Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2016-08-313213
Annus IrénGender studies2016-08-313213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2016-08-313213
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2016-08-312411
Bagi IbolyaAz utópikus gondolat az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalmában2016-08-312411
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2016-08-312411
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2016-08-312213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2016-08-312213
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2016-08-312020
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2016-08-313303
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2016-08-312325
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2016-08-313307
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2016-08-313307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2016-08-313307
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2016-08-31PE213
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2016-08-31PE213
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2016-08-31PE213
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2016-08-312323
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2016-08-312323
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2016-08-310130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2016-08-310130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2016-08-310130
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2016-08-312203
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2016-08-31144
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2016-08-312317
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2016-08-312326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2016-08-312326
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2016-08-312210
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2016-08-312210
Hódosy AnnamáriaA női sztár képzete a kortárs sorozatokban2016-08-31144
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2016-08-312323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2016-08-312323
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2016-08-31PE220
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2016-08-312324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2016-08-312324
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2016-08-310130
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2016-08-313303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2016-08-313303
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2016-08-313314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2016-08-313314
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben ( A 19. és 20. századi angol-amerikai regény diszkurzusai)2016-08-313214
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2016-08-313214
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2016-08-312316
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2016-08-310211
Kürtösi KatalinRegionális problémák2016-08-31133
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2016-08-31133
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2016-08-31133
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2016-08-312205
Latzkovits MiklósA kora újkori album amicorumok művelődés- és irodalomtörténeti jelentősége2016-08-312203
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2016-08-313109
Lázár István DávidHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2016-08-313109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2016-08-313109
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2016-08-313108
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2016-08-310134
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2016-08-312214
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2016-08-312214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2016-08-312214
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2016-08-31PE115
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2016-08-31PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2016-08-31PE115
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2016-08-312220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2016-08-312220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2016-08-312220
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2016-08-31104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2016-08-31104
Sághy MiklósFilm és irodalom2016-08-31104
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2016-08-312211
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2016-08-312209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2016-08-312209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2016-08-312209
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2016-08-312209
Szilasi LászlóA régi magyar költészet paratextusai2016-08-312214
Szilasi LászlóImitatio, aemulatio, applicatio 17. századi költészetünkben2016-08-312214
Szilasi LászlóKöltészetfelfogások és kombinatorika a 17. századi magyar költészetben2016-08-312214
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2016-08-313034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2016-08-313034
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2016-08-313034
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2016-08-313316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2016-08-313316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2016-08-313316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2016-08-313316
Szörényi LászlóA neolatin eposz2016-08-31PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2016-08-31PE215
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2016-08-31PE215
Török ErvinNarratológia a 20. században2016-08-31144
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2016-08-310130
Tóth Zsófia AnnaGender (társadalmi nem) és irodalom, film, kultúra az angol nyelvterületeken2016-08-31PE127
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2016-08-31PE 31
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2016-08-31PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2016-08-31PE114
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2016-08-312211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2016-08-312211
Zámbóné Kocic LarisaGender szempontú irodalom- és kultúrkritika2016-08-313303

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2206 ( 2016. V. 24. )