Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of History

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Péter ZakarXIX. századi történetírás története2014-06-30SZTE
László BlazovichVárostörténet a középkori Magyarországon2014-06-30SZTE
László MarjanuczTársadalmi és politikai változások a modernkori Magyarországon.2014-06-30SZTE
Terézia OlajosSzkítia historiográfiája a magyar történetírásban2014-05-31BTK
Péter Ákos FerwagnerPolitikai pártok és mozgalmak az arab térségben2014-05-31BTK
Sándor CsernusNyugat-Európa kora középkori története.2014-05-31BTK
Richárd SzántóNyugat-Európa kora középkori története.2014-05-31BTK
Péter Ákos FerwagnerNagyhatalmi politika a Mediterráneumban2014-06-30BTK
László J. NagyMagyarország és az arab országok kapcsolatának története a XIX-XX. században.2014-06-30SZTE
Ádám AnderleMagyar-spanyol kapcsolatok a XVI-XX. században.2014-08-31SZTE
Enikő A. SajtiMagyar-jugoszláv kapcsolatok 1918-19912014-08-31SZTE
Ferenc MakkMagyar őstörténet.2014-06-30BTK
István ZimonyiMagyar őstörténet.2014-06-30BTK
István ZimonyiKorai magyar történet, középkori eurázsiai steppe középkori története.2014-08-31SZTE
Judit MolnárHolokauszt Magyarországon2014-05-31SZTE
Ferenc MakkHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2014-05-31BTK
László J. NagyEurópa története a XVIII-XX. században.2014-05-31BTK
Béla TomkaEurópa és Magyarország jelenkortörténete (1914-től napjainkig)2014-06-30BTK
Enikő A. SajtiEszmetörténet, politikatörténet és kisebbségtörténet a XIX-XX. századi Balkánon2014-08-30SZTE
László MarjanuczDuna-táji népek története a török kiűzésétől a reformkorig2014-06-30BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyDominatus kori katonai és polgári építészeti újítások2014-06-30SZTE
Terézia OlajosBizánc története a VI-XII.században.2014-06-30BTK
Ágnes DeákAz Osztrák Császárság és Magyarország története a 19. százazadban; nemzeti mozgalmak története.2014-06-30SZTE
Gyula WojtillaAz indiai társadalom Kséméndra műveiben2014-05-15SZTE
Béla TomkaAz európai integráció története2014-08-31SZTE
László KarsaiAz európai cigány és zsidó holokauszt története2014-05-31BTK
Ferenc MakkAz Árpád-kor története.2014-06-30BTK
László KosztaAz Árpád-kor története.2014-05-31BTK
Tibor AlmásiAz Anjou-kori oklevéltár2014-08-31SZTE
Zsuzsanna HoffmannAnyaisten kultuszok a császárkori Róma provinciáiban.2014-06-30BTK
Ádám AnderleA XIX és XX. századi spanyol és spanyol- amerikai társadalom- és eszmetörténet2014-08-31SZTE
Sándor László TóthA török hódoltság korának had-és politikatörténeti kérdései2014-06-30SZTE
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Tabula Cebetis datálása és helye a hellenisztikus és római gondolkodásban2014-08-31BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Római Birodalom társadalmi és gazdasági változásai2014-05-31SZTE
István PetrovicsA nádori tisztség az Árpád- és korai Anjou-korban2014-05-31BTK
László MarjanuczA magyarországi polgárosodás társadalomtörténete2014-06-30SZTE
László J. NagyA magyar-francia kapcsolatok története a XVIII-XX. században.2014-06-30SZTE
László J. NagyA Maghreb-országok története a XIX-XX. században2014-06-30SZTE
Gábor BarnaA kulturális örökség feltárása, rögzítése és megalkotása Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben.2014-06-30SZTE
Zsolt HunyadiA közép-kori Magyarország története2014-05-31BTK
Péter Ákos FerwagnerA Közel-Kelet története a XIX-XX. században2014-05-31BTK
László MarjanuczA gyógyítás története Vas megyében a 18-19. században2014-06-30BTK
Péter ZakarA Délvidék politika és művelődéstörténete a XIX.-XX. században2014-06-30BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában2014-06-30SZTE
Sándor László TóthA 15 éves háború (1593-1616) éa a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája2014-06-30SZTE
Béla Tomka20. századi magyar és európai történelem összehasonlító perspektívában2014-06-30BTK
Béla Tomka20. századi magyar és európai társadalomtörténet2014-06-30SZTE
Béla Tomka20. századi magyar és európai gazdaságtörténet2014-06-30SZTE
Péter Zakar1848-49 forradalom és szabadságharc2014-05-31SZTE
László Marjanucz18-19. századi regionális és helytörténet2014-06-30SZTE


2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )