Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Lázár István DávidHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2015-02-283109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2015-02-283109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2015-02-283109
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben ( A 19. és 20. századi angol-amerikai regény diszkurzusai)2015-02-283214
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2015-02-283214
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2015-02-282317
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2015-02-280130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2015-02-280130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2015-02-280130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2015-02-280130
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2015-02-280211
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2015-02-28PE220
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2015-02-282329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2015-02-282329
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2015-02-282329
Federmayer ÉvaPosztkoloniális elméletek (A fajiság és etnicitás diszkurzusai az amerikai kultúrában)2015-02-28PE127
Federmayer ÉvaGender studies (Amerikai nőírók: A másképpen beszélés diszkurzusai)2015-02-28PE127
Federmayer ÉvaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Afro-amerikai irodalom: a "feketeség" nézőpontjai)2015-02-28PE127
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2015-02-282209
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2015-02-282324
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2015-02-282324
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2015-02-283314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-02-283314
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2015-02-28PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2015-02-28PE215
Szörényi LászlóA neolatin eposz2015-02-28PE215
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2015-02-282326
Annus IrénGender studies2015-01-283213
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2015-02-283213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2015-01-283213
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2015-02-28104
Sághy MiklósFilm és irodalom2015-02-28104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2015-02-28104
Szilasi LászlóKöltészetfelfogások és kombinatorika a 17. századi magyar költészetben2015-02-282214
Szilasi LászlóImitatio, aemulatio, applicatio 17. századi költészetünkben2015-02-282214
Szilasi LászlóA régi magyar költészet paratextusai2015-02-282214
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2015-02-282211
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2015-02-28PE 31
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2015-02-282211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2015-02-282211
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2015-02-28PE114
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2015-02-28PE114
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2015-02-282213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2015-02-282213
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2015-02-280134
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2015-02-283316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2015-02-283316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2015-02-283316
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2015-02-283316
Tar IbolyaGörög, római historiográfia, különös tekintettel az Alexandros körüli történetírásra2015-02-283110
Tar IbolyaA görög tragédiák hatása Seneca műveire, különös tekintettel a kardalok strukturális szerepére2015-02-283110
Tar IbolyaA görög irodalmi hagyományok továbbélése az archaikus, aranykori, ezüstkori valamint a késő császárkori római irodalomban2015-02-283110
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2015-02-282323
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2015-02-282323
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2015-02-282323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2015-02-282323
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2015-02-282216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2015-02-282216
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2015-02-282316
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2015-02-282316
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2015-02-28144
Török ErvinNarratológia a 20. században2015-02-28144
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2015-02-282210
Hász-Fehér KatalinAz irodalom- és kultúraközvetítés elméletei és gyakorlata a 19. században2015-02-282210
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2015-02-282325
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2015-02-282020
Kürtösi KatalinRegionális problémák2015-02-28133
Kürtösi KatalinIrodalomtudomány és társtudományok2015-02-28133
Kürtösi KatalinIrodalom és társművészetek2015-02-28133
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2015-02-282220
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2015-02-282220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2015-02-282220
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2015-02-283303
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2015-02-283303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2015-02-283303
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2015-02-282203
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2015-02-283034
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2015-02-283034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2015-02-283034
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2015-02-28PE213
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2015-02-28PE213
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2015-02-28PE213
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2015-02-282205
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2015-02-283108
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2015-02-28PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2015-02-28PE115
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2015-02-28PE115

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1582 ( 2014. XII. 17. )