Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Federmayer ÉvaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Afro-amerikai irodalom: a "feketeség" nézőpontjai)2014-08-31PE127
Federmayer ÉvaPosztkoloniális elméletek (A fajiság és etnicitás diszkurzusai az amerikai kultúrában)2014-08-31PE127
Federmayer ÉvaGender studies (Amerikai nőírók: A másképpen beszélés diszkurzusai)2014-08-31PE127
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2014-08-312216
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2014-08-312216
Bernáth ÁrpádA Goethe-kor irodalma, Weimari klasszika2014-08-312329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája /Textológia2014-08-312329
Bernáth ÁrpádIrodalomelmélet, a lehetséges világok poétikája / az elbeszélés elmélete2014-08-312329
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2014-08-312220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2014-08-312220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2014-08-312220
Kovács IlonaÖnéletírás és regény összefüggései a 18-19. századi francia és magyar irodalomban2014-11-302316
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2014-08-312316
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2014-08-313303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2014-08-313303
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2014-08-312209
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2014-08-313314
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2014-08-313314
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2014-08-312211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2014-08-312211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2014-08-312211
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2014-08-312317
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2014-08-312326
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2014-08-313214
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben ( A 19. és 20. századi angol-amerikai regény diszkurzusai)2014-08-313214
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2014-08-312214
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2014-08-312214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2014-08-312214
Szilasi LászlóImitatio, aemulatio, applicatio 17. századi költészetünkben2014-08-312214
Szilasi LászlóKöltészetfelfogások és kombinatorika a 17. századi magyar költészetben2014-08-312214
Szilasi LászlóA régi magyar költészet paratextusai2014-08-312214
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2014-08-313213
Annus IrénGender studies2014-08-313213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2014-08-313213
Csúri KárolyA német expresszionizmus irodalma a 19–20. század fordulóján2014-08-312323
Csúri KárolyA századforduló osztrák irodalma2014-08-312323
Horváth GézaA németországi és svájci irodalom jeles képviselői a 20–21. században2014-08-312323
Horváth GézaNémet nyelvű irodalom és filozófia, poétika-történet2014-08-312323
Tar IbolyaA görög irodalmi hagyományok továbbélése az archaikus, aranykori, ezüstkori valamint a késő császárkori római irodalomban2014-08-313110
Tar IbolyaA görög tragédiák hatása Seneca műveire, különös tekintettel a kardalok strukturális szerepére2014-08-313110
Tar IbolyaGörög, római historiográfia, különös tekintettel az Alexandros körüli történetírásra2014-08-313110
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2014-08-31PE 31
Szörényi LászlóPoétika- és retorikaelmélet2014-08-31PE215
Szörényi LászlóA neolatin eposz2014-08-31PE215
Szörényi LászlóRotterdami Erasmus és magyarországi recepciója2014-08-31PE215
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2014-08-31104
Sághy MiklósFilm és irodalom2014-08-31104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2014-08-31104
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2014-08-313109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2014-08-313109
Lázár István DávidHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2014-08-313109
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2014-08-31PE114
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2014-08-31PE114
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2014-08-312213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2014-08-312213
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2014-08-313316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2014-08-313316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2014-08-313316
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2014-08-313316
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2014-08-31PE220
Hász-Fehér KatalinAz irodalom- és kultúraközvetítés elméletei és gyakorlata a 19. században2014-08-312210
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2014-08-312210
Labádi GergelyA szórakoztató irodalom kontextusai: kultúrtörténet és technikatörténet2014-08-312205
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2014-08-312325
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2014-08-312324
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2014-08-312324
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2014-08-312020
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2014-08-313108
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2014-08-310134
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2014-08-31PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2014-08-31PE115
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2014-08-31PE115
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2014-08-310130
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2014-08-310130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2014-08-310130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2014-08-310130
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2014-08-31144
Török ErvinNarratológia a 20. században2014-08-31144
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2014-08-310211
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2014-08-31PE213
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2014-08-31PE213
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2014-08-31PE213

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1404 ( 2014. VIII. 18. )