Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of Psychology (Cognitive Science)

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Miklós Antalovits
Lajos Izsó
A felhasználó központú termékinnováció pszichológiai megalapozása / Founding a psychologically well-established user centered product innovation methodology2014-05-31BME
Miklós AntalovitsNagy kockázatú szociotechnikai rendszerek biztonsági kultúrájának növelése szervezeti tanulással2014-05-31BME
Péter BaranyiKognitív infokommunikáció szerepe a jövő internet infrastruktúrájának tervezésében2014-05-31BME
Róbert BódizsInnovatív jelfeldolgozási eljárások az alvás-EEG elemzésében / Innovative methods of signal analysis of sleep state-specific EEG patterns2014-05-31BME
Miklós GyőriEvidencia-alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus info-kommunikációs eszközök autizmussal vagy más kognitív eltéréssel élő személyek számára2014-05-31BME
Károly HercegfiPszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában / Psychophysiology-based methods in Human-Computer Interaction2014-05-31BME
Károly HercegfiEmberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban / Human differences in Human-Computer Interaction2014-05-31BME
János HorváthA cselekvés hatása az észlelésre / Action-induced changes in perception2014-05-31BME
Márta JuhászA team munka kommunikációs jellemzői / Communication features of the team work2014-05-31BME
Szabolcs KériAsszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben / Associative learning in neuropsychiatric disorders2014-05-31BME
Szabolcs KériA percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal2014-05-31BME
Gyula KovácsArc és tárgy reprezentáció az emberi agyban; komputácio, elektrofiziologia, pszichofizika és fMRI2014-05-31BME
Ilona KovácsAlvás és tanulás / Sleep and Learning2014-05-31BME
Tamás Szirányi
Zoltán Vidnyánszky
Az ember-gép kapcsolat szemmozgás-követő méréseken alapuló bioinspirált modellezése / Bioinspired modelling human-machine interface based on eye-movement measurements2014-05-31BME
Zoltán VidnyánszkyAz aktív látás agyi folyamatai / Neural basis of active natural viewing2014-05-31BME
Zoltán VidnyánszkyA vizuális plaszticitás vizsgálata amblyopiában / Visual plasticity in amblyopia2014-05-31BME
Anna BabarczyNyelvi fejlődés és a pragmatikai tudás kialakulása / The emergence of pragmatic competence2014-05-31KTT
Anna BabarczyKísérleti pragmatika / Experimental pragmatics2014-05-31KTT
Róbert BódizsAz alvás neurokognitív vonatkozásai / Neurocognitive aspects of sleep2014-05-31KTT
Miklós GyőriNyelv, kommunikáció és kogníció tipikus és atipikus kapcsolatainak kísérleti, neuropszichológiai és szemmozgás-követéses vizsgálatai2014-05-31KTT
Miklós GyőriAz autizmus kognitív hátterének finomabb vizsgálata kísérleti, neuropszichológiai és szemmozgás-követéses módszertannal, részben alkalmazott célokkal2014-05-31KTT
Lajos IzsóA mesterséges világítás egyes spektrális és dinamikus jellemzőinek hatása kognitív funkciókra / The influence of certain spectral and dynamic characteristics of artificia2014-05-31KTT
Lajos IzsóAdaptív és adaptálható felhasználói felületek fejlesztésének pszichológiai alapjai / Psychological bases of developing adaptive and adaptable user interfaces2014-05-31KTT
Lajos IzsóAdalékok egy kognitív információelmélet megalapozásához / Data for establishing a cognitive information theory2014-05-31KTT
András KornaiNyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, szemantika / Language technology, computatioonal linguistics, semantics2014-05-31KTT
Ilona KovácsPerceptuális fejlődés, tanulás és plaszticitás / Perceptual development, learning and plasticity2014-05-31KTT
Ilona KovácsVizuális formák agyi reprezentációja / Cortical represntation of visual shape2014-05-31KTT
Attila KrajcsiFejlődési diszkalkulia / Developmental dyscalculia2014-05-31KTT
Attila KrajcsiElemi numerikus reprezentációk / Basic numerical representations2014-05-31KTT
Ágnes LukácsMondatfeldolgozás, végrehajtófunkciók és emlékezet / Sentence processing, executive function and memory2014-05-31KTT
Ágnes LukácsA nyelvi fejlődés zavarai / Developmental disorders of language2014-05-31KTT
Márk MolnárA döntéshozatalban és emlékezési funkciókban szerepet játszó idegrendszeri folyamatok életkorfüggő változásai - elektrofiziológiai korrelátumok2014-05-31KTT
Dezső NémethImplicit tanulás és fejlődése / Implicit learning and its development2014-05-31KTT
Dezső NémethAz implicit tanulás neurokognitív háttere / Neurocognition of implicit learning2014-05-31KTT
Dezső NémethNyelvi megértés és emlékezeti folyamatok / Language comprehension and memory2014-05-31KTT
Csaba PléhA szövegmegértés modern elméletei és a koherencia / Contemporary theories of discourse processing and coherence2014-05-31KTT
Csaba PléhNyelvi relativizmus és pszicholingvisztika / Linguistic relativity and psycholinguistics2014-05-31KTT
Csaba PléhA nyelvi kétértelműség feldolgozása / Processing of linguistic ambiguity2014-05-31KTT
Csaba PléhA korai nyelvtani kategóriák és a csizmahúzás / Early grammar and bootstrapping2014-05-31KTT
Mihály RacsmányMemória zavarok és a tüneti mintázat összefüggései pszichiátriai és neurológiai kórképekben (OCD, Szkizofrénia, Parkinson-kór)2014-05-31KTT
Mihály RacsmányTeszt-hatás: az előhívás, mint tanulási folyamat / Testing-effect: retrieval as a learning process2014-05-31KTT
József TopálA „dajkabeszéd”-re való válaszkészség viselkedési és neurokognitív mechanizmusainak vizsgálata kutyán és emberen2014-05-31KTT
Klára VicsiA spontán beszéd és az olvasott szöveg közötti akusztikus és perceptuális különbségek vizsgálata2014-05-31KTT
Klára VicsiEgyetértés és egyet nem értés multimodális jellegzetességeinek vizsgálata a társalgásban2014-05-31KTT
Zoltán VidnyánszkyAgyi funkcionális konnektivitás vizsgálata fMRI módszerekkel / • Investigating the brain functional connectivity using fMRI methods2014-05-31KTT
István WinklerHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet / Auditory Scene Analysis and Memory2014-05-31KTT
István WinklerMagasabb-szintű hallási és emlékezeti folyamatok újszülöttekben2014-05-31MTA


2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )