Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balog AttilaA természetes immunválasz szerepe rheumatológiai betegségek pathomechanizmusában2017-07-31SZTE
Somogyvári FerencA természetes immunválasz vizsgálata szepszisben2017-07-31SZTE
Kahán ZsuzsannaA radiogen szívkárosodás mechanizmusai és kivédésének lehetőségei2017-07-31SZTE
Somogyvári Ferenc
Szolnoki Zoltán
Ischaemiés szívbetegségek genetikai háttere2017-07-31SZTE
Kahán ZsuzsannaA daganatok kemorezisztenciájának előrejelzése2017-07-31SZTE
Endrész ValériaA Chlamydia pneumoniae fertőzés atherogén hatása, megelőzési lehetőségek2017-07-31SZTE
Kahán ZsuzsannaEmlő karcinoma és citokin (TGF-béta) termelés kapcsolata2017-07-31SZTE
Paulik EditKülönböző populációk (fiatalok, krónikus betegek stb.) egészségi állapota, életminősége és egészségmagatartása2017-07-31SZTE
Helembai KornéliaAz ápolási folyamat vizsgálata, különös tekintettel a biztonságos betegellátásra2017-07-31SZTE
Vezér TündeNehézfémek okozta neurobiológiai és magatartás-toxikológiai hatások vizsgálata2017-07-31SZTE
Papp AndrásKörnyezeti xenobiotikumok neurotoxikus hatásainak vizsgálata2017-07-31SZTE
Burián KatalinCytokinek és chemokinek szerepe Chlamydia okozta fertőzésekben2017-07-31SZTE
Baráth Zoltán
Kereszty Éva
A szájüregi sérülések igazságügyi vonatkozásai2017-07-31STOMA
Balog AttilaReumatológiai betegségek patomechanizmusában és a terápia rezisztenciában szerepet játszó új sejtaktivációs markerek és szérum paraméterek vizsgálata2017-07-31REUMA
Nagymajtényi LászlóMakro- és mikrokörnyezeti nanorészecskék egészségkárosító hatása és megelőzése2017-07-31PUHE
Szabó AndreaKörnyezeti xenobiotikumok és az életmód szerepe a betegségek kialakulásában2017-07-31PUHE
Paulik EditA dohányzás leszokás támogatás elmélete és gyakorlata az egészségügyben2017-07-31PUHE
Mátrai ZoltánNagyon fiatal emlőrákos betegek genetikai és kliniko-patológiai eredményeinek hosszútávú utánkövetése2017-07-31OOI
Mátrai ZoltánEsztétikai és funkcionális eredmények nyirokcsomó negatív emlőrákok sebészi kezelése esetén2017-07-31OOI
Bak MihályMultidrog rezisztencia, klinikai kemorezisztencia és prognosztikai markerek vizsgálata onkológiai betegeken2017-07-31OOI
Mátrai ZoltánOnkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet2017-07-31OOI
Bak Mihály
Molnár József
Cisplatin rezisztencia hatásmechanizmusainak vizsgálata különböző sejtvonalakon (endometrium, ovarium, testis ca.)2017-07-31OOI
Mátrai ZoltánA lakossági szervezett emlőrákszűrés során diagnosztizált és szimptomatikus emlőrákos esetek hosszútávú kliniko-patológiai összehasonlító vizsgálata2017-07-31OOI
Varga ZoltánÚj sugárterápiás eljárások a daganatos betegek kezelésében2017-07-31ONKO
Kahán ZsuzsannaKálium csatornák szerepe és blokkolási lehetősége a daganatok progressziójában2017-07-31ONKO
Kahán ZsuzsannaEgyénre szabott therápia az onkotherápiában, sugártherápiában2017-07-31ONKO
Kahán ZsuzsannaAutokrin, Parakrin és Endokrin mechanizmusok a szívsugár károsodás kialakulásában2017-07-31ONKO
Varga ZoltánÚj kísérletes sugárterápiás2017-07-31ONKO
Virók DezsőMicroarray vizsgálatok Chlamydia fertőzésekben2017-07-31OMI
Mándi YvetteCytokin gén polimorfizmusok2017-07-31OMI
Megyeri KláraA vesicularis stomatitis vírus felhasználásán alapuló virotherápia molekuláris mechanizmusa2017-07-31OMI
Burián KatalinA természetes immunválasz szerepe chlamydia fertőzésekben2017-07-31OMI
Mándi YvetteCytokin termelés szabályozása szeptikus állapotokban2017-07-31OMI
Megyeri KláraVírusok therápiás felhasználása daganatos betegségek gyógyításában2017-07-31OMI
Burián KatalinA D vitamin hatásának vizsgálata fertőzésekben2017-07-31OMI
Megyeri KláraCytokinek és apoptózis szerepe komplex pathomechanizmusú kórképekben2017-07-31OMI
Burián KatalinCytokinek és chemokinek szerepe Chlamydia okozta fertőzésekben2017-07-31OMI
Szolnoki ZoltánMolekuláris és klinikai mechanizmusok a neurológiában2017-07-31OMI
Spengler GabriellaMultidrog efflux pumpák szerepe a baktériumok virulenciájában2017-07-31OMI
Somogyvári Ferencneurológiai betegségek genetikai háttere2017-07-31OMI
Spengler GabriellaMultidrog rezisztencia visszafordítása különböző tumoros sejtvonalakban2017-07-31OMI
Molnár JózsefMultidrog rezisztencia és apoptozis gátlás különböző tumorokban benzofurán és konjugált dienon származékokkal2017-07-31OMI
Molnár JózsefQuorum sensing és biofilm vizsgálatok2017-07-31OMI
Molnár JózsefCisplatin rezisztencia hatásmechanizmusainak vizsgálata különböző sejtvonalakon (endometrium, ovarium, testis ca.)2017-07-31OMI
Mándi Yvettedefenzinek szerepe diabetesben2017-07-31OMI
Virók DezsőAnti-chlamyidiás anyagok in vitro és in vivo azonosítása2017-07-31OMI
Mándi YvetteMintázat felismerő receptorok szerepe a cytokin indukcióban2017-07-31OMI
Krajcsi Pétermembrán transzporterek genetikai manipulációja2017-07-31OMI
Burián KatalinBaktérium és vírus interakciók2017-07-31OMI
Karsai JánosEpidemiológiai folyamatok, járványok térbeli és időbeli terjedések matematikai és statisztikai modellezése, a modellek elméleti és kísérletes vizsgálata, előrejelzése val2017-07-31OIFI
Széll MártaVitiumok genetikai hátterének vizsgálata2017-07-31OGEN
Peták FerencLégzőrendszeri mechanika változása betegségmodellekben2017-07-31OFOII
Stéhlikné Boda KrisztinaLineáris statisztikai modellek epidemiológiai vizsgálatokban2017-07-31OFOI
Stéhlikné Boda KrisztinaKlinikai epidemiológiai vizsgálatok2017-07-31OFOI
Nyári TiborNemi úton terjedő fertőzések és egyes nőgyógyászati kórképek közötti kapcsolat modellezése2017-07-31OFOI
Bari FerencBiostatisztikai modellezés, statisztika erő számítások2017-07-31OFOI
Nyári TiborGyermekkori daganatok és környezeti fertőzések között fennálló kapcsolat modellezése2017-07-31OFOI
Duda ErnőCelluláris eredetű virulencia gének a pathogén genomban2017-07-31OBI
Duda ErnőImmune escape mechanizmusok vírusok által hordozott génjei2017-07-31OBI
Duda ErnőA TNF reverse jelfolyamatának vizsgálata2017-07-31OBI
Boldogkői ZsoltIntelligens virális vektorok2017-07-31OBI
Deák JuditGastrointestinalis vírusinfekciók molekuláris epidemiológiai vizsgálata2017-07-31MLAB
Tombácz Dóra
Boldogkői Zsolt
Transzkripciós interferencia hálózatok vizsgálata2017-07-31MBIO
Tombácz Dóra
Boldogkői Zsolt
Komplex betegségek genetikai analízise: a:öngyilkosság/depresszió b: diabétesz, elhízás2017-07-31MBIO
Boldogkői Zsolt
Tombácz Dóra
Komplex betegségek genetikai analízise: a:öngyilkosság/depresszió b: diabétesz, elhízás2017-07-31MBIO
Boldogkői Zsolt
Tombácz Dóra
Transzkripciós interferencia hálózatok vizsgálata2017-07-31MBIO
Nagy ErzsébetMALDI-TOF használata baktériumok species meghatározására és tipizálására2017-07-31KMDI
Urbán EditHumán kórfolyamatokból izolált anaerob baktériumok patogenitásának vizsgálatai2017-07-31KMDI
Nagy ErzsébetÚj nanotechnológiai módszer alkalmazása a környezeti baktériumok kórházi terjedésének megakadályozására2017-07-31KMDI
Urbán EditAtípusos mycobacteriumok szerepe humán kórképekben2017-07-31KMDI
Deák JuditHuman papillomavírus típusok szerepe anogenitális elváltozások progressziójában2017-07-31KMDI
Deák JuditLégúti infekciók molekuláris mikrobiológiai diagnosztikája2017-07-31KMDI
Sóki JózsefAz antibiotikum rezisztencia genetikai háttere és regulációja2017-07-31KMDI
Nagy ErzsébetMolekuláris módszerek alkalmazása a humán patogén baktériumok diagnosztikájában és epidemiológiai vizsgálatában2017-07-31KMDI
Nagy ErzsébetHumán patogén anaerob baktériumok rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata2017-07-31KMDI
Institóris LászlóMódszerfejlesztés új designer drogok kimutatására és mennyiségi meghatározására biológiai mintákban2017-07-31IOI
Hajdú EditNozokomiális infekciók előfordulásának felmérése, a megelőzés lehetőségei, hatásai, eredményei.2017-07-31IN1st
Hajdú EditAntibiotikum fogyás, hatása a fertőzéseket okozó mikróbák antibiotikum rezisztenciájára.2017-07-31IN1st
Hajdú EditNozokomiális kórokozók elöfordulása és antibiotikum rezisztencia-viszonyainak változása az antibiotikum fogyasztás függvényében.2017-07-31in1st
Kereszty ÉvaAz egészségügyi és szociális szolgáltatások határterületei, a "kettős funkciójú" intézmények és szolgáltatások szabályozása, szervezése, irányítása2017-07-31IGO
Tálosi GyulaHygiene szerepe a klinikai betegellátásban2017-07-31GYK
Buzás KrisztinaExosómák szerepének vizsgálata daganatok áttétképzési mechanizmusaiban2017-07-31BRC
Buzás NorbertA gyógyszerfejlesztési ökoszisztéma átalakulása2017-07-31ÁOK
Buzás NorbertTelemedicina megoldások társadalmi elfogadásának gazdasági hatásai2017-07-31ÁOK


2017. III. 21.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. május 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2343 ( 2017. II. 28. )