Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of Psychology (Cognitive Science)

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
József TopálA „dajkabeszéd”-re való válaszkészség viselkedési és neurokognitív mechanizmusainak vizsgálata kutyán és emberen2015-05-31MTA
István WinklerMagasabb-szintű hallási és emlékezeti folyamatok újszülöttekben2015-05-31MTA
István WinklerHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet / Auditory Scene Analysis and Memory2015-05-31MTA
Anna BabarczyNyelvi fejlődés és a pragmatikai tudás kialakulása / The emergence of pragmatic competence2015-05-31KTT
Miklós GyőriAz autizmus kognitív hátterének finomabb vizsgálata kísérleti, neuropszichológiai és szemmozgás-követéses módszertannal, részben alkalmazott célokkal2015-05-31KTT
Lajos IzsóA mesterséges világítás egyes spektrális és dinamikus jellemzőinek hatása kognitív funkciókra / The influence of certain spectral and dynamic characteristics of artificia2015-05-31KTT
Lajos IzsóAdaptív és adaptálható felhasználói felületek fejlesztésének pszichológiai alapjai / Psychological bases of developing adaptive and adaptable user interfaces2015-05-31KTT
Lajos IzsóAdalékok egy kognitív információelmélet megalapozásához / Data for establishing a cognitive information theory2015-05-31KTT
Attila KrajcsiFejlődési diszkalkulia / Developmental dyscalculia2015-05-31KTT
Attila KrajcsiElemi numerikus reprezentációk / Basic numerical representations2015-05-31KTT
Ágnes LukácsMondatfeldolgozás, végrehajtófunkciók és emlékezet / Sentence processing, executive function and memory2015-05-31KTT
Ágnes LukácsA nyelvi fejlődés zavarai / Developmental disorders of language2015-05-31KTT
Mihály RacsmányAz előhívás pozitív és negatív emlékezeti hatásai: gátlástól a hosszú távú facilitációig2015-05-31KTT
Mihály RacsmányA kontroll rendszer két különböző diszfunkciója szkizofréniában: az alulkontrollált vs. felülkontrollált alcsoport hipotézis vizsgálata2015-05-31KTT
Anna BabarczyKísérleti pragmatika2015-05-29BME
Péter BaranyiKognitív infokommunikáció szerepe a jövő internet infrastruktúrájának tervezésében2015-05-29BME
Róbert BódizsInnovatív jelfeldolgozási eljárások az alvás-EEG elemzésében / Innovative methods of signal analysis of sleep state-specific EEG patterns2015-05-31BME
Valéria CsépeTipikus és atipikus nyelvi fejlődés2015-05-29BME
Valéria CsépeVégrehajtó funkciók szerepe a terület-specifikus (kétnyelvűség, olvasás) funkciókban2015-05-29BME
Valéria CsépeJelnyelvi kétnyelvűség2015-05-29BME
Miklós GyőriEvidencia-alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus info-kommunikációs eszközök autizmussal vagy más kognitív eltéréssel élő személyek számára2015-05-31BME
Károly HercegfiEmberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban / Human differences in Human-Computer Interaction2015-05-31BME
Károly HercegfiPszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában / Psychophysiology-based methods in Human-Computer Interaction2015-05-31BME
János HorváthA cselekvés hatása az észlelésre / Action-induced changes in perception2015-05-31BME
Lajos IzsóA pozitív pszichológiai szemlélet alkalmazása a foglalkozási rehabilitációban. A koherencia érzés és a munka egyéni értelmezése2015-05-29BME
Lajos IzsóA felhasználó központú termékinnováció pszichológiai megalapozása2015-05-29BME
Lajos IzsóNagy kockázatú szociotechnikai rendszerek biztonsági kultúrájának növelése szervezeti tanulással2015-05-29BME
Márta JuhászA team munka kommunikációs jellemzői / Communication features of the team work2015-05-31BME
Szabolcs KériAsszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben / Associative learning in neuropsychiatric disorders2015-05-31BME
Szabolcs KériA percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal2015-05-29BME
András KornaiNyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, szemantika / Language technology, computatioonal linguistics, semantics2015-05-31BME
Gyula KovácsArc és tárgy reprezentáció az emberi agyban; komputácio, elektrofiziologia, pszichofizika és fMRI2015-05-31BME
Ágota KunJóllét, stressz és pozitív pszichológia a munkahelyen / Well-being, stress and positive psychology int he workplace2015-05-31BME
Ildikó TakácsNagy kockázatú szociotechnikai rendszerek biztonsági kultúrájának növelése szervezeti tanulással2015-05-29BME
Ildikó TakácsA személyiség márka dimenzióinak vizsgálata, a személyiség márka tipológiája2015-05-31BME
Zoltán VidnyánszkyAgyi funkcionális konnektivitás vizsgálata fMRI módszerekkel / Investigating the brain functional connectivity using fMRI methods2015-05-31BME
Zoltán VidnyánszkyAz aktív látás agyi folyamatai / Neural basis of active natural viewing2015-05-31BME
Zoltán VidnyánszkyA vizuális plaszticitás vizsgálata amblyopiában / Visual plasticity in amblyopia2015-05-31BME
Zoltán VidnyánszkyAz ember-gép kapcsolat szemmozgás-követő méréseken alapuló bioinspirált modellezése2015-05-29BME
István WinklerA korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői2015-05-29BME
Róbert BódizsAz alvás neurokognitív vonatkozásai / Neurocognitive aspects of sleep2015-05-31SE
Dezső NémethAz implicit tanulás neurokognitív háttere / Neurocognition of implicit learning2015-05-31ELTE
Dezső NémethNyelvi megértés és emlékezeti folyamatok / Language comprehension and memory2015-05-31ELTE
Dezső NémethImplicit tanulás és fejlődése / Implicit learning and its development2015-05-31ELTE

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1763 ( 2015. IV. 30. )