Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Ferdinandy PéterDiabetes és a szívizom stresszadaptációja2016-04-19SZTE
Peták FerencKardiorespiratórikus kölcsönhatások szerepe a tüdőbetegségek pathomechanizmusában2016-04-19SZTE
Zádor ErnőJelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal2016-04-19SZTE
Zádor ErnőA vázizom remodellálás szabályozó faktorai2016-04-19SZTE
Csonka CsabaHiperkoleszterinémia kardiális hatásai2016-04-19SZTE
Ábrahám GyörgyHT-nephrologia:renovascularis HT, CV adaptatio, cardialis autonom, peripheriás sensoros neuropathia, HT-variabilitás.2016-04-19SZTE
Csonka CsabaKardioprotekció extracelluláris mátrix komponensekkel2016-04-19SZTE
Csonka CsabaA nitrogén monoxid és peroxinitrit szerepe a szívizom stresszadaptációjában2016-04-19SZTE
Babik BarnaA keringési- és a légzőrendszer vizsgálata szív-és érműtétek perioperatív időszakában2016-04-19SZTE
Farkas AndrásProaritmiás hatások klinikai és experimentális vizsgálata2016-04-19SZTE
Csont Tamás BálintA nitroglicerin direkt miokardiális hatásának a vizsgálata2016-04-19SZTE
Morvay ZitaGyulladásos megbetegedések szerepe a hypertóniás érelváltozások és az atherosclerosis pathogenesisében2016-04-19SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
A vázrendszer és a vázizomzat mikrokeringése. Traumatológiai kórképek keringési és mikrokeringési következményei, a végtag ischemia-reperfúzió befolyásolása2016-04-19SZTE
Ferdinandy PéterA szenzoros idegek szerepe a szívizom stresszadaptációjában2016-04-19SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
Az urogenitális traktus mikrokeringése, keringési kórképeinek kísérletes vizsgálata2016-04-19SZTE
Ferdinandy PéterHő-stressz fehérjék és az iszkémiás adaptáció2016-04-19SZTE
Galajda PéterA bakteriális sejtciklus és fenotípus jellemzők sejtszintű vizsgálata mikromanipulációs és mikrofluidikai módszerekkel2016-04-19SZBK
Bagyinka CsabaFémtartalmú fehérjék szerkezete és működése2016-04-19SZBK
Bagyinka Csaba
Bérczi Alajos
Autokatalitikus enzimreakció tanulmányozása hidrogenáz enzimen2016-04-19SZBK
Vizler CsabaA tumorellenes immunválasz és a tumorok okozta immunszuppresszió vizsgálata állatmodellekben és sejtkultúrában2016-04-19SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon2016-04-19SZBK
Ormos PálOptikai mikromanipuláció a biológiában2016-04-19SZBK
Vizler CsabaÚj tumorellenes és immunmoduláló gyógyszerjelöltek és kezelési protokollok kidolgozása2016-04-19SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések a vakuoláris proton-ATPázon2016-04-19SZBK
Pál CsabaIS elemek hatása az antibiotikum rezisztencia evolúciójára2016-04-19SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban2016-04-19SZBK
Deák FerencMatrilin-2 szerepe izomdifferenciálódásban és tumorképződésben2016-04-19SZBK
Páli TiborAz emberi szervezetbe jutó szabadgyökök, gyökfogók vizsgálata2016-04-19SZBK
Kiss IbolyaMatrilin-2 szerepe izomdifferenciálódásban, izomregenerációban és tumorképződésben2016-04-19SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Transzmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2016-04-19SZBK
Kiss IbolyaA porcspecifikus génműködésben szerepet játszó molekuláris mechanizmusok vizsgálata in vitro módszerekkel és transzgenikus egerekben2016-04-19SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2016-04-19SZBK
Puskás LászlóPathologiás elváltozások funkcionális genomikai vizsgálata2016-04-19SZBK
Fodor ElfriedaA prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.2016-04-19SZBK
Krajcsi PéterTranszporterek szerepe a gyógyszer rezisztenciában2016-04-19Solvo
Boros MihályA gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai.2016-04-19SMI
Szabó Andrea3. Az urogenitális traktus mikrokeringési zavarainak kísérletes vizsgálata2016-04-19SMI
Szabó Andrea2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...2016-04-19SMI
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2016-04-19SMI
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2016-04-19SE
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2016-04-19SE
Vértessy G. BeátaÚjszerű gyógyszer-célpont fehérjék karakterizálása a malária elleni küzdelemben2016-04-19MTA
Krenács LászlóAz immunszupressziv mikrokörnyezet szerepe a malignus daganatok kialakulásában2016-04-19DPL
Cserni GáborTumorok prognosztikai pathológiája2016-04-19BKMÖK
Dux LászlóMakromolekula meghatározási módszerek standardizációja és minőségellenőrzése a klinikai biokémiában2016-04-19ÁOKBI
Pataricza JánosEndotéliumtól függő vazokonstrikciós mechanizmusok izolált konduktancia és rezisztencia erek tónusán2016-04-19ÁOK
Molnár ZsoltAz agyi oxigenizáció monitorozásának alternatív lehetőségei súlyos koponyatraumában2016-04-19ÁOK
Somfay AttilaA környezeti ártalmakból származó kémiai és fizikai expozíciók hatásának vizsgálata a légzőrendszer sejtes elemeinek működésére2016-04-19ÁOK
Papp GyulaA szív gyógyszerérzékenysége extrém életkorokban2016-04-19ÁOK
Mendler LucaGénexpresszió vizsgálata regenerálódó vázizomban2016-04-19ÁOK
Pintér SándorIdeg- és izomsérülések korszerű sebészi kezelése2016-04-19ÁOK
Boros Mihály
Kaszaki József
A gasztrointesztinális rendszer sebészi jelentőségű kórképeinek kísérletes vizsgálata2016-04-19ÁOK
Varró AndrásCelluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban2016-04-19ÁOK
Jost NorbertA különböző transzmembrán áramok patch-clamp vizsgálata izolált szívizomsejteken és expressziós rendszerekben2016-04-19ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között:a légutak és a tüdőszövet szeparált vizsgálata2016-04-19ÁOK
Hartmann PetraAz ízületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és terápiás lehetőségei2016-04-19ÁOK
Végh ÁgnesEndogén protektiv hatású anyagok szerepe a szív pathológiás állapotaiban2016-04-19ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között2016-04-19ÁOK
Acsai KárolyA Ca mikrodomének szerepének vizsgálata a Na/Ca-exchanger gátlás mint potenciális pozitív inotróp és antiaritmiás farmakológiai beavatkozás celluláris elektrofiziológiájá2016-04-19ÁOK
Dux LászlóAz extracelluláris mátrix szerepe az izomdiffrenciáció folyamatában2016-04-19ÁOK
Szabó Andrea1.A gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai2016-04-19ÁOK
Koncz IstvánJ hullám szindrómák celluláris mechanizmusainak vizsgálata. A szív belső idegrendszerének szerepe az aritmiák kialakulásában2016-04-19ÁOK
Boldogkői ZsoltIntelligens vírusvektorok génbevitelre2016-04-19ÁOK
Görbe AnikóKardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken2016-04-19ÁOK
Keller-Pintér AnikóAz izomnövekedés- és differenciáció folyamatát szabályozó jelátviteli utak vizsgálata2016-04-19ÁOK
Csont Tamás BálintmiRNA szerepe szív patológiás állapotaiban2016-04-19ÁOK
Molnár ZsoltAz arterio-venózus "pCO2-rés" alapján végzett folyadékreszuszcitáció klinikai relevanciájának vizsgálata2016-04-19ÁOK
Molnár ZsoltA glycocalix funkcionális változásai különböző oldatokkal végzett folyadékreszuszcitáció során2016-04-19ÁOK
Csont Tamás BálintAz extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában2016-04-19ÁOK
Molnár ZsoltA szérum prokalcitonin (PCT) szint 24 órán belüli kinetikájának vizsgálata2016-04-19ÁOK
Farkas AttilaSzívritmuszavarok klinikai- és experimentális-, valamint a szívizom kontraktilitás vizsgálata.2016-04-19ÁOK
Csont Tamás BálintMetabolikus betegségek (diabétesz, hiperlipidémia, urémia) szívhatásai2016-04-19ÁOK
Seprényi GyörgySzemikvantitatív elemzési módszerek a konfokális mikroszkópiában és fehérje mennyiségi meghatározásban.2016-04-19ÁOK
Molnár ZsoltSzeptikus sokk adjuváns kezelése citokin-adszorberrel2016-04-19ÁOK
Papp GyulaA szívelégtelenség farmakoterápiájának új útjai2016-04-19ÁOK
Baczkó IstvánA szívelégtelenség kialakulásának celluláris patomechanizmusai. Szívritmuszavarok kialakulásának mechanizmusai szívelégtelenségben.2016-04-19ÁOK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2045 ( 2015. XI. 29. )