Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of Psychology (Cognitive Science)

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
János HorváthA cselekvés hatása az észlelésre2016-05-31MTA
József TopálA kutya, mint az autizmus társas-kognitív sajátosságainak modellje2016-05-31MTA
Zoltán VidnyánszkyAgyi funkcionális konnektivitás vizsgálata fMRI módszerekkel2016-05-31MTA
Zoltán Vidnyánszky
Tamás Szirányi
Az ember-gép kapcsolat szemmozgás-követő méréseken alapuló bioinspirált modellezése2016-05-31MTA
Zoltán VidnyánszkyA vizuális plaszticitás vizsgálata amblyopiában2016-05-31MTA
István WinklerHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2016-05-31MTA
István WinklerMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2016-05-31MTA
István WinklerA korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői2016-05-31MTA
Anna BabarczyNyelvi fejlődés és a pragmatikai tudás kialakulása2016-05-31BME
Anna BabarczyKísérleti pragmatika2016-05-31BME
Péter BaranyiKognitív infokommunikáció szerepe a jövő internet tervezésében2016-05-31BME
András BenedekAz IKT eszközökre épülő tanulási környezet pszichológiai tényezői különös tekintettel az atipikus tanulásra2016-05-31BME
Valéria CsépeJelnyelvi kétnyelvűség2016-05-31BME
Valéria CsépeTipikus és atipikus nyelvi fejlődés2016-05-31BME
Valéria CsépeVégrehajtó funkciók szerepe a terület-specifikus (kétnyelvűség, olvasás) funkciókban2016-05-31BME
Károly HercegfiPszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában2016-05-31BME
Károly HercegfiEmberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban2016-05-31BME
Zoltán JakabA beszédészlelés vizsgálata szintetizált (szinuszhullámú illetve amplitúdó modulált) beszéd segítségével2016-05-31BME
Zoltán JakabA gyermeki tudatelmélet fejlődése2016-05-31BME
Szabolcs KériA percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal2016-05-31BME
Szabolcs KériAsszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben2016-05-31BME
András KornaiNyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, szemantika2016-05-31BME
Gyula KovácsArc és tárgy reprezentáció az emberi agyban; komputácio, elektrofiziologia, pszichofizika es fMRI2016-05-31BME
Ágnes LukácsA nyelvi fejlődés zavarai2016-05-31BME
Ágnes LukácsMondatfeldolgozás, végrehajtófunkciók és emlékezet2016-05-31BME
Dezső NémethImplicit tanulás és fejlődése2016-05-31BME
Dezső NémethAz implicit tanulás neurokognitív háttere2016-05-31BME
Dezső NémethNyelvi megértés és emlékezeti folyamatok2016-05-31BME
Mónika PergerInterperszonális kapcsolatok a munkahelyen2016-05-31BME
Mihály RacsmányAz előhívás pozitív és negatív emlékezeti hatásai: gátlástól a hosszú távú facilitációig2016-05-31BME
Mihály RacsmányA kontroll rendszer két különböző diszfunkciója szkizofréniában: az alulkontrollált vs. felülkontrollált alcsoport hipotézis vizsgálata2016-05-31BME


2016. IV. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2016. június 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2153 ( 2016. IV. 26. )