Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2014-08-313213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2014-08-313213
Annus IrénGender studies2014-08-313213
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2014-08-312213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2014-08-312213
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2014-08-312020
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2014-08-312329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2014-08-312329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2014-08-312329
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2014-08-312325
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2014-08-31PE213
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2014-08-31PE213
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2014-08-31PE213
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2014-08-312323
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2014-08-312323
Federmayer ÉvaGender studies (Amerikai nőírók: A másképpen beszélés diszkurzusai)2014-08-31PE127
Federmayer ÉvaPosztkoloniális elméletek (A fajiság és etnicitás diszkurzusai az amerikai kultúrában)2014-08-31PE127
Federmayer ÉvaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Afro-amerikai irodalom: a "feketeség" nézőpontjai)2014-08-31PE127
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2014-08-310130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2014-08-310130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2014-08-310130
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2014-08-31144
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2014-08-312317
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2014-08-312326
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2014-08-312210
Hász-Fehér KatalinAz irodalom- és kultúraközvetítés elméletei és gyakorlata a 19. században2014-08-312210
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2014-08-312323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2014-08-312323
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2014-08-31PE220
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2014-08-312324
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2014-08-312324
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2014-08-310130
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2014-08-313303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2014-08-313303
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2014-08-313314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2014-08-313314
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben ( A 19. és 20. századi angol-amerikai regény diszkurzusai)2014-08-313214
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2014-08-313214
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2014-11-302316
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2014-08-310211
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2014-08-312205
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2014-08-313109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2014-08-313109
Lázár István DávidHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2014-08-313109
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2014-08-313108
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2014-08-310134
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2014-08-312214
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2014-08-312214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2014-08-312214
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2014-08-31PE115
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2014-08-31PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2014-08-31PE115
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2014-08-312220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2014-08-312220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2014-08-312220
Sághy MiklósFilm és irodalom2014-08-31104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2014-08-31104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2014-08-31104
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2014-08-312211
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2014-08-312209
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2014-08-312216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2014-08-312216
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2014-08-312316
Szilasi LászlóKöltészetfelfogások és kombinatorika a 17. századi magyar költészetben2014-08-312214
Szilasi LászlóImitatio, aemulatio, applicatio 17. századi költészetünkben2014-08-312214
Szilasi LászlóA régi magyar költészet paratextusai2014-08-312214
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2014-08-313316
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2014-08-313316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2014-08-313316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2014-08-313316
Szörényi LászlóA neolatin eposz2014-08-31PE215
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2014-08-31PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2014-08-31PE215
Tar IbolyaA görög irodalmi hagyományok továbbélése az archaikus, aranykori, ezüstkori valamint a késő császárkori római irodalomban2014-08-313110
Tar IbolyaGörög, római historiográfia, különös tekintettel az Alexandros körüli történetírásra2014-08-313110
Tar IbolyaA görög tragédiák hatása Seneca műveire, különös tekintettel a kardalok strukturális szerepére2014-08-313110
Török ErvinNarratológia a 20. században2014-08-31144
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2014-08-31PE 31
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2014-08-31PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2014-08-31PE114
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2014-08-312211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2014-08-312211

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1404 ( 2014. VIII. 18. )