Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2016-02-253213
Annus IrénGender studies2016-02-253213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2016-02-253213
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2016-02-252411
Bagi IbolyaAz utópikus gondolat az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalmában2016-02-252411
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2016-02-252213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2016-02-252213
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2016-02-252020
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2016-02-252329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2016-02-252329
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2016-02-252329
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2016-02-252325
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2016-02-252323
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2016-02-252323
Federmayer ÉvaPosztkoloniális elméletek (A fajiság és etnicitás diszkurzusai az amerikai kultúrában)2016-02-25PE127
Federmayer ÉvaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Afro-amerikai irodalom: a "feketeség" nézőpontjai)2016-02-25PE127
Federmayer ÉvaGender studies (Amerikai nőírók: A másképpen beszélés diszkurzusai)2016-02-25PE127
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2016-02-250130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2016-02-250130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2016-02-250130
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2016-02-252203
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2016-02-26144
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2016-02-252317
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2016-02-252326
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2016-02-252210
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2016-02-252210
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2016-02-252323
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2016-02-252323
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2016-02-25PE220
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2016-02-252324
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2016-02-252324
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2016-02-250130
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2016-02-253314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2016-02-253314
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2016-02-253214
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben ( A 19. és 20. századi angol-amerikai regény diszkurzusai)2016-02-253214
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2016-02-252316
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2016-02-250211
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2016-02-25133
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2016-02-25133
Kürtösi KatalinRegionális problémák2016-02-25133
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2016-02-252205
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2016-02-253109
Lázár István DávidHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2016-02-253109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2016-02-253109
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2016-02-253108
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2016-02-250134
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2016-02-252214
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2016-02-252214
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2016-02-252214
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2016-02-25PE115
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2016-02-25PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2016-02-25PE115
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2016-02-252220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2016-02-252220
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2016-02-252220
Sághy MiklósFilm és irodalom2016-02-25104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2016-02-25104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2016-02-25104
Sarnyai CsabaA szláv hiedelemvilág fenoménjainak transzformációi az orosz prózairodalom mitopoétikai rendszerében2016-02-251462
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2016-02-252211
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2016-02-252209
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2016-02-252316
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2016-02-252216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2016-02-252216
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2016-02-252209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2016-02-252209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2016-02-252209
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2016-02-253034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2016-02-253034
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2016-02-253034
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2016-02-253316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2016-02-253316
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2016-02-253316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2016-02-253316
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2016-02-25PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2016-02-25PE215
Szörényi LászlóA neolatin eposz2016-02-25PE215
Tar IbolyaA görög irodalmi hagyományok továbbélése az archaikus, aranykori, ezüstkori valamint a késő császárkori római irodalomban2016-02-253110
Török ErvinNarratológia a 20. században2016-02-25144
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2016-02-250130
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2016-02-25PE 31
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2016-02-25PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2016-02-25PE114
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2016-02-252211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2016-02-252211

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )