Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of History

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Terézia OlajosVI-VII és X-XII. századi bizánci historiográfia.2015-12-17BTK
György GalambVallási mozgalmak és eretnekségek a középkori Nyugat- és Közép-Európában.2015-12-17BTK
István ZimonyiTurkológia2016-01-06SZTE
László MarjanuczTársadalmi és politikai változások a modernkori Magyarországon.2015-12-17SZTE
Terézia OlajosSzkítia historiográfiája a magyar történetírásban2015-12-17BTK
Anita ZalaiSpanyolország története a 20. században2016-01-06BTK
Péter Ákos FerwagnerPolitikai pártok és mozgalmak az arab térségben2015-12-17BTK
Péter ZakarOsztrák Császárság története a 19. században2015-12-17SZTE
Sándor PappOszmán-magyar kapcsolatok2015-12-17BTK
László GálffyNyugat-Európa története az érett és késő középkorban2015-12-17SZTE
Sándor CsernusNyugat-Európa kora középkori története.2015-12-17BTK
Péter Ákos FerwagnerNagyhatalmi politika a Mediterráneumban2015-12-17BTK
László RévészMagyarország honfoglalás és államalapítás korának régészeti emlékei2015-12-17SZTE
László J. NagyMagyarország és az arab országok kapcsolatának története a XIX-XX. században.2015-12-17SZTE
Ádám AnderleMagyar-spanyol kapcsolatok a XVI-XX. században.2015-12-17SZTE
Enikő A. SajtiMagyar-jugoszláv kapcsolatok 1918-19912015-12-17SZTE
Zsuzsanna CsikósMagyar-Hispán kapcsolatok története.2016-01-06SZTE
Sándor PappMagyar történelem a 16-18. században2015-12-17SZTE
István ZimonyiMagyar őstörténet.2015-12-17BTK
Ádám AnderleMagyar emigráció Latin-Amerikában 1956 után.2015-12-17SZTE
Mária Liptowszkyné WolfKözépkori települések,várak iparrégészeti kutatások2016-01-06BTK
István ZimonyiKorai magyar történet, középkori eurázsiai steppe középkori története.2015-12-17SZTE
Zsolt GicziKlebesberg Kuno munkássága2015-12-17BTK
Beáta VargaKelet-Európa újkori története2015-12-17SZTE
Judit MolnárHolokauszt Magyarországon2015-12-17SZTE
György SzabadosHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2015-12-17SZTE
Ferenc MakkHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2015-12-17BTK
László J. NagyEurópa története a XVIII-XX. században.2015-12-17BTK
Béla TomkaEurópa és Magyarország jelenkortörténete (1914-től napjainkig)2015-12-17BTK
Enikő A. SajtiEszmetörténet, politikatörténet és kisebbségtörténet a XIX-XX. századi Balkánon2015-12-17SZTE
László MarjanuczDuna-táji népek története a török kiűzésétől a reformkorig2015-12-17BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyDominatus kori katonai és polgári építészeti újítások2015-12-17SZTE
Valéria KulcsárCsászárkori barbárok, hunkor, őskor(vaskor).2015-12-17SZTE
Terézia OlajosBizánc története a VI-XII.században.2015-12-17BTK
Ágnes DeákAz Osztrák Császárság és Magyarország története a 19. százazadban; nemzeti mozgalmak története.2015-12-17SZTE
Gyula WojtillaAz indiai társadalom Kséméndra műveiben2015-12-17SZTE
Béla TomkaAz európai integráció története2015-12-17SZTE
László KarsaiAz európai cigány és zsidó holokauszt története2015-12-17BTK
Ferenc MakkAz Árpád-kor története.2015-12-17BTK
László (1962-2015) KosztaAz Árpád-kor története.2015-12-17BTK
Tibor AlmásiAz Anjou-kori oklevéltár2015-12-17SZTE
Andrea KökényAz Amerikai Egyesült Államok és Európa a 19. században2015-12-17BTK
Zsuzsanna HoffmannAnyaisten kultuszok a császárkori Róma provinciáiban.2015-12-17BTK
Andrea KökényAmerikai társadalom- és eszmetörténet2015-12-17BTK
Andrea KökényAmerika-közi kapcsolatok2015-12-17BTK
Lajos KövérA XVI-XIX. századi Európa magyarságképe.2015-12-17SZTE
Ádám AnderleA XIX és XX. századi spanyol és spanyol- amerikai társadalom- és eszmetörténet2015-12-17SZTE
Sándor László TóthA török hódoltság korának had-és politikatörténeti kérdései2015-12-17SZTE
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Tabula Cebetis datálása és helye a hellenisztikus és római gondolkodásban2015-12-17BTK
Sándor PappA román vajdaságok magyar és oszmán kapcsolatai a 16. században2015-12-17BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Római Birodalom társadalmi és gazdasági változásai2015-12-17SZTE
István PetrovicsA nádori tisztség az Árpád- és korai Anjou-korban2015-12-17BTK
László MarjanuczA magyarországi polgárosodás társadalomtörténete2015-12-17SZTE
László J. NagyA magyar-francia kapcsolatok története a XVIII-XX. században.2015-12-17SZTE
László J. NagyA Maghreb-országok története a XIX-XX. században2015-12-17SZTE
Gábor BarnaA kulturális örökség feltárása, rögzítése és megalkotása Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben.2015-12-17SZTE
István PetrovicsA középkori tárnoki városok vizsgálata2015-12-17BTK
Zsolt HunyadiA közép-kori Magyarország története2015-12-17BTK
Péter Ákos FerwagnerA Közel-Kelet története a XIX-XX. században2015-12-17BTK
Sándor PappA keresztény vazallus államok jogi helyzete az Oszmán Birodalomban (Moldva, Havasalföld, Erdély, Közép-Magyarország)2015-12-17BTK
Andrea KökényA gyarmati kori Amerika2015-12-17BTK
Péter ZakarA Délvidék politika és művelődéstörténete a XIX.-XX. században2015-12-17BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában2015-12-17SZTE
Péter ZakarA 18-19. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2015-12-17BTK
Sándor László TóthA 15 éves háború (1593-1616) éa a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája2015-12-17SZTE
Béla Tomka20. századi magyar és európai társadalomtörténet2015-12-17SZTE
Péter Zakar1848-49 forradalom és szabadságharc2015-12-17SZTE
László Marjanucz18-19. századi regionális és helytörténet2015-12-17SZTE


2015. XI. 02.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. december 4-én kerül sor a Semmelweis Egyetem "Semmelweis Szalon" termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )