Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Farkas AndrásProaritmiás hatások klinikai és experimentális vizsgálata2015-10-22SZTE
Csont Tamás BálintA nitroglicerin direkt miokardiális hatásának a vizsgálata2015-10-22SZTE
Morvay ZitaGyulladásos megbetegedések szerepe a hypertóniás érelváltozások és az atherosclerosis pathogenesisében2015-10-22SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
A vázrendszer és a vázizomzat mikrokeringése. Traumatológiai kórképek keringési és mikrokeringési következményei, a végtag ischemia-reperfúzió befolyásolása2015-10-22SZTE
Ferdinandy PéterA szenzoros idegek szerepe a szívizom stresszadaptációjában2015-10-22SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
Az urogenitális traktus mikrokeringése, keringési kórképeinek kísérletes vizsgálata2015-10-22SZTE
Ferdinandy PéterHő-stressz fehérjék és az iszkémiás adaptáció2015-10-22SZTE
Ferdinandy PéterDiabetes és a szívizom stresszadaptációja2015-10-22SZTE
Peták FerencKardiorespiratórikus kölcsönhatások szerepe a tüdőbetegségek pathomechanizmusában2015-10-22SZTE
Zádor ErnőJelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal2015-10-22SZTE
Zádor ErnőA vázizom remodellálás szabályozó faktorai2015-10-22SZTE
Csonka CsabaHiperkoleszterinémia kardiális hatásai2015-10-22SZTE
Ábrahám GyörgyHT-nephrologia:renovascularis HT, CV adaptatio, cardialis autonom, peripheriás sensoros neuropathia, HT-variabilitás.2015-10-22SZTE
Csonka CsabaKardioprotekció extracelluláris mátrix komponensekkel2015-10-22SZTE
Csonka CsabaA nitrogén monoxid és peroxinitrit szerepe a szívizom stresszadaptációjában2015-10-22SZTE
Babik BarnaA keringési- és a légzőrendszer vizsgálata szív-és érműtétek perioperatív időszakában2015-10-22SZTE
Páli TiborAz emberi szervezetbe jutó szabadgyökök, gyökfogók vizsgálata2015-10-22SZBK
Kiss IbolyaMatrilin-2 szerepe izomdifferenciálódásban, izomregenerációban és tumorképződésben2015-10-22SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Transzmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2015-10-22SZBK
Kiss IbolyaA porcspecifikus génműködésben szerepet játszó molekuláris mechanizmusok vizsgálata in vitro módszerekkel és transzgenikus egerekben2015-10-22SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2015-10-22SZBK
Puskás LászlóPathologiás elváltozások funkcionális genomikai vizsgálata2015-10-22SZBK
Fodor ElfriedaA prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.2015-10-22SZBK
Galajda PéterA bakteriális sejtciklus és fenotípus jellemzők sejtszintű vizsgálata mikromanipulációs és mikrofluidikai módszerekkel2015-10-22SZBK
Bagyinka CsabaFémtartalmú fehérjék szerkezete és működése2015-10-22SZBK
Bagyinka Csaba
Bérczi Alajos
Autokatalitikus enzimreakció tanulmányozása hidrogenáz enzimen2015-10-22SZBK
Vizler CsabaA tumorellenes immunválasz és a tumorok okozta immunszuppresszió vizsgálata állatmodellekben és sejtkultúrában2015-10-22SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon2015-10-22SZBK
Ormos PálOptikai mikromanipuláció a biológiában2015-10-22SZBK
Vizler CsabaÚj tumorellenes és immunmoduláló gyógyszerjelöltek és kezelési protokollok kidolgozása2015-10-22SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések a vakuoláris proton-ATPázon2015-10-22SZBK
Pál CsabaIS elemek hatása az antibiotikum rezisztencia evolúciójára2015-10-22SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban2015-10-22SZBK
Deák FerencMatrilin-2 szerepe izomdifferenciálódásban és tumorképződésben2015-10-22SZBK
Krajcsi PéterTranszporterek szerepe a gyógyszer rezisztenciában2015-10-22Solvo
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2015-10-22SMI
Boros MihályA gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai.2015-10-22SMI
Szabó Andrea3. Az urogenitális traktus mikrokeringési zavarainak kísérletes vizsgálata2015-10-22SMI
Szabó Andrea2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...2015-10-22SMI
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2015-10-22SE
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2015-10-22SE
Vértessy G. BeátaÚjszerű gyógyszer-célpont fehérjék karakterizálása a malária elleni küzdelemben2015-10-22MTA
Krenács LászlóAz immunszupressziv mikrokörnyezet szerepe a malignus daganatok kialakulásában2015-10-22DPL
Cserni GáborTumorok prognosztikai pathológiája2015-10-22BKMÖK
Dux LászlóMakromolekula meghatározási módszerek standardizációja és minőségellenőrzése a klinikai biokémiában2015-10-22ÁOKBI
Molnár ZsoltAz arterio-venózus "pCO2-rés" alapján végzett folyadékreszuszcitáció klinikai relevanciájának vizsgálata2015-10-22ÁOK
Molnár ZsoltA glycocalix funkcionális változásai különböző oldatokkal végzett folyadékreszuszcitáció során2015-10-22ÁOK
Csont Tamás BálintAz extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában2015-10-22ÁOK
Molnár ZsoltA szérum prokalcitonin (PCT) szint 24 órán belüli kinetikájának vizsgálata2015-10-22ÁOK
Farkas AttilaSzívritmuszavarok klinikai- és experimentális-, valamint a szívizom kontraktilitás vizsgálata.2015-10-22ÁOK
Csont Tamás BálintMetabolikus betegségek (diabétesz, hiperlipidémia, urémia) szívhatásai2015-10-22ÁOK
Seprényi GyörgySzemikvantitatív elemzési módszerek a konfokális mikroszkópiában és fehérje mennyiségi meghatározásban.2015-10-22ÁOK
Molnár ZsoltSzeptikus sokk adjuváns kezelése citokin-adszorberrel2015-10-22ÁOK
Baczkó IstvánA szívelégtelenség kialakulásának celluláris patomechanizmusai. Szívritmuszavarok kialakulásának mechanizmusai szívelégtelenségben.2015-10-22ÁOK
Papp GyulaA szívelégtelenség farmakoterápiájának új útjai2015-10-22ÁOK
Pataricza JánosEndotéliumtól függő vazokonstrikciós mechanizmusok izolált konduktancia és rezisztencia erek tónusán2015-10-22ÁOK
Molnár ZsoltAz agyi oxigenizáció monitorozásának alternatív lehetőségei súlyos koponyatraumában2015-10-22ÁOK
Somfay AttilaA környezeti ártalmakból származó kémiai és fizikai expozíciók hatásának vizsgálata a légzőrendszer sejtes elemeinek működésére2015-10-22ÁOK
Papp GyulaA szív gyógyszerérzékenysége extrém életkorokban2015-10-22ÁOK
Mendler LucaGénexpresszió vizsgálata regenerálódó vázizomban2015-10-22ÁOK
Pintér SándorIdeg- és izomsérülések korszerű sebészi kezelése2015-10-22ÁOK
Boros Mihály
Kaszaki József
A gasztrointesztinális rendszer sebészi jelentőségű kórképeinek kísérletes vizsgálata2015-10-22ÁOK
Jost NorbertA különböző transzmembrán áramok patch-clamp vizsgálata izolált szívizomsejteken és expressziós rendszerekben2015-10-22ÁOK
Varró AndrásCelluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban2015-10-22ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között:a légutak és a tüdőszövet szeparált vizsgálata2015-10-22ÁOK
Hartmann PetraAz ízületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és terápiás lehetőségei2015-10-22ÁOK
Végh ÁgnesEndogén protektiv hatású anyagok szerepe a szív pathológiás állapotaiban2015-10-22ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között2015-10-22ÁOK
Acsai KárolyA Ca mikrodomének szerepének vizsgálata a Na/Ca-exchanger gátlás mint potenciális pozitív inotróp és antiaritmiás farmakológiai beavatkozás celluláris elektrofiziológiájá2015-10-22ÁOK
Dux LászlóAz extracelluláris mátrix szerepe az izomdiffrenciáció folyamatában2015-10-22ÁOK
Szabó Andrea1.A gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai2015-10-22ÁOK
Koncz IstvánJ hullám szindrómák celluláris mechanizmusainak vizsgálata. A szív belső idegrendszerének szerepe az aritmiák kialakulásában2015-10-22ÁOK
Boldogkői ZsoltIntelligens vírusvektorok génbevitelre2015-10-22ÁOK
Görbe AnikóKardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken2015-10-22ÁOK
Keller-Pintér AnikóAz izomnövekedés- és differenciáció folyamatát szabályozó jelátviteli utak vizsgálata2015-10-22ÁOK
Csont Tamás BálintmiRNA szerepe szív patológiás állapotaiban2015-10-22ÁOK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )