Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Annus IrénGender studies2015-08-283213
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2015-08-283213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2015-08-283213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2015-08-283213
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2015-08-282411
Bagi IbolyaAz utópikus gondolat az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalmában2015-08-282411
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2015-08-282213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2015-08-282213
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2015-08-202020
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2015-08-283303
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2015-08-282329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2015-08-282329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2015-08-282329
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2015-08-282325
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2015-08-282323
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2015-08-282323
Federmayer ÉvaPosztkoloniális elméletek (A fajiság és etnicitás diszkurzusai az amerikai kultúrában)2015-08-28PE127
Federmayer ÉvaGender studies (Amerikai nőírók: A másképpen beszélés diszkurzusai)2015-08-28PE127
Federmayer ÉvaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Afro-amerikai irodalom: a "feketeség" nézőpontjai)2015-08-28PE127
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2015-08-280130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2015-08-280130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2015-08-280130
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2015-08-282203
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2015-08-28144
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2015-08-282317
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2015-08-282326
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2015-08-282210
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2015-08-282210
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2015-08-282323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2015-08-282323
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2015-08-282324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2015-08-282324
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2015-08-280130
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-08-283314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-08-283314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2015-08-283314
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2015-08-282316
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2015-08-280211
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2015-08-28133
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2015-08-28133
Kürtösi KatalinRegionális problémák2015-08-28133
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2015-08-282205
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2015-08-283108
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2015-08-280134
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2015-08-282214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2015-08-282214
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2015-08-282214
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2015-08-28PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2015-08-28PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2015-08-28PE115
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2015-08-282220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2015-08-282220
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2015-08-282220
Sághy MiklósFilm és irodalom2015-08-28104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2015-08-28104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2015-08-28104
Sarnyai CsabaA szláv hiedelemvilág fenoménjainak transzformációi az orosz prózairodalom mitopoétikai rendszerében2015-08-151462
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2015-08-282211
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2015-08-282209
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2015-08-282216
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2015-08-282216
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2015-08-282316
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2015-10-052209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2015-10-052209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2015-10-052209
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2015-08-283034
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2015-08-283034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2015-08-283034
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2015-08-283316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2015-08-283316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2015-08-283316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-08-283316
Szörényi LászlóA neolatin eposz2015-08-28PE215
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2015-08-28PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2015-08-28PE215
Török ErvinNarratológia a 20. században2015-08-28144
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2015-11-200130
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2015-08-28PE 31
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2015-08-28PE114
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2015-08-28PE114
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2015-08-282211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2015-08-282211

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1777 ( 2015. V. 31. )