Login
 Forum
 
by doctoral school by research field by research topic  
Thesis topic proposals by doctoral schools
Please select an institution, a doctoral school or provide the identification number of the doctoral school
 
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
abbreviation of location of studies
sorted by deadline
 
Current thesis topic proposals of Doctoral School of History

thesis supervisor

research topic

deadline for application

location of studies
Terézia OlajosVI-VII és X-XII. századi bizánci historiográfia.2015-09-30BTK
László MarjanuczTársadalmi és politikai változások a modernkori Magyarországon.2015-06-30SZTE
Terézia OlajosSzkítia historiográfiája a magyar történetírásban2015-06-30BTK
Péter Ákos FerwagnerPolitikai pártok és mozgalmak az arab térségben2015-06-30BTK
Péter ZakarOsztrák Császárság története a 19. században2015-06-30SZTE
Sándor PappOszmán-magyar kapcsolatok2015-06-30BTK
László GálffyNyugat-Európa története az érett és késő középkorban2015-06-30SZTE
Sándor CsernusNyugat-Európa kora középkori története.2015-06-30BTK
Péter Ákos FerwagnerNagyhatalmi politika a Mediterráneumban2015-06-30BTK
László RévészMagyarország honfoglalás és államalapítás korának régészeti emlékei2015-06-30SZTE
László J. NagyMagyarország és az arab országok kapcsolatának története a XIX-XX. században.2015-06-30SZTE
Ádám AnderleMagyar-spanyol kapcsolatok a XVI-XX. században.2015-06-30SZTE
Enikő A. SajtiMagyar-jugoszláv kapcsolatok 1918-19912015-06-30SZTE
Sándor PappMagyar történelem a 16-18. században2015-06-30SZTE
István ZimonyiMagyar őstörténet.2015-06-30BTK
Ádám AnderleMagyar emigráció Latin-Amerikában 1956 után.2015-06-30SZTE
István ZimonyiKorai magyar történet, középkori eurázsiai steppe középkori története.2015-06-30SZTE
Zsolt GicziKlebesberg Kuno munkássága2015-06-30BTK
Beáta VargaKelet-Európa újkori története2015-06-30SZTE
Judit MolnárHolokauszt Magyarországon2015-06-30SZTE
Ferenc MakkHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2015-06-30BTK
György SzabadosHadtörténeti párhuzamok és ellentétek Európa peremterületén a 9-13. században.2015-06-30SZTE
László J. NagyEurópa története a XVIII-XX. században.2015-06-30BTK
Béla TomkaEurópa és Magyarország jelenkortörténete (1914-től napjainkig)2015-09-30BTK
Enikő A. SajtiEszmetörténet, politikatörténet és kisebbségtörténet a XIX-XX. századi Balkánon2015-06-30SZTE
László MarjanuczDuna-táji népek története a török kiűzésétől a reformkorig2015-06-30BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyDominatus kori katonai és polgári építészeti újítások2015-06-30SZTE
Valéria KulcsárCsászárkori barbárok, hunkor, őskor(vaskor).2015-06-30SZTE
Terézia OlajosBizánc története a VI-XII.században.2015-06-30BTK
Ágnes DeákAz Osztrák Császárság és Magyarország története a 19. százazadban; nemzeti mozgalmak története.2015-06-30SZTE
Gyula WojtillaAz indiai társadalom Kséméndra műveiben2015-06-30SZTE
Béla TomkaAz európai integráció története2015-09-30SZTE
László KarsaiAz európai cigány és zsidó holokauszt története2015-06-30BTK
László KosztaAz Árpád-kor története.2015-06-30BTK
Ferenc MakkAz Árpád-kor története.2015-06-30BTK
Tibor AlmásiAz Anjou-kori oklevéltár2015-06-30SZTE
Andrea KökényAz Amerikai Egyesült Államok és Európa a 19. században2015-06-30BTK
Zsuzsanna HoffmannAnyaisten kultuszok a császárkori Róma provinciáiban.2015-06-30BTK
Andrea KökényAmerikai társadalom- és eszmetörténet2015-06-30BTK
Andrea KökényAmerika-közi kapcsolatok2015-06-30BTK
Lajos KövérA XVI-XIX. századi Európa magyarságképe.2015-06-30SZTE
Ádám AnderleA XIX és XX. századi spanyol és spanyol- amerikai társadalom- és eszmetörténet2015-06-30SZTE
Sándor László TóthA török hódoltság korának had-és politikatörténeti kérdései2015-06-30SZTE
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Tabula Cebetis datálása és helye a hellenisztikus és római gondolkodásban2015-06-30BTK
Sándor PappA román vajdaságok magyar és oszmán kapcsolatai a 16. században2015-06-30BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA Római Birodalom társadalmi és gazdasági változásai2015-06-30SZTE
István PetrovicsA nádori tisztség az Árpád- és korai Anjou-korban2015-06-30BTK
László MarjanuczA magyarországi polgárosodás társadalomtörténete2015-06-30SZTE
László J. NagyA magyar-francia kapcsolatok története a XVIII-XX. században.2015-06-30SZTE
László J. NagyA Maghreb-országok története a XIX-XX. században2015-06-30SZTE
Gábor BarnaA kulturális örökség feltárása, rögzítése és megalkotása Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben.2015-06-30SZTE
István PetrovicsA középkori tárnoki városok vizsgálata2015-06-30BTK
Zsolt HunyadiA közép-kori Magyarország története2015-06-30BTK
Péter Ákos FerwagnerA Közel-Kelet története a XIX-XX. században2015-06-30BTK
Sándor PappA keresztény vazallus államok jogi helyzete az Oszmán Birodalomban (Moldva, Havasalföld, Erdély, Közép-Magyarország)2015-06-30BTK
Andrea KökényA gyarmati kori Amerika2015-06-30BTK
Péter ZakarA Délvidék politika és művelődéstörténete a XIX.-XX. században2015-06-30BTK
Melinda Draskóczy Miklósné SzékelyA 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában2015-06-30SZTE
Péter ZakarA 18-19. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2015-06-30BTK
Sándor László TóthA 15 éves háború (1593-1616) éa a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája2015-06-30SZTE
Béla Tomka20. századi magyar és európai társadalomtörténet2015-09-30SZTE
Péter Zakar1848-49 forradalom és szabadságharc2015-06-30SZTE
László Marjanucz18-19. századi regionális és helytörténet2015-06-30SZTE

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.1763 ( 2015. IV. 30. )