Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of History

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Péter ZakarXIX. századi történetírás története2014-12-31SZTE
László MarjanuczTársadalmi és politikai változások a modernkori Magyarországon.2014-12-31SZTE
Péter Ákos FerwagnerPolitikai pártok és mozgalmak az arab térségben2014-12-31BTK
Sándor PappOszmán-magyar kapcsolatok2014-12-31BTK
Sándor CsernusNyugat-Európa kora középkori története.2014-12-31BTK
Péter Ákos FerwagnerNagyhatalmi politika a Mediterráneumban2014-12-31BTK
László J. NagyMagyarország és az arab országok kapcsolatának története a XIX-XX. században.2014-12-31SZTE
Ádám AnderleMagyar-spanyol kapcsolatok a XVI-XX. században.2014-12-31SZTE
Enikő A. SajtiMagyar-jugoszláv kapcsolatok 1918-19912014-12-31SZTE
Sándor PappMagyar történelem a 16-18. században2014-12-31SZTE
István ZimonyiMagyar őstörténet.2014-12-31BTK
Ádám AnderleMagyar emigráció Latin-Amerikában 1956 után.2014-12-31SZTE
István ZimonyiKorai magyar történet, középkori eurázsiai steppe középkori története.2014-12-31SZTE
Zsolt GicziKlebesberg Kuno munkássága2014-12-31BTK
Beáta VargaKelet-Európa újkori története2014-12-31SZTE
Judit MolnárHolokauszt Magyarországon2014-12-31SZTE
György SzabadosHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2014-12-31SZTE
Ferenc MakkHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2014-12-31BTK
László J. NagyEurópa története a XVIII-XX. században.2014-12-31BTK
Béla TomkaEurópa és Magyarország jelenkortörténete (1914-től napjainkig)2014-12-31BTK
Béla TomkaEurópa és Magyarország jelenkortörténete (1914-től napjainkig)2014-12-31BTK
Enikő A. SajtiEszmetörténet, politikatörténet és kisebbségtörténet a XIX-XX. századi Balkánon2014-12-30SZTE
László MarjanuczDuna-táji népek története a török kiűzésétől a reformkorig2014-12-31BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyDominatus kori katonai és polgári építészeti újítások2014-12-31SZTE
Ágnes DeákAz Osztrák Császárság és Magyarország története a 19. százazadban; nemzeti mozgalmak története.2014-12-31SZTE
Gyula WojtillaAz indiai társadalom Kséméndra műveiben2014-12-31SZTE
Béla TomkaAz európai integráció története2014-12-31SZTE
László KarsaiAz európai cigány és zsidó holokauszt története2014-12-31BTK
Ferenc MakkAz Árpád-kor története.2014-12-31BTK
László KosztaAz Árpád-kor története.2014-12-31BTK
Tibor AlmásiAz Anjou-kori oklevéltár2014-12-31SZTE
Andrea KökényAz Amerikai Egyesült Államok és Európa a 19. században2014-12-31BTK
Zsuzsanna HoffmannAnyaisten kultuszok a császárkori Róma provinciáiban.2014-12-31BTK
Andrea KökényAmerikai társadalom- és eszmetörténet2014-12-31BTK
Andrea KökényAmerika-közi kapcsolatok2014-12-31BTK
Lajos KövérA XVI-XIX. századi Európa magyarságképe.2014-12-31SZTE
Ádám AnderleA XIX és XX. századi spanyol és spanyol- amerikai társadalom- és eszmetörténet2014-12-31SZTE
Sándor László TóthA török hódoltság korának had-és politikatörténeti kérdései2014-12-31SZTE
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Tabula Cebetis datálása és helye a hellenisztikus és római gondolkodásban2014-12-31BTK
Sándor PappA román vajdaságok magyar és oszmán kapcsolatai a 16. században2014-12-31BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Római Birodalom társadalmi és gazdasági változásai2014-12-31SZTE
István PetrovicsA nádori tisztség az Árpád- és korai Anjou-korban2014-12-31BTK
László MarjanuczA magyarországi polgárosodás társadalomtörténete2014-12-31SZTE
László J. NagyA magyar-francia kapcsolatok története a XVIII-XX. században.2014-12-31SZTE
László J. NagyA Maghreb-országok története a XIX-XX. században2014-12-31SZTE
Gábor BarnaA kulturális örökség feltárása, rögzítése és megalkotása Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben.2014-12-31SZTE
István PetrovicsA középkori tárnoki városok vizsgálata2014-12-31BTK
Zsolt HunyadiA közép-kori Magyarország története2014-12-31BTK
Péter Ákos FerwagnerA Közel-Kelet története a XIX-XX. században2014-12-31BTK
Sándor PappA keresztény vazallus államok jogi helyzete az Oszmán Birodalomban (Moldva, Havasalföld, Erdély, Közép-Magyarország)2014-12-31BTK
László MarjanuczA gyógyítás története Vas megyében a 18-19. században2014-12-31BTK
Andrea KökényA gyarmati kori Amerika2014-12-31BTK
Péter ZakarA Délvidék politika és művelődéstörténete a XIX.-XX. században2014-12-31BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában2014-12-31SZTE
Sándor László TóthA 15 éves háború (1593-1616) éa a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája2014-12-31SZTE
Béla Tomka20. századi magyar és európai történelem összehasonlító perspektívában2014-12-31BTK
Béla Tomka20. századi magyar és európai társadalomtörténet2014-12-31SZTE
Péter Zakar1848-49 forradalom és szabadságharc2014-12-31SZTE
László Marjanucz18-19. századi regionális és helytörténet2014-12-31SZTE

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1582 ( 2014. XII. 17. )