Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Kürtösi KatalinRegionális problémák2016-08-31133
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2016-08-31133
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2016-08-31133
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2016-08-313214
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben ( A 19. és 20. századi angol-amerikai regény diszkurzusai)2016-08-313214
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2016-08-313316
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2016-08-313316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2016-08-313316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2016-08-313316
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2016-08-31PE220
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2016-08-313307
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2016-08-313307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2016-08-313307
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2016-08-31PE213
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2016-08-31PE213
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2016-08-31PE213
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2016-08-31104
Sághy MiklósFilm és irodalom2016-08-31104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2016-08-31104
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2016-08-310134
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2016-08-31144
Hódosy AnnamáriaA női sztár képzete a kortárs sorozatokban2016-08-31144
Török ErvinNarratológia a 20. században2016-08-31144
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2016-08-312213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2016-08-312213
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2016-08-313034
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2016-08-313034
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2016-08-313034
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2016-08-312323
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2016-08-312323
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2016-08-312323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2016-08-312323
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2016-08-312205
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2016-08-312209
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2016-08-312209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2016-08-312209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2016-08-312209
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2016-08-310130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2016-08-310130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2016-08-310130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2016-08-310130
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2016-08-310130
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2016-08-31PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2016-08-31PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2016-08-31PE115
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2016-08-312211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2016-08-312211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2016-08-312211
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2016-08-312326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2016-08-312326
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2016-08-312203
Latzkovits MiklósA kora újkori album amicorumok művelődés- és irodalomtörténeti jelentősége2016-08-312203
Annus IrénGender studies2016-08-313213
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2016-08-313213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2016-08-313213
Tóth Zsófia AnnaGender (társadalmi nem) és irodalom, film, kultúra az angol nyelvterületeken2016-08-31PE127
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2016-08-312411
Bagi IbolyaAz utópikus eszmék csődje: Andrej Platonov életműve2016-08-312411
Bagi IbolyaAz utópikus gondolat az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalmában2016-08-312411
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2016-08-312020
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2016-08-31PE114
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2016-08-31PE114
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2016-08-313314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2016-08-313314
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2016-08-31PE215
Szörényi LászlóA neolatin eposz2016-08-31PE215
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2016-08-31PE215
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2016-08-312316
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2016-08-31PE 31
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2016-08-312214
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2016-08-312214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2016-08-312214
Szilasi LászlóImitatio, aemulatio, applicatio 17. századi költészetünkben2016-08-312214
Szilasi LászlóA régi magyar költészet paratextusai2016-08-312214
Szilasi LászlóKöltészetfelfogások és kombinatorika a 17. századi magyar költészetben2016-08-312214
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2016-08-312317
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2016-08-313108
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2016-08-313303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2016-08-313303
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2016-08-313303
Zámbóné Kocic LarisaGender szempontú irodalom- és kultúrkritika2016-08-313303
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2016-08-312210
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2016-08-312210
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2016-08-312325
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2016-08-312324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2016-08-312324
Lázár István DávidHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2016-08-313109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2016-08-313109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2016-08-313109
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2016-08-312220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2016-08-312220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2016-08-312220
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2016-08-310211

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2260 ( 2016. VIII. 12. )