Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of History

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Terézia OlajosVI-VII és X-XII. századi bizánci historiográfia.2016-10-10BTK
Norbert GlässerVallásnéprajz, vallásantropológia.2016-10-10SZTE
György GalambVallási mozgalmak és eretnekségek a középkori Nyugat- és Közép-Európában.2016-10-10BTK
István ZimonyiTurkológia2016-10-10SZTE
László MarjanuczTársadalmi és politikai változások a modernkori Magyarországon.2016-10-10SZTE
Sándor VargaTánc- és zenefolklorisztika, táncantropológia.2016-10-10BTK
Terézia OlajosSzkítia historiográfiája a magyar történetírásban2016-10-10BTK
Norbert GlässerSzimbolikus politika és lojalitások a magyarországi polgárság körében.2016-10-10SZTE
László KarsaiSzélső jobboldali pártok és mozgalmak Európában és Magyarországon a 20. században2016-10-10BTK
Anita ZalaiSpanyolország története a 20. században2016-10-10BTK
Iván TóthRétorika és történetírás2016-10-10BTK
Péter Ákos FerwagnerPolitikai pártok és mozgalmak az arab térségben2016-10-10BTK
Péter ZakarOsztrák Császárság története a 19. században2016-10-10SZTE
Sándor PappOszmán-magyar kapcsolatok2016-10-10BTK
Iván TóthÓkori görög helytörténet2016-10-10BTK
László GálffyNyugat-Európa története az érett és késő középkorban2016-10-10SZTE
Sándor CsernusNyugat-Európa kora középkori története.2016-10-10BTK
László KarsaiNépirtások a 19. és 20. században Európában, Ázsiában, Afrikában2016-10-10BTK
Péter Ákos FerwagnerNagyhatalmi politika a Mediterráneumban2016-10-10BTK
Norbert GlässerMagyarországi zsidóság történeti és recens vizsgálata2016-10-10SZTE
László RévészMagyarország honfoglalás és államalapítás korának régészeti emlékei2016-10-10SZTE
László J. NagyMagyarország és az arab országok kapcsolatának története a XIX-XX. században.2016-10-10SZTE
Judit PihurikMagyarország 1920-1945.2016-10-10BTK
Ádám AnderleMagyar-spanyol kapcsolatok a XVI-XX. században.2016-10-10SZTE
Enikő A. SajtiMagyar-jugoszláv kapcsolatok 1918-19912016-10-10SZTE
Zsuzsanna CsikósMagyar-Hispán kapcsolatok története.2016-10-10SZTE
Sándor PappMagyar történelem a 16-18. században2016-10-10SZTE
István ZimonyiMagyar őstörténet.2016-10-10BTK
Ádám AnderleMagyar emigráció Latin-Amerikában 1956 után.2016-10-10SZTE
Mária Liptowszkyné WolfKözépkori települések,várak iparrégészeti kutatások2016-10-10BTK
István ZimonyiKorai magyar történet, középkori eurázsiai steppe középkori története.2016-10-10SZTE
Zoltán BagiKora újkori had- társadalom és intézménytörténet Magyaroszágon2016-10-10SZTE
Zsolt GicziKlebesberg Kuno munkássága2016-10-10BTK
Beáta VargaKelet-Európa újkori története2016-10-10SZTE
Judit MolnárHolokauszt Magyarországon2016-10-10SZTE
György SzabadosHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2016-10-10SZTE
Ferenc MakkHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2016-10-10BTK
László J. NagyEurópa története a XVIII-XX. században.2016-10-10BTK
László KarsaiEurópa története a 20. században2016-10-10BTK
Béla TomkaEurópa és Magyarország jelenkortörténete (1914-től napjainkig)2016-10-10BTK
Enikő A. SajtiEszmetörténet, politikatörténet és kisebbségtörténet a XIX-XX. századi Balkánon2016-10-10SZTE
László MarjanuczDuna-táji népek története a török kiűzésétől a reformkorig2016-10-10BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyDominatus kori katonai és polgári építészeti újítások2016-10-10SZTE
Gyula WojtillaDél-India regionális története2016-10-10BTK
Valéria KulcsárCsászárkori barbárok, hunkor, őskor(vaskor).2016-10-10SZTE
Terézia OlajosBizánc története a VI-XII.században.2016-10-10BTK
Ágnes DeákAz Osztrák Császárság és Magyarország története a 19. százazadban; nemzeti mozgalmak története.2016-10-10SZTE
Gyula WojtillaAz ókori India és korabeli világkereskedelem2016-10-10BTK
Gyula WojtillaAz indiai társadalom Kséméndra műveiben2016-10-10SZTE
Béla TomkaAz európai integráció története2016-10-10SZTE
Ferenc MakkAz Árpád-kor története.2016-10-10BTK
Tibor AlmásiAz Anjou-kori oklevéltár2016-10-10SZTE
Andrea KökényAz Amerikai Egyesült Államok és Európa a 19. században2016-10-10BTK
Andrea KökényAmerikai társadalom- és eszmetörténet2016-10-10BTK
Andrea KökényAmerika-közi kapcsolatok2016-10-10BTK
Lajos KövérA XVI-XIX. századi Európa magyarságképe.2016-10-10SZTE
Ádám AnderleA XIX és XX. századi spanyol és spanyol- amerikai társadalom- és eszmetörténet2016-10-10SZTE
Sándor László TóthA török hódoltság korának had-és politikatörténeti kérdései2016-10-10SZTE
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Tabula Cebetis datálása és helye a hellenisztikus és római gondolkodásban2016-10-10BTK
Sándor PappA román vajdaságok magyar és oszmán kapcsolatai a 16. században2016-10-10BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Római Birodalom társadalmi és gazdasági változásai2016-10-10SZTE
István PetrovicsA nádori tisztség az Árpád- és korai Anjou-korban2016-10-10BTK
László KarsaiA Nácizmus, fasizmus, bolsevizmus története2016-10-10BTK
László MarjanuczA magyarországi polgárosodás társadalomtörténete2016-10-10SZTE
László J. NagyA magyar-francia kapcsolatok története a XVIII-XX. században.2016-10-10SZTE
Sándor László TóthA magyar őstörténet kérdései2016-10-10BTK
László J. NagyA Maghreb-országok története a XIX-XX. században2016-10-10SZTE
Iván TóthA kyméi Ephoros és a világtörténelem2016-10-10SZTE
Gábor BarnaA kulturális örökség feltárása, rögzítése és megalkotása Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben.2016-10-10SZTE
István PetrovicsA középkori tárnoki városok vizsgálata2016-10-10BTK
Zsolt HunyadiA közép-kori Magyarország története2016-10-10BTK
Péter Ákos FerwagnerA Közel-Kelet története a XIX-XX. században2016-10-10BTK
Ferenc PitiA királynéi udvar Károly Róbert uralkodása idején2016-10-10SZTE
Sándor PappA keresztény vazallus államok jogi helyzete az Oszmán Birodalomban (Moldva, Havasalföld, Erdély, Közép-Magyarország)2016-10-10BTK
Gábor Ferenc KissA háború és infrastrutúrája: fegyveres erők, gazdaság és társadalom a 20. században2016-10-10BTK
Andrea KökényA gyarmati kori Amerika2016-10-10BTK
Péter ZakarA Délvidék politika és művelődéstörténete a XIX.-XX. században2016-10-10BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában2016-10-10SZTE
Péter ZakarA 18-19. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2016-10-11BTK
Sándor László TóthA 15 éves háború (1593-1616) éa a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája2016-10-10SZTE
Béla Tomka20. századi magyar és európai társadalomtörténet2016-10-10SZTE
Péter Zakar1848-49 forradalom és szabadságharc2016-10-10SZTE
László Marjanucz18-19. századi regionális és helytörténet2016-10-10SZTE


2016. IV. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2016. június 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2153 ( 2016. IV. 26. )