Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2015-08-282211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2015-08-282211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2015-08-282211
Bagi IbolyaAz utópikus gondolat az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalmában2015-08-282411
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2015-08-282411
Sághy MiklósFilm és irodalom2015-08-28104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2015-08-28104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2015-08-28104
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2015-08-282325
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2015-08-280134
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2015-08-282324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2015-08-282324
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2015-08-282210
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2015-08-282210
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2015-08-282317
Szörényi LászlóA neolatin eposz2015-08-28PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2015-08-28PE215
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2015-08-28PE215
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2015-08-283316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-08-283316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2015-08-283316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2015-08-283316
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2015-08-282326
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2015-08-283213
Annus IrénGender studies2015-08-283213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2015-08-283213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2015-08-283213
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-08-283314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-08-283314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2015-08-283314
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2015-08-280130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2015-08-280130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2015-08-280130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2015-08-280130
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2015-11-200130
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2015-08-28PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2015-08-28PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2015-08-28PE115
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2015-08-282214
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2015-08-282214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2015-08-282214
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2015-08-282329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2015-08-282329
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2015-08-282329
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2015-08-28133
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2015-08-28133
Kürtösi KatalinRegionális problémák2015-08-28133
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2015-08-202020
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2015-08-283034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2015-08-283034
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2015-08-283034
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2015-08-28144
Török ErvinNarratológia a 20. században2015-08-28144
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2015-08-283303
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2015-08-282209
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2015-10-052209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2015-10-052209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2015-10-052209
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2015-08-282220
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2015-08-282220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2015-08-282220
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2015-08-282213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2015-08-282213
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2015-08-28PE114
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2015-08-28PE114
Sarnyai CsabaA szláv hiedelemvilág fenoménjainak transzformációi az orosz prózairodalom mitopoétikai rendszerében2015-08-151462
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2015-08-282316
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2015-08-282316
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2015-08-282205
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2015-08-28PE 31
Federmayer ÉvaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Afro-amerikai irodalom: a "feketeség" nézőpontjai)2015-08-28PE127
Federmayer ÉvaGender studies (Amerikai nőírók: A másképpen beszélés diszkurzusai)2015-08-28PE127
Federmayer ÉvaPosztkoloniális elméletek (A fajiság és etnicitás diszkurzusai az amerikai kultúrában)2015-08-28PE127
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2015-08-282323
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2015-08-282323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2015-08-282323
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2015-08-282323
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2015-08-282203
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2015-08-283108
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2015-08-280211
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2015-08-282216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2015-08-282216

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1796 ( 2015. VII. 20. )