletek fényében2016-07-30ÁJTK
Nagy TamásJog és populáris kultúra2016-07-30ÁJTK
Nagy TamásJog és populáris kultúra2016-07-30ÁJTK
Nagy TamásJog és irodalom2016-07-30ÁJTK
Nagy FerencNemzetközi és európai büntetőjog2016-07-30ÁJK
Nagy FerencBüntetőjogi felelősségi rendszer2016-07-30ÁJTK
Nagy FerencA Btk. általános részi kodifikációjának egyes súlyponti kérdései2016-07-30ÁJK
Nagy Csongor IstvánVersenyjog és versenypolitika2016-07-30ÁJTK
Nagy Csongor IstvánNemzetközi polgári eljárásjog2016-07-30ÁJTK
Nagy Csongor IstvánNemzetközi gazdasági jog (nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga)2016-07-30ÁJTK
Nagy Csongor IstvánNemzetközi magánjog2016-07-30ÁJTK
Nagy Csongor IstvánPiacnyitás joga (villamosenergia, földgáz, elektronikus hírközlés, posta stb.)2016-07-30ÁJTK
Mezei PéterA szerzői jog kihívásai a XXI. században2016-07-30ÁJTK
Mezei PéterInternational and European Copyright Law2016-06-30ÁJTK
Mezei PéterComparative Copyright Law2016-06-30ÁJTK
Mezei PéterDigital Copyright Law2016-06-30ÁJTK
Martonyi JánosGlobális szabályozások és Európa2016-07-30ÁJK
Kovács PéterAz-e világ kihívása2016-07-30ÁJTK
Kovács PéterStatisztikai problémák és megoldási lehetőségei2016-07-30ÁJTK
Katona TamásA demográfia, igazságügyi statisztika,2016-07-30ÁJK
Katona TamásA határon túli magyarság demográfiai jellemzői2016-07-30ÁJTK
Karsai KrisztinaÖsszehasonlító büntetőjog2016-07-30ÁJTK
Karsai KrisztinaEurópai büntető igazságszolgáltatás2016-07-30ÁJTK
Karsai KrisztinaGazdasági büntetőjog2016-07-30ÁJTK
Karsai KrisztinaTrends in European criminal justice (legislation, jurisdiction, cooperation of authorities)2016-06-30ÁJTK
Juhász ZsuzsannaEurópai büntetés-végrehajtási jog - büntetés-végrehajtás Európában (időskorú fogvatartottak, női elítéltek, fiatalkorú fogvatartottak, külvilággal való kapcsolattartás)2016-07-30ÁJTK
Józsa ZoltánÖnkormányzatok szervezete és működése, az önkormányzati rendszer modernizációja2016-07-30ÁJTK
Jakab ÉvaA szerzői jog története2016-07-30ÁJTK
Jakab ÉvaA szellemi tulajdon hasznosításának szerződéses formái2016-07-30ÁJTK
Jakab ÉvaSzerződéstani tanulmányok2016-07-30ÁJK
Jakab ÉvaThe Rise of Democracy in the Ancient World2016-06-30ÁJTK
Jakab ÉvaThe Principles and Historical Roots of Private Law2016-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy MáriaMagánjogi jogintézmények fejlődése a 19-20. században2016-07-30SZTET
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
Az iparjogvédelem egyes területeihez tartozó jogintézmények elméletének és gyakorlatának alakulása a 19. században2016-07-30ÁJTK
Homoki-Nagy MáriaMagyar magánjogtörténet2016-07-30ÁJK
Homoki-Nagy MáriaKodifikations-geschichte in Ungarn2016-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy MáriaDie Entwicklung des Vermögensrecht in Ungarn2016-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A tisztességtelen verseny szabályozása és gyakorlata2016-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A kartellek jogi szabályozása és gyakorlata2016-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A perjogi kodifikáció története2016-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A bíróságok története: szervezeti reformok2016-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A közjegyzői kamarák története és működése2016-06-30ÁJTK
Hegedűs AndreaA Családjog válasza a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásaira2016-07-30ÁJTK
Hajdú JózsefImplementation of the European Social Charter (monitoring and collective complaint procedure)2016-06-30ÁJTK
Hajdú JózsefA japán munkaügyi kapcsolatok sajátosságai2016-07-30ÁJK
Hajdú JózsefFelelősségi rendszerek a munkajog és a társadalombiztosítás területén2016-07-30ÁJK
Hajdú JózsefInternational, European, Hungarian Labour Law (option: comparative aspects)2016-06-30ÁJTK
Hajdú JózsefInternational, European, Hungarian Social Security Law (option: comparative aspects)2016-06-30ÁJTK
Hajdú JózsefEmployment and social security related data protection law2016-06-30ÁJTK
Hajdú JózsefCoordination of social security systems in EU2016-06-30ÁJTK
Görög MártaSzemélyiségi jog2016-07-30ÁJTK
Görög MártaKötelmi jog2016-07-30ÁJTK
Görög MártaSzellemi alkotások joga2016-07-30ÁJTK
Gombos KatalinAz előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai2016-07-30ÁJTK
Gombos KatalinIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2016-07-30ÁJTK
Gombos KatalinAz Európai Unió versenyjoga2016-07-30ÁJTK
Gombos Katalin
Schiffner Imola
European Citizenship2016-06-30ÁJTK
Gombos KatalinFundamental principles established by case-law2016-06-30ÁJTK
Gombos KatalinJudicial cooperation in the European Union2016-06-30ÁJTK
Gombos KatalinAz Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának kapcsolata2016-07-30ÁJTK


2016. IV. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2016. június 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2206 ( 2016. V. 24. )